Bygherrerådgivning - SKALA Arkitekter

Page 1

SKAL A SKAL A

ARK 1

ARK


2


RÅDGIVNING TIL BYGHERRE

RÅDGIVNING OG SPARRING

Når man som bygherre står for at realisere et større eller mindre projekt, har man typisk brug for en sparringspartner og rådgiver, der har indsigt i alle de processer, et byggeprojekt typisk består af. Man har brug for en partner, som man kan supplere med de kompetencer, man ikke nødvendigvis selv har in-house. Hos SKALA Arkitekter har vi erfaringen, netværket og indsigten, der skal til, så du fra de helt indledende stadier er godt klædt på gennem processen. Vores rådgivning styrker dig i rollen som bygherre og tager naturligvis udgangspunkt i lige netop de behov, der opstår på det enkelte projekt - så du får tilrettelagt og rettidig sparring og rådgivning igennem hele processen. Vi går til rådgivningen med en holistisk tilgang, der sikrer, at vi tager afsæt i lige netop de behov, man som bygherre har, og vi tænker hele vejen rundt fra starten. Det sikrer en god proces.

3


4


SKALA ARKITEKTER: TRE TEGNESTUER OG MERE END 30 ÅRS ERFARING

SKALA Arkitekter er en landsdækkende arkitektvirksomhed, som har mere end 30 år på bagen. Fra vores tegnestuer i Horsens, København og Oslo projekterer og rådgiver vi inden for udvikling, bygherrerådgivning, procesdesign og brugerinddragelse samt byggeledelse, drift- og vedligehold. Det er derfor, vi siger, at vi er en full-service arkitektvirksomhed. Vi tilfører projektet de byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer, der gør, at byggeprocessen kan styres med sikker hånd fra start til slut. Ved at være to skridt foran styrker vi dit beslutningsgrundlag og hjælper med at håndtere risici, så projektet gennemføres til aftalt tid og pris.

5


6


SKRÆDDERSYET RÅDGIVING

Når du vælger at samarbejde med SKALA Arkitekter, så vælger du en sparringspartner, der yder rådgivning tilpasset det enkelte projekt. Vi gør en dyd ud af at sætte os ind i lige præcis de behov, der gør sig gældende på projektet. Selvfølgelig. Vores fornemmeste opgave er at styrke og supplere din rolle som bygherre, at sparre og hjælpe med at få byggeprojektet sikkert i mål og at indfri de visioner og ambitioner, der gør sig gældende for det enkelte projekt. Med os ombord får du en rådgiver, der varetager dine interesser og som støtter dig i at navigere i en verden af interessenter. Det sikrer, at dine behov og byggeprojektets visioner er øverst på dagsorden igennem alle projektfaser.

7


8 BOLIGER, EMIL MØLLERS GADE


RÅDGIVNING AF BYGHERRE: FIRE TYPER RÅDGIVNING

Hos SKALA Arkitekter favner vi selvfølgelig den traditionelle bygherrerådgivning, men vi synes det bringer god værdi for dig som bygherre, når vi har mulighed for at være med som rådgiver hele vejen igennem processen og være med til løfte de opgaver, der opstår undervejs. Derfor vender vi det lidt om og taler i den forbindelse om RÅDGIVNING AF BYGHERRE. Typisk vil der være tale om fire typer rådgivning: - Strategisk rådgivning - Tekniske rådgivning - Juridisk rådgivning - Kreativ rådgivning

9


STRATEGISK RÅDGIVNING • • • • • • • •

10

Projektledelse Projektudvikling Idégenerering Samarbejde Procesledelse Visionsmodning Udbudsstrategi Lejerrådgivning

TEKNISK RÅDGIVNING • • • • • • • • • • •

Projekteringsledelse Byggestyring Økonomiske kalkulationer Tidsplaner Udbud Cx- ledelse (aflevering og ibrugtagning) Programmering IKT-aftaler Projektgranskning AMK Skematik ved almene boliger


JURIDISK RÅDGIVNING • • • •

Kontrakter Claims management Udbud Mediation

KREATIV RÅDGIVNING • • • • •

Space management / arealvurdering Lokalplaner Skitseprojekter Brugerinddragelse / brugerprocesser Kommunikation / formidling

11


12 MØLLEBÆKKEN


”NÅR VI TALER BYGHERRERÅDGIVNING HOS SKALA ARKITEKTER, SÅ TALER VI EGENTLIG HELLERE OM RÅDGIVNING AF BYGHERRE. DET GØR VI, FOR AT SÆTTE STREG UNDER VORES HOLISTISKE TILGANG TIL RÅDGIVNINGSOPGAVEN”

