Skandiform - Education

Page 1

Education Möbler för lärmiljö

3


Innehåll

Matsal / Cafeteria

6

Bibliotek

16

Entré / Torg / Korridor

24

Aula / Hörsal

32

Arbetsrum för personal

40

Hållbarhet

54

RAL

56

Kontakt 58

4


Funktionella och karaktäristiska möbler för lärmiljö.

Skandiform har sedan 1962 format möbler som ger karaktär och harmoni åt rum där människor möts. Vi erbjuder flexibla lösningar i karaktäristiska former som binder samman kvalitet med design, och hållbarhet med innovation. Allt för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för elever och pedagoger.

5


Matsal / Cafeteria

Möbler och inredning som lämpar sig för flexibla matsalar och som klarar de tuffa kraven på god ljudnivå och slitage.

6


Core karmstol tillsammans med Slitz bord.

7


Matsal / Cafeteria

CORE by Mattias Ljunggren

DECIBEL by Ruud Ekstrand

DECIBEL by Ruud Ekstrand

DECIBEL by Ruud Ekstrand

TWIG by Johannes Lindner

CORE by Mattias Ljunggren

DECIBEL by Ruud Ekstrand

DECIBEL by Ruud Ekstrand

NESTOR by Lars Hofsjö

MATSUMOT O b y Cla esso n Ko i v i sto Rune

NESTOR by Lars Hofsjö

NESTOR by Lars Hofsjö

ALLÉ by Kauppi & Kauppi

PRIMO By Stefan Borselius

8

DEEP FOREST by Nina Jobs


Deep Forest ljudabsorberande väggpanel.

9


Core stapel- och upphängningsbar karmstol.

10


Nestor modulsoffa på medunderrede.

(Vi rekommenderar konstläder eller avtorkningsbart tyg.)

11


Deep Forest väggpanel tillsammans med Deli barstol.

12


DeciBel stol med ljudabsorberande material under sits.

13


Twig stol tillsammans med Matsumoto bord. 14


DeciBel stapelbar stol tillsammans med DeciBel barstol.

15


Bibliotek

Sittmöbler, bord och flexibla modulsoffor med oändliga möjligheter anpassade till studieplatser och grupprum för att underlätta inlärningen.

16


Sitter L fåtölj med meshrygg.

17


Bibliotek

BOMBITO HIGH by Jonas Lindvall

BOMBITO T by Jonas Lindvall

BOMBITO by Jonas Lindvall

DE L I by T h o ma s Pe de rse n

DE L I b y Tho m as Pedersen

SOFT TOP by Brad Ascalon

SOFT TOP by Brad Ascalon

DE L I L OUN GE by T h o ma s Pe de rse n

DE L I L OUNGE b y Tho m as Pedersen

D ROPP by Claesson Koivisto Rune

ISA by Louise Hederström

ISA by Louise Hederström

J E F F E R SSO N b y Al ex and er Ler v i k

SITTER L by Henrik Schulz

PETALS by Stone D esigns

18

MY by Joe Doucet


NONSTOP by Ruud Ekstrand

SPINO by Stefan Borselius

NESTOR by Lars Hofsjö

APLOMB by Everything Elevated

SPINO by Stefan Borselius

APLOMB by Everything Elevated

MATSUMOTO by Claesson Koivisto Rune

MATSUMOTO by Claesson Koivisto Rune

MATSUMOTO MINI by Claesson Koivisto Rune

MATSUMOTO LAPTOP by Claesson Koivisto Rune

NAGANO by Claesson Koivisto Rune

ALLÉ by Kauppi & Kauppi

ALLÉ by Kauppi & Kauppi

DEEP FOREST by Nina Jobs

19


Spino sektionssoffa.

20


21


Soft Top karmstol, Malmö Högskola.

22


Soft Top bänk.

23


Entré / Torg / Korridor

Karaktäristiska och lekfulla möbler för pauser, spontana möten och grupparbeten, skapar möjlighet att nyttja dessa ytor som lärmiljö.

24


Nestor modulsoffa, Skapaskolan Stockholm.

Nestor med olika underreden. 25


Entré / Torg / Korridor

BOMBITO by Jonas Lindvall

SOFT TOP by Brad Ascalon

AFTERNOON by Claesson Koivisto Rune

SOFT TOP by Brad Ascalon

D ELI LOU N GE by Thomas Pedersen

DE L I L OUN GE by T h o ma s Pe de rse n

ISA by Louise Hederström

ISA by Louise Hederström

SITTER L by Henrik Schulz

AFTERNOON by Claesson Koivisto Rune

MY by Joe Doucet

NONSTOP by Ruud Ekstrand

NOON by Claesson Koivisto Rune

NESTOR by Lars Hofsjö

26


Sitter L fåtölj, My fristående skärm och Matsumoto laptop bord.

