Page 1

2019 Det GrĂĽ Fyr aktivitetskalender

15. maj – 30. juni 2019


Det sker i Det Grå Fyr Velkommen til Det Grå Fyr og Skagen Fuglestation. Det Grå Fyr drives af Naturstyrelsen og vi håber du vil nyde dit besøg og får en god oplevelse. En oplevelse der giver dig lyst til at være mere i naturen, opleve mere i naturen og en viden om hvorfor fuglenes træk er så spændende. Fyret er åbnet i 1858 efter et byggeri som varede i 4 år. Og det har lige til 2013 været brugt som pejlemærke for søens folk. Du vil kunne læse meget mere om Det Grå Fyr i bogen Skagen Grå Fyr, som kan købes i butikken. Fyrets og fyrtårnenes historie i Danmark er en stor del af vores kulturarv og ved at holde stedet her åbent for publikum giver vi mulighed for at opleve hvordan et fyr er bygget og indrettet og samtidig er det muligt få den flotte udsigt der er, fra fyrets top. Det var fyrmestrene der i slutningen af 1800-tallet begyndte at registrere fuglefaldet. Myndighederne begyndte at interessere sig for hvor mange og hvilke arter, der omkom ved at flyve mod fyrets lanterne. Rapporterne skulle indsendes til Københavns universitets Zoologiske museum. Som regel kunne lanternen holde til sammenstødet, men i 1916 knuste en flok vildgæs glasset, der var en halv tomme tykt. Således startede man observationerne og fugletællinger. Skagen Fuglestation drives af Dansk Ornitologisk Forening, som en bemandet helårs fuglestation. Her bliver fugle ringmærket og observeret og observationer og ringmærkning bliver registreret og sendt ind til diverse relevante steder. Du vil ofte kunne deltage i ringmærkning og observationer og vi har flere guidede ture. Du kan følge med i Skagen Fuglestations observationer på websiden: www.skagenfuglestation.dk Hver dag ca. kl. 13.00-14.00 kan du ved Det Grå Fyr møde en eller flere fra Skagen Fuglestation. Vi er i felten hver dag for at observere nyt i naturen lige udenfor. Selvfølgelig mest fugle, men også andet der sker i naturen lige nu. Du er altid velkommen til at spørge om noget du selv har oplevet eller hvad de har oplevet i dag. Caféen er åben i centrets åbningstider, men det er også muligt at lave særlige aftaler. Spørg gerne i caféen for yderligere. Hvis du har et arrangement, som kunne være spændende at afholde med Det Grå Fyr som omdrejningspunkt, så kontakt gerne centerleder på tlf. 72 10 90 11.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Ringmærkning

Ringmærkning af rørspurv Simon S. Christiansen Skagen Fuglestation april 2019

Med en let metalring omkring fuglenes ben indeholdende en adresse og et unikt ”personnummer” kan vi på en pålidelig og skånsom måde få værdifulde informationer om fuglenes biologi, når de genfindes over hele verden.

