__MAIN_TEXT__

Page 1

En tidning från Skallsjö församling

Nr 3 2017

Ljusglimt

o k r y K

Vilket val !(?) - känner du till kyrkovalet?

Demokrati i Svenska kyrkan Varför det? s. 7 Tack och adjö Carl Martin. s.9 Tävlingen avgjord! s.9

skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/skallsjo

www.facebook.se/skallsjo.forsamling


Konfirmation 2017/2018

Dags att anmäla sig! www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Höstens grupper: Berlinkonfirmation

Start v. 36

Den här gruppen tänker lite extra på frågor om mänskliga rättigheter, respekt och kristen tro förstås. Vi gör en resa till Berlin tillsammans, som handlar om att fundera över det, samtidigt som vi får en fantastisk upplevelse av en spännande stad. Konfirmation: 29 april 2018 i Skallsjö kyrka Resa: Berlin 4 dagar på påsklovet 2018 (resan är kostnadsfri).

Tid: Onsdagar kl. 16-18 (fika från 15.00). Läger: 13-15 oktober 2017

Sommarkonfirmation

Start v. 40

Detta är en bra grupp för dig som har svårt att hinna med en extra aktivitet under veckan. Vi träffas lite mer sällan, och då på en helg eller på sommaren. Vi är kreativa och blandar musik, film och utflykter med samtal och lek. På det sättet utforskar vi livet och den kristna tron tillsammans. Tid: 2 träffar/termin (lör el sön) & 2 veckor dagläger m start 17/6- 2018 Läger: 13-15 oktober Konfirmation: 1 juli 2018 i Skallsjö kyrka

Anmäl dig på vår he msida, ring eller maila Elin !

Konfirmandansvarig präst är Frida. Anmäl sker till ungdomsledare Elin Gustafsson: Elin Gustafsson tel: 374 32, elin.gustafsson@svenskakyrkan.se eller på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Kontakt Kyrkoherde:

Thomas Lundblad, 374 33 thomas.lundblad@svenskakyrkan.se

Präster:

Frida Dryselius Mulec, 374 34 frida.dryselius.mulec@svenskakyrkan.se Katarina Sandblom, 374 37 katarina.sandblom@svenskakyrkan.se

Diakon:

Elisabet Karlsson 374 35 elisabet.karlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer:

Gunilla Trüschel, 374 31 gunilla.truschel@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent:

Cecilia Lantz, 374 41 cecilia.lantz@svenskakyrkan.se

Organist:

Skallsjö församling. Svenska kyrkan i Floda, Tollered.

Församlingspedagoger:

Christina Helgesson, 374 46 christina.helgesson@svenskakyrkan.se Maria Palm, 374 38 maria.palm@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare:

Elin Gustafsson, 374 32 elin.gustafsson@svenskakyrkan.se

Informatör/Gravadministration:

Vaktmästare församlingshemmet: Vaktmästare på kyrkogården:

För dop, vigsel och begravning ring exp: 0302-374 30

Peter Andreasson, 374 39 peter.a.andreasson@svenskakyrkan.se Helen Johansson, förman, 374 43 helen.m.johansson@svenskakyrkan.se Bengt Dalén, 374 47 bengt.dalen@svenskakyrkan.se

Kantor:

Kyrkogårdsexp: 355 17

Tomas Sjöström, 374 42 tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

2

Thomas Lundblad, kyrkoherde. Ansvarig utgivare.

skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/skallsjo www.facebook.se/skallsjo.forsamling

Bokning av: Dop, vigsel, bikt, enskilt samtal, begravning

Anna-Maria Martén, 374 36 anna-maria.marten@svenskakyrkan.se

Ingrid Beyer, 374 40 ingrid.beyer@svenskakyrkan.se

Redaktion:

Expedition tel.tid må-fr kl 10-12, 0302-374 30 Församlingshem: Uddaredsv. 1, 448 36 Floda Skallsjö kyrka: Gamla Vägen 50, 448 33 Floda Kyrkogårdsexpedition: 0302-355 17

Anna-Maria Martén, Redaktör, grafisk utformning.

Ingrid Beyer, organist.

För enskilt samtal kontakta präst eller diakon. En tidskrift om tankar, utbud och verksamhet i och kring Skallsjö församling.Tidningen distribueras som samhällsinformation till dig som bor i Skallsjö församlings upptagningsområde. Nästa nummer kommer i din brevlåda v.47. Carl Martin Hægermark, präst.

Elin Gustafsson, barn - och ungdomsledare.

