__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2

Sandormen – et lift til spidsen ul

tu

tu r

Cul

re

K -K u lt urg u i d e

Sandormen – a lift to the tip Mit dem „Sandormen“ zur Spitze

VIDSTE DU DET? Herfra og ud til spidsen – og tilbage igen. Sådan kører Sandormen hver dag i sommerhalvåret masser af besøgende helt ud til dér, hvor de to have mødes. Og det bliver til en del ture på en dag. For der er mange, der gerne sætter sig godt til rette på bænkene og nyder udsigten, mens traktoren tager det store slæb gennem sandet.

From here to the tip – and back again. That is the trip ”Sandormen” (the sandworm) makes every day of the summer, transporting crowds of visitors out to where the two seas meet. And that adds up to a whole lot of trips in a day. many people opt to relax on the benches and enjoy the scenery, while the tractor does all the trekking through the sand.

Von hier aus bringt der Touristentransporter während des Sommerhalbjahres täglich Besucher zu der Stelle, wo die beiden Meere aufeinandertreffen. Er verkehrt etliche Male pro Tag, denn es gibt viele Touristen, die sich fahren lassen und die Aussicht auf dem von einem Traktor gezogenen Gefährt genießen wollen.

Idéen med at lade Sandormen køre gæster ud til spidsen af Grenen opstod i slutningen af 40´erne. På det tidspunkt hentede man småsten op fra stranden. De skulle bruges til alle de byggerier, der blev sat i gang efter krigen. Mange besøgende, der gerne ville spares for gåturen i sandet, spurgte pænt om lov til at få et lift med køretøjerne. Efter sigende inspirerede det til den traditionsfulde turvogn Sandormen, der i dag er til stor glæde for både lokale og områdets gæster.

The idea of letting Sandormen transport guests out to the tip of Grenen arose in the end of the 1940s. At the time, pebbles were collected from the sand. They were needed for all the construction that started after the war. Many guests hoping to be spared the walk in the sand asked politely for a lift in the vehicles. It is said this was the inspiration behind the traditional Sandormen, which today delights both locals and guests to the area.

Die Idee für diese Art von Transportmittel kam Ende der 40er-Jahre des vorigen Jahrhunderts auf. Mit Traktor und Wagen hatte man damals Steine vom Strand geholt, die nach dem Kriege für Neubauten Verwendung fanden. Touristen, die den Spazierweg zur Landzunge scheuten, baten darum, mitgenommen zu werden. Offenbar war das der ausschlaggebende Impuls für das Gefährt, das sich seit Jahren allgemeiner Beliebtheit erfreut.

Back then, however, the trip was somewhat more spartan that it is today. The benches were actually borrowed from the church.

Heute ist es sehr viel komfortabler als damals, denn zu jener Zeit war der Anhänger mit geliehenen Bänken bestückt.

You can travel with Sandormen out to Grenen from the end of March until the end of October. Trips are made every day starting at 10 AM and as long as there are enough passengers.

Der „Sandormen“ verkehrt von Ende März bis Ende Oktober, wobei bei ausreichender Passagierzahl ab 10.00 Uhr gefahren wird.

Dengang var turen dog noget mere spartansk end i dag. Bænkene, de var såmænd dengang lånt i missionshuset. Du kan køre med Sandormen ud på Grenen fra slutningen af marts til slutningen af oktober. Der køres ture hver dag fra klokken 10 og lige så længe, der er nok passagerer.

Did you know? Sandormen is named after the little worm of the same name (sand worm), which lives 10-20 centimetres under the seabed. That is what makes the small thin ”noodles” of sand you find on the beach.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Schon gewusst? Das Gefährt (auf Deutsch: Wattwurm) wurde nach einem Ringelwurm benannt, der im Sand lebt und charakteristische Kothaufen im Watt hinterlässt.

SIEHE KARTE

Sandormen er opkaldt efter den lille orm af samme navn, der bor 10-20 centimeter under havbunden. Det er den, der laver de små, tynde pølser af sand, du finder på stranden.

1952


4

ul

tu

tu r

Cul

re

-K u lt urg u i d e

K

Drachmann – Skagens elskede digter Drachmann – Skagen’s beloved poet Holger Drachmann – ein geschätzter Dichter

Den berømte digter Holger Drachmann besøgte Skagen for første gang i 1872 og faldt pladask for stedet. Han interesserede sig oprigtigt for den lokale befolkning – i modsætning til nogle af de andre kunstnere, der var kommet til Skagen. Drachmann elskede området, og mange fiskere kom til at holde meget af den talentfulde digter og maler. Han involverede sig nemlig i deres liv og var for eksempel medvirkende til, at fisker og redningsmand Lars Kruse fik sin hædersmedalje, selvom byfogeden havde nægtet ham den. Drachmann er mest kendt for sine digte, men han var også uddannet marinemaler. I Skagen fik han virkelig mulighed for at udfolde sit talent inden for maleriet. Han var især glad for at male det dramatiske hav, når det stormede. Da Drachmann døde i Hornbæk i 1908, blev hans urne fragtet med skib til Frederikshavn og med tog til Skagen. Her blev den mødt af et af de største begravelsesoptog set i Danmark. Flere tusinde mennesker fulgte Drachmann fra stationen til hans sidste hvilested på Grenen. Hans grav blev flere gange flyttet, og i dag finder du den lige her i klitten syd for Grenens spids. Portalen til hans gravkammer er lavet af kobber og er tegnet af vennen, den berømte maler P.S. Krøyer.

The famous poet Holger Drachmann visited Skagen for the first time in 1872 and fell in love with it. He took a genuine interest in the local residents – unlike some of the other artists that came to Skagen. Drachmann loved the area, and many fishermen became very fond of the talented poet and artist. He got involved in their lives and had a hand, for instance in fisherman and rescuer Lars Kruse receiving his medal of honour, even though the magistrate had denied him the medal. Drachmann is best known for his poems, but he was also a trained marine artist. In Skagen he truly had the opportunity to unfold his talent as a painter. He particularly liked to paint the dramatic sea when it was stormy. When Drachmann died in Hornbæk in 1908, his urn was transported by ship to Frederikshavn and by train to Skagen. Here he was met by one of the largest funeral processions ever seen in Denmark. Several thousand people followed Drachmann from the station to his final resting place on Grenen. His grave was moved several times, and today you can find it here in the dunes south of the tip of Grenen. The portal to his burial chamber is made of copper and was drawn by his friend, the famous painter P.S. Krøyer. Did you know? Thousands of people flock to the bascule light each year to celebrate Midsummer. It is Drachmann who wrote the Danish midsummer song, which is faithfully sung by the bonfire each year.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Als der landesweit bekannte Dichter Skagen erstmals im Jahre 1872 besuchte, war er von dieser Gegend hingerissen. Im Gegensatz zu anderen Künstlern, die es hierher verschlagen hatte, interessierte er sich ernsthaft für ihre Bewohner. Er liebte diese Landschaft und bald errang der talentierte Maler und Dichter Anerkennung bei den hier ansässigen Fischern, denn er nahm Anteil an ihrem Leben. Beispielsweise setzte er sich dafür ein, dass der Fischer Lars Kruse, der auch zur Rettungsbootbesatzung gehörte, eine Ehrenmedaille erhielt, die ihm zunächst verweigert wurde. Auch wenn man eher Holger Drachmanns Gedichte kennt, so war er doch auch ein ausgebildeter Maler, der in Skagen sein Talent für maritime Gemälde entfalten konnte. Besonders gern malte er das aufgewühlte Meer bei Sturm. Als er 1908 in Hornbæk (Seeland) starb, brachte man seine Urne mit dem Schiff nach Frederikshavn und mit dem Zug weiter nach Skagen. Der Trauerzug anlässlich seiner Beisetzung war der längste, den man je in Dänemark erlebt hatte, denn mehrere tausend Menschen folgten dem Leichenwagen vom Bahnhof bis zu seiner letzten Ruhestätte auf der Landzunge Grenen. Er wurde mehrfach umgebettet, und heute befindet sich sein Grab in den Dünen südlich der Spitze. Das kupferne Tor zu seiner Gruft wurde von seinem Freund, dem Maler P. S. Krøyer gestaltet. Schon gewusst? Zum traditionellen Johannisfest versammeln sich alljährlich Tausende am alten Leuchtfeuer (Vippefyret) und stimmen am Feuer das Lied „Midsommervisen“ an, dessen Text von H. Drachmann stammt.

SIEHE KARTE

VIDSTE DU AT? Tusindvis af mennesker flokkes hvert år ved Vippefyret for at fejre Sankt Hans. Det er Drachmann, der har skrevet ”Midsommervisen”, der troligt synges ved bålet hvert år.


3

tu

at

Na

re

ur

Udsigt til Grenen -N a t u rg u i d e

N

View of Grenen Aussicht auf Grenen

TIP! Strandene ved Grenen er et af Danmarks bedste steder at spotte havpattedyr som marsvin og sæler. Sælerne er vant til besøgende og kommer derfor ofte tæt på.

Gå en tur op på bunkeren og nyd den skønne udsigt. Herfra kan du se helt ud til spidsen af Grenen, hvor to have mødes: Det brusende Skagerrak og rolige Kattegat. Bliver du fristet til at gå ud og se det specielle fænomen helt tæt på, tager turen ud til spidsen cirka 30 minutter til fods. Når to have støder sammen, opstår der nogle helt specielle forhold. Bølgerne kommer fra hver sin side, og det skaber en meget voldsom strøm. Derfor er det forbudt at bade ved Grenens spids – det kan være direkte livsfarligt. Men du må gerne soppe og prøve at stå med en fod i hvert hav på én gang. Bunkeren, du står ved nu, er i øvrigt blot en af adskillige bunkers, du finder her på Grenen. De blev anlagt af tyskerne under Anden Verdenskrig. Havet og stedet her var et meget vigtigt strategisk område for besættelsesmagten. Både under og efter krigen blev flere kuttere fra Skagen sprængt i stykker af miner, som tyskerne havde lagt ud i Nordsøen.

Take a walk on top of the bunker and take in the wonderful view. From here, you can see all the way out to the tip of Grenen, where two seas meet: the foaming Skagerrak and the tranquil Kattegat. Should you feel the urge to wander out and see the special phenomenon up close, the walk takes about 30 minutes.

Wenn Sie den Bunker besteigen, haben Sie eine schöne Aussicht auf die Spitze der Landzunge Grenen, wo zwei Meere aufeinandertreffen, nämlich das wilde Skagerrak und das ruhige Kattegat. Wenn Sie sich das Schauspiel aus der Nähe ansehen wollen, müssen Sie mit einem 30-minütigen Fußmarsch rechnen.

When the two seas collide, this produces very special conditions. The waves come from either side to create a tremendously strong undercurrent. For that reason, swimming is not allowed at the tip of Grenen – it can be life-threatening. But you are welcome to soak your feet and try standing with one foot in each sea at the same time.

Dort, wo die beiden Meere zusammenstoßen, kann man sehen, dass die Wellen aus verschiedenen Richtungen kommen, was eine starke Strömung verursacht. Da es lebensgefährlich ist, besteht hier ein Badeverbot! Man darf jedoch bis zu den Knöcheln ins Wasser gehen und das außergewöhnliche Erlebnis genießen.

The bunker you are standing near now is just one of several bunkers you will find here on Grenen. They were built by the Germans during WWII. The sea and the site here were very strategic areas for the occupying power. Both during and after the war, several cutters from Skagen were exploded into bits by mines that the Germans had planted in the North Sea.

Das Bauwerk, an dem Sie jetzt stehen, gehört zu einer ganzen Reihe hier befindlicher Bunker, die von der Deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg hier errichtet wurden, denn dieses Gebiet war von überragender strategischer Bedeutung. Während des Krieges und auch noch danach wurden viele Fischkutter von in der Nordsee ausgelegten Seemienen zerrissen.

Tip! The beaches on Grenen are one of Denmark’s best places to spot marine mammals such as porpoises and seals. The seals are used to visitors and are known to get close.

Tipp! Die hiesigen Strände eignen sich hervorragend zur Beobachtung von Schweinswalen und Seehunden. Da Letztere an Menschen gewöhnt sind, kann man nahe an sie herankommen.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

SIEHE KARTE


5

-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

Når fjenden kommer sto

ri e g u i d e

e G -

When the enemy attacks Feind in Sicht!

VIDSTE DU AT? Når du står her på stranden nu, virker alting sikkert fredeligt og roligt. Men kigger du tilbage i historien, vil du finde perioder, hvor der var anderledes dramatisk her på Grenen. De gange, hvor Danmark har været i krig, har havet ud for Skagens Rev nemlig været yderst vigtigt at beskytte mod indtrængende fjender. Kom de forbi her, kunne de sejle direkte videre i Kattegat og nå resten af landet og ikke mindst vores hovedstad. Da englænderne angreb Danmark i 1807, blev der givet ordre til, at alle de danske fyr skulle slukkes. I Skagen betød det, at der blev slukket for det meget vigtige Skagen Fyr. Da det ikke mere lyste vej, medførte det et hav af strandede skibe, der gik på grund ved det farlige Skagens Rev. Det var skidt for skibene, men gavnligt for skagboerne, der tjente mange penge på det bjærgede gods. Det var alfa og omega for danskerne, at englænderne ikke fik fingrene i fyret og tændte det igen. Derfor blev der også anlagt et militært batteri ved stranden, der skulle holde englænderne stangen. Den engelske flåde fandt dog sin egen løsning på problemet med det manglende lys: De lagde selv et fyrskib ud seks mil fra Skagens Rev. Navnet på skibet var det noget frygtindgydende ”The Fury Bomb” – på dansk ”Den rasende bombe”.

Standing here on the beach right now, everything probably seems peaceful and calm. But looking back in history, you will find periods where things were quite the opposite here on Grenen. Each time Denmark was at war, the sea off Skagen’s Reef was always particularly important to protect against invading enemies. If they got past here, they could sail directly into Kattegat and reach the rest of the country and – in particular – our capital, Copenhagen. When the English attacked Denmark in 1807, orders were given to extinguish all Danish lighthouses. In Skagen, this meant extinguishing the very important Skagen Lighthouse. With it no longer lighting the way, many ships ran aground at the treacherous Skagen’s Reef. This was bad for the ships, but good for the residents of Skagen, who earned a lot of money on the salvaged cargo. It was crucial for the Danes that the English did not get their hands on the lighthouse and light it again. Therefore, a military battery was also established on the beach that was to keep the English at bay. The English navy, however, found its own solution to the problem of the missing light: They erected their own lightship six nautical miles off Skagen’s Reef. The name of the ship was the rather formidable ”Fury Bomb”. Did you know? Skagen’s Reef extends four whole kilometres out into the water. It can change form during storms, and therefore it is difficult for ships to know exactly where it is.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Wenn man sich den Strand so anschaut, wirkt er ruhig und friedvoll. Blickt man jedoch in die Geschichte zurück, so hat es immer mal wieder dramatische Zeiten gegeben. Zu Kriegszeiten war es für Dänemark enorm wichtig, sich gegen vom Meer kommende Feinde zu schützen. Wenn die es nämlich schafften, das Skagen Riff zu passieren, konnten sie durch das Kattegat bis nach Kopenhagen gelangen.

