Page 1

SÆBY GUIDE FOR SÆBY | LYNGSÅ | VOERSÅ

2015


2

INDHOLD / CONTENTS: Klosterkirken...........................................4 Sæby Havn.................................................6 Sæby Strand..............................................8 Lyngså...................................................... 10 Voerså ...................................................... 12 Spis godt i byen Eating out in the town/ Gut Essen vor Ort���������������������������������14 Gallerier og kunsthåndværk Galleries and Craftsmen / Galerien und Kunsthandwerker������18 Museer og seværdigheder Museums / Museen�������������������������������25 Guidede ture Guided Tours / Geführte Stadtwanderungen�����������36 Shopping�������������������������������������������������38 Sæby - musikkens by Sæby - a musical town Sæby - eine Stadt der Musik��������������46 Aktiv i ferien Active holidays / Aktivurlaub������������56 Konference Conference/ Tagung����������������������������72 Overnatning Accommodation / Übernachtung����64 Annoncøroversigt Index of Advertisers / Inserentenverzeichnis������������������������74 Praktisk information Facts / Nützliche Information�����������76 Oversigtspriser Prices, accommodation / Übernactung�����������������������������������������79 Oversigtskort Maps / Übersichtskarte�����������������������80

Facebook facebook.com/visitsaeby Instagram: #visitsaeby Hent vores app “Toppen af Danmark” i Play Butik eller App store og få overblik over ferieoplevelserne direkte på mobilen!

Sæby Nordstrand er en populær badestrand. Fra havnen kan du følge strand­ promenaden – der er kun få minutters gang. Feriecentret og campingpladserne ligger direkte ved stranden.


3

På Turistbureauet er vi klar til at hjælpe dig med inspiration til ferieoplevelser samt alle de praktiske spørgsmål, der måtte opstå under en ferie i Sæby -området.

Sæby - den skønne by ved havet Mellem skov og strand, ved åens udløb i Kattegat, ligger kulturbyen Sæby med sin smukke bykerne fra middelalderen, slot, klosterkirke, havn og en fantastisk strandpromenade. Byen lever året rundt og er et eftertragtet sted at bo med bl.a. Nordens bedste og mest energirigtige lejligheder. Siden de første turister kom til Sæby i slutningen af 1800-tallet, har byens sommergæster sat pris på de børnevenlige badestrande, gode campingpladser og hoteller, havnemiljøet og de gode shopping­ muligheder. Turistbureauet i Algade er klar med information og inspiration til spændende oplevelser i din ferie. Vi glæder os til at se dig!

Sæby – the lovely town by the sea

Sæby – die schöne Stadt am Meer

Between the forest and the beach at the mouth of the stream flowing out into Kattegat is the cultural town of Sæby with its attractive town centre dating from the Middle Ages, castle, monastery church, harbour and fantastic beach promenade. The town is full of life throughout the year and is a popular place in which to live, boasting, among other things, Scandinavia’s best and most energy-efficient apartments. Since the first tourists came to Sæby at the end of the 19th century, the town’s summer guests have appreciated its child-friendly beaches, good campsites and hotels, harbour environment and excellent shopping. The tourist office in Algade is ready to provide you with information and inspiration for exciting attractions and adventures on your holiday. We look forward to seeing you!

Zwischen Wald und Strand, an der Mündung des Bachs in das Kattegat, liegt das Kulturstädtchen Sæby mit seinem idyllischen Ortskern aus dem Mittelalter, Schloss, Klosterkirche, Hafen und einer wunderbaren Strand­­promenade.­ In Sæby, das u. a. dank der besten energie­ gerechten Wohnungen des Nordens ein attraktiver Wohnort ist, herrscht zu jeder Jahreszeit Leben. Seit die ersten Touristen Ende des 19. Jahrhunderts nach Sæby kamen, wissen die Sommer­ gäste die kinderfreundlichen Badestrände, die guten Campingplätze und Hotels, das Hafenambiente und die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten zu schätzen. Das Touristbüro in der Algade hilft Ihnen gern mit Informationen und Inspirationen zu interessanten Urlaubserlebnissen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


4

Sæby Museum har til huse her i Konsul Ørums Gård i Algade, en af Sæbys store gamle købmandsgårde.

Sæby Vandmølle stammer fra 1640 og i sin nuværende skikkelse fra 1710. Den fungerede som kornmølle op til starten af 1900-tallet, hvorefter møllehjulene i 1926 blev erstattet af en turbine til elproduktion. Er i dag privatbolig.


5

Gå på opdagelse i bykernens krogede gader, smøger og baggårde, hvor du finder gallerier, kunst­ håndværkere og spændende butikker

Kloster og havn - bragte velstand til byen Sæby Ås udløb i Kattegat har fra Vikingetiden udgjort en naturlig havn, der i middelalderen udviklede sig til en egentlig havn. Børglumbispen, der herfra udskibede korn og saltkød til resten af norden og indførte jern, tømmer og andre vigtige varer til Vendsyssel, sørgede i 1400-tallet for, at der ved havnen blev oprettet et stort firefløjet karmeliterkloster. Med klosteret fulgte handel og velstand, som blev yderligere styrket med købstadprivilegier i 1524 og lagde grundlaget for de store købmandsgårde, som stadig kan ses i Algade. Efter reformationen blev klosteret langsomt brudt ned, men Sct. Mariæ Kirke vidner i dag med sin størrelse og rige udsmykning af kalkmalerier og et imponerende Maria-alter om et stort og velstående kloster.

The monastery church and the Bishop of Børglum‘s harbour town With the mouth of the stream of Sæby Å running out into Kattegat, the town has had a na­ tural harbour since the Viking Age, prior to a proper harbour being constructed during the Middle Ages. The Bishop of Børglum, who shipped grain and salted meat from Sæby to the rest of Scandinavia and imported iron, timber and other important goods to Vendsyssel, established a large four-winged Carmelite monastery at the harbour during the 15th century. The monastery attracted trade and wealth, which were further boosted by the privileges of a royal borough being granted to the town in 1524, thus providing the basis for the large merchant estates which can still be seen in Algade. After the Reformation the monastery was gradually dismantled, but the Church of St. Mary, with its size, rich decoration of frescos and impressive altar, today bears witness to the large and wealthy monastery that once existed here.

Klosterkirche und Hafenstadt des Bischofs Die Mündung der Sæby Å in das Kattegat ist seit der Wikingerzeit ein natürlicher Hafen, der sich im Mittelalter zu einem richtigen Hafen entwickelte. Der Bischof von Børglum, der von hier Getreide und Pökelfleisch verschiffte und Eisen, Holz und andere wichtige Waren nach Vend- syssel einführte, sorgte im 15. Jahrhundert dafür, dass am Hafen ein großes vierflügeliges Karmeliterkloster erbaut wurde. Mit dem Kloster folgten Handel und Wohlstand, weiter gestärkt durch die Verleihung von Stadtprivilegien 1524. Dies legte den Grundstein für die großen Handelshöfe, die noch heute in der Algade zu sehen sind. Nach der Refor­mation wurde das Kloster nach und nach abgebrochen. Die Sct. Mariæ Kirche zeugt jedoch bis heute mit ihrer Größe, der reichen Freskenverzierung und einem beeindruckenden Marienaltar von dem großen wohlhabenden Kloster.

Kirken er sædvanligvis åben på alle hverdage. Gudstjenester og kirkelige handlinger bør naturligvis respekteres.


6

Hygge på havnen – fisk, kunst og musik

Fruen fra Havet byder velkommen til Sæby Havn. Skulpturen er skabt af Marit Benthe Norheim inspireret af Henrik Ibsens skuespil af samme navn og dekoreret af byens børn.


7

Sæby Havn er en af de hyggeligste havne på øst­ kysten og besøges hver sommer af tusindvis af lystsejlere og feriegæster, der nyder den særlige stemning. Yderst byder Fruen fra Havet velkommen, en mægtig skulptur skabt af kunstneren Marit Benthe Nordheim og byens skolebørn inspireret af Henrik Ibsens skuespil af samme navn. Rundt om havnebassinet finder du fiskerestauranter, café og spændende butikker, og krydser du broen over åen, kan du følge strandpromenaden nordpå langs badestranden. Hver aften i sommerperioden bliver solen spillet ned af en trompetist - en stemningsfuld stund, der altid overværes af mange mennesker. Havnen og Torvet er knyttet sammen af Algade, men en anderledes oplevelse får du ved at følge stien langs åen op til vandmøllen.

Harbour atmosphere - fish, art and music Sæby Harbour is one of the most delightful harbours on the east coast and is visited every summer by thousands of yachters and holidaymakers who enjoy its special atmosphere. The Lady of the Sea welcomes visitors sailing into the harbour. The huge sculpture was created by artist Marit Benthe Nordheim and the town’s schoolchildren and was inspired by Henrik Ibsen’s play of the same name. Surrounding the harbour basin you find fish restaurants, a café and exciting shops, and if you cross the footbridge over the stream you can follow the beach promenade to the north. Every evening during the summer the sunset is accompanied by the tones of a trumpet. The harbour and town square are linked by Algade, but you can experience another side of Sæby by following the path along the stream up to the watermill.

Hafenstimmung - Fisch, Kunst und Musik

Hver aften i sommerperioden spiller hornblæseren solen og flaget ned på Sæby Havn. Et stem­ ningsfuldt øjeblik, som tiltrækker et stort publikum.

Sæby Havn ist einer der beschaulichsten Häfen an der Ostküste und wird jeden Sommer von Tausenden von Seglern und Feriengästen be-­sucht, die das besondere Ambiente genießen. Begrüßt werden sie von der Frau vom Meer, einer mächtigen Skulptur, die von der Künstlerin Marit Benthe Nordheim und Schulkindern nach Henrik Ibsens gleichnamigem Schauspiel erschaffen wurde. Rund um das Hafenbecken liegen Fischrestaurants, ein Café und interessante Geschäfte. Gleich hinter der Brücke über den Bach beginnt die Strandpromenade am Badestrand entlang. An jedem Sommerabend wird der Sonnenuntergang von Trompetenklängen begleitet – ein stimmungsvoller Moment, dem immer zahlreiche Menschen beiwohnen. Hafen und Marktplatz werden durch die Algade verbunden. Ein ganz anderes Erlebnis bietet der Weg am Bach entlang bis zur Wassermühle.


8

Nordstrand – udsigt til livsglæde

En dag på stranden giver også tid til en slentretur ad strandprome­ naden ind til Sæby. Måske for at nyde en god frokost eller en isvaffel.


9

Stranden nord for Sæby er yderst populær ikke mindst for børnefamilier. Her kan børnene trygt pjaske i vandkanten, bygge sandslotte og finde spændende strandskaller og konkylier – måske endda rav. Stranden er ­unik ved, at den starter næsten inde i byen. Du skal bare lige krydse gangbroen over åen, så strækker strandpromenaden sig flere km nordpå. Det betyder også, at det er let at kombinere en dag på stranden med en spadseretur i Sæbys gamle bydel, en frokost på havnen eller en is. Strandpromenaden fører dig forbi feriecenter, campingpladser, boligområder og sommerhusområder på landsiden og kilometervis af dejlig badestand på vandsiden. I horisonten mod nord kan du se Frederikshavn og på havet den tætte trafik af færger, fragtskibe og lystsejlere.

Promenade and life on the beach The beach north of Sæby is very popular, not least with families with children. Here children can safely play at the water’s edge, build sandcastles and look for exciting seashells and conches – and perhaps even amber. The beach is unique in that it begins almost in the town itself. You just have to cross the footbridge over the stream, and the beach promenade runs several kilometres to the north. This means that it’s easy to combine a day on the beach with a walk in Sæby’s old quarter, lunch at the harbour or an ice cream. The beach promenade leads you past a holiday resort, campsites, residential areas and holiday homes, as well as kilometres of lovely sandy beaches running down to the sea. On the horizon to the north you can see Frederikshavn and the busy traffic of ferries, cargo vessels and yachts on the sea.

Promenade und Strandleben Der Strand nördlich von Sæby ist nicht zuletzt bei Familien äußerst beliebt. Hier können Kinder gefahrlos im Wasser planschen, Sandburgen bauen, interessante Muscheln sammeln und vielleicht sogar Bernstein finden. Einmalig ist an diesem Strand, dass er fast im Ort beginnt. Man muss lediglich den Bach überqueren, und schon befindet man sich an der kilometerlangen Strandpromenade. So lässt sich ein Tag am Strand gut mit einem Spaziergang durch Sæbys alten Ortskern, einem Imbiss am Hafen oder einem Eis kombinieren. Die Strandpromenade führt landseitig am Feriencenter, an Campingplätzen, Wohnvierteln und Ferien­haus­gebieten vorbei, während sich auf der Wasserseite der herrliche lange Bade-strand erstreckt. Am Horizont im Norden ist Frederikshavn und auf dem Meer der dichte Verkehr aus Fähren, Frachtschiffen und Segelbooten zu sehen.


10

Den brede børne­v­enlige strand nås til fods efter en smuk tur ad stien gennem hedelandskabet. Feriehusene ligger på naturgrunde i klit og plantage.

Lyngså er en af de landsbyer, hvor gårdene stadig ligger tæt omkring hovedgaden som for flere hundrede år siden.


11

Du kan finde rav i det lette strand­opskyl på Lyngsås brede strande.

Lyngså

- natur og herlig strand Lyngså-området er et af de populæreste feriesteder for børnefamilier på grund af den fine, børnevenlige badestrand og de attraktive feriehuse, der ligger på naturgrunde i klit og plantage. Bag klitterne findes store hede­arealer, og måske var det her, digteren Harald Bergstedt fandt den lærkerede, han så gribende beskriver i ”Jeg ved en lærkerede”. I hvert fald kendte han Lyngså godt, idet han var redaktør i Sæby en årrække, før han skrev sangen. Klithedelandskabet afløses mod nord af Professorens Plantage, et af øst­k ystens fineste naturområder. Både ved Nørklit og Sønderklit er der parkeringsplads med toiletbygning og shelters. Herfra når man stranden ad en sti op over klit­rækken. Lidt syd for Lyngså finder du fuglereservatet Stensnæs.

Dune heath and beach

Dünenheide und Badestrand

The Lyngså area is one of the most popular holi­day destinations for families with children due to its fine, child-friendly beaches and attractive holiday homes situated in dunes and plantations. The area behind the dunes is characterised by extensive heathland and may well be the exact location that inspired the poet Harald Bergstedt to write about the lark’s nest that he found. In any case he knew Lyngså well, since he was employed as an editor in Sæby for a number of years before writing the wellknown song. As you move further north, the dune heathland is replaced by the plantation at Professorens Plantage, one of the east coast’s finest regions of countryside. At both Nørklit and Sønderklit there’s a car park with toilets and shelters. From here the beach can be reached along a path that runs over the dunes. The Stensnæs bird sanctuary is found just south of Lyngså.

Lyngså und Umgebung sind wegen des kinderfreundlichen Badestrandes und der attraktiven Ferienhäuser auf naturnahen Grundstücken in Wald und Dünen bei Fami­ lien als Urlaubsziel sehr beliebt. Hinter den Dünen liegen große Heideflächen. Vielleicht fand hier der Dichter Harald Bergstedt das Lerchennest, das ihn zu einem ergreifenden Lied inspirierte. Jedenfalls kannte er Lyngså gut, da er einige Jahre als Redakteur in Sæby arbeitete, bevor er den Text schrieb. Die Dünenheidelandschaft geht im Norden in das Gehölz Professorens Plantage über, eines der schönsten Naturgebiete an der Ostküste. Bei Nørklit und Sønderklit gibt es Parkplätze mit WC und Unterständen. Von dort erreicht man den Strand über einen Pfad durch die Dünen. Etwas südlich von Lyngså liegt das Vogelschutzgebiet Stensnæs.


