Page 1

August 2007

Sæson 2007 - 2008

Nr. 1

33. Årgang


Skanderborg Skakklub Klublokaler:

Bestyrelse:

Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77

Formand:

Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden 1. sep. - 30. apr.)

Hjemmeside:

Anders Haarup Adelgade 104 A, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 51 09 18

Kasserer og turneringsleder:

WWW.Skanderborgskakklub.dk

Bjarne Tornbjerg Besservej 37, 8240 Risskov

Redaktion:

Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Johansen Elmevej 14, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 22 29 frugt@johansen.mail.dk Thomas Laursen Søfaldet 1, Stilling 8660 Skanderborg Tlf.: 86 57 10 27 thomaskyndilaursen@gmail.dk

Jens Kr. Vigen Lillesøvej 18 A, 2 MF 8660 Skanderborg Colin Watson Tornå 26, 8751 Gedved Tlf.: 75 66 59 60 Michael F. Jensen Helgasvej 33, Gram


Indhold i dette blad 1.

Indholdsfortegnelse.

2.

Nyt fra bestyrelsen.

2.

Hvem er "Skanderborgmesteren" i Skanderborg Sommer EMT 2007?

3.

Skal 2.holdet spille i mesterrækken? Det betyder 7 søndagskampe!

4.

Fortovsblindskak.

4.

Resultat fra forårsturnering - mester.

5.

Ivrige skakbørn.

5.

Resultat fra forårsturnering - basis 1.

6.

Sæsonplan.

7.

Kombiner med Peter.

8.

Bjarnes grubleside.

17.

Generalforsamling tirsdag d. 17 april 2007.

19.

Opstramning vedr. afbud til klub-turneringerne.

19.

Indkaldelse til generalforsamling i Skanderborg Skakklubs Støtteforening

20.

Resultat fra forårsturnering - basis 2 og Basis 3.

21.

Resultat fra forårsturnering - basis 1.

22

Resultat fra forårsturnering - mester.

23.

Resultat fra forårsturnering - basis 2 og basis 3.

Side 01


Nyt fra Bestyrelsen. (Af Anders Haarup) Så er tiden endelig kommet, hvor vi i bestyrelsen kan byde alle rigtig hjertelig velkommen til den kommende sæson. Vi håber, det må blive en sæson, som kan byde på lige så mange positive oplevelser, som i den forgangne sæson. Her tænker vi ikke mindst på oprykningen for såvel vores 1. hold som vores 2. hold. Desuden fik vi gang i skoleskakken på Niels Ebbesen Skolen, hvilket bestemt har været en succes og vi håber naturligvis, at dette på sigt kan give en ønskelig tilgang til klubben. Vi er netop startet på vores traditionsrige EMT-turnering og det er meget glædeligt, at vi kan fastholde deltagerantallet fra sidste år. Der er såvel gengangere som nye og vi vil naturligvis gerne benytte lejligheden til at byde jer alle rigtig hjertelig velkommen med håb om, at vi kommer til at se jer alle igen til næste år. På glædelig gensyn til jer alle.

Hvem er ”Skanderborgmesteren” i Skanderborg Sommer EMT 2007 ? Ved vores seneste afholdte Generalforsamling var der fremkommet et forslag med hensyn til ændring af opgørelsen over, hvem der kunne ”smykke” sig med titlen ”Skanderborgmesteren”. Der var delte meninger omkring dette ændringsforslag til opgørelsen over, hvem der kunne kalde sig Skanderborgmesteren. Vi havde efterfølgende et bestyrelsesmøde hvor vi naturligvis drøftede dette forslag. Meningerne var meget delte på samme vis, som det havde været til generalforsamlingen. Dette har derfor medført følgende: Opgørelsen over hvem der er Skanderborgmesteren i 2007 forbliver uændret i forhold til tidligere. Da der som sagt var meget delte meninger omkring dette, kunne det måske være på sin plads, at man ved den kommende generalforsamling holder en afstemning omkring dette emne, da vi naturligvis ønsker at efterkomme flertallets ønske. På bestyrelsens vegne Anders Haarup

