__MAIN_TEXT__

Page 1

Prisma

En tidning från Skallsjö församling Sommaren 2019

Tema: Skaparkraft

inn v h c o Tävla quiz! i vårt www.svenskakyrkan.se/skallsjo

www.facebook.se/skallsjo.forsamling

instagram: @skallsjofloda


Psalm 776

INNEHÅLL PRISMA #2 2019

“Tack för dofter och smaker, för färger och ljus,

Tankar från en orgelpall SID 4

för skapelsens skönhet, för vindarnas sus.

Orgelkurs för unga SID 5

Tack för möten och samtal, för konst och musik,

Odling vid kyrkan SID 6

för skrattet och gråten, som gör livet rikt

Fågelquiz SID 7

Text: P. Harling.

Intervju: Bengt Johansson SID 8-9

På omslaget

Verksamhet SID 10 Resereportage SID 11

I MÅNGA ÅR HAR Bengt Johansson snidit fiskar i trä - något som gett honom smeknamnet “Fiskar-Bengt”. Vi träffade honom för en intervju om allt från fiskelycka till träsnidande – och en hel del annat däremellan. Läs mer på sidorna 8 och 9. FOTO: MATTIAS BACKLUND

Kontakt

Musikpunkten SID 12

Skallsjö församling. Svenska kyrkan i Floda, Tollered. skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde:

svenskakyrkan.se/skallsjo

Thomas Lundblad, 374 33 thomas.lundblad@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare:

Katarina Sandblom, 374 37 katarina.sandblom@svenskakyrkan.se

Martin Andersson, 0706-459280

Anna Dubár, 364 52 anna.dubar@svenskakyrkan.se

Ingrid Beyer, 374 40 ingrid.beyer@svenskakyrkan.se

Martin Ånestrand, 374 34 martin.anestrand@svenskakyrkan.se

Tomas Sjöström Thöfner, 374 42 tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

Diakoni:

Kyrkokamrer:

Präster:

Diakon: Elisabet Karlsson 374 35 elisabet.karlsson2@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent/värd:

Joakim Bonér 0702-414208 joakim.boner@svenskakyrkan.se

Informatör/Gravadm:

Elin Gustafsson, 374 32 elin.gustafsson@svenskakyrkan.se

Mattias Backlund, 374 36 mattias.backlund@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog:

Musiker:

Gunilla Trüschel, 374 31 gunilla.truschel@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:

Cecilia Lantz, 374 41 cecilia.lantz@svenskakyrkan.se

facebook.se/skallsjo.forsamling

Christina Helgesson, 374 46 christina.helgesson@svenskakyrkan.se Maria Palm, 374 38 maria.palm@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri församlingshem:

Peter Andreasson, 374 39 peter.a.andreasson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri kyrkogård:

Helen Johansson, förman, 374 43 helen.m.johansson@svenskakyrkan.se Kyrkogård: Bengt Dalén, 374 47 bengt.dalen@svenskakyrkan.se

Redaktion: Thomas Lundblad, kyrkoherde. Ansvarig utgivare.

2

Mattias Backlund, Redaktör, grafisk utformning.

Katarina Sandblom, präst.

Ingrid Beyer, organist.

Maria Palm, församlingspedagog.

Församlingsexp. tel: 374 30 må-fr kl 10-12 Kyrkogårdsexp. tel: 355 17 Adress: Församlingshem: Uddaredsv. 1, 448 36 Floda Skallsjö kyrka: Gamla Vägen 50, 448 33 Floda Tryck: Åtta.45 Infomedia Foto: Mattias Backlund, Elin Gustafsson, Håkan Ivarsson, IKON.


•••Ledare Text: Thomas Lundblad, kyrkoherde

Du är en “co-creator” i en kärleksrelation

M

in dotter kom hem med en fågelholk som hon snickrat i träslöjden, stolt, glad och redan klar över var den skulle sättas upp. Fåglarna behöver bon. Barnhänder hade skapat något som i sin tur kom skapelsen till godo. Skaparkraft när den är som bäst. Kristen tro beskriver världen, människorna och naturens alla delar som en nära kärleksrelation mellan Gud och Guds skapelse. Universum är i sina delar heligt, uttänkt och format av Gud. Skapelsen är ett ständigt pågående verk. Gud skapar ständigt och människan är medskapare, hon är en co-creator i en kärleksrelation mellan Gud och skapelsen. Människan tycks alltså vara skapad för att skapa. Hennes vilja och nyfikenhet att skapa är något skiljer oss från djuren. Vi uttrycker oss genom kulturella uttryck, konst, musik, litteratur, arkitektur, språk etc. Detta uttryck är en bärande del av att vara människa. Detta har byggt civilisationer. VARIFRÅN KOMMER DENNA

