Renoveringsprojekter - SKALA Arkitekter

Page 1

SKAL A ARKSKALA Arkitekter er en full-service arkitektvirksomhed. Med mere end 30 års erfaring i bagagen har vi solide kompetencer inden for arkitektfaget, som vi bringer i spil, når vi tegner og konstruerer innovative og velfungerende fysiske rammer. Fra vores tegnestuer i København, Oslo og Horsens løser vi opgaver for både offentlige og private bygherrer. Hos os får du rådgivning i alle faser inden for arkitektfaget - lige fra bygherrerådgivning, procesdesign og brugerinddragelse til projektering, byggeledelse, drift og vedligehold. Vi har stærke referencer inden for erhverv, boliger, skoler, institutioner, kultur, pleje- og omsorg samt helhedsplaner. Arkitektur handler først og fremmest om mennesker. Derfor siger vi, at vi “tænker arkitektur indefra”. Det betyder i praksis, at vi sætter os grundigt ind i såvel bygherres som slutbrugers behov. På den måde sikrer vi, at projekterne arkitektonisk går hånd i hånd med bygbarhed, og at vi skaber de bedste rammer til de mennesker, der skal bruge bygningerne bagefter. Bæredygtighed er en naturlig del af vores projekter. Vores DGNB-konsulenter rådgiver i certificeringsordningen DGNB, og det sikrer, at vi kommer hele vejen rundt og tænker bæredygtighed i økonomisk, miljømæssig, teknisk og social forstand.

3FREDEDE, BEVARINGSVÆRDIGE OG HISTORISKE BYGNINGER En bevaringsværdig bygning skal ikke blot bevares for eftertiden som et fortidsminde. Bygningen skal derimod bevares for at tages i brug med det potentiale og de kvaliteter, bygningen besidder og danne rammer om nye liv og nye fortællinger. Ved at sikre bevaringen og istandsættelsen af denne type af bygninger/boliger opnår vi mest mulig værdi for projektet, for beboerne og for bygherren. Vi ønsker at skabe boliger med en høj kvalitet, hvor slutresultatet ikke blot bevarer, men også tilfører en ekstra kvalitet. Hos SKALA Arkitekter har vi stor erfaring inden for den private såvel som den almene boligsektor. Vi deltager i en lang række opgaver med ombygning og renovering af fredede, bevaringsværdige og historiske bygninger. Vores erfaring bygger på en bred vifte af projekter, hvor forskellige fredningsforhold har været gældende. Derfor har vi også indgående indsigt og erfaring i det tilhørende myndighedsarbejde, der typisk knytter sig til komplekse transformationsprojekter. I denne brede projektvifte er arkitektonisk kvalitet, tilgængelighed, hjemlighed, tryghed, bæredygtige løsninger såvel byggeteknisk som socialt væsentlige grundpiller.


CHRISTIANS BRYGGE RENOVERING OG TRANSFORMATION Projektet omfatter omdannelse af erhvervsejendom i savekategori 1 til attraktive familieboliger. Ejendommen er opført i 1906 og ligger i Københavns centrum få minutters gang fra Rådhuspladsen og med direkte udsigt over havnen. Lejlighederne vil blive fordelt på stue - 5. sal, de fleste med en lille altan. Alle lejligheder er forsynet med centralvarme, toilet og bad.LÆDERSTRÆDE RENOVERING I DEN HISTORISKE DEL AF KØBENHAVN Renoveringen omfatter facader, omdisponering af de enkelte boliger til attraktive tidssvarende boliger, hvor køkken- og badefaciliteter opgraderes. Dertil omfatter renoveringen udskiftning af vinduer og døre samt installationer. Udover boligrenoveringen udvikles der en helhedsplan for erhvervsdel i stueetagen. Der skabes et attraktivt gårdmiljø med et brostensbelagt gadeforløb med stemningsfyldt atmosfære for både erhverv, bolig og cafefaciliteter. Ejendommen er fredet og ombygningen sker i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.KRAGHS STIFTELSE Projektet omfatter omdannelse af tidligere stiftelse til attraktive boliger. Ejendommen er opført i 1906 og ligger i Horsens centrum med direkte udsigt over havnen. Lejlighederne er fordelt pĂĽ stue til 2. sal, de este med en lille altan. Alle lejligheder er forsynet med centralvarme, toilet og bad.DEN LEVYSKE SYNAGOGE RENOVERING OG TRANSFORMATION Den gamle jødiske synagoge i Horsens er ombygget til lejligheder i forbindelse med en modernisering og opdatering af ejendommen. Alle installationer er renoveret i forbindelse med indretningen af lejlighederne. Bygningen, som er fra 1856, er i dag inddelt i 6 lejligheder fordelt på 3 etager med lejligheder i størrelser fra 60 til 80 kvadratmeter. Synagogen var tidligere underlagt Den Levyske Stiftelse i Horsens.TYRSTRUP KIRKE