Side 02


Skal 2.holdet spille i mesterrækken? Det betyder 7 søndagskampe! (af Asger J. Andersen) Som bekendt rykkede både 1. og 2.holdet en række op i den forgangne sæson. Det betyder at 1.holdet næste år spiller i 2. division, og 2.holdet er berettiget til at spille i mesterrækken. Hvis 2.holdet benytter sig af denne ret, skal klubben på 7 søndage stille med 2 hold á 8 mand, altså 16 spillere! For 1.holdet er dette ikke noget problem. Dels har holdet et meget stabilt fremmøde, dels kan der ved afbud hentes reserver fra 2.holdet eller fra reserverne. Men lad os se på betingelserne for at stille et 2.hold de samme 7 søndage. Der skal hen over sæsonen afvikles 56 kampe, og det vil sige at vi skal have tilsagn fra en del spillere som kan/vil spille alle, eller næsten alle, kampene på 2.holdet. Desuden et antal spillere som kan påtage sig at spille nogle af runderne. Jeg har leget lidt med mulighederne: Lad os antage at 2 spillere kan spille alle 7 kampe = 14, at 3 spillere kan spille 6 kampe = 18, at 3 spillere kan spille 4 kampe = 12. Disse 8 spillere kan altså klare 44 af de 56 kampe. De sidste 12 kampe kan klares af 4 spillere som vil påtage sig 3 kampe hver. Disse tal er et udgangspunkt, og der kan ske forskydninger af tallene i begge retninger. Så langt, så godt. Men for hvert afbud på 1.holdet skal der skaffes en reserve! Lad os antage at 1.holdet bliver ramt af 4 afbud i løbet af sæsonen. Så skal vi altså finde et par personer som kan spille et par søndagskampe i løbet af sæsonen. Hvis mine tal holder, skal vi altså ud over 1.holdet finde 14 spillere som i et vist omfang vil påtage sig at spille søndagskampe på 2.holdet!! Reserverne må vi gerne tage fra 3.holdet (et begrænset antal gange), og naturligvis fra reserverne. Vi skal gøre os klart at spillere som bliver opført som stamspillere på 2.holdet, ikke må spille aftenkampe! Umiddelbart efter holdturneringsafslutningen i foråret var jeg tilbøjelig til at tro at vi ikke kunne stille to søndagshold. Jeg foretog en rundspørge til de fleste af kandidaterne. Næsten alle ville helst spille om aftenen, men ganske mange var alligevel villige til at spille om søndagen. På grundlag af svarene, og mit kendskab til de øvrige spillere, tror jeg det kan lade sig gøre, men det er betinget af at der bliver meget få afbud på 1. holdet! Rent sportsligt vil det nok også være mest fair at stille op i den række man er berettiget til. Vi kan så arbejde for at få mesterrækkens spilletider ændret til hverdage fra sæsonen 2008-09. Vi skal naturligvis spørge de mulige spillere her i eftersommeren. Der er trods alt nogle uger til vi skal træffe den endelige afgørelse, som selvfølgelig er bestyrelsens.

Side 03


Fortovsblindskak (af Jørgen Johansen) Der er tradition for, at Skanderborg Skakklub rykker ud med de store brikker så snart der er mulighed for det. Således også i denne sommer ved Lys Nat arrangementet på Adelgade. I år havde vi fået en nyhed på plakaten, idet Mads Andersen betingelsesløst forinden meldte os, at han gerne ville stille op til blindskak. Betingelsesløst betyder i dette tilfælde, at han var klar til at møde alt hvad der rørte sig på Adelgade, og skulle der komme en af klubbens stærke spillere, så ville disse få den samme behandling i vridemaskinen. Første modstander var brormand Kristian der er en rimelig god skoleskakspiller. Kristian ville ikke tabe, og overlevede de første ca. 30 træk inden hammeren faldt for Mads´ flotte slutspilskombinationer. En anden faldt allerede efter fire træk.For at lette på køen blev der sat to modstander på partiet, men ak, ak. Stort tak til Mads Andersen.