längtan, behov, vilja och nödvändighet att skapa? Människan skapar ur något. Inte ur intet. Människan är kreativ. Men det kommer inte på beställning. Skapande har med lust att göra, skaparlust. Därav alltför många som slutat skapa när det blir beställningsvara och ett krav, fritt från lust. Eller som Bengt Johansson säger på sidan åtta; ”Jag kan inte skapa om jag är deppig. Det kan ligga tio fiskar

som jag inte har lust att måla, men helt plötsligt kan jag få lust igen.” ATT VARA I det som inte är skapat av människohand är läkande. Naturen är läkande. Att vara i naturen är att ”skåda Gud på ryggen” som Carl von Linné sa. Naturen, skapelsen, är ett gudomligt avtryck. Psalmisten utropar; ”Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat” (Psaltaren 104:24).

“Gud skapar ständigt och människan är en medskapare” MÄNNISKAN ÄR FÖRVALTARE

av det skapade. Vi lever i, av och med naturen, eller bör göra det. Vikten av att bevara möjligheter för det skapade och vara medskapare gäller också odling. Vi lever av och tillsammans med det skapade. Vi har ett ansvar att ta hand om skapelsen, inte bara för vår generation utan också kommande. Ett sätt är skapa blomsterängar. Det berättar förman Helen om i detta nummer. ”Insekterna har det tufft på många håll och minskar i antal, men nu ska de få lite extra hjälp vid Skallsjö kyrkogård där nya blomsterängar ska skapas.” I DETTA NUMMER möter du också organist Ingrid som berättar hur musiken blev en del av hennes liv och yrkesliv. Hon bjuder också in kom-

mande generation till den resa någon annan bjöd henne till. En musikalisk skapande resa, med orgeltoner som sällskap. VI MÖTER OCKSÅ en annan resa, där konfirmanderna delger sin Berlinresa och vandring i spåren av det motsatta till skapande; nedbrytande och förstörelse av det skapade, av människovärdet. När de vandrade i koncentrationslägret mötte de spår av destruktion, förgörelse. Tungt men viktigt. Viktigt att inte glömma för att det inte ska hända igen. LIVET ÄR VÄRDEFULLT. Livet är skört, därför behöver vi värna det. Ta hand om det. Allt liv. Människan, djuren, naturen. Det handlar om en kärleksrelation. I det sammanhanget är också ett barns skapande av en fågelholk viktigt, liksom orgeltoner, blomsterängar, fisketurer och en resa i förintelsens spår. Allt för att bevara kärleksrelationen mellan Gud och skapelsen. Allt som påminner oss om att vi är förvaltare och medskapare i denna kärleksrelation är viktigt. Det har byggt civilisationer och kommer bygga framtiden. Det behövs ”co-creators” för kärlekens skull.▲

“Hemma - var ligger det nå’nstans?” Sommarkonsert med Kammarkören Chorus

Söndag 9 juni kl 19 Skallsjö kyrka 3


••• tankar Text: Ingrid Beyer

“Nu går vi till kyrkan så du får testa att spela kyrkorgel” Ingrid Beyer, kyrkomusiker i Skallsjö församling, har spelat orgel i över 30 år. Här delar hon med sig av tankar från orgelpallen och berättar om varför hon överhuvudtaget började spela orgel.

N

är jag var liten köpte mina föräldrar ett begagnat piano. Jag satt förmodligen vid pianot och klinkade en hel del, inget som jag minns själv. Så när jag var sex år tyckte mina föräldrar att det var lika bra att jag fick ta pianolektioner. Pappa körde mig till en skolkantor en gång i veckan där jag fick spela ur Pianospelets ABC. Jag lärde mig noter lätt (jag vet nu att man är mycket receptiv i den åldern) och kunde alltså läsa noter innan jag började skolan och lärde mig läsa bokstäver. De första åren var det bara roligt att spela och lära mig mer. Varje vår hade min pianolärare en ”uppspelning” med alla sina elever inför ivrigt lyssnande föräldrar. Detta tyckte jag bara var roligt och spännande – ända tills jag fyllde tio år. Då blev jag plötsligt nervös inför framträdandet. Detta fick jag sedan försöka lära mig att bemästra. När jag var någonstans tio–elva år, alltså tillräckligt lång, sa min lärare en