Tryck: Prinfo Rydins. Foto: A-M Martén, Kristina Ljungberg, Håkan Ivarsson, IKON, Mostphotos.


•••Ledare Text: Thomas Lundblad, kyrkoherde

I valet och kvalet

A

tt vara människa

är att stå inför en mängd val genom hela livet. Vi fattar beslut och väljer hela tiden, många gånger om dagen. Ibland utan att vi tänker på det. Ibland är det stora beslut, kanske livsavgörande. Att välja något är samtidigt att välja bort alla andra möjligheter. Det kan vara svårt. Där av uttrycket ”i valet och kvalet”. Det är människans storhet och frihet att få välja själv. Att inte välja är också ett val. Vi kommer alltså inte undan att göra val. Ett problem med valet är att möjligheten att välja fel alltid finns. (Vem har för övrigt aldrig valt fel?) Ett annat är att vi ställs inför så många val av mindre vikt hela tiden att när vi står inför de stora livsavgörande valen har vi inte alltid den tid på oss som vi skulle behöva. Vi ska välja och det ska gå snabbt. Just nu finns erbjudandet, inte sedan. Fort kan bli fort och fel. Eftertanken behöver också finnas före. Hinner vi tänka efter före?

I ett fritt samhälle får

människan göra sina egna val. Demokrati är just detta. Att min röst räknas lika mycket som alla andras. Det ligger något fantastiskt stort i att få vara med och välja, att få vara med och påverka. Demokrati är både en form (att min

“I ett fritt samhälle får människan göra sina egna val.” rösträtt räknas) men också ett innehåll (människors lika värde och rättigheter).

Den 17 september är

det kyrkoval. Kyrkan är en demokratiskt uppbyggd rörelse där varje medlem i Svenska kyrkan som är folk-

bokförd i Sverige senast då röstlängden fastställs och har fyllt 16 år senast på valdagen har rösträtt. Varje medlem har sin rösträtt, lika mycket värd som någon annans.

samtidigt så svårt att efterleva.

Kyrkan bygger vi tillsam-

mans. Kyrkan i meningen relationer. Det handlar om relationer mellan människor, allt liv, allt skapat och Gud. Att göra ett val i kyrkovalet Kyrkan har ett demokratiskt är att vara med och bygga innehåll. Människans unika kyrkan. Att vara delaktig. Att värde, ja gudomliga få vara med och påverka. värde är okränkbart och Innehållet skall ingen beoföränderligt. Mitt värde är inte relativt beroende på höva tvivla på. Guds kärlek är förutsättningslös. Kräver om jag är ung eller gaminget först utan ges som gåva. mal, stark eller frisk. En gåva vi kan ta emot, leva i Förutsättningarna i livet och av och dela ut! På så vis är väljer vi inte. Vem blev varje dag en valdag. Valet att ta tillfrågad om att födas emot gåvan – Guds kärlek och just där och då under de förutsättningarna? Livet är dela den med andra. på så sätt orättvist. Livet börjar och vi möter saker Med dessa rader vill jag uppmuntra dig som medlem i livet vi absolut inte valt. Vi har att möta livet, både i Svenska kyrkan att gå och våra egna och andras, med rösta i kyrkovalet den 17/9. omsorg och kärlek. Medveten Var med och bygg din kyrka. om att det kunde varit jag som Valet är ditt! varit utsatt och behövt hjälp. Vad hade jag önskat då? Eller med Jesu ord ”allt vad ni // Thomas Lundblad, vill att andra ska göra för er kyrkoherde Skallsjö församling skall ni göra för dem” (Matteusevangeliet 7:12). Så genialt enkelt formulerat och

3


••• Intervju Intervjuer: Elin Gustafsson & Anna-Maria Martén Foto: Anna-Maria Martén

Vilket

Den 17 september är det kyrkoval. Vi gav oss ut i Floda för att ta reda på om människorna i församlingens närhet känner till detta? Vad vet de om Skallsjö församling och dess arbete? Och hur tror de framtiden ser ut för Svenska kyrkan?

Sandra 22, Gbg studerande Vet du att det är kyrkoval i september?

- Nej. Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan?

- Jag har sjungit i kör, deltagit i ungdomsgruppen och är konfirmerad i Skallsjö. Jag har också en pappa som suttit i kyrkofullmäktige. Vad bör kyrkan satsa på ?

- Gudstjänsterna är långa, lite för långa. Man behöver kanske inte ha nattvard alla gånger. Jag ser gärna att det är mer musik i gudstjänsterna. Det är ofta väldigt fint när körerna medverkar. Och gärna ännu mer konserter och evenemang. Det tror jag drar folk till kyrkan. Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Ja. Hur ser framtiden ut för kyrkan?