Forårsturnering mester Nr

Navn, klub

1

2

3

1 Niels Chr. Christensen

18

12

3

0

04

5

0

½6

7

½ 1892

6.

2

Colin Watson

½7

1

0

18

½3

4

0

½5

6

½ 1834

5.

3

Tavs Bjerre

06

7

1

11

2

½

18

½4

5

½ 2005

3.

4

Klaus Berg

15

6

1

17

1

1

12

3

½

18

2404

1.

5

Kai S. Munk

4

0

8

½

06

7

1

11

2

½

½ 3 1931

4.

6

Henning Møller

3

1

04

5

1

8

1

½7

1

½

½ 2 1959

2.

7

Michael G. Andersson

2

½

03

4

0

05

6

½

8

1

½ 1 1880

7.

8

Ebbe Kristensen

1

0

½5

2

0

06

3

0

07

4

8.

Side 04

4

5

6

7

0

Po.

1709

Pl.


SĂŚsonplan for Skanderborg Skakklub for ĂĽr 2007/2008 Ansvarlig for aktiviteten Onsdag

01-08-2007 1. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Onsdag

08-08-2007 2. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Onsdag

15-08-2007 3. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Onsdag

22-08-2007 4. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Onsdag

29-08-2007 5. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Tirsdag

04-09-2007 Tilmelding / Hyggeskak

Onsdag

05-09-2007 6. runde EMT 2007

Tirsdag

11-09-2007 Tilmelding / Hyggeskak

Onsdag

12-09-2007 7. runde EMT 2007

Bjarne B. Rasmussen

Tirsdag

18-09-2007 1. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

25-09-2007 4-by-turnering / udsatte partier

Colin Watson

Tirsdag

02-10-2007 Temaaften

Colin Watson

Tirsdag

09-10-2007 2. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

16-10-2007 3. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

23-10-2007 4. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

30-10-2007 1. Runde holdturnering / udsatte par. Holdlederne

Tirsdag

06-11-2007 5. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

13-11-2007 6. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

20-11-2007 2. Runde holdturnering / udsatte par. Holdlederne

Tirsdag

27-11-2007 Udsatte partier

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

04-12-2007 7. runde klubturnering

Bjarne Tornbjerg

Tirsdag

11-12-2007 3. Runde holdturnering

Holdlederne

Tirsdag

18-12-2007 Juleafslutning

Jens Kr. Vigen

Tirsdag

25-12-2007 Juleferie

Side 06

Bjarne B. Rasmussen


Ivrige skakbørn. (Asger J. Andersen) Mellem tilbuddene til børn i sommerferien var der en skakaktivitet afholdt af Skanderborg Skakklub i samarbejde med kommunen. Og hvis man tror at børn helst vil tilbringe hele dagen foran computerskærmen, kan man godt tro om igen! Ikke mindre end 24 børn - flere end forventet! -havde valgt at spille skak et par timer dagligt tre dage i træk. Og de mødte trofast op og gik vældig intenst op i spillet. Selv om de fleste kun var 8-10 år gamle, var det forbløffende mange der kendte skakreglerne og kunne spille rimelig godt skak. Men der var også plads til løssluppent skaksjov! Efter lidt undervisning og et par alvorlige partier blev der spillet lynskak, babyskak og ”hjerne/arm”. De sidste tre former blev et hit! Arrangementet blev ledet af Jørgen Johansen fra Skanderborg Skakklub, og det fandt sted i Kulturhusets foyer, som bød på særdeles gode plads- og spilleforhold.

