Page 1

– EG BLIR SLETT IKKJE M E D , S A F R I D TJ O V, – M E N KANSKJE VIL EG SNAKKA LITT MED INGEBJØRG MEDAN DEI ER BORTE. EI UNDERHALDANDE O G H A N D L I N G S M E T TA FORTELJING FRÅ VIKINGTIDA BASERT PÅ DEN KJENDE NORDISKE KLASSIKAREN S O G A O M F R I DTJ O V D E N FRØKNE, OMSETT OG TILRETTELAGD FOR ALLE ALDRAR AV JON FOSSE OG ILLUSTRERT AV ODDVAR

9 7 8 8 2 7 9 5 9 2 1 5 0

TORSHEIM.

fridtjov_omslag.indd 1

J O N S K A L D

O D D V A R

F O S S E T O R S H E I M

03.09.14 22:07


Då Kong Bele vart sjuk sa han til sønene sine at når han var borte skulle dei vera vener med Torstein og Fridtjov. Og så bad han sønene sine om at dei skulle leggja ein haug over han, nede ved sjøen. Og så døydde kong Bele.

12

Fridtjof_5.indd 12

03.09.14 22:00


Kort tid etter vart Torstein sjuk og då sa han til Fridtjov at han måtte oppføra seg mot kongssønene slik det sømde seg. Og så sa han at han ville bli lagd i ein haug på denne sida av fjorden nede ved sjøen, beint imot haugen til kong Bele, slik at dei to kunne ropa til kvarandre. Litt seinare døydde Torstein. Det beste Fridtjov ervde etter far sin var skipet Ellide og ein god gullring, det fanst ikkje finare i Noreg.

Fridtjof_5.indd 13

03.09.14 22:00


Fridtjof_5.indd 18

03.09.14 22:00


KO N G R I N G G Å R T I L ÅTA K

Det var ein konge som heitte Ring, han rådde over Ringerike og var alt komen opp i åra. Då han hadde fått høyra at sønene til kong Bele ikkje lenger var vener med Fridtjov, den beste av alle menn, ville han senda menn til desse kongsbrørne og seia at anten så la dei seg under han og ytte skatt til han eller så ville han setja saman ein hær og senda imot dei. Og det gjorde han.

19

Fridtjof_5.indd 19

03.09.14 22:00


Fridtjof_5.indd 24

03.09.14 22:00


F R I D TJ O V F R I R TIL INGEBJØRG

Så snart kongsbrørne var borte tok Fridtjov på seg dei finaste kleda sine og sette den gode gullringen på handa si, og så gjekk han og Bjørn ned til sjøen. – Kvar skal vi? spurde Bjørn. – Vi skal til Baldershagen og snakkast med Ingebjørg, sa Fridtjov. – Det kan vi ikkje for då blir gudane sinte på oss, sa Bjørn. – Eg bryr meg meir om kjærleiken til Ingebjørg enn om Balder blir sint, sa Fridtjov.

25

Fridtjof_5.indd 25

03.09.14 22:00


Denne hausten kom kong Ring nord til Sogn for å halda bryllaupet sitt, og det vart eit storfint bryllaup. Han spurde Ingebjørg: – Korleis har du fått den gode gullringen du har på handa? – Eg har fått han av far min, sa Ingebjørg. – Nei du har fått han av Fridtjov, sa kong Ring og han sa at ho skulle ta gullringen av handa. – Du skal få meir enn nok gull når du kjem til Alvheim, sa han. Då gav Ingebjørg gullringen til Helges kone og sa at ho skulle gje ringen til Fridtjov når han kom att.

50

Fridtjof_5.indd 50

03.09.14 22:00


Fridtjof_5.indd 51

03.09.14 22:00


Fridtjof_5.indd 60

03.09.14 22:00


Og så rodde dei over fjorden og til Syrstrond og fekk vita at kongsbrørne var i Baldershagen ved gudinneblótet, og då rodde dei dit. Før Fridtjov og Bjørn gjekk opp til gudinnesalen bad Fridtjov mennene sine om å øydeleggja alle skip som var i nærleiken, store og små. Og det gjorde dei. Då Fridtjov og Bjørn stod ved døra til gudinnesalen sa Fridtjov: – Eg vil gå inn åleine og så held du vakt utanfor. Og så gjekk han inn og såg at det var få folk i gudinnesalen. Kongane heldt på med gudinneblótet og sat og drakk. Det var eld i grua på golvet, og konene deira sat ved elden og vermde gudane, og somme smurde dei og turka dei med dukar. Fridtjov gjekk fram føre kong Helge.

61

Fridtjof_5.indd 61

03.09.14 22:00


80

Fridtjof_5.indd 80

03.09.14 22:00


– Du har teke deg tjuvs namn av mangt, du Tjov, sa kong Ring. – Gå, Tjov! sa Ingebjørg, – og finn deg ein annan stad å vera. Men kong Ring sa at han no var så gammal vorten at han kunne gje plass til kven han ville, og så bad han Fridtjov om å ta av seg kappa og å setja seg attmed han. – Når du gjev ein slik kar plass attmed deg er du så gammal vorten at du ikkje er tilrekneleg, sa Ingebjørg. – Det høver seg ikkje, herre, at eg set meg attmed deg, så det er best eg gjer slik dronninga seier, sa Fridtjov. – Gjer som eg seier, for her er det eg som råder, sa kong Ring.

81

Fridtjof_5.indd 81

03.09.14 22:00


F R I D TJ O V B L I R K O N G E O V E R S O G N

Kongsbrørne i Sogn, brørne til Ingebjørg, fekk høyra at Fridtjov hadde fått rådveldet over Ringerike som jarl og at han hadde gift seg med Ingebjørg, syster deira. – Det er for gale at ein som ikkje er konge skal gifta seg med syster vår, sa kong Helge. – Det går ikkje, sa kong Halvdan. Og så samla kongsbrørne mange menn og fór mot Ringerike for å drepa Fridtjov og leggja riket hans under seg. Då Fridtjov fekk høyra dette samla han mennene sine og sa til Ingebjørg: – Ny ufred er komen i riket vårt, men

98

Fridtjof_5.indd 98

03.09.14 22:00


Fridtjof_5.indd 99

03.09.14 22:00


– EG BLIR SLETT IKKJE M E D , S A F R I D TJ O V, – M E N KANSKJE VIL EG SNAKKA LITT MED INGEBJØRG MEDAN DEI ER BORTE. EI UNDERHALDANDE O G H A N D L I N G S M E T TA FORTELJING FRÅ VIKINGTIDA BASERT PÅ DEN KJENDE NORDISKE KLASSIKAREN S O G A O M F R I DTJ O V D E N FRØKNE, OMSETT OG TILRETTELAGD FOR ALLE ALDRAR AV JON FOSSE OG ILLUSTRERT AV ODDVAR

9 7 8 8 2 7 9 5 9 2 1 5 0

TORSHEIM.

fridtjov_omslag.indd 1

J O N S K A L D

O D D V A R

F O S S E T O R S H E I M

03.09.14 22:07

Profile for Skald forlag

Fridtjov & Ingebjørg av Jon Fosse & Oddvar Torsheim  

Fridtjov & Ingebjørg er ei forteljing om vennskap og makt og samstundes ei av dei mest underhaldande sogene om og frå vikingtida. Boka er ei...

Fridtjov & Ingebjørg av Jon Fosse & Oddvar Torsheim  

Fridtjov & Ingebjørg er ei forteljing om vennskap og makt og samstundes ei av dei mest underhaldande sogene om og frå vikingtida. Boka er ei...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded