Page 1

September 2007

Sæson 2007 - 2008

Nr. 2

33. Årgang


Skanderborg Skakklub Klublokaler:

Bestyrelse:

Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77

Formand:

Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden 1. sep. - 30. apr.)

Hjemmeside:

Anders Haarup Adelgade 104 A, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 51 09 18

Kasserer og turneringsleder:

WWW.Skanderborgskakklub.dk

Bjarne Tornbjerg Besservej 37, 8240 Risskov

Redaktion:

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Johansen Elmevej 14, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 22 29 frugt@johansen.mail.dk Thomas Laursen Søfaldet 1, Stilling 8660 Skanderborg Tlf.: 86 57 10 27 thomaskyndilaursen@gmail.dk

Jens Kr. Vigen Lillesøvej 18 A, 2 MF 8660 Skanderborg Colin Watson Tornå 26, 8751 Gedved Tlf.: 75 66 59 60 Michael F. Jensen Helgasvej 33, Gram


Indhold i dette blad 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 11. 15. 12. 12. 13. 14. 15 16 17. 17. 18. 19. 20.

Indholdsfortegnelse. Nyt fra bestyrelsen. Flyvende start på skoleskakken i år. Nyt vedr. divisionsskak, DM, spilserver og Danbase. Kombiner med Peter. Skoleskak i sommeren 2007. Fra tidligere års klubblade. Indsamling med et nydeligt resultat. Benjamin kan gå på vandet. Hjælpetræner. Morten Rasmussen helt fremme på Bornholm. Parti med drama. Bjarnes grubleside. Det vindende parti i EMT - basis 4 Mads Andersen med i to skrappe turneringer. Skoleskakleder Temaaften. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Kalender Løsninger

Side 1


Nyt fra Bestyrelsen. ( af Anders Haarup ) Så er tiden kommet, hvor vi alle igen kan komme til at spille skak i en sæson, som forhåbentlig må blive god og spændende for hver enkelt medlem og foregå i nogle gode såvel sportslige som sociale rammer, hvilke vi alle ønsker at værne om. Selv om skakspillet har ligget lidt – eller for nogle måske en hel del – stille, ja så har der faktisk været nogle aktiviteter i og omkring klubben. Jørgen Johansen stod for skakundervisning i Kulturhuset i uge 27 for skoleelever, der netop var startet på deres sommerferie. Dette var i samarbejde med Skanderborg Kommune, Kultur & Fritid og var bestemt en stor succes målt i såvel antal deltagere som de tilbagemeldinger vi har fået i klubben. Vi håber naturligvis meget, at vi kan gentage denne succes til næste år. Vi har netop afsluttet vores traditionsrige 7 runders EMT-turnering på Niels Ebbesen Skolen. Der var i år 76 deltagere – på sidste års niveau – og den samlede vinder blev Jens Ove Fries fra Jetsmark Skakklub med vores egen Klaus Berg på 2. pladsen. Der var rigtig mange flotte resultater men ikke mindst Benjamin Christensen, som opnåede 6½ af 7. Han blev derfor også en sikker vinder af Skanderborg Præmien. Jeg vil i denne forbindelse gerne rette en stor tak til alle de medlemmer, som gav en hånd med. Det er en uvurderlig hjælp I viser vores klub i den forbindelse. Den største og bedste nyhed for klubben, som er sket i løbet af sommeren, er dog, at vi har fået en ny ”stor” sponsor i form af Nordea. Vi har arbejdet en del på dette og bestyrelsen vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til Michael Andersson, som har været en vigtig del i denne aftale. Vi i Bestyrelsen håber naturligvis, at denne aftale vi blive flerårig og ser frem til et givtigt samarbejde til glæde for såvel Skanderborg Skakklub som Nordea. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det er blevet besluttet i samråd med Nordea, at vores 1. hold i den kommende sæson vil stille op under navnet : Team Nordea Skanderborg Skakklub. Visse steder vil navnet dog fremstå i forkortet udgave nemlig – Team Nordea / Skb. Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en rigtig god sæson og opfordre jer alle til at henvende jer til en af os i Bestyrelsen, hvis der er noget, der kan gøres bedre til glæde for os alle. :-)

Side 2


Flyvende start på skoleskakken i år. (af Hans Buttenschøn)