Skagens Rev stikker hele fire kilometer ud i vandet. Det kan skifte form under storme, og det er derfor svært for skibene at vide, præcis hvor det er.

Als die Engländer 1807 Dänemark angriffen, wurde befohlen, die Leuchtfeuer landesweit zu löschen, was auch für das unverzichtbare Leuchtfeuer von Skagen galt. Das führte dazu, dass viele Schiffe am gefährlichen Riff strandeten, was den Bewohnern der Stadt nicht ungelegen kam, denn sie konnten mit der Bergung der Fracht Geld verdienen.

Ca. 1940

Da es für die Dänen äußerst wichtig war, den Engländern zu verwehren, die Feuer wieder in Betrieb zu nehmen, wurde am Strand eine Geschützbatterie errichtet. Die Kommandeure der englischen Flotte fanden jedoch selber eine Lösung, indem sie 6 Seemeilen vor dem Riff ein Feuerschiff verankerten, das den furchterregenden Namen „The Fury Bomb“ (Wilde Bombe) trug. Schon gewusst? Das Riff bei Skagen erstreckt sich 4 km weit ins Meer hinaus. Da es seine Form bei stürmischem Wetter verändert, ist es für die Schiffe nur schwer auszumachen.

SIEHE KARTE

Plantegning af fæstningsanlæg


6

Badehotellet der brændte ul

tu

tu r

Cul

re

K -K u lt urg u i d e

The seaside resort that burnt down Das abgebrannte Badehotel

VIDSTE DU AT? Grever og baroner. Velhavere og kongelige. Alle har de valfartet til toppen af Danmark. For mange år siden lå her et af Europas mest berømte badehoteller: Grenen Badehotel, der blev bygget i 1897-98. Majestæter og rigmænd fra hele verden drog hertil. De ville forkæles og opleve Grenens enestående natur. Selv Kongen af Siam (Thailand) kiggede forbi i 1907 for at opleve det helt specielle kurmiljø på Grenen. Her tog senere så berømte malere som Michael Anker, P.S. Krøyer og Lauritz Tuxen ham også under vingerne og viste ham noget af den lokale, internationalt anerkendte kunst. Måske synes du, at hotellet lå lidt langt fra vandet. Men dengang begyndte stranden faktisk næsten helt heroppe – det er landskabet, der har forandret sig siden. Grenen vokser hvert år hele 7-8 meter i retning af Norge. I 1938 slog lynet ned i det smukke badehotel. Og da hotellet var bygget af træ, var der ikke meget at stille op: Inden længe stod bygningerne i flammer, og hotellet var ikke til at redde. En enkelt fløj stod dog tilbage, og den blev brugt af tyskerne under Anden Verdenskrig. Uheldigvis gik der endnu engang ild i hotellet. Og denne gang nedbrændte resten af det tidligere så stolte badehotel.

Counts and Barons. The wealthy and the nobility. All have travelled to the top of Denmark. Many years ago, this was the location of one of Europe’s most famous seaside resorts: Grenen Badehotel, which was built in 1897-98. Dignities and rich men from around the world came here. They came to be spoiled and experience Grenen’s unique nature. Even the King of Siam (Thailand) came to visit in 1907 to experience the entirely unique health spa environment on Grenen. Later, such famous painters as Michael Anker, P.S. Krøyer and Lauritz Tuxen took him under their wings and showed him some of the local, internationally renowned art. Perhaps you are thinking that the hotel was a bit far from the water. But back then, the beach actually began almost up here – it is the landscape that has changed since then. Grenen actually grows each year 7-8 meters in the direction of Norway. In 1938, the beautiful beach resort was struck by lightning. Because the hotel was built of wood, there wasn’t a lot that could be done. Before long, the buildings were ablaze, and the hotel couldn’t be saved. A single wing remained, however, and it was used by the Germans during World War II. Unfortunately, the hotel was ravaged once again by fire. And this time, the rest of the once so proud resort burnt to the ground. Did you know? The resort had its very own doctor. He promised the many guests that the sunshine and the sea at Grenen could cure various illnesses.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Grafen und Barone, wohlhabende Bürger und Angehörige des Königshauses – sie alle zog es an die nördlichste Spitze von Jütland. Vor vielen Jahren befand sich hier ein europaweit bekanntes Badehotel, nämlich das Badehotel Grenen, das in den Jahren 1897/98 gebaut wurde. Blaublütige und Reiche gaben sich hier ein Stelldichein, um sich verwöhnen zu lassen und die einzigartige Natur zu genießen. Sogar der König von Siam (Thailand) kam 1907 hierher, um mondän zu kuren. Berühmte dänische Maler wie Michael Anker, P.S. Krøyer und Lauritz Tuxen hatten die Ehre, ihm einige der international beachteten Kunstwerke zeigen zu dürfen.

Badehotellet havde sin helt egen kurlæge. Han lovede de mange gæster, at ophold i sol og ved hav kunne kurere flere forskellige sygdomme.

1938

1938

Vielleicht sind Sie der Meinung, das Hotel liege recht weit vom Wasser entfernt. Nun ja, damals reichte es bis ganz hierher, aber die Landschaft hat sich seither verändert. So „wächst“ die Landzunge Grenen jedes Jahr um 7 bis 8 m Richtung Norden Im Jahre 1938 schlug der Blitz in dem schönen Badehotel ein, und da es ganz aus Holz gebaut war, ließ sich zu seiner Rettung nicht viel machen. Es dauerte gar nicht lange und fast alle Gebäudeteile standen in hellen Flammen. Ein Flügel blieb jedoch verschont und wurde von der deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg genutzt. Leider brannte es erneut in dem verbliebenen Gebäude und so ging auch der letzte Rest des einstmals bedeutenden Hotels verloren. Schon gewusst? Das Badehotel verfügte über einen eigenen Kurarzt, der den vielen Gästen versicherte, dass Sonne und Wasser geeignet seien, verschiedene Krankheiten zu heilen.

SIEHE KARTE

1938


8

-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

Sommerhus i yderste klitrække sto

ri e g u i d e

e G -

Holiday home with a front row seat Villa in den Dünen

I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af det næste århundrede rykkede det bedre borgerskab ud i yderste klitrække. Den lå dengang lige her. Velhaverne holdt lange ferier på Badehotel Grenen, der lå lige i nærheden af vandet. Badehotellets direktør skulle selvfølgelig bo standsmæssigt, og derfor blev dette hus – Villa Klitbo – bygget til direktør Eberth og hans familie.

At the end of the 1800s and in the beginning of the next century, the upper and middle classes moved seaside. Back then, that would have been here. The well-to-do held long holidays at the resort Badehotel Grenen, located right by sea. The resort manager needed, of course, to live in a house befitting of his rank, and therefore this house – Villa Klitbo – was built for manager Eberth and his family.

Zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ sich die bessere Gesellschaft Sommerhäuser an diesem Standort in den Dünen errichten. Bis dato hatten sie ihren langen Sommerurlaub im nahe am Wasser gelegenen Badehotel verbracht. Da der Hoteldirektor mit seiner Familie standesgemäß wohnen sollte, wurde für sie die Villa Klitbo gebaut.

Naturen på Grenen var også dengang både forrevet og smuk. Men Eberth fik den idé, at han ville have et areal beplantet med gamle, nordiske træarter. Det blev til en hel lille plantage, der blev passet og plejet af overklitfoged Heilmann og hans folk. Det velholdte areal stod som en fin kontrast til den vilde natur, der passede sig selv.

The nature on Grenen back then was also rugged and breath-taking. But Eberth got the idea that he wanted an area planted with old, Nordic tree species. This turned into a small plantation, which was tended by chief dune inspector Heilmann and his people. The well-tended area stood in contrast to the wild nature that tended itself.

Die Landschaft war damals von wilder Schönheit, doch der Herr Direktor hatte sich in den Kopf gesetzt, hier skandinavische Baumarten anzupflanzen. Es entstand ein kleiner Forst, der vom Dünenaufseher und seinen Leuten unterhalten wurde und im Kontrast zu der wilden Vegetation rings umher stand.

Da tyskerne besatte Danmark i 1940, blev området dog spærret af. Derfor var det ikke længere muligt at komme til at passe plantagen. Resultatet var, at plantagen langsomt udviklede sig til det naturkrat, som du står ved nu. Her blandes de gamle, nordiske træer med de buske og planter, der findes naturligt her på Grenen. Krattet kaldes for ”Ellekrattet” og er blevet et paradis for Grenens småfugle. Her har de masser af mulighed for at gemme sig, og de kan også finde masser af insekter at spise. Badehotellet brændte og er helt væk i dag. Men Villa Klitbo står her stadig som et af de allernordligste huse i Danmark. Villaen er i øvrigt stadig på familien Eberths hænder.

When the Germans occupied Denmark in 1940, the area was blockaded, however. For that reason, it was no longer possible to come and tend the plantation. As a result, the plantation slowly turned into the nature coppice you are standing by now. Here, the old Nordic trees are mixed with the bushes and plants found naturally here on Grenen. The coppice is called the ”Elf Coppice” and is a paradise for the small birds of Grenen. Here it is easy for them to hide and find plenty of insects to eat. The resort burnt down and nothing remains of it today. But Villa Klitbo is still here as one of the northernmost houses in Denmark. The villa is still owned by the Eberth family. Did you know? The low building on the south side was built by the Germans during the war. They used it to keep an eye on ships at sea. Please respect the privacy of the residents.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Während der deutschen Besatzung wurde der Bereich zum Sperrbezirk erklärt. Da eine Unterhaltung nicht mehr möglich war, verwilderte der Wald, vor dem Sie hier stehen. Hier wachsen die gepflanzten Bäume Seite an Seite mit natürlich vorkommenden Bäumen und Büschen. Das „Ellekrattet“ genannte Gehölz hat sich zum Vogelparadies entwickelt, denn hier gibt es gute Verstecke und jede Menge Insekten als Nahrung. Das einstige Badehotel ist abgebrannt, und von ihm ist keine Spur mehr übrig geblieben. Die Villa Klitbo steht hier noch immer, als eines der nördlichsten Häuser in Dänemark, und ist noch immer in Familienbesitz. Schon gewusst? Der niedrige Anbau wurde von der deutschen Wehrmacht errichtet und als Ausguck für vorbeifahrende Schiffe genutzt. Bitte denken Sie daran, dass es sich um Privatbesitz handelt!

SIEHE KARTE

VIDSTE DU AT? Den lave tilbygning på den sydlige side blev bygget af tyskerne under krigen. De brugte den til at holde øje med skibene ude på havet. Respektér venligst privatlivets fred ved sommerhuset.

Fra ca. 1908


9

tu

at

Na

re

ur

Hold øje med hugormen -N a t u rg u i d e

N

Keep an eye out for the common European adder Vorsicht vor Kreuzottern!

HUSK! Tramp, tramp, tramp. Du kender sikkert den gamle lektie med at træde lidt ekstra hårdt, når du bevæger dig rundt i et hede- eller klitlandskab. Så advarer du med dine trin hugormen om, at du kommer. Hugormen er nemlig sky af natur. Den er mere bange for dig, end du måske er for den. Hugormen vil som regel forsøge at undgå mennesker. Hugormen kan blive op til ca. 1 meter lang og er enten grå, brun eller helt sort. Du kan kende den på det karakteristiske zigzagmønster hen over ryggen. Den er et såkaldt vekselvarmt dyr, hvilket betyder, at den bliver varmet op af solen og omgivelserne. Hvis du ser en hugorm, vil det derfor ofte være i forbindelse med, at den ligger og soler sig på en sten eller på stien. I landskaber som det, vi har her på Grenen, trives hugormen rigtig godt. Her er masser af mus, som den kan spise, og i klitterne er der mange gode, tørre steder at grave sig ned og overvintre. Det er også i disse ”ormeboer”, hugormen får sine unger. Mellem juli og september føder den op til 21 levende unger. Du kan derfor i disse måneder opleve bittesmå hugorme kravle op af ormehullerne. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage en af de små hugorme op, selv om de ser fredelige ud. Ungerne har et giftigt bid fra fødslen og er faktisk mere giftige end de voksne hugorme.

Stomp, stomp, stomp. You probably know the old lesson of stomping extra hard when moving about in dunes or moorland. By doing so, you alert the adder of your presence. The European adder is namely quite timid. It is more afraid of you than you may be of it. The European adder generally tries to avoid people. The snake can grow up to approx. 1 metre in length and is either grey, brown or entirely black. You will recognise it by the characteristic zigzag pattern on its back. It is a so-called ”poikilothermic” animal, which means that it is heated by the sun and its surroundings. Therefore, if you see a European adder, it will likely be while it is lying and soaking up heat on a rock or a trail. In landscapes like the one we have here on Grenen, European adders are right at home. Here, there are plenty of mice they can eat, and in the dunes there are many good, dry places to bury themselves and hibernate. It is in these ”snake holes” that the European adder has its young. Between July and September, it gives birth to up to 21 live baby snakes. That is why you may experience tiny snakes slithering out of their snake holes during these months. It is important that you don’t try to pick up any of these snakes, even though they may seem harmless. The baby snakes have a venomous bite from birth and, in fact, are more poisonous than the adult adders. Remember: The European adder is not dangerous for otherwise healthy individuals. You should, however, be checked by a doctor if you are bitten.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Dass man in Dünen- und Heidegebieten beim Gehen fest auftreten muss, wissen Sie sicherlich längst. Auf diese Weise warnen Sie Kreuzottern, die von Natur aus scheu sind und mehr Angst vor Ihnen als umgekehrt haben. Daher werden sie immer versuchen, vor Menschen zu flüchten. Kreuzottern werden bis zu 1 m lang, sind grau, braun oder schwarz und weisen auf dem Rücken ein charakteristisches Zickzackmuster auf. Da es sich um wechselwarme Tiere handelt, müssen sie sich erst durch Luft oder Sonne wärmen lassen, um aktionsfähig zu sein. Wenn man einer Kreuzotter begegnet, kann es also sein, dass sie gerade ein Sonnenbad nimmt. Eine Gegend wie diese ist ein idealer Lebensraum für die Schlangen, denn hier gibt es viele Mäuse als Beute und die Dünen bieten gute Möglichkeiten zum Überwintern. In den Schlangennestern bringen sie zwischen Juli und September bis zu 21 lebende Junge zur Welt. Während dieser Zeit kann man daher winzige Kreuzottern zu Gesicht bekommen. Versuchen Sie nicht, einen dieser harmlos aussehenden Winzlinge in die Hand zu nehmen, denn sie sind bereits mit Giftzähnen ausgestattet und ihr Gift ist stärker, als das der erwachsenen Tiere. Zur Beachtung! Kreuzottern stellen für gesunde Menschen keine Gefahr dar. Für den Fall, dass man gebissen wurde, sollte man jedoch sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen.