Ingrid Beyer, kyrkomusiker i Skallsjö församling sedan 30 år tillbaka. dag att ”nu går vi till kyrkan så får du testa att spela kyrkorgel”. Oj, så spännande. Orgeln hade två manualer för händerna och pedaler för fötterna och en massa olika ljud när man drog ut olika ”spakar”. Detta var roligt. Jag fick lära mig att spela psalmer

och olika orgelstycken. Jag fick också spela mässmusik, alltså den musik som prästen och församlingen sjunger utöver psalmerna. Så småningom fick jag börja vikariera som kyrkomusiker i olika kyrkor. Ibland ”onödigt” spännande men på något sätt gick det alltid vägen. Efter att ha tagit lektioner i tio år för min lärare åkte jag till Göteborg och tog kantorsexamen. Fortsatte att ta lektioner för andra lärare. Några år senare blev det Musikhögskolan. Fyra år senare musikdirektörsexamen, som det hette på den tiden, och sedan heltidsjobb som organist. Först ett antal år i Biskopsgården och sedan 30 år tillbaka i Skallsjö. Kyrkomusiker är ett härligt, omväxlande jobb. Man får träffa mycket människor, man får spela själv och leda kör, man får samarbeta med andra musiker och framföra en mängd olika musik. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Och kyrkorgeln är ett härligt instrument. Instrumentens drottning! ▲

Orgelgodis i Skallsjö kyrka söndag 25/8 kl 13 Ingrid Beyer spelar en halvtimmas konsert med kända låtar från Astrid Lindgren-filmer och lite annan orgelmusik. Efter konserten kan du få titta på och i orgeln. Blir du intresserad kan du anmäla dig till kursen denna dag. Varmt välkommen att komma och lyssna!

4


••• ny kurs Text: Ingrid Beyer Foto: Elin Gustafsson

ORGELKURS FÖR UNGA Har du hört kyrkorgeln i Skallsjö kyrka, eller någon annan kyrka? Har du varit uppe på orgelläktaren och tittat på orgeln? Har du tittat inuti orgeln och sett hur många orgelpipor som finns där? Har du någon gång funderat på att själv spela på orgeln? Kom, så får du testa! Till hösten har du som är mellan sex och tio år möjlighet att börja spela orgel för vår organist Ingrid Beyer. Hon kommer att starta en kurs med 10 lektioner på en halv timma per vecka. Du får lära dig spela med både händer och fötter. Det finns en förhöjningspedal i kyrkan, så du kommer att nå att spela med fötterna. Du får lära dig olika sånger och musikstycken och du får lära dig noter. När du har lärt dig en låt kan du få spela upp den för andra i kyrkan på en gudstjänst. Kanske åker vi till någon an-

nan kyrka någon gång och testar orgeln som finns där. När kursen är slut har vi framåt adventstiden en liten avslutningskonsert för varandra, föräldrar och kanske andra anhöriga. Lektionerna kommer att ges i Skallsjö kyrka på onsdagar mellan kl 15.30 och 18.00 med start vecka 37. Det ges möjlighet att öva på måndag eftermiddag på en el-orgel i församlingshemmet, Uddaredsvägen 1. Är du intresserad kan du be din förälder att ringa Ingrid för eventuella

frågor och anmälan, tel 0302–374 40. Kostnad för kursen är Är du mellan 500 kronor + inköp av en 6 och 10 år? orgelbok som Kom och gå kostar cirka 250 vår orgelkronor. Bidrag till kursavgiften kurs! kan sökas. Första lektionen är en prova-på-lektion. Därefter bestämmer du om du vill fortsätta eller inte. ▲

5


••• reportage Text och foto: Mattias Backlund

Helen Johansson, förman på Skallsjö kyrkogård, visar några tidiga blommor som gick att hitta vid kyrkogården i början av april.

Högst upp; slänterna som nu ska förvandlas till blomsterängar. Ovan t.v.; en självdöd trädstam som fått stå kvar. Ovan t.h.: kasserade gravljus i glas.

Skapar ängar vid kyrkan Insekterna har det tufft på många håll och minskar i antal, men nu ska de få lite extra hjälp vid Skallsjö kyrkogård där nya blomsterängar ska skapas. Bland annat i en slänt bredvid kyrkan, mot E20, ska det nu anläggas en blomsteräng. Något som ger en dubbel nytta, menar förman Helen Johansson, då slänten är för brant för åkgräsklippare. – Det är både ett miljötänk och ett arbetsmiljötänk. Dessutom tar det jättelång tid att klippa slänten, vi klipper gräset en gång i veckan från maj till september, säger hon. Förra sommaren lät man slänten vara oklippt, och redan då kom det upp en del blommor som rölleka och blåklocka. Men i år ska det skapas en riktig blomsteräng genom att fröer med ängsblandningar ska spridas ut i området. Två fröblandningar som bland annat gynnar fjärilar och bin har köpts in. Mellan ängarna kommer det klip-