- Jag tror att antalet gudstjänster, så som de ser ut idag, kommer att bli färre, inte varje vecka. Jag tror också att folk kommer använda sig av mer och mer sociala medier och nätet för att diskutera tro. Allt kommer bli mer digitaliserat. Kommer du rösta?

- Jag bör nog läsa på mer i så fall.

4

Per 47, Floda, Floda Frukt& Grönt

Erica 49, Lerum, florist Oscarshöjd

Vet du att det är kyrkoval i september?

Vet du att det är kyrkoval i september?

- Jag känner till kyrkovalet, men inte att det är val i september i år.

- Nej.

Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan?

- Mina döttrar är döpta i Skallsjö kyrka. Jag har varit med på många julavslutningar med mina barns skola i kyrkan. Vad bör kyrkan satsa på ?

- Jag har ingen riktig uppfattning om hur församlingens arbete ser ut, men jag tror att det är många idag som saknar gemenskap, och kanske kyrkan skulle satsa på tillhörighet och att motverka utanförskap. Föreningsverksamhet är en fantastisk ingång till gemenskap. Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Ja. Hur ser framtiden ut för kyrkan?

- Det är viktigt att lyfta fram historien, att berätta om kyrkobyggnaden och det kulturarv som kyrkan är. Kyrkan bör också stödja mänskliga rättigheter och kan definitivt ta ställning i politiska sakfrågor. Då kan kyrkan bli mer relevant.

Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan?

- Jag är medlem i Svenska kyrkan och uppväxt i kyrkomiljö. Mina barn har gått i församlingens barnverksamhet. Vad bör kyrkan satsa på ?

- Jag tycker att man borde rösta till kyrkoval i samband med det allmänna valet. Det skulle säkert öka valdeltagandet. I övrigt tror jag att kyrkan behöver komma närmare människors vardag. Att nå människor i deras vardag kan göra att mötet med kyrkan inte måste bli så laddat. Kyrkan bör tydligare visa allt det fantastiska som den bidrar med i människors vardag. Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Ja. Hur ser framtiden ut för kyrkan?

- Jag tror på de nyanlända. För dem är kyrkan redan en del av vardagen.


val? Allan 48, Floda, Unossons chark.

Ossaima 47, Nääs, Floda Pizzeria

Vet du att det är kyrkoval i september?

Vet du att det är kyrkoval i september?

- Nej.

- Nej.

- Ja. (Min sambo sitter i kyrkofullmäktige, tror jag det var,… i Alingsås.)

Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan?

Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan??

Har du någon relation till Skallsjö församling/Svenska kyrkan?

- Båda mina söner är döpta i Skallsjö kyrka. Det var en fin tillställning där min pappa läste ur Bibeln på danska. Vid speciella tillfällen kan jag längta dit, att bara få sitta tyst i kyrkorummet. Vid sorg exempelvis.

- Min dotter ska sommarjobba på kyrkogården i sommar.

- Jag har varit på några intressanta föreläsningar och fina konserter. Jag har sjungit i Schlagerkören. Och så har jag jobbat i församlingens barnverksamhet.

Vad bör kyrkan satsa på ?

- Ärligt talat vet jag inte riktigt vad ni gör idag.

Vad bör kyrkan satsa på ?

Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Kyrkan bör göra mer reklam för sig. Visa att den finns och vad den gör. Kyrkobyggnaden känner ju många till, den syns ju, men församlingens verksamhet är säkert okänd för många.

Hur ser framtiden ut för kyrkan?

Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Nej. Spontant tycker jag inte att det ska vara politiker som styr kyrkan, utan det borde ju vara de som arbetar i kyrkans verksamhet som ska bestämma vad pengarna ska läggas på.

Hur ser framtiden ut för kyrkan?

- Jag tror att det kommer gå bra. Satsningen på renoveringen av kyrkan och kyrktornet var ett bra beslut.

- Nej. Menar du att det är politiker som styr kyrkan? Det tror inte jag är bra. Korrupta politiker har man ju hört talas om… - Jag tror att det är många som kommer gå ur kyrkan och jag tror att det krävs större insatser från kyrkan för att nå fler. Det finns så mycket utanförskap i dag. Men att minska utanförskapet i samhället är kanske snarare kommunens uppdrag, inte kyrkans.

Amanda 22, Alingsås Vet du att det är kyrkoval i september?

Vad bör kyrkan satsa på ?

- Jag tycker att det redan nu görs ett bra jobb, men jag tror att det är viktigt att engagera ungdomarna och skapa gemenskap. Det tror jag man kan göra genom att satsa ännu mer på musik; konserter men också mer musikalisk glädje i de grupper som finns. Musiken länkar människor samman. Känner du till att kyrkan är demokratiskt styrd?

- Ja. Hur ser framtiden ut för kyrkan?

- Det kommer bli mer influerat av den amerikanska traditionen, tror jag. Mycket i samhället är redan amerikaniserat. Jag tror att gudstjänsterna måste bli kortare och mer tillgängliga. Så tror jag att kyrkan blir mer och mer digitaliserad. Kommer du rösta?

- Förmodligen inte.

5


•••

Intervju: Anna-Maria Martén

Faktaruta ledning och demokrati i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans organisation var rikstäckande redan på medeltiden. År 1863 inrättades kyrkomötet som Svenska kyrkans högsta demokratiska instans på nationell nivå. Kyrkomötet bestod av både präster och lekmän. Denna ordning bestod till 1982, då man införde direktval av kyrkans medlemmar till kyrkomötet. År 2000 upplöstes de tidigare lagstiftade relationerna mellan stat och kyrka. Strukturen med kyrkomöte och direktval behölls.

Demokrati i Svenska kyrkan. Varför det? Svenska kyrkan har varit demokratiskt styrd sedan medeltiden. Kyrkofullmäktige och kyrkoråd tillsätts genom demokratiska val och sitter som högst styrande organ i en församling eller pastorat. Vad finns det för vinster respektive risker med ett sådant styre? Frågan ställde jag till Torgny Lindén, kommunikatör vid Göteborgs stift och enligt honom är en demokratiskt styrd kyrka det allra bästa alternativet.

T

ycker du att demokratin fungerar i kyrkan?

Självfallet skulle jag önska att fler än 10-15 % av de kyrkotillhöriga gick och röstade på valdagen, men jag tror att människor har ett stort förtroende för Svenska kyrkans verksamhet och inte anser sig behöva rösta i ett val för att kyrkan ska fungera. Det finns många organisationer och föreningar som fungerar på liknande sätt; många medlemmar dyker inte upp på årsmötet, men stödjer ändock organisationen. Jag väljer att se det som att hälsan tiger still.

Är valet en rest från den tiden då kyrkan och staten styrdes tillsammans?

Jag tycker att det är en styrka för Svenska kyrkan att den är demokratiskt uppbyggd. Det är viktigt och bra att människor i det lokala sammanhanget, i församlingen, tar ansvar för sin kyrka och dess verk-

6

samhet. Det handlar t ex om att sitta på sammanträden, vara kyrkvärdar, koka kaffe, leda studiegrupper etc. Jag känner stor tacksamhet över de många församlingsbor som lägger ett stort engagemang och mycket av sin fritid på att ta ansvar för sin församling.

“Demokrati måste få kosta.” Vad är vinsterna, och vad är riskerna?

Vinsterna är att valet blir ett uttryck för människors kristna tro, en stor kärlek till sin församling och till Svenska kyrkan. Genom åren jag arbetat i Svenska kyrkan har jag mött många förtroendevalda i församlingar och på stiftsnivå, många engagerade människor som gjort mycket för Svenska kyrkan i sina sam-

manhang. Det är en vinst. Risker finns. Med ett lågt valdeltagande finns alltid en risk att kyrkofullmäktige inte representerar församlingsborna.

Finns det några röster inom kyrkan för att förändra styrningen av kyrkan?

Genom åren har det ibland ifrågasatts om detta är det bästa systemet för demokrati i Svenska kyrkan, men några konkreta förslag till ändring har inte kommit fram. Något alternativ till den demokrati som vi är vana vid tycker jag är svårt att se. Svenska kyrkan är en folkkyrka med mer än 6 miljoner medlemmar. Då tycker jag att alla ska ha möjlighet att vara med och påverka. Att bara de mest engagerade i församlingen, eller de anställda för den delen, skulle bestämma tycker inte jag känns bra. En förändring som jag gärna skulle se är ett billigare valsystem, gärna ett digitalt. I dagsläget kostar kyrkovalet mycket pengar. Men, å andra sidan måste demokrati få kosta.


Nomineringsgrupper i Skallsjö församling.

Kyrkans Väl

Socialdemokraterna

KRISTEN GEMENSKAP OCH OMTANKE Ett val för tro, hopp och kärlek !