Forårsturnering basis 1 Nr

Navn, klub

1

2

3

1

Morten Rasmussen Skanderborg Skakklub

18

12

3

1

14

5

1

06

7

2

Bjarne Tornbjerg Skanderborg Skakklub

17

1

0

18

13

4

0

15

3

Jan Hansen Skanderborg Skakklub

06

7

0

01

2

0

08

4

Peter Wheadon Skanderborg Skakklub

15

6

1

17

1

0

5

Bjarne Rasmussen Skanderborg Skakklub

4

0

8

1

16

7

6

Asger J. Andersen Skanderborg Skakklub

3

1

04

5

0

8

7

Jørn Andersson Skanderborg Skakklub

2

0

13

4

0

8

Anders Haarup Skanderborg Skakklub

1

0

05

2

0

Side 05

4

5

6

7

Po.

Pl.

1

1753 6

1.

6

1

1608 5

3.

04

5

0

1380 0

8.

12

3

1

18

1730 6

2.

½

01

2

0

13

1578 3½

4.

0

17

1

1

02

1548 3

5.

½5

6

0

8

0

01

1473 1½

7.

16

3

1

17

1484 3

6.

4

0


Kombiner med Peter Opgave 1

Opgave 2

Takovenko - Volokitin, Dresden 2001 Sort trækker. Sort har 3 kandidattræk: Sxd3 b) exf4 c) Lxf5 . Et af disse træk er en bommert som sort spillede og derved tabte mesterskabet. Hvilket træk er en bommert?

Birgivi - Kinsman, Stockholm 1992 Sort trækker. Hvid har lige spillet 1. f3 i håbet om at jage springeren væk. Hvad skete så?

Opgave 3

Opgave 4

Lerner - Dalmatov, Kharkov 1985. Sort trækker. Der trues Sxf6 med skak, så tårnet på f6 skal flyttes. Hvis 1. .., Tf7 eller 1. .., Tf8, 2. Sg5 truer både h7 og e6, Så sort spiller 1. .., Th6 . Hvad skete så?

Müller - Brucker, Baden 1985. Sort trækker. Dette kan man roligt kalde en kompliceret stilling. Sort vil gerne spille 1. .., Txf2+ men der følger 2. Sxf2+, Txf2 3. Kh3 og sort er færdig. Hvad fandt sort på i stedet?

Side 07


Bjarnes grubleside Opgave nr. 1

Opgave nr. 2+ + + + + + +  ++ + + + +  + + + + + !"Q$ % + + +&+' (+"+ + + ) *+,-./0123+ + + + + +4+ 4 + + +4+ + + +  + + + + + + + + $ % + + + +' (+ + + + ) *+,-./0123

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Opgave nr. 3

Opgave nr. 4+ + + + + + + +Q +5+5+ + + ++  +5+ + + + !" + + $ % + + +' (+ + + + ) *+,-./0123+Q+ + + !" + + +  65 + +5+"+  +7 + + + + + + $ % + 64 + +' (!7 + + + ) *+,-./0123

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Hvid trĂŚkker og sĂŚtter mat i to trĂŚk.

Side 08


Generalforsamling tirsdag d. 17 april 2007 Formanden Anders Haarup bød velkommen og generalforsamlingen var startet. 1.punkt er valg af dirigent. Næsten traditionen tro blev Asger Andersen valgt. Asger takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Desuden bekendtgjorde han, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, hvilket kræver 14 tilstedeværende A-medlemmer, og vi var 27. Asger gav igen ordet Anders Haarup. 2. punkt på dagsordenen var bestyrelsens beretning. Anders berettede om årets begivenheder. Tavs Bjerre blev lynmester 2006, Mads Andersens deltagelse ved DM, Asger J. Andersen vandt forårsturneringen, Jens Kr. Vigen sølystturneringen. Mads Andersen havde deltaget i Gausdal og Politiken Cup og var blevet Mesterspiller i en alder af 11 år 4 mdr., som den yngste i Danmark nogensinde. Klaus Berg vandt Skdb. EMT efter omkamp og Nicolai Løwenstein fik en delt 1.plads i M2.Peer Jespersen vandt blev bedste Skanderborgspiller med 5½p. Desuden var der PR. arrangementerne Lys nat, Kræmmermarkedet og Mørk nat 3 medlemmer havde været på Brøruphus Efterskole Der var startet skoleskak på Niels Ebbesen Skolen ved Jørgen Johansen. I 4byturneringen blev vi nr 2. Mads Andersens deltagelse i EM i Monte Negro, vinder af DM og senere NM nævntes. Klaus Berg vandt Bymesterskabet. Desuden og ikke mindst 1.holdets oprykning til 2. division og 2.holdet til Mesterrækken. Klaus Berg deltog ved EM i Dresden og opnåede 5/11. Mads Andersen deltog i Kandidatklassen ved DM. Og scorede 3/7. Sluttelig nævntes, at Hans Buttenschøn velfortjent tildeltes DSU’S hæderstegn. Herefter blev ordet overdraget til kassereren. Bjarne Tornbjerg gennemgik regnskabet, der desværre viste et underskud på 1.811,00 kr., men regnskabet blev godkendt. Under dette punkt kom kontingentfastsættelse, som pga. underskud og faldende indtægter (bl.a. en bortfalden sponsorindtægt, som havde været tidsbegrænset) Kontingentet blevfølgende: Sen. 700,00 kr., B-medlem. 100,00 kr. Pens. 400,00 kr. og Jun.325,00 kr. Desuden blev det besluttet, at hæve turneringsindskuddet ved klubturneringerne. Derefter var der lidt debat om potentielle indtægter. Peer Jespersen spurgte til evt. sponsorer. Anders svarede, at det er svært, og det havde tiltag uden held. Genno spurgte til afgifter DSU, og det blev oplyst, at den er 4x105,00 for A-medlemmer og 4x85,00 for pens. (2005-06 priser). Knud Mogens Jacobsen foreslog at hæve Bmedlemskont. Med 50,00 kr. Der blev foreslået frivillig kontingentindbetaling til Støtteforeningen. Colin Watson foreslog, at man kunne henvende sig til fonde baseret på ungdomspillere, der blev konkluderet, at også dette er svært. Men er der medlemmer, der har ideer til indtægtskilder, er man lydhøre i bestyrelsen. Punkt 5. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan er. Bibeholdelse faste turneringer, EMT ønskes fortsat, 7 runder fastholdes.. Tanker om skak på Brøruphus. 5 hold i 6. hk’s holdturnering ønskes. Ros til deltagere i ekstensive turneringer. Evt. deltagelse i internet turnering i 2008. Thomas roste for indlægene i klubbladet. Der ønskes forslag om fremtidige aktiviteter fremsat af medlemmer. Derefter fortalte Morten Rasmussen om DSU’s Internetmedlemskab. Måske kunne Skanderborg Skakklub drage nytte af det. Indkomne forslag. Der var forslag fra bestyrelsen om at undlade annoncering i dags-

Side 09


pressen(Uge-Bladet) angående generalforsamlingen. I stedet skal medlemmerne underrettes via E-mail , pr brev eller via klubbladet. Forslaget kunne dog ikke vedtages denne aften, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 1 maj, hvor forslaget blev vedtaget (se nedenfor). Valg til bestyrelse. Anders Haarup blev genvalgt, Jens Kr. Vigen blev også genvalgt, men han bekendtgjorde, at det vil blive hans sidste periode. Suppleant, Pascar Paramasiwam. Revisor, Jørn Andersson, revisorsuppleant Erik Grønkjær Sidste punkt var eventuelt. Her var der debat om forhøjelse af turneringsindskuddet, som blev fastlagt med en forhøjelse på 100,00 kr.. Ligeledes drøftedes det om 2.holdet skal benytte sig af retten til at rykke op i Mesterrækken, det kan blive svært at mobilisere folk til at spille på søndage. Det ligger stadig hen i det uvisse. Ved oprykning vil der være 2 hold, der skal spille om søndagen Så var der Peer Jespersen, som indledte debatten om en anden beregningsform, som grundlag for tildeling af Skanderborgpræmien i forbindelse med EMT’en. Han har tidligere ved indlæg i ”Løberen” argumenteret for dette og ligeledes her; der var negative og positive tilkendegivelser, men den overvejende holdning var, at ordningen fortsætter, som før. Genno foreslog, at generalforsamlingen flyttes til før påske. Dette for at få evt. punkter fra generalforsamlingen bragt til torvs på DSU’s delegeretmøde. Morten kom med en ide´ om at lade medlemmerne være med til at ”tegne” hjemmesiden, måske for at få lidt mere liv der. Peer mente, at det principielt kun bør være bestyrelsen , der har adgang. Anders havde en ide´ om at lave klubbladet på hjemmesiden. Anders opfordrede til en afbudspolitik med opstramning på dette felt. Jens Kr. vigen opfordrede folk til at rydde op efter sig selv. Colin takkede for opbakningen omkring 1. holdet. Anders sluttede med at takke for fremmødet, tak til køkkenpersonalet, tak til bestyrelsen og tak til dirigenten, Asger.

Det nye - og vedtagne - forslag:

§ 5 Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 6 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen foretages på mindst én af følgende tre måder: a) På klubbens hjemmeside. b) I klubbens medlemsblad. c) Per mail eller brev.

Side 10


Opstramning vedr. afbud til klub-turneringerne ! I løbet af den foregående sæson og senest ved den netop afholdte generalforsamling, har bestyrelsen modtaget nogle henvendelser/tilkendegivelser omkring afbud, eller måske nærmere mangel på samme, til vores løbende klubturneringer. Dette har gjort, at vi har følt, at der har været et behov for en opstramning på dette område. Vi har ved vores seneste bestyrelsesmøde derfor besluttet følgende, grundet bl. a. i, at vi har nogle spillere, som kommer udenbys fra og det kan naturligvis ikke være tilfredsstillende for disse, at deres modstander ikke møder frem og man derfor har måtte køre forgæves. Fremover vil reglerne derfor være følgende: Afbud skal ske senest dagen før til såvel modstanderen som til turneringslederen ( Bjarne Tornbjerg ) Afbud til Bjarne bedes ske via e-mail. Undtagelsesvis vil afbud på selve dagen accepteres, såfremt der måtte være tale om akut sygdom. Dette gælder også såfremt det måtte gælde ens børn og familiemedlemmer, så man er forhindret i at møde frem. Vedkommende har dog pligt til, at give modstanderen besked – udover Bjarne – og sikre sig, at modstanderen ved besked så vedkommende ikke kører forgæves. Tillige er det personen, som har meldt afbud, der har opgaven med at finde en anden egnet dag/aften, hvor kampen kan finde sted og dette skal ske inden sidste spillerunde. I modsat fald vil vedkommende stå som taber. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er det ene og alene turneringslederens – Bjarne Tornbjergs – afgørelse der er gældende. Vi håber naturligvis ikke ovennævnte bliver opfattet som værende for firkantet. Da vi allerede har mistet et medlem på grund af denne problemstilling, håber vi alle kan se og forstå, at vi har set os nødsaget til at stramme op på området. Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Skanderborg Skakklubs Støtteforening Tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Klublokalerne. Dagsorden iflg. vedtægterne. Bestyrelsen Venlig hilsen Hans Buttenschøn

Side 11


Forårsturnering basis 2 Nr

Navn, klub

1

2

1

Knud M. Jacobsen Silkeborg Skakklub

2

Asger C. Andersen Skanderborg Skakklub

½7

1

0

3

Erik Jørgensen Skanderborg Skakklub

06

7

1

½1

2

1

4

Jørgen Johansen Skanderborg Skakklub

05

6

1

½7

1

½

02

3

0

5

Søren Westergaard Skanderborg Skakklub

06

7

1

01

2

1

6

Leif Møller Hansen Skanderborg Skakklub

½7

1

1

7

Jens Chr. Vigen Skanderborg Skakklub

12

3 3

½

4

1

3

1

04

5

1

2

½

03

4

½

4

5

6

7

Po.