SIEHE KARTE

Hugormen er ikke farlig for almindeligt raske mennesker. Du bør dog blive tjekket af en læge, hvis du bliver bidt.


10

tu

at

Na

re

ur

På opdagelse i naturen -N a t u rg u i d e

N

Nature exploration Auf Entdeckungsreise in der Natur

Grenen er et enestående naturområde med et unikt planteliv. De helt særlige vækstbetingelser i området gør, at flere forskellige sjældne planter har slået sig ned i det vilde klit- og hedelandskab. Derfor kan du – alt efter årstid – finde masser af spændende blomster, mosser og svampe på din tur rundt.

Grenen is an exceptional nature area with a unique fauna. Because of the special growth conditions in the area, a number of rare plants have become ”rooted” in the wild moorland and dune landscape As such, you will find an abundance of fabulous flowers, mosses and mushrooms – depending on the season – on your trip around the area.

Går du tur på Grenen om sommeren, så hold udkig efter en blomst med hvid-lilla blade og gul midte. Den hedder nordisk øjentrøst, og Grenen er det eneste sted i hele Danmark, hvor du kan finde den. Du kan også støde på forskellige vilde orkideer såsom klit-hullæben. I Danmark er orkideen en fredet blomst, så den må ikke plukkes og tages med hjem.

If you are touring Grenen in the summer, keep your eye out for a flower with white and lilac petals with yellow at the centre. This is called Nordic eyebright, and Grenen is the only place in all of Denmark you will find it. You may also stumble upon different wild orchids, such as the Broad-leaved Helleborine. In Denmark, the orchid is a protected flower, so you cannot pick it or take it home.

Er du heldig, falder du måske over en skagensrose. Skagensrosen er faktisk ikke nogen rigtig blomst, men derimod et naturfænomen. ”Blomsten” skabes, når galmyggen lægger sine æg i topskuddene af krybende pil og gråris. Det gør bladene forkrøblede, så de får form som en lille rose. Tager du blomsten med hjem, er den god at tørre og bruge i dekorationer.

If you are lucky, you just may come across a Skagen rose. The Skagen rose is not actually a real flower, but rather a phenomenon of nature. The ”flower” is created when gall gnats lay their eggs in the top shoots of creeping willow. This stunts the leaves, making them shaped like a little rose. If you take the flower home with you, it can be dried and used in decorations.

Gennem de seneste mange år er Grenen blevet mere og mere tilvokset af forskellige træarter, der ikke hører til i området. Det er eksempelvis klitfyr, bjergfyr og diverse løvtræer, der bliver stadigt mere udbredte, men som slet ikke hører hjemme her. Derfor er der nu iværksat et stort projekt for at fastholde Grenens helt egen unikke natur.

For many years now, Grenen has become more and more populated by various species of trees that are not indigenous to the area. These include shore pine, mountain pine and various deciduous trees that are becoming more and more widespread, but which do not belong here. That is why a major project has been launched to preserve Grenen’s own unique nature. Enjoy the view! Walk up and enjoy the view from the bunker.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Die hiesige Landschaft zeichnet sich durch eine einzigartige Flora aus. Durch günstige Bedingungen haben sich hier auch viele seltene Pflanzen angesiedelt. Je nach Jahreszeit kann man bei Wanderungen auf interessante Blumen, Moose und Pilze stoßen. Im Sommer kann man nach einer Blume mit weiß-lila Blütenblättern mit gelbem Fleck in der Mitte Ausschau halten. Es handelt sich um Arktischen Augentrost (Euphrasia arctica), der landesweit nur hier vorkommt. Darüber hinaus gibt es hier auch verschiedene Orchideenarten, wie Niederländische Stendelwurz (Unterart der Breitblättrigen Stendelwurz). Hier – wie in vielen anderen Ländern – sind wilde Orchideen geschützt und dürfen nicht gepflückt werden.

NYD UDSIGTEN Gå op og nyd udsigten fra bunkeren.

Nordisk øjentrøst

Dagpåfugleøje

Mit etwas Glück trifft man auch eine „Skagenrose“ an, bei der es sich aber um keine Rose, sondern um ein Naturphänomen handelt. Es entsteht dadurch, dass Gallmücken ihre Eier in den Trieben der Kriech-Weide ablegen, wodurch die Blätter verkrüppeln und die Form eines Röschens annehmen. Man kann sie mit nach Hause nehmen, trocknen lassen und zu Dekorationszwecken verwenden. Während der letzten Jahre haben sich auf Grenen mehr und mehr Bäume breit gemacht, die nicht hierher gehören. Zu diesen Neophyten zählen u. a. Küsten-Kiefer, Bergkiefer und verschiedene Laubbäume, die sich weiter ausbreiten. Inzwischen wurde ein großes Projekt gestartet, das dem Schutz der ursprünglichen Natur dient. Tolle Aussicht! Besteigen Sie den Bunker, denn von hier haben Sie einen tollen Blick!

SIEHE KARTE

Skagensrose


11

tu

at

Na

re

ur

Kan det spises? -N a t u rg u i d e

N

Can you eat it? Essbar oder nicht?

På din tur rundt på Grenen vil du især i sommerhalvåret opleve, at naturen kan være et overflødighedshorn af spiselige oplevelser. Her findes flere forskellige spiselige bær. Nogle slags – som havtornen – er ikke til at komme uden om. Men du skal være vågen for at spotte nogle af de andre.

On your tour of Grenen, you will find, in the summer especially, that nature can be a cornucopia of edible experiences. Here, you will find different edible berries. Some kinds – like sea buckthorn – you cannot avoid noticing. But you have to be alert to spot some of the others.

Mosebøllebærret bliver også kaldt hedens blåbær. Det ligner blåbærret meget, men indeni er frugtkødet hvidt, og saften smitter ikke af på tænderne. Bærret indeholder 10 procent mere C-vitamin end det klassiske blåbær, og du kan finde det på små buske midt i juli.

Northern billberry is also locally known as bog blueberry. It looks a lot like a blueberry, but inside, the flesh of the berry is white, and the juice does not stain the teeth. The berry contains 10 percent more vitamin C than the classic blueberry, and you can find it on small bushes in the middle of July.

Revlingebær blev i gamle dage serveret for områdets fattige børn. De spiste dem som morgenmad med mælk på. I dag er det populært at lave bjesk på de sorte bær, der vokser sammen med lyngen. Lidt sværere at finde er tranebærrene, som du kan finde modne fra sidst i juli og gennem august. Kig i nærheden af våde områder, hvor de trives bedst.

In the old days, black crowberries were served to the poor children in the area. They ate them for breakfast in a bowl of milk. Today, it is popular to make ”bjesk” – a local snaps – from the black berries that grow together with heather. Somewhat harder to find are the cranberries, which you can find ripe from the end of July through the end of August. Look in damp areas, where they thrive best.

Havtornen er blevet et meget populært spisebær, og det vrimler med dem her på Grenen. Det er faktisk en af de allerførste buske, der kom til, da Skagens Odde blev skabt for 7-8.000 år siden. Et enkelt bær indeholder lige så meget C-vitamin som en hel appelsin, og du kan plukke dem modne i september og oktober. Grenen er et fredet område. Så når du plukker bær og andet spiseligt, skal det være til eget forbrug.

Sea buckthorn has become a very popular edible berry, and here on Grenen, It is everywhere. In fact, it is one of the very first bushes that grew here when Skagen Odde formed 7-8,000 years ago. A single berry contains as much vitamin C as a whole orange, and you can pick the berries ripe in September and October. Grenen is a protected area. So when you pick berries and other edible items, it must be for your own personal consumption. Did you know? This bridge plank is made of recycled plastic. 1,317,500 disposable plastic bottles and 1,666,100 plastic bags were used to make the 430 meter bridge.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Auf Ihren Ausflügen werden Sie – insbesondere im Sommerhalbjahr – viele essbare Beeren entdecken. Es gibt sie in etlichen Variationen, und der Sanddorn ist wahrlich nicht zu übersehen. Bei den anderen muss man schon genauer hingucken. Etwa nach Rauschbeeren (Moorbeeren), die Blaubeeren ähneln, jedoch weißes Fruchtfleisch aufweisen und daher nicht die Zähne färben. Die Beeren enthalten 10 % mehr Vitamin C als die bekannten Blaubeeren. Schwarze Krähenbeeren bekamen früher Kinder in ärmlichen Verhältnissen als Frühstück zusammen mit Milch vorgesetzt. Heutzutage werden Sie gern für „Bjesk“ (Aufgesetzten) gesammelt. Nach den seltener vorkommenden Gewöhnlichen Moosbeeren, kann man von Juli bis August Ausschau halten. Am besten findet man sie in feuchten Gebieten.

VIDSTE DU AT? Denne spang er lavet af genbrugsplast. Der er anvendt 1.317.500 engangsplasticflasker og 1.666.100 plasticposer på de 430 meter spang.

Havtorn

Sanddorn, der sich großer Beliebtheit erfreut, kommt hier reichlich vor. Er gehört zu den Pionierpflanzen, die die Landzunge Skagens Odde vor 7–8000 Jahren besiedelten. Die reifen Beeren, von denen eine ebenso viel Vitamin C wie eine Apfelsine enthält, können von September bis Oktober gepflückt werden. Da dieses Gebiet unter Schutz steht, dürfen wilde Früchte nur in einer Menge zum eigenen Verzehr geerntet werden. Schon gewusst? Dieser Steg besteht aus recyceltem Kunststoff. Für die 430 m wurden 1.317.500 Einweg-PET-Flaschen und 1.666.100 Plastiktüten gebraucht.

SIEHE KARTE

Revlingebær


12

tu

at

Na

re

ur

Hvad er det, der pusler? -N a t u rg u i d e

N

What is moving about in the bushes? Was raschelt denn dort?

Når du bevæger dig rundt på Grenen, kan du være heldig at opleve nogle af områdets vilde dyr. Du kan for eksempel støde på sæler, hugorme, firben, græssende rådyr, ræve og harer, der piler i fuld fart ud over landskabet.

As you move about on Grenen, you may be lucky to experience some of the area’s wild animals. For instance, you may spot seals, European adders, lizards, grazing deer or foxes and hares darting off across the landscape.

Markfirbenet er et lille dyr på 15-20 centimeter, som der bor rigtig mange af på Grenen. Det føler sig helt hjemme i det varme, solrige klitlandskab. Om vinteren går markfirbenet i hi under jorden, men fra april kan du møde den lille øgle ude i landskabet.

The field lizard is a little animal measuring 15-20 centimetres that are found abundant on Grenen. It feels at home in the warm, sunny dune landscape. In the winter, the field lizard hibernates underground, but from April you can find the little lizard out in the terrain.

Ræven bor her også, og den er et rigtigt vanedyr. Hver morgen eller aften går den troligt sin faste rute ned til stranden for at se, om den kan få fat i en død måge eller andet, den kan spise. Men du skal holde godt øje for at spotte den. Den gemmer sig lidt langs klitterne, indtil den fornemmer, at der er frit lejde.

Foxes also live here, and they are truly creatures of habit. Every morning or evening they faithfully follow their usual route down to the beach to see if they can find a dead seagull or other meal. But you have to have a sharp eye to spot one. They hide along the dunes until they sense that it is safe to move.

Råvildtet er er også sky af natur. Kommer du til at forskrække et rådyr, vil du oftest opleve, at det løber sin vej. Men det kan også finde på at bruge den modsatte taktik – så står dyret bomstille i håb om at glide i ét med omgivelserne. Sælerne på Grenen er derimod efterhånden ganske vant til mennesker. De ligger gerne og soler sig på stranden og er til tider så trygge, at du kan gå ret tæt på dem. For alle Grenens dyr er det bedst, du lader deres unger være. Du vil sommetider opleve, at eksempelvis en sælunge eller en lille flok harekillinger ser ud til at være efterladt alene. Men moderen er ude efter mad til sit afkom og kommer altid tilbage. Det er derfor bedst for ungerne, hvis de ikke er blevet flyttet eller taget op.

Deer are also timid by nature. If you happen to frighten a deer, you will find most often that they run away. But sometimes they use the opposite strategy, standing absolutely still in the hopes of blending in with their surroundings. As for the seals on Grenen, they have become rather used to people. They will lie on the beach sunbathing and are at times so comfortable that you can get quite close. For all the animals of Grenen, it is best that you leave their young alone. Occasionally, you may find a seal pup or a small litter of young hares that appear to be abandoned. But the mother is out gathering food for its offspring and always comes back. Therefore, it is best for the animals that you neither move them nor pick them up. Tip! you may see day-flying moths of the family Zygaenidae in the area. These are small butterflies that you can spot gathering nectar from the end of June to the beginning of August.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Wer sich in diesem Gebiet aufhält, bekommt mit etwas Glück wildlebende Tiere zu Gesicht. Dazu gehören Seehunde, Kreuzottern, Eidechsen, Rotwild, Füchse und Hasen, die über die Landschaft flitzen. Von den Zauneidechsen, die bis zu 20 cm lang werden, gibt es hier viele, denn sie fühlen sich in der sonnenbeschienenen Dünenlandschaft ausgesprochen wohl. In der kalten Jahreszeit halten sie unterirdisch Winterschlaf, um im April wieder aufzutauchen. Auch der Fuchs ist hier zu Hause – und der hat seine festen Gewohnheiten. Jeden Morgen oder Abend legt er denselben Weg zum Strand zurück, um zu schauen, ob sich eine tote Möwe oder Ente als Nahrung findet. Es ist jedoch nicht leicht, ihn zu entdecken, denn er versteckt sich solange, bis er sicher ist, dass „die Luft rein“ ist.

TIP! I området kan du om sommeren spotte køllesværmere. Det er en mindre sommerfugl, som du kan finde i færd med at lede efter nektar fra slutningen af juni til begyndelsen af august.