12

Voerså

- fugle, fisk og kanosejlads

Ved den gamle åcafé findes over 25 kanoer, som gerne transporteres til 5 afsætnings­pladser - fra ca. 5 km til 25 km. Så du bestemmer selv hvor lang turen skal være.


13

Voer Å er Østvendsyssels største å. Med sit udspring nordvest for Øster­vrå afvander den et meget stort landbrugsområde, inden den munder ud i Kattegat ved Voerså. Her vider åen sig ud, så der bliver en lille havn i selve landsbyen og en lidt større havn mellem byen og havet med gode bade­forhold for sejlerne, og hvor autocampere er velkomne. Der er gode mulig­heder for fiskeri i åen og for kanosejlads. I Voerså kan du leje kanoer, vandcykler og robåde. Kanoerne transporteres til et af fem afsætningspladser, så turen kan være fra 5 til 25 km. Fra fugletårnet ved havnen har du udsyn til det store fuglereservat ved Stensnæs. Med kikkert kan du studere gæs, edderfugle, gravænder, viber og rødben, hvoraf en del yngler i området. Syd for åløbet findes en lille børnevenlig sandstrand.

Where the stream meets the sea Voer Å is East Vendsyssel’s largest stream. With its source northwest of Østervrå it drains a very large area of farmland before running out into Kattegat at its mouth near Voerså. The stream widens here to form a small harbour in the village itself and a slightly bigger harbour between the town and the sea which has good facilities for yachters and where campervans are welcome. Angling and canoeing are popular activities in the stream. In Voerså you can rent canoes, pedalos and rowing boats. The canoes can be transported to one of five starting points, there­ after entailing canoeing trips of between 5 and 25 km. From the bird tower at the harbour you have a good view of the large bird sanctuary at Stensnæs. Using a pair of binoculars you can study geese, eiders, common shelducks, lapwings and redshanks, many of which breed in the area. South of the mouth of the stream you’ll find a small sandy beach that’s ideal for kids.

Wo der Bach ins Meer mündet

Fra fugletårnet ved havnen har du udsyn til det store fugle­reservat ved Stensnæs hvor kan man studere gæs, edderfugle, gravænder, viber og rødben, hvoraf en del yngler i området.

Die Voer Å ist der größte Bach in Ost-Vendsyssel. Von seiner Quelle nordwestlich von Østervrå bis zur Mündung in das Kattegat bei Voerså entwässert er große landwirtschaftliche Flächen. Bei Voerså wird der Bach breiter und bildet im Dorf einen kleinen, zwischen Ort und Meer einen etwas größeren Hafen mit guten Badebedingungen für Segler. Auch Wohnmobile sind hier willkommen. Der Bach ist ideal zum Angeln und Kanufahren. In Voerså kann man Kanus, Tret- und Ruderboote mieten. Die Kanus werden zu einer der fünf Einsetzstellen gebracht, von denen dann 5 bis 25 km gepaddelt werden kann. Vom Vogelbeobachtungsturm am Hafen lässt sich das große Vogelschutz­gebiet bei Stensnæs überblicken. Mit dem Fernglas kann man Gänse, Eiderenten, Brandgänse, Kiebitze und Rotschenkel studieren, von denen einige hier brüten. Südlich des Bachlaufs liegt ein kleiner kinder ­freundlicher Strand.


14

Nyd en god middag med udsigt over SĂŚby Havn og Kattegat. Her er desuden ofte musik og kunstneriske indslag.


15

Fisk og skaldyr er på menukortet på de fleste restauranter i Sæby. Havets spisekammer ligger jo lige uden for molen.

Lækker mad i godt selskab Der er mange muligheder for at spise godt i Sæby. Byens restauranter er populære både hos egnens befolkning og blandt byens mange gæster. Fisk og skaldyr er helt naturligt i højsædet her i byen ved havet, og de kan både nydes à la carte og fra de lækre – og vidt berømte – buffeter. Der er også meget andet end fisk på menuen i Sæby – både på havnens spisesteder og restauranterne omkring Torvet. Her kan du sætte tænderne i mørt oksekød, lam eller gris inspireret af det italienske, amerikanske og danske køkken.

Eating out in the town

Gut essen vor Ort

There are plenty of opportunities to eat well in Sæby. The town’s restaurants are popular amongst its own citizens and the region’s many guests. It goes without saying that fish and shellfish are popular in the town by the sea and can be enjoyed à la carte and from the delicious buffets that are also famous outside the region.

Gut essen lässt es sich in Sæby an vielen Orten. Die Restaurants erfreuen sich bei den Einheimischen wie bei den Gästen der Stadt großer Beliebtheit. Fisch und Schalentiere stehen in der Stadt am Meer natürlich an erster Stelle und werden à la carte ebenso angeboten wie im Rahmen der weithin berühmten Büfetts.

There’s also a lot more than fish on the menu in Sæby – both at the restaurants at the harbour and around the town square. Here you can enjoy tender steaks, lamb or pork inspired by Italian, American and Danish cuisine.

Doch in den Lokalen am Hafen und in den Restaurants am Markt steht nicht nur Fisch auf der Speisekarte. Auch mit zartem Rind-, Lamm- oder Schweinefleisch in der Tradition der italienischen, amerikanischen oder dänischen Küche können Sie hier Ihren Gaumen verwöhnen.


16

Slagter Engen

Frøken Madsen´s Spisehus

Oplev atmosfæren og den hyggelige stemning i Sæbys gamle ægpakkeri. Spisehuset er beliggende midt i den charmerende gamle bydel, direkte ved Sæby å. Alsidig aften á la carte. Frokostbuffet lørdage og søndage. Gemütliches Restaurant liegt im alten, attraktiven Ortskern direkt am Flüsschen Sæby Å. Abends kann man hier á la carte speisen.

The restaurant is situated in the centre of the charming old part of town right by Sæby Å. Comprehensive evening á la carte.

Pindborggade 1B, 9300 Sæby, Tel. +45 9840 8036 www.frk-madsen.dk

C

S ME D E A FÉ N

Handicapvenlig Steak- & Fiskerestaurant Havnen 2, tlf. 9846 2990 · www.cafesmeden.dk

Friskbagt brød - hver dag! Fresh-Baked bread - every day!

Vestergade 32 ◊ 9300 Sæby ◊ Tel. +45 9846 1020 www.slagterengen.dk

ØKOLOGISK GÅRDBUTIK OG FØDEVAREPRODUKTION

ZENAS Pedersholt

-

Økologisk Økologisk Økologisk Økologisk Økologisk Økologisk

oksekød saft sennep marmelade m.v. sirup, the og salte smørrepålæg

- det naturlige Vendsyssel

ÅBNINGSTIDER: Søndag og tirsdag 12.00-17.00 Øvrige aftener: mandag-fredag 17.00-19.00 Tlf. 61 60 94 44 Tryvej 201, 9352 Dybvad

w w w. z e n a s . d k

KYSTENS PERLE

Isvafler med hjemmelavet guf. Pølser, burgers og grillmad. Morgenbrød i sommerferien.

Havnen 15, 9300 Sæby. Tlf. 2282 6859

livemusik udvalgte fredage fra kl. 21-24 Mød os på Facebook

Håndværksbageren

Gl. Ålborgvej 6, 9300 Sæby. Tlf. 9846 1392

man-tors til kl. 8.00-20.00, fre-lør til kl. 8.00-23.00, søndag til kl. 8.00-18.00 Sæby

Pindborggade 16 - Sæby


17

Kom til Sæby og nyd købstadsidyllen, havnen og Jacobs store fiske- & skaldyrsbuffet. Tag for dig af buffeten. Spis med udsigt over havn og hav. Slå mave med en slendretur på havnen eller i Sæbys snørklede gader.

Vores Fiskebuffet er det store trækplaster, men vi byder også på flere a la carte retter. Bordbestilling anbefales på tlf. 98 46 1156. Åbent fra 6. marts til og med efterårsferien. Dagligt fra kl. 11.30.

Havnen 7, 9300 Sæby. Tlf. 9846 1156. www.jacobsfiskerestaurant.dk

NORDJYLLANDS HYGGELIGSTE & MEST LOKALE RESTAURANT

Lokale råvarer

Local products

Økologiske og biodynamiske vine

Organic and biodynamic wines

TAPAS • NORDJYSK BUFFET • FISK & SKALDYR • KYLLING & KØD

Havnen 12 • 9300 Sæby • Tlf. +45 9846 2222 • franks @ franks.dk • www.franks.dk


18

Sommeren igennem udstilles der spændende kunst i den Gl. Købmandsgård.

Foto: Morten Langkilde, Politiken


19

Kunstneren Lene Nürnberg Larsen er især kendt for sine ”Sæbydamer”. Hun benytter både almindelig keramikovn samt rakuog milebrænding for at få lerets udtryk frem.

Gallerier og værksteder

Smuk brugskunst, unikke smykker og elegant design til hjemmet er nogle af Sæbys bud på en ferieoplevelse, der er lige til at tage med hjem. Sæbys gamle hovedstrøg, Algade, rummer i dag et stort antal gallerier, værk­steder og brugskunstbutikker. Her er kunst for enhver smag og ofte mulighed for at møde kunstnerne. Ravsliberen er et arbejdende værksted, hvor du kan se, hvordan ravklumper bliver forarbejdet til enestående smykker. Ravsliberen har også en museumsafdeling med historiske rav- smykker helt tilbage til oldtiden samt fossiler og mineraler. Der arrangeres også kurser i at finde rav. Glashuset på Gasværksvej byder på kunst af høj kvalitet og smuk, hånd­lavet glasdesign. Sikre fuldtræffere, hvis du skal bruge en personlig gave.

Aalleries and arts & crafts

Galerien und kunsthandwerk

Attractive industrial design, unique items of jewellery and elegant design for the home are just some of Sæby’s attractions that you can take home with you. Sæby’s historic pedestrian street, Algade, contains a large number of galleries, workshops and shops selling arts and crafts. There are works of art to suit all tastes and often the chance to meet the artists themselves. The amber polisher has an open workshop in which you can see how pieces of amber are turned into unique items of jewellery. The amber polisher also has a museum section with amber jewellery dating back to the ancient times, in addition to fossils and minerals. Courses aimed at finding amber are also organised. Glashuset on Gasværksvej has art of high quality and beautiful handmade glass design which is sure to be a hit if you’re looking for a personal gift.

Schöne Gebrauchskunst, Schmuckunikate und elegantes Design für Ihr Heim sind weitere Urlaubshighlights von Sæby, die Sie sogar mit nach Hause nehmen können. In Sæbys alter Hauptgeschäftsstraße, der Algade, ­liegen heute zahlreiche Galerien, Werkstätten und Kunstgewerbeläden. Dort wird Kunst für jeden Geschmack angeboten. Oft sind auch die Künstler selbst anzutreffen. Der Bernsteinschleifer lässt sich dabei über die Schulter schauen, wie er unscheinbare Klumpen in einzigar­tige Schmuckstücke verwandelt. Ein Teil der Werkstatt ist als Museum mit historischem Bernsteinschmuck ab der alten Zeiten sowie Fossilien und Mineralien eingerichtet. Auch Bernsteinsucherkurse werden veranstaltet. Glashuset im Gasværksvej bietet hochwertige Kunst und wunderschönes handgemachtes Glasdesign an – genau das Richtige, wenn Sie ein persönliches Geschenk suchen.


20

Velkommen hos Ravsliberen i Algade 12A Besøg vores butik, med et kæmpe udvalg i ravsmykker som er produceret på eget værksted. Der er også mulighed for at se, hvordan et smykke bliver til, og måske få lavet et helt personligt smykke. Besøg også, gratis, vores spændende ravmuseum med sjældne gamle ravsmykker, sjældne fossiler og mineraler, og en montre med falsk rav. Herzlich willkommen bei Ravsliberen in der Algade 12A

Besuchen Sie unser Geschäft mit einer riesigen Auswahl an Bernsteinschmuck aus eigener Werkstatt. Besucher können dem Bernsteinschleifer bei der Schmuckherstellung über die Schulter schauen und sich vielleicht ein ganz persönliches Schmuckstück anfertigen lassen. Besuchen Sie auch kostenlos unser interessantes Bernsteinmuseum mit historischem Bernsteinschmuck, seltenen Fossilien und Mineralien sowie einem Schaukasten mit falschem Bernstein.

Welcome to Ravsliberen in Algade 12A

Visit our shop with its huge range of amber jewellery produced at our own workshop. It is also possible to see how a piece of jewellery is fashioned, and perhaps have a personal item of jewellery made specially for you. Take time to visit our exciting museum, which is free of charge and contains rare old amber jewellery, rare fossils and minerals, as well as an exhibition case featuring a display of fake amber.

”Lær at finde rav” arrangement for børn hver tirsdag kl. 8.30-10.30 uge 27-32 og for familier hver torsdag kl. 19-21 i ugerne 27-32. Tilmelding nødvendigt. ”Bernstein finden leicht gemacht” Veranstaltung für Kinder jeden Dienstag 8.30 Uhr - 10.30 Uhr KW 27-32 und für Familien jeden Donnerstag 19.00 Uhr-21.00 Uhr in KW 27-32. Anmeldung notwendig. The ”learn to find amber” event for children is every Tuesday 8.30 to 10.30 in weeks 27-32, and for families, every Thursday 19.00-21.00 in weeks 27-32. It is necessary to book in advance.

01.07 - 31.07: Mandag - lørdag 10.00 - 17.30, Søndag 11.00 - 15.00 01.04 - 30.06 & 01.08-30.09: Mandag - fredag 10.00 - 17.30, Lørdag 10.00 - 13.00 01.10 - 31.03: Onsdag - fredag 11.00 - 17.00, Lørdag 11.00 - 13.00

Algade 12 A, 9300 Sæby • Tlf. 9844 5527 • ravsliberen@ravsliberen.dk • www.ravsliberen.dk


21

- tæt på havnen Hos Glashuset kan du finde smukke, unikke glas-souvenirs og glaskunst til priser, hvor alle kan være med. Her er små finurlige figurer, billeder og dørskilte, alt er håndlavet og hver genstand er et lille kunstværk i sig selv. Når vejret tillader det kan madpakken nydes udenfor.

Glashuset, close to the harbour At Glashuset you can find beautiful, unique glass souvenirs and glass art at prices that will suit all pockets. Items include small, quirky figures, pictures and nameplates. All these items are handmade and indeed represent small works of art in themselves. Galerie Glashuset am Hafen Hier gibt es schöne Unikate als Mitbringsel und Kunstwerke zu günstigen Preisen, zu denen kleine Figuren, Bilder und Türschilder zählen. Alle Stücke entstanden in kunstvoller Handarbeit. Bei gutem Wetter kann man draußen Picknick machen.

Glashuset i Sæby · Gasværksvej 40 b · 9300 Sæby · Tlf. 2849 8442 · E-mail: glashuset@ingesglas.dk


22

GALLERI NÜRNBERG • Algade 14, 9300 Sæby • Tlf. 2663 5258 • www.galleri-nurnberg.dk

VOERGAARD SLOT NYD EN HISTORISK DAG MED

HELE FAMILIEN

Oplev en fantastisk verden af kunstskatte og kongelige antikviteter og gå på opdagelse i de mange eventyrlige fortællinger på Voergaard. Kryb ind i fangekælderen, mød spøgelserne og find blodpletten. Voergaard 6, 9330 Dronninglund www.voergaardslot.dk

Nils Møller | Sæby Porcelæn Algade 4 . 9300 Sæby . Tlf. 6171 8358 . www.nilsmoller.dk

Nils Møller ann. 2015.indd 1

08/10/14 13.24


23

Galleri MICK

Great photos and great coffee Galleri MICK is the east coast’s only photo gallery with stunning large format photography by photojournalist Mick Anderson who was born and raised in Saeby. Four exhibits are shown every year and during the summer 2015 a selection of large-format landscape photos of the local area are on display. The gallery also hosts the only coffee bar in the area serving freshly brewn lattes, espresso, macchiatos etc. with delicious cakes, muffin, chocolate and home-made juices. Located right by the harbour and church.

