__MAIN_TEXT__

Page 1

Prisma

en tidning frรฅn skallsjรถ fรถrsamling sommaren 2020

tema: en annorlunda tid www.svenskakyrkan.se/skallsjo

www.facebook.se/skallsjo.forsamling

instagram: @skallsjofloda


INNEHÅLL PRISMA #2 2020

“En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.

Ledare: Thomas Lundblad SID 3

Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar. och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden

Intervju: Nisse Angervall SID 4-5

förkunna sommartiden. Text: Carl David af Wirsén

Intervju: Konfirmander SID 6-7 Nyheter SID 8, 9

på omslaget

Korsord SID 8, 11 Sommarmusik SID 12

KONFIRMATION MED FÖRHINDER. Angelica Olesen till vänster och Jolin Alfredsson till höger är två av årets 14 konfirmander. Tillsammans med Alice Jarl pratar de om konfaåret, framtidsdrömmar och Gud. Läs mer på sid 6-7.

FOTO: CECILIA SUNDSTRÖM

Kontakt

Skallsjö församling. Svenska kyrkan i Floda, Tollered.

skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde:

Thomas Lundblad, 374 33 thomas.lundblad@svenskakyrkan.se

Präster:

Katarina Sandblom, 374 37 katarina.sandblom@svenskakyrkan.se Martin Ånestrand, 374 34 martin.anestrand@svenskakyrkan.se Annika Olsson - från 1/4 annika.olsson@svenskakyrkan.se

Diakoni:

Joakim Bonér 0702-414208 joakim.boner@svenskakyrkan.se

facebook.se/skallsjo.forsamling

Barn- och ungdomsledare:

Elin Gustafsson, 374 32 elin.gustafsson@svenskakyrkan.se

Informatör/Gravadm:

Mattias Backlund, 374 36 mattias.backlund@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog: Musiker: Christina Helgesson, 374 46 Ingrid Beyer, 374 40 ingrid.beyer@svenskakyrkan.se

Tomas Sjöström Thöfner, 374 42 tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer:

Diakon: Elisabet Karlsson 374 35 elisabet.karlsson2@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent/värd:

svenskakyrkan.se/skallsjo

Gunilla Trüschel, 374 31 gunilla.truschel@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:

Cecilia Lantz, 374 41 cecilia.lantz@svenskakyrkan.se

christina.helgesson@svenskakyrkan.se Maria Palm, 374 38 maria.palm@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri församlingshem:

Peter Andreasson, 374 39 peter.a.andreasson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri kyrkogård:

Helen Johansson, förman, 374 43 helen.m.johansson@svenskakyrkan.se Kyrkogård: Bengt Dalén, 374 47 bengt.dalen@svenskakyrkan.se

Redaktion: Thomas Lundblad, kyrkoherde. Ansvarig utgivare.

2

Mattias Backlund, Redaktör, grafisk utformning.

Katarina Sandblom, präst.

Ingrid Beyer, organist.

Maria Palm, församlingspedagog.

Församlingsexp. tel: 374 30 må-fr kl 10-12 Kyrkogårdsexp. tel: 355 17 Adress: Församlingshem: Uddaredsv. 1, 448 36 Floda Skallsjö kyrka: Gamla Vägen 50, 448 33 Floda Tryck: Åtta.45 Alingsås. Foto: Skallsjö församling om inget annat anges.


••• ledare Text: Thomas Lundblad, kyrkoherde

Resa i en annorlunda tid livet blir inte alltid som man tänker

sig. Ibland blir det annorlunda än man kunnat föreställa sig. Som livet just nu. Livet är annorlunda för oss alla. Tusentals utlandsresor blir inte av denna sommar på grund av corona­ viruset. Vi som är en resande genera­ tion. Vana att kunna åka när vi vill och i stort sett vart vi vill. Nu kan vi inte det. När du läser det här kan vi kanske resa inom landet i bästa fall. Jag hämtade ut ett nytt pass precis innan corona slog till. Under normala förhållanden ger mig passet rätt att resa till de flesta länder och rätt att komma hem igen. Jag råkar vara född i Sverige. Ett tryggt demokratiskt land. Jag har ett pass som är ett av världens mest efter­ traktade.