13


E LS RE

DR

14

UD FØ

IFT

ID

NG RI TE

ID

É

PR O JE K

É


RÅDGIVERHJULET

RÅDGIVERHJULET: MED DIG GENNEM HELE PROCESSEN

Når vi taler bygherrerådgivning hos SKALA Arkitekter, så taler vi egentlig hellere om RÅDGIVNING AF BYGHERRE. Det gør vi for at sætte streg under vores holistiske tilgang til rådgivningsopgaven, for vi ser det som en meget bred rådgivningsopgave, der tager afsæt i lige præcis de behov, visioner og ønsker, der gør sig gældende i det enkelte projekt. Vores RÅDGIVNING AF BYGHERRE dækker derfor alle de ydelser, du som bygherre har brug for - lige fra den indledende behovsanalyse og spæde idé, til projektet er gennemført og bygningen er i drift. Den holistiske tilgang har vi visuelt anskueliggjort i vores ”rådgiverhjul”, som viser de fire faser i byggeprocessen, hvor vi er med dig hele vejen igennem.

15


P

NG RI TE

UD FØ

E LS RE

16

ID

PR O JE K

É


RÅDGIVERHJULET: IDÉ-FASEN

Med udgangpunkt i idé-fasen får du sparring og rådgivning, der styrker dig i dit beslutningsgrundlag. Det kan for eksempel være: • • • • •

Visionsmodning og behovsanalyse Space management Projektudvikling Udarbejdelse af lokalplaner Tidlige valide budgetter og tidsplaner

• • •

Programmering Rådgiverudbud Udbudsstrategi-rådgivning - Udarbejdelse af prækvalifikation til rådgivning - Udvælgelse af rådgiverteam

17


PR O JE K

NG RI TE

18


RÅDGIVERHJULET: PROJEKTERINGS-FASEN I fasen ”projektering” sparrer vi for eksempel om: • • • • • •

Projekteringsledelse (Bygherrens AB18) Udarbejdelse af IKT aftale, herunder BIM struktur Udarbejdelse af beslutningslister, ændringslog m.v. AMK-P Uvildig granskning ved fase skifte, herunder granskning af økonomi og tid Kollisionskontrol

• • •

Opdatering af anlægsøkonomi Hovedtidsplaner Entrepriseudbud - Prækval til entrepriseudbud - Validering af tilbudsøkonomi - Gennemgang og udvælgelse af indkomne tilbud

19


UD FØ

20 E LS RE


RÅDGIVERHJULET: UDFØRELSE I denne del af processen kan du for eksempel have brug for rådgivning om: • • • • •

Kontraktindgåelse Projektledelse Bygherre-byggeledelse Bygherre-tilsyn Økonomiopfølgning/stadeopgørelser/S-kurver

• • • •

Tidsopfølgning AMK-B Cx-ledelse (Commissioning-ledelse) Aflevering

21


22 DR

IFT


RÅDGIVERHJULET: DRIFT I denne fase kan vi for eksempel supportere dig med: • • • • •

Byggeregnskab 1 års-gennemgang 5 års-gennemgang Driftsplaner Driftsledelse

23


24

SENIORBOLIGER, NYBORG


EKSEMPLER PÅ YDELSER

BYGGEPROGRAM

Et byggeprogram beskriver bygherrens og ofte også brugernes ønsker og krav til det færdige byggeri. Vi kan medvirke til, at vejen frem mod et færdigt og brugbart byggeprogram bliver så gnidningsløs som muligt. Byggeprogrammet er et af de vigtigste dokumenter i en byggesag, fordi det er fundament til det kommende byggeri. Byggeprogrammet kan for eksempel give bud på, hvor stort byggeriet skal være, hvilke funktioner det skal have, hvordan det skal se ud, og om der er særlige krav til bæredygtighed. Indholdet er forskelligt fra projekt til projekt.

25


26

GLOSTRUP SOGNEGÃ…RD


BÆREDYGTIGHED - ØKONOMISK, MILJØMÆSSIGT, TEKNISK, SOCIALT

Bæredygtighed er en naturlig del af vores projekter – i såvel økonomisk, miljømæssig, teknisk og social forstand. Vi ved, at det er afgørende at tænke bæredygtighed ind på de meget tidlige stadier i processen, så vi sikrer at der er tænkt hele vejen rundt fra starten. Med SKALA Arkitekter får du et stærkt hold af konstruktører og arkitekter i ryggen - alle med høj faglighed og forskellige specialer. For eksempel kan vores DGNB-konsulenter rådgive i den bæredygtige certificeringsordning DGNB. Derudover trækker vi på nære samarbejdspartnere, der kan supplere på særligt fagspecifikke områder.

27


28

KRAGHS STIFTELSE


BRUGERINDDRAGELSE

Vores erfaring viser, at de bedste resultater opnås gennem brugerinvolvering- og at netop denne involvering er den stærkeste værdiskaber til at sikre ejerskab. Men at gøre det, så brugernes input bliver bragt i spil og integreret i den færdige løsning, kræver den nødvendige erfaring. Hos SKALA Arkitekter har vi mange års erfaring med at lede workshops og processer med brugerinddragelse, så det bliver et konstruktivt forløb, der omsætter brugernes input, så viden og drøftelser får betydning i arbejdet med det videre projekt.