Det er blevet til en rigtig flot start på skoleskak sæsonen i år. Første dag mødte der 34 børn op. Ca. halvdelen var med i sidste sæson, mens de resterende er nye elever.. Hos Jørgen Johansen på Niels Ebbesen skolen var der 14 elever, og Jørgen gav udtryk for, at det har været en rigtig god opstart. De fleste elever er mellem 8 og 10 år og er gået til sagen med stor iver. På Morten Børup skolen, hvor Bjarne Rasmussen og undertegnede er, mødte der 20 elever op, hvoraf de 8 var nye. Vi havde også en fantastisk dag. Horsens Folkeblad mødte op og lavede en reportage fra dagen. Et par dage senere så vi resultatet. På forsiden af avisen så vi en meget koncentreret Terese Hald Juul-Nyholm tage et træk, samt en henvisning til en trespaltet artikel inde i bladet. Her havde journalisten skrevet en fantastisk flot artikel om skoleskak og krydret den med et stort billede af Nichlaes Harder i dyb koncentration og et mindre af Terese Hald Juul-Nyholm og Daniel Lindbo i et parti. Nu er så det store spørgsmål om vi kan holde på eleverne. Det er jeg nu ikke bange for. Selvfølgelig vil der være et par stykker som falder fra, fordi de finder ud af, at skak ikke er noget for dem. Men flere vil komme til, det siger erfaringerne. Allerede nu ved vi, at der helt sikkert kommer en til på NE skolen. Ved 5. runde af EMTen kom der en dreng og spurgte om han måtte være med. Det kunne jo ikke lade sig gøre at få ham med i EMTen, og det var sikkert også det bedste for ham. Men vi henviste til næste mandag på NE skolen. På MB skolen ved vi også der kommer en mere. Morten Christensen som var med de sidste par sæsoner kommer midt i september. En lille skuffelse er det nu også blevet til. Jørgen Johansen havde ca. 25 elever i forbindelse med kommunens fritids tilbud til børn den første uge af skoleferien, som fandt sted i Kulturhuset og Byparken. Alle elever var meget interesseret og gav udtryk for, at de ville gå til skoleskak. Men vi har ikke set dem endnu. Måske dukker der nogle af dem op, når de erfarer, at skoleskakken er begyndt. Men alt i alt. En flyvende start på årets skoleskaksæson.

Side 3


Nyt vedr. divisionsskak, DM, spilserver og Danbase (Af Morten Rasmussen) Jørgen bad mig skrive lidt nyt fra unionens side, og da vi netop har afholdt et FU/HB møde her i starten af september skulle dette ønske være nemt at opfylde. Set med de absolut lokale øjne er det nok mest spændende for Skanderborg Skakklub, at den kommende sæsons divisionsskakprogram blev godkendt. Skanderborg deltager i 2. division gruppe 3 der ser således ud: Nr Klub

1

Esbjerg

2

Ribe

3

Skander borg

4

Horsens

5

Haderslev

6

Tønder

7

Bov

8

Centrum

1 4/11 8

6

2 18/11 7

5

5

3 9/12

8

3 4

7

1

6

7

3

2

1

1

2

2 7

6 8

4

1

4

1

5

3

7 13/4 5 2

2

1

6 2/3

4 3

6

3

5 3/2

6

8 4

7

4 13/1

2

5

7

8 6

7

8

5

5

1

4

3

8

2

Po .

3

4 6

Øger vi den lokale radius en smule, er det nu en kendsgerning at der arbejdes på at få Påskestævnet 2008 (DM) til Hotel Scandic i Silkeborg. Til den tid er det præcis 5 år siden at vi selv stod med denne store opgave sammen med Horsens, og nu kommer stævnet efter al sandsynlighed til Midtjylland igen.

