Monsterbesøk

Page 1

Ei bok om kor vanskeleg det er å vere tre.

andre bøker i serien: Nei! sa Veslemonster Store monster græt ikkje Monster i mørket Monsterpest Monsterbråk Monsterknipe

ISBN 978-82-7959-305-8

skald 9

788279 593058

ás l aug j ó ns dót t ir , k a lle güe t t le r , r ake l he lm s dal

Storemonster vil leike med Veslemonster, men Veslemonster kan ikkje, for Raggmonster er på besøk. Det er ikkje noko moro å leike åleine. Skal tru om dei kan leike saman alle tre?

rake l h e l m s da l á s l aug j ó ns dót t i r k a l l e g üe t t le r

Monsterbesøk


meir monstermoro: Nei! sa Veslemonster (2011) Store monster græt ikkje (2011) Monster i mørket (2012) Monsterpest (2012) Monsterbråk (2014) Monsterknipe (2019)

origina lt it t el: Skrímsli í heimsókn t ek s t © Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal, 2009 i llus t r as jo n a r © Áslaug Jónsdóttir, 2009 oms etj i n g: Tove Bakke g raf is k fo r m : Áslaug Jónsdóttir l ayout n o r s k utgåve: Øystein Vidnes font: Gill Sans Nova t ryk k: United Press s k ald a s 2 0 1 9 www.skald.no is bn 978-82-7959-305-8 Utgitt med støtte frå Nordisk Ministerråd


Veslemonster og eg skal ut og fiske, det gjer vi om laurdagen.

alltid– Kjem du, då? spør eg. – Kor hen, svarer Veslemonster. – Ut og fiskar, vel! seier eg. – , seier Veslemonster. – Eg har ikkje tid. Ha det!

NeiÅ, nei! besøk!

Veslemonster har fått


Ei bok om kor vanskeleg det er å vere tre.

andre bøker i serien: Nei! sa Veslemonster Store monster græt ikkje Monster i mørket Monsterpest Monsterbråk Monsterknipe

ISBN 978-82-7959-305-8

skald 9

788279 593058

ás l aug j ó ns dót t ir , k alle güe t t le r , r ake l he lm s dal

Storemonster vil leike med Veslemonster, men Veslemonster kan ikkje, for Raggmonster er på besøk. Det er ikkje noko moro å leike åleine. Skal tru om dei kan leike saman alle tre?

rake l h e l m s da l á s l aug j ó ns dót t i r kalle güettler

Monsterbesøk