Vi i Kyrkans Väl arbetar för att alla i vårt område:

familjer, barn, ungdomar och äldre, skall få del av Skallsjö församlings verksamhet.Tillsammans kan vi påverka hur vi vill att vår kyrka ska styras de fyra kommande åren.

Vi vill att församlingen

• möter människors andliga längtan • finns för Dig när Du behöver stöd och hjälp • har tilltalande gudstjänster och ett varierat musikliv • i nära samverkan med föräldrar ger barn och ungdomar en god miljö att växa i • är en plats för glädje och gemenskap • uppmuntrar, understödjer och leder ideella medarbetare • bedriver en utåtriktad verksamhet i samhället • utvecklar kyrkogården med alternativa begravningsplatser • värnar om våra kulturhistoriska byggnader

Val till Kyrkofullmäktige 2017 Kyrkans väl i Skallsjö församling 1. Kristina Ljungberg 2. Bernt Lansenfeldt 3. Lisbeth Gabrielsson 4. Kai Bengtsson 5. Ewa Thyni 6. Leif Svanberg 7. Caroline Jansson 8. Staffan Olofsson 9. Kerstin Nordström 10. Ingvar Ringhage 11. Agneta Olofsson 12. Arne Gabrielsson 13. Anna-Lena Holberg 14. Tommy Brandt

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Dan-Olof Tiselius Karin Kihlström Jesper Hallberg Ingrid Söderström Anna-Greta Jönsson Anna-Carin Lansenfeldt Delbert Ingvor Almbratt Mona Lindberg Björg Medin Britta Persson

Här på bilden är den socialdemokratiska gruppen som ställer upp i kyrkovalet 2017 i Skallsjö församling. Vi är: Leif Nordström Maria Mara Inge Magnusson Patrik Benjaminsson Lillemor Rånevik Mikael Rånevik. Saknas på bilden gör Inger Benjaminsson.

Som politiskt parti behöver vi kanske inte någon större presentation, men vad vi vill i kyrkans värld är nog mindre känt för många. Skallsjö församling håller i många aktiviteter som är både bra och bättre. Något som vi är stolta över.

Vi, liksom många andra, vill att Skallsjö kyrka som folkkyrka ska ha en plats för alla. Oavsett var man befinner sig på trons väg. En öppen och välkomnande folkkyrka som är självklar och enkel att nå när det behövs. Att värna allas lika värde samt att varje människas värde är okränkbart och heligt är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi vill också lyfta fram Skallsjös internationella engagemang och kyrkans roll i det internationella arbetet. En avgiftsfri barnverksamhet, så att ingen stängs ute på grund av avgifter, och en kostnadsfri konfirmation. En tonårings sökande ska inte hindras av en dyr konfirmationsundervisning. Att vi i Skallsjö församling ska stödja det lokal- och närproducerade ska vara en självklarhet, liksom att handla rättvisemärkt och klimatsmart, anser vi Socialdemokrater. Vill ni veta mer så besök ”Socialdemokrater i Svenska kyrkan” på internet.

7


-demokrati i kyrkan

Här kan du rösta på valdagen:

Din röst spelar roll!

Församlingshemmet Uddaredsvägen 1, Floda kl 9-11, kl 14-20 Kyrkstugan, Gamla Vägen 50, Floda kl 9-11 Stallbacken, Volrath Bergs väg 14, Tollered kl 16-18 Sävegården, Trastvägen 6, Floda kl 12-14

Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra? NÄR ÄR KYRKOVALET?

Om du vill rösta före valdagen:

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval.

Floda Torg, Lö 16/9 kl 10-13 i samband med Flodaloppet.

VAD VÄLJER JAG TILL?

Församlingshemmet, Uddaredsvägen 1, Floda: Må- Lö 4-9/9 kl 10-12 Tor 7/9 även kl 17-20 Må -Lö 11-16/9 kl.10-12 To 14/9 även kl 17-20

ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?

För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan, fylla 16 år senast på valdagen samt finnas upptagen i röstlängden.

Kyrkstugan, Gamla Vägen 50, Floda On 6/9 kl 17-20 Ti 12/9 kl 17-20

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?

Du kan även brevrösta och rösta med bud. Kontakta expeditionen för mer information kring detta.

DU KAN PERSONRÖSTA PÅ TRE KANDIDATER.

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017.

Vem kan du rösta på?

Du personröstar genom att kryssa för maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Det går inte att stryka kandidater.

UTOMLANDS PÅ VALDAGEN?