Side 4


Mon ikke de også gerne ser nogle af os fra naboegnen som deltagere eller hjælpere ved DM 2008. Mødet indeholdt også en mindre status på spilserver projektet, som har været vores store opgave og samtaleemne de sidste par år. Projektet skrider fremad trods mindre forsinkelser, men fortsat regner vi med en igangsætning i november, med en kampagne for nye medlemmer sandsynligvis bliver i marts 2008. Skulle nogle have lyst til at melde sig som tester her i efteråret kan jeg kontaktes. Herunder ses et lille glimt af Windows klienten

Ud over den kommende spilserver er der også sket lidt på den nuværende hjemmeside. Danbase er kommet i en ny og moderne version. Projekt Danbase har til formål at samle partier fra danske turneringer, matcher og landskampe. Udover at redde og bevare partierne har projektet også det jordnære formål at give alle nem adgang til den "skaklige kulturarv". Dette er nu muligt via nyt interface som startes vha. nedenstående knap på www.dsu.dk

Til sidst kan nævnes at der kommer til at ske lidt ændringer i Forretningsudvalget i 2008, idet de 3 personer der er på valg Henrik Knudsen, Poul Søndergaard og undertegnede alle har valgt at trække sig ved Påsken 2008. Til den tid har jeg siddet på IT posten i 4 år hvilket helt sikkert har været meget spændende, men jeg ser nu også frem til at få lidt mere fritid. Jeg vil nok stadig hjælpe unionen på IT fronten, men mere som programmør (ala mit job) frem for organisatorisk i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen.

Side 5


De Originale Siden 1976

Troldekugler.dk

Side 6


Kombiner med Peter Løsninger side 24

Yan Zhou - Mason, England 2007. Hvid trækker. Sort har et farligt angreb i gang. Her spillede hvid Dd6 for at beskytte h2 bonden. Sort svarede Txg2+. Hvordan endte partiet?

Eigil Pedersen - Keker, Finland 1952. Hvid trækker. Det er klart, at hvid har en overlegen stilling, men hvordan slutter han af?

Summerscale - Souwray, England 2003. Her spillede sort ,... Txa7. Hvad skete så?

Berger - Mason, Breslau 1889. Dette er ikke en kombination, men hvad skal hvid spille for at holde remis? I partiet spillede hvid 1. Ke4. Var det godt eller skidt?

Side 7


Skoleskak i sommeren 2007 (af Hans Buttenshøn)

De fleste skoleskakelever holder en velfortjent pause fra påske og frem til skolerne starter igen. Det er dog ikke alle som holder skak ferie. Daniel Lindbo og Morten Christensen tog på skaklejr i Tjele den første uge af sommerferien. Efter deres egen udsagn blev det en rigtig god tur. De fik både spillet skak, fodbold og mange andre ting. Resultaterne kender jeg ikke, men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er at have en rigtig god uge med et godt kammeratskab. Og det havde de to elever. De fik Claus Rossens Kammeratpris for at være de bedste kammerater på lejren. Her ses Daniel til højre og Morten til venstre og lederen af kurset Claus Rossen i midten.

Et stort tillykke til de to elever. For os der kender dem er det ikke overraskende, at de fik Rossens kammerat pris. Sådan er de også i det daglige i Skoleskakklubben på Morten Børup skolen. Skulle du være interesseret i lejren 2008, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Side 8


Fra tidligere års klubblade (af Bjarne Tornbjerg)

I Løberen har der gennem en årrække i hvert nummer været en artikel med overskriften Klubblad for et kvart århundrede siden. Artiklerne har omhandlet, hvad der kunne læses i klubbladet for 25 år siden. Fra redaktionens side er der fremsat ønske om, at artiklen bliver lidt mere aktuel, forstået på den måde, at flere af skakklubbens medlemmer skulle kunne genfinde noget om sig selv. Går man 25 år tilbage er det trods alt et fåtal af medlemmerne; selv om der er nogle stykker, der også den gang spillede i klubben. Artiklen vil derfor fremover også omhandle hvad der kunne læses for 5 og 10 år siden. Redaktionen har bedt om, at artiklerne fremover fylder det samme, og der vil derfor naturligvis kun blive tale om mindre udpluk fra de gamle blade. I 2002 stod følgende at læse: Ved forårets generalforsamling blev medlemmerne anmodet om indlæg vedrørende klubbens kommende 8o års jubilæum. I den anledning foreslår Michael Andersson i en artikel, at der spilles en stormesterturnering i Skanderborg. I sommerens løb har Davor Palo deltaget i tre stærke turneringer i henholdsvis Slovenien, Århus og København. I de tre turneringer fik Davor sin 1., 2., og 3. IM norm og er dermed international mesterspiller. Det hele blev klaret på 35 dage, hvor han spillede 29 partier og opnåede 20½ point. Blandt Davors modstandere var 7 stormestre. I 1997 stod følgende at læse: Klubbens to bedste hold mødtes i første runde af holdturneringen i A-rækken. Mødet endte med den forventede sejr til førsteholdet, som vandt med 6 – 2. Førsteholdets sejre gik til Henning Møller, Leif Linnemann, Erik Kærgaard, Asger Andersen Erik Hansen. Bjarne Tornbjerg tabte til Leif Møller Hansen. Asger Andersen anførte i sit referat at det var aftenens mest dramatiske parti, som var spændende hele vejen igennem, og da det endelig så ud til at Bjarne havde gevinsten i hænde i noget der lignede dronningegevinst, havde Leif et fantastisk afværgetræk i ærmet, idet det samtidig var et afgørende angrebstræk med mattrussel! Bjarne var rystet, og ofrede en kvalitet, hvorefter partiet var tabt. Jeg er spændt på at se om kvalitetsofret var nødvendigt, men det var den umiddelbare opfattelse. Partierne mellem Jesper Lykke og Dieter Dettbarn og mellem Lars Svendsen og Bjarne Rasmussen endte remis. I 1982 stod følgende at læse: På den årlige generalforsamling valgtes Rode til dirigent og Asger J. Andersen afgav formandens beretning, hvori det blandt andet omtaltes, at skoleskakken havde været i gode hænder; at klubben havde fået en ny mesterspiller, Ejnar

Side 9


Tatari, og at medlemstallet i årets løb var faldet fra 59 til 55. Kontingentet blev forhøjet til 160 kr. årligt for seniorer. Under eventuelt blev det indskærpet, at der skal ringes afbud, når man ikke kan spille sit parti i klubturneringen. Fra Rodes side blev der fremsat kritik af ratingsystemet, og især bonusordningen. Han krævede ikke systemet afskaffet, men mente at det ville kvæle sig selv.

Indsamling med et nydeligt resultat (af Bjarne Tornbjerg)

I maj måned udsendtes der til klubbens medlemmer et brev med anmodning om støtte til klubbens økonomi, nærmere betegnet støtte til drift af klubbens førstehold, så det i den kommende sæson, hvor førsteholdet er tilbage i 2. division, vil være muligt bedre at bibeholde den styrke, som holdet havde i sidste sæson. Anmodningen var primært rettet mod førsteholdsspillerne og enkelte andre medlemmer, som mere eller mindre på forhånd havde givet tilsagn om at støtte ekstraordinært med for eksempel 500 kr. Den udsendte anmodning er blevet taget yderst godt imod, og en lang række medlemmer har sendt beløb, således at det samlede beløb, der er modtaget ligger et pænt stykke på den gode side af 10.000 kr., og så er der endda tilsagn om støtte fra endnu et par medlemmer som endnu ikke har indbetalt noget beløb. I brevet blev der lovet fuld anonymitet omkring hvem der ønskede at støtte klubben på denne måde, således at ingen af klubbens medlemmer skulle bebrejdes, såfremt de ikke ønskede at støtte med et frivilligt beløb. Dette løfte vil bestyrelsen selvfølgelig leve op til, og der vil derfor ikke udover dette indlæg blive offentliggjort yderligere omkring indsamlingens resultat. Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til de mange medlemmer, som har støttet indsamlingen. Indsamlingsresultatet er meget medvirkende til, at klubbens økonomi for 2007 ser ud til at hænge nogenlunde sammen. Skulle der være enkelte medlemmer, som stadig ønsker at støtte indsamlingen, men som ikke lige har fået noget gjort ved det, kan støtte ske ved at indsende et beløb til BG Bank/Danske Bank, registreringsnummer 1551, konto 3 52 41 24.

Side 10


Benjamin kan gå på vandet! (af Hans Buttenschøn) Benjamin Christensen har fået en fantastisk start på sæsonen.