Galleri MICK - Algade 46 D - 9300 SĂŚby - T: +45 27114450 - www.gallerimick.dk


24

SE HVORDAN ÅNDEHULLET BLEV TIL PULSERENDE TURISME I hjertet af det gamle Sæby finder du det stemningsfulde museum, hvor du kan opleve historien om Stygge Krumpen. Se også kunstmalernes Sæby fra slutningen af 1800-tallet, og oplev hvordan fundet af Jernkilden formede turisternes Sæby i 1900-tallet. Museet byder på prøv-selv aktiviteter i den nye middelalderudstilling, hvor man bl.a. kan lege ridder eller prinsesse for en dag. SE UDS TILLINGER, Å BNINGS TIDER OG A K TIVITE T SK A LENDER PÅ K YS TMUSEE T.DK

Billetprisen er 75 kr. – gratis i alderen 0 – 18 år – gælder alle museets afdelinger i 7 dage Algade 1, 9300 Sæby. Tlf. 98 46 10 77


25 Gå på opdagelse i museets udstillinger! Her er spændende oplevel­ser for både børn og voksne. Det er lærerigt og underholdende.

Sæby Museum Sæby Museum ligger midt i Algades smukke bybillede og åbner dørene til et skatkammer af historie, formidlet på en måde, som taler til både børn og voksne. Hvordan var det at gå i skole i gamle dage, hvordan fiskede man rav og hvorfor ser byen ud som den gør i dag? Her bliver man på én gang meget klogere og godt underholdt. Kig indenfor og bliv overrasket over, hvordan det historiske rum udvider sig i Konsul Ørums gamle købmandsgård.

Sæby museum

lies amidst Algade’s beautiful townscape and opens doors to a treasure trove of history, shared in a way that appeals to both children and adults alike. What was it like to go to school in the old days, how was amber collected and why does the town look like it does today? Here you become much wiser and are entertained all at the same time. Take a look inside and be amazed at how the historic room expands within Consul Ørum’s old merchant’s house.

Sæby museum

SÆBY MUSEUM ÅBNINGSTIDER: Museet holder åbent alle hverdage fra kl. 11-15. Sæby Museum, Algade 1, 9300 Sæby. www. kystmuseet.dk

liegt mitten im schönen Stadtbild in der Algade. Hier können Sie eine wahre Schatzkammer der Geschichte entdecken, die auf eine Weise vermittelt wird, die sowohl Kinder, als auch Erwachsene anspricht. Wie war es früher in der Schule, wie hat man Bernstein gefischt, und wie ist das heutige Stadtbild entstanden? Hier kann man viel dazulernen und gleichzeitig gut unterhalten werden. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen, wie sich der historische Raum in Konsul Ørums alten Kaufmannsladen entfaltet.


26

Sæbygård – blandt admiraler og spøgelser

De enkle og strenge hovedbygninger ligger smukt omgivet af meget brede voldgrave, og i slotsgården finder man det ældste af de få bevarede trappe­ tårne i Danmark med “rustika” kvadermuring.


27

Renæssanceslottet Sæbygård ligger smukt omgivet af brede voldgrave på overgangen mellem by og skov. Herregården er kendt som børglum­bispens sommerresidens indtil reformationen, hvor konge­ huset overtog den. I 1560 kom Sæbygård igen på private hænder, nemlig admiral Otte Rud og Pernille Oxe, som færdiggjorde det renæssanceanlæg, hvor-­ af hovedbygningen endnu står. Otte Rud blev den første af flere admiraler på Sæbygård Slot, heriblandt Niels Juel. En anden, som dog havde titel af rigsmarsk, var Peder Munk, som var gift med Karen Skeel, hvis genfærd stadig viser sig ved midnatstid i riddersalen og tårnrummet med en kniv i hånden. I dag er Sæbygård herregårdsmuseum med interiører fra 1600-1900. I sommerperioden er der ugentlige arrangementer for børn, som også handler om spøgelser blandt meget andet.

Sæbygård – amongst admirals and ghosts The Renaissance castle at Sæbygård has a beautiful location surrounded by wide moats where the town and forest meet. The manor house was known as the Bishop of Børglum’s summer residence until the Reformation, when it was acquired by the king. In 1560 Sæbygård was once again transferred to private hands, more specifically those of Admiral Otte Rud and Pernille Oxe, who completed the renaissance building, of which the main building still stands. Otte Rud was the first of several admirals at Sæbygård Castle, with others including Niels Juel. Another, who was actually marshal of the armed forces, was Peder Munk, who was married to Karen Skeel, whose ghost still appears at midnight in the great hall and the tower room with a knife in her hand. Today Sæbygård is a manor museum with interiors spanning the period from 16001900. During the summer months there are weekly events for children which focus on ghosts and much more besides.

Sæbygård – unter Admiralen und Gespenstern

HERREGÅRDSMUSEET SÆBYGÅRD: 2. juni - 30. august : Tir. - fre. kl. 12.00-16-00. 5. juli - 2. august: Søn. kl. 12.00-16.00. September til maj: Åbent for gruppeomvisninger. www.saebygaardsvenner.dk

Der Renaissancebau Sæbygård in wunderschöner Lage am Übergang zwischen Stadt und Wald ist von breiten Wallgräben umgeben. Das Gut war bis zur Reformation die Sommerresidenz des Bischofs von Børglum und wurde danach von Königshaus übernommen. 1560 gelangte Sæbygård wieder in Privatbesitz. Admiral Otte Rud und Pernille Oxe stellten die Renaissanceanlage fertig, von der das Hauptgebäude noch erhalten ist. Otte Rud war der erste von mehreren Admiralen auf Sæbygård. Neben Niels Juel gehörte auch Peter Munk dazu, der jedoch den Titel des Reichsmarschalls trug. Er war mit Karen Skeel verheiratet, deren Geist um Mitternacht mit einem Messer in der Hand im Rittersaal und im Turmzimmer erscheinen soll. Heute ist Sæbygård ein Herrenhausmuseum mit Interieurs von 1600 bis 1900. Im Sommer wöchentliche Aktivitäten für Kinder, bei denen es u. a. auch um Gespenster geht.


28

Voergaard – levende middelalder

Fælles for de mange slotte og herregårde i området er, at de alle kan føres tilbage til middelalderen og til Børglumbispen, som indtil Reformationen i 1536 var Vendsyssels største jordbesidder og magtfaktor.


29

Voergård Slot er Vendsyssels betydeligste slot og en af Danmarks smukkeste renæssancebygninger. Lige som Sæbygård Slot og mange andre herregårde i landsdelen hørte Voergård under Børglum Kloster frem til reformationen. Slottet er i dag en selvejende institution og indrettet som museum. Det er indrettet og møbleret af dets sidste ejer, greve OberbechClausen og rummer landets største privatejede kunstsamling med værker af Goya, Rubens og Raphael foruden Napoleons spisestel og kostbare Mingvaser. Hver sommer føres Voergård atter tilbage til middelalderen og befolkes af riddere, gejstlige, bønder og kræmmere. Middelalderdage på Voergård er en spændende oplev­else for både børn og voksne. I december er der julearrangementer på slottet.

Where the Middle Ages come alive! Voergård Castle is Vendsyssel‘s most important castle and one of Denmark‘s most beautiful Renaissance buildings. Like Sæbygård Castle and many other manor houses in the region, Voergård belonged to Børglum Abbey until the Reformation. The castle today is an independent institution and fitted out as a museum. It was decorated and furnished by its last owner, Count Oberbech-Clausen, and is home to the country‘s biggest private art collection with works by Goya, Rubens and Raphael, in addition to Napoleon‘s dinnerware and precious Ming vases. Every summer Voergård takes a leap back in time to the Middle Ages and is populated by knights, clerics, farmers and pedlars. Medieval Days at Voergård are an exciting experience for young and old alike. In December there are Christmas events at the castle.

Lebendiges Mittelalter Voergaard ist das bedeutendste Schloss in Vendsyssel und eines der schönsten Renaissancegebäude Dänemarks. Wie Sæbygård und viele andere Güter gehörte Voergaard bis zur Reformation zum Kloster Børglum. Heute ist das Schloss eine selbständige Stiftung und als Museum eingerichtet. Mobiliar und Einrichtung stammen vom letzten Eigentümer, Graf Oberbech-Clausen. Das Museum beherbergt die größte private Kunstsammlung des Landes mit Werken von Goya, Rubens und Raphael sowie Napoleons Tafelgeschirr und kostbare Mingvasen. Jeden Sommer kehrt Voergaard ins Mittelalter zurück und wird von Rittern, Geistlichen, Bauern und Krämern bevölkert. Die Mittelaltertage auf Voergaard sind ein interessantes Erlebnis für Groß und Klein. Im Dezember stehen Adventsveranstaltungen auf dem Programm.

VOERGÅRD SLOTS ÅBNINGSTIDER SÆSON 2015: 29. marts kl. 11-16. 30. - 31. marts + 1. april . Alle dage kl. 13-16 Påske - alle dage 11-16. 1. maj (St. bededag), 14. maj (Kr. Himmelfartsdag), 25. maj (2. pinsedag), 5. juni (Grundlovsdag). Alle dage kl. 11-16. 2. maj- 14. juni: Lørdage og søndage kl. 11-16. 20. Juni - 30. august: Alle dage kl. 11-16. 11. - 19. juli: Middelalderdage kl. 11-16 5. september - 18. oktober: Lørdage og søndage kl. 11-16. 12. – 16. oktober (uge 42) Kl. 13-16 4.- 6. december: Jul på Voergaar Slot - se www.voergaardslot.dk


30 Rolykke – her boede forfatteren Gustav Wied, der er mest kendt for ”Livsens Ondskab” og ”Knagsted”. Clasens Hotel i Algade er udødelig­g jort i Herman Bangs roman ”Sommerglæder”.

Holger Drachmann søgte ofte inspiration i miljøet omkring Jernkilden. I 1904 udgav han fortællingen ”Kirke og Orgel”, som er inspireret af hans ophold i Sæby.


31 Hotel Harmonien på Torvet, der i 1800-tallet var blevet Sæbys nye centrum. Her boede digteren Henrik Ibsen, mens han skrev skuespillet ”Fruen fra Havet”.

Digterne

foretrak byen ved havet Mens malerne flokkedes i Skagen i slutningen af 1800-tallet, foretrak digterne at tilbringe sommeren i Sæby, hvor de vakte lige dele benovelse og forargelse med deres hovedstadsmode og temmelig frigjorte fester på Clasens Hotel og Hotel Harmonien. Herman Bang skrev Sommer­glæder, en usminket be­skrivelse af fru Clasen og Sæbys provinsialisme. Gustav Wied, der havde giftet sig med en nordjysk godsejer­datter, skrev satirisk om byens spidser – og om sviger­faren – hvilket ikke faldt i god jord. Holger Drachmann, der både var digter og maler, søgte ofte inspiration i Sæby, ikke mindst miljøet omkring Jernkilden. Fra Norge kom digteren Henrik Ibsen, som i Sæby fandt inspiration til skuespillet ”Fruen fra havet”, som stadig opføres fra tid til anden. Digteren Harald Bergstedt var redaktør i Sæby under første verdenskrig og kendes især for populære sange som ”Jeg ved en lærkerede” og ”Solen er så rød mor”.

The poets loved the town by the sea

Dichter liebten die Stadt am Meer

While painters flocked to Skagen at the end of the 19th century, the poets preferred to spend their summers in Sæby, where they engendered astonishment and indignation in equal measure with their fashions imported from the country’s capital and their somewhat liberated parties at Clasens Hotel and Hotel Harmonien. Herman Bang wrote a candid description of Mrs Clasen and Sæby’s provincialism. Gustav Wied, who had married the daughter of an estate owner from North Jutland, wrote satirical articles about the town’s notables – and about his father-in-law – which were anything but well-received. Holger Drachmann, who was both a poet and painter, often sought inspiration in Sæby, not least in the environment around the iron-rich spring. Norwegian poet Henrik Ibsen found inspiration in Sæby for his play “The Lady from the Sea”, which is still performed on occasion. The poet Harald Bergstedt worked as an editor in Sæby during the First World War and is particularly well known for a number of popular Danish songs.

Während die Maler sich Ende des 19. Jahrhunderts in Skagen trafen, verbrachten die Dichter ihre Sommer vorzugsweise in Sæby, wo sie mit ihrer Hauptstadtmode und den für damalige Verhältnisse recht hemmungslosen Festen in Clasens Hotel und Hotel Harmonien Verlegenheit und Verärgerung hervorriefen. In seinen „Sommerfreuden“ beschreibt Herman Bang ungeschminkt die Provinzialität von Sæby und Frau Clasen. Gustav Wied, der eine nordjütländische Gutsbesitzertochter geheiratet hatte, schrieb satirisch über die Honoratioren der Stadt - und seinen Schwiegervater, was nicht besonders gut ankam. Dichter und Maler Holger Drachmann ließ sich gern von Sæby und nicht zuletzt vom Treiben um die Heilquelle inspirieren. Auch der norwegische Dichter Henrik Ibsen besuchte Sæby und fand hier die Inspiration zu seinem Schauspiel „Die Frau vom Meer“, das immer noch aufgeführt wird. Der Dichter Harald Bergstedt war während des 1. Weltkriegs Redakteur in Sæby und ist besonders für die Texte beliebter dänischer Volkslieder bekannt.


32

Sæby Vandmølle fra Chr. V’s tid

Stemmeværket ved vandmøllen var i 1600-1700 tallet en dæmning, som også var indfaldsvejen til Sæby, og her blev der opkrævet bropenge.

Fra broen på Frederikshavnsvej har du den smukkeste udsigt til Sæby Vandmølle. Et hurtigt kig i bil, men nyd den også til fods.


33

Et af de populæreste motiver på postkort fra Sæby er Vandmøllen, der ligger der, hvor Frederikshavnsvej krydser Sæby Å. Vandmøllen er fra 1640 og nyopført i 1710 med to store vandhjul. I 1921 blev hjulene ud­skiftet med en turbine, der var i drift helt frem til 2003. I starten var Sæby Mølle ejet af Kronen, men da den i slutningen af århundredet blev delvis ødelagt af sandflugt, valgte Christian V at sælge den på auktion til Sæbygård. Sæbygårds ejer, Elisabeth Bille, ny­opførte kornmøllen i 1710 og fik ret til at opkræve ­bropenge af folk, der krydsede mølle- dæmningen – dog ikke af Sæbys borgere. Vandmøllens funktion som korn­ mølle ophørte i 1930, hvorefter den prod­u­cerede elektricitet. Frederikshavnsvej er i nutiden ført over åen lidt neden for vandmøllen, hvilket giver et idyllisk kig til den smukke møllebygning og dæmningen, som åens vand fosser ud over. Møllen er i dag en privat bolig.

Sæby Watermill – from the time of King Christian V One of the most popular postcard scenes from Sæby is the watermill which is located at the point where Frederikshavnsvej crosses the stream of Sæby Å. The watermill is from 1640 and was rebuilt in 1710 with two large waterwheels. In 1921 these waterwheels were replaced by a turbine, which remained in service right up until 2003. Originally, the watermill was owned by the Crown, but after it was partly destroyed by sand migration at the end of the century, King Christian V auctioned it off to the estate at Sæbygård. Sæbygård’s owner, Elisabeth Bille, rebuilt the grain mill in 1710 and exercised her right to charge a toll to anyone crossing the mill dam – though this didn’t apply to the citizens of Sæby. The watermill’s function as a grain mill ended in 1930, after which it began producing electricity. Today Frederikshavnsvej crosses the stream just below the watermill, thus providing an idyllic view of the beautiful mill building and the water cascading over the dam. Today the mill is a private residence.