i detta nummer av Prisma möter vi

Nisse Angervall som delar med sig av sin livsresa, både glädjen och sorgen. Däremellan en blick i livets backspegel, en viktig insikt som föddes just under en yttre resa. ”När han ser tillbaka på sitt liv så kommer han att tänka på den insikt som han fick efter en resa till Estland… ” Vi möter även tre av våra konfir­ mander, som ser tillbaka på en annor­ lunda konfirmandtid. Resan till Berlin blev inställd och skjuts på framtiden, men det har inte tagit bort lusten att åka dit eller till andra platser. Resmålen radas upp när de delar sina resedröm­ mar: ”… Japan, Italien, Chile, Ryssland och Nya Zeeland står på önskelistan. Jolin, som varit i Hongkong åker gärna tillbaka. Alice vill till Italien.”

ibland reser vi bort för att komma

hem. Alltså för att finna oss själva.

Men en inre resa förutsätter inte en yttre. Pilgrimen reser mot ett mål. Ett mål laddat med människors samlade erfarenheter av andlighet. Flanören strosar omkring planlöst. Vi behöver kanske båda varianterna. Ibland kan man behöva gå vilse för att komma rätt. Som poeten Tomas Tranströmer skriver: ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.” I denna annorlunda tid, när längre resor för tillfället inte är tillåtna, eller ens möjliga kan det i stället uppstå

“det kan uppstå tillfällen att stanna till och rikta blicken inåt ” tillfällen att stanna till. Att stanna upp och rikta blicken inåt. Att man gjort många yttre resor betyder inte att man gjort den inre resan. Resan mot sitt livs innersta punkt. Filosofen Seneca formulerade detta ”Varför är du förvånad över att dina resor inte hjälper dig när du har dig själv med? Du är förföljd av samma bekymmer som drev iväg dig. Vilken njutning kan nya länder skänka? Eller bekantskap med andra städer och platser? Din rastlöshet har inte fört dig någonstans.” Han tycks mena att avgörande för den inre resan är att vi stannar upp och funderar över vårt liv. Vem är jag? Var befinner jag mig i livet? Vad vill jag med mitt liv? Om vi aldrig ser vårt liv som riktat mot något

mål och bara låter dagarna flyta på i en strid ström kommer en dag då vi gör den upptäckt som författaren Stig Johansson formulerar så träffande: ”Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet”. Det rastlösa resandet skulle kunna ses som att gunga gungstol. Man är ständigt i rörelse men förflyttar sig ingenstans. Livet passerar och själv står man lite utanför sig själv.

somliga hävdar att den inre rot­ löshet vi kan känna som människor hör samman med att vi kastat loss från en andlig ordning. Ett ankare på livets hav som vi kapat. Vi driver omkring på livets hav och söker efter både karta och kompass, sökande efter en fyr vars ljus ska leda oss mot en hamn. Då har mitt jagande efter stora upp­ levelser, min känsla av inre tomhet, den ständiga inre stressen jag kan känna av, ett budskap: Det är Gud du söker. Gud är där jag är. Jag behöver bara vända mig om. Det krävs ingen resa långt bort för det mötet. Vi lever i en annorlunda tid – för hur länge vet ingen. Men det kommer en tid då livet återgår till ”det normala”. Hur kommer vi då att se på livet, på vår inre och våra yttre resor?

3


••• intervju Text: Katarina Sandblom och Ingrid Beyer Foto: Malin Angervall

Livsglädje för Nisse 79: scouter, sång och natur! Jag vill fortsätta leva och se mitt barnbarn Hugo växa upp, säger Nisse Angervall som fyller 80 i sommar. Trots corona och besvär med hälsan tycker han att han har det bra. Som scout fick han en positiv livssyn som följt honom under livet. i dessa corona-tider får vi inter­ vjua Nisse på telefon eftersom han med sin ålder, asbestlunga och inopererad pacemaker hör till riskgruppen. Han växte upp i Gunnilse. Där fanns det två saker att göra på fritiden: vara med i kyrkan och scouterna eller spela fotboll. Eftersom fotboll inte var hans ”grej” så blev det scouterna. Enga­ gemanget har följt honom genom barnoch ungdomstiden och senare som vuxen ledare ända till pensioneringen. Idag möter han fortfarande människor som minns honom från tiden som scoutledare. Vid sidan om kyrkan och scouterna nämner Nisse sången, som också följt honom och gett livsglädje under hela livet. Än i dag sjunger han i kör, dels i Skallsjö Vokalensemble, dels i olika projekt i Equmeniakyrkan. Med tanke på hans asbest i lungorna har han fått lära sig att körandas. Samtidigt har sången hjälpt lungorna att hålla i gång. I år, med nuvarande restriktioner, fick