Scheu ist aber auch das Rotwild, das sein Heil in der Flucht sucht, wenn man es erschreckt. Wenn man eine Chance haben will, es zu beobachten, muss man mäuschenstill sein und sich tarnen. Die hier lebenden Seehunde haben sich dagegen an die Gegenwart von Menschen gewöhnt. Sie liegen gerne am Strand und sonnen sich, und manchmal kann man ihnen ganz nahe kommen. Für alle heimischen Tiere gilt: Jungtiere sollten in Frieden gelassen werden! Das gilt auch dann, wenn man ein Seehundbaby oder Hasenjunges vermeintlich verlassen antrifft, denn tatsächlich befindet sich die Mutter auf Futtersuche und kommt bestimmt zurück. Berühren Sie Jungtiere daher nicht! Tipp! Im Sommer sind hier von Ende Juni bis Anfang August Sechsfleck-Widderchen zu beobachten, eine kleinere Schmetterlingsart, die sich von Pflanzennektar ernährt.

SIEHE KARTE

Køllesværmer


13

Lyset over Skagen ul

tu

tu r

Cul

re

K -K u lt urg u i d e

The light over Skagen Das Licht über Skagen

TIP! Du kan se de mange malerier på Skagens Museum i Skagen By. Har du lagt mærke til, at lyset heroppe er helt særligt? Grenen er berømt verden rundt for sit fantastiske lys, der har draget malere og andre kunstnere mod toppen af Danmark. Der er noget om snakken: Lyset på Grenen er helt specielt. Det specielle lys opstår, fordi de to have Skagerrak og Kattegat ligger så tæt på hinanden. Vandet fungerer som et spejl, der sender lyset tilbage, så det virker kraftigere. Og det hvide sand på stranden er med til at forstærke effekten.

Have you noticed that the light up here is quite special? Grenen is famous around the world for its fantastic light, which has drawn painters and other artists to the tip of Denmark. And it is not all talk: The light on Grenen is very unique. The special light occurs because the two seas, Skagerrak and Kattegat, are so close to each other. The water acts as a mirror, reflecting the light upward, so it seems stronger. And the white sand of the beaches serves to reinforce the effect.

Haben Sie bemerkt, dass das Licht dieser Gegend von ganz besonderer Qualität ist? Das war und ist auch der Grund dafür, dass sich viele Künstler an der Spitze von Dänemark niedergelassen haben. Und es ist auch etwas dran, denn das Licht hier ist wirklich etwas Besonderes. Es entsteht, weil Skagerrak und Kattegat so dicht beieinander liegen. Da ihre Wasserflächen wie ein Spiegel wirken, erscheint es dem Betrachter kräftiger und der weiße Strand verstärkt diesen Eindruck noch.

Nogle af de mest berømte malere, der kom til Skagen for at forevige naturen og fiskerne gennem friluftsmaleriet, var P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, Michael og Anna Ancher. De var en del af en stor gruppe af kunstnere, der senere blev kendt som ”skagensmalerne”. I slutningen af 1800-tallet udødeliggjorde disse kunstnere utallige motiver fra livet i Skagen.

Some of the most famous painters who came to Skagen to eternalise the nature and fishermen through open-air painting were P.S. Krøyer, Laurits Tuxen and Michael and Anna Ancher. They were part of a larger group of artists who later became known as the ”Skagen painters”. At the end of the 1800s, these artists eternalised innumerable motifs from life in Skagen.

Zu den bekanntesten Malern, die hierher kamen, gehörten P.S. Krøyer, Laurits Tuxen, Michael und Anna Ancher. Sie verewigten Natur und Menschen in ihren Werken und gehörten einer Gruppe an, die später als Skagen-Maler Berühmtheit erlangten und Ende des 19. Jahrhunderts unzählige Werke mit Motiven aus dieser Gegend schufen.

Kunstnere har altid forholdt sig til lyset over landskabet – uanset hvor i verden, de har befundet sig. Det har været de lyse sommeraftener i Skandinavien, den brændende sol i syden, det svage lys under et uvejr. Men på dette maleri af Krøyer ser man det blændende skarpe solskin forstærket af spejlingen i haven ikke så langt herfra.

Artists have always been drawn to the light over the landscape – regardless of where they were in the world. The light summer evenings in Scandinavia. The blazing sun in the south. The dim light during a storm. But in this painting by Krøyer, one sees the blinding sunlight intensified by the reflection on the water not so far from here. Tip! You can see the many paintings at Skagens Museum in town.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Für Künstler in aller Welt spielt das Licht eine besondere Rolle, sei es ein heller Sommerabend in Skandinavien, die sengende Sonne in südlichen Gefilden oder das bedrohliche Licht bei einem Unwetter. Auf diesem Gemälde von P.S. Krøyer erkennt man unschwer den vom Meer verstärkten, blendenden Sonnenschein. Tipp! Viele Werke der Künstler können Sie im Museum in der Stadt Skagen bewundern.

SIEHE KARTE


14

tu

at

Na

re

ur

Det Grå Fyr – Danmarks næsthøjeste fyr -N a t u rg u i d e

N

The Grey Lighthouse – Denmark’s second tallest lighthouse Det Grå Fyr – der zweithöchste Leuchtturm des Landes

Der er langt til toppen. 210 trin, helt nøjagtigt. Men hvis du orker at tage turen derop, bliver du belønnet med den skønneste udsigt over Skagen by, Kattegat og Skagerrak. Fyret er hele 46 meter højt, hvilket gør det til Danmarks næsthøjeste fyr. Den roterende linse – som i dag står stille – vejer mere end to tons.

It’s a long way to the top. 210 steps to be exact. But if you’re up for the climb, you will be rewarded with the most fantastic view of the Skagen, Kattegat and Skagerrak. The lighthouse is 46 meters high, which makes it Denmark’s second tallest lighthouse. The rotating beacon – which stands still today – weighs more than two tonnes.

Skagen fyr – eller ”Det Grå Fyr” i folkemunde – blev bygget i 1958 som afløser for Det Hvide Fyr. Det er tegnet af den kendte arkitekt N. S. Nebelong, der også har tegnet fyr til blandt andet Samsø og Sejerø. Da det blev opført, blev det placeret, så der var lige langt til både Skagerrak og Kattegat. Men da Skagens Odde hele tiden forandrer sig, ligger fyret i dag kun få meter fra Kattegat.

Skagen Lighthouse – or the ”Grey Lighthouse” as it is commonly referred to – was built in 1958 as a replacement for the ”White Lighthouse”. It was drawn by the well-known architect N.S. Nebelong, who also drew the lighthouses for Samsø and Sejerø, among others. When it was built, it was situated so it was an equal distance from both Skagerrak and Kattegat. But because Skagen Odde is constantly changing, today the lighthouse is located just a few meters from Kattegat.

Efter fyret blev bygget, blev det langt mere sikkert for skibene at passere forbi Skagen. Det kunne mærkes hos byens borgere, der havde tjent gode penge på at bjærge gods og hjælpe strandede skibe. Skagboerne gav dog ikke så let op: De gik så i stedet i gang med at modernisere fiskeriet i Skagen. I 2014 overtog Naturstyrelsen det gamle fyr. I stedet for at advare skibe til søs, skal fyret nu være hjemsted for et fugleoplevelsescenter. Her kan du helt tæt på opleve, hvorfor Grenen er et helt unikt sted for trækfugle i Nordeuropa.

After its construction, it became far safer for ships to sail past Skagen. This was felt by the town’s residents, who had made good money salvaging cargo and helping stranded ships. The people of Skagen didn’t give in so easily, however: Instead, they took to modernising fishing in Skagen.

Bis zur oberen Plattform des Leuchtturms „Skagen Fyr“ muss man sich anstrengen, denn es sind genau 210 Stufen zu bewältigen. Wer es schafft, wird mit einer tollen Aussicht auf das Städtchen Skagen sowie Kattegat und Skagerrak belohnt. Der 46 m hohe, außer Dienst gestellte Leuchtturm ist mit einer Fresnel-Linse ausgestattet, die über 2 t wiegt. Der 1958 gebaute „Graue Leuchtturm“, wie er im Volksmund heißt, löste den „Weißen Leuchtturm“ ab. Entworfen wurde er vom bekannten Architekten N. S. Nebelong, der auch Leuchttürme auf den Inseln Samsø und Sejerø konzipiert hat. Zum Zeitpunkt seiner Entstehung lag er von Skagerrak und Kattegat gleich weit entfernt, doch weil sich die Landzunge ständig verändert, liegt er heute näher an Letzterem. Nach seinem Bau konnten die Schiffe die Landzunge sicher umrunden. Das bekamen auch die Einwohner von Skagen zu spüren, die bis dato gutes Geld durch Hilfsdienste für gestrandete Schiffe verdient hatten. Aber das focht sie nicht an, denn sie gingen nun daran, ihre Fischfangflotte zu modernisieren.

In 2014, the Danish Nature Agency took over the old lighthouse. Instead of warning ships at sea, the lighthouse will now serve as a bird experience centre. Here, you can learn all about why Grenen is a unique place for migratory birds in Northern Europe.

Im Jahre 2014 ging der Leuchtturm in staatlichen Besitz über und anstatt vorbeifahrende Schiffe zu warnen, dient er nun als Vogelausstellung. Hier wird einem bewusst, welche Bedeutung diese Gegend für Zugvögel hat.

Did you know? The light from the Grey Lighthouse can be seen 20 nautical miles away. That is about 37 kilometres.

Schon gewusst? Das Licht des Leuchtturms ist 20 Seemeilen (ca. 37 km) weit zu sehen.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

SIEHE KARTE

VIDSTE DU AT? Lyset fra det Grå Fyr kan ses hele 20 sømil væk. Det svarer til cirka 37 kilometer.

Ca. 1940


15

Skagen Airport – en landingsbane med havudsigt ul

tu

tu r

Cul

re

K -K u lt urg u i d e

Skagen Airport – a landing strip with a view Skagen Airport – eine Landebahn mit Meeresblick

VIDSTE DU AT For godt 100 år siden flokkedes det bedre borgerskab ved Grenen for at opleve lyset, naturen og stemningen – og for at bo på det berømte Grenen Badehotel. Det kunne være en lang og sej tur at komme helt op til toppen af Danmark. Rejsetiden blev dog noget forkortet, da man simpelthen besluttede at anlægge en flyveplads stort set lige uden for badehotellets dør.

About 100 years ago, the well-to-do flocked to Grenen to experience the light, the nature and the ambiance – and to stay at the famous resort, Grenen Badehotel. It was sometimes a long, hard journey to get all the way to the tip of Denmark. The travel time was shortened considerably, however, when it was decided to build an airfield practically just outside the entrance to the resort.

Etableringen af start- og landingsbane var lige til at gå til: Man brugte et stykke af stranden til formålet. Så når flyvemaskinerne ankom, skulle de være i stand til at lande i det bløde sand. Og selv om der ikke skete store uheld, gik det ikke lige godt hver gang. Havet har sit eget lune og skyllede til tider ind over stranden, og vinden gav også ind i mellem problemer for piloterne. Til gengæld kunne passagererne glæde sig over, at de landede lige på første parket med havudsigt og få skridt til hotellet. De private fly blev derefter parkeret i hangaren i klitten neden for hotellet.

Establishment of the take-off and landing strip was easy: part of the beach was used for this. So when the aeroplanes arrived, they had to be able to land in the soft sand. And while there were no major accidents, it did not always go that well. There is no taming the sea, and at times it washed in over the strip, and the wind could also cause problems for the pilots. On the other hand, passengers had the pleasure of landing a few steps from the resort and with a gorgeous view of the sea. The private planes were then parked in the hangar in the dunes below the hotel.

Nogle af gæsterne ankom i fine rober, og for deres skyld blev der også anlagt en ordentlig, beklædt sti fra hotellet og ned til stranden, så tøjet ikke blev beskidt.

Some of the guests came in fine clothing, and for their sake, a sturdy covered trail was laid from the hotel and down to the beach, so their clothes would not be soiled.

Landingsbanen lå umiddelbart nord for, hvor du står nu. Banen var lagt i øst/vestlig retning.

The landing strip lay just north of where you are standing now. The runway ran in an east/west direction. Did you know? The landing strip lay here where you are standing now. Grenen has grown larger since then, so the spot is now a little further inland.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Vor gut 100 Jahren traf sich hier das Großbürgertum, um das Licht, die Natur und das Flair dieser Gegend zu genießen. Einlogiert hatten sie sich im bekannten Badehotel Grenen. Da es jedoch mühselig war, hierher zu gelangen, beschloss man, unmittelbar vor dem Hotel ein Flugfeld anzulegen. Dadurch verkürzte sich die Reisezeit. Bei der Anlage der Start- und Landebahn machte man es sich einfach, indem man hierfür ein Stück vom Strand nutzte. Die ankommenden Flugzeuge mussten in der Lage sein, in dem weichen Sand zu landen. Obwohl es keine größeren Unfälle gab, war das Unterfangen nicht leicht, denn zuweilen wurde der Strand vom Meer überflutet oder der Wind blies so stark, dass die Piloten gefordert waren. Andererseits konnten sich die Passagiere über den noblen Meeresblick freuen – und darüber, dass es bis zum Hotel nur wenige Schritte waren. Privatflugzeuge wurden im Hangar beim Hotel abgestellt. Da etliche Gäste hier in feiner Garderobe aufkreuzten, wurde ein fester Weg zwischen Strand und Hotel angelegt, damit die Kleidung adrett blieb. Die Landebahn verlief nördlich von diesem Standpunkt aus in ost-westlicher Richtung. Schon gewusst? Die Landebahn verlief von dem Punkt aus, wo Sie sich jetzt befinden. Bedingt durch den Landzuwachs, liegt dieser Punkt weiter landeinwärts als früher.

SIEHE KARTE

Landingsbanen lå dengang lige her, hvor du står nu. Grenen har vokset sig større siden da, så punktet nu ligger lidt længere inde i landet.