Sæby Vandmølle – eine Mühle aus dem 17. Jh. Eines der beliebtesten Motive auf Postkarten aus Sæby ist die Wasse­rmühle, die an der Querung des Frederikshavnsvej über die Sæby Å liegt. Die Wassermühle von 1640 erhielt beim Neubau 1710 zwei große Wasserräder. 1921 wurden die Wasserräder durch eine Turbine ersetzt, die noch bis 2003 in Betrieb war. Anfangs befand sich die Mühle von Sæby im Besitz der Krone, doch als sie Ende des Jahrhunderts durch Flugsand teilweise zerstört wurde, entschloss sich Christian V., sie auf einer Auktion an Sæbygård zu verkaufen. Elisabeth Bille, die Besitzerin von Sæbygård, baute die Getreidemühle 1710 neu auf und erhielt das Recht, ­Brückenmaut von allen zu verlangen, die den Mühlendamm überquerten – mit Ausnahme der Bürger von Sæby. Die Wassermühle stellte ihren Betrieb als Getreidemühle 1930 ein und erzeugte danach Strom. Der Frederikshavnsvej überquert den Bach inz­wischen etwas unterhalb der Wassermühle und ermöglicht so einen idyllischen Blick auf das schöne Mühlengebäude und den Damm, über den das Wasser des Bachs hinwegströmt. Heute ist die Mühle ein privates Wohnhaus.


34

Snyd ikke dig selv for et besøg og en snak i minimurernes hyggelige vÌrksted, hvor der altid er tid til en rundvisning.


35

Dele af den hyggelige Algade er genskabt i nøjagtigt skalaforhold i Sæby Miniby. Her kan du se byen fra oven uden at komme til vejrs.

Minibyen - håndværk og nostalgi

Sæby Miniby blev startet i 2000 af en stor gruppe pensionerede håndværkere og frivillige, som satte sig for at genskabe nogle af byens historiske huse i skala 1:10. Foreningen tæller nu 80 medlemmer, og dagligt kan du møde 8-10 af håndværkerne i værkstedet. Minibyen vokser hvert år – lige nu bygges der på en model af Sæbygård. En sjov og hyggelig oplevelse for hele familien.

Miniature town

Miniaturstadt

The miniature town in Sæby saw the light of day in 2000 thanks to a large group of retired craftsmen and volunteers who set about recreating some of the town’s historic houses in 1:10 scale. The association now has 80 members, and you can meet 8-10 craftsmen at the workshop on any given day. The miniature town is growing year on year – a model of the manor at Sæbygaard is currently being constructed. The miniature town is a fun attraction for the whole family.

Das Projekt Sæby Miniby wurde im Jahr 2000 von einer großen Gruppe pensionierter Handwerker und Freiwilligen ins Leben gerufen, die sich vorgenommen hatten, einige der historischen Häuser der Stadt im Maßstab 1:10 nachzubauen. Der Verein hat inzwischen 80 Mitglieder, von denen acht bis zehn Handwerker täglich in der Werkstatt anzutreffen sind. Die Ministadt wächst Jahr für Jahr. Derzeit wird gerade an einem Modell von Sæbygård gearbeitet. Ein interessanter und lehrreicher Spaß für die ganze Familie.

Minibyen: 12. januar - 27. juni og 10. august - 11. december: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 8-12. 29. juni - 9. august: Mandag - fredag kl. 8-16 og lørdag - søndag kl. 11-16. Adresse: Solsbækvej 39, sæby Info: www.minibyensaeby.dk


36

Guidede ture og gode historier


37

I kunstnernes fodspor Gå ikke glip af denne spændende guidede tur i kunstnernes fodspor. Sæby har altid været et yndet opholds- og feriested for kunstnere. Hør om hvorledes kunstnerne festede med musik, sang og digt­ oplæsning på Clasens Hotel. Det var også her Herman Bang skrev Sommerglæder med en usminket beskrivelse af fru Clasen. Gustav Wied var her, Holger Drachmann var her, Henrik Ibsen var her. Sæby var og er stadig et sted, der tiltrækker kunstnere.

Periode: Hver torsdag i perioden 02.07. – 27.08 kl. 14.00 – 15.30 Antal deltagere: Max. 20 personer Pris: kr. 90,- pr. person. Børn til og med 12 år gratis. Mødested: Sæby Turistbureau Tilmelding og betaling: Sæby Turistbureau inden turens start

Byvandring

Stadtführung

Oplev Sæby til fods med vores guide på denne spændende byvandring i det idylliske Sæby, som er tæt knyttet til havet og åen. Hør bl.a. om den smukke Skt. Mariæ kirke, som er berømt for sine mange kalkmalerier, den idylliske bymidte, købmandsgårdene omkring havnen i den hyggelige og stemningsfulde Algade, som sammen med de små fiskerhuse i Strandgade giver Sæby sin helt egen charme.

Erleben Sie Sæby zu Fuß mit unserem deutschsprachigen Führer bei dieser spannenden Stadtführung durch das idyllische Sæby – eine Stadt eng verbunden mit Meer und Fluss. Hören Sie von der schönen Sct. Mariæ Kirche – berühmt für die vielen Kalkmalereien, der idyl­ lischen Stadtmitte und den Kaufmannshäusern beim Hafen in der stimmungsvollen Algade, die zusammen mit den kleinen Fischerhäusern in der Strandgade Sæby seinen ganz besonderen Charm verleihen.

Periode: Hver tirsdag i perioden 23.06. – 25.08. kl. 14.00 – 15.30 Antal deltagere: Max. 20 personer

Zeitraum: Jeden Dienstag 07.07. – 25.08. 14.00 – 15.30 Uhr

Pris: kr. 90,- pr. person

Anzahl Teilnehmer: Max. 20 Personen.

Mødested: Sæby Turistbureau

Treffpunkt: Sæby Turistbüro

Tilmelding og betaling: Sæby Turistbureau inden turens start

Anmeldung und Bezahlung: Vor Start der Führung im Turistbüro Sæby


38

Sæby Torv ligger midt på gågaden. Med udeservering byder torvet på et dejligt pusterum i dagens shopping eller sightseeing.


39

Specialbutikker og caféstemning På Torvet og de tilstødende gågader finder du spændende special­forretninger og cafeer, som gør shoppingturen til en god oplevelse. Så snart vejret tillader det, rykker cafebordene uden for og skaber sydlandsk stemning. Sæby er særligt kendt for sine gode fødevarer og delikatesser. Kloster­g ydens Fisk frister med alt godt fra havet, slagter Engen har et stort udvalg af hjemmelavede pølser og skorstens-skinker og hos Madam Smed er det vanskeligt at modstå fristelsen, når hun disker op med te, kaffe, chokolade og alverdens specialiteter. Byen er trods sin størrelse også stærk på både mode, sportstøj og indretning i butikkerne, der ligger tæt omkring det hyggelige torv midt i byen.

Specialty shops and café atmosphere

Fachgeschäfte und Straßencafés

On the square and in adjacent pedestrian streets you’ll find exciting specialist shops and cafés, which turn any shopping trip into a good experience. As soon as the weather allows, café tables are set up outside and the atmosphere takes on a more exotic feel. Sæby is particularly wellknown for its good food and exquisite delicacies. Klostergydens Fisk has a fantastic range of fish and shellfish, butcher Engen has a wide range of homemade sausages and smoked hams, whilst at Madam Smed it’s difficult not to give into temptation when tea, coffee, chocolate and a huge range of specialities are served. Despite its modest size, the town has a great selection of fashions, sportswear and interior design in the shops that border the delightful square in the middle of the town.

Auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone finden Sie interessante Fachgeschäfte und Cafés, die den Einkaufsbummel zu einem Erlebnis machen. Sobald das Wetter es zulässt, stehen die Cafétische vor der Tür und sorgen für südländisches Ambiente. Besonders bekannt ist Sæby für seine guten Lebensmittel und Delikatessen. Klostergydens Fisk lockt mit Früchten des Meeres, die Schlachterei Engen bietet eine große Auswahl an hausgemachten Würsten und Räucherschinken, und bei Madam Smed kann man nur schwer der Versuchung widerstehen, wenn dort Tee, Kaffee, Schokolade und internationale Spezialitäten serviert werden. Trotz ihrer Größe ist die Kleinstadt in den Geschäften, die sich um den idyllischen Marktplatz im Zen­ trum konzentrieren, auch groß in Mode, Sportbekleidung und Wohnartikeln.


40

Aut. El-installatør

ØSTERVRÅ

EL-SERVICE

Tilbring en god stund i Madam Smeds hyggelige specialbutik og cafe og bliv fristet af sjove skilte, dåser, diverse ting, lækkerier og hjemmebag.

APS

v/Christian Carlsen

Hjørringvej 432 . Østervrå

Tlf. 98 95 10 16 christian@preben-damtoft.dk

MADAM SMED - SØNDERGADE 20 - TLF. 2987 9966

WWW.PREBEN-DAMTOFT.DK sæby_guiden_58x42.indd 1

28/01/15 09.53

Søndergade 7, 9300 Sæby tlf. 9846 1017 Autoriseret brille- og kontaktlinseoptiker

Åbent mandag - fredag kl. 09.00-17.30 lørdag kl. 09.00-13.00

Spar penge - også i din ferie Sæby apotek_2015_58x42.indd 1

08/10/14 13.32

REMA1000 har lave priser og Danmarks største udvalg af dagligvarer til discountpris. Gå i REMA1000 og få bedre råd til alt det ekstra, der hører med til en god ferie!

Åbent alle ugens dage

8-21

Meget mere discount! Hjørringvej 33 - Gærumvej 36 - Frederikshavn Sophus Falcks Vej 2 - Sæby Kattegatvej 3 - Skagen


41

Kjolegården i Karup er en smukt restaureret gård, hvor man i ro og mag kan se på et stort udvalg i tøj og tilbehør til piger i alle aldre. Kjolegården er vært ved en kop kaffe. Der er åbent på hverdage kl. 10.00-17.30, onsdag til kl. 20.00 og lørdag til kl. 13.00.

Kjolegården sells a large range of clothes and accessories for girls of all ages. Kjolegården hat eine großen Auswahl an Bekleidungsstücken und Accessoires für Damen.

Kjolegården, Karupvej 51, Karup, 9300 Sæby, tlf. 9846 5068, www.kjolegaarden.dk

Havnen 8A · Sæby · ilsejacobsen.com · +45 3284 0490


42

Bosch Car Service og Diesel Center

– vi servicerer alle bilmærker Auto Teknik A/S Aalborgvej 77, Sæby, Tlf.: 98 46 19 44

Prøv noget nyt Det betaler sig

Sæby Autoværksted V / Allan Olsen, Gl. Ålborgvej 18, 9300 Sæby Tlf. 98 46 36 66- Fax 98 46 31 20

www.automester100.dk

Åbningstider/ Öffnungszeiten/ Opening hours Hver dag Jeden Tag Every day

8-21

Sæby Sæbygårdvej 29 Frederikshavn Hjørringvej 125 Brønderslev Østergade 52 Hjørring Åstrupvej 2 Nørresundby Thistedvej 1

www.lidl.dk


Klostergydens Fisk Klostergydens Fisk

43

Vi er specialist i friskfangede fisk og spændende fiskeretter, lige til at tage med hjem. Hvis du vil holde fest hjemme kan vi levere flot anrettede specialiteter på platter eller anrettet på fade alt efter dit ønske - lige fra 2 personer til det store fiskegilde - alt er hjemmelavet. Udendørs servering.

Klostergydens Fisk Klostergydens Fisk

Vi fiskeretter, Vi er er specialist specialist ii friskfangede friskfangede fisk fisk og og spændende spændende fiskeretter,

du vil vil holde fest hjemme hjemme kan kan shop specialises in fresh fish and lige lige til til at at tage tage med med hjem. hjem. Hvis Hvis du holde fest OurOur fishfish shop specialises in fresh fish and på platter platter eller eller anrettet anrettet interesting seafood dishes, all ready to vi vi levere levere flot flot anrettede anrettede specialiteter specialiteter på interesting seafood dishes, all ready to personer til det det store store take home. can provide attractively på fade alt efter dit ønske - lige fra 2 personer take home. We We can provide attractively alt er er hjemmelavet. hjemmelavet.Udendørs Udendørsservering. servering. arranged specialities on platters or dish- fiskegilde - alt arranged specialities on platters or dish– whichever prefer. We for cater for es es – whichever you you prefer. We cater parties ranging fromfrom just 2just people all theall the parties ranging 2 people wayway up to major events – all our dishes up to majorFisk events – all our dishes Klostergydens areare homemade. Ourhomemade. fish shop specialises in fresh fish and interesting seafood dishes, all ready to take home. We can provide attractively Klostergydens Fisk Klostergydens Fisk arranged specialities on werden platters or dishBeiBei Klostergydens Fisk werden Frischfisch Klostergydens Fisk Frischfisch 9.30- 17.30 - 17.30 esleckere – whichever you prefer.auch We cater undund Fischgerichte, zumforzumMandag Mandag- -fredag. fredag. Mo-fr.: Mo-fr.: 9.30 leckere Fischgerichte, auch parties ranging from just 2 people all the zuLørdag. 13.30 Mitnehmen, angeboten. Falls Falls Sie zuSie Lørdag.Sa. Sa.kl. kl. 9.30 9.30 --13.30 Mitnehmen, angeboten. wayeine upeine to major events – all ourliefern dishes Hause Feier veranstalten, liefern wir wirVi Vi Hause Feier veranstalten, har søndagsåbnet højsæsonen.Udeservering. Udeservering. har søndagsåbnetsamt samtekstra ekstraåbnet åbnet i højsæsonen. areIhren homemade. nach Wünschen schönschön angerichnach Ihren Wünschen angerich-WirWir haben sonntags geöffnet und erweiterte Öffnungszeiten während haben sonntags geöffnet und erweiterte Öffnungszeiten während tete Spezialitäten auf Platten. Von zwei tete Spezialitäten auf Platten. Von zwei Hauptsaison. Hauptsaison.Außenbewirtung. Außenbewirtung. Klostergydens Personen bis zur Fischfeier – alles– allesderder Personen bis großen zurFisk großen Fischfeier We’re openononSundays Sundaysand andhave havelonger longer opening opening hours hours during Bei Klostergydens Fisk werden Frischfisch ist ist hausgemacht. We’re open during the the hausgemacht. Mandag - fredag. Mo-fr.: und leckere Fischgerichte, auch zum high season. Outdoor service9.30 - 17.30 high season. Outdoor service Lørdag. Sa. kl. 9.30 - 13.30 Mitnehmen, angeboten. Falls Sie zu Hause eine Feier veranstalten, liefern wir Vi har│www søndagsåbnet samt ekstra åbnet│ iklostergydens-fisk@mail.dk højsæsonen. Udeservering. Klostergyden 9300 Sæby │ Tel. +45 9846 4240 klostergydensfisk.dk nach Ihren 9, Wünschen schön angerichWir haben sonntags geöffnet und erweiterte Öffnungszeiten während tete Spezialitäten auf Platten. Von zwei der Hauptsaison. Außenbewirtung. Personen bis zur großen Fischfeier – alles ist hausgemacht. We’re open on Sundays and have longer opening hours during the 51 high season. Outdoor service

Shopping i Sæby

Klostergyden 9, 9300 Sæby │ Tel. +45 9846 4240 │www klostergydensfisk.dk │ klostergydens-fisk@mail.dk

51

Hver lørdag i maj, juni, juli og august præsenterer Sæby Handelsstandsforening stort underholdningsprogram med masser af musik og underholdning på store torv i Sæby. Jeden Samstag im Mai, Juni, Juli und August präsentiert der Handels- und Gewerbeverein Sæby auf dem Marktplatz von Sæby ein großes Unterhaltungsprogramm mit viel Musik. Every Saturday in May, June, July and August, Sæby’s trade association presents a wide-ranging programme of music and entertainment on the main square in Sæby.