4

det blir vårsånger hemma i köket på valborgsmässoafton. En tredje glädjekälla i livet har natu­ ren varit. Nisse har uppskattat att vara ute i skog och mark och haft behov av att röra på sig. En av hans bröder lock­ ade med honom på motionslopp och eftersom Nisse är enveten gick han in för det till 100 procent. De cyklade Vät­ ternrundan och sprang även maraton i Stockholm och New York.

sadlade om I ungdomen, efter realen, började han arbeta. Först på Posten, därefter på ett åkeri. Tillfälligheter gjorde att han fick arbete som assistent på ett labb inom betongbranschen. Av ledningen tillfrå­ gades han om att läsa in kompetens så att han skulle kunna bli chef på labbet. Därför satte han sig på skolbänken på kvällarna och tillägnade sig kunska­ per på ingenjörsnivå. När företaget så småningom såldes valde Nisse att inte flytta med till Falkenberg utan sadlade

om. Han blev vaktmästare inom kom­ munen, först inom skolan och sedan på kommunkontoret.

50 år i floda

Till Floda flyttade Nisse och familjen på midsommarafton 1970. Även här spelade tillfälligheterna in. Familjen hade tittat på en mängd objekt men det hade inte blivit någon affär. Så kom ett hus ut på akut försäljning på grund av att ägarna fått arbete i England. Beslutet togs i hast och plötsligt blev de husägare till det hem som Nisse nu bott i under 50 år. Ett perfekt boende för en pensionär – i ett plan med liten tomt och så glädjen att ha trevliga grannar. Ja, de nuvarande har han faktiskt varit scoutledare för en gång i tiden.

“han möter fortfarande människor som minns honom som scoutledare” Livet har också inneburit svårighe­ ter och sorg. Hustrun Maja fick cancer och genomgick sin första operation när Nisse just gått i pension. Under 2,5 års tid brottades hon med sin sjukdom och gick igenom olika behandlingar. Nisse fanns vid hennes sida och åkte under


Fullt upp, trots corona. Nisse Angervall samlar frimärken, röjer vinden, lagar mat, löser korsord och sjunger!

vissa perioder till Sahlgrenska varje dag. Tidigare hade hon skött det mesta i hushållet, nu lärde hon upp honom i olika sysslor och matlagning vilket han haft stor nytta av sedan han blev ensam. Nisse och Maja hade ett abonne­ mang på konserthuset i Göteborg. När hon dog tog dottern Malin över abonnemanget och, förutom i coro­ natider, träffas nu far och dotter med jämna mellanrum och lyssnar på musik tillsammans. Först går de ut och äter och sedan väntar konserten. Nisse har alltid varit social. Den nuvarande situationen med coronaviruset innebär ett avbräck i allting. Han brukar jobba på second hand, vara med och sjunga i kören, träffa vänner och barnbarn. Nu tittar han på gudstjäns­ ter via datorn och talar i telefon med ”gänget” som ibland tar med sig egen kaffekopp och ses på behörigt avstånd i

Skallsjö skogar för en pratstund. Nisse inrättar sin dag i olika pass om 1-1,5 timme; frimärkssamlingen, vindsröj­ ning, laga mat och skriva inköpslista till dem som handlar. Han sjunger en vårtruddelutt och löser korsord.

estland gav insikt Nisse ser tillbaka på sitt liv och kommer att tänka på insikten han fick efter en resa till Estland, tillsammans med de andra som arbetar på second hand. De åkte för att hälsa på sin sys­ terkyrka och göra en rundresa. När de mötte nöden i Estland och framförallt vid ett besök vid den ryska gränsen, insåg de hur viktigt arbetet här hemma är och vilken stor betydelse det har för andra. Detta inspirerade dem att fort­ sätta arbetet med second hand. – Vad bra vi har det, hur kan vi klaga när vi ser hur de har det här? sa de till varandra.

