Page 1

RETT MASKIN TIL RETT TID PÃ… RETT PLASS!

RENT A MACHINE ...

MASKINER | LIFTER | ANLEGGSUTSTYR


VI ER HER FOR AT DU SKAL KUNNE VÆRE FREMGANGSRIK Renta utvikler seg i tråd med våre kunders behov og ønsker. Utstyret du trenger å leie skal alltid være på rett sted og til rett tid. Hvert depot drives som sin ansvarsenhet. Beslutninger og tilpasninger er basert på behovene som finnes lokalt. Vi belaster ikke våre kolleger og kunders dager med unødvendig rapportering, byråkrati eller noe som ikke er direkte nødvendig. I stedet er det korte beslutningsveier og et stort engasjement som møter deg på depotet ditt. Du forteller oss om ditt behov - vi foreslår den beste løsningen. Det trenger ikke å være mer komplisert enn det. Din lokale maskinutleier 2


TILGJENGELIGHET Mange maskiner i hyllene, stort utvalg og geografisk riktig plassert

SERVICE Høy bemanning med riktig holdning og riktig utdanning

KVALITET Kvalitetsutvalg på maskiner med høy re-investeringstakt

3


EFFEKTIVISER DIN ARBEIDSPLASS – LØSNINGEN LEIER DU AV OSS! RÅD FOR UTLEIE…

TEKNIKK OG FUNKSJON

Du vil selvfølgelig bruke de mest effektive maskinene og utstyr du kan for hver jobb. Like selvsagt er det at maskinene må være klare for arbeid fra første øyeblikk. En effektiv måte å løse problemet på er å leie. Ikke bare en maskin, men et helt konsept. Beskriv dine behov for oss, og vi gir anbefalinger og forslag til løsninger. Våre ansatte er under kontinuerlig opplæring i våre maskiners egenskaper og bruksområder.

Alle våre enheter leveres til kunden kontrollert og servet. Du finner en kvittering på hver maskin fra den ansvarlige serviceteknikeren - som bekrefter tilstanden. Skulle en maskinstans likevel skje, reagerer vi umiddelbart med reparasjon eller utskifting. Vi tar vare på arbeidstiden din.

ØKONOMI Du leier de ulike ressursene du trenger til rett tid, i rett mengde; - bare i den perioden du virkelig trenger dem. Kalkylen forenkles, du vet kostnaden fra starten. Leiealternativet er nesten alltid rimeligere enn å eie, per brukstime.

4

Som en bevisst strategi forsøker vi alltid å ha det nyeste og beste innen maskiner og utstyr. I tilstrekkelig mengde for å møte våre kunders behov.


SIKKERHET

Selvfølgelig oppfyller våre produkter alle gjeldende sikkerhetskrav. Vi blir enige om behovet for brukerinstruksjoner for maskiner. Alt fra et enkelt ord når du henter maskinen til grundig opplæring på din arbeidsplass. Vår virksomhet kontrolleres jevnlig av tilsynsmyndigheter og internkontroll. Vi vurdere de juridiske kravene som minimumskrav i arbeidet vårt..

ANSVAR OG FORSIKRING I den tiden du leier en maskin, er du ansvarlig for at den ettersees og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende drifts- og vedlikeholds anvisninger. Til tross for aktsomhet kan uforutsette hendelser oppstå uten at du er i stand til å avverge det. Derfor belastes hver leieordre med en forsikringspremie, som dekker ansvar og kaskoskader.

PRISER OG ADMINISTRASJON

Vårt ordresystem betyr minimal ventetid for deg. Når du er kunde hos oss, har vi med dine tilpassede krav fra begynnelsen. Systemet gir også muligheter til å designe fakturaene slik at administrasjonen kan forenkles. Vi kan selvfølgelig også tilby e-fakturering. Kontakt oss for å finne ut hvilket system som passer best for deg. Prislisten angir leieprisen per arbeidsdag - det vanligste leiealternativet. På lengre prosjekter, større utleievolumer eller tilpasninger av maskiner og utstyr, lager vi en egen beregning og tilbyr deg et konkurransedyktig alternativ.

5


VI HJELPER DERE MED PROSJEKTERING, MONTASJE, DEMONTERING OG LØPENDE TILPASSNINGER VED PÅGÅENDE PROSJEKTER

RIGG ETABLERING Etablering av en komplett rigg inneholder normalt en rekke forskjellige elementer. I de fleste tilfeller hjelper vi våre kunder med dimensjonering, planlegging, transport, installasjon av brakker og tilkobling av rørleggerarbeid og elektrisitet. Vi tilbyr brakker for alle formål. I Norge benytter vi foreløpig underleverandører på dette produktet.

FASADESTILLAS Arbeid i høyden krever at vi tenker sikkerhet allerede ved utformingen av arbeidsplassen. Våre medarbeidere er opplært og autorisert til bygging av stillas. Vi har opplæring for de som ønsker å bygge en enklere stillas selv. I Norge benytter vi foreløpig underleverandører på dette produktet.

MIDLERTIDIG STRØM En jevn og sikker strømforsyning er viktig for at en anleggsplass skal fungere så bra som mulig. Vi kartlegger prosjektets behov for byggestrøm fra start til slutt. Vi har kvalifiserte elektrikere som utfører beregning, dimensjonering og montering, også når det gjelder varme og belysning. Vi kan gjennomføre kontinuerlig tilpasning av anlegget i byggeperioden. Her benytter vi oss også av underleverandører.

6


FALLSIKRING Med lang erfaring rundt fallsikring på arbeidsplassen, vil vi påstå at vi kan finne den rette løsningen for dine behov. Hvert produkt håndteres forskjellig, du får en unik løsning basert på arbeidsmiljø, sikkerhet og økonomi. Vi tilbyr totale løsninger for både montering og utleie.

BYGG OG FASADE HEIS Vi hjelper deg med person- og materialheiser i ulike former. Ta kontakt med oss på planleggingsstadiet, så vi hjelper deg med å finne en passende løsning. Selvfølgelig monterer vi også heisene på plass.

BYGGVARME/UTTØRKING Vi har et bredt sortiment for oppvarming av byggeplasser. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen for hvert enkelt prosjekt. Vi hjelper også til med dimensjonering og montering.

7


MENNESKER OG MILJØ MILJØMÅL Vårt mål er blant annet: - Redusere eller om mulig fjerne all forurensning av miljøet i de delene av virksomheten som anses å ha størst miljøpåvirkning. - Redusere avfall og forbruk av materialer og energi, og innrette vårt forbruk mot fornybar energi, om mulig, i stedet for fossil energi. - Inkluderer miljøhensyn i fremtidige planleggings- og investeringsbeslutninger. - Oppmuntre til kontinuerlig forbedring av vår virksomhet fra et miljømessig aspekt. - Vi skal overholde lover, forskrifter og andre krav som finnes på miljøområdet og som er relevante for vår virksomhet.