Siden år 1899, hvor den danske overlærer Hans Christian Cornelius Mortensen fra Viborg startede med systematisk at undersøge stærenes træk ved at sætte små metalringe om benet på dem, har ringmærkningen spredt sig til at være en verdensomspændende metode til at undersøge fuglenes træk. Nyere teknologi såsom satellitsendere, GPS-loggere, DNA-analyser og sygdomsanalyser har siden hen, i kombination med den klassiske ringmærkning, bidraget til, at vi kan følge fuglenes udvikling, træk og adfærd endnu bedre. Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum i København administrerer al ringmærkning og genfund af de vilde fugle i Danmark. Ringmærkningen hører under ”Lov om jagt og vildtforvaltning”, og mærkning af fugle sker derfor kun efter dispensation fra Naturstyrelsen. Statens Naturhistoriske Museum og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har bemyndigelsen til at udstede licenser til ringmærkerne, så de kan få lov at fange og ringmærke fuglene i Danmark. Ringmærkningen ved Skagen. De dygtige ringmærkere i Skagen foretager, alt efter sæsonen, ringmærkning i flere områder, bl.a. ved fyret i net, som er speciallavet til at fange fugle. Besøgende er velkomne til at booke sig ind på en guidet tur, hvor stationens frivillige glædeligt fortæller nærmere om fuglene, ringmærkningen og det fantastiske fugletræk. Læs mere om muligheden for en guidet tur her. Stationen udfører endvidere ringmærkning andre stedet på Skagens Odde for at kunne dække trækket så godt som muligt, og for at ringmærke artsgrupper af særlig interesse for forskningen. Også om natten kan vi finde på at gå rundt derude i mørket, når de nattrækkende fugle kommer forbi, så bliv ikke bange, hvis du ser nogen luske rundt med lygter om natten – det er bare os! Af hensyn til fuglene er det ikke tilladt at bevæge sig rundt i fangstområderne uden at have en guide med. Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Søndag den 19. maj kl. 11.00 Naturen på Grenen er blevet skovet og i 5 år er der arbejdet for at få den oprindelige natur frem. Det betyder at man i dag virkelig kan se havklitter, klitheder og rimme-dobbelandskabet. Ved vores tur på ca. 1½ time vil vi se på rovfugletrækket, men også på landskabet lige udenfor. Her i maj kan rovfuglene over Skagen ses i størst antal og med flest arter. Vi går fra Det Grå Fyr ud i landskabet og stiller os på en klittop for at opleve det fascinerende skue. På en god dag med opdrift kan skruer med 20-50 rovfugle opleves på himlen, og guiden vil udpege og gennemgå de særlige artskendetegn. Oftest dominerer musvåge og spurvehøge men med enkelte ørne, falke og måske en stork. Fuglestationen udlåner kikkert og fuglebog. Maj er den helt store måneder for rovfugletrækket nordpå. Henved 30 arter registreres årligt i Skagen og omkring halvdelen af årets omkring 12.000 rovfugle registreres i maj. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: Gratis for alle og nemt tilgængelig tur. Billetter kan bestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer. Søndag den 26. maj kl. 11.00 Livet på Grenen netop nu. Hvad kan man måske opleve lige nu? Kom ud og oplev det der sker i naturen lige nu. Vi tager dig med ud i området og fortæller om de spændende ting, som man lige nu kan opleve i naturen. Hvad byder land og hav på lige nu? Det er dagen i dag der bestemmer vores oplevelse. Turen er på ca. 1½ time og husk godt fodtøj og medbring gerne en kikkert. (kan lånes) Turen er ikke velegnet for dårligt gående. Prisen er incl. Entre til udstilling og fyrtårnet. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris voksne: kr. 125,00 Årskortindehavere: kr. 65,00 Børn: 4-15 år kr. 75,00 Årskortindehavere: kr. 35,00 Billetter kan bestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller købes i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr

Lørdag den 1. juni 2019 kl. 10.00 – 12.00 Fugletur med biolog Poul Hald-Mortensen. Vi går i roligt tempo gennem den 200-årige, plantede skov, Danmarks nordligste bøgeskov, som begejstrede både H.C. Andersen og Steen Steensen Blicher. På turen vil Poul fortælle om fuglene, som vi hører og ser, og de mange forskellige træer og planter i den lille oase af en løvskov i Skagen. Mødested: Det Grå fyr p-pladsen. (Vi kører samlet i færrest mulige biler til Byfogedskoven) Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: voksne kr. 65,00 børn (4-15 år) kr. 35,00 Tilmelding: Billetter kan bestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller købes i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Søndag den 2. juni kl. 10.00 Naturen på Grenen er blevet skovet og i 5 år er der arbejdet for at få den oprindelige natur frem. Det betyder at man i dag virkelig kan se havklitter, klitheder og rimme-dobbelandskabet. Ved vores tur på ca. 3 timer vil vi besøge skarvsøen. Er der stadig skarv? Hvad sker der i et område, hvor skarven har haft reder i flere år? Husk godt fodtøj og tag gerne lidt kaffe og en bid brød med til pausen og medbring gerne en kikkert (kan lånes). Turen er ikke velegnet for dårligt gående. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Redningsstationen, Batterivej – turen slutter ved Det Grå Fyr. Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: Gratis Billetter skal forudbestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr

Mandag den 10. juni 2. pinsedag – morgentur kl. 5.00 En morgentur med guide. Solen er stået op kl. 4.18 og går ned kl. 22.16, så dagen er nu næsten 18 timer lang. Næste fuldmåne er den 17. juni. Der sker meget på denne årstid og især om morgenen. Vi mødes på P-pladsen ved Det Grå Fyr og går turen langs stranden ud mod Grenen. Turen bliver tilrettelagt efter vejr og vind. Turen varer ca. 3 timer, husk godt fodtøj og gerne en kikkert. Tag gerne kaffe og en bid brød med til pausen. Turen er ikke velegnet for dårligt gående, men den er ikke lang. Vi fokuserer på naturen lige omkring os og nyder pinsesolens stråler. Entre til udstilling og fyrtårn er includeret i prisen. Åbent 10.00 – 17.00. (kan benyttes før eller efter turen). Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: voksne kr. 125,00 - årskortindehavere: kr. 65,00 børn (4-15 år) kr. 75,00 - årskortindehavere: kr. 35,00 Billetter skal forudbestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr

Søndag den 16. juni kl. 11.00 Naturen på Grenen er blevet skovet og i 5 år er der arbejdet for at få den oprindelige natur frem. Det betyder at man i dag virkelig kan se havklitter, klitheder og rimme-dobbelandskabet. Ved vores tur på ca. 1½ time vil vi gå ud af Grenensporet og se på naturen lige nu. Husk godt fodtøj og tag gerne en kikkert med(kan lånes). Turen er velegnet for dårligt gående. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: Gratis Prisen er incl. udstilling og fyrtårn. Billetter skal forudbestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Søndag den 23. juni kl. 11.00 Sct. Hans i Skagen er noget særligt. Vi har lige haft fuldmåne og mon ikke vejret fortsat er godt? Ved vores tur på ca. 1½ time vil vi især gå langs stranden, så sørg for fodtøj til sandvandring. Vi vil se på havfuglene og opleve hvordan stranden myldrer med liv. Mebring gerne kikkert og fotoudstyr. Turen er velegnet for børn og børnefamilier. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: voksne kr. 125,00 - årskortindehavere: kr. 65,00 Børn (4-15 år) kr. 75,00 - årskortindehavere: kr. 35,00 Prisen er incl. udstilling og fyrtårn. Billetter skal forudbestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer. Sommeren er over os og ynglefuglene har travlt med at fodre unger. Natravnene i plantagerne konkurrerer om territorierne, men fugletrækket holder ikke pause. Mens de sidste småfugle fra Afrika er på vej mod nord i juni er de første vadefugle allerede på vej mod syd igen. Skagen Fuglestation er der hver dag og når vejret og forholdene er særlige, laver vi f.eks. natravnetur (om natten), så hold øje med vores ture hele året på www.skagengraafyr.dk

Søndag den 30. juni kl. 11.00 Naturen på Grenen er blevet skovet og i 5 år er der arbejdet for at få den oprindelige natur frem. Det betyder at man i dag virkelig kan se havklitter, klitheder og rimme-dobbelandskabet. Ved vores tur på ca. 1½ time vil vi gå ud af Grenensporet og se på naturen lige nu. Husk godt fodtøj og tag gerne en kikkert med(kan lånes). Turen er velegnet for dårligt gående. Café og udstilling har åbent kl. 10.00 – 17.00. Mødested: Det Grå Fyr Arrangør: Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation Pris: voksne kr. 125,00 - årskortindehavere: kr. 65,00 Børn (4-15 år) kr. 75,00 - årskortindehavere: kr. 35,00 Prisen er incl. udstilling og fyrtårn. Billetter skal forudbestilles på mail: skagengraafyr@nst.dk eller reserveres i butikken. Seneste tilmelding dagen før inden kl. 16.00. Turen kan blive aflyst ved mindre end 4 deltagere. Ring evt. og hør nærmere på tlf. 7210 9011. Af hensyn til et godt arrangement er der max. antal deltagere: 30 personer

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Det Grå Fyr, Cafe og butik.