Ved det årlige optaktstævne i Århus, blev det til en flot 2. plads i den stærke A gruppe. Optaktsstævnet er en lille turnering, der er tænkt som en start på den nye skoleskak sæson. Deltagerne bliver inviteret, idet det er de fire bedste fra sidste sæsons Grand Prix stævner der deltager. Benjamin tabte som ventet til Rinor Salihu fra Rokaden i Randers, men at han skulle vinde over mesterspilleren Tobias Boje var ikke bare overraskende, men en ren sensation. Mindre overraskende var det, at Benjamin vandt over Malthe M. Parylewicz. Resultatet af stævnet blev: 1. Rinor Salihu 2. Benjamin Christensen 3. Tobias Boje 4. Malthe M. Parylewicz

Randers Skanderborg Læssøesgade Læssøesgade

rating 1803 rating 1326 rating 1921 rating 1118

3 point 2 point 1 point 0 point

Stævnet blev afviklet i Storcenter Nord som havde sponsoreret nogle gavekort, hvor Benjamin altså løb med det ene. For at blive ved Benjamin lidt endnu, så fortsætter han i flot stil ved Skanderborg EMT. Efter 5 runder har han kun afgivet et halvt point og fører både sin gruppe og den interne Skanderborg konkurrence! Flot start på sæsonen. Ved samme optaktstævne i Storcenter Nord deltog også Simon Årup i D gruppen. Han kom med p.g.a. sin fine placering som nr. 2 i sin gruppe ved grand Prixstævnerne sidste år. Simon var uheldig. Meget uheldig. Det blev til tab mod de tre andre i gruppen. Men Simon spillede flot og i et par tilfælde kunne det med lidt held være blevet til sejre. Ingen tvivl om, at Simon vil komme igen!!

Side 11


Hjælpetræner. (af Hans Buttenschøn)

Dansk Skole Skak tilbyder kurser for børn og unge, så de kan fungere som hjælpetræner i skoleskakklubberne. Kurset er beregnet for børn og unge i 12 – 18 års alderen. Jeg har ikke været særlig god til at annoncere disse kurser, men nu har jeg endelig fået taget mig sammen og her først i september tager Daniel Lindbo til Tjele på et to dages kursus. Skulle andre være interesseret i et af de næste kurser, så sig til. Vi vil meget gerne have elever med på disse kurser.

Morten Rasmussen helt fremme på Bornholm (af Hans Buttenschøn)

Morten Rasmussen havde en fantastisk tur til Bornholm sidst på sommerferien. Baltic Sea Cup, som turneringen kaldes, havde samlet 118 deltagere. Her var Mortens seedning en plads som nr. 102. Resultatet af 9 runders anstrengelser blev en 33 plads!! Morten har sagt, at det blev hans livs turnering – i al fald ind til nu!! Morten var som skrevet seedet som nr. 102 og sluttede på en 33. plads med 5 point, opnået ved 3 sejre, 4 remis og to nederlag. De enkelte resultater ses her: 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde 8. runde 9. runde

IM Bjørn Brinck-Clausen Bjarne Abrahamsen Andreas Kvinge Hindesen FM Ove Weiss Hartvig Niels Henrik Willumsen FM Dorin Tito Maiorescu Mads Bilde Svendsen Lars Henrik Bech Hansen Nicklas Skjoldager

rating 2323 rating 1346 rating 1664 rating 2232 rating 2215 rating 2273 rating 2178 rating 2070 rating 2077

Et fantastisk flot resultat!

Side 12

Brønshøj ?? Norge Esbjerg Nr. Sundby Rumænien Frem Odense Taastrup Kbh. Skakf.

0 point 1 point 1 point ½ point ½ point ½ point 0 point ½ point 1 point


Parti med drama (af Asger J. Andersen) I Skanderborg Skakklub er det ikke nogen hemmelighed at Søren Westergaard er en stor tilhænger af åbningstrækket g4?! Derfor havde jeg også forberedt mig godt på dette træk! Men Søren, den snu rad, åbnede med b4! Det betød at jeg skulle i gang med at tænke selv allerede fra første træk, og det er jo ikke særlig rart! Efter partiet fortalte Søren mig at jeg engang havde givet ham nogle varianter med førstetrækket g4! Så derfor ville han selvfølgelig ikke spille det træk. Han valgte altså et træk som er meget ”i familie” med det!