KVALITETSSYSTEM Vi har et velfungerende kvaliteretssystem som regulerer vår virksomhetbasert på NS-EN ISO 9001:2015. Vi kontrollerer og forbedrer våre arbeidsmetoder kontinuerlig for at de skal være best mulig, for både våre kunder og oss selv. Høy kvalitet og ansvar gjennom god service er en del av kvalitetspolitikken vår. Vårt mål er å være markedsleder i vår bransje med høy kvalitet og moderne maskiner. SIKKERHETS- OG RISIKOBEGRENSNING Vi jobber sammen med våre kunder for å i fellesskap tilpasse systemer som kreves for hver arbeidsplassen.

Vi vet at for å fremme et langsiktig og bærekraftig samfunn må man finne effektive løsninger som reduserer belastningen på miljøet. Vi sørger derfor for at utstyret vårt brukes på en optimal måte, og tenker miljømessig når vi fornyer vår maskinpark. På den måten får du den beste løsningen, sett fra ethvert perspektiv. Utstyr som du kan bruke uten dårlig samvittighet

8


VÆR TRYGG MED VÅRE FORSIKRINGER Leievilkårene fastsetter at de leide enhetene må være forsikret. Forsikringen du belastes, beskytter deg mot høye kostnader hvis uhellet skal være ute. Forsikringspremien gjelder for alle leiebeløp og gjelder for alle leieavtaler hos oss med mindre annet er spesifikt avtalt DITT ANSVAR SOM LEIETAKER I vår bransje innebærer leieavtalen at du som leietaker er ansvarlig for utstyret, uansett om du leier som firma eller privatperson. Dermed er du også erstatningspliktig, dersom utstyret for eksempel blir stjålet eller skadet. Andre skader som dessverre er vanlige

at tyveri eller skade kan unngås så langt som mulig. Tyveri fra bil betyr at en utilfredsstilende lagring har funnet sted, hvis ikke bilen har tydelige innbruddstegn. Tyveriforeløp må spesifiseres og beskrives i detalj. Dette skal oppgis i politirapport.

er de som oppstår under lasting / lossing og skade i forbindelse med transport til og fra leveringsstedene.

VED SKADE

Vi er ansvarlige for utstyret frem til overlevering. Ved

Kontakt alltid utleier umiddelbart

Oppgi informasjon og hvilke utstyr det gjelder,

retur av utstyr, vil du være ansvarlig for eventuelle skader på utstyret frem til vårt mottak, også dersom du transporterer utstyret med eget kjøretøy eller med kjøpt transporttjeneste.

samt kontaktinformasjonen din •

Beskriv nøye hva som har skjedd

Vi ønsker en detaljert redgjørelse, helst med fotodokumentasjon

FORSIKRINGS OMFANG

I tilfelle tyveri, innbrudd, ran, hærverk eller annen

Forsikringen gjelder for det som kalles i forsikrings-

kriminalitet, må en politianmeldelse gjøres så

språket, ”plutselig og uforutsette skader”. Eksempler

snart som mulig. Politiets rapport må beskrive

på dette kan være at maskinen er utsatt for hærverk på

i detalj hendelsen. Politiets rapport skal angi,

arbeidsplass, tyveri, brann eller vannsskade.

spesifisert hvilke tiltak som er truffet for å hindre

Imidlertid er ikke skade på grunn av slitasje og ufor-

skader, være i rimelige forhold til verdien av utsty-

siktig håndtering dekket. Forsikringen gjelder ikke

rets skade eller verdi av stjålet utstyr.

for graffitifjerning på de leide utstyret. For å få kom-

En kopi av politirapport og relevant fotodokumen-

pensasjon i tilfelle tyveri eller skade, må hendelsen

tasjon av skadestedet er vedlagt skadeapporten og

rapporteres til politiet og at utstyret har blitt lagret slik

sendt til utleier.

9


MASKINER

10


11


INNEHOLD KATEGORIER MASKINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANLEGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STANDARD LEIEVILKÅR . . . . . . . . . . .

13–53 54–73 74–97 98

INNEHOLD MASKINER TRANSPORTMASKINER

PUMPER

12 Dumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 Hjultraktorer og firehjuling . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 Gaffeltrucker, teleskoptruck, pallehjul . . . . . 13 16 Vogner og traller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 17 Redskapsbærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

64 Pumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

GRAVE OG LASTEMASKINER 21 Gravemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 22 Lastemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 25 Demoleringsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 29 Tilbehør til arbeidsmaskiner . . . . . . . . . . . . . 16

FREMSTILLING OG SORTERINGSMASKINER 31 Gipskvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 33 Asfaltutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 34 Betongblandeutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 35 Mørtelmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 37 Puss sprøyter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 38 Tanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

BELEGGNINGS OG KOMPRIMERINGSMASKINER 42 Rengjøringsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 44 Komprimeringsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . 19 45 Jordbearbeidingsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 Betongbearbeidingsmaskiner . . . . . . . . . . . . . 21

LØFTEUTSTYR OG TILKOMST 72 Minikraner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 Lifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 74 Byggheis og materialtransport . . . . . . . . . . . 31 75 Løfteutstyr og materialhåndtering . . . . . . . . . 32 76 Stillas, inngjerding og fallsikring. . . . . . . . . . 35 78 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

BEARBEIDINGSMASKINER 81 82 83 84 85 86

Jord, fjellbormaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Skru og Spikerverktøy, bygghammer . . . . . . 38 Kappmaskiner, sager og sveiseutstyr . . . . . . 39 Slipe og boremaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Klippe, bøyemaskiner og armeringsutstyr . . . 44 Utstyr for sprøyting og fuging . . . . . . . . . . . . . 46

MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENT, BRAKKE OG RENGJØRING M.M. 91 92 93 95 98

Måle og kontrollinstrument . . . . . . . . . . . . . . . 47 Trafikk og sikringsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Brakker, vogner, containere og toaletter . . . 49 Rengjøringsutstyr, støvseparator . . . . . . . . . . 52 Personlig verneutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

KRAFT, VARME OG VENTILASJON 52 Generator, trafo, el-sentraler og belysning . . 22 53 Kompressorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 54 Hydraulikkpumpeaggregat . . . . . . . . . . . . . . . 25 55 Kjeler og dampgenerator . . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 Tørking og oppvarmingutstyr . . . . . . . . . . . . . 26 58 Klima og ventilasjonsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . 27

12

VARESORTIMENTET KAN VARIERE NOE FRA DEPOT TIL DEPOT.


12 DUMPER

BEHOV

VOLUM KAPASITET

VEKT

2334 Hjuldrift 4WD Muck-truck Bensin 170 ltr 365 kg 130 kg 2344 Hjuldrift 4WD RCD1600-5 Diesel 650 ltr 1600 kg 399 kg 2355 Hjuldrift 4WD vridbart flak Diesel 800 ltr 1500 kg 1261 kg 2358 Hjuldrift 4WD vridbart flak Diesel 1750 ltr 3000 kg 2410 kg 2362 Hjuldrift 4WD vridbart flak Diesel 3200 ltr 6000 kg 4400kg 2656 Hjuldrift 4WD H-tippende Diesel 525 ltr 1000 kg 1215 kg 2658 Hjuldrift 4WD H-tippende Diesel 1750 ltr 3000 kg 1365 kg 3311 Hjuldrift 4WD vridbart flak Diesel 5600 ltr 10000 kg 7500 kg 4178 Beltedrift vridbart flak Diesel 1100 ltr 2500 kg 2730 kg 4182 Beltedrift vridbart flak Diesel 2100 ltr 3700 kg 5460 kg 5405 Beltedrift selvlastende Diesel 450 ltr 1000 kg 680 kg 5406 Beltedrift selvlastende Diesel 820 ltr 1550 kg 1220 kg

14 HJULTRAKTOR OG FIREHJULING

BEHOV KAPASITET

VEKT

1641 Golfbil Eagel E-Go Batteri 260 kg 440 kg 1652 4hjuling med lasteplan Bensin 180 kg 356 kg 1654 4hjuling med lasteplan Diesel 476 kg 835 kg

15 GAFFELTRUCK, TELESKOPTRUCK OG PALLEHJUL

MAST TYPE

BEHOV MOTOR

LØFTEHØYDE KAPASITET

VEKT

1223 Pallejekk 120 cm Manuell <2,5 tonn 85 kg 1224 Pallejekk 200 cm Manuell <3 tonn 90 kg 1227 Pallejekk 120 cm høytløftende Manuell <0,8 m <1 tonn 95 kg 1242 Pallejekk 120 cm eldrift Batteri <0,5 tonn 240 kg 1252 Pallejekk for belegningssteinpaller Manuell <1,5 tonn 175 kg 3263 Pallestabler Batteri <4,8 m <1,2 tonn 1480 kg 5323 Motvektstruck Tre-trinns friløft Batteri <4,5 m <1,6 tonn 3 570 kg 5324 Motvektstruck Tre-trinns friløft Batteri <4,75 m <2,0 tonn 3 810 kg 5324 Motvektstruck Tre-trinns friløft Batteri 4,73 m 2,5 tonn 5 190 kg 5325 Motvektstruck To/Tre-trinns friløft Batteri 3,60/4,73 m 3,0 tonn 5 290 kg 5344 Motvektstruck To/Tre-trinns friløft Diesel 3,23/4,73 m 3,0 tonn 4 750 kg 5345 Motvektstruck Tre-trinns friløft Diesel 4,73 m 3,3 tonn 4 950 kg 5345 Motvektstruck To-trinns STD/ Tre-trinn friløft Diesel 3,50/5,65 m 3,5 tonn 4810 kg 5346 Motvektstruck To-trinns STD Diesel 3 ,65/4,00 m 5,0 tonn 7 030 kg 5347 Motvektstruck To-trinns STD Diesel 4,00 m 7,0 tonn 10 200 kg 7211 7211 7212 7212 7212 7212 7212 7213 7213 7213 7213 8213 8213

Teleskoptruck MT 625H Teleskoptruck T 30.70 Teleskoptruck MT 732 Teleskoptruck MT 732E Teleskoptruck MLT 735 Teleskoptruck MT 932E Teleskoptruck MT 1335E Teleskoptruck MLT 741 Teleskoptruck MT 1440 Teleskoptruck MT 1840 Teleskoptruck T 40.180SLP Teleskoptruck MRT 2150P+ Teleskoptruck MRT 2550P+

Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Teleskop Rundtomsvingende Rundtomsvingende

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

5,85 m 6,70 m 6,90 m 6,90 m 6,90 m 9,00 m 12,55 m 6,90 m 13,55 m 17,55 m 17,46 m 20,60 m 24,70 m

2,5 tonn 3,0 tonn 3,2 tonn 3,2 tonn 3,5 tonn 3,2 tonn 3,5 tonn 4,1 tonn 4,0 tonn 4,0 tonn 4,0 tonn 5,0 tonn 5,0 tonn

4 800 kg 5 620 kg 7 585 kg 6 780 kg 6 640 kg 7 145 kg 9 200 kg 7 365 kg 11 200 kg 11 700 kg 10 950 kg 17 930 kg 18 900 kg

13


16 VOGNER OG TRALLER

BEHOV KAPASITET

VEKT

1101 Trillebår 100 ltr 20 kg 1101 Trillebår 2 hjul 100 ltr 20 kg 1102 Sekketralle tegel 250 kg 35 kg 1103 MarkSekketralle tegl Probst 400 kg 68 kg 1104 Sekketralle 250 kg 13 kg 1104 Sekketralle 500 kg 30 kg 1104 Magasintralle Alu-pro 250 kg 16 kg 1105 Lecatralle 200 ltr 25 kg 1106 Oljefat tralle 250 kg 15 kg 1107 Trappetralle 250 kg 10 kg 1110 Gipsplatevogn mini 350 kg 40 kg 1113 Gipsplatevogn fellbar 90/120 500 kg 80 kg 1115 Vindustralle Rulle, LT 175 kg 40 kg 1118 Rørtralle 200 kg 18 kg 1121 Avfallsvogn 200 ltr 50 kg 1122 Avfallsvogn 400 ltr 67 kg 1156 Dørløfter Sune 150 kg 15 kg 1166 Trappetralle Batteri 310 kg 25 kg 1167 Trappetralle Dolly Batteri 330 kg 39 kg 1222 Verktøysvogn låsbar 150 ltr 10 kg 1223 Verktøysvogn låsbar 360 ltr 110 kg 1224 Verktøysvogn låsbar 450 ltr 115 kg 1225 Verktøysvogn låsbar med arbeidsbenk 430 ltr 165 kg 1226 Verktøysvogn låsbar med arbeidsbenk 1200 ltr 160 kg 1228 Brannslukkertralle for varme arbeider 2x6 kg 18 kg 1244 Betonngfugingsvogn 200 ltr 40 kg 1357 Maskintralle Boggie 2700 kg 520 kg 1364 Tipptralle Boggie 3500 kg 1000 kg 1366 Tipptralle Boggie 3000 kg 1100 kg 1369 Tipptralle Boggie 9000 kg 2000 kg 1535 Tilhenger maskintransport boggie 2700 kg 520 kg 1536 Tilhenger maskintransport boggie 3500 kg 660 kg 1546 Tilhenger maskintransport boggie m/skap 2700 kg 780 kg 1552 Tilhenger for maskintransport 1300/910 kg 230 kg 8630 PE_skumhenger spesial 3500 kg 1000 kg Draglås for tilhenger Kjørebroer 3700 kg 2102 Firehjulsvogn 2x1 m 1500 kg 80 kg 2105 Firehjulsvogn langgods Rør 2500 kg 120 kg 2106 Firehjulsvogn langgods flak 2500 kg 120 kg 2111 Firehjulsvogn 4-hjulstyrt 1500 kg 100 kg 2112 Firehjulsvogn 4-hjulstyrt heve og senkbar 1500 kg 123 kg 2133 Firehjulsvogn 4-hjulstyrt langgodsvogn 2500 kg 120 kg 2162 Firehjulsvogn 4-hjulstyrt heve og senkbar Batteri 1200 kg 320 kg