6

“Vi måste vara rädda om de insekter vi har kvar” pas en gång för att man lätt ska kunna ta sig mellan gravarna – men det blir också ett sätt att ta del av ängarna. – Det är trevligt om folk kan komma hit och titta på fjärilar och insekter, men gå helst inte in i själva ängen. Även tidigare har det gjorts insatser på Skallsjö kyrkogård för att öka den biologiska mångfalden. Bland annat sparades ett självdött träd, som nu tycks givit plats för åtskilliga små liv av hålen i stammen att döma. – Tanken var att låta det vara kvar för insekternas skull. Insekterna använder trädet och fåglarna äter insekterna, det är ju en kedja, menar Helen Johansson, som under 20 år arbetat

på kyrkogårdar och där kunnat se den nedåtgående trenden för insekter. – Jag kan uppleva att det är mindre insekter nu än när jag började. Vi måste vara rädda om de vi har kvar, säger hon. Privatpersoner kan också hjälpa insekterna, även om man bor i lägenhet. – Sätt ut några blommande örter som doftar gott på balkongen så kommer det insekter. Och fråga hyresvärden om du får så lite fröer i rabatterna. Man får tänka många bäckar små. Även som besökare på kyrkogården kan man spara på miljön. – Jag vill slå ett slag för att inte använda gravlyktor i glas som engångsartikel. De kan inte återvinnas utan körs till deponi. Vi slänger flera hundra sådana varje säsong. Om man tycker de är fina så återanvänd dem med ett vanligt gravljus i när de brunnit ut. En vanlig lykta som man sätter gravljus i är att föredra för miljöns skull, menar Helen. ▲


••• Tävling

TÄVLA OCH VINN I VÅRT

FÅGELQUIZ Svara på frågorna nedan så är du med och tävlar om en snidad fågel i trä (värde ca 350 kronor), skapad av Flodabon Bengt “Fiskar-Bengt” Johansson. Bland svaren som har flest rätt drar vi en vinnare. Skicka ditt svar till mattias.backlund@svenskakyrkan.se och ange “Quiz” som ämne, eller skicka ett brev till Skallsjö församling, Uddaredsvägen 1, 448 36 Floda och märk kuvertet “Quiz”. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer! Vi behöver ditt svar senast 20:e juni. 1. En av dessa fågelarter med ”biblisk” anknytning finns på riktigt – vilken? 1. Smyrnakungsfiskare X. Beteltrast 2. Filadelfiasångare

3. En biblisk figur har fått ge namn till en fågelart. Vilken? 1. Mosetörnskata X. Goliathäger 2. Herodeslärka

2. En av dessa seglararter finns inte på riktigt – vilken? 1. Stubbstjärtsseglare X. Taggstjärtsseglare 2. Spetsstjärtsseglare

4. En helvit fågel har “invandrat” till Sverige och är en av landets nyaste häckfåglar. Vilken? 1. Ismås X. Ägretthäger 2. Snögås

5. Vilken term används av fågelskådare för en person som felbestämmer (kanske till och med med flit) en fågel? 1. Stringare X. Plingare 2. Lögnare 6. Vilken av dessa fågelarter finns inte på riktigt? 1. Blånäbbad strimma X. Kapuschongsskogssångare 2. Gaffelstjärtstyrann

SommarSkoj Vill du göra något roligt i början av sommarlovet? Välkommen till Svenska kyrkans Sommarskoj 17-20 juni! Ett dagläger för barn mellan 7 och 11 år.

Anmäl dig till vår...

Berlinkonfirmation 2019/2020 Tid & Plats: Onsdagar kl. 16-18 (fika från 15.30) i Skallsjö församlingshem, Uddaredsvägen 1 i Floda. Start 11 september. Läger: 27-29 september. Resa: Vi åker till Berlin fyra dagar på påsklovet 2020.

Vi träffas måndag till torsdag mellan kl 9-16 i församlingshemmet i Floda. Här kommer vi ha uteaktiviteter, skapande lekar och annat skoj! Lägret kostar 200 kr/barn (det finns bidrag att söka vid behov, kontakta församlingen vid er anmälan) Begränsat antal platser! Anmälan senast 4:e juni. Anmälan: christina.helgesson@svenskakyrkan.se Frågor? Maila Christina eller ring 0302-374 46 Välkomna hälsar Barn- och ungdomsteamet i Skallsjö församling

Resan är kostnadsfri! Konfirmation: 3 maj 2020 Mer info och anmälan: www.svenskakyrkan.se/skallsjo