Søren Westergaard – Asger J. Andersen, Skanderborg EMT 2007 1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 Bf5 4.g3 Nf6 5.Bg2 c6 6.Nc3 Qb6 7.Qb3 Na6 8.b5? Mere solidt og forsigtigt var a3 selv om jeg også efter dette træk kan spille Sc5 idet dronningen så ville være udækket. 8...Nc5 9.Qd1 Jeg regnede ikke med at han turde spille Na4 da det ser ud til at koste ham en officer. Men den følgende variant viser at det "kun" koster en bonde. [9.Na4 Nxb3 10.Nxb6 Nxa1 11.Nxa8 Nc2+ 12.Kd1 Kd7 13.d3 Nb4 14.a3 Nu er også Sorts springer fanget! Men sådan en variant er vanskelig at regne sig frem til. 14...Nxd3 15.exd3 Be7 Ikke Lxd3? pga b6! og Hvid redder springeren!] 9...Ng4!? Et lusket, og måske lidt "billigt" træk, men det truer faktisk mat i to træk! Nemlig med Sd3+ og Dxf2+ mat. Selvfølgelig hopper Søren ikke på den, men hans afværgetræk er ikke stærkt nok. Det bedste var Sh3 for at dække f2. 10.d4? exd4 11.Na4?? Et par slemme fejl. Hvid kan heller ikke slå bonden på d4 med damen pga det grusomme Nd3+ med dronningetab. Relativt bedst var Sb1, men det er altså ikke morsomt! 11...Qa5+ 12.Kf1 Nxa4 13.Bxd4 c5 14.Bxb7 Rb8 15.Bc6+ Bd7 16.Bxd7+ Kxd7 17.e4 cxd4 18.Qxg4+ Ke8 19.Re1 Qc3 Sort har officer for bonde og kan oven i købet tillade sig at spille aggressivt! 20.Ne2? Lidt bedre er Sf3. 20...Qxc4 21.Rc1 Nc3! Stærk placering af springeren. Den skærmer af for dronningen og truer med afbytninger på e2 og yderligere materiel gevinst. 22.Rxc3? Ikke det stærkeste, men Hvids stilling er dårlig. 22...dxc3 23.Kg2 Rxb5 24.Qf3 Rc5 25.Nf4 c2 26.Nd3 Ra5! 27.Re1 Ra3 28.e5 d5 29. e6 f6 30.Re3 Rxd3! 31.Rxd3 c1Q 32.Qh5+ g6 33.Qf3 Qg5 34.Rc3 Qe4 og Hvid opgav den håbløse kamp. 0–1 PS: Jeg kan desværre ikke få mit program til at bruge danske (eller tyske) forkortelser for brikkerne, men mon I ikke er fortrolige med de engelske? Ellers kan I hurtigt blive det!

Side 13


Bjarnes grubleside Løsninger side 24 Opgave 1

Opgave 2+ + + + + ++ +  + + Q + + + + + + !+ + + + " # + + + +$ %+ + + + & '()*+,-./0+ + + + 12 34 +2 +2+ + + Q+ +  + 15 + + !+ + + + " # + + + +$ %+ + + + & '()*+,-./0

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Opgave 3

Opgave 4++ + + + + +  +36 + + + +736 +  + + + + !+ ++ + " # +4124+ +$ % +Q+ + & '()*+,-./0+ + + + + + + +  + +Q+ + + + + + + +8 !+ + 15 + " # + + 97 +$ %+ + + + & '()*+,-./0

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Side 14


Det vindende parti i EMT - basis 4 (af Asger J. Andersen) I årets EMT i basis 4 spillede Philip D. Møller og Asger J. Andersen om førstepladsen. Redaktionen har fået tilsendt partiet (kongegambit), og bringer det her sammen med Asgers kommentarer. Philip D. Møller – Asger J. Andersen Skanderborg EMT 2007. 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d5 6.Nxg4 dxe4 7.Bc4 Qd4 8.d3 Qg7 9.Nf2 e3 10.Ne4 Bg4

Dronningen er fanget! Endnu stærkere, og lidt mere ondt, er Dxg2 og derefter Lg4.

11.Bxf7+ Et friskt forsøg! Hvis jeg slår løberen, følger Sg5+, Dxg5, og jeg står stadig stærkt, men har sat min kæmpefordel over styr. 11. ... , Ke7! 12.Bxe3 Bxd1 13.Bc5+ Kxf7 14.Bxf8 Qxb2 15.0–0 Qd4+ 16.Kh1 f3 17.Bc5 Qxa1.

Allerede efter træk 10 kunne Hvid godt have opgivet, men det er ikke morsomt når man spiller om førstepladsen! Men selv her spiller han nogle få træk videre før han strækker våben.

18.Nbc3 Nf6 19.Rxd1 fxg2+ 20.Kxg2 Qb2 21.Rf1 Qxc2+ 22.Kh1 Nbd7 23. Ng5+ Kg6 24.Rg1 Nxc5 0–1

Side Side15


Mads Andersen med i to skrappe turneringer. (af Hans Buttenschøn)

Mads har været med i både Vesterhavsturneringen og Politiken Cup. Igen blev det til et par gode turneringer, selv om ratinggevinsten vist nok blev beskeden. I Vesterhavs turneringen var Mads seedet som nr. 38 og sluttede på en 32. plads med 6 point, opnået ved 5 sejre, 2 remis og tre nederlag. De enkelte resultater ses her: 1. runde Rene Henriksen rating 1419 2. runde IM Bjørn Brinck-Clausen rating 2324 3. runde Sofus Rønne Christensen rating 1826 4. runde Torsten Lindestrøm rating 2248 5. runde Christopher Engelbert rating 2240 6. runde Sune Kovshøj rating 1866 7. runde Ove Matras rating 1794 8. runde Jonas Nilsson rating 1995 9. runde Gunnar Pedersen rating 2196 10. rundeLars Schønning rating 1898

Esbjerg Brønshøj Hillerød Esbjerg Tyskland Aalborg Faaborg Frem Odense Centrum Esbjerg Skive

1 point 0 point 1 point ½ point 0 point 0 point 1 point 1 point ½ point 1 point

Efter denne turnering tog Mads direkte til LO skolen i Helsingør for at deltage i Politiken Cup. Her var han seedet som nr. 122 og sluttede som nr. 105 med 5½ point, opnået ved 4 sejre, 3 remis og tre nederlag. De enkelte resultater ses her: 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde 8. runde 9. runde 0. runde

Bjarke Larsen Stefan Christensen Erik Blomkvist Rasmus Svane Sejr Holm Palle Nielsen Amir Tadjerbashi Andreas Ziska Iluminda M. Greciano Patrick Zeibel

rating 1395 rating 2301 rating 2313 rating 1617 rating 2262 rating 1877 rating 2182 rating 1901 rating 1861 rating 2193

Side Side16

Tjele Jetsmark Sverige Tyskland Enkelt medlem Aalsgårde Sverige Finland Spanien Tyskland

1 point ½ point 0 point 1 point 0 point 1 point 0 point ½ point 1 point ½ point


Skanderborg Skakklubs Støtteforening. Tirsdag den 11. september var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Skakklubs Støtteforening. Årsagen var, at der ikke var afholdt ordinær generalforsamling inden 1. april, som vedtægterne ellers foreskriver. Generalforsamlingen blev ikke afviklet, idet der blev rejst tvivl om, hvorvidt den var korrekt varslet. De fremmødte medlemmer drøftede situationen og blev enige om, at indkalde til en ny generalforsamling Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 i klublokalerne på Sygehusvej Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg. Formand: På valg er Jesper Lykke Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Michael F. Jensen og Søren Grymer Hansen Eventuelt

Side Side18


Skoleskakleder (af Hans Buttenschøn)

Skulle der i Løberens læserkreds være nogen som gerne vil prøve kræfter med det at være skoleskakleder, så er der også kurser for den lidt mere modne del af skakspillerne. Dansk Skole Skak tilbyder hvert år kurser til vordende skoleskakledere. Og der er ingen tvivl om, at det vil være en kolossal gevinst for såvel skoleskak som dansk skak i det hele taget, hvis der blev skoleskak på mange flere skoler. Eksemplet fra Skanderborg er godt. Vi startede op med skoleskak den 1. januar 2000 på Morten Børup skolen. Og vi har da også haft en del elever fra Niels Ebbesen skolen. Men da Jørgen Johansen startede op sidste år kom der virkelig skred i tingene på denne skole. Som omtalt andet sted i bladet, så er der i år begyndt 14 elever på skolen. Hvis vi kun havde haft undervisning på MB skolen, havde vi kun fået et par af de elever, er jeg ret sikker på. Så hvis nogen i læserkredsen har mod på og lyst til at starte en klub på den lokale skole, så kontakt os. Vi vil gerne hjælpe med opstarten. Vi har nogle frygtelige sorte pletter i kommunen. Ry, Galten og Hørning har ikke klubber. Det er galt. Og i den gamle Skanderborg kommune vil det også være rart, hvis vi kunne starte klubber i både Stiling og Virring. Så – kom ud af busken. Det er ikke så svært som I måske tror!!!