19 REDSKAPSBÆRER

BEHOV ARBEIDSDYBDE

2535 Redskapsbærer ZAHN 300 Bensin 2536 Kjedegraver 1TR4 <1220 mm 2537 Vibrerende kabelplog <450 mm Dragblad til 2537 <450 mm

14

VEKT

585 kg 332 kg 280 kg


21 GRAVEMASKINER

BEHOV GRAVEDYBDE

VEKT

1309 Kompaktgraver på belte Diesel 1,6 m 1,1 tonn 1311 Kompaktgraver på belte Diesel 2,1 m 1,7 tonn 1311 Kompaktgraver på belte Diesel 2,8 m 1,85 tonn 1312 Kompaktgraver på belte Diesel 2,6 m 2,7 tonn 1313 Kompaktgraver på belte Diesel 3,3 m 3,5 tonn 1314 Kompaktgraver på belte Diesel 3,4 m 4,9 tonn 1315 Kompaktgraver på belte Diesel 4,2 m 6 tonn 1316 Kompaktgraver på belte Diesel 4,6 m 7,8 tonn 1409* Kompaktgraver på belte Diesel/Hydraulikk 1,7 m 1,0 ton 2414 Kompaktgraver på hjul Diesel 3,6 m 6,5 ton 2416 Kompaktgraver på hjul Diesel 3,9 m 10,5 ton 2417 Gravemaskin på hjul Diesel 5,7 m 14,5 ton 2418 Gravemaskin på hjul Diesel 6,2 m 17,5 ton Standard skuffe inngår. Tilbehør til kompaktgraver se gruppe 29. * Hydraulikkaggregat tilkommer.

22 LASTEMASKINER

BEHOV TIPPLAST VEKT

1312 Kompaktlaster SL 45 Diesel 650 kg 2300 kg 1314 Kompaktlaster Bobcat S150 Diesel 1215 kg 2240 kg Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 60 % av tipplasten. 1765 Hjullaster midjestyrd 2 tonn Diesel 1300 kg 2000 kg 1766 Hjullaster midjestyrd 3 tonn Diesel 1600 kg 3000 kg Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 60 % av tipplasten. 1772 Hjullaster midjestyrt Volvo L35 Diesel 4000 kg 6200 kg 1774 Hjullaster midjestyrt Volvo L45 Diesel 6200 kg 8500 kg 1775 Hjullaster midjestyrt Volvo L60 Diesel 8270 kg 12000 kg 1776 Hjullaster midjestyrt Volvo L70 Diesel 8500 kg 14000 kg Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 60 % av tipplasten. 1532 Hjullaster Firehjulsstyrt Kramer 5035 Diesel 950 kg 1720 kg 1534 Hjullaster Firehjulsstyrt Kramer 5055 Diesel 1850 kg 3600 kg Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 75 % av tipplasten. 1533 Hjullaster Firehjulsstyrt m svingbord AS50 Diesel 2410 kg 5200 kg Tipplast med ggaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 75 % av tipplasten. 2104 Kompaktlaster beltedrift TL230 Diesel 2100 kg 3800 kg Gravemaskinsmatter 0,9x5 m Standard skuffe inngår. Tilbehør til lastemaskiner se gruppe 29.

15


25 DEMOLERINGSUTSTYR

BEHOV KAPASITET

VEKT

2352 Rivningsrobot Brokk 50/60 400 V/16 A 475 kg 2345 Rivningsrobot Brokk 90/100 400 V/32 A 980 kg Hydraulikkhammer SB52 til 2352 101 joule 55 kg Hydraulikkhammer SB152 til 2345 255 joule 140 kg Skuffe til 2352 20 ltr 20 kg Skuffe til 2345 60 ltr 61 kg Hydraulikksaks til 2352 22 ton 73 kg Hydraulikksaks til 2345 35 ton 140 kg Pigg/Flatmeisel til 29-8114-15 Bredmeisel til 29-8114-15 * Slipekostnader tilkommer 2556 Kabel og rørklipp håndholdt Holmatro ICU05 Hydraulisk 98 mm 10 kg 3655 Hydraulikkaggregat Holmatro CB500 til 2556 230 V/10 A 0-500 bar 47 kg 3656 Hydraulikkaggregat Holmatro CB700 til 2546 400 V/16 A 0-700 bar 92 kg Hydraulikkslange ToR 9,1 mm

DEMOLERING MED RIVNINGSROBOT Brokk er en maskin som gir mulighet til å rive kostnadseffektivt i henhold til kundenes krav. Du bruker demoleringsrobotene for å få den eksakte styringen uten å påvirke det som er rundt. Rivningsroboter sparer mye tid og penger. Dessuten er de bra for operatørens helse, noe som er svært viktig

29 TILBEHØR TIL ARBEIDSMASKINER

1615 1616 1618 1622 1623 1624 1656 1658 1659 1660 1661 1663 1815 1816 1817 1818 1820 1822 1918 1922 1923 1924 2621 2622 2623 2631 2632 2633 3118 3121 3122 3123 3124

16

BEHOV KAPASITET

Planeringsskuffe fast til 21.1309-10 S30 Planeringsskuffe fast til 21.1311 S40 Planeringsskuffe fast til 21.1312-13 S40 Planeringsskuffe fast til 21.1314-15 2414 S40 Planeringsskuffe fast til 21.1316 2416 S45 Planeringsskuffe fast til 21.2417-18 S60 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1309-10 S30 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1311 S40 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1312-13 S40 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1314-15 2414 S40 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1316 2416 S45 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.2417-18 S60 Smalskuffe til 21.1309-10 S30 Smalskuffe til 21.1311 S40 Smalskuffe til 21.1312-13 S40 Smalskuffe til 21.1314-15 2414 S40 Smalskuffe til 21.1316 2416 S45 Smalskuffe til 21.1316 2416 S60 Sorteringsskuffe til 21-1312-13 S40 Sorteringsskuffe til 21-1314-15 2414 S40 Sorteringsskuffe til 21-1316 2416 S45 Sorteringsskuffe til 21-2417-18 S60 Rototilt til 21.1312-13 S40 Rototilt til 21.1314-15 S40 Rototilt til 21.1316 S45 Rototilt med grip til 21.2414 S40 Rototilt med grip til 21.2416 S45 Rototilt med grip til 21.2417-18 S60 Rippertann til 21.1311 S40 Rippertann til 21.1312-13 S40 Rippertann til 21.1314-15 2414 S40 Rippertann til 21.1316 2416 S45 Rippertann til 21.2417-18 S60 Planeringsbjelke 2.0 meter fast Planeringsbjelke 2.4 meter fast

VEKT

50 kg 80 kg 100 kg 200 kg 330 kg


29 TILBEHØR TIL ARBEIDSMASKINER, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

3418 Asfaltkutter til 21.1312-13 S40 <4000 kg 3419 Asfaltkutter til 21.1314-15 2414 S40 <9000 kg 3420 Asfaltkutter til 21.1316 2416 S45 <12000 kg 3421 Asfaltkutter til 21.2417-18 S60 <18000 kg 3518 Sorteringsklype hydraulisk til 21.1312-13 S40 3519 Sorteringsklype hydraulisk til 21.1314-15 2414 S40 3520 Sorteringsklype hydraulisk til 21.1316 2416 S45 3521 Sorteringsklype hydraulisk til 21.2417-18 S60 3517 Tømmerklype hydraulisk S40 3818 Jordboremaskin til 22.1511-12 Hydra <300 mm 60 kg Borspiral til 3818 <300 mm 3951 Betonngfres YTF420 Hydra <420 mm 4112 Pallegaffel til gravere <1900 kg 4113 Pallegaffel til gravere <2500 kg 4114 Pallegaffel til gravere <3500 kg 4116 Pallegaffel til lastemaskiner <2000 kg 4117 Pallegaffel til lastemaskiner <3000 kg 4121 Pallegaffel til lastemaskiner <9000 kg 4122 Pallegaffel til lastemaskiner <12000 kg 4131 Pallegaffel til lastemaskiner hydraulisk <3000 kg 4132 Pallegaffel til lastemaskiner hydraulisk <6000 kg Gaffelforlenger 2,4 m 4347 Kranarm mekanisk til 22.1513-14 15.7211-12 4357 Kranarm hydraulisk til 22.1513-15 4548 Materialkurv til 15.7210-11 4558 Materialkurv til 15.7212-13 5428 Brøyteskjær vridbart til 22.1511-12 1800 mm 180 kg 5432 Brøyteskjær foldbart til 22.1512 1400 mm 215 kg 5433 Brøyteskjær foldbart til 22.1513-14 2800 mm 380 kg 5443 Snøskuffe til 22-1312.1511-14 1750 mm Planeringsskuffe til lastemaskiner <1700 kg Planeringsskuffe til lastemaskiner <2500 kg Planeringsskuffe til lastemaskiner <5000 kg Planeringsskuffe til lastemaskiner <9000 kg Planeringsskuffe til lastemaskiner <12000 kg Steinklype til 22.1513-14 2000 mm Høyballklype hydraulisk til 22.1511-12 800 mm Høyballklype hydraulisk til 22.1312 1200 mm 8112 Hydraulikkhammer SB52 maskinens vekt 0.7-1.2 tonn 12-32 ltrer/min 55 kg 8113 Hydraulikkhammer SB102 maskinens vekt 1.1-3.0 tonn 16-35 ltrer/min 86 kg 8114 Hydraulikkhammer SB152 maskinens vekt 1.9-4.5 tonn 25-45 ltrer/min 125 kg 8115 Hydraulikkhammer SB202 maskinens vekt 2.5-6.0 tonn 35-66 ltrer/min 195 kg 8116 Hydraulikkhammer SB450 maskinens vekt 5.0-8.0 tonn 50-80 ltrer/min 312 kg * Pigg-/flatmeisel til 29.8112-13 * Pigg-/flatmeisel til 29.8114-15 * Pigg-/flatmeisel til 29.8116-17 * Asfaltsmeisel til 29.8112-13 * Asfaltsmeisel til 29.8114-15 * Asfaltsmeisel til 29.8116 *Slipekostnad tilkommer

31 GIPSKVERNER

BEHOV KAPASITET

230 V

Gipskvern Chipper

700 mm

VEKT

145 kg

33 ASFALTUTSTYR

BEHOV KAPASITET

2412 Asfaltgryte på hjul Gass 2705 Trykkrulle for takpapp

100 ltr 120 mm

VEKT

75 kg 5 kg

17


34 BETONGBLANDEUTSTYR

1111 1112 1113

BEHOV KAPASITET

Betongblander Atika 230 V Betongblander Atika 230 V Betongblander Atika 400 V/16 A Blandet masse = betongblanderns volum x 0,65.

140 ltr 180 ltr 250 ltr

VEKT

70 kg 85 kg 137 kg

35 MØRTELMASKINER

BEHOV KAPASITET

1122 1124 1125 1133 1135 1163

Bruksblander ABS 811 230 V 20 ltr Sparkelblander Vängaåke 230 V 65 ltr Sparkelblander Swemix 230 V 80 ltr Bruksblander håndholdt 230 V Bruksblander håndholdt dobbelvisp 230 V Stativ til bruksblander 1133

1201 1202 1203 1205 4313

Tvangsblander Baron Tvangsblander Baron Tvangsblander Ahlm Tvangsblander Ahlm

VEKT

35 kg 25 kg 40 kg 4 kg 8 kg 16 kg

230 V 230 V 400 V/16 A 400 V/16 A

80 ltr 110 ltr 150 ltr 250 ltr

90 kg 100 kg 150 kg 400 kg

Tørrprodukt container 400 V/16 A Blandet masse = betongblanderns volum x 0.65.

1,5 m3

1100 kg

37 PUSS SPRØYTER

BEHOV KAPASITET

VEKT

1132 Serponitsprøyte Manuell 1142 Traktsprøyte 300 ltr/min 6 ltr

1 kg 2 kg

1262 Pussemaskin MP120 230 V 20 ltr/min Trykkslange til 1252 Trykkslange til 1262

50 kg

38 TANKER

BEHOV KAPASITET

7323 Vanntank Drivstoffdunk Jerrykanne 7442 Drivstofftank 12 V 7544 Drivstofftank ADR 12 V/230 V 7546 Drivstofftank ADR 12 V/230 V 7548 Drivstofftank ADR 12 V/230 V 7633 Avløpstank 7634 Avløpstank 8101 Oljeoppsamler 2 tønner 8102 Oljeoppsamler 4 tønner

1 m3 20 l 430 l 1 m3 2 m3 3 m3 <5 m3 <6 m3

VEKT

50 kg 50 kg 514 kg 865 kg 992 kg

42 RENGJØRINGSUTSTYR

7360 7371 8522 9522

18

Kosteaggregat til lastemaskin Kostemaskin Kostemaskin Kjørbar Kostemaskin Kjørbar

BEHOV KAPASITET

Hydraulik Batteri Batteri Diesel

1550 mm 500 mm 980 mm 1520 mm

VEKT

350 kg 68 kg 255 kg 1363 kg


44 KOMPRIMERINGSMASKINER BEHOV VEKT

1324 Valsetog Slep BW6 CH47

Diesel

1533 1534 1535 1536 1537 1538 1592 1596 1696

Diesel 4,8 tonn Diesel 7,3 tonn Diesel 9,4 tonn Diesel 12,6 tonn Diesel 15,6 tom Diesel 19,3 tonn

Valsetog selvgående CA 1300 D Valsetog selvgående CA 1500 D Valsetog selvgående CA 1800 D Valsetog selvgående CA 3500 D Valsetog selvgående CA 5000 D Valsetog selvgående CA 6000 D Komprimeringsmåler til 1534-35-36-37-38 Komprimeringsmåler GPS til 1534-35-36-37-38 Centimeterutstyr til 1596

6,0 tonn

2246 Grøftevals

Diesel

1,4 tonn

2254 Tandemvals selvgående CC 900 2255 Tandemvals selvgående CC 1100

Diesel Diesel

1,5 tonn 2,5 tonn

6122 Vibrostamper BS50 fot 100 mm lang hals 6123 Vibrostamper BS60 fot 280 mm 6123 Vibrostamper BS50 fot 150 mm

Bensin Bensin Bensin

60 kg 73 kg 73 kg

6312 Vibroplate F75 6320 Vibroplate F50 6320 Vibroplate F75 6321 Vibroplate FR85 rund 6321 Vibroplate F70 6321 Vibroplate F90 6322 Vibroplate FB140 Tilsats for belegningsstein til 6321-22

230 V Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin

75 kg 50 kg 75 kg 90 kg 70 kg 90 kg 140 kg

Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Manuell

144 kg 166 kg 206 kg 265 kg 376 kg 405 kg 482 kg 482 kg 771 kg 909 kg 724 kg 810 kg 1100 kg 20 kg

6342 6342 6343 6343 6343 6344 6344 6344 6345 6346 6534 6535 6545

Vibroplate frem og bak BPU 2540A Vibroplate frem og bak BPU 3050A Vibroplate frem og bak BPU 3050H Vibroplate frem og bak BPU 3750H Vibroplate frem og bak BPU 4045H Vibroplate frem og bak DPU 5045H Vibroplate frem og bak DPU 6555H Vibroplate frem og bak DPU 6555H HECH Vibroplate frem og bak DPU 80 Vibroplate frem og bak DPU110 Vibroplate frem og bak fjernstyrt DPU 80 Vibroplate frem og bak fjernstyrt DPU110 Vibroplate frem og bak fjernstyrt DPU130 Stein

VELG MARKVIBRATOR ETTER KOMPRIMERINGSDYBDE & MATERIAL VEKT Maskintype cm

<90 kg <90 kg <140 kg <160 kg <250 kg <500 kg <800 kg <1100 kg Vibrostamper Vibroplate Vibroplate Vibroplate Vibroplate Vibroplate Vibroplate Vibroplate

10

Pakningsdybde

20 30 40 50 60 70 80 90 Sand, grus Leire Asfalt

Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Veldig bra Ikke bra Går Går Går Bra Bra Bra Ikke bra Veldig bra Går Ikke bra Ikke bra Ikke bra Ikke bra Ikke bra

90% AASHO etter 6 overkjøringer (sand)

Maximal komprimeringsdybde

19


MAX TILATT LAGTYKKELSE ENL. AMA 10, 6 KJØRBART CE/3 Väg, plan og jernväg.

m

CA1500D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

CA182D

CA3500D

CE/4 Fyllning og packning for grundläggning av CE/6 Fyllning og packning for väg, plan od, og fyllning og packning mot byggnader, mur, kategori A. trappa, ledningar, fundament mm.

CA5000D

1)

CA6000D

CA6500D

CA702D

m

1)

1)

1)

Fyllning och packning för väg, plan och dyl, samt järnväg

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Lera

Silt

Sand/grus

CA1500D

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Sprängsten

CA182D

CA3500D

CA5000D

CA6000D

CA6500D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

CA702D

m

CA1500D

CA182D

CA3500D

CA5000D

CA6000D

CA6500D

CA702D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Lera

Silt

Sand/grus

Sprängsten

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Lera

Silt

Sand/grus

Sprängsten

1) Den mindre tjockleken gäller vid fyllning och packning för järnväg

Sprängsten Sand/grus

Materialtyp Bergtyp 1 (kulkvarnsvärde <18). Finjordshalt (0,063/63) <10 viktprocent. Bergtyp 3 (kulkvarnsvärde >30). Finjordshalt (0,063/63) <15 viktprocent. Block och stenjordar. Grovkorniga jordar, finjordshalt (0,063/63) <15 viktprocent.

Silt

Blandkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) 15-30 viktprocent. Finkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) >40 viktprocent och lerhalt (0,002/0,063) <=40 viktprocent.

Lera

Blandkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) 31-40 viktprocent. Finkorniga jordarter med lerhalt (0,002/0,063) >40 viktprocent och finjordshalt (0,063/63) >=40 viktprocent.

45 JORDBEARBEIDINGSMASKINER

20

BEHOV KAPASITET

VEKT

1111 1114 1115 1123 1224

Jordfres Honda Jordfres med drivhjul Honda Jordfres med drivhjul Honda Jordfres med drivhjul BCS 730 Jordfres med drivhjul BCS 750

Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel

2,5 hk 3,5 hk 5,5 hk 9,5 hk 12 hk

28 kg 51 kg 77 kg 145 kg 235 kg

5112 6112 6113 6212 6213 6215

Gressklipper kjørbar Bensin Såmaskin Såmaskin Gratingrulle Gratingrulle Plenrulle

1030 mm 500 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm 600 mm

217 kg 11 kg 24 kg 15 kg 35 kg 14 kg

6232 Så og gratingrulle RS60N 6233 Så og gratingrulle RS100N

Bensin Bensin

600 mm 1000 mm

190 kg 310 kg

7235 Kantskjærer 7253 Vertikalskjærer

Bensin Bensin

5,5 hk 2,2 hk

36 kg 27 kg

7614 Blåseaggregat 7616* Blåseaggregat Pellenc * Batteri tilkommer

Bensin 5 hk Batteri

13 kg 2,6 kg


47 BETONGBEARBEIDINGSMASKINER

BEHOV KAPASITET

1153 1153 1153 1154 1154 1154

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Stavvibrator innebygd omformer Stavvibrator innebygd omformer Stavvibrator innebygd omformer Stavvibrator innebygd omformer Stavvibrator innebygd omformer Stavvibrator innebygd omformer

vegg 42 mm vegg 52 mm vegg 57 mm vegg 38 mm vegg 45 mm vegg 57 mm

<5 m <5 m <5 m <10 m <10 m <10 m

VEKT

14 kg 15 kg 20 kg 15 kg 16 kg 21 kg

1163 Stavvibrator innebygd omformer dekke 42 mm 230 V <1,2 m 1163 Stavvibrator innebygd omformer dekke 52 mm 230 V <1,2 m 1163 Stavvibrator innebygd omformer dekke 57 mm 230 V <1,2 m 1164 Stavvibrator innebygd omformer dekke 38 mm 230 V <1,4 m 1164 Satvvibrator innebygd omformer dekke 45 mm 230 V <1,4 m 1164 Stavvibrator innebygd omformer dekke 57 mm 230 V <1,4 m 1222 Stavvibrator inkl drivenhet 230 V <58 mm Stålebrett aluminium 1,1 m Stålebrett aluminium 1,5 m Stålebrett glassfiber 0,6 m JM-sloda 2m Asfaltretter 0,7 m 1823 Vibrator stålebrett 230 V 2 m 1863 Vibrator stålebrett Bensin < 4 m Stålslip 0,6 m 2222 Vibrator bjelke enkel 230/400 V < 4 m 2231 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 3,20 m 2231 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 4,20 m 2232 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 5,20 m 2232 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 6,20 m 2232 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 7,20 m 2233 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 8,20 m 2234 Vibrator bjelke dobbel 400 V/16 A 10,50 m Avrettingsjern 2913 El-vinsj til vibrator bjelke 400 V/16 A 0,75 m/min