RENOVERING Totalrenovering af Tyrstrup Kirke, både ude og inde, herunder nyt tag og renovering af inventar som døbefont og kalkmalerier.BYRENOVERING Projektet omfatter en gennemgribende byrenoveringsopgave af otte byejendomme i Horsens centrum med i alt 54 boliger. Ejendommene er alle vurderet under SAVE-skalaen, da de er bevarings- og arkitektoniske bevaringsvÌrdige bygninger. Den gennemgribende renovering omfatter facader, omdisponering af de enkelte boliger til attraktive tidssvarende boliger, hvor køkken- og badefaciliteter opgraderes. Der er ligeledes etableret nye boligarealer ved nye lyse taglejligheder. Projektet er støttet af Byggeskadefonden.KONGEVEJEN

REVITALISERING AF KONGEVEJEN Projektet har den grundlæggende ambition at bearbejde og begrønne bymidten og skabe oplevelser i øjenhøjde, ved f.eks. at bruge vand som aktivt element i gaderummet, højne trafiksikkerheden, evt. ved at arbejde med belægninger, indtænke en markering af indfaldsvejen mod hovedvej A1. Med dette fokus sikres byens liv synlighed samt skabe bedre klimasikring og grønnere gademiljø.TOBAKSBYEN GLADSAXE MASTERPLAN - VUNDET KONKURRENCE Den gamle tobaksfabrik forvandles til en grøn bydel i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv under forandring, samt bolig-byggeri, og det strækker sig over 100.000 kvm. De bevaringsværdige bygninger skal omdannes til 300 ejerlejligheder og studieboliger samt liberalt erhverv, mens den eksisterende bygning mod Ringvejen ombygges til detailforretninger, supermarked og parkeringshus. Dertil kommer 22.000 kvm kontor og domiciler, der bygges oven på den eksisterende bygning.ØSTBIRK

KIRKETOVET I Østbirk Centrum er der ved en gennemgribende sanering af bymidten opført et åndehul til glæde og gavn for byens borgere. En række bygninger er saneret og har givet plads til en smuk stenbelægning og omgivende beplantning, der omkranser byens nye springvand. Projektet er finansieret af Villum Kann Rasmussen Fonden (VELUX).ØGADEKVARTERET ÅRHUS

FRA ERHVERV TIL BOLIG Øgadekvarteret har fået et løft med renovering af eksisterende udlejningsejendomme. Renoveringen har opdateret bebyggelsen til tidssvarende boliger i det gamle kvarter med respekt for arkitekturen og kvarterets historie.VEJLE CENTRUM

FACADE- OG GÅRDRUMSFORNYELSE Projektering af facade- og gårdrumsfornyelse i Vejle Centrum. I forbindelse med byfornyelse er facader og gårdrum opdateret og fremstår som nyrenoveret i tråd med de omgivende bebyggelser og byrum. Fornyelsen ses i helhed, da der er lagt vægt på samspil mellem facebearbejdning og bearbejdning af gårdrummene.RÆDERSHUS

Projektet omfatter ombygningen og tilføjelsen af to etager til en eksisterende erhversejendom midt i Horsens, som indrettes til butiksareal og kontorfællesskab med bl. a. kantinefaciliteter. I den øverste dobbelthøje etage er et etagedæk indskudt, der indeholder kontorer og kreativt projektareal. Bygningen er præmieret af Horsens Kommune.KULTUR & MEDBORGERHUS

Bygningens rå karakter fra mange års forskelligartet brug er fastholdt. Stor fokus på bevaringsværdigheden. Projektet omfatter en gammel fabrik, der er ombygget til multikulturhus. Huset rummer café, scene, værksteder og klublokaler. Nøgleord for projektet har været: generel anvendelighed, fleksibilitet og tæt, lokalt samarbejde og kulturelle oplevelser. Den nødvendige isolering er foretaget udvendigt for at bevare de eksisterende rums industrielle karakter.SAMSØGADE