7


••• PROFILEN

Text och foto: Mattias Backlund

Snider träfiskar I princip hela livet har fiskar präglat Bengt Johanssons liv - så till den milda grad att han fått smeknamnet “FiskarBengt”. Inte minst har hans träsnidade fiskar fångat mångas intresse och prytt många hem. Vi träffade Bengt Johansson i hans verkstad för att prata fiskar, fåglar – och en hel del däremellan. 1968 lämnade Bengt Johansson, eller “Fiskar-Bengt” som han också kallas, Hisingen och flyttade till Kyrkmossen i Floda och fick jobb som brevbärare. 40 år senare slutade han som brevbärare och gick i pension. Fram tills dess hade snickarbänken alltid följt med honom när han periodvis jobbade på andra platser än Floda. Det var även denna snickarbänk som gjorde att han kom att kallas just “Fiskar-Bengt”. Allt startade med att han fick ett uppdrag att göra några fiskar i trä till en skola, för att eleverna skulle lära sig namnen på svenska fiskarter. Några år senare, på 70-talet, höll Bengt sin första utställning på Nääs och såg att det faktiskt fanns en marknad för hans fiskar. Dessutom hörde butiken Bohusslöjd på Avenyn i Göteborg av sig och ville börja sälja hans fiskar även där. – Jag hade satt ett pris på 375 kronor för en makrill men hon tog 900 kronor för dem. Jag blev så sur att jag ringde henne och sa att hon inte får lägga på så mycket, men hon svarade att hon redan hade sålt allihopa, berättar Bengt. Butiken gick senare i konkurs, men Bengt fortsatte tillverka och sälja sina träfiskar, bland annat genom att medverka i utställningar. Inte sällan får han beställningar från någon som fångat en stor fisk och som vill ha en träfisk som “trofé”. Totalt har “Fiskar-Bengt” snidat 87 olika fiskarter, men det har även blivit en hel del fåglar. – Fåglar kan jag inte på samma sätt, men fiskar kan jag från fjäll till fjäll. Processen att snida i trä är relativt lång. Först köper han in virke, alltid lind, som han sedan låter torka i ett och

8

ett halvt till två år. Sedan ska det hyvlas, limmas, skäras, målas och ytbehandlas. – Det är ett 10-tal olika moment som ska göras. Men makrillar har jag fått rutin på, däremot är lax mer krävande. När det kommer till snidande är Bengt Johansson, idag 85 år, lite av en “periodare”. Ofta lägger han det på hyllan i maj för att istället vara vid sitt lantställe, och kommer sedan igång igen på hösten. Men vissa perioder i livet

“Det slår allt. Det är så rofyllt ” fungerar inte alls för skapandet, menar han. – Jag kan inte skapa om jag är deppig exempelvis. Det kan ligga tio fiskar som jag inte har lust att måla, men helt plötsligt kan jag få lust igen. När han för en tid sedan städade i verkstan hittade han ett gäng halvfabrikat och fick lust igen till att skapa. Det resulterade i en utställning som han höll i Equmeniakyrkan i Floda i april i år. – Sen vet jag inte om jag ska ha någon mer utställning, säger han. Vid utställningen i Equmeniakyrkan bjöd han – som hans egna tradition bjuder – på gravad, egenfångad makrill. – Det har alltid varit väldigt uppskattat. Intresset för fiske kom tidigt. Bengt berättar om hur han som ung, när han växte upp i Töreboda, satt och metade i Göta kanal. – Det var inte ofarligt med svallvågorna som slog upp på land från kanalbåtarna. Mamma var helt förskrämd

över att jag skulle ramla i. Hon var så glad varje gång jag kom hem igen och var torr, skrattar han. Intresset för fiske har präglat hans liv ända sedan dess. – Man kommer ut i naturen och det har jag alltid gillat. Sen är det en avkoppling, samtidigt som det är väldigt spännande. Man vet ju aldrig vad som händer, man kan aldrig säga att man bara ska gå ut och hämta fisk, säger Bengt, som har en klar favoritfisk: – Makrillen är min favorit både att fiska och att snida. Men jag fiskar inte rationellt, erkänner han. – Jag fiskar bara med en krok, som stenåldersmänniskorna gjorde. Jag har även fiskat mycket i fjällen och då använder jag fina grejer, men jag gillar det primitiva i makrillfisket med en krok. Det slår allt. Det är så rofyllt, säger han. Det är förresten inte bara fiskar som “Fiskar-Bengt” snickrat ihop. Hemma på balkongen på Kyrkmossen ligger nämligen en kista – i byggsats. Allt började efter att han hört hur en dam lurats av en begravningsbyrå att köpa en dyrare kista till sin avlidne man än hon hade behövt. – Jag blev lite sur på att de lurar folk på det viset, suckar han. Vad han pyntat sin kista med? Träfiskar så klart. Västkustfiskar på ena sidan och sötvattensfiskar på andra. Och allt toppat av en “kistbukett” i form av en stor lax i trä. – Kistan tog 14 dagar att snickra. Men den går inte att bränna, så de får flytta mig till en pappkista efter begravningen, berättar han.▲


i sin snickarboa

87 sorters fiskar har Bengt Johansson snidit genom åren - några av dem sitter förevigad i ett nät på väggen i hans hem.