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater. Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partierna i de allmänna valen. Du är berättigad att rösta till:

Läs mer om vad som gäller för den som befinner sig på resande fot och vill rösta utomlands i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar på.svenskakyrkan.se/kyrkoval

• Kyrkomötet – nationell nivå • Stiftet – regional nivå • Kyrkofullmäktige – lokal nivå

FÖRLORAT DITT RÖSTKORT?

I Skallsjö församling finns två lokala nomineringsgrupper:

• Arbetarepartiet – Socialdemokraterna • Kyrkans Väl i Skallsjö

Glöm inte röst

kortet!

8

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig expeditionen, eller beställa ett via Svenska kyrkans informationsservice, telefon 018-16 96 00.

HUR GICK DET I VALET?

Det slutgiltiga resultatet publiceras på kyrkovalets webbplats när stiften har kontrollräknat alla röster. Besök gärna kyrkovalets webbplats: www. svenskakyrkan.se/kyrkoval för mer info.


••• Text: Anna-Maria Martén

Skallsjö församlings personal har enats om att för-

samlingstidningens nya namn blir PRISMA.

TÄVLINGEN AVGJORD!

Nytt namn på församlingstidningen:

Prisma Vinnande bidrag av: Carl Martin Hægermark

Namnet Prisma lades som förslag av församlingens präst Carl Martin och vi var alla överens om att i ordet Prisma ryms många betydelser som kan bli en symbol för församlingens arbete och ansikte utåt. Så här säger Carl Martin själv när jag frågar honom om varför han valde namnet Prisma: ”En självklar association är förstås ljuskronan i Skallsjö kyrkas ljustorn med alla dess prismor. Ljustornet har ju blivit en kändis inte bara lokalt men även över en stor del av västsverige, kanske nationellt, vad vet jag?

Ljustornet med dess prismor har satt Skallsjö kyrka på kartan, helt enkelt. En prisma kan sägas belysa olika aspekter av livet, vilket vi vill att både församlingstidningen och församlingens arbete ska spegla. När solstrålarna träffar prisman uppstår regnbågens alla färger, och bilden av Skallsjö församling som en prisma, där vi alla har våra färger, symboliserar en skön och sammanhållen enhet. Det blir en regnbåge. En stark symbol för öppenhet, kärlek och fred – tre ledord som Skallsjö församling gärna verkar utifrån.” Vi tackar alla församlingsbor för ert engagemang och för alla fina förslag som kommit in till församlingstidningens namnbyte!

Tack och adjö, Carl Martin Text: Carl Martin Hægermark Foto: Håkan Ivarsson

A

llt har sin tid, står det i Predikaren. Orden är krassa, rakt på sak, så förankrade i det verkliga livet. Allting har verkligen sin tid. Vi har vårt liv, våra medmänniskor och våra ägodelar till låns och på samma gång är tider av ofärd och sorg alltid övergående. Det finns en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa. När du som församlingsbo läser detta har flytten gått till Skåne och Lund. Så personligen är det tid att både gråta och le. Tårar över att skiljas från ett sammanhang som genom åren betytt så mycket och på samma gång le åt alla upplevelser, stora som små, och åt den ljusa framtiden i en stad och i ett sammanhang jag längtar.

Med dessa enkla rader vill jag rikta ett djupt och hjärtligt tack till dig – i och utanför Skallsjö församlings geografiska gränser – som öppnat ditt hjärta och velat vandra tillsammans ett slag på livets väg. Om vi inte ses på avtackningen i kyrkan den 3 september, vill jag med Karin Boyes dikt “I rörelse” önska dig allt gott på det oändligt stora äventyret, livet! Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast.

blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.

Den 17 augusti slutade Carl Martin Hægermark sin tjänst som präst i Skallsjö församling. Han avtackas i gudstjänsten den 3 september kl. 11 i Skallsjö kyrka. Varmt välkommen!

På ställen, där man sover blott en gång,

9


VERKSAMHET Har du som Skallsjöbo svårt att ta Dig till våra samlingar? Ring kyrktaxi tel. 155 70

Med reservation för ändringar.

Verksamheten sker i församlingshemmet om inget annat anges. Mer info: www.svenskakyrkan.se/skallsjo.

Vuxen Ljuspunkten – ekumeniska dagledigträffar

Varannan tisdag kl. 11–13. Plats: Skallsjö församlingshem & Equmeniakyrkan Floda Andakt, fika & program 30 kr. 12/9 Skallsjö församlingshem Jessica Camsel berättar om Kenya.