FRA TRÆSKOFABRIK TIL LEJLIGHED Renoveringen omfatter en opstramning af facade, omdisponering fra fabrikslokaler til tidssvarende boliger. Dertil omfatter renoveringen udskiftning af vinduer og døre samt installationer. Alle lejligheder får et tidssvarende udtryk. Fra ejendommen er der adgang til en fælles gårdhave, der ligeledes er nydisponeret i forbindelse med renoveringen.CHRISTIANHOLMSGADE

FRA TOBAKSFABRIK TIL BOLIGEJENDOM Den gamle tobaksvarefabrik på Christianholmsgade i Horsens er med dette omfattende projekt transformeret til 18 boliger i forbindelse med omdisponeringen af den tidligere erhvervsbygning. Ønsket har været at omdanne et ellers forladt fabrikskompleks til attraktive lejligheder af varierende størrelse.SMEDEGADE 9-11 PSYKIATRISK BOFÆLLESSKAB OG CAFÉ I Smedegade har der i en ældre ejendom tidligere været indrettet erhvervslejemål, tømrerværksted og mindre lejligheder. Efter ønske fra Horsens Kommune er Smedegade 9-11 omdannet til et psykiatrisk bofællesskab beliggende centralt i Horsens, med adgang til en fælles gårdhave, det centrale byliv og en café, der er arbejdsplads og mødested for brugere af byens øvrige bosteder. Med stor respekt for Smedegades arkitektur og lokalhistorie er ejendommen opdateret i et udtryk, der både forener en moderne enkelhed og den oprindelige æstetik.AMALIEGADE

BYFORNYELSE AF ERHVERVSEJENDOM Ejendommen i Amaliegade er en tidligere erhvervsejendom, der blandt andet har været adresse for bageri og bagerbutik i flere ombæringer. I takt med byfornyelsen i Horsens er ejendommen omlagt til private boliger frem for erhverv og er i samme ombæring gennemrenoveret.SØLVGADE

GULDSMEDEBUTIK MED VÆRKSTED, PRÆMIERET Renoveringen omfatter facader, omdisponering af areal til henholdsvis butiksmål samt tilkoblet værksted. Dertil omfatter renoveringen udskiftning af vinduer og døre samt installationer. Ejendommens opdatering går fint i tråd med den nærværende byrenovering, der er set gennem det seneste årti i Horsens.STJERNHOLMSGADE

HORSENS TEKNISKE SKOLE Projektet omfatter Horsens tekniske skole fra 1904, som gennem flere årtier har været et af byens største uddannelsessteder. I takt med moderniseringen og udbygningen af uddannelsesanlæggene i byen er den gamle tekniske skole blevet nedlagt, og nye institutioner er trådt i stedet. Med bygningens historie og volumen danner den et godt udgangspunkt for lejligheder og er derfor blevet bearbejdet, så stedet i dag er adresse for en række boliger.TRELEDDET

RENOVERING, OMBYGNING & UDBYGNING Projektet omfatter en større helhedsplan for renoveringen af Treleddet, 168 boliger samt etablering af 26 nye eksklusive penthouselejligheder. Renoveringen omfatter tage, facader, klimaskærm, omdisponering samt sammenlægning af de enkelte boliger til attraktive tidssvarende tilgængelige boliger, hvor køkken- og badefaciliteter opgraderes. Dertil udskiftning af vinduer og døre samt installationer. De 26 nye tagboliger giver Treleddet et smukt og æstetisk løft.HAVNEALLE 17

BYFORNYELSE AF 8 LEJEMĂ…L Projektet omfatter en gennemgribende renoveringsopgave af ejendommen. Den gennemgribende renovering omfatter facader, omdisponering af de enkelte boliger til attraktive tidssvarende boliger, hvor køkken- og badefaciliteter opgraderes. Der er ligeledes etableret nye boligarealer ved nye lyse taglejligheder.RÆDERSGADE 3, 8700 HORSENS

NØRREBROGADE 45E, 2200 KBH N

DRAMMENSVEIEN 145 A-4, 0212 OSLO