Makrillen (t.v.) är en av de vanligaste fiskarna Bengt snidit. Till höger laxen som pryder hans egen kista som “kistbukett”.

T.v. bild från Bengt snickarboa, i mitten en spillkråka han snidit och t.h. visar han sin enkla utrustning för makrillfiske.

9


VERKSAMHET

Verksamheten sker i församlingshemmet om inget annat anges. Mer info: www.svenskakyrkan.se/skallsjo

En stor del av verksamheterna har nu sommaruppehåll. Kolla på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/skallsjo eller på www.facebook.se/skallsjo.forsamling för aktuell information. En lördag/mån kl. 9–11. Info: SvenStart till hösten v 37. Gudstjänster Mötesplatser ning Svenningsson, tel 349 90. Info: T Sjöström Thöfner, 374 42, Ljuspunkten –

ekumeniska dagledigträffar Varannan tisdag kl. 11–13. Start till hösten 10/9. Plats: Skallsjö församlingshem (SF) & Equmeniakyrkan Floda (EF). Andakt, fika & program 30 kr.

Sopplunch Varannan tisdag kl. 12 mellan 17/9 och 26/11. Andakt/program, soppa, kaffe och gemenskap! Kostnad 40 kr.

Promenadgrupp

Torsdagar kl 10. Ett litet för kroppen, ett litet för själen. Promenad, fika och samtal.

Vi ses ungefär en gång i månaden, ofta på fredagar kl. 13. Info: Birgitta Nilsson, tel 309 18, Kerstin Nordström, 0704-24 28 21.

Kvinnogrupp

Litteraturcirkel på dagtid. Info: Lisbeth Gabrielsson, tel 076–170 01 52 .

Bibel- & Bönegrupp Varannan måndag kl 18.45. Vi fikar, läser bibeln, samtalar och ber tillsammans. Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21.

Meditation

Körer

Torsdagar kl 18.30–19.30 mellan 29/8 och 26/9. Kropp, själ och ande samverkar inom människan, ett helhetstänkande som vi öppnar upp för i meditationen. Info: Katarina Sandblom, tel 374 37. Plats: Skallsjö kyrka.

Tisdagar kl 19–21 i Skallsjö kyrka. Församlingens kyrkokör som sjunger 4-stämmigt. Nya medlemmar välkomna! Info: Susanna Myrberg, tel 0730–23 22 60, susannamyrberg@gmail.com.

Stilla dag

Lördag 5/10. En dag i stillhet. Plats: Skallsjö kyrka. Info: Katarina Sandblom, 374 37.

Språkcafé

Torsdagar kl 18–20. – för dig som vill samtala på svenska, för dig som vill hjälpa till, för dig som vill lära känna nya människor! Info: Kerstin Nordström, tel 0704–24 28 21.

Internationell kväll

– mötesplats för nyanlända och gamla svenskar där vi kan träffas, samtala och lära känna varandra. Info: Joakim Bonér, 0702–41 42 08.

Skrivargrupp

En onsd i månaden kl 13–15.30. Info: Kicki Jansson tel 343 86.

Mansfrukost

– Samtal om livets väsentligheter män emellan.

10

Bibelstudiegrupp

Skallsjö Vokalensemble

Torsdagskören

Torsdagar kl 12.30–14. Församlingens dagledigkör som sjunger 3-stämmigt. Info: Arne Hjelte, tel 0707–49 13 77.

Barnkören Kulingen åk f-3

Torsdagar kl 17.30–18.15. Sång och även lite rytmik! Start till hösten v 37.

Barnkören stjärnorna åk 4-6

Torsdagar kl 16.30–17.15. Vi sjunger svängiga låtar på både svenska och engelska. Start till hösten v 37. Info barnkörer: Tomas Sjöström Thöfner, tel 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se.