Åbningstider i Sæby: Mandag - fredag kl. 09.30 - 17.30 Lørdag kl. 09.30 - 13.00 Søndage i juli kl. 11.00 - 15.00 Open by Night: Fredag d. 26. juni kl. 9.30 - 23.00 Fredag d. 7. august kl. 9.30 - 22.00

Info: www.saeby-handel.dk


44

Ferieoplevelser i Toppen af Danmark

Masser af inspiration til store

Toppen af Danmark

I Toppen af Danmark magasinet kan du finde forslag til mange oplevelser og forskellige aktiviteter. Hent magasinet på turistbureauet, læs mere på www.toppenafdanmark.dk eller hent vores app ”Toppen af Danmark”.

FREDERIKSHAV

N SÆBY HJØRRING

SINDAL

LØKKEN

LØNSTR

UP HIRTSH ALS

TVERSTED

T IS A S IN R G GA A M

SKAGEN

ferieopleve lser i

2015

Betagende smukt kuns kunst og thåndværk Enestående natur af havet og skabt vinden Glæd dig til store musi kalske oplevelser !

Holiday experiences in the top of Denmark

Urlaubserlebnisse in der Spitze von Dänemark

Find inspiration for a wide range of activities in the Top of Denmark in our magazine. Find more information on toppenafdanmark.dk, download our app “Toppen af Danmark” or pick up a brochure at the local tourist office.

Sie finden Aktivitätsmöglichkeiten und Erlebnisse in der Spitze von Dänemark in dem Magazin. Mehr erfahren Sie auf toppenafdanmark.dk, in unserer App ”Toppen af Danmark” oder finden Sie die Prospekte in jedem Touristenbüro.

tad@toppenafdanmark.dk www.toppenafdanmark.dk

www.facebook.com/lysetsland


45

SKAGEN 92km HIRTSHALS 87km

FREDERIKSHAVN 52km

SÆBY 35km

FÅRUP SOMMERLAND 62km AALBORG LUFTHAVN 34km AALBORG 32km

43 NATURGRUNDE I HOU HALS 8km

Eksempelhus

Dejlig å være norsk - med eget hus i Danmark Hou/Hals Ved Nordjyllands østkyst udbydes nu 43 meget attraktive og smukt beliggende sommerhusgrunde. Grundstørrelse varierer fra 1075 -1280 m2 med et dertilhørende fællesareal. Alle grundene er smukt omkranset af beplantning med skovfyr - nærmest som en lille fyrrelund. Til stranden en gåtur på 20 min. (1.2 km) hvor du møder østkystens mest børnevenlige badestrand. Grundene er tæt på det hyggelige havnemiljø i hhv. Hou og Hals, hvor der findes gode restauranter og cafeer samt en meget attraktiv og smukt beliggende golfbane. På det store fællesareal, som er på 3875 m2, er der etableret en kæmpe sø. Her etableres naturlegeplads og bålplads. Den store idylliske sø giver mulighed for fiskeri. Grundene sælges med alle tilslutninger såsom el, vand m.v. og kan leveres med nøglefærdige klassiske danske sommerhuse, hvor du får en bolig du kan bruge hele året. Vi kan tilbyde en pakkeløsning, der tilgodeser alle nødvendig tilladelser og myndighedskrav.

Priseksempel Grund og hus på 100 m2 til en samlet pris kr. 1.8 mio. incl. moms. Der er også mulighed for at købe/ leje grund og selv opføre efter egne ønsker. Bygherre: Købmand Rode Andreasen, Sæby. Mail: rode@wex.dk Projektleder: Tømrermester Michael Larsen, Aså. Tlf. 29901070. Mail: michael@wex.dk Mere info: www.toemrer-michael.dk.

home sæby - Henrik Thomsen. Vestergade 43, 9300 Sæby. Tlf.: 9846 2922. Mail: saeby@home.dk


46

Musik og fest - en by, der bobler af glæde

Børnemusik­ festivalen i Hørby er på få år blevet en populær begiven­ hed, der trækker mange familier til en herlig dag på plænen ved Hørby Efterskole. I år er det lørdag 13. juni.


47

Sæby er musikkens by med to harmoniorkestre, et bigband, et tyrolerorkester og en stor musikskole til at udvikle nye talenter. Orkestrene kommer vidt omkring og optræder for tusindvis af mennesker i løbet af året, men de fylder også Sæbys egne gader med liflige toner, så snart lejlighed byder sig – og det gør den ofte. Jazz & Fisk er byens jazzfestival, der finder sted hvert år i pinsen. Hvert tredje år fyldes Sæby af musikere fra mange lande, når Musikkorps Sæby afvikler sin internationale musikfest – næste gang i 2016. Havnefesten i juli byder også på et stort koncertprogram, og som den nyeste stjerne på musikhimlen afvikles der hvert år Børnemusikfestival i Hørby – en festlig dag for både børn og voksne.

Music and festivities – a town bubbling with joy Sæby is a musical town with its two wind ensembles, bigband, Tyrolean orchestra and large music school focused on developing new talents. The orchestras tour far and wide, performing for thousands of people during the course of the year, but they also fill Sæby’s own streets with delightful tones as soon as there’s a suitable occasion – which is very often the case. Jazz & Fish is the town’s jazz festival that is held every year at Whitsun. Every third year Sæby plays host to musicians from a large number of different countries when Musikkorps Sæby holds its international music festival – with the next festival being scheduled for 2016. The harbour festival in July also offers a wide-ranging concert programme, with the latest addition to the area’s musical tradition being the annual children’s music festival in Hørby – a festive day for both children and adults alike.

Musik und Feste – eine Stadt voller Lebensfreude Sæby ist mit zwei Harmonieorchestern, einer Bigband, einer Blaskapelle und einer großen Musikschule zur Förderung neuer Talente eine Stadt der Musik. Im Laufe des Jahres absolvieren die Orchester auswärts zahlreiche Auftritte vor Tausenden von Menschen, doch sie füllen auch Sæbys eigene Straßen mit beschwingten Tönen, sobald sich die Gelegenheit bietet – und das ist oft der Fall. Jazz & Fisk ist das stadt­ eigene Jazzfestival, das jedes Jahr zu Pfingsten stattfindet. Alle drei Jahre finden sich Musiker aus zahlreichen Ländern in Sæby ein, wenn das Musikkorps Sæby sein internationales Musikfest veranstaltet – das nächste Mal 2016. Das Hafenfest im Juli bietet ebenfalls ein vielseitiges Konzertprogramm. Als neuester Stern am Musikhimmel wird jedes Jahr das Kindermusikfestival in Hørby veranstaltet – ein fröhlicher Festtag für Klein und Groß.


48

Jazz & Fisk


49

God jazz i ørerne, lækre fiskeretter på tallerkenen, øl eller vin i glasset og en lille soltråle til at brune din kind. Det er essensen af pinse og jazzfestival i Sæby d. 22.5 og 23.5. Ingredienserne er gode hver for sig, men sæbynitterne har fundet ud af, at samlet i en festival, så er det simpelt hen perfekt. Det er der mange andre, der også synes, og Sæby har hver pinse rykind af gæster, som nyder Jazz & Fisk. Jazzfestivalen er en fast tradition, som hvert år byder på nogle af jazzens bedste navne. Du kan se programmet på saebyjazzfestival.dk.

Jazz & Fish - 22.5 und 23.5.15

Great jazz in your ears, delicious fish dishes on your plate, a glass of beer or wine in your hand and the rays of the sun gently kissing your cheeks. These great individual ingredients have been combined by the locals in Sæby to form an almost perfect Whitsun and jazz festival. Their enthusiasm is clearly shared by many others, and Sæby attracts a wealth of guests every Whitsun who come to enjoy Jazz & Fish. The jazz festival is a regular tradition which each year presents some of jazz music’s top names. You can see the programme at saebyjazz­festival.dk.

Jazz & Fisch - 22.5 und 23.5.15 Guter Jazz in den Ohren, leckere Fischgerichte auf dem Teller, Bier oder Wein im Glas und ein paar Sonnenstrahlen für den gesunden Teint - das ist die Essenz des Jazzfestivals zu Pfingsten. Schon einzeln sind die Zutaten gut, doch in Sæby hat man festgestellt, dass gerade die Kombination die perfekte Festivalmischung ergibt. Dieser Meinung können sich viele andere anschließen, und so kann die Stadt jedes Jahr zu Pfingsten eine große Gästeschar zu Jazz & Fisk begrüßen. Das Jazzfestival ist eine feste Tradition und wartet jedes Jahr mit den besten Namen der Jazzmusik auf. Das Programm finden Sie unter saebyjazzfestival.dk.


50

Herlige timer på torvet i Sæby

Sæby har stolte traditioner inden for både fødevarer og musik. Det kombineres på fineste vis i en række arrange­ menter sommeren igennem. Kom og smag på Sæby!


51

Sæbys smukke torv er sommeren igennem en hyggelig oase midt i byen. Der vil ofte være levende musik og forskellige arrangementer, og der er altid hyggeligt med udeservering og ægte købstadsstemning. Her er du tæt på Sæby spændende specialbutikker med tøj, gaveartikler og kvalitetsfødevarer. Her finder du flere gode restauranter. Og her er du tæt på byens kunsthåndværkere og gallerier. Torvet er Sæbys tredje handelscentrum. Det første var Klostertorvet ved middelalderkirken. Senere flyttede handelen til Fiskertorvet, hvor Algade mødte indfaldsvejene. Byen voksede videre, og det nye Torvet blev centrum. En spadseretur fra Torvet til kirken bringer dig således baglæns igennem Sæbys byudvikling.

Lovely hours spent on the square in Sæby Sæby’s attractive square is a delightful oasis in the middle of the town throughout the summer. Live music and different events are often put on. Enjoy food and a drink served outside and the genuine atmosphere of a market town. You’re never far from Sæby’s exciting specialty shops offering clothes, gift articles and high-quality food. The town centre also has good restaurants, and there are plenty of artists and craftsmen in the town’s workshops and galleries. The square is Sæby’s third market venue. Originally, Klostertorvet by the medieval church was the centre of trade. Later, market activities moved to Fiskertorvet, where Algade met the town’s approach roads. However, the town continued to grow and the new square thus became the centre. A walk from the square to the church therefore takes you on a journey going back in time through Sæby’s urban development.

Herrliche Stunden auf dem Marktplatz von Sæby Der schöne Marktplatz von Sæby ist im Sommer eine stimmungsvolle Oase mitten in der Stadt. Häufig gibt es dort Live-Musik und verschiedene Veranstaltungen, das Ambiente ist geprägt von Außengastronomie und regem Einkaufstreiben. Die interessanten Fachgeschäfte von Sæby, die Mode, Geschenkartikel und hochwertige Lebensmittel an­ bieten, liegen in nächster Nähe, ebenso wie mehrere gute Restaurants. Und auch zu den Kunsthandwerkern und Galerien ist es von hier nicht weit. Der Marktplatz ist Sæbys drittes Handelszentrum. Das erste war der Klostermarkt an der mittelalterlichen Kirche. Später verlagerte sich der Handel auf den Fischmarkt, wo die Algade auf die Einfallstraßen traf. Die Stadt wuchs, und so wurde der neue Markt zum Zentrum. Ein Spaziergang vom Marktplatz zur Kirche führt somit rückwärts durch die Ent­ wicklungsgeschichte von Sæby.


52

Et rigtigt cykelløb for børn er en af de populære aktiviteter, når TV2 afvikler sit Tour de Franceprogram fra Sæby, hvor byen og de handlende bakker op med en havnefest.


53

Tag cyklen til sjov og sport Sæby bør opleves på to hjul, men tempoet kan være vidt forskelligt. Er du til fart og tempo, har du sikkert din mountainbike med på ferie – eller lejer en på stedet, og så byder Sæby på perfekt terræn og et anlagt spor i Sæbygård Skov. Vil du nyde ferien i mere adstadigt tempo, er cyklen stadig en god idé. Sæby er en rigtig cykel-by, også på det sportslige plan. For tredje år i træk holder byen i juli sammen med TV2 et stort Tour-arrangement under Tour de France. Der bliver et stort børne-cykelløb ”Kids Tour” i Sæbys gader og et MTB-løb fra havnen og rundt i Sæbygård Skov. Det hele indrammes af en fest på havnen, og TV2 vil sende direkte fra Sæby.

On your bike for fun and sport

Spaß und Sport auf dem Rad

Sæby should be experienced on two wheels, although the pace can differ greatly. If you like speed and excitement, you’ll probably have brought your mountain bike with you on holiday – or will have rented one locally. Sæby has perfect terrain and a trail laid out in the forest at Sæbygård. If you prefer to enjoy your holiday at a more sedate pace, then a bike is still a good idea.

Sæby sollte man auf zwei Rädern erleben, doch das Tempo kann variieren. Wer es rasant liebt, hat sicher das Mountainbike dabei oder mietet eines vor Ort. Sæby bietet nämlich das perfekte Gelände und einen präparierten Waldtrail im Sæbygård Skov. Aber auch wenn Sie Ihren Urlaub ruhiger angehen möchten, ist das Rad ein idealer Begleiter.

Sæby really is a cycling town. This can be seen in the summer, when for the third year running the town – in collaboration with Danish nationwide TV channel, TV2 – will host a Tour event during the Tour de France. There’ll be a children’s cycle race, “Kids Tour”, on the streets of Sæby and an MTB race from the harbour and through the forest at Sæbygård. The entire event is supplemented by a festival at the harbour, and TV2 will be transmitting live from Sæby.

Sæby ist auch in sportlicher Hinsicht eine richtige Fahrradstadt. Im dritten Jahr in Folge veranstaltet die Stadt zusammen mit TV2 während der Tour de France ein großes Tour-Event. In Sæbys Straßen finden das große Kinderradrennen „Kids Tour“ und ein MTB-Rennen vom Hafen bis durch Sæbygård Skov statt. Umrahmt wird das Ganze von einem Fest am Hafen. TV2 sendet dazu live aus Sæby.


54

Havørreden er det mest eftertragtede bytte og kan fanges både fra molen og i Voer Å. Du kan også fange torsk, makrel, rødspætte, fjæsing og pighvar i havet samt skalle og bækørred i åerne.

Fiske r e oplevafeDals nmark I Toppen

an der Spitze Fischerlebnisse

von Dänemark

Hent den nye fiskeguide på turist bureauet.


55

Du kan fiske direkte fra kysten, mange steder endda uden waders. Mange fisk, bl.a. hav­ørreder, søger føde inden for revlerne – og altså i kasteafstand fra stranden.

Godt fiskeri i sø, å og hav Sæby-området byder på noget af det bedste fiskevand i landsdelen. Både Voer Å og Sæby Å har optræk af havørred foruden en fast bestand af bæk­ørred. I Dybvad Søpark kan du fange ål, aborre og gedde. Til åerne kan du købe fiskekort hos JC Fiskegrej på havnen i Sæby. Husk også det lovpligtige fisketegn, der købes på turistbureauet eller på fisketegn.dk. Det kræves også, hvis du vil fiske fra mole eller strand, hvor fiskeriet i øvrigt er gratis. Søndre mole i Sæby er et populært fiskested med chance for at fange havørred, torsk, rødspætte, skrubbe, makrel og hornfisk. Disse arter kan du også fange direkte fra stranden. Nord for Sæby er der et godt fiskeri efter fladfisk, der fouragerer inden for revlerne mellem høfderne. Stranden ved Lyngså byder tillige på havørred, fjæsing og pighvar.