26/9 Equmeniakyrkan 10/10 Skallsjö församlingshem Björn Eriksson och Sofia Ivarson spelar och sjunger ur olika musikaler.

Torsdagar kl 10. Ett litet för kroppen, ett litet för själen. Promenad, sedan fika och samtal. Start 24 aug.

Stillhetens katedral

En onsd i månaden kl 13-15.30. Info & anmälan: Kicki Jansson tel 343 86.

24 september kl 11-17. En meditativ dag i stillhet och lugn med möjlighet till bön, andakt och samtal.

Studiecirkel om Luther

7/11 Skallsjö församlingshem Marianne Josefsson berättar om fester och traditioner från barndomen. 21/11 Equmeniakyrkan

Meditation

5/12

Skallsjö församlingshem Julblommor och planteringar med Oscarshöjd

12/12 Equmeniakyrkan Lucia

Sopplunch

Varannan tisdag kl.12. Andakt/program, soppa, kaffe och gemenskap! Kostnad 40 kr. Datum: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11.

Bibel- & Bönegrupp

Vanligtvis udda månd kl 18.30. Kontakt: Kerstin Nordström tel. 304 05, 0704-242821.

Sön 1/10 i samband med kyrkkaffet ca kl 12.30/13.00. Sista rundabordssamtalet som avslutar årets studiecirkel. En utställning i kyrkan med texter från samtalen/ teser visas 22-27 oktober. Kontakt: Katarina Sandblom tel. 374 37. Plats: Skallsjö kyrkstuga.

24/10 Equmeniakyrkan

10

Promenadgrupp

Torsdagar kl. 18.30-19.30 från 21/9 till den 26/10. Kropp, själ och ande samverkar inom människan, ett helhetstänkande som vi öppnar upp för i meditationen. Vi börjar med enkla avspännings- och kroppsövningar för att sedan sitta oss till stillhet på meditationspall eller stol. En öppen grupp både för dig som är nyfiken att prova och för dig som har erfarenhet av meditation. Info: Katarina Sandblom, tel. 37437 Plats: Skallsjö kyrka.

Skrivargrupp

Mansgruppen“På mäns vis” En lördag/mån kl. 9-11. Kontakt: S Svenningsson tel. 349 90.

Bibelstudiegrupp

Ca 1 g/mån, ofta fredag kl. 13. Kontakt: Kerstin Nordström tel. 304 05, Birgitta Nilsson tel. 309 18.

Kvinnogrupp

Litteraturcirkel på dagtid. Kontakt: Lisbeth Gabrielsson tel. 076-170 01 52.

Skallsjö Vokalensemble

Tisdagar kl 19-21 i Skallsjö kyrka. Församlingens kyrkokör som sjunger 4-stämmigt (minst). Kontakt: Ingrid Beyer, tel. 374 40, ingrid.beyer@svenskakyrkan.se Start 15/8!


Torsdagskören

Torsdagar kl 12.30-14. Församlingens dagledigkör som sjunger 3-stämmigt. Kontakt: Arne Hjelte tel. 070-7491377. Start 31/8.

Schlagerkören

18 år och uppåt. Onsd 19-20.30 i Skallsjö kyrka. Vi sjunger nya och gamla låtar från Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Kontakt: Tomas Sjöström, 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se Start 6/9.

Barn, familj & ungdom Ungdomsgruppen

Onsdagar kl 18.30–21. Ungdomar 14-19 år. Drop-in! Fika 19.00. Kontakt: Elin Gustafsson tel. 374 32. Start 6/9.

Barnkören Kulingen åk f-3

Torsdagar kl 17.30-18.15. Sång och även lite rytmik! Start 14/9. Kontakt: Tomas Sjöström, tel. 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

Barnkören stjärnorna åk 4-6

Torsdagar kl 16.30-17.15. Start 14/9. Vi sjunger svängiga låtar på både svenska och engelska. Kontakt: Tomas Sjöström, tel. 374 42, tomas.sjostrom@svenskakyrkan.se

Öppna förskolan

Mån och ons kl. 9.30–12. Hit är vuxna och barn i alla åldrar välkomna. Ingen anmälan. Start 11/9.