Fra ca. 1908


16

Growing pains Wechselhaftes Landschaftsbild

tu

at

Na

re

ur

Grenen har vokseværk -N a t u rg u i d e

N

VIDSTE DU AT? Danmark er et gammelt land, men det landskab, du står i lige nu, er faktisk relativt nyt. Grenen er den yderste del af Skagens Odde, der hvert år vokser sig omkring otte meter større. Det betyder, at denne del af odden slet ikke eksisterede for cirka 350 år siden – toppen af Danmark lå i stedet lige i nærheden af Det Hvide Fyr. Odden bliver ved med at vokse, fordi havbunden hæver sig, og fordi sand og grus bliver ført med strømmen op langs Jyllands vestkyst og bliver aflejret som strandvolde ved Grenen. Kig rundt. Landskabet, du ser udover, er især præget af et fænomen, der hedder ”rimmer og dopper”. Rimmerne er toppene i landskabet, der er tørre. Og dopperne er lavningerne, der ofte er fugtige. Rimmerne bliver dannet, når kraftige vestenstorme kaster sten og grus op fra havet. Nogle af dem er dog allerede dannet som revler i havet og er så dukket op, når havbunden har rejst sig og er blevet til land. Dopperne er i starten fyldt med saltvand, men efter et stykke tid bliver de ferske og ender som moser. Sandflugt har det med at dække rimmer-dopper-landskabet til. Mange steder dækker de klitter, som flyvesandet skaber, helt for det specielle landskab. Her på Nordstranden kan du dog stadig opleve rimmer og dopper.

Denmark is an old country, but the land you are standing on now is, in fact, relatively new. Grenen is the outermost part of Skagen Odde (sometimes referred to in English as the Scaw Spit) which grows by about eight metres each year. That means that this part of the spit did not even exist about 350 years ago. Instead, the tip of Denmark lay somewhere near the White Lighthouse. The spit continues to grow, because the seabed is rising, and because sand and gravel are carried up along the coast of Jutland by the current and deposited as beach berms on Grenen. Look around you. The landscape you see is characterised by a phenomenon called ”ridges and swales”. The ridges are the dry, elevated parts of the land. The swales are the hollows, which are often damp. The ridges are formed when violent western winds throw stones and gravel up from the sea. Some of them, however, already formed as sandbanks in the sea and became visible when the seabed rose and became land. The swales are initially filled with saltwater, but eventually become fresh and end up as bogs. Erosion has a habit of blanketing the system of ridges and swales. In many places, the dunes for15 20 landmed by the shifting sand conceal the special scape entirely. Here at North Beach, however, you will still find ridges and swales. Did you know? 2001 was a record year for Grenen. It grew all of 100 metres that year.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Auch wenn die dänische Landmasse schon recht alt ist, ist dieser Flecken noch relativ jung. Grenen, die nördlichste Spitze der Landzunge Skagens Odde, nimmt jedes Jahr um 8 m zu. Vor 350 Jahren existierte sie noch gar nicht und die Landzunge endete dort, wo heute der Leuchtturm „Hvide Fyr“ steht. „Grenen“ wächst immer weiter, weil sich zum einen der Meeresboden hebt und zum anderen Sand und Kies von der Westküste Jütlands hier als Strandwälle abgelagert werden. Schauen Sie sich einmal um! Hier gibt es nämlich ein Phänomen, das die Dänen „Rimmer og Dopper“ nennen. Bei „Rimmer“ handelt es sich um Erhebungen, während „Dopper“ oftmals feuchte Senken sind. Erstere bilden sich, wenn starke Westwinde Steine und Kies am Strand aufwerfen. Bei manchen handelt es sich aber auch um Kiesbänke, die durch den sich 2015 hebenden Meeresboden trockengefallen sind. Die Senken waren anfangs mit Meerwasser gefüllt, das sich allmählich in Süßwasser umgewandelt hat und zu Sumpf geworden ist. Der ständige Flugsand überdeckt diese Landschaft zusätzlich, sodass man an manchen Stellen den ursprünglichen Landschaftscharakter nicht mehr erkennt. Hier am Nordstrand sind „Rimmer og Dopper“ jedoch noch gut zu erkennen. Schon gewusst? Im Jahre 2001 gab es an der nördlichen Spitze einen Rekord, denn Grenen wuchs um sagenhafte 100 m.

SIEHE KARTE

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

2001 var et rekordår for Grenen. Her voksede den hele 100 meter i løbet af et år.

1944

20 15


17

tu

at

Na

re

ur

Kig op! -N a t u rg u i d e

N

Look up! Schauen Sie nach oben!

TIP!

Når du bevæger dig rundt i det smukke landskab på Grenen, så prøv også at vende blikket opad engang imellem. Så vil du opdage, at der her findes et usædvanlig rigt og varieret fugleliv. Faktisk er der observeret op til 320-330 forskellige fuglearter omkring Skagen og Grenen. Nogle af dem er de almindeligt kendte danske fugle, men spændende arter som for eksempel trane, karmindompap og rødrygget tornskade holder også til her.

While traveling about in the gorgeous landscape on Grenen, try looking up every once in a while. By doing so, you will discover an unusually rich and varied bird life. In fact, up to about 320-330 different bird species have been observed around Skagen and Grenen. Some of them are the commonly known Danish birds, but more intriguing species such as cranes, rose finch and red-backed shrike are also known to stop here.

Grenen er et fantastisk sted at spotte fugle på træk. Millioner af trækfugle bevæger sig forår og efterår mellem deres ynglepladser i Norge, Sverige, Finland og Rusland og deres vinterresidenser sydpå. Danmark er så heldig at ligge lige på en af hovedtrækruterne. Landfugle foretrækker at flyve over land i så lang tid som muligt. For dem er Grenen absolut sidste pitstop inden den store flyvetur over åbent hav. Derfor er Grenen faktisk det bedste sted i Nordeuropa at spotte trækfugle om foråret.

Grenen is a fantastic place to spot migrating birds. Millions of migratory birds move every spring and autumn between their breeding grounds in Norway, Sweden, Finland and Russia, and their winter residences down south. Denmark is lucky enough to be on one of the major migratory flyways. Land birds prefer to fly over land as much as possible. For them, Grenen is the absolute last stop before their long journey over the open sea. For that reason, Grenen is in fact the best place in Northern Europe to sight migratory birds in the spring.

Særligt imponerende er det store rovfugletræk. Her kan du se musvåger, spurvehøge, vandrefalke, ørne, rød og sort glente og andre store fugle på vej til nordligere egne. Årligt bliver der spottet mellem 10.000 og 18.000 rovfugle på forårstræk her på Grenen. I Fugleoplevelsescenteret Det Grå Fyr kan du komme helt tæt på fuglene og få meget mere at vide om, hvorfor de gerne holder til på Grenen.

Particularly impressive are the large birds of prey. Here you can see common buzzards, sparrow hawks, peregrine falcons, eagles, red and black kites and other large birds on their way northward. Every spring, between 10,000 and 18,000 migratory birds of prey are spotted here on Grenen. At the bird experience centre in Skagen Lighthouse, you can get close to the birds and learn more about why they stay here on Grenen.

Wenn Sie durch die herrliche Landschaft spazieren, sollten Sie Ihren Blick hin und wieder nach oben richten, denn da fliegen Vögel, die ungewöhnlich vielen Arten angehören. Tatsächlich wurden hier um die 320 verschiedene Vogelarten beobachtet, die z. T. recht bekannt sind, aber auch seltenere Arten wie Kraniche, Karmingimpel und Neuntöter. Diese Gegend ist ideal für die Vogelbeobachtung, weil hier große Schwärme an Zugvögeln, von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland kommend, auf ihrem Weg in den Süden durchziehen. Dänemark liegt genau auf ihrer Hauptroute, denn sie ziehen es vor, über Land zu fliegen. Für die Vögel ist hier der letzte Zwischenstopp, bevor es über das offene Meer weiter geht. Auch im Frühjahr kann man hier unglaublich viele Vögel sehen.

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Fugletræk

Die Raubvögel bieten den spektakulärsten Anblick. Auf ihrem Weg nach Norden sieht man hier Mäusebussarde, Sperber, Wanderfalken, Adler, Rot- und Schwarzmilane, von denen jedes Jahr zwischen 10.000 und 18.000 Exemplare durchziehen. Im Leuchtturm Skagen Fyr können Sie die Vogelausstellung besuchen und sich kundig machen, warum sich die Vögel hier so gern aufhalten. Tipp! Wenn Sie etwas hören, was so klingt, als würde man ein Schwein am Schwanz ziehen, ist es wahrscheinlich der Schrei des Rothalstauchers, der hier gern brütet.

Tip! Can you hear something that sounds like a pig being pulled by its tail? The noise is coming from a red-necked grebe that likes to breed on Grenen.

SE KORT

Kan du høre noget, der lyder som en gris, der bliver trukket i halen? Lyden kommer fra en gråstrubet lappedykker, der er glad for at yngle på Grenen.

SIEHE KARTE

Toppet lappedykker


18

Danmarks nordligste punkt tu

ur

at

Na

re

Denmark’s northernmost point Der nördlichste Punkt von Dänemark

-N a t u rg u i d e

N

TIP! Du kan også finde hulsten som dem, du ser i Skagen by. Bare hold øjnene åbne og brug lidt tid på at snuse rundt i strandkanten. Så kan det være, du får din egen lykkebringer med hjem.

Mange mennesker tror, at Danmarks absolut nordligste punkt ligger helt ude på spidsen af Grenen, hvor de to have mødes. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det nordligste punkt befinder sig nemlig lige her på Nordstranden, kort fra hvor du står nu. Punktet ligger cirka tre kilometer vestnordvest for Grenen og omkring 600 meter nordligere. Lav din egen kreative markering af Danmarks nordligste Punkt!

Many people believe that Denmark’s absolute northernmost point is at the very tip of Grenen, where the two seas meet. But that is not quite right. The northernmost point is, in fact, here at North Beach – just a short distance from where you are standing. The point lies about three kilometres west-northwest of Grenen and about 600 metres farther north.

3) Tag et billede af dit værk og upload det til et socialt medie med hashtag:

Make your own creative marking of Denmark’s northernmost point! 1) Find the northernmost point on the beach using your smartphone. 2) Make a sculpture using the many beautiful stones you find there. 3) Take a picture of your creation and upload it to a social medium with the hashtag:

#MostNorthernPointOfDenmark

#MostNorthernPointOfDenmark

Du kan også være heldig at finde rav i sandet her på Nordstranden. Du kan kende det på, at det føles både blødere og varmere end sten.

You may also get lucky and find amber in the sand here at North Beach. You can recognise it in that it feels both softer and warmer than rock.

1) Find det nordligste punkt på stranden med din smartphone. 2) Lav en skulptur af de mange smukke sten du finder.

Tip! You can also find adder stone like the kind you find in Skagen. Just keep your eyes open and spend a little time exploring at the water’s edge. You may just bring home your very own lucky charm.

SE KORT

SEE MAP FACEBOOK

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Viele glauben, der nördlichste Punkt des Landes befinde sich auf der Landzunge Grenen, wo sich 2 Meere begegnen. Das stimmt aber nicht, denn tatsächlich befindet er sich hier am Nordstrand, wo Sie jetzt stehen, etwa 3 km von Grenen entfernt in westnordwestlicher Richtung. Markieren Sie diesen Punkt doch mal nach eigener Phantasie! 1) Ermitteln Sie den nördlichsten Punkt mit Ihrem Smartphone. 2) Gestalten Sie ein Kunstwerk aus gesammelten Steinen ... 3) ... und machen Sie ein Foto zur Verbreitung in sozialen Medien. Hashtag:

#MostNorthernPointOfDenmark Mit etwas Glück kann man am Nordstrand auch Bernstein finden. Man erkennt ihn leicht, denn er fühlt sich weicher und wärmer an als Stein. Tipp! Sie können hier „Hühnergötter“ (Feuersteine mit Loch) finden, wenn Sie die Augen offen halten und sich für die Suche Zeit nehmen. So haben Sie die Chance, einen Glücksbringer mit nach Hause zu nehmen.

SIEHE KARTE FACEBOOK

FACEBOOK


-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

19

sto

ri e g u i d e

e G -

Skagen Vest Fyr – Danmarks nordligste fyr Skagen West Lighthouse – Denmark’s northernmost lighthouse Skagen Vest Fyr – der nördlichste Leuchtturm des Landes

VIDSTE DU AT? Skagen Vest Fyr kaldes også ”blyanten” på grund af sit høje, slanke udseende.

Da Skagen Vest Fyr blev bygget i 1956, var det på høje tid. Fyret afløste det gamle Højen Fyr fra 1892, der var ved at skride i havet. Til sidst slog bølgerne op om det lille fyr, der endte med at blive revet ned. Det 25 meter høje Skagen Vest Fyr er opført i beton og er bygget oven på en gammel tysk bunker fra krigen. Designet er stramt og funktionelt, og fyret er derfor meget ulig Grenens andre tykke stenfyr. Skagen Vest Fyr er et moderne fyr. Det blev fra starten bygget, så det kan fjernbetjenes og har aldrig krævet fast bemanding. Af samme grund har det ikke de tilhørende beboelsesbygninger, der findes ved ældre fyr. Fyret fjernstyres fra en kommandopost ved Skagen Fyr. Desuden er det slanke betonfyr det eneste af de fire fyr, der ligger ud mod Skagerrak. Denne placering gør, at du lige nu står ved Danmarks allernordligste fyr.

When Skagen West Lighthouse was built in 1956, it was long overdue. The lighthouse replaced the old Højen Lighthouse from 1892, which was on the verge of tumbling into the ocean. Finally, the waves came crashing on the little lighthouse, which ended up being demolished. The 25-metre-high Skagen West Lighthouse is built of concrete upon an old German bunker from the war. The design is streamlined and functional, and the lighthouse is therefore unlike Grenen’s other thick stone lighthouses. Skagen West Lighthouse is a modern lighthouse. It was originally built so it could be controlled remotely and has never required permanent manning. For this same reason, it does not have the residential buildings you find with older lighthouses. The lighthouse is controlled from a control post near Skagen Lighthouse. Moreover, the slim concrete lighthouse is the only one of the four lighthouses that is situated out towards Skagerrak. In fact, right now you are standing next to Denmark’s northernmost lighthouse. Did you know? Skagen West Lighthouse is also called ”the pencil”, because of its tall, thin design.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Die Errichtung dieses Leuchtturms im Jahre 1956 war dringend nötig, denn der Vorgänger „Højen Fyr“, gebaut 1892, war kurz davor, ins Meer zu stürzen. Als bereits die Wellen an seinen Mauern anbrandeten, wurde er abgerissen. Der neue, 25 m hohe Leuchtturm wurde aus Betonringen auf einem alten Weltkriegsbunker errichtet. Er wirkt nüchtern und funktional – ganz anders, als die übrigen Leuchttürme dieser Gegend. Kein Wunder, denn es handelt sich um ein modernes Bauwerk, das von Anfang an als fernbedienter und unbemannter Leuchtturm ausgelegt war. Aus diesem Grund fehlen auch die für ältere Leuchttürme typischen Wohngebäude. Die Bedienung erfolgt über die Kommandozentrale des Leuchtturms „Skagen Fyr“. Dieser schlanke Leuchtturm, der als einziger am Skagerrak steht, ist gleichzeitig der nördlichste in Dänemark.

Højen fyr fra 1890 - ca 1970´erne

Schon gewusst? Der Leuchtturm „Skagen Vest Fyr“ wird wegen seiner schlanken Erscheinung auch „Bleistift“ genannt.

SIEHE KARTE

Højen fyr fra 1890 - ca 1970´erne


-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

20

sto

ri e g u i d e

e G -

Radarhoved Skagen – det startede med Anden Verdenskrig Skagen Radar Station – it started with World War II Die Radarstation Skagen – in Dienst seit dem 2. Weltkrieg

VIDSTE DU AT? Den ligner en forvokset golfbold, der er landet tilfældigt her midt i landskabet. Men den hvide kuppel har en helt anden funktion: Den gemmer på den radar, der overvåger luftrummet i hele det nordlige Danmark. 365 dage om året snurrer den trofast i døgndrift. Det sikrer, at fremmede fly ikke kommer ind over Danmark uden tilladelse. Radaren her ved Skagen er én ud af blot tre radarhoveder i hele Danmark. De to andre er placeret ved Skrydstrup i Sønderjylland og i Almindingen på Bornholm. Det første radaranlæg her på Grenen var slet ikke dansk. Det blev i stedet bygget af det tyske flyvevåben, Luftwaffe, i 1942 under Anden Verdenskrig. Radaren fik kodenavnet ”Schakal”. Skagen var utrolig vigtig for tyskerne under krigen. Her kunne de oprette en base, der kunne sikre farvandet og forsyningsvejene til Norge. Du vil derfor se masser af bunkers spredt ud over Grenen, der vidner om stor tysk aktivitet her i besættelsestiden. Da krigen var slut, oprettede det danske flyvevåben en radarstation på stedet og genbrugte blandt andet nogle af de tilhørende tyske bunkers. Radaren, der står her i dag, blev opført i 2003 og vejer mere end 7 tons.

It resembles an overgrown golf ball that has landed, by chance, here in the middle of the landscape. But the white dome has an entirely different function: It is hiding the radar that monitors the airspace in all of Northern Denmark. 365 days a year, it faithfully spins around the clock. It ensures that foreign aircraft do not enter Danish airspace without permission. The radar here at Skagen is one of just three radar stations in all of Denmark. The two others are located near Skrydstrup in Southern Jutland and in Almindingen on Bornholm. The first radar installation here on Grenen was not at all Danish. Instead, it was built by the German air force, Luftwaffe, in 1942 during World War II. The radar was given the code name ”Schakal”. Skagen was incredibly important for the Germans during the war. Here, they were able to establish a base that could secure the fairway and supply routes to Norway. That is why you will see lots of bunkers spread across Grenen, as witness to the major Germany activity here during the occupation. When the war was over, the Danish air force established its own radar station at the site and reused, e.g. some of the German bunkers connected to the original station. The radar that stands here today was erected in 2003 and weighs more than 7 tonnes. Did you know? Batterivej, the road on which the radar station is located, got its name from the military battery that was established at North Beach during the war against the English in 1810.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Die Kuppel gleicht einem riesigen Golfball, der hier gelandet ist. Sie hat jedoch nichts mit Sport zu tun, sondern verdeckt einen Radarschirm mit dem der Luftraum über Norddänemark überwacht wird. Das Radar ist an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr in Betrieb und stellt sicher, dass das Gebiet nicht unangemeldet überflogen wird. Diese Station ist eine von dreien landesweit. Die beiden anderen stehen in Skrydstrup (Südjütland) und in Almindingen auf der Insel Bornholm. Die erste Radarstation nahe Skagen wurde nicht von den Dänen erbaut, sondern 1942 von der deutschen Luftwaffe. Sie erhielt den Tarnnamen „Schakal“ und war während des Krieges für die Deutschen von großer Bedeutung, denn damit konnten sie das Skagerrak und somit den Versorgungsweg nach Norwegen sichern. Hier, an der Spitze von Jütland, liegen viele Bunker verstreut – als stumme Zeugen der Vergangenheit.

Batterivej, som radarhovedet ligger på, har fået sit navn efter det militære batteri, som blev anlagt på Nordstranden under krigen mod englænderne i 1810.

1945

1945

Nach dem 2. Weltkrieg errichtete die dänische Luftwaffe hier eine Radarstation und nahm zu diesem Zweck einige der Bunker wieder in Betrieb. Die jetzige, über 7 t schwere Anlage wurde 2003 hier errichtet. Schon gewusst? Die Straße „Batterivej“, an der die Station liegt, erhielt ihren Namen nach einer Geschützbatterie, die hier im Krieg gegen die Engländer 1810 angelegt wurde.

SIEHE KARTE

1980


-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

21

sto

ri e g u i d e

e G -

Skagen Redningsstation – når havet bliver farligt Skagen Lifeboat Station – when the sea becomes dangerous Seenot-Rettungsstation – Retter in der Not

VIDSTE DU AT? I 1847 omkom 13 mennesker i en ulykke ved Harboøre Strand. Det store tab skyldtes hovedsagelig, at der ikke var adgang til ordentligt redningsudstyr. Det blev derfor besluttet, at der skulle skabes et organiseret redningsvæsen på den jyske vestkyst. I årene derefter blev der bygget redningsstationer langs hele kysten, og du står nu ved én af dem: Skagen Redningsstation fra 1858. Læg mærke til den grønne port med de krydslagte splitflag på. Sådan blev det bestemt, at alle redningsstationernes porte skulle se ud. Og sådan ser de også ud i dag her over 150 år senere.

In 1847, 13 people died in an accident at Harboøre Beach. The huge loss was primarily due to the lack of access to suitable rescue equipment. It was therefore decided to create an organised rescue system on the west coast of Jutland. In the years that followed, lifeboat stations were built along the entire coast, and you are now standing at one of them: Skagen Lifeboat Station, dating from 1858. Notice the green port with the crossed swallow-tailed flags on it. It was decided that this was what all lifeboat station ports would look like. And today, over 150 years later, they still look like this.

Im Jahre 1847 kamen 13 Menschen am Strand von Harboøre ums Leben, weil es keine Rettungsausrüstung gab. Daher wurde beschlossen, eine organisierte Seenotrettung entlang der Westküste von Jütland zu organisieren. In den nachfolgenden Jahren entstanden Rettungsstationen an der gesamten Küste. Hier sehen Sie die Station von Skagen, die 1858 entstand. Das grüne Tor mit den gekreuzten Flaggen ist kein Zufall, denn es wurde festgelegt, dass alle Türen so aussehen sollten. So ist es 150 Jahre hindurch bis zum heutigen Tage geblieben.

Dengang foregik undsætninger til søs ikke helt, som du kender det i dag. Redningsbådene var store 10-årers robåde, der var så tunge, at de blev trukket af heste ned til vandet. Derudover brugte man raketapparater, der skød en slags line ud til skibe i nød tæt på stranden. På den måde kunne man én for én trække de skibbrudne i land. Skagen var senere det første sted, der tog motorbåde i brug. Det gjorde man i 1914.

Back then, sea rescue operations did not take place quite the way they do today. The rescue boats were large 10-oared row boats that were so heavy that they had to be drawn by horse down to the water. What is more, rocket-like devices were used to shoot a kind of line out to the ships in distress near the shore. This way the shipwrecked could be pulled to shore one by one. Later, Skagen was the first place motorboats were used. This happened in 1914.

Damals liefen die Rettungseinsätze auf See ganz anders als heute ab. Bei den Booten handelte es sich um schwere Ruderboote, die von Pferden ins Wasser gezogen wurden. Ferner benutzte man Raketenapparate, mit denen man eine Leine zum Havaristen schoss, um die Besatzung mit einer Hosenboje zu bergen. In Skagen wurden erstmals Motorboote eingesetzt, die 1914 zum Einsatz kamen.

I dag er der 21 redningsstationer langs kysterne over hele landet. Langt over halvdelen af redningsfolkene er frivillige, der bruger deres fritid på at hjælpe folk i havsnød.

Today, there are 21 lifeboat stations along the entire Danish coastline. Far more than half of all rescuers are volunteers who spend their free time helping people in distress at sea. Did you know? The lifeboat station lay closer to the water when it was built. But the landscape has changed quite a bit since then, and the distance to the shore has grown larger.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Heute gibt es 21 Seenot-Rettungsstationen an den dänischen Küsten. Mehr als die Hälfte der Retter tun freiwillig Dienst und opfern dafür etwas von ihrer Freizeit. Schon gewusst? Bei ihrem Bau lag die Station dicht am Wasser, durch geologische Veränderungen ist der Abstand zur Küste jedoch größer geworden.

SIEHE KARTE

Redningsstationen lå tættere på vandet, da den blev bygget. Men landskabet har forandret sig en del siden da, og afstanden til kysten er blevet større.

Ca. 1880

Ca. 1900


-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

23

sto

ri e g u i d e -

Ge

Det Hvide Fyr – Danmarks ældste fyrtårn The White Lighthouse – Denmark’s oldest lighthouse Det Hvide Fyr – der älteste Leuchtturm des Landes

LEJ DET HVIDE FYR

Det Hvide Fyr blev bygget helt tilbage i 1747, hvilket gør det til Danmarks ældste fyrtårn. Egentlig stod fyret i sine første mange år med røde sten. Men i starten af 1800-tallet blev kalkkosten svinget, og fyret fik den hvide farve, det er kendt for i dag. Da fyret blev opført, blev der monteret en lukket lanterne på toppen. Men man blev bange for, at ruderne ville fryse til is om vinteren og lukke lyset inde. Derfor fyrede man helt indtil 1816 med kulbål i fyrkurven på toppen. Som en smart løsning havde man lavet hele fire opgange til fyrkurven. På den måde kunne fyrpasseren komme op til bålet på den rigtige side af vinden, så flammerne ikke ramte ham. I 1858 blev det 21 meter høje fyr afløst af det over dobbelt så høje Skagen Fyr, der blev placeret kun et par kilometer væk. Fra 1871 blev det Hvide Fyr dog brugt som signalstation. Her ophængte man signalkugler på fyret, der fortalte skibene om de skiftende forhold på havet. I dag er Det Hvide Fyr fredet. Det bruges dog til forskellige kunstudstillinger med lokale kunstnere. Fra toppen kan man se rundt til Skagens tre andre fyr: Skagen Fyr, Vippefyret og Skagen Vest Fyr. Den formidable udsigt blev også opdaget af tyskerne, der under krigen brugte fyret som udkigspost.

The White Lighthouse was built back in 1747, which makes it Denmark’s oldest lighthouse. In fact, the lighthouse was a red brick construction for the first many years. But in the early 1800s, out came the limewashing brush and coloured it white – the colour it is known for today. When the lighthouse was erected, a closed lantern was mounted at the top. But it was feared that the windows would freeze in the winter and conceal the light. That is why a coal fire was used in the basket at the top until 1816. Quite cleverly, four staircases to the light basket were made. That way, the lighthouse keeper could reach the fire on the right side of the wind, so the flames didn’t touch him. In 1858, the 21-meter-high lighthouse was replaced by the twice-as-large Skagen Lighthouse, which was situated just a couple of kilometres away. Starting in 1871, the White Lighthouse was used as a signal station. Here, signalling balls were hung from the lighthouse to alert ships of the shifting conditions on the sea. Today, the White Lighthouse is protected. It is still used, however, for various art exhibits featuring local artists. From the top, you can see Skagen’s three other lighthouses: Skagen Lighthouse, the Bascule Light and Skagen West Lighthouse. The fabulous view was also discovered by the Germans who, during the war, used the lighthouse as a lookout tower.

Der bereits im Jahre 1747 erbaute Leuchtturm präsentierte sich lange Zeit als roter Backsteinbau. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er jedoch weiß gekalkt – und so ist es bis heute geblieben. Als Befeuerung diente zunächst eine Laterne, die jedoch schon bald durch einen Feuerkorb ersetzt wurde, weil man befürchtete, dass die Scheiben vereisen könnten. So blieb es bis zum Jahre 1816. Da ganze 4 Treppen hinaufführten, konnte sich der Leuchtturmwärter je nach Windrichtung gefahrlos dem Feuer nähern. Im Jahre 1858 wurde das 21 m hohe Bauwerk durch den doppelt so hohen Leuchtturm „Skagen Fyr“ ersetzt, der sich einige Kilometer davon entfernt erhebt. Ab 1871 wurde der alte Leuchtturm als Signalstation genutzt, indem man hier Signale hisste, die den Schiffen Auskunft über die Wetterverhältnisse gaben. Heute steht der „Weiße Leuchtturm“ unter Denkmalschutz und seine Räumlichkeiten werden genutzt, um hier Werke einheimischer Künstler auszustellen. Von seiner Spitze sieht man die SEE MAP Leuchttürme „Skagen Fyr“, „Vippefyret“ und „Skagen Vest Fyr“. Die gute Rundumsicht schätzten während des 2. Weltkrieges auch deutsche Soldaten, die den Leuchtturm als Ausguck nutzten. Der weiße Leuchtturm lässt sich mieten! Die Räume kann man für Ausstellungen oder andere Veranstaltungen anmieten. Näheres erfährt man unter www.frederikshavn.dk!

Rent the White Lighthouse You can rent the White Lighthouse for exhibits or other events you wish to hold in an unconventional setting. Visit www.frederikshavn.dk

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

SIEHE KARTE

Du kan leje Det Hvide Fyr til udstillinger eller andre begivenheder, der gerne må have lidt utraditionelle rammer. Se www.frederikshavn.dk

Ca. 1920


24

-

Hi

sc

ry

h ic

Histo

h te

Vippefyret – Skagens ældste fyr sto

ri e g u i d e

e G -

The Bascule Light – Skagen’s oldest beacon Vippefyret – das älteste Leuchtfeuer in Skagen

VIDSTE DU AT? Vandet ser måske roligt ud, når du står og kigger på det. Men under overfladen ligger der lige ud for Grenen et rev, der kan være farligt for skibe. I gamle dage forliste mange skibe på grund af dette skjulte rev. Derfor besluttede man i 1627 at opføre et vippefyr her på Sønderstrand, som skulle advare de mange skibe, der sejlede forbi.

The water may seem calm while you stand looking at it. But just under the surface, just off the coast of Grenen, is a reef that can be dangerous for ships. In the old days, many ships ran aground on this hidden reef. Therefore, in 1627, it was decided to erect a bascule light (“vippefyr”) here at South Beach, to warn the many ships that sailed past.

Wenn man den Blick über das Wasser schweifen lässt, sieht es durchaus friedlich aus, doch vor der Landzunge befindet sich ein Riff, das Schiffen gefährlich werden kann. Da hier früher viele von ihnen Schiffbruch erlitten, beschloss man 1627, ein Leuchtfeuer zu errichten, um vorbeifahrende Schiffe zu warnen.

Vippefyret virker ved, at man vipper kurven ned til jorden. Så fylder man den med brændbart materiale og tænder op. Til sidst bruger man en modvægt til at hejse kurven til vejrs igen, så skibene kan se den.

The bascule light is operated by tipping the basket town to the ground. Then it is filled with flammable material and lit. Finally, a counter balance is used to lift the basket into the air again, so ships can see it.

Es funktioniert wie folgt: Der Feuerkorb wird abgesenkt, mit brennbarem Material befüllt und angezündet. Mittels eines Gegengewichts wird der Korb so angehoben, dass man ihn vom Schiff aus sehen kann.

Det vippefyr, der står her på Fyrbakken i dag, er ikke så gammelt. Det blev opført i 1958, men er til gengæld en tro kopi af det gamle fyr fra 1627. I dag bliver vippefyret tændt hvert år til Sankt Hans til stor glæde for de mange tusinde gæster, der kigger forbi.

The bascule light situated here on Fyrbakken today isn’t that old. It was erected in 1958, but is a true copy of the old bascule light from 1627. Today, the bascule light is lit every year at Midsummer to the delight of the thousands of guests that come to visit.

Das Leuchtfeuer auf der Anhöhe ist noch nicht so alt, denn es handelt sich um einen 1958 errichteten Nachbau des Modells aus dem Jahre 1627. Heute wird es zur Freude der vielen Besucher angezündet, die sich hier versammeln, um das Johannisfest (Mittsommer) zu feiern.

Fejringen af midsommer ved Fyrbakken er en gammel tradition. Måske har du set Sankt Hans fejret på Sønderstrand på et af de berømte skagensmaleres malerier? Kigger du efter, vil du dog se, at der ikke er noget vippefyr på malerierne. Det første fyr var for længst gået til, da malerierne blev lavet i starten af 1900-tallet.

The celebration of Midsummer at Fyrbakken is an old tradition. Perhaps you have seen Midsummer celebrated at South Beach in one of the famous Skagen artists’ paintings? If you take a closer look, however, you’ll notice that there is no bascule light in the paintings. The first beacon had long since been destroyed when the paintings were made in the early 1900s.

Das Feiern des Johannisfests am Leuchtfeuer hat eine lange Tradition. Möglicherweise haben Sie dieses Fest schon als Motiv auf einem Gemälde der Skagen-Maler gesehen! Dann wird Ihnen auch aufgefallen sein, dass das alte Leuchtfeuer darauf nicht zu sehen ist, denn es war zum Zeitpunkt der Bildentstehung Anfang des 20. Jh. längst verfallen.

Did you know? The bascule light was the first of its kind erected in Denmark. Later, it was used many other places around the country.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Schon gewusst? Ein solches Leuchtfeuer war das erste seiner Art in Dänemark, dem später noch viele andere folgten.

SIEHE KARTE

Vippefyret var det allerførste af sin type, der blev opført i Danmark. Senere blev det brugt mange andre steder i landet.

1913


25

tu

at

Na

re

ur

Jennes Sø – en oase for dyrene -N a t u rg u i d e

N

Jenne Lake – an oasis for animals Jennes Sø – ein Refugium für Tiere

VIDSTE DU AT? Jennes Sø blev tidligere kaldt for Redningssøen, fordi den ligger lige i nærheden af den gamle Skagen Redningsstation. Du står nu ved Jennes Sø – et rigtigt lille smørhul for områdets dyr. Råvildtet kommer her og stiller deres tørst, og et stort opbud af fugle drages også mod det livgivende vandhul. Her har de gode muligheder for at finde planter og insekter, som de kan spise. Er du heldig og tålmodig, kan du spotte en del sjældne fugle her.

You are now standing at Jenne Lake – a paradise for animals in the area. Deer come here and quench their thirst, and an array of birds is also drawn to the life-giving waterhole. Here, there is a good chance of finding plants and insects they can eat. With a little luck and patience, you just may spot a number of rare birds here.

Der See ist für die heimischen Tiere ein ideales Biotop. Rotwild kommt hier zur Tränke und eine Vielzahl von Vögeln lebt an diesem lebensspendenden Gewässer, denn hier gibt es genug Pflanzen und Insekten als Nahrung. Mit etwas Glück und Geduld kann man hier seltene Vögel beobachten.

Et andet dyr, der også kigger forbi Jennes Sø, er strandtudsen. Dem er der rigtig mange af her på Grenen. De store klitområder og strandenge indeholder mange midlertidige vandhuller, og det passer strandtudsen perfekt. Du kan kende strandtudsen fra en frø på, at den går i stedet for at hoppe. Men det betyder ikke, at den er langsom! Faktisk kan den pile hen over terrænet nærmest som en mus og tilbagelægge store afstande på kort tid. Du kan som regel høre, hvis der er en strandtudse i nærheden, for den kvækker temmelig højt.

Another animal that frequents Jenne Lake is the natterjack toad. You will find a lot of them here on Grenen. The extensive dune areas and tidal meadows contain many temporary water holes, and that suits the natterjack toad perfectly. One difference between the natterjack toad and a frog is that the natterjack toad walks instead of hopping. But that doesn’t mean it is slow! In fact, it can race across the terrain almost as fast as a mouse, and can travel huge distances in a short time. You can generally hear if there is a natterjack toad nearby, as it croaks rather loudly.

Ein weiteres Tier, das sich hier wohlfühlt, ist die Kreuzkröte. Von ihnen gibt es hier viele, denn in den Dünen und auf Wiesen gibt es viele Wasserlöcher. Man kann sie leicht von Fröschen unterscheiden, da sie nicht hüpfen. Beim Laufen sind sie aber keineswegs behäbig, denn sie können sich fast so schnell wie eine Maus fortbewegen – auch über größere Entfernungen. Eine Kreuzkröte kann man nicht überhören, denn sie quakt recht laut.

Kom ud forbi Jennes Sø om vinteren. Her kan du nemlig stå på skøjter, når der er rigtig koldt. Poul Jenne, der ejer søen, bruger hvert år – sammen med andre lokale – en del af efteråret på at fjerne siv, så vandet er helt fint og rent, når det fryser til. Det giver den mest perfekte skøjtebane. .

Come visit Jenne Lake in the winter. Here, you can ice skate when it is very cold. Poul Jenne, who owns the lake, spends quite a bit of time every autumn removing reed together with other locals, so the water is smooth and clean when it freezes. This makes for a perfect outdoor skating rink. Did you know? Jenne Lake was formerly known as ”Rescue Lake”, because it is located nearby the old Skagen Lifeboat Station.

SE KORT

SEE MAP

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Wer in einem kalten Winter zu diesem See kommt, kann hier genussvoll Schlittschuh laufen. Poul Jenne, dem der See gehört, entfernt hier gemeinsam mit Mithelfern jedes Jahr das Röhricht, sodass keine störenden Halme aus dem Eis hervorstehen. Das Ergebnis: eine perfekte Eisfläche! Schon gewusst? Dieser See hieß früher einmal „Redningssøen“, denn er liegt ganz in der Nähe der Seenot-Rettungsstation von Skagen.

SIEHE KARTE

Strandtudse

Skøjteløbere 1980


Na

re

tu

Welcome to Grenen – Yellow Route (3 km) Willkommen auf der Landzunge Grenen – Gelbe Route (3 km)

Har du lagt mærke til de store skibe, der ligger stille ud for Skagen? De venter på nye opgaver eller på at få en last ombord, som de kan sejle videre med.

ur

SE DE STORE SKIBE at

START

Velkommen på Grenen – gul Rute (3 km)

-N a t u rg u i d e

N

Denne rute tager dig helt ud til spidsen af Grenen via Sønderstrand, hvor du kan være heldig at møde sæler. This route takes you all the way out to the tip of Grenen via South Beach, where you may just be lucky enough to meet some seals. Auf dieser Route gelangen Sie zum „Sønderstrand“, wo Sie mit etwas Glück Seehunde sehen werden.

Grenen is one of Denmark’s biggest tourist attractions. Each year, about a million people visit the tip of Denmark to experience the light and the two seas that collide. But Grenen has even more to offer. The three-square-metre reserve area is full of wonderful nature discoveries in hilly dunes and extensive heath and moorland. You can look forward to lots of bunkers and other relics from WWII, enthralling tales of sailing and the sea at the treacherous Skagen’s Reef, famous painters, art and culture. At the same time, Grenen is a paradise for rare birds and all the other animals that live here.

Grenen zählt zu den größten Touristenattraktionen des Landes. Jahr für Jahr kommen etwa 1 Million Besucher hierher, um das besondere Licht und das Zusammentreffen der beiden Meere zu bestaunen. Aber hier gibt es noch mehr zu sehen. Eine Wanderung durch das 3 km² große Landschaftsschutzgebiet mit seinen Dünen und Heideflächen lohnt sich allemal. Zu den weiteren Eindrücken gehören die vielen Bunker und anderen Relikte aus dem 2. Weltkrieg, Geschichten über Seefahrt und das tückische Riff, Bilder bekannter Maler u. a. m. Hier ist auch ein Paradies für seltene Vögel und andere Tiere.

K

Drachmann er en af landets mest berømte digtere. Denne rute fører dig lige forbi hans gravkammer. Drachmann is one of Denmark’s most famous poets. This route takes you past his burial chamber. Holger Drachmann gehört zu den landesweit bekanntesten Dichtern, und auf dieser Route kommen Sie an seinem Grab vorbei.

Viel Spaß dabei!

ry

Hi

-

Große Schiffe – ein imposanter Anblick Haben Sie die großen Frachter gesehen, die bei Skagen vor Anker liegen? Sie warten auf Fracht, die sie von hier aus in alle Welt transportieren.

Histo

See the big ships! Have you noticed the big ships anchored off the coast of Skagen? They are waiting for new jobs or to load cargo that they can ship onward.

-

h te

Happy trails!

Vier behutsam anlegte Wanderwege laden zu einem Spaziergang durch die Landschaft ein, die viel zu bieten hat, wenn man sie mit wachen Augen durchstreift. Sie befinden sich am Ausgangspunkt der Gelben Route. Der 3 km lange Weg führt sie dorthin, wo sich die beiden Meere begegnen. Unterwegs kommen Sie am Grab des Dichters H. Drachmann und am Bunker mit der Windrose vorbei, von wo aus man eine tolle Aussicht auf die Spitze hat. Auf dem Spaziergang werden Sie etlichen Schildern wie diesem begegnen und etwas über Sehenswertes am Wege erfahren.

urg u i d e

h ic

God fornøjelse!

At Grenen, you will find nature trails that will guide you out into the landscape. They have been thoughtfully established to give you as many opportunities to discover all that Grenen has to offer. You are now standing at the start of the yellow route. The yellow route is 3 kilometres long and leads you all the way out to where the two seas meet – and back again. Along the way, you will pass by the famous poet Drachmann’s tomb and the compass bunker, with its fabulous view of the tip of Grenen. On your trip, you will also come across more signs like this one. Here, you can read more about what it is you will find and experience along the way.

-K u lt

sc

På Grenen finder du fire naturstier, der alle fører dig rundt i landskabet. De er nænsomt anlagt for at give så mange som muligt mulighed for at opleve alt, hvad Grenen har at byde på. Du står nu ved starten af den gule rute. Den gule rute er 3 kilometer lang og fører dig helt ud til dér, hvor de to have mødes – og tilbage igen. Undervejs passerer du blandt andet den store digter Drachmanns grav og kompasbunkeren, hvorfra der er en skøn udsigt ud til spidsen af Grenen. På turen vil du også møde flere skilte som dette. Her kan du lære mere om det, du ser og oplever på vejen.

re

tu r

Grenen er en af Danmarks største turistattraktioner. Hvert år besøger omkring en million mennesker toppen af Danmark for at opleve lyset og de to have, der bruser sammen. Men Grenen har endnu mere at byde på. Det tre kvadratkilometer store, fredede område er nemlig lig med skønne naturoplevelser i bakkede klitter og vidtstrakte lyng- og hedeområder. Glæd dig også til masser af bunkers og andre levn fra anden verdenskrig, spændende historier om søfarten og havet ved det lumske Skagens Rev, berømte malere, kunst og kultur. Samtidig er Grenen et paradis for sjældne fugle og alle de andre dyr, der lever her.

ul

Wir begrüßen Sie auf der Landzunge Grenen, der nördlichsten Spitze Dänemarks.

tu

Welcome to Grenen – the northernmost tip of Denmark.

Cul

Velkommen på Grenen – den allernordligste spids af Danmark.

sto

G ri e g u i d e -

e

Grenen har været involveret i flere krige. Oplev bunkers og få nogle af historierne her på den gule rute. Grenen has been involved in several wars. Experience bunkers and get some of the stories here on the yellow route.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Grenen war mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, wovon auch die Bunker zeugen. Info-Tafeln stehen am Wege der Gelben Route.


tu

re

Ruten består mest af trampestier, og det er en god idé at have gummistøvler på i våde perioder.

ur

Na

Welcome to Grenen – Red Route (10 km) Willkommen auf der Landzunge Grenen – Rote Route (10 km)

HUSK GUMMISTØVLER

at

START

Velkommen på Grenen – Rød Rute (10 km)

N

-N a t u rg u i d e

Her på Grenen finder du en helt speciel natur fyldt med sjældne dyr og planter. Oplev det hele her på den røde rute. Here on Grenen, you will encounter a unique nature filled with rare animals and plants. Experience it all here on the red route.

Grenen er en af Danmarks største turistattraktioner. Hvert år besøger omkring en million mennesker Toppen af Danmark for at opleve lyset og de to have, der bruser sammen. Men Grenen har endnu mere at byde på. Kunstnere har altid været draget af naturen, havet, blæsten og sandet på Grenen. På denne rute ses kunstnernes inspirationskilder.

Grenen is one of Denmark’s biggest tourist attractions. Each year, about a million people visit the tip of Denmark to experience the light and the two seas colliding. But Grenen has even more to offer. Artists have always been drawn by the nature, sea, wind and sand of Grenen. On this route, you will see the sources of inspiration for the artists.

Grenen zählt zu den größten Touristenattraktionen des Landes. Jahr für Jahr kommen etwa 1 Million Besucher hierher, um das besondere Licht und das Zusammentreffen der beiden Meere zu bestaunen. Aber hier gibt es noch mehr zu sehen. Landschaft, Meer und Naturgewalten haben viele Künstler angelockt, die hier Inspiration gefunden haben.

På Grenen finder du fire naturstier, der alle fører dig rundt i landskabet. De er nænsomt anlagt for at give så mange som muligt mulighed for at opleve alt, hvad Grenen har at byde på. Du står nu ved starten af den røde rute. Den røde rute er 10 km og tager dig blandt andet med rundt til flere forskellige historiske fyr, Nordstranden og masser af fantastisk natur. Undervejs på turen vil du møde skilte som dette. Her kan du lære mere om dét, du ser og oplever på vejen.

At Grenen, you will find nature trails that will guide you out into the landscape. They have been thoughtfully established to give you as many opportunities to discover all that Grenen has to offer. You are now standing at the start of the red route. The red route is 10 km and takes you around to several of the historical lighthouses, North Beach and lots of fantastic nature. On your trip, you will also come across signs like this one. Here, you can read more about what it is you will find and experience along the way.

Vier behutsam anlegte Wanderwege laden zu einem Spaziergang durch die Landschaft ein, die viel zu bieten hat, wenn man sie mit wachen Augen durchstreift. Sie befinden sich am Ausgangspunkt der Roten Route. Der 10 km lange Weg führt Sie durch eine beeindruckende Naturlandschaft und Sie kommen an alten Leuchtfeuern und am Nordstrand vorbei. Auf dem Spaziergang werden Sie etlichen Schildern wie diesem begegnen und etwas über Sehenswertes am Wege erfahren.

Remember your rubber boots! The route consists mostly of hiking trails, and it is a good idea to wear rubber boots in wet periods.

Kunstnere, rige og berømte har altid flokkedes til Grenen. På denne rute passerer du både stedet, hvor Skagen Badehotel lå før det brændte samt den nedlagte landingsplads, hvor man ankom med fly. Artists, the rich and the famous – they all flocked to Grenen. On this route you will pass by both the location of the old resort “Skagen Badehotel”, which was destroyed by fire, and its landing strip.

Für Künstler, wohlhabende Bürger und Berühmtheiten ist Grenen seit jeher ein Anziehungspunkt. Auf dieser Route kommen Sie am ehemaligen Standort des abgebrannten Skagen Badehotels und der hoteleigenen Landebahn vorbei.

Viel Spaß dabei! Gummistiefel nicht vergessen! Da der Weg überwiegend über Trampelpfade verläuft, sollte man Gummistiefel bei nassem Wetter dabeihaben.

ry

h ic

Histo

h te

Happy trails!

K -K u lt urg u i d e

-

Hi

sc

God fornøjelse!

re

ul

Wir begrüßen Sie auf der Landzunge Grenen, der nördlichsten Spitze Dänemarks.

tu

Welcome to Grenen – the northernmost tip of Denmark.

Cul

Velkommen på Grenen – den allernordligste spids af Danmark.

tu r

Diese Gegend zeichnet sich durch eine besondere Flora und Fauna mit seltenen Exemplaren aus. Auf dieser Route haben Sie Gelegenheit, alles ausgiebig zu studieren.

sto

G ri e g u i d e -

e

Havet ud for Grenen har alle dage været farligt for skibe. Den røde rute tager dig blandt andet rundt til fire af de fyr, der gennem tiderne har hjulpet skibene på vej. The sea off of Grenen has always been dangerous for ships. The red route takes you, among other places, to four of the lighthouses that have helped ships on their way over the centuries.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Das Meer um die Landzunge herum ist tückisch für den Schiffsverkehr. Auf dieser Route kommen Sie auch an 4 Leuchtfeuern/-türmen vorbei, die den Schiffen den Weg weisen.


ur

re

tu

Welcome to Grenen – Blue Route (6 km) Willkommen auf der Landzunge Grenen – Blaue Route (6 km)

Ruten består mest af trampestier, og det er en god idé at have fornuftigt fodtøj på i våde perioder.

Na

TRAMPESTIER FORUDE

at

START

Velkommen på Grenen – Blå Rute (6 km)

-N a t u rg u i d e

N

Er du vild med fugle? Denne rute tager dig blandt andet forbi fugleparadiset Jennes Sø. Are you mad about birds? This route takes you past the birds’ paradise, Jenne Lake.

Grenen er en af Danmarks største turistattraktioner. Hvert år besøger omkring en million mennesker Toppen af Danmark for at opleve lyset og de to have, der bruser sammen. Men Grenen har endnu mere at byde på. Det tre kvadratkilometer store, fredede område er nemlig lig med skønne naturoplevelser i bakkede klitter og vidtstrakte lyng- og hedeområder. Glæd dig også til masser af bunkers og andre levn fra anden verdenskrig, spændende historier om søfarten og havet ved det lumske Skagens Rev, berømte malere, kunst og kultur. Samtidig er Grenen et paradis for sjældne fugle og alle de andre dyr, der lever her.

Grenen is one of Denmark’s biggest tourist attractions. Each year, around a million people visit the tip of Denmark to experience the light and the two seas colliding. But Grenen has even more to offer. The three-square-metre reserve area is full of wonderful nature discoveries in hilly dunes and extensive heath and moorland. You can look forward to lots of bunkers and other relics from WWII, enthralling tales of sailing and the sea at the treacherous Skagen’s Reef, famous painters, art and culture. At the same time, Grenen is a paradise for rare birds and all the other animals that live here.

Grenen zählt zu den größten Touristenattraktionen des Landes. Jahr für Jahr kommen etwa 1 Million Besucher hierher, um das besondere Licht und das Zusammentreffen der beiden Meere zu bestaunen. Aber hier gibt es noch mehr zu sehen. Eine Wanderung durch das 3 km² große Landschaftsschutzgebiet mit seinen Dünen und Heideflächen lohnt sich allemal. Zu den weiteren Eindrücken gehören die vielen Bunker und anderen Relikte aus dem 2. Weltkrieg, Geschichten über Seefahrt und das tückische Riff, Bilder bekannter Maler u. a. m. Hier ist auch ein Paradies für seltene Vögel und andere Tiere.

Das spezielle Licht über Skagen haben viele Künstler in ihren Werken eingefangen. Auf der blauen Route können Sie die Natur genießen, die den Künstlern als Inspiration diente.

Hi

-

Achtung Trampelpfad! Da der Weg überwiegend über Trampelpfade verläuft, sollte man bei nassem Wetter angemessenes Schuhwerk dabeihaben.

h te

Viel Spaß dabei! ry

Hiking trails ahead! The route consists mostly of hiking trails, and it is a good idea to wear sensible footwear in wet periods.

The light over Skagen is eternalised in many paintings. The blue route gives you ample opportunity to enjoy the nature that inspired the artists.

Histo

Happy trails!

Lyset over Skagen er foreviget på mange malerier. Den blå rute giver dig rig mulighed for at nyde den natur, som inspirerede kunstnerne.

h ic

God fornøjelse!

Vier behutsam anlegte Wanderwege laden zu einem Spaziergang durch die Landschaft ein, die viel zu bieten hat, wenn man sie mit wachen Augen durchstreift. Sie befinden sich am Ausgangspunkt der Blauen Route. Sie ist 6 km lang und führt durch schönste Natur, vorbei an der Radarstation mit der großen Kuppel und dem See Jennes Sø. Auf dem Spaziergang werden Sie etlichen Schildern wie diesem begegnen und etwas über Sehenswertes am Wege erfahren.

K -K u lt urg u i d e

sc

På Grenen finder du fire naturstier, der alle fører dig rundt i landskabet. De er nænsomt anlagt for at give så mange som muligt mulighed for at opleve alt, hvad Grenen har at byde på. Du står nu ved starten af den blå rute. Den blå rute er 6 kilometer lang, og foran dig venter blandt andet smuk, vild natur, Skagen Radarstation med den store kuppel og hyggelige Jennes Sø. Undervejs på turen vil du møde skilte som dette. Her kan du lære mere om dét, du ser og oplever på vejen.

At Grenen, you will find nature trails that will guide you out into the landscape. They have been thoughtfully established to give you as many opportunities to discover all of what Grenen has to offer. You are now standing at the start of the blue route. The blue route is 6 kilometres long and ahead of you awaits wild and beautiful nature, Skagen Radar Station with its large dome, and the charming Jenne Lake. On your trip, you will also come across signs like this one. Here, you can read more about what it is you will find and experience along the way.

re

ul

Wir begrüßen Sie auf der Landzunge Grenen, der nördlichsten Spitze Dänemarks.

tu

Welcome to Grenen – the northernmost tip of Denmark.

Cul

Velkommen på Grenen – den allernordligste spids af Danmark.

tu r

Sind Sie Hobby-Ornithologe? Dann sind Sie im Vogelparadies Jennes Sø genau richtig!

sto

G ri e g u i d e -

e

I mange hundrede år har fyrene på Grenen advaret skibe til søs. Et af dem er Det Grå Fyr, som du kommer lige forbi på denne her rute. For hundreds of years, the lighthouses of Grenen have alerted ships at sea. One of them is The Grey Lighthouse, which you will pass on this route.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Etliche Jahrhunderte hindurch haben die hiesigen Leuchttürme Schiffe gewarnt. Einer davon ist „Det Grå Fyr“, den sie passieren werden.


ur

re

tu

Welcome to Grenen – Green Route (3 km) Willkommen auf der Landzunge Grenen – Grüne Route (3 km)

Den grønne rute er egnet for klapvogne, kørestole og lignende.

Na

HANDICAPVENLIG STI

at

START

Velkommen på Grenen – Grøn Rute (3 km)

-N a t u rg u i d e

N

Denne rute giver dig på kort tid et fint indblik i Grenens helt specielle, smukke natur. In just a short time, this route gives you good insight into Grenen’s uniquely beautiful nature.

Grenen er en af Danmarks største turistattraktioner. Hvert år besøger omkring en million mennesker Toppen af Danmark for at opleve lyset og de to have, der bruser sammen. Men Grenen har endnu mere at byde på. Det tre kvadratkilometer store, fredede område er nemlig lig med skønne naturoplevelser i bakkede klitter og vidtstrakte lyng- og hedeområder. Glæd dig også til masser af bunkers og andre levn fra anden verdenskrig, spændende historier om søfarten og havet ved det lumske Skagens Rev, berømte malere, kunst og kultur. Samtidig er Grenen et paradis for sjældne fugle og alle de andre dyr, der lever her.

Grenen is one of Denmark’s biggest tourist attractions. Each year, around a million people visit the tip of Denmark to experience the light and the two seas colliding. But Grenen has even more to offer. The three-square-metre reserve area is full of wonderful nature discoveries in hilly dunes and extensive heath and moorland. You can look forward to lots of bunkers and other relics from WWII, enthralling tales of sailing and the sea at the treacherous Skagen’s Reef, famous painters, art and culture. At the same time, Grenen is a paradise for rare birds and all the other animals that live here.

Grenen zählt zu den größten Touristenattraktionen des Landes. Jahr für Jahr kommen etwa 1 Million Besucher hierher, um das besondere Licht und das Zusammentreffen der beiden Meere zu bestaunen. Aber hier gibt es noch mehr zu sehen. Eine Wanderung durch das 3 km² große Landschaftsschutzgebiet mit seinen Dünen und Heideflächen lohnt sich allemal. Zu den weiteren Eindrücken gehören die vielen Bunker und anderen Relikte aus dem 2. Weltkrieg, Geschichten über Seefahrt und das tückische Riff, Bilder bekannter Maler u. a. m. Hier ist auch ein Paradies für seltene Vögel und andere Tiere.

Das spezielle Licht über Skagen haben viele Künstler in ihren Werken eingefangen. Auf der Grüne Route können Sie die Natur genießen, die den Künstlern als Inspiration diente.

Viel Spaß dabei! ry

Hi

-

Barrierefreier Weg Der Weg eignet sich gut für alle, die mit Kinderwagen, Rollstühlen usw. unterwegs sind.

Histo

Handicap-friendly trail! The green route is suitable for pushchairs, wheelchairs and the like.

The light over Skagen is eternalised in many paintings. The green route gives you ample opportunity to enjoy the nature that inspired the artists.

h te

Happy trails!

Lyset over Skagen er foreviget på mange malerier. Den grønne rute giver dig rig mulighed for at nyde den natur, som inspirerede kunstnerne.

h ic

God fornøjelse!

Vier behutsam anlegte Wanderwege laden zu einem Spaziergang durch die Landschaft ein, die viel zu bieten hat, wenn man sie mit wachen Augen durchstreift. Sie befinden sich am Ausgangspunkt der Grünen Route. Der 3 km lange Weg, der durch schönste Natur verläuft, ist für alle, die mit Rollstuhl und Kinderwagen unterwegs sind, gut geeignet. Auf dem Spaziergang werden Sie etlichen Schildern wie diesem begegnen und etwas über Sehenswertes am Wege erfahren.

K -K u lt urg u i d e

sc

På Grenen finder du fire naturstier, der alle fører dig rundt i landskabet. De er nænsomt anlagt for at give så dig mulighed for at opleve alt, hvad Grenen har at byde på. Du står nu ved starten af den grønne rute. Den grønne rute er 3 kilometer lang og giver dig en smagsprøve på Grenens skønne natur. Denne rute er særligt velegnet for kørestole og barnevogne. Undervejs på turen vil du møde skilte som dette. Her kan du lære mere om dét, du ser og oplever på vejen.

At Grenen, you will find nature trails that will guide you out into the landscape. They have been thoughtfully established to give you as many opportunities as possible to discover all of what Grenen has to offer. You are now standing at the start of the green route. The green route is 3 kilometres long and offers you a sampling of Grenen’s wonderful nature. This route is particularly suitable for wheelchairs and prams. On your trip, you will also come across signs like this one. Here, you can read more about what it is you will find and experience along the way.

re

ul

Wir begrüßen Sie auf der Landzunge Grenen, der nördlichsten Spitze Dänemarks.

tu

Welcome to Grenen – the northernmost tip of Denmark.

Cul

Velkommen på Grenen – den allernordligste spids af Danmark.

tu r

Auf diesem Weg lernen Sie die besondere Flora und Fauna hier kennen.

sto

G ri e g u i d e -

e

Ruten her tager dig blandt andet forbi det historiske Grå Fyr. Herfra er der en flot udsigt over Skagen og Grenen. The route here takes you past the historical Grey Lighthouse, among other places. From here, there is a gorgeous view overlooking Skagen and Grenen.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Diese Route führt Sie auch am historischen Leuchtturm „Grå Fyr“ vorbei, von dem Sie eine großartige Aussicht auf Land und Meer haben.

Profile for Turisthus Nord

Grenensporet  

Grenensporet

Grenensporet  

Grenensporet