Taking the baitin lakes, streams and from the breakwater

Die Fische beißen in See, Bach und Meer

The Sæby area has some of the best waters for fishing in the region. The streams of Voer Å and Sæby Å attract sea trout in addition to a permanent population of river trout. At Dybvad Søpark you can catch eel, perch and pike. You can purchase a fishing pass at JC Fiskegrej at the harbour in Sæby. Remember also the mandatory fishing licence, which can be purchased at the tourist office or at fisketegn.dk. A fishing licence is also required if you wish to fish from a breakwater or from the beach, where fishing is otherwise free of charge. The southern breakwater in Sæby is a popular fishing spot and offers good chances of catching sea trout, cod, plaice, flounder, mackerel and garfish. These species can also be caught directly from the beach. North of Sæby is the ideal place to fish for flat fish that forage within the sandbanks between the breakwaters. The beach at Lyngså also has sea trout, weever and turbot.

Sæby und Umgebung gehören zu den besten Angelrevieren der Region. In den Bächen Voer Å und Sæby Å sind neben einem festen Bestand an Bachforellen auch Meerforellen anzutreffen. Im Dybvad Søpark kann man Aale, Barsche und Hechte fangen. Für die Bäche sind Angelkarten bei JC Fiskegrej im Hafen von Sæby erhältlich. Bitte denken Sie auch an den obligatorischen Angelschein, der im Touristbüro oder auf fisketegn.dk erworben werden kann. Dieser ist auch erforderlich, wenn Sie von der Mole oder vom Strand aus angeln, wo das Angeln ansonsten kostenlos ist. Die Søndre Mole in Sæby ist ein beliebter Angelplatz, wo Meerforelle, Kabeljau, Scholle, Flunder, Makrele und Hornhecht an den Haken gehen können. Diese Fische kann man auch direkt vom Strand aus fangen. Nördlich von Sæby liegen ideale Angelgründe für Plattfische, die dort an den Sandbänken zwischen den Buhnen auf Nahrungssuche gehen. Am Strand bei Lyngså beißen außerdem Meer­ forelle, Petermännchen und Steinbutt.


56

SÌbys svømmehal er en herlig oplevelse for hele familien med vandrutsjebane til børnene og wellness-afdeling til de voksne.


57

Sæby Tennisklub råder over nogle af Danmarks smukkest beliggende baner omgivet af Sæbygård Skov.

Aktiv ferie for store og små

Tag golfkøllerne med på ferie – eller cyklen, løbeskoene, tennisketsjeren osv. Så er du sikker på en ferie med frisk luft, god motion og uforglemmelige naturoplevelser. Sæby Golfklub holder til på Sæbygård og byder på en smuk og meget afvekslende bane i let kuperet terræn, hvor både søer og Sæby Å er i spil. Her finder du også en fin par 3-bane, hvor alle kan spille. Naturen omkring Sæby indbyder til både løb og cykling med udfordrende terræn og smukke landskaber. Sæby Tennisklub råder over nogle af Danmarks smukkest beliggende baner omgivet af Sæbygård Skov. Syd for Voerså finder du Sørå Fodboldgolf, hvor hele familien kan udfordre hinanden i den sjove sport. Foretrækker du lodrette udfordringer, har du muligheden hver torsdag aften i sommerhalvåret hos Ørtoft Klatrecenter, der byder på klatrevægge og -pæle i op til 13 meters højde.

Active holiday for all ages

Aktivurlaub für Groß und Klein

Take your golf clubs with you on your holiday – or your bike, running shoes, tennis racquet, etc. Then you’re sure to experience a holiday full of fresh air, plenty of exercise and unforgettable scenery. Sæby Golfklub is based at Sæbygård and has an attractive and varied course in gently rolling terrain where lakes and streams present natural hazards. The club also has a good par-3 course that’s open to all. With its challenging terrain and attractive landscapes, the countryside surrounding Sæby is perfect for running and cycling. Sæby Tennis club has some of Denmark’s most attractively located courts, surrounded by the forest of Sæbygård Skov. South of Voerså you find Sørå Fodboldgolf, where the whole family can compete against each other in this fun and challenging sport. If you prefer a vertical challenge, then every Thursday evening during the summer months Ørtoft Klatrecenter is open – a climbing centre that has climbing walls and poles with heights of up to 13 metres.

Wenn Sie Ihre Golfschläger, Räder, Joggingschuhe, Tennisschläger usw. mit in den Urlaub nehmen, sind Ihnen frische Luft, viel Bewegung und unvergessliche Naturerlebnisse sicher. Der Golfclub Sæby auf Sæbygård bietet einen schönen und abwechslungsreichen Platz in leicht hügeligem Gelände mit Seen und dem Bachlauf der Sæby Å. Der Par-3-Kurs steht allen Besuchern offen. Die Natur rund um Sæby lädt mit anspruchsvollem Terrain und schönen Landschaften zum Laufen und Radeln ein. Der Sæby Tennisklub mit Sæbygård Skov als Kulisse gehört zu den schönstgelegenen Tennisanlagen Dänemarks. Bei Sørå Fodboldgolf südlich von Voerså kann die ganze Familie im Fußballgolf gegeneinander antreten. Wem es eher die Senkrechte angetan hat, der kann im Sommerhalbjahr jeden Donnerstagabend die bis zu 13 m hohen Kletterwände und -pfähle im Ørtoft Klatrecenter erklimmen.


58

Udsigten fra Gedebjerget er fantastisk. Og har du fulgt stien nede fra Sæbygård Skov, så har du ærligt fortjent den medbragte kaffe eller kolde forfriskninger.


59 Landinspektør Nic. Nellemann købte i 1925 2 ha. uopdyrket land, som han i årene efter omdannede til et fantastisk haveanlæg. Hans store passion var paradisæbletræer, hvoraf han plantede over 100 sorter.

Ta’ på skovtur! En herlig dag med familien Sæbygård Skov er en af landets smukkeste bøgeskove og et yndet motiv for Danmarks nationalromantiske landskabsmalere i 1800-tallet, hvoraf især P. Mønsteds malerier med Sæby Å og skoven de senere år har opnået auktionspriser i million­klassen. Skoven strækker sig helt inde fra byen ud forbi slottet og videre op mod Gedebjerget, hvor der er en fantastisk udsigt over by, slot, skov og hav. Her er mange udflugtsmål – Skovlyst med pavillon og friluftscene, det gamle kursted Jernkilden, Nellemanns Have med den unikke samling af paradisæbletræer – af nogle betegnet som Sæbys svar på Monets Have ved Paris, Sæby Å, der slynger sig gennem skoven, Sæbygård Slot med voldgrav og endelig det 85 m høje Gedebjerget. Der er stiforbindelse fra Sæbygård Skov.

A walk in the woods – perhaps your best holiday experience

Ein Waldausflug – vielleicht das schönste Urlaubserlebnis

The forest of Sæbygård Skov is one of the most beautiful beech forests in the country and was a favourite subject of Denmark’s national romantic landscape painters in the 19th century, of whom P. Mønsted’s paintings depicting the stream and the forest, in particular, have fetched seven-figure prices at auction in recent years. The forest covers an area from within the town past the castle and onwards up to the hill at Gedebjerget, which has a fantastic view of the town, castle, forest and sea. There are many potential excursions here Skovlyst with its pavilion and open-air stage, the former iron-rich spring, the gardens of Nellemanns Have with its unique collection of crab apple trees – regarded by some as Sæby’s equivalent of Monet’s Garden in Paris - the stream of Sæby Å which meanders through the forest, Sæbygård Castle with its moat and finally the 85-m high hill at Gedebjerget. There’s a path running from the forest.

Sæbygård Skov ist einer der schönsten Buchenwälder des Landes und war ein beliebtes Motiv der nationalromantischen Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts. Vor allem P. Mønsteds Gemälde haben in den letzten Jahren auf Auktionen hohe Preise erzielt. Der Wald erstreckt sich von der Ortsmitte am Herrenhaus vorbei bis zum Gedebjerg hinauf, von wo man einen fantastischen Blick auf Sæbygård, Stadt, Wald und Meer hat. Ausflugsziele gibt es hier viele – Skovlyst mit ­Pavillon und Freilichtbühne, die alte Eisenquelle, Nellemanns Have - Sæbys Antwort auf Monets Garten - mit seiner einmaligen Apfelbaumsammlung, die Sæby Å, die sich durch den Wald schlängelt, Sæbygård mit Wall­ gräben und schließlich den 85 m hohen Gede­ bjerg. Dorthin führen Wanderwege durch den Wald.


60

Alle fortjener kvalitetstid med familie og venner Tag på en endagstur, eller måske med en overnatning, Stena Line har altid gode tilbud. Om bord kan både store og små finde gode tilbud, og i restauranten spiser man til favorable priser.

Everyone deserves a break Book din rejse på www.stenaline.com DK tlf.: +45 96 20 02 00. SE tlf.: +46 770 57 57 00 NO tlf.: +47 02 010. danmark@stenaline.com


61

Cykelgården

Har du ikke selv cykel med, kan du leje gode cykler til børn og voksne hos Cykelgården i Sæby. Priser fra 90 DKK. Er din cykel til reparation hos Cykelgården - låner du en anden cykel. Helt gratis.

SEJL MED FJORD LINE TIL NORGE! Bergen Oslo Sandefjord Stavanger

Langesund Kristiansand

Strömstad

Hirtshals

Foto: Espen Gees / 123rf.com.

97 96 30 00

Falls Sie Ihr Fahrrad nicht mitgenommen haben, können Sie beim Cykelgården in Sæby gute Fahrräder für Erwachsene und Kinder mieten. Preise ab DKK 90,-. If you don’t have a cycle with you, you can rent good cycles for children and adults at Cykelgården in Sæby. Prices from DKK 90.

Søndergade 6A · Sæby · tlf.: +45 9846 1410 www.cykelgårdensæby.dk

Kanoer, værelser, café og kiosk Hyggelige, nyrenoverede dobbeltværelser Internet. TV og udsigt over åen. Dobbelt værelse kr. 450,-. Med balkon kr. 550,Zimmervermietung Gemütliche Zimmer mit Internet, TV und Blick auf den Fluss. Doppelzimmer DKK 450,Mit Balkon DKK 550,-

Sejl en tur på åen eller træd en vandcykel. Kanoture fra 5 - 25 km ind i landet. Nyd mad og kaffe ved åen. Vi byder dig velkommen! Hovedsæson juni, juli og august - ellers åbent efter aftale. Verleih von Kanus, Ruder- und Tretbooten Besuchen Sie Voerså - hier finden Sie eine idyllische Umgebung. Mieten Sie ein Boot und fahren Sie den Fluss entlang. In der Hauptsaison Juni, Juli und August oder nach Absprache.

VOERSÅ KANO- OG VÆRELSESUDLEJNING Østkystvejen 344, Voersaa Tlf. +45 9846 0051 post@voersaaferie.com www.voersaaferie.com


62

NORDEUROPAS STØRSTE AKVARIUM

GIGANTISK NYHED I APRIL 2015 Nyt, flot oceanarium med spektakulært skibsvrag

MEGET MERE END FISK

Tag familien med på eventyr! Dyk helt ned på havets bund, kravl rundt i skibsvraget og fang krabber med de bare hænder. Der venter store HAV-oplevelser, ude og inde. Mød hajer, sæler og klumpfisk. DE

VIEL MEHR ALS NUR FISCHE

Gehen Sie mir Ihrer Familie auf Abenteuerreise! Tauchen Sie hinunter auf den Meeresgrund, klettern Sie auf einem Schiffswrack herum und fangen Sie Krabben mit bloßen Händen. Fantastische MEER-Erlebnisse warten auf Sie – im Innen- und Außenbereich. Entdecken Sie Haie, Robben und Mondfische. NEUHEIT AB MITTE APRIL 2015: Das neue Ozeanarium präsentiert sich mit einem spektakulären Schiffswrack und noch fantastischeren Erlebnissen! UK

MUCH MORE THAN JUST FISH

Take the whole family on an adventure! Dive all the way down to the sea bed, clamber around in the shipwreck and catch crabs with your bare hands. Incredible OCEAN experiences are lying in wait, both outdoors and in. Come face to face with sharks, seals and sunfish. NEWS FOR MID-APRIL, 2015: The new Oceanarium will open with a spectacular shipwreck and even greater experiences!

www.oceanarium.dk www.facebook.com/ekspedition Feriehus i Nordjylland Ferienhaus in Nordjütland www.visittoppen.com

P

FREE

Willemoesvej 2 · DK 9850 Hirtshals · T: +45 9894 4444


63

Sæby Svømmebad! Oplevelser med omtanke

Sæby Svømmebad er mere end blot en svømmehal: Legebassin til de mindste, 25 meter bassin med 1, 3 og 5 meters udspring. Morskabsbassin & 60 m vandrutsjebane. Stor wellness afdeling med spabad, dampsauna, stor aussguss sauna og varmtvandsbassin.!

! ! !

More than just a swimming pool : Paddling pool, 25 m pool with 1, 3, 5 meter dive tower. Fun pool and 60 m water chute. Large wellness section whit double jacuzzis, steam sauna, huge aussguss sauna and hot water pool.! Das Hallenbad, Sæby Svømmebad verflügt über Spielbassin für Kleinkinder, Schwimmbecken (25m) mit 1, 3 und 5m Sprungbrett. Spassbad und eine 60 m lange wasserrusche. Großer wellnessBereich mit Whirlpool, Dampfsauna, aussguss Gemeinschaftssauna und Warmwasserbassin.!

Rådhuspladsen 3, 9300 Sæby, 98459397 greenpool.dk


64

Minigolf er indbegrebet af campingliv og sjov for hele familien, og p책 Hedebo Camping finder du en af de mere udfordrende baner.


65

Et kæmpe kræmmermarked er blevet en fast pinse-tradition på Hedebo Camping. Markedet tiltrækker både campister og mange gæster fra landsdelen.

Camping direkte ved stranden, tæt på byen To af Danmarks skønneste campingpladser finder du lige nord for Sæby. Med direkte adgang til den populære badestrand og i gåafstand af den byen og den stemningsfulde havn. Svalereden Camping & Hytteby og Hedebo Strand Camping er begge campingpladser i absolut topklasse med alle de faciliteter, en familie kan ønske sig i ferien. Hvad enten du ankommer med eget telt eller campingvogn eller du har booket en campinghytte, så er campingpladsen det ideelle udgangspunkt for ferien i Sæby-området. Tæt på hav, by, skov, golfbane og alle de andre oplevelser. Hedebo Strand Camping indvier i år et helt nyt pool-område med flere bassiner og vandrutsjebaner. Og Svalereden Camping & Hytteby byder på et tæt aktivitetsprogram med bl.a. pinsebal, musikalske indslag og underholdning for børn.

Camping - right next to the beach, close to the town

Camping – direkt am Strand in Stadtnähe

Two of Denmark’s most attractive campsites are situated just north of Sæby. They face directly onto the popular beach and are within walking distance of the town and the atmospheric harbour. Svalereden Camping & Hytteby and Hedebo Strand Camping are both campsites of extremely high quality with all the facilities a family could ever wish for on a holiday. Regardless of whether you have your own tent or caravan or have booked a holiday cabin, the campsite is the ideal base from which to enjoy a holiday in the Sæby area and is close to the sea, town, forest, golf course and all the area’s other attractions. Hedebo Strand Camping is opening a new area this year with several pools and water chutes. Svalereden Camping & Hytteby has a packed activity programme offering a Whitsun ball, musical events and entertainment for children.