Pl.

½4

5

1

06

7

0

1355 3

4.

03

4

1

05

6

0

1270 1½

7.

14

5

0

1367 3½

3.

1268 2

6.

13

1443 4

2.

12

1451 4½

1.

11

1326 2½

5.

7

Po.

Pl.

05

6

½

Forårsturnering basis 3 Nr

Navn, klub

1

2

1

Dieter Dettbarn Skanderborg Skakklub

2

Trieu Dong Lieu Skanderborg Skakklub

½7

1

0

3

Erik Grønkjær Skanderborg Skakklub

16

7

½

01

2

1

4

Axel Nielsen Skanderborg Skakklub

15

6

0

17

1

0

12

3

0

5

Knud Christensen Skanderborg Skakklub

06

7

0

01

2

0

6

Benjamin Christensen Skanderborg Skakklub

17

1

½

7

Peer Jespersen Skanderborg Skakklub

12

3 3

1

4

0

3

0

14

5

1

2

½

½3

4

0

Side 12

4

5

6

14

5

1

½6

7

0

1297 4½

1.

03

4

0

15

6

0

1156 1½

6.

14

5

1

1317 4½

2.

1253 3

5.

03

1103 0

7.

12

1299 4½

3.

11

1207 3

4.

15

6

0


Forsommerturnering - mester Nr

Navn, klub

Rat.

1

2

3

3 23 0

1

Henning Møller Skanderborg Skakklub

1936 2,90

36

2

Colin Watson Skanderborg Skakklub

1786 1,75

3 51 0

3

Nicolai LĂśwenstein Skanderborg Skakklub

2083 3,95

4

Morten Rasmussen Skanderborg Skakklub

1723 3 1,30

5

Kai S. Munk Skanderborg Skakklub

1961 2 0 3,10

0 34 3

6

Peter Wheadon Skanderborg Skakklub

1814 1 0 1,95

0 42 0

4

Po.

1 45 0

7

34

7

36

45

3

3 12

6

3

0 51 1 6

5

1 6

3 0 53

6

1 25 3 19 0

Mestergruppen blev ikke ratet, og der blev spillet med 3-pointsystemet (3 for sejr og 1 for remis). Forventet score er efter almindeligt pointsystem!

Side 14


Forårsturnering basis 4 Nr

Navn, klub

1

2

1

Henrik Dygaard Skanderborg Skakklub

2

Søren Villefrance Skanderborg Skakklub

17

1

1

3

Thomas K. Laursen Skanderborg Skakklub

06

7

0

11

2

1

4

Nichlaes Harder Skanderborg Skakklub

½5

6

1

17

1

1

½2

3

1

5

Knud Aage Jensen Skanderborg Skakklub

16

7

½

11

2

0

03

1085 4.-5. 3

6

Oscar Lund Skanderborg Skakklub

17

1

1

½2

1086 3½

3.

7

Anton Lund Skanderborg Skakklub

½1

1000 2

6.

02

3 3

0

4

½

3

1

04

5

0

2

0

13

4

0

Side 13

4

5

6

7

Po.

Pl.

04

5

0

06

7

½

1000 ½

7.

03

4

½

15

6

½

1074 4

2.

04

5

1

1095 4.-5. 3

½5

6

0

1189 5

1.


Forsommerturnering - Basis 1 Nr

Navn, klub

Rat.

1

2

3

Po. Pl.

1

Søren Westergaard 1463 Skanderborg Skakklub 1,60

1 4 ½ 2 3 1 2½

1.2.

