STA Skånekretsen

Skånekretsen är en av de största kretsarna i Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har drygt 600 medlemmar. Kretsen bildades 1963 och är en av de äldsta inom STA. Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening som bildades 1938. STA har till syfte att föra samman personer intresserade av trädgårdsodling och att öka och fördjupa kännedomen om växter som är odlingsbara i Sverige. Trädgårdsamatörerna har 24 kretsar som ordnar föredrag, växtförsäljning m.m.

Publications