Skallsjö kyrka

tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se. Tors 30/5 kl 08 Ekumenisk gökotta i Skallsjö skogar. Sön 2/6 kl 11 Mässa. Sön 9/6 kl 11 Pingstdagsmässa. Ungdomsgruppen Mån 10/6 kl 18 Annandag pingstOnsdagar kl 18.30–21. mässa. Ungdomar från 14 år. Sön 16/6 kl 11 Gudstjänst. Drop-in! Fika 19.00. Lör 22/6 Sammanlyst med Lerum. Info: Elin Gustafsson tel. 374 32. Sön 23/6 kl 10 Ekumenisk gudstjänst på Nääs. Öppna Förskolan Sön 30/6 kl 11 Mässa. Mån och ons kl. 9.30–12. Sön 7/7 kl 11 Gudstjänst. Vuxna och barn i alla åldrar är Sön 14/7 kl 11 Mässa. välkomna. Ingen anmälan. Sön 21/7 kl 11 Gudstjänst. Babycafé Sön 28/7 kl 11 Mässa. Tisdagar kl. 10–12. Sön 4/8 kl 11 Gudstjänst. Föräldrar med barn upp till 1 år. Sön 11/8 kl 11 Mässa. Ingen anmälan. Sön 18/8 kl 11 Gudstjänst. spädbarnsmassage Sön 25/8 kl 11 Mässa. Torsdagar kl. 10–11.30. Sön 1/9 kl 11 Gudstjänst 5 tillfällen/kurs. Föräldrar med Sön 8/9 kl 11 Gudstjänst. barn upp till cirka 6 månader.

Barn, familj och ungdom

Anmälan till: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se.

Kyrkans Barntimmar, 3-5 år

Tisdagar kl. 18 i Skallsjö kyrka till och med 25/6.

Fredagar kl. 9.30–12.30. Info: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se.

Kyrkhänget åk f-3 Kyrkhänget åk 4-6

Kom till oss på torsdagar! Åk F–3 kl. 16.30–17.30. Åk 4–6 kl. 17.15–18.15. Lek, spel, skapande verksamhet drama, pyssel och en lugn stund. Info: Christina Helgesson, 374 46. christina.helgesson@ svenskakyrkan.se.

Har du som Skallsjöbo svårt att ta dig till kyrkan? Ring kyrktaxi, tel 0302-15570.

Med reservation för ändringar.

hitta till oss i Floda: Skallsjö kyrka: Gamla vägen 50 Församlingshem: Uddaredsv. 1

Ungdomskören Voices

Onsdagar 18.30–19. Vi sjunger bland annat hits från förr och nu, svenska och utländska låtar.

Stillhetens mässa

Bokning av Dop, vigsel, begravning: Måndag - fredag kl. 10-12 expeditionen: 0302-374 30 För enskilt samtal kontakta präst eller diakon. För kontaktinformation se www.svenskakyrkan.se/skallsjo


••• Resereportage

Text och foto: Elin Gustafsson

En resa i förintelsens fotspår

K

lockan 06.00 måndagen 15 april, åkte ett glatt och förväntansfullt konfirmationsgäng, på 21 personer, från Skallsjö församling på en resa till Berlin i förintelsens fotspår. Bussresan var lång. Från Helsingborg tog vi färja till Danmark och sedan till Gedser då nästa färja skulle ta oss till Rostock, Tyskland. Väl framme vid vårt hotel/hostel i Berlin var det bara att ta sig in, få rum och äta middag. Vi avslutade dagen med en andakt, sen var det dags att sova gott då en lång och spännande dag väntade. Tisdag: Efter god natts sömn och frukost satte vi oss på bussen för att hämta vår guide Boel, som skulle guida oss genom Berlin till koncentrationslägret Sachsenhausen, som byggdes 1936 av fångar och befriades av sovjetiska trupper 27 april 1945. Under den tiden hade lägret totalt cirka 200 000 fångar. Vi gick in genom porten till Sachsenhausen där klockan på den stora byggnaden stod på 11.05, tiden då lägret upphörde. Skylten på grinden visar tydligt vilken värld du går in i: ”Arbeit macht frei”. Boels ord ekar fortfarande i mitt huvud: ”Kom ihåg, nu tar vi oss in till koncentrationslägret, men skillnaden är nu att vi kan ta oss ut!” Vi gick på gårdsplanen där hundratusentals människor marscherat, plågats och mördats, in i baracker där fångarna sov, tvättrummen, fängelset och avrättningsplatsen destination X. En promenad av bilder, ångest men också tacksamhet att vi inte upplevt det. Men dock en sorg att det har ägt rum! Efter denna tur med många tankar och intryck tog vi oss till Berlin igen och Alexander Platz, för lunch och shopping. Onsdag: 9.00 var vi på bussen igen för att få en guidad tur med busschauffören Sören, till Berlinmuren, murens minnesmärke, förintelse– monumentet och Brandenburger tor. Vi blev avsläppta vid Kaiser Wilhelms minneskyrka. Den

