Naturfolder 2019

Page 1

TURBESKRIVELSE

OPLEV SKAGENS UNIKKE NATUR - LIGE UDEN FOR DØREN be my guest


Vandreog løberuter Udførlige kort over 3 forskellige ru ter fås i receptio nen.

TAG PÅ OPDAGELSE TIL BENS ELLER PÅ CYKEL Tag på opdagelse og oplev Skagens unikke natur - til bens eller på cykel. Den unikke natur er faktisk lige uden for døren. Bagved Color Hotel Skagen ligger Skagen Klitplantage, som byder på storslået natur - og med cykel-, vandre- og løbestier, der fører gennem lyngklædte bakker, rå hede og til skønne sandstrande. Plantagen er også et af landets fineste steder at spotte trækfugle. Det samlede areal dækker 1475 hektar. Skagen Klitplantage blev anlagt i 1888 som et værn mod den sandflugt, der plagede området. Den var også en slags byttehandel mellem Skagens fiskere og Rigsdagen. Rigsdagen lovede nemlig at efterkomme fiskernes ønske om en ny god landevej til Skagen, hvis skagboerne stillede jorden til rådighed til anlæg af plantagen.

TAG PÅ SKØN VANDRETUR I SKAGEN KLITPLANTAGE

Havtorn i Skagen Klitplantage. Foto fra Turisthus Nord.

Først mod Byfogedskoven (6) og Krøyers Hus (7): uden for receptionen går I til højre ad Grårisvej. Derefter til venstre ad Sovkrogsvej og for enden af Sovkrogsvej går I til højre ad Drachmannsvej (der er ikke et vejskilt). Se kort på bagsiden - her finder I punkt 6 og 7. Herefter går I mod Den tilsandede Kirke (1) og ind i Skagen Klitplantage: gå til højre ad Damstedvej og kort derefter til højre ad Gl. Kirkesti, hvor der også er skiltet. Fortsæt ad stien indtil I når Den tilsandede Kirke.

Skagen Klitplantage - med udsigt over havet og Klitgården.

FANTASTISK UDSIGT OVER HAV OG BY Kort før I når Den tilsandede Kirke, kan I se den røde vandrerute. Den skal følges indtil I kommer op til Flagbakken (5). Her er en forrygende udsigt over hav og by. Følg stien som går lidt stejlt nedad. For enden af stien, går I til venstre og rammer kort efter Gl. Landevej. Drej derefter til højre og snart er I tilbage på Color Hotel Skagen.

Turen er på 4,1 km. Læs om seværdighederne under VÆRD AT OPLEVE.


VÆRD AT OPLEVE Tag ud i landskabet og få en oplevelse. Du finder seværdighedernes placering på bagsiden.

Rød vandrerute på vej mod Flagbakken.

1

Den tilsandede Kirke. En af Nordjyllands mest besøgte seværdigheder. Kirken er delvis dækket af sand, som siden sandflugten begyndelse i det 16. århundrede er føget hen over den. Stærke mænd fra meningheden forsøgte igen og igen og befri kirken for sand. I 1795 opgav man kampen.

2

Spirbakke Mile. Milen ved Spirbakke er en ung vandremile, som endnu ikke er vandret så langt. Vinden løfter sandet op ad klittens vindside og lader det falde på klittens læside. Derved bevæger klitten sig. Man siger, at den ”vandrer”.

3

Sandmilen. Sandmilen har næsten afsluttet sin vandring fra vest mod øst hen over det smalle stykke land. Nu er den næsten nået til Kattegat.

4

Rødstens Klit. Fra fugletårnet ved Rødsten Klit har du panoramaudsigt fra kyst til kyst over skoven til de nøgne klitter ved Skagerak og over heden til Sandmilen ved Kattegat. Vender du dig mod øst, kan du se ind til Skagen by.

5

Flagbakken. En af de bedste udsigtspunkter i den nordlige del af plantagen. Her har du en forrygende udsigt over hav og by. Forår og efterår er Flagbakken især velbesøgt, da de store fugletræk lokker fugleinteresserede til.

6

Byfogedskoven. Danmarks nordligste bøgeskov. Byfogedskoven er en grøn oase i udkanten af Skagen. De ca. 10 ha skov har været kendt og brugt siden 1802.

7

Krøyers Hus. Den meget kendte kunstmaler P.S. Krøyer og hans kone Maries hus fra 1895.

15 KM MTB-RUTE MTB-ruten ligger kun få km fra hotellet, og er en 15 km middelsvær rute. Banen veksler mellem kørsel på grusvej, terrænkørsel på sandet undergrund og snoede strækninger ind mellem træerne. Se rutekort på bagsiden af denne folder.


Gul vandrerute - Storkrenderuten, 5,5 km Rød vandrerute - Kirke og Flagbakkeruten, 2,4 km Grøn vandrerute - Løvfaldsruten, 1,2 ell. 2,4 km (ruterne er velegnet til kørestolsbrugere) Orange vandrerute - Sandflugtsruten, 2,6 km Få turbeskrivelse af ruterne i receptionen.

be my guest

+45 98 44 22 33 skagen@skagenhotel.dk skagenhotel.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.