Caféen afspejler Grenens pragtfulde natur i både syns- og smagsoplevelser. Den er beliggende lige ved vandkanten og er hyggeligt indrettet med afdæmpede farver, rustikke materialer og brugskunst, der er inspireret af havet, trækfuglene og de forblæste klitter.

Menukortet er baseret på lokale produkter af høj kvalitet, hvoraf mange er økologiske. Vi tilbyder enkle og velsmagende frokostretter, velduftende hjemmebagt brød, vin, økologisk fadøl, økologiske juicer og sodavand. Der ud over aromatisk specialkaffe og delikate, hjemmelavede kager Der er altid åbent i caféen når centret er åbent. Spørg gerne hvis du har et arrangement.

Velkommen

Flemming og Christel Kontakt Café på tlf. 21 839 779

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Hvordan skal man forholde sig til sæler og hvaler? Hvis man ser en sælunge ligge på stranden, så er det bedste råd at lade den være. I juni og juli måned føder sælen sine unger, og ved mange af landets kyster kan man derfor opleve, at der ligger sælunger helt alene på stranden. Sælunger høres ofte hyle og bjæffe højt, men som regel er de ikke blevet forladt af deres mor, og derfor skal man ikke nærme sig dem, selvom hylene kan være hjerteskærende. Når sælungen ligger alene tilbage på stranden, så er det fordi sælhunnen er svømmet ud for at finde føde, så hun kan producere mælk til ungen. En sælunge kan uden problemer være ladt alene tilbage på stranden i adskillige timer, for sælunger kan nemlig nøjes med at die ved moren to gange i døgnet. Moderen kommer normalt ind og finder ungen én til to gange i løbet af natten, hvor der er fred og ro på stranden. Derefter er moderen og ungen sammen kort tid (10 – 20 minutter), så bliver ungen efterladt igen, og moderen fortsætter fiskeriet. Hold afstand til sælungen Hvis der er mennesker på stranden i nærheden af ungen, kan det skræmme moderen, som ikke tør komme op til sin unge på grund af frygt for mennesker. Man skal derfor lade sælunger være, og man skal under ingen omstændigheder gå hen til dem eller røre dem. Hvis en sælunge ligger på siden, og eksempelvis stritter med den ene af forlufferne og ser lidt ynkelig ud, så er der blot tale om, at ungen forsøger at aflaste brystkassen, så den bedre kan trække vejret. Sæler kan ikke ligge på ryggen. Der er altså ingen grund til at ringe til efter hjælp på grund af sælunger, der ligger alene.

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.


Det sker i Det Grå Fyr Køb ÅRSKORT til Det Grå Fyr Du får med årskortet personligt adgang til udstilling og fyrtårn i centrets åbningstider i et år fra købsdato. Du vil også få mulighed for at få særlig invitation til specielle dage og aktiviteter. Årskortet giver dig også rabat på adgang til

Vadehavscentret

Nordsøen Oceanarium

Leje af feriehus

Porten til Unesco Verdensarv

- 50% rabat

- 50% rabat

Lej direkte og få

- 10 % rabat

Har du spørgsmål angående årskort er du altid velkommen til at kontakte os på skagengraafyr@nst.dk eller på telefon 7210 9011. Årskortet kan købes i butikken.

Det Grå Fyr har også en venneforening, som er aktiv med ture, aktiviteter, nyheder både om fugle, naturen og Det Grå Fyr. Har du interesse i at blive en del af venneforeningen, så er du velkommen til at kontakte os. Spørg om kontaktoplysninger i butikken eller på mail: skagengraafyr@nst.dk

Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen.

Åbent alle dage kl. 10.00 – 17.00.

Profile for Skagen Grå Fyr

Aktivitetskalender Det Grå Fyr