I juli fyller Nisse 80 år. – Jag vill fortsätta leva och se mitt barnbarn Hugo växa upp, säger han. Trots besvär med hälsan tycker han ändå att han haft tur och fått bra hjälp. Som scout fick han med sig en positiv livssyn som följt honom under livet.

“vad bra vi har det, hur kan vi klaga? ” – Det är synd att vi inte kunde träf­ fas över en kopp kaffe! lägger han till när vi avslutar samtalet. Man behöver inte gilla det nuvarande läget, men man får acceptera det.

5


••• intervju Text och foto: Cecilia Sundström

Alice tycker att man visar mer respekt. – Vi är ju här av fri vilja, då måste man bete sig, säger Angelica. De har också pratat om allas lika värde. Det känner de igen från skolan och andra sammanhang. En lektion som de återkommer till är den som handlade om härskartekniker. Om hur människor kan bete sig manipulerande och påverka andra. Den diskussionen har satt spår hos alla tre. – Inte så strikt som man tror, lugnt och sansat En höjdpunkt som de sett fram emot är resan till Berlin, som hela konfagruppen och ingen man behöver imponera på! skulle gjort under påsklovet. Nu är den Alice, Angelica och Jolin berättar om konfaåret flyttad till höstlovet på grund av corona. I Berlin ska de bland annat besöka i Skallsjö – som blev ganska annorlunda på koncentrationslägret Sachsenhausen och Svenska kyrkan. grund av corona våren 2020. Tjejerna vill gärna åka dit – och till fler ställen framöver. Japan, Italien, Chile, Ryssland och alice jarl, angelica olesen och än i skolan, tycker Angelica. När vi Nya Zeeland står på önskelistan. Jolin, jolin alfredsson sitter tillsammans lekte kurragömma i kyrkan, det var kul! som varit i Hongkong åker gärna till­ – Jag har lärt mig mer om Gud, säger baka. Alice vill till Italien. De hinner i soffan i Skallsjö församlingshem. Det Alice. Man vågar prata och fråga. Min är onsdag eftermiddag och dags för snabbt avhandla i vilka länder det even­ veckans konfaträff. Konfaåret blev inte kompis slutade i konfan och det var tuellt finns snygga killar och om det ens trist, men jag ville inte slösa bort tiden riktigt som planerat. Både Berlinresan är viktigt. jag gått här, så jag fortsatte. och konfirmationen fick ändra datum De har pratat om förlåtelse och vad har ni gjort mer under på grund av coronaviruset. relationer, och i början gjorde de konfatiden? De är klasskompisar på Alléskolan samarbetsövningar för att lära känna – Lekar! säger de samstämmigt. Vi och känner varandra sen innan. Att varandra. har lekt mycket, och varit på gudstjänst konfirmeras kändes ganska naturligt. – Några i gruppen känns annorlunda och lärt oss hyfsat mycket om Gud, – Min familj är kristen och jag med, så nu. Man kanske kände till vissa innan, helig ande, högtider och så. jag tänkte – varför inte? säger Angelica. men pratade inte. Nu kan vi prata, det – Och så har vi sjungit. Både kyrk­ Jolin känner sig hemma här. liga låtar och såna man hört från filmer – Jag har varit här i kyrkan sen jag var och melodifestivalen. fyra år och tyckte det skulle vara en kul De träffas ett par timmar varje onsdag grej. Mina vänner skulle gå också här. “det är mer och börjar med fika eller frukt. Förutom Alice hade lite andra förväntningar. de vuxna ledarna har de några yngre, de – Jag trodde det skulle vara mer folk, inlevelse och flesta ett år äldre än konfirmanderna. typ 50 personer och att jag skulle lära roligare än i – Det är bra, de har ju gjort det här känna fler nya från andra skolor, säger före oss. hon. skolan” I höstas var de på ett helgläger på Nu är de 14 stycken i gruppen, de Flämslätt, en stiftsgård utanför Skara flesta från Alléskolan och Stenkulan. och de har besökt munkarna i Jonsered. De har tre ledare, Elin som är pedagog, Martin präst och Tomas musiker. känns som att lära känna den riktiga vad tänker ni om Gud? personen. – Att han finns, säger Alice. Det är är konfaläsningen som ni trodde? Jämfört med skolan är det lugnare, en tröst att man kan be till honom.  – Det är inte så strikt som vi trodde tycker tjejerna. Kanske får man svar också, några i innan, enas tjejerna om. Vi gör mer – Man behöver inte vara lika snygg, bibeln fick ju det – uppenbarelser. olika saker och det är friare än vi tänkte. det finns ingen att impa på! Det är lug­ – Ja, och att kunna prata med honom Fast vi försöker undvika att svära ... nare här, inget skrik utan mer prat och ”snälla Gud hjälp mig”, till exempel, – Det är mer inlevelse och roligare sansat. Det är skönt. säger Angelica.