SOFT TOP by Brad Ascalon

MATSUMOTO by Claesson Koivisto Rune

SPINO by Stefan Borselius

P RI M O by Ste fa n B o rse liu s

MATSUMOTO LAPTOP by Claesson Koivisto Rune

27

A P L OM B by Ev e r y t h in g Ele v a te d

ALLE by K a u ppi & K a u ppi


Isa bänk, Skapaskolan Stockholm.

Isa bänk och sittpuff.

28


Nonstop svängd sektionssoffa.

29


Nestor modulsoffa med dosa 1 el och 2 USB.

Nestor modulsoffa med diskret powerdot konsol med 1 el och 2 USB. 30


Nestor modulsoffa.

Spino sektionssoffa tillsammans med Matsumoto bord.

31


Noon soffa.

32


Afternoon soffa, Sjölunda skola Lidköping.

Nonstop sektionssoffa, Chalmers Högskola Göteborg.

33


Nestor modulsoffa med dubbelrygg och armstöd.

34


Spino sektionssoffa med Flex bord.

Aplomb bord i höjd 90 cm, Alle växtavdelare och Soft Top barstol på hjul.

35


Aula / Hörsal Med ljudabsorbenter och kompatibla sittmöbler kan man skapa miljöer med bra akustik och sittkomfort för olika aktiviteter så som firande, föreläsningar och arbete.

36 32


Flex karmstol med skrivskiva.

37


Aula / Hörsal

DECIBEL by Ruud Ekstrand

BOMBITO by Jonas Lindvall

BOMBITO HIGH by Jonas Lindvall

BOMBITO T by Jonas Lindvall

DECIBEL by Ruud Ekstrand

DECIBEL by Ruud Ekstrand

FLEX by Ruud Ekstrand

TIMEOUT by Thomas Pedersen

TIMEOUT by Thomas Pedersen

OVAL by Claesson Koivisto Rune

OVAL by Claesson Koivisto Rune

ALLÉ by Kauppi & Kauppi

ALLÉ by Kauppi & Kauppi

DEEP FOREST by Nina Jobs

DEEP FOREST by Nina Jobs

38

FLEX by Ruud Ekstrand


DeciBel stol med ljudabsorberande material under sits.

39


Deep Forest med DeciBel stol.

40


DeciBel stol med kopplingsbeslag i aluminium.

41


Oval stapel- och upphängningsbar karmstol.

42


43


Arbetsrum för personal

Möbler anpassade för stilla fokusstunder, avkoppling och spontana möten.

40 44


Jeffersson fåtölj. 45


Arbetsrum för personal

AFTERNOON by Claesson Koivisto Rune

AFTERNOON by Claesson Koivisto Rune

BOMBITO by Jonas Lindvall

BOMBITO T by Jonas Lindvall

DE L I b y T ho m as Pedersen

DELI by Thomas Pedersen

FLEX by Ruud Ekstrand

FLEX by Ruud Ekstrand

SOFT TOP by Brad Ascalon

SOFT TOP by Brad Ascalon

TIMEOUT by Thomas Pedersen

TIMEOUT by Thomas Pedersen

AFTERNOON by Claesson Koivisto Rune

BOLERO by Nina Jobs

BOLERO by Nina Jobs 46

BOLERO by Nina Jobs


DE L I L O UNGE b y T ho m as Pedersen

JE F F E R SSON b y A l ex and er Ler v i k

D ROPP by Claesson Koivisto Rune

J E F F E RS S ON by A lex a n de r Le r v ik

NESTOR by Lars Hofsjö

A F TE RN OON b y C la e sso n Ko iv isto R u n e

A P L OM B by Ev e r y t h in g Ele v a te d

MATSUMOTO by Claesson Koivisto Rune

MATSUMOTO by Claesson Koivisto Rune

MATSUMOTO MINI by Claesson Koivisto Rune

PA PA by Jo n a s L in dv a ll

PR I MO b y Stef an Bo rsel i us

PRIM O by Stefan Bors elius

ALLE by K a u ppi & K a u ppi

DEEP FOREST by Nina Jobs

47


Bombito T stol med hög T-rygg.

48


Sitter L fåtölj.

49


Alle växtavdelare, Nagano klädhängare, Aplomb bord i höjd 90 cm och Soft Top barstol på hjul.

