Page 1

Dummy av heile omslaget sett saman. Skal ikkje trykkjast.

anna og solm ann

Kvar dag køyrer Anna og Solmann på tur. Dei køyrer mellom helsetunet og Tusenårsstaden i Gulen. Solmann har sjølv skrudd saman den spesielle doninga, men så er han også ein spesiell mann. Denne boka er om Solmann og Anna Einebærholm, begge 81 år, om det gode samlivet og om det vonde slaget som råka Anna så brått. Det er Solmann som fortel om ein kjærleik stødigare enn Tusenårsstaden. ISBN 8279591825

Skald 2013 9

788279 591825

ISBN 978-82-7959-182-5

omsl ag: bl æst | au d gloppen

Anna og Solmann Erna Osland ✶ Oddleiv Apneseth [foto]

Profile for Skald forlag

Anna og Solmann  

Solmann og Anna Einebærholm bur i Gulen i Sogn og Fjordane. Dei er begge 80 år og har kjent kvarandre sidan dei var skolebarn. For seks år s...

Anna og Solmann  

Solmann og Anna Einebærholm bur i Gulen i Sogn og Fjordane. Dei er begge 80 år og har kjent kvarandre sidan dei var skolebarn. For seks år s...

Advertisement