Annorlunda konfirmation

6


våren har handlat mycket om corona – vad tänker ni om det?

– Hela min familj jobbar hemifrån, säger Angelica. Jag brukar vara ensam hemma före och efter skolan men nu smyger jag omkring för att inte störa. Jag brukar spela basket och trombon i två orkestrar och är simtränare. Allt sånt ligger nere nu. – Fritidsgården är stängd, det är tråkigt, tycker Alice. Annars tvättar de händerna ofta, håller avstånd i affären, men är inte oroliga. – Vi är så unga, jag tänker att det blir inte så allvarligt för oss, lite hosta och feber kanske, säger Angelica. – Men det är tråkigt att inte få träffa min morfar och mormor, gammelfar­ mor eller farmor, säger Jolin. Det är lite sorgligt att inte ses, men vi vill inte råka smitta de äldre. Angelica brukar träffa farmor och farfar, men inte nu. – Min mormor kommer till oss ändå, säger Alice.

vad är viktigt i livet?

– Vänner! Vänner som man kan prata med om allting och så familjen. Och husdjuren!

vad har ni för framtids­ drömmar?

– Lära sig fler språk, till exempel japanska, testa att bo på olika ställen, åka snowboard, få flera barn, skaffa ett bra jobb och tjäna pengar för att kunna resa. Inte bli sjuksköterska ...

kommer ni att fortsätta vara med i kyrkan?

– Att vara ung ledare kanske vore kul. Kanske hänga lite med ungdoms­ gruppen. Där kan man lyssna på musik, äta toast, snacka och spela spel.

vad säger ni till andra som funderar på att konfirmeras?

– Fråga gärna vänner var de gått, och fundera över dina intressen. Vill du lära dig något mer? Vill du ha något bra att tro på? Vill du ha nya vänner? Då kan du konfaläsa. Det är inte så strikt som man tror!

Alice Jarl, 15 Intressen: Vänner, musik.

Angelica Olesen, 14 Intressen: Netflix, måla, vara med vänner, spela basket och trombon.

Jolin Alfredsson, 14 Intressen: Måla, sjunga i kör, vara med vänner, är scout.

7


••• Korsord SKICKA IN DIN LÖSNING – VINN EN TERMOS! Barnkorsordet: Ta en bild av ditt ifyllda korsord och mejla eller posta det och ditt namn och adress till oss. Märk gärna ”Barnkorsord”. Vi drar tre vinnare som får varsin barntermos att ta med på utflykten! Korsordet på sidan 10: Skriv ned de gula orden och mejla eller posta dem och ditt namn och adress. Märk gärna ”Korsord”. Tre vinnare får varsin termos. Svara senast 10 augusti. Skicka ditt svar till mattias. backlund@svenskakyrkan.se eller Skallsjö församling, Uddaredsv.1, 448 36 Floda. Vinnare i förra korsordet Grattis till Kersti Ohlsson, Margareta Dehle och Maj Ahlgren som vann varsin bok. Vinnarna kontaktas personligen. Lösningen på förra korsordet var: “Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus ... dog för oss, medan vi ännu var syndare”.

KÄNNER TILL

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©

FORTFARANDE

LITET SAMHÄLLE

KAN MAN HA SMÅ FISKAR I

ELVA MINUS ÅTTA

KAN MAN GÖRA I EKA

IFALL SKRIKER MÅNGA PÅ

TVEKSAMT SVAR

VILJA HA

HAN HAR NAMNSDAG 1 AUGUSTI

HAR INTE VARIT MED FÖRUT

KÄNNA SIG

BUSKE REST VATTENDRAGET OLYMPISKA SPELEN

INTE KOKT

Orgelkurs för unga Är du 6-10 år och vill prova spela orgel? Gå orgelkurs hos vår organist Ingrid Beyer! 30 min lektion, en gång per vecka, tio gånger. Du lär dig noter, musikstycken och att spela med både händer och fötter. Möjlighet att hyra en övningsorgel. Kostnad 500 kronor samt bok 250 kronor. Bidrag kan sökas. Mer info på webben. Skallsjö kyrka onsdagar kl 15.30-18 med start vecka 36.

Öppen förskola och babycafé utomhus! I vår har vi träffats utomhus i coronatider. Efter midsommar tar vi sommarlov och träffas igen i slutet av augusti. Läs mer på hemsidan.

8


Regnbågsgudstjänst ​ ång och musik om mod, jämställdhet, S hopp och kärlek. Clary Lundberg Malmloef, sång och flöjt, Saga Ånestrand, sång, Tomas Sjöström Thöfner, piano och Martin Ånestrand, präst.  Sön 7 juni kl 11 i Skallsjö församlingshem

Jag, du och dom andra Kammarkören Chorus sommarkonsert är flyttad till Sön 13 sep kl 18 i Skallsjö kyrka

Fasteinsamlingen 2020

Ekumenisk midsommargudstjänst

I år drabbades fasteinsamlingen hårt av corona med många inställda verksamheter. Vi samlade in totalt 3 492 kronor plus de bidrag som swishades direkt till Act Svenska kyrkan. Förra årets insamling gav 13 653 kronor plus swish. Tack för gåvorna som vi fått in och kan sända vidare!

Thomas Lundblad, Emil Thelin, Ingrid Beyer. Clary Lundberg Malmloef, sång och flöjt. Medtag egen kaffekorg. Vid regn ställs gudstjänsten in. Sön 21 juni kl 10 Skallsjö skogar

-2021

20 Konfa 20

Funderar du på konfirmation? Hör av dig! skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

På grund av corona blir det inget midsommarfirande på Nääs.

Sommar på kyrkogården Sommarplanteringen startade 1 juni och är färdig senast vecka 25, till midsommar. Vill du ha hjälp med gravskötsel? Kontakta oss gärna för prisuppgift.

Mötesplats i sommartid

I sommar ses vi utomhus, vid kyrkstugan, där vi bjuder på kaffe med kaka och träffas en stund på lämpligt avstånd. Inställt vid regn. Tisdagar 16 juni-25 aug kl 13-15 utanför kyrkstugan vid Skallsjö kyrka

Helen Johansson, förman tel 0302-374 43

Skallsjö kyrka öppnar igen! Kyrkan har varit stängd för renovering sedan februari. Bland annat har delar av innertaket restaurerats och målats om. Takkonstruktionen har förstärkts och vi har även passat på att slipa golv och renovera orgeln.   – Renoveringen har flutit på väldigt bra. Vi siktar på att öppna kyrkan för gudstjänst och övrig verksamhet senast 1 augusti, säger Gunilla Trüschel, fastighetsansvarig.

9


VERKSAMHET En stor del av verksamheten har nu sommaruppehåll. Läs mer på vår hemsida inkl starttider för hösten: www.svenskakyrkan.se/skallsjo eller Facebook skallsjo.forsamling. Verksamheten sker i församlingshemmet om inget annat anges.

mötesplatser

mötesplatser Bibelstudiegrupp

Ungdomskören Voices

ekumeniska dagledigträffar Varannan tisdag kl. 11–13. Plats: Skallsjö församlingshem (SF) & Equmeniakyrkan Floda (EF). Andakt, fika & program 30 kr.

Vi ses ungefär en gång i månaden, ofta på fredagar kl. 13. Info: Birgitta Nilsson, tel 309 18, Kerstin Nordström, 0704-24 28 21.

Kvinnogrupp

Onsdagar 18.30–19. Vi sjunger bland annat hits från förr och nu, svenska och utländska låtar. Info: T Sjöström Thöfner, 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se.

Sopplunch

Litteraturcirkel på dagtid. Info: Lisbeth Gabrielsson, tel 076–170 01 52 .

barn, familj och ungdom

Ljuspunkten –

Varannan tisdag kl. 12 Andakt/program, soppa, kaffe och gemenskap! Kostnad 40 kr. Plats: Församlingshemmet.

Promenadgrupp

Torsdagar kl 10. Ett litet för kroppen, ett litet för själen. Promenad, fika och samtal. Plats: Församlingshemmet.

Stilla dag

Lördag 3 oktober. Plats: Skallsjö kyrka. Info: Katarina Sandblom, 374 37, Elisabet Karlsson, 374 35.

Språkcafé

Torsdagar kl 18–20. – för dig som vill samtala på svenska, för dig som vill hjälpa till, för dig som vill lära känna nya människor! Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21. Plats: Församlingshemmet.

Internationell kväll

– mötesplats för nyanlända och gamla svenskar där vi kan träffas, samtala och lära känna varandra. Info: Joakim Bonér, 0702–41 42 08. Plats: Församlingshemmet.

Skrivargrupp

En onsd i månaden kl 13–15.30. Info: Kicki Jansson tel 343 86.

Mansfrukost

– Samtal om livets väsentligheter män emellan. En lördag/månad kl. 9–11. Info: S Svenningsson, tel 349 90.

10

Bibel- & Bönegrupp Varannan måndag kl 18.45. Vi fikar, läser bibeln, samtalar och ber tillsammans. Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21.

Meditation

Torsdag 27 augusti och 24 september. Plats: Skallsjö kyrka. Info: Katarina Sandblom, 374 37

Ungdomsgruppen

Onsdagar kl 18.30–21. Ungdomar från 14 år. Drop-in! Fika 19.00. Info: Elin Gustafsson tel. 374 32.

Öppen förskola i Floda

Skallsjö Vokalensemble

Mån och ons kl. 9.30–12. Vuxna och barn i alla åldrar är välkomna. Ingen anmälan. Plats: Församlingshemmet. Info: Maria Palm tel. 374 38.

Tisdagar kl 19–21. Församlingens kyrkokör som sjunger 4-stämmigt. Nya medlemmar välkomna! Info: Susanna Myrberg, tel 0730–23 22 60, susannamyrberg@gmail.com.

Öppen förskola i Tollered Fredagar kl 10–12. För barn mellan 0 och 6 år. Ingen anmälan. Plats: Stallbacken i Tollered, Volrath Bergs väg 14. Info: Maria Palm tel. 374 38.

Torsdagskören

Babycafé

Torsdagar kl 12.30–14. Församlingens dagledigkör som sjunger 3-stämmigt. Info: Arne Hjelte, tel 0707–49 13 77.

Tisdagar kl. 10–12. Föräldrar med barn upp till 1 år. Ingen anmälan.

körer

Barnkören Kulingen åk f-2

Torsdagar kl 17.30–18.15. Sång och även lite rytmik!

Barnkören stjärnorna åk 3-6

Torsdagar kl 16.30–17.15. Vi sjunger svängiga låtar på både svenska och engelska. Info barnkörer: Tomas Sjöström Thöfner, tel 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se.

Kyrkhänget åk f-3 Kyrkhänget åk 4-6 Kom till oss på torsdagar! Åk F–3 kl. 16.30–17.30. Åk 4–6 kl. 17.15–18.15prisma logo_ reLek, spel, skapande verksamhet drama, pyssel och en lugn stund. Info: Christina Helgesson, 374 46. christina.helgesson@ svenskakyrkan.se.

gudstjänster

OBS! I Församlingshemmet Sön 14 jun kl 11 Gudstjänst Sön 21 jun kl 10 Ekumenisk midsommargudstjänst, Skallsjö skogar Sön 28 jun kl 11 Mässa Sön 5 juli kl 11 Gudstjänst Sön 12 jul kl 11 Mässa Sön 19 jul kl 11 Gudstjänst Sön 26 jul kl 11 Mässa

Fr o m 2 aug, ev tidigare, i Skallsjö kyrka

spädbarnsmassage

Torsdagar kl. 10–11.30. 5 tillfällen/kurs. Föräldrar med barn upp till cirka 6 månader. Anmälan till: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se.

Sön 2 aug kl 11 Gudstjänst Sön 9 aug kl 11 Mässa Sön 16 aug kl 11 Gudstjänst Sön 23 aug kl 11 Mässa Sön 30 aug kl 11 Gudstjänst Sön 6 sep kl 11 Gudstjänst

Har du som Skallsjöbo svårt att ta dig till kyrkan? Ring kyrktaxi, tel 0302-15570.

hitta till oss i Floda: Med reservation för ändringar.