23 november 1943 förstördes kyrkan vid en bombräd under andra världskriget och har sedan dess varit en bevarad ruin. Arkitekten Egon Eiermann Koncentrationslägret Sachsenhausen. skapade den nya kyrkan bredvid som byggdes 1951–1961. Tornet kallas för “läppstiftet” och kyrkan kallas “puderdosan”. På eftermiddagen besökte vi Svenska kyrkan, Victoriaförsamlingen, i Berlin. Bland kanelbulledoft och kaffe berättade volontären Emma om församlingens uppbyggnad, verksamhet och deras historia under andra världskriget. Kyrkan stod inte bara och såg på när kriget bröt ut, pastorerna Birger Forell 1929–42, Erik Perwe 1942–44 och Erik Myrgren 1944–45, hjälpte förföljda undan nazisterna under andra världskriget genom att smuggla och gömma dem i församlingens byggnad. Torsdag: Dags för hemfärd. Förhoppningen är att vi tillsammans sprider vidare till kommande generationer att detta faktiskt har hänt! Vi kan inte leva i förnekelse och vara naiva och tänka ”det händer inte igen”, för visst kan det! Det är upp till oss att förhindra det genom att visa att vi alla är människor, hur vi än ser ut eller vilken religion vi än tillhör, så har vi faktiskt bara ett uppdrag i livet: Ta hand om vår jord och allt och alla som finns där! Kärlek är ledordet.▲

Sachsenhausen, Brandenburger Tor och Kaiser Wilhelms minneskyrka var några av de platser i Berlin som konfirmanderna besökte.

Internationella arbetet har bytt namn Nu är Svenska kyrkans internationella arbetes namnbyte genomfört. Istället går verksamheten nu under namnet Act Svenska kyrkan, och har fått en helt ny logotype. Det nya namnet visar tydligt att verksamheten är en del av Svenska kyrkan och samtidigt kopplingen till ACT-alliansen.

West Pride i Skallsjö kyrka West Pride uppmärksammas i Skallsjö kyrka i juni. Först ut är Prismakvällen “Thank you for the music” 13/6 kl 18:30 med Abba-allsång. Medverkar gör bland andra Catarina Mörck och Clary Lundberg Malmlöef. Söndag 16/6 firas Regnbågsmässa med sång och allsång. Präst är Thomas Lundblad, musiker Tomas Sjöström Thöfner och Clary Lundberg Malmlöef, flöjt, och Filip Waller, gitarr, medverkar. På lördagen medverkar Skallsjö församling även i prideparaden i Göteborg med start vid Götaplatsen. Välkommen att gå med!

11


2019

Musik

i sommartid SKALLSJÖ KYRKA

Sommarkonserter Onsdagar kl 19 26/6-31/7

Öppen kyrka Mån, tis, fre kl 13-16 Hela juli

Onsdag 26 juni kl.19

Onsdagar kl 17:30-19 26/6-31/7

Onsdag 17 juli kl.19

“En folkmusikalisk färd - från stadens brus till skogens stillhet”

“Olika rum”

Emma Johansson, Oskar Reuter & Jenny Gustafsson

Duo Daoda

Tradition och nyskapande möts i spännande arrangemang med material från stadens fabriker och landsbygdens spelmän. Västsvenskt, kärvt låtspel blandas med medryckande komp och stämningsfull sång.

Onsdag 3 juli kl.19

Sara Korsgren Norrby och Lena Holst bjuder på en innerlig och musikalisk berättelse som öppnar dörrar till några av livets olika rum.

Onsdag 24 juli kl.19

“Från Bach till Beatles”

“Metamorphosen”

Stråkkvartett från Göteborg som i bjuder publiken på en resa i många olika musikgenrer.

Ungdomsorkestern bjuder på verk av Strauss, Respighi, Schubert och Atterberg.

Wulfson Quartet

Onsdag 10 juli kl.19 “Gospel, blues och standards i New Orleansk tappning”

Peoria Jazzband Orkester grundad 1960 som tidigt etablerade sig som en av Sveriges allra främsta inom traditionell jazz.

konstutställning: “Målarglädje”

Skallsjö Sommarorkester

Onsdag 31 juli kl.19 “Från Taube till Duvemåla”

Eva Karnell & Ingrid Beyer En blandning av svenska låtskatter och musikallåtar.

AteljE20. Sju konstnärer från den gemensamma ateljén i Tollered, vars bilder formats av färg, form, ljus och känslor.

12

Kaffeservering

Pågår 26/6-19/8.

Profile for Skallsjö församling

Prisma sommar 2019  

Skallsjö församlings församlingstidning Prisma. Sommarnumret 2019.

Prisma sommar 2019  

Skallsjö församlings församlingstidning Prisma. Sommarnumret 2019.

Profile for skallsjo
Advertisement