29


30

JELS SØBAD


KOMMUNIKATION

Hos SKALA har vi solid erfaring med at tænke kommunikationen ind i projektet, så processen bliver tydelig for såvel kommune og borgere som politikere, medier og andre relevante interessenter. Det er vigtigt at planlægge kommunikationen, for det sikrer ejerskab for det nye byggeri og de ændringer, det eventuelt vil medføre, at de relevante parter føler sig velinformerede undervejs.

31


32

BRAHES BAKKE


PROCESLEDELSE

For at byggeprojektet skrider fremad på rette vis i forhold til tid, kvalitet og økonomi, skal der træffes en række beslutninger undervejs. God procesledelse kan betyde, at der ikke opstår unødvendige stopperioder i planlægningen eller at beslutninger, der var givet håndslag på, skal vendes igen. Vi har den viden, der skal til for at drive en proces, hvor mange aktører skal bidrage til det endelige byggeprogram i et stramt planlagt beslutningsforløb.

33


34

CHENGDU SKOLE


UDBUD OG KONTRAHERING

Direktiver, love og regler sætter en række formelle rammer om et udbud. Udbudsregler er komplicerede og vanskelige at forstå, hvis man ikke har erfaring på området, og derfor er det vigtigt for dig som bygherre at alliere dig med en rådgiver, som kan sikre, at reglerne bliver overholdt. Vores rådgivning omfatter også udbud og kontrahering.

35


36

GULDBORGHUS


EU-UDBUD ELLER TILBUDSLOV

Et offentligt støttet projekt skal sendes i EU-udbud, når den anslåede, samlede honorarsum overstiger de såkaldte tærskelværdier. Tærskelværdierne bliver jævnligt justeret af Konkurrencestyrelsen. Hos SKALA Arkitekter har vi ekspertise inden for gennemførelse af EU-udbud og udbud efter tilbudsloven både for rådgivningsog entrepriseydelser.

37


38

GLOSTRUP SOGNEGÃ…RD


UDBUDSSTRATEGI

I samarbejde med dig som bygherre udarbejder vi typisk en udbudsstrategi. Gennem dette arbejde får du tidligt i forløbet taget stilling til, hvilken entrepriseform, der er mest relevant og om opgaven skal udbydes efter kriteriet ‘arkitektonisk kvalitet og funktion‘ &/eller ‘økonomisk mest fordelagtige’ eller ‘laveste pris’. Det er vigtigt, at projektets udbudsstrategi både matcher dine ønsker for forløbet, projektets omfang og karakter og sikrer optimal kvalitet.

39


40

HALSNÆS LILLEKSKOLE, DET AKTIVE TORV


AFLEVERING OG IBRUGTAGNING Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal du som bygherre indkalde parterne til en afleveringsforretning. På vegne af bygherren planlægger og gennemfører vi afleveringsforretningen og udarbejder en afleveringsprotokol. Denne indgår som en del af det juridiske grundlag for gennemførelse af afleveringsforretningen. Dermed sikres bygherren en korrekt afslutning på byggeriet i henhold til AB92 eller ABT93 og i god overensstemmelse med byggeriets øvrige parter.

41


42

BOLIGER, VEDBÆK PARK


VEDBÆK PARK, BOLIGER Sted: Type: Areal: Bygherre: Periode: Ydelse:

Vedbæk Almene familie-og seniorboliger 4.662 m2 Boligkontoret Danmark 2017-2019 Bygherrrådgivning, programmering, brugerinddragelse, dispositionsforslag, projektering til udførelse, udbud, aflevering, fagtilsyn

43


44

ESBJERG KOLLEKTIVHUS


ESBJERG KOLLEKTIVHUS Sted: Type: Areal: Bygherre: Periode: Ydelse:

Esbjerg SeniorbofĂŚllesskab 3.300 m2 Den selvejende institution, Esbjerg Kollektivhus 2017 - 2018 BygherrerĂĽdgivning, disponering, byggeprogram, udbud, lokalplan, skitseforslag, projektering, tidsstyringsplan

45


46

BOLIGER I HASLEV


BOLIGER I HASLEV Sted: Type: Areal: Bygherre: Periode: Ydelse:

Haslev, Køge 50 almene familieboliger 4.950 m2 DVB Næstved 2016 - 2018 Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning, programoplæg med projekttilpasning og -opfølgning

47


48


RÆDERSGADE 3, 8700 HORSENS

NØRREBROGADE 45E, 2200 KBH N

DRAMMENVEIEN 145 A-4, 0212 OSLO

49