50


Bolero fåtölj och sittpuff.

51

Alle växtavdelare, Aplomb bord, Soft Top barstol på hjul och Soft Top bänk.


Dropp fåtölj, Kinnarps huvudkontor i Kinnarp.

52


53


Hållbarhet

Hållbarhet Skandiform definierar hållbarhet som ett förhållningssätt där vi värderar en helhet bestående av Miljö-, Kvalité-och Arbetsmiljöaspekter. Med detta tankesätt utvecklar vi tidlösa möbelserier med komfort och kretsloppstänkande i fokus. Design Vi säkerställer att de produkter vi tar fram är genomtänkta, hållbara med liten miljöpåverkan, kan återbrukas samt bidrar till hög komfort och välbefinnande. Omsorgsfullt väljer vi ut de material och leverantörer som klarar våra högt ställda krav. Våra produkter ska hålla över tid i både kvalité och i uttryck. Socialt ansvar Vi arbetar för goda arbetsförhållanden genom hela värdekedjan för att skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö som minimerar skador och ohälsa. Vi riskbedömer våra leverantörer och tecknar avtal om Code of Conduct. Internt sker arbetet inom ramen för vår arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001.

Certifieringar Till stöd för hållbarhetsarbetet upprätthåller Skandi- form AB ett certifierat verksamhetssystem med processer och rutiner som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. För att säkerställa vår träråvaras ursprung är vi också spårbarhets- certifierade enligt FSC Chain of Custody. Kravställning på hållbarhetsarbetet fångas upp i dialog med våra kunder och andra intressenter samt genom de miljö och hållbarhetsmärkningar som vi märker våra produkter med, så som Möbelfakta. Agenda 2030 FN:s Agenda 2030 är världens gemensamma hållbarhetsmål. Det är självklart för Skandiform att vara med och bidra till dessa. Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till flera av målen.

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

Quality and environmental management systems

54


55


SKANDIFORM COLOUR COLLECTION (RAL) Standardlacker / Standard laquers

RAL 9016 Traffic white

RAL 9006 White aluminium

RAL 9005 Jet black

Gul & neutral / Yellow & neutral

RAL 1014 Ivory

RAL 1018 Zinc yellow

Rosa, röd & lila / Pink, red & purple

RAL 4009 Pastel violet

RAL 3012 Beige red

RAL 8023 Orange brown

RAL 3005 Wine red

RAL 5014 Pigeon blue

RAL 5008 Grey blue

RAL 5004 Black blue

RAL 6003 Olive green

RAL 6012 Black green

RAL 8001 Ochre brown

RAL 9001 Cream

RAL 7038 Agate grey

RAL 7037 Dusty grey

Blå / Blue

RAL 6034 Pastel turquoise Grön & brun / Green & brown

RAL 6021 Pale green Vit & grå / White & grey

RAL 9003 Signal white

RAL 7040 Window grey

RAL 7011 Iron grey Strukturlack / Textured laquer

RAL 9016 Traffic white

RAL 9005 Jet black

Detta är en färgguide framtagen av Skandiform. För exakt färg kontrollera mot RAL original färgsystem eller beställ färgprov från oss. 56


Bolero soffa med Matsumoto mini bord. 57


Kontakt

Kundsupport Kundservicechef Magnus Svendsen magnus.svendsen@skandiform.se 044 855 57 Kundsupport, Sverige och Norge Linda Troedsson linda.troedsson@skandiform.se 044 855 52 Kundsupport, Export Jessica Persson jessica.persson@skandiform.se 044 855 60

Representant Försäljningschef Eva Syverstad eva.syverstad@skandiform.se 0706 99 33 90 Representant Malmö / Östra Sverige Charlotta Hägge Jacobsson charlotta.hagge@skandiform.se 0707 84 66 84 Representant Göteborg / Västra Sverige Åsa Juneström asa.junestrom@skandiform.se 0706 99 33 93 Representant Stockholm / Norra Sverige Kristina Rung kristina.rung@skandiform.se 0707 84 66 83 Representant Export Anna Werntoft anna.werntoft@skandiform.se 0706 90 25 22

58


2021_01

Box 36, SE-288 21 Vinslöv, Sverige Tel: +46 (0)44-855 50 info@skandiform.se Showrooms: Skandiform AB, Dolinvägen 8, Vinslöv Stockholm Designstop Nackagatan 6, Stockholm Studio L6, Lasarettsgatan 6, Göteborg Skøyen Designcenter Drammensveien 130 C1, Oslo Gammel

skandiform.se

59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.