14 kg 15 kg 17 kg 14 kg 15 kg 17 kg 6kg 3kg 4 kg 2 kg 6 kg 2 kg 15 kg 16 kg 3 kg 46 kg 75 kg 84 kg 93 kg 106 kg 150 kg 160 kg 200 kg

3113* Glattemaskin for kanter 3115* Glattemaskin 3123* Glattemaskin for kanter 3125* Glattemaskin 3241* Glattemaskin kjørbar CTR36 3243* Glattemaskin kjørbar CRT4835 4112 4821

25 kg

230 V 400 V/16 A Bensin Bensin Bensin Diesel

<600 mm <1000 mm <600 mm <1000 mm <1830 mm <2465 mm

58 kg 72 kg 58 kg 75 kg 451 kg 635 kg

Vakuumaggregat inkl 15 m slange Sugematte til vakuumaggregat Underduk til sugematte Ekstra sugeslange

400 V/16 A

125 kg

6m

21


52 GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING

DRIVSTOFFFORBRUK.

TANK

BEHOV SPENNING KAPASITET

11101 Generator EU 10i Inverter 0,63 l/tim 2,1 l Bensin 1101 Generator EU 20i Inverter 1,0 l/tim 3,6 l Bensin 1101 Generator EC 2000 1,3 l/tim 3,3 l Bensin 1102 Generator EC 2800 1,7 l/tim 14,2 l Bensin 1102 Generator EC 3600 1,8 l/tim 5,3 l Bensin 1103 Generator EC 5000 2,5 l/tim 6,2 l Bensin 1104 Generator EC 7000 2,8 l/tim 23 l Bensin 1105 Generator GS 12 6,0 l/tim 24 l Bensin 1301 Generator GE 6500 0,8 l/tim 18 l Diesel 1302 Generator QAX 12 3,2 l/tim 40 l Diesel 1303 Generator QAS 20 4,4 l/tim 46 l Diesel 1304 Generator QAS 30 7,1 l/tim 92 l Diesel 1304 Generator QAS 40 8,4 l/tim 92 l Diesel 1305 Generator QAS 60 14 l/tim 230 l Diesel 1305 Generator QAS 80 17 l/tim 230 l Diesel 1306 Generator QAS 125 28 l/tim 313 l Diesel 1307 Generator QAS 150 35 l/tim 830 l Diesel 1308 Generator QAS 200 57 l/tim 413 l Diesel 1309 Generator QAS 250 71 l/tim 413 l Diesel 1310 Generator QAS 325 75 l/tim 630 l Diesel 2310 Transformator 1 grupper 2311 Transformator 3 grupper 2313 Transformator 9 grupper

VEKT

1,0 kVA 13 kg 2,0 kVA 21 kg 2,0 kVA 35 kg 2,8 kVA 50 kg 3,6 kVA 58 kg 5 kVA 58 kg 7 kVA 104 kg 12 kVA 175 kg 7 kVA 110 kg 12 kVA 749 kg 20 kVA 764 kg 30 kVA 1313 kg 40 kVA 1275 kg 60 kVA 2155 kg 80 kVA 2275 kg 125 kVA 2486 kg 150 kVA 3395 kg 200 kVA 3120 kg 250 kVA 3120 kg 325 kVA 4386 kg

48 V <0,48 kVA 48 V <1,5 kVA 48 V <5 kVA

10 kg 12 kg 71 kg

5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Hovedsentral Hovedsentral Hovedsentral Hovedsentral Hovedsentral Hovedsentral Hovedsentral

32 A 63 A 100/125 A 160 A 250 A 400 A 630 A

15 kg 26 kg 132 kg 140 kg 190 kg 230 kg 275 kg

5210 5211 5212 5213 5214 5215 5217

Undersentral Undersentral Undersentral Undersentral for fast innkobling Undersentral for fast innkobling, veggmontert Undersentral for fast innkobling Undersentral for fast innkobling

16 A 32 A 63 A 63 A 63 A 125 A 630 A

12 kg 15 kg 28 kg 32 kg 19 kg 37 kg 165 kg

5221 Fordelerskap 16 A 5222 Fordelerskap 32 A Beskyttelseskap til 5221-22

3 kg 3 kg 10 kg

5223 Etasje/trappsentral 5225 Fordeler/trappesentral

63 A 125 A

11 kg 20 kg

5232 Belysningssentral 5234 Containersentral 5236 Brakkeriggsentral

16 A 16 A 100/125 A

3 kg 3 kg 22 kg

Fordelingssentral BCS 300 Fordelingssentral BCS 700 Fordelingssentral BCS 900 Fordelingssentral BCS 1100

15 kg 84 kg 100 kg 116 kg

5622 5810 5811 5812

22

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V


52 GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING, forts

BEHOV SPENNING KAPASITET

VEKT

NTC-givere til 5621 Elmåler til målesentral <63 A Jordfeilbryter skap <63 A Automatskap saks/sponavsug 16 A 6111 Lysmast 5 m LED 230 V 3x200 W 6126 Lysmast 7 m metallhalogen 230 V 4x400 W 6126 Lysmast 7 m LED 230 V 4x150 W 6127 Lysmast 12 m metallhalogen 400 V/16 A 3x400 W 6127 Lysmast 12 m LED 230 V 2x200 W 6136 Lysmast 4,2 m metallhalogen Diesel 3x400 W 6137 Lysmast 9,2 m metallhalogen Diesel 4x1000 W 6174 Kabelovergangsmast < 7 m 6310 Utebelysning lavenergi 230 V 20 W 6312 Arbeidsbelysning lavenergi 230 V 36 W 6312 Arbeidsbelysning lavenergi 230 V 72 W 6312 Arbeidsbelysning lavenergi 230 V 108 W 6324 Lyskaster høytrykksnatrium 230 V 400 W 6330 Lyskaster halogen til 2315 24 V 300 W 6340 Lyskaster metallhalogen 230 V 70 W 6341 Lyskaster metallhalogen 230 V 150 W 6342 Lyskaster metallhalogen 230 V 400 W Stativ til lyskaster <2 m Stativ til Boj 6543 Flaggstang inkl. vekt <12 m kjedebelysning eks. lampa 230 V 10:00 fm Kabeltrommel 40 m 230 V 10:00 fm Elkabel 3x1.5 230 V 10:00 fm Elkabel 3x2.5 230 V 16 A Elkabel 5x2.5 400 V 16 A Elkabel 5x6 400 V 32 A Elkabel 5x16 400 V 63 A Elkabel 5x25 400 V 125 A Kabelbeskytelsesmatte 4 m Kabelbeskytelse Defender III 1 m

VI HJELPER DEG Å DIMEN­SJONERE ELSENTRALER OG EL-BEHOV Prosjektering og etablering under veiledning av personel med alle nødvendige tillatelser. De fleste tiltak i elektriske installasjoner kan kun utføres av autorisert elektrisk installatør. Underdimensjonerte strømkabler og dårlige kontakter forårsaker spenningsfall, noe som kan resulterer i brann.