Temaaften Vi har i redaktionen i sidste minut fået meddelelse om, at det er lykkedes Colin Watson at invitere IM Emil Hermanson til Skanderborg skakklub til klubbens temaaften den 2 oktober. Emil som er Mads Andersens træner vil være i området og vil gerne stå for dette spændende arrangement. Forhåbentlig vil alle klubbens medlemmer bakke op om dette arrangement . Det er altid meget sjovere når vi er mange.

Side Side17


KALENDER FOR RESTEN AF ÅRET.

Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

18. 25. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 4. 11. 18. 25.

sept. sept. okt. okt. okt. okt. okt. nov. nov. nov. nov. dec. dec. dec. dec.

Klubmesterskabet 1. Runde. 4 by turnering / udsatte partier. Temaaften - se mere side 14. Klubmesterskabet 2. Runde.. Klubmesterskabet 3. Runde. Klubmesterskabet 4. Runde. Holdkampe . 1. Runde. / Udsatte partier. Klubmesterskabet 5. Runde. Klubmesterskabet 6. Runde. Holdkampe 2. Runde / Udsatte partier. Udsatte Partier. Klubmesterskabet 7. Runde. Holdkamp 3. Runde. Juleafslutning. Juleferie.

Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til Jørgen på frugt@johansen.mail.dk .

Side Side19


Løsninger på Kombiner med Peter Opgave 1. Hvid tabte efter 1. Dd6 , Txg2+ 2. Kh1 , e5 . Hvid opgav, da han må ofre sin dronning ved 3. Dxe5 for at undgå mat. Opgave 2. Dxd6+ og da sort ikke kan undgå at blive sat mat opgav han. Alternativet var 1. ... , Sd7 (1. ... , cxd6 2. Lxb6+ , Ke7 3. Sd6 mat) 2. Lxb6 , cxb6 3. Lxd7 mat . Opgave 3. 2. Txe6+ , Kd7 (2. ... , fxe6 3. c8D) 3. Te7+ og sort opgav, da der følger 3. ... , Kc8 4. Lf5+ , Kb7 5. c8D mat . Opgave 4. 1. Ke3 holder remis og 1. Ke5 taber. 1. Ke3 , Kb4 2. Kd2 , Kb3 3. Kc1 , Ka2 4. Kc2 og den sorte konge kan ikke forlade a-linjen uden at lade den hvide konge komme til a1.

Løsninger på Bjarnes grublerier Opgave 1. Forfatter: J. F. Ling - The Problemist - 1953 1. Dc6! ... Lxc6+ ... Le6+ ... Th4 ... Tc4 ... Td4+ ... Te4 ... Tb4 2. Kxc6# 2. Kxe6# 2. Kd6# 2. Kxc4# 2. Kxd4# 2. Kxe4# 2. Ta6# Opgave 2. Forfatter: C. Groeneveld - Caissa - 1953 1. Dc3! ... L~ ... c5 2. d5# 2. dxc5# Opgave 3. Forfatter: A. Servais - 2. pr. Vilksgazet - 1954 1. Dh1! ... d1~ ... Kxc2 ... Kxe2 ... Se~ 2. Dxd1# 2. Db1# 2. Df3# 2. Sb4# Opgave 4. Forfatter: J. Haring - Schaakmat - 1955 1. Tf4!

... Dxf2 2. Tc4#

... Dg4 2. e4#

... Dxf4+ 2. exf4#

Side Side 20

... L~ 2. Sf4#

... Sd~ 2. De4#


2007_aargang_33_nr_2_september  

Skanderborg Løberen Sæson 2007-2008

2007_aargang_33_nr_2_september  

Skanderborg Løberen Sæson 2007-2008

Advertisement