2

Bjarne Tornbjerg 1605 Skanderborg Skakklub 2,25

1 31 ½

1 4 2½

1.2.

3

Anders Haarup 1444 Skanderborg Skakklub 1,50

0 11

3.

4

Asger C. Andersen 1279 Skanderborg Skakklub 0,65

0 32 0 0

4.

2

0

1

0

4

1

Forsommerturnering - Basis2 Nr

Navn, klub

Rat.

1

2

3

Po. Pl.

1

Benj. Christensen 1319 Skanderborg Skakklub 2,35

1 4 ½ 2 3 1 2½

1.2.

2

Thomas K. Laursen 1075 Skanderborg Skakklub 1,10

1 31 ½

1 4 2½

1.2.

3

Søren Villefrance 1074 Skanderborg Skakklub 1,10

0 10

4.

4

Trieu Dong Lieu 1134 Skanderborg Skakklub 1,40

1 32 0 1

3.

Side 15

2

0

1

0

4

0


Kalender Onsdag 01-08-2007 Skanderborg EMT, 1. runde Onsdag 08-08-2007 Skanderborg EMT, 2. runde Onsdag 15-08-2007 Skanderborg EMT, 3. runde Onsdag 22-08-2007 Skanderborg EMT, 4. runde Onsdag 29-08-2007 Skanderborg EMT, 5. runde Tirsdag 04-09-2007 Første klubaften: Tilmelding / hyggeskak Onsdag 05-09-2007 Skanderborg EMT, 6. runde Tirsdag 11-09-2007 Tilmelding / hyggeskak Onsdag 12-09-2007 Skanderborg EMT, 7. runde Tirsdag 18-09-2007 Klubmesterskabet, 1. runde

Løsninger på Kombiner med Peter Opgave 1: 1 ..., exf4?? 2. Lb6 , Dc6 3. g5 vinder en officer (3 ..., Lxf5 4. gxf6 ). Opgave 2: 1 ..., Th1+ og hvid opgav. Der følger Kxh1 Sf2+ med med dronninggaffel. Opgave 3: 1 ..., Th6 2. Dxh6 , gxh6 3. Sf6+ vinder en kvalitet. Opgave 4: 1 ..., Lxf2 2. a8D , Kg7 3. Kh3? , Df1+ 4. Kh4 (4. Dg2 , Dxg2+ 5. Kxg2 , Ld4+ og sort sætter mat) 4 ..., Lxg3+ 5. Kxg3 , Tg2+ 6. Kf4 , g5+ og der er snart mat. Stakkels dronning på a8!

Løsninger på Bjarnes grublerier Opgave 1: Forfatter: M. Major - American Chess Bulletin 1949 1. Tc2! ... Kd3 ... Tc5+ ... Td5 ... Sf4 2. Sf5# 2. Lc7# 2. Le5# 2. Lf2#

... Txg3 2. Dxg3#

Opgave 2: Forfatter: T. Cala´ - L'italia Scacchistica 1950 1. d8(L)! ... Kh8 ... Kf8 2. Lf6# 2. h8(D)# Opgave 3: Forfatter: N. A. MacLeod - Paralle`le 50 1951 1. Kg6! ... Tf1 ... Ta5 ... Tf6+ ... Tf7 ... Tg5+ ... Th5 ... c5/e5 2. Db7# 2. Dh1# 2. Kxf6# 2. Kxf7# 2. Kxg5# 2. Kxh5# 2. Db7# Opgave 4: Forfatter: G. H. Goethart - 4. pr. The Problemist 1952 1. Da6!

... Kc5+ 2. Tb2#

... Txa6 ... Tc5 ... Lc3 2. Txa6# 2. Dxa1# 2. Tb4#

Side 16

... Lb5 2. Tc6#


Profile for Morten Rasmussen

2007_aargang_33_nr_1_august  

Skanderborg Løberen Sæson 2007-2008

2007_aargang_33_nr_1_august  

Skanderborg Løberen Sæson 2007-2008