Zwei der schönsten Campingplätze Dänemarks liegen direkt nördlich von Sæby, mit direktem Zugang zum beliebten Badestrand und in Gehentfernung zur Stadt und dem stimmungsvollen Hafen. Svalereden Camping & Hytteby und Hedebo Strand Camping sind Campingplätze der absoluten Spitzenklasse mit allem Komfort, den sich eine Familie im Urlaub wünschen kann. Ganz gleich, ob Sie mit dem eigenen Zelt oder Wohnwagen anreisen oder eine Campinghütte gemietet haben, ist der Campingplatz der ideale Ausgangspunkt für einen Urlaub in Sæby und Umgebung - mit Hafen, Stadt, Wald, Golfplatz und allen anderen Erlebnismöglichkeiten in nächster Nähe. Hedebo Strand Camping weiht in diesem Jahr einen ganz neuen Poolbereich mit mehreren Becken und Wasserrutschen ein. Svalereden Camping & Hytteby bietet ein umfangreiches Aktivitätsprogramm mit Pfingstball, musikalischen Beiträgen und Unterhaltung für Kinder an.


66

Foto konkurrence Vi vil gerne have gæsternes bud på, hvad det er der gør en ferie i Sæbyområdet værd at mindes. Billederne skal være taget i Sæby/Lyngså eller Voerså. Du kan indsende lige så mange fotos du vil. Billederne skal sendes i digitalt format (jpg og min. 300 dpi) til saeby@turisthusnord.dk eller på CD til Sæby Turistbureau, Algade 14, 9300 Sæby. Vi forbeholder os ret til at anvende de indsendte billeder i markedsføring af Sæby. 1. præmie: Gavekort på 1.000 kr. på feriehusophold i Lyngså / Sæby 2. præmie: Gavekort på 700 kr. på feriehusophold 3. præmie: Gavekort på 500 kr. på feriehusophold We’d love to see what our guests think makes a memorable holiday in the Sæby area. The pictures must be taken in Sæby/Lyngså or Voerså. You can submit as many photos as you like. The photos must be sent in digital format (jpg and min. 300 dpi) to saeby@turisthusnord.dk or on a CD to Sæby Turistbureau, Algade 14, 9300 Sæby. We reserve the right to use any pictures submitted in the marketing of Sæby. 1ST PRIZE: Gift voucher for DKK 1,000 that can be redeemed against a stay at a holiday home in Lyngså / Sæby. 2ND PRIZE: Gift voucher for DKK 700 that can be redeemed against a stay at a holiday home. 3RD PRIZE: Gift voucher for DKK 500 that can be redeemed against a stay at a holiday home.

Wir möchten von unseren Gästen gerne wissen, an was sie nach einem Urlaub in unserer Gegend gerne zurückdenken. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie uns ­Fotos schicken, die Sie in Sæby/Lyngså oder Voerså gemacht haben. Diese sind als Digitalbilder einzusenden (jpg-Format, mind. 300 dpi) entweder per E-Mail an: ­saeby@turisthusnord.dk oder auf einer CD-Rom an: Sæby Turistbureau, Algade 14, DK-9300 Sæby. Wir behalten uns vor, die eingesendeten Fotos für die Vermarktung von Sæby zu verwenden. 1. Preis: Geschenkgutschein DKK 1.000 für einen Aufenthalt im Ferienhaus in Lyngså / Sæby. 2. Preis: Geschenkgutschein DKK 700 für einen Aufenthalt im Ferienhaus. 3. Preis: Geschenkgutschein DKK 500 für einen Aufenthalt im Ferienhaus.


67

Bo godt og få en herlig ferie i Sæby Sæby tilbyder alle former for overnatning – hoteller, feriecenter, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og private værelser. Hoteller og vandrerhjem ligger i byen, mens feriecenter og campingpladser alle ligger med direkte adgang til stranden nord for Sæby. Sommerhusene ligger fra Sæby Havn og nordpå ned til vandet og i området omkring Lyngså.

A comfortable stay and a great holiday in Sæby Sæby has a wide range of overnight accommodation – hotels, holiday resort, hostel, campsite, holiday cottages and private rooms. The hotels and hostels are in the town itself, whilst the holiday resort and campsites all have direct access to the beach north of Sæby. There are holiday homes over­ looking the sea immediately north of Sæby Harbour and in the vicinity of Lyngså.

Gut wohnen in einem schönen Urlaub in Sæby In Sæby haben Sie alle Übernachtungsmöglichkeiten: Hotels, Feriencenter, Jugendherberge, Campingplätze, Ferienhäuser und Privatzimmer. Die Hotels und die Jugendherberge liegen im Ort, das Ferien­ center und die Camping­ plätze außerhalb mit direktem Zugang zum Strand im Norden von Sæby. Die Ferienhausgebiete von Sæby liegen vom Hafen in Richtung Norden zum Wasser hin und rund um Lyngså.


68

SÆBY FRITIDSCENTER & HOSTEL SÆBYGAARDVEJ 32 DK-9300 SÆBY + 45 98 46 36 50 sfc@post.tele.dk www.saebyfritidscenter.dk

SLEEP CHEAP!

Hostel ● Cafeteria ● Minigolf ● Hytter ● Sportshaller ● Konference Selskabslokaler ● Mad ud af huset

Frederikshavnsvej 112 B, Sulbæk · DK-9900 Frederikshavn T: +45 9846 1937

Camping · Hytter · Dobbeltværelser · www.svaleredencamping.dk


69

Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort – et moderne 4-stjernet hotel i den gamle købstad Sæby Velkommen til Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort, beliggende i den nordlige ende af den idylliske købsstad Sæby, kun 300 meter fra smukke Kattegat. Willkommen im Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort, das im nördlichen Teil Sæby nur 300 m vom Meer entfernt liegt. In unserem Aqua Spa-Bereich können Sie sich entspannen, sich gegenseitig mit einer Behandlung in unserem Wellnessbereich verwöhnen oder das Essen in unserem schönen Restaurant genießen. Die einzigartigen Einrichtungen des Hotels und die zentrale Lage in der Nähe von Wald, Strand und den vielen Sehenswürdigkeiten in Nordjütland machen das Hotel Viking zum idealen Ausgangspunkt für einen gelungenen Aufenthalt im Land des Lichts. Welcome to Hotel Viking Aqua, Spa & Wellness Resort, situated at the northern end of the idyllic market town of Sæby, and just 300 metres from the beautiful Kattegat. Relax in our Aqua Spa section and indulge yourself with a treatment in our wellness section or enjoy dinner at our lovely restaurant. The hotel’s unique facilities and central location close to the forest, beach and North Jutland’s many attractions make Hotel Viking the perfect base for an enjoyable stay in the Land of Light.

Slap af i vores Aqua Spa afdeling, forkæl hinanden med en behandling i vores wellness afdeling eller nyd en middag i vores lækre restaurant. Hotellets unikke faciliteter og den centrale placering, tæt på skov, strand og Nordjyllands mange seværdigheder, gør Hotel Viking til det perfekte udgangspunkt for et vellykket ophold i lysets land.

Frederikshavnsvej 70 - 72 • 9300 SÆBY Telefon: 98 46 17 00 E-mail: info@hotelviking.dk www.hotelviking.dk


70

www.visittoppen.com Skagen - Frederikshavn - Sæby Strand hele vejen rundt - et helt specielt lys

skagen feriehusudlejning

sæby feriehusudlejning

Skagen Turistbureau: +45 9848 8655 Vestre Strandvej 10, 9990 Skagen

Sæby Turistbureau: +45 9846 1244 Algade 14, 9300 Sæby

e-mail: feriehus@turisthusnord.dk


71

Spændende TING DU IKKE MÅ ferieoplevelser du GÅ GLIP ikke må gå AF! glip af!

3

sKAGEN

Hyggelig camping direkte til stranden Hedebo er med sin beliggenhed direkte ned til stranden og i gåafstand af Sæby en af Nordjyllands mest populære campingpladser med masser af aktiviteter for hele familien. Luksushytter med toilet og bad.

Verdensballet ved Den Tilsandede Kirke

En række af verdens førende balletdansere og operasangere sætter igen hinanden stævne ved Den Tilsandede Kirke i skagen i 2015.

Dato: 13. & 14. juli

www.verdensballet.dk

Fr.hAvN Frederikshavnsvej 108 · 9300 Sæby · tlf. 9846 1449 info@hedebocamping.dk · www.hedebocamping.dk

Elins

Tordenskioldsdage i Fr.havn - året er 1717 Oplev skandinaviens største maritime 1700tals festival. spændende marked. Arbejdende stande. Træskibe og over 1.000 statister.

Dato: 26. - 28. juni.

Strandferie

www.tordenskiold.dk

sæby Lyngså Strand Feriehuse ved klit og strand. 11 huse fra 4-8 personer. Også privatværelsesudlejning. Tæt ved købmand, minigolf, vaskeri, cykeludlejning, legeplads og grillbar.

Sæby Jazzfestival - Jazz og Fisk

Nordisk jazz, humoris-tisk jazz, New Orleans jazz og swing jazz. hertil alt godt fra havet i Jazzy udgave!

Dato: 22. - 23. maj www.saebyjazzfestival.dk Chr. Pedersensvej 6, 9300 Sæby Tlf.: 22 55 02 94 / 27 59 12 94 hhjsra@gmail.com ∙ www.hhbb.dk

Vermietung von Ferienhäusern. Vermietet werden 11 Häuser für 4 - 8 Personen. Auch Privatzimmer-vermietung. Spielplatz und Grillbar in der Nähe. Kaufmann, Minigolf-anlage, Waschsalon, Fahrradverleih.

Lyngså Strand Feriehuse, by dunes and beach. 11 houses for 4-8 persons. Private rooms. Close to the grocer’s, mini golf, launderette, cycle hire, playground and grill bar.

Tel. +45 4044 6619 www.elinsstrandferie.com • elin@elinsstrandferie.com


72

Turisthus Nord Møde- og konferenceansvarlig Anette Hauge Meetings aha@turisthusnord.dk Tlf. 3841 7215 Mød os og vores netværk af spændende hoteller og anderledes møde- og konference faciliteter. Kontakt Anette Hauge for et godt og uforpligtende tilbud på aha@turisthusnord.dk

Beliggenheden helt tæt på vandet giver ekstra oplevelser i pauserne under konferencen. Frokost med udsigt eller strække ben på Strandpromenaden.


73

En ekstra dimension til din

konference

Sæby har den ekstra oplevelse, der gør konferencen uforglemmelig for alle deltagere. Og vi sørger naturligvis for alt det praktiske. Turisthus Nord/Meetings hjælper dig med at gøre netop din konference til en succes. Vi er klar med fuld service og tilbyder dig én og samme sparrings­partner i planlægningsforløbet.

· Booking af hotelværelser · Booking af mødefaciliteter · Forplejning og restaurantbesøg · Transfer og øvrig logistik

· Teambuilding · Sightseeing, ledsagerture · Underholdning

Uanset om din konference skal være udviklende, udfordrende, smuk, underholdende eller afslappende, er Toppen af Danmark med sin fantastiske beliggenhed og kombination af smukke landskaber, enestående kultur og attrak­tioner det allerbedste udgangspunkt. Vi samarbejder med en bred vifte af professionelle og dejlige konferencehoteller og restauranter fra Skagen i nord til Sæby i syd. Lad os sende dig et tilbud, skræddersyet helt efter dine ønsker – lige det ekstra, som gør din konference unik.

Give your conference an extra dimension

Eine neue Dimension für Ihre Tagung

Sæby has an extra dimension that makes your conference unforget­ table for all those attending. And rest assured we’ll look after all the practical aspects for you. Turisthus Nord/Meetings will help you make your conference a great success. We offer you full service and a dedicated sparring partner during the planning phase.

Sæby hat das gewisse Extra, das Ihre ­Tagung für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Um alle praktischen Dinge kümmern wir uns. Turisthus Nord/Meetings verhilft Ihrer Tagung zum Erfolg. Wir stehen Ihnen für alle Serviceleistungen zur Verfügung und fungieren als Dialog­partner für den gesamten Plan­ungs­ prozess.

· Booking of hotel rooms of meeting facilities · Booking · Catering and visits to restaurants and other logistics · Transfers · Teambuilding · Sightseeing, tours for companions · Entertainment

· Buchung von Hotelzimmern von Tagungseinrichtungen · Buchung · Verpflegung und Restaurantbesuche und sonstige Logistik · Transfer · Teambuilding · Sightseeing, Begleiterprogramm · Unterhaltungsprogramm

We collaborate with a wide variety of professional and delightful conference hotels and restaurants from Skagen in the north to Sæby in the south. Ask for an offer, tailor-made to suit your wishes – and get an extra dimension that makes your conference unique.

Von Skagen bis Sæby arbeiten wir mit einer breiten Palette professioneller und wunderbarer Tagungshotels und Restaurants zusammen. Gern senden wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot – mit den Extras, die Ihre Tagung zu etwas Besonderem machen.


74

Annoncør index: Aktiviteter / Activities / Aktivitäten NAVN

ADRESSE

TELEFON ANN. SIDE KORT

Nordsøen Oceanarium

Willemoesvej 2, Hirtshals

+45 9894 4444

62

Sæby Golfklub

Vandløsvej 50

+45 9846 7677

63

A5

Sæby Miniby

Solsbæksvej 39

+45 9846 6699

34

E5

Sæby Svømmebad

Rådhuspladsen 3

+45 9845 9397

63

C5

Sørå Fodboldgolf

Agerstedvej 5, 9340 Sørå, Aså

+45 6165 9340

61

Voerså Kano- og Værelsesudlejning

Østkystvejen 344, Voerså

+45 9846 0051

61

Kunst & Kultur / Art & Culture / Kunst & Kultur

GALLERI / GALLERY / GALLERIE Galleri Mick

Algade 46 D

+45 2711 4450

23

E5

KUNSTHÅNDVÆRK / ART CRAFTS / KUNSTHANDWERK Galleri Nürnberg

Algade 14

+45 2663 5258

22

E5

Glashuset

Gasværksvej 40b

+45 2849 8442

21

F5

Nils Møller Keramik

Algade 4

+45 6171 8358

22

E5

Ravsliberen

Algade 12 A

+45 9844 5527

20

E5

MUSEER / MUSEUMS / MUSEEN

Sæbygaard

Sæbygaardsvej 49

+45 9846 1045

26

A5

Sæby Museum

Algade 1-3

+45 9846 1077

25

E5

Voergaard Slot

Voergaard 6, Dronninglund

+45 9886 7106

22

Mad og drikke / Food & Drink / Essen & Trinken

RESTAURANTER/RESTAURANTS Café Smeden

Havnen 2

+45 9846 2990

16

F5

Franks Restaurant

Havnen 12

+45 9846 2222

17

F5

Frøken Madsens Spisehus

Pindborggade 1B

+45 9840 8036

16

E5

Jacobs Fiskerestaurant

Havnen 7

+45 9846 1156

17

F5

Havnen 15

+45 2282 6859

16

F5

Pindborggade 16

+45 9846 1590

16

F5

FASTFOOD Grillhuset Kystens Perle BAR Hillers Bar


75

Shopping & Service

NAVN

ADRESSE

TELEFON

Cykelgården

Søndergade 6A

+45 9846 1410

61

E5

JC Fiskegrej og Fritid

Havnen 12G

+45 9846 4303

63

F5

Torvets Ure og Optik

Vestergade 19

+45 9846 1061

40

E5

ANN. SIDE

KORT

FØDEVARER / FOOD / LEBENSMITTEL Håndværksbageren

Gl. Aalborgvej 6

+45 9846 1392

16

D5

Klostergydens Fisk

Klostergyden 9

+45 9846 4240

43

F5

Lidl

Sæbygårdvej 29

42

C5

Madam Smed

Søndergade 20

40

E5

Rema 1000

Sophus Falcksvej 2

40

C5

Slagter Engen

Vestergade 32

+45 9846 1020

16

E5

Zenas Pedersholt

Tryvej 201, Dybvad

+45 61609444

16

+45 2987 9966

APOTEK / PHARMACY / APOTEKE Sæby Apotek

Søndergade 7

+45 9846 1017

40

E5

MODE / FASHION / MODE Cruise by Ilse Jacobsen

Havnen 8A, st. tv.