Skallsjö kyrka: Gamla vägen 50 Församlingshem: Uddaredsv. 1

Bokning av Dop, vigsel, begravning:

Måndag - fredag kl. 10-12 expeditionen: 0302-374 30 För enskilt samtal kontakta präst eller diakon. För kontaktinformation se www.svenskakyrkan.se/skallsjo


••• Korsord

Skicka in din lösning och vinn pris, läs mer på sid 8

Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. … .. … … …… (från Jesaja) Foto: Lotta Hiller

HJÄLPMEDEL PÅ KONTOR

KNAPP RIGID

ENASTÅENDE

KAN BÅDE KORTLEK OCH SVANS BLI

KONFÖRFÖRSLALIGGER JUNKTION GEN ELLER HÅLLANDE VID HANÖNÄMNINGÅR BUKTEN INGÅENDE DERNA FLOTTAN I

FLUOR SLAG

DISCIPLIN FISK

FLYTER LOIRE GENOM

DISCIPLINER

BOTA ELLER RUBBET

KRYSTADE KAN FÅ KRAMPER

RENONS PÅ NATRIUM IDROTTSKLUBB

BRUKAR GLADA

SKAMLIGA

LÄGGER SKYTT

HÄCKARNA ELLER KAPARNA

& SIGNUM FÖR IDROTT, LEK & SPEL

DEL AV KRONA

EJ BEVANDRAD I

KVIDER

VASST REDSKAP

ÄR OFTA ASKAN

DRYCK STUCKIT INTE ELLER INFETTAD HAFT PLATS FÖR

HAR ÅTALATS EGENMÄKTIGT SUNDEN ELLER DRAMATIKER

DET VAR EN KALL PERIOD

STILFULL DIKT Ö SOM KALLAS AT- BRUKAR LANTENS UGGLOR PÄRLA

GOTTADE SIG

ÄR MED I LIGOR

TRÅCKLAR

FISK CHEF INNEHÅLLER FRÖN MED ANDRA ORD ÄR MODERN

FÖRSÖKTE HINDRA

KNIPA

LIGGER VID VÄTTERN

FISKAR

BY I SMÅLAND ELLER HA SOM PRIS

AKTUELL TIDPUNKT

DOKUMENTET ELLER PJÄSDELEN

FIRAS 5 MAJ

LÖKVÄXTER

NYA ZEELÄNDSK PAPEGOJA

SÄNDER PROGRAM HAR PÅ SIG

OS-STAD KORTA DAGAR

I VÄG

PRONOMEN OCH BALJAN

PARLAMENT

SES PÅ HOV

FIRAS 5 FEBRUARI

JUNGFRU

SÄGER ELLER SPELAR PÅ KANTEN

UNDERSÖKER GRUNDLIGT

GIFTIG ÖRT

VAR VÅRDSLÖS

GOODWILL

LgS

LÖVTRÄD

NÄMNDE BIBELBOK LUKT ELLER TÄVLINGAR

BETALAS AV

DEN ÄR OMGIVEN AV VATTEN PÅ ALLA SIDOR

KÄNNER PÅ SIG

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©

11


Sommarmusiken 2020 Ton & Tanke i Lekhuset Musikprogram, cirka 20 minuter långt och därefter en andakt/tanke för kvällen. Biljetter delas ut i kaféet Program och medverkande, se • annons i Lerums tidning • svenskakyrkan.se/skallsjö • Facebook skallsjo.forsamling

kl 17.45 till kl 19. Programmet spelas in och sänds på vår hemsida följande dag.

Kafé kl 17.45-19 Lekhuset Sex onsdagar: 24 juni-29 juli kl 19 i Lekhuset på Nääs   I sommar behöver vi ta hänsyn till restriktioner kring coronaviruset, vi bjuder därför på en enklare variant av sommarmusikkväll. Begränsat antal platser: 50 personer inkl medverkande. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Profile for Skallsjö församling

Prisma sommar 2020  

Församlingsblad med temat "En annorlunda tid".

Prisma sommar 2020  

Församlingsblad med temat "En annorlunda tid".

Profile for skallsjo
Advertisement