Babycafé

Tisdagar kl. 10–12. Föräldrar med barn upp till 1år. Ingen anmälan. Start 12/9.

spädbarnsmassage

Torsdagar kl. 10–12. 5 tillfällen/ kurs. Kursstart: 24/8 samt 12/10. Föräldrar med barn upp till ca 6 mån. Anmälan krävs till: Maria Palm 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se

Kyrkans Barntimmar, 3-5 år Fredagar kl 9.30–12.30. Kontakt: Maria Palm, 374 38, maria.palm@svenskakyrkan.se Start 8/9

Kyrkhäng åk f-3 Kyrkhäng åk 4-6

Kom till oss på torsdagar! Åk F-3 kl.16.30-17.15. Åk 4-6 kl.17.30-18.15. Lek, spel, skapande verksamhet drama, film, pyssel och en lugn stund. Start 14/9.

gudstjänst &

mässa Sön 27/8 kl 10 Högmässa Sön 3/9 kl 11 Högmässa. Avtackning av Carl Martin Hægermark.

hitta till oss

Anna-Maria Martén, sång Clary Lundberg Malmlöef, tvärflöjt Cvetana Balaban, fiol Danica Nyström, cello

Sön 10/9 ca kl 17.15 Temagtj.

Adress Skallsjö kyrka: Gamla vägen 50, Floda.

(Följer direkt på Lutherföreställningen, se sista sidan.)

Adress församlingshemmet: Uddaredsvägen 1, Floda.

Sön 17/9 kl 11 Familjegudstjänst med dopåterträff

Expeditionens öppettider må-fre kl. 10-12 tel 0302-374 30

Sön 24/9 kl 17 Temagudstjänst.

Info finns även på: www.svenskakyrkan.se/skallsjo Följ oss på: facebook.com/skallsjo.forsamling

(Följer direkt på Stillhetens katedral, se sista sidan.)

Sön 1/10 kl 11 Högmässa Sön 8/10 kl 11 Högmässa Sön 15/10 kl 11 Familjegudstjänst. Barnkörerna.

Bokning av: Dop, vigsel, bikt, enskilt samtal, begravning

Sön 22/10 kl 11 Temagtj Luther

För dop, vigsel och begravning ring exp: 0302374 30

Kammarkören Chorus.

För enskilt samtal kontakta präst eller diakon. För kontaktinformation se www.svenskakyrkan.se/skallsjo

Barnkörerna.

Sön 29/10 kl 11 Schlagermässa Lör 4/11 kl 17 Minnesgudstjänst. Sön 5/11 kl 11

Högmässa

Sön 12/11 kl 11 Familjemässa. Sön 19/11 kl 11 Högmässa Sön 26/11 kl 17 Temagudstjänst. Ungdomsgruppen.

11


Lutheråret fortsätter... Luther - död eller levande. En föreställning med Per Ragnar och Patrik Sandin. En föreställning där skådespelaren och författaren Per Ragnar vänder upp och ner på bilden av reformatorn, bibelöversättaren och själasörjaren Luther. Fram träder en man med humor, livsglädje och varm omsorg om andra, liksom en man som kämpade med sin Gud, med sin tro och sina tvivel.

Söndag 10/9 kl. 16.00 Plats: Skallsjö kyrka Fri entré.

R LUTHE

R LE D ELLE

VANDE

Föreställningen följs av mässa i kyrkan ca 17.15.

STUDIECIRKEL OM LUTHER 1/10: Sista rundabordssamtal efter kyrkkaffet i kyrkstugan, ca 12.30/13.00. Du behöver inte ha varit med tidigare, det är bara att hoppa på!

HÖSTENS LUTHERDATUM: 10/9: Föreställning om Luther med Per Ragnar kl 16 10/9: Temamässa Luther ca kl 17.15 1/10: Rundabordssamtal efter kyrkkaffet i kyrkstugan, ca 12.30/13.00. 22/10: Temagudstjänst med musik av Luther kl 11 v.42-43: Utställning om Luther med texter/teser från rundabordssamtalen.

Stillhetens katedral En meditativ dag i stillhet och lugn med möjlighet till bön, andakt och samtal. Kostnad 100 kr inklusive lunch. Kontakt: Frida Dryselius Mulec tel 374 34, frida.dryselius.mulec@svenskakyrkan.se Sönd 24 sept • 11-17 • Skallsjö kyrka

12

Körkonsert

i samband med Nääs körfestival

Skallsjö Vokalensemble Göteborgs Symfoniska Vokalensemble Damkören Iris Fred 25 aug • 18.00 • Skallsjö kyrka

Profile for Skallsjö församling

Ljusglimt nr 3 2017 webb  

En tidskrift om aktuella händelser i vår omgivning samt information från Skallsjö församling.

Ljusglimt nr 3 2017 webb  

En tidskrift om aktuella händelser i vår omgivning samt information från Skallsjö församling.

Profile for skallsjo
Advertisement