GUIDE TIL RETT 3­FAS GENERATOR For å beregne hvilken generatorstørrelse som kreves for å kjøre en bestemt 3-fase enhet, kan brukere estimere den nødvendige strømbehovet på følgende måte: For drift av 3-fasede sveiseaggregat * Multipliser enhetens nominelle strøm [ampere] med 0,11. Eksempel: Et sveiseaggregat på 200A; 200x0.11 = 22 kW. * Sveiseaggregat uten kondensatorbatteri krever dobbel generator kraft. For drift av 3-fasede elektriske motorer med direkte start Multipliser motorens nominelle strøm [ampere] med 1,48. Eksempel: En motor er på 25A; 25x1,48 = 37 kW. Til drift av 3-fasede elektriske motorer med 2-trinns start Multipliser motorens nominelle strøm [ampere] med 0,75. Eksempel: En motor er på 25A; 25x075 = 19 kW.

2 GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING forts side 24 > 23


52 GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING, forts

24

BEHOV SPENNING KAPASITET

Overgangskabel Forgrenings pad Fasevender Fasefeil tester Lyssensor Timer

8223 8224 8226 8227

Generell belysning lavenergi Boj LED Generell belysning lavenergi Boj LED Generell belysning lavenergi Boj nødbelysning Generell belysning lavenergi Boj nødbelysning

48 V 230 V 230 V 48 V

VEKT

10–63 A 10–32 A 16–32 A 16–63 A 16 A 16 A 12 W 12 W 26 W 26 W

1,6 kg 1,8 kg 2 kg 2 kg

9121 Kabelblåsepistol Easygun EZ50 230 V 12-50 mm 9121 Kabelblåsepistol Easygun EZ100 230 V 50-170 mm 9122 Glassfiberfjær 3 mm/30 m 9122 Glassfiberfjær 6 mm/100 m 9122 Glassfiberfjær med hjulstativ 9 mm/150 m 9122 Glassfiberfjær med hjulstativ 11 mm/250 m 9123 Linjemaskin Sahlins 2103 1 tonn Bensin <40 m/min 9123 Linjemaskin Sahlins 3300 3 tonn Diesel <55 m/min 9124 Linjemaskin Sahlins 2042 Bensin 100 m/min 9125 Kabelvinsj Sahlins 3021 400 V/16 A 5 m/min 9126 Kabelmater Sahlins 5050 Bensin 25 m/min 9127 Kabelmater Sahlins 5052 El 400 V/16 A 12 m/min 9129 Kabelblåser Sahlins 3012 Luft 65 m/min Kabelstrømpe 10-20 mm 1860 kp Kabelstrømpe 20-30 mm 2256 kp Kabelstrømpe 30-40 mm 3696 kp Kabelstrømpe 40-50 mm 5490 kp Kabelstrømpe 50-65 mm 5490 kp 9141 Kabeltrommelbukk < 3 tonn 9142 Kabeltrommelbukk < 4 tonn 9143 Kabeltrommelbukk < 6 tonn 9144 Kabeltrommelbukk < 10 tonn 9145 Kabeltrommelvogn 750 kg 9146 Kabeltrommelvogn 1300 kg 9147 Kabeltrommelvogn 2500 kg 9149 Kabeltrommelvogn med stativ 1300 kg Drivenhet til 9145, 9146, 9124, 9126 Bensin Drivenhet til 9145, 9146, 9124, 9126 400 V/16 A Bremse til 9143, 9145, 9146 Brønnbom med rulle til 9146 Trommelløft roterende senterhull 75 mm 1200 kg Trommelløft roterende senterhull 107 mm 2200 kg Trommelløft roterende senterhull 132 mm 4000 kg Trommelvugge 140 kg Kabelrulle Kabelrulle vinkel Kabelrulle Kabelinngang med ruller 9156 Kabelskjøtingspresse PV1300 Batteri 125 kN 9159 Kappesaks for wire og kabel 85 mm Hydraulisk 3000 kp

2 kg 3 kg 1 kg 8 kg 40 kg 60 kg 260 kg 1600 kg 71 kg 21 kg 77 kg 115 kg 30 kg

38 kg 54 kg 125 kg 515 kg 400 kg 950 kg 1900 kg 950 kg

3,5 kg 8 kg 20 kg 5 kg 5 kg 13 kg

5,1 kg 6,2 kg


53 KOMPRESSORER

BEHOV KAPASITET

VEKT

1122 Kompressor oljefri 230 V 200 l/min 15,5 kg 1123 Kompressor på hjul 230 V 300 l/min 28 kg 1124 Kompressor på hjul 400 V/16 A 600 l/min 99 kg 1125 Kompressor på hjul 10 bar 400 V/16 A 600 l/min 115 kg 1126 Kompressor på hjul 400 V/32 A 1100 l/min 187 kg 1722 Kompressor på hjul høytrykk 30 bar MAX 1230 230 V 150 l/min 36 kg 2122 Kompressor på hjul M17 15 bar Bensin 1 m3/min 204 kg 2132* Kompressor på hjul XAS 47 Diesel 2,5 m3/min 739 kg 2134* Kompressor på hjul XAS 97 Diesel 5,8 m3/min 1060 kg 2135* Kompressor på hjul XAS 125 Diesel 7,5 m3/min 1530 kg 2136* Kompressor på hjul XAS 186 Diesel 11,1 m3/min 1900 kg 2412* Kompressor på hjul XAHS 186 12,5 bar Diesel 11,1 m3/min 2000 kg 2413* Kompressor på hjul XATS 377 10,3 bar Diesel 21,7 m3/min 3400 kg Luftkjøler 12 V 1,6 m3/min 16 kg Luftkjøler 400 V/16 A 11 m3/min 68 kg Luftkjøler 400 V/16 A 21 m3/min 250 kg Tralle til høytrykkssystem 9343 Vann-partikel-oljefilter på stativ 11m3/min 9353 Vannutskiller 11 m3/min 6 kg 9461 Slangetrommel 30 m 8 bar 9462 Slangetrommel for høytrykk 40 m 30 bar Trykkluftslange 3/8”–1/2