+45 3284 0490

41

Kjolegården i Karup

Karupvej 51, Karup

+45 9846 5068

41

F5

Bank Nordjyske Bank

Vestergade 21

+45 9846 1400

19

E5

Ejendomshandel / Real Estate / Immobilien Home S æby

Vestergade 43

+45 9846 2922

45

E5

Transport / Transportation / Transport

Fjord Line

+45 9796 3000

61

Dybvad Taxa

+45 9886 1214

42

Stena Line

+45 9620 0200

60

Havnen, Hirtshals Havnen, Frederikshavn

Håndværk / Crafts / Handwerk

AutoMester

Gl. Aalborgvej 18

+45 9846 3666

42

D5

Bosch Car Service

Aalborgvej 77

+45 98461944

42

C6

Østervrå El-service

Hjørringvej 432, Østervrå

+45 9895 1016

40


76

VÆRD AT VIDE: Alarm: Tlf. 112 Politi: Tlf. 114 Frederikshavn, Skippergade 19-21 Læge / Tandlæge: Mandag-fredag: kl. 08.00-16.00 Spørg Turistbureauet: Tlf. 9846 1244

WISSENWERTES: Låsesmed døgnservice: Tlf. 9620 1010 Postservice: Super Brugsen, Chr. Pedersensvej, Tlf. 9689 8080 Mandag-fredag: kl. 12.00-17.00 Lørdag: kl. 10.00-12.00

Lægevagt: Mandag-fredag: kl. 16.00-08.00 Lørdag, søndag og helligdage: Døgnvagt: Tlf. 7015 0300

Butikker: Mandag-fredag: kl. 09.30-17.30 Lørdag: kl. 09.30-13.00 Søndagsåbent i juli. Supermarkeder har længere åbent.

Tandlægevagt: Lørdag, søndag og helligdage: kl. 09.00-10.00. Tlf. 7020 0255

Internet: Sæby Turistbureau, Algade 14, Tlf. 9846 1244

Dyrlæge: Rosenvej 48. Tlf. 9846 1165 / 4011 0065

Trafikcenter Sæby Syd Tlf. 9689 6669

Apotek: Søndergade 7. Tlf. 9846 1017 Sygetransport / Vejservice: Falck: Tlf. 7010 2030 Redningsringen: Tlf. 9846 1677 Toms Autohjælp: Tlf. 3099 0306 Transport: Tog/Frederikshavn, DSB: Tlf. 7013 1415 Bus, NT: Tlf. 9811 1111 Taxa: Tlf. 9886 4214

Sæby Bibliotek Rådhuspladsen 1. Tlf. 9845 9300. Åbningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.0014.00 og lørdag kl. 10.00-12.30. Havnekontoret: Tlf. 9846 1059 www.saebyhavn.dk

Alarm: Tel. 112 Polizei: Tel. 114 Frederikshavn, Skippergade 19-21 Arzt / Zahnarzt: Montag-Freitag: 08.00-16.00 Uhr Fragen Sie bitte im Touristbüro: Tel. 9846 1244 Arzt, Notdienst: Montag-Freitag: 16.00-08.00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage: 24-Stunden-Dienst: Tel. 7015 0300 Zahnarzt, Notdienst: Samstag, Sonntag und Feiertage: 09.00-10.00 Uhr. Tel. 7020 0255 Tierarzt: Rosenvej 48. Tel. 9846 1165 / Tel. 4011 0065 Apotheke: Søndergade 7. Tel. 9846 1017 Krankentransport / Pannendienst: Falck: Tel. 7010 2030 Redningsringen: Tel. 9846 1677 Toms Autohjælp: Tel. 3099 0306 Öffentlicher Transport: DSB - Zug: Tel. 7013 1415 Bus, NT: Tel. 9811 1111 Taxi: Tel. 9886 4214


77

USEFUL INFORMATION: Locksmith 24-hr service: Tel. 9620 1010

Schlüssel - Notdienst 24-Stunden-Dienst: Tel. 9620 1010

Emergency services: Tel. 112 Police: Tel. 114 Frederikshavn, Skippergade 19-21

Post: Super Brugsen, Chr. Pedersensvej, Tel. 9689 8080 Montag-Freitag: 12.00-17.00 Uhr Samstag: 10.00-12.00 Uhr

Doctor / Dentist: Monday-Friday: 08.00-16.00 Ask at the Tourist Office: Tel. 9846 1244

Geschäfte: Montag-Freitag: 09.30-17.30 Uhr Samstag: 09.30-13.00 Uhr An Sonntagen im Juli geöffnet. Supermärkte: Länger geöffnet.

Emergency treatment service: Monday-Friday: 16.00-08.00 Saturday, Sunday and public holidays: 24-hr. duty: Tel. 7015 0300

Shopping: Monday-Friday: 09.30-17.30 Saturday: 09.30-13.00 Open on Sundays in July: Supermarkets are open longer hours

Internetzugang: Sæby Touristbüro, Algade 14 Tel. 9846 1244

Emergency dental treatment: Sat., Sun. and public holidays: 09.00-10.00 Tel. 7020 0255

Internet: Sæby Touristoffice, Algade 14 Tel. 9846 1244

Trafikcenter Sæby Syd Tel. 9689 6669

Veterinary surgeon: Rosenvej 48. Tel. 9846 1165 / 4011 0065

Sæby Bibliotek Rådhuspladsen 1. Tel. 9845 9300 Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag: 10.00 - 17.00 Uhr, Freitag 10.00 - 14.00 Uhr und Samstag 10.00 - 12.30 Uhr. Hafenbüro: Tel. 9846 1059 www.saebyhavn.dk

Chemist’s: Søndergade 7: Tel. 9846 1017 Patient transport / Highway services: Falck: Tel. 7010 2030 Redningsringen: Tel. 9846 1677 Toms Autohjælp: Tel. 3099 0306 Transport: DSB - Train: Bus, NT Taxi:

Tel. 7013 1415 Tel. 9811 1111 Tel. 9886 4214

Postal service: Super Brugsen, Chr. Pedersensvej, Tel. 9689 8080 Monday-Friday: 12.00-17.00 Saturday: 10.00-12.00

Trafikcenter Sæby Syd Tel. 9689 6669 Sæby Bibliotek (library), Rådhuspladsen 1. Tel. 9845 9300 Opening hours: Monday, Tuesday and Thursday 10.00-17.00, Friday 10.00-14.00 and Saturday 10.00-12.30. Harbour Office: Tel. 9846 1059 www.saebyhavn.dk


78

Toppen af Danmark

er

Skagbanke

HIRTSHALS

TVERSTED 597 E39 Uggerby

Tversted Å

Hundelev

Ra

LØKKEN

kk

eb

y

Børglum Vrensted

rup

E39

Tolstrup

559

Morild

ho

BIERSTED

lm

Hollensted

190

VADUM

Ravnstrup

Sulsted

NR.HALNE 9

NØRRESUNDBY

HJALLERUP

Try

VODSKOV Horsens E45 Vr.Hassing

AALBORG

16

Ør.Uttrup

Å

E45

Lyngså

Mølholt Præstbro Voerså

DRONNINGLUND 559

583

Ulsted Ør.Hassing

GANDRUP

ASÅ

Rørholt

Gerå

Ørtoft 541

Agersted

VESTBJERG

EGHOLM Hasseris

15

Ørum

E39

180

E45 er

E45

553 13

Syvsten

14 Vo

SÆBY

Hørby

Dybvad Søpark

Flauenskjold

Kraghede Sø

Å

FREDERIKSHAVN 12

Karup

DYBVAD

Hellum

Ø.Brønderslev Hallund

TYLSTRUP nd

Understed

Brønden

Jerslev

6

8

Li

Gærum Stenhøj 585

Try

585

Nørre Å

Ryå

585

55

Sæsing

Åsted

Thorshøj

7

BYBRO

Boller Sø

Hirsholmene r time 3¼ borg Gøte

Åsted Å

Lendum

ØSTERVRÅ

Ø.Hjermitslev BRØNDERSLEV

585

Elling Å

Serritslev

Thise

mitslev

Kvissel Elling 35

Glimsholt

VRÅ

Stenum

STRANDBY

Tolne

Hørmested

553 TÅRS

5

Vogn

Skærum Å

Ilbro

Å

Mosbjerg

Lørslev Ugilt

4

Hæstrup Rakkeby Sr.Rubjerg/ Harken Gølstrup

Sønderskov 35

3

Venne- HJØRRING bjerg

Blæsbjerg

Å

Astrup

190

rs

Sønderlev

rb

SINDAL

Å

LØNSTRUP

ngby Vittrup

ge

2

No

Vidstrup

Liver

Skallerup

Ug

er

Mygdal

ÅLBÆK BUGT

40

BINDSLEV

Bjergby

Tornby 55

AALBÆK

tim

Horne

KATTEGAT

Ørnereservatet

597

Tuen

-1 1

tim

er

0

tim

slo

-2

Hulsig TANNIS BUGT

O

12

SKAGEN

40

er tim

36

er

vn

ng

og

sha

va

Larvik 3 ¾

ta

Tór

-S

nd

n

sa ian

rg e

timer

ist Kr

Be

Grenen

Melholt

541 Hou

tim

e


79 HOTEL/MOTEL/KRO TELEFON SIDE KAPACITET EKSTRA PRISER INCL. MORGENMAD BED & BREAKFAST SENGE OPREDNING Dobbeltværelse Enkeltværelse SÆBY Hotel Viking Aqua Spa & Wellness Frederikshavnsvej 72, 9300 Sæby, www.hotelviking.dk

+45 9846 1700 69

186

200,-

995,-/1995,-

845,-/1995,-

Hotel Viking City +45 9846 1700 69 20 200,- Vestergade 15, 9300 Sæby www.hotelviking.dk

625,- 525,u/morgenmad u/morgenmad Morgenmadsbuffet kr. 50,-

Helles Bed & Breakfast +45 2255 0294 71 10 150,- Chr. Pedersensvej 6, 9300 Sæby +45 2759 1294 excl. www.hhbb.dk sengelinned

450,- 300,u/morgenmad u/morgenmad Excl. sengelinned

Sæby Fritidscenter & Hostel Sæbygårdvej 32, +45 9846 3650 68 212 9300 Sæby www.sfc.dk

Pris pr. værelse excl. sengelinned I familierum 2 pers. (4 pers.) 375,-/530,- 375,-/600,morgenmad 59,-

OMEGNEN / UMGEBUNG / ENVIRONMENTS Svalereden Camping & Hytteby Frederikshavnsvej 112b, +45 9846 1937 68 8 125,- 9900 Frederikshavn, www.svaleredencamping.dk

550,-/650,u/morgenmad

Voerså Kano & Værelsesudlejning 1/6-31/8 Østkystvejen 344, Voerså, +45 9846 0051 61 24 150,- 450,-/550,-

Morgenmad 75,-

9300 Sæby, www.voersaaferie.com

børn 50,-

u/morgenmad

CAMPINGPLADSER / CAMPINGPLÄTZE / CAMPSITES Svalereden Camping & Hytteby 1/1 - 31/12 68 Frederikshavnsvej 112b, +45 9846 1937 9900 Frederikshavn www.svaleredencamping.dk Udlejning i højsæsonen: kun pr. ugebasis

Standardhytte: 350,-/550,- pr. dag 1.750,-/3.250,- pr. uge

Luksushytte: 500,-/700,pr. dag 2.600,-/6.200,pr. uge

Hedebo Strandcamping 27/3 - 13/9 71 Frederikshavnsvej 108, +45 9846 1449 9300 Sæby www.hedebocamping.dk Udlejning i højsæsonen: kun pr. ugebasis

Standardhytte: 450,- pr. dag weekend fra 700,- 1.800,-/4.400,- pr. uge

Luksushytte: 700,- pr. dag weekend fra 1.200,3.000,-/6.900,pr. uge

FERIEHUSUDLEJNING/FERIENHÄUSER/HOLLIDAY COTTAGE Sæby Sommerhusudlejning v/Sæby Turistbureau, Algade 14, 9300 Sæby, www.visittoppen.com, Tlf. +45 9846 1244 Elins Strandferie, Bjarnesvej 15, Lyngså, 9300 Sæby, www.elinsstrandferie.com Tlf. +45 4044 6619 Få let adgang til oplevelser og praktiske oplysninger om Sæby direkte på din smartphone eller hent vores app “Toppen af Danmark” i App store eller i Play butik. Følg os desuden på www.facebook.com/visitsaeby. Get easy access to experiences and practical information about Sæby directly on your Smartphone or by downloading our free App, ’Toppen af Danmark’ from App Store or Play store. And take a look at www.facebook.com/visitsaeby Zugang zu Erlebnissen und praktischer Info über Sæby kommt direkt auf Ihr Smartphone, oder wenn Sie sich im App Store oder bei Play store unsere Gratis-App „Toppen af Danmark“ holen. Folgen Sie uns auch auf www.facebook.com/visitsaeby Sæbyguiden 2015 udgives af Sæby Turistbureau. Layout, foto og produktion: Wizion. Fotos iøvrigt: Karl Brellinger Jakob Pedersen, Jimmy Lind, Hardy Wounlund, Anita Odfeldt, Stefan Müller, Anja Seidel, Janne Olsson, Gunnar Gjesing, Christian Ørsted Pedersen, Imke Bäuerle m.fl. Forbehold for trykfejl.


ST J ENB IDERVE

Elins Strandferie Bjarnesvej 15

80


BUGT

s-

Hjardemål

Hjardemål Klit

Voers å udlejn Kano & Væ relse ing

Tømmerby

Bjerget

Lild Strand

Frøstrup

Torup

Vust Klim

FJERRITSLEV

Thorup Strand

JA

Tranum Ør.Svenstrup

Hjortdal

Slettestrand

Tranum Strand

Kollerup

M M

G U B R E

Torslev

Skovsgård

Birkelse

Halvrimmen

Arentsminde 11

Lyngså BROVST

55

PAN

Saltum

KÅS Moseby

Hune

Saltum Strand Blokhus

Rødhus

N E T

81


Sæby

82


83


Sæby Turistbureau

Opening hours / Öffnungszeiten

2.1 - 21.6 & 10.8 - 23.12: Mandag - fredag. Mo. - Fr. ...... 09.30 - 16.00 Lørdag. Sa. ............................. 10.00 - 13.00 22.6 - 9.8: Mandag - lørdag. Mo. - Sa. ..... 09.30 - 16:00 Søndag. Su. - So. .................... 10.00 - 13.00

For åbningstider på helligdage og jul / nytår: Spørg på Turistbureauet For opening hours on public holidays and at Christmas / NewYear: Ask at the Tourist Office Öffnungszeiten an Feiertagen sowie Weihnachten / Neujahr: Bitte im Touristbüro fragen.

wizion.dk

Algade 14 9300 Sæby Tlf. +45 9846 1244 saeby@turisthusnord.dk www.visitsaeby.dk

Åbningstider

Mød os på www.facebook.com/visitsaeby

Saebyguide 2015 bladre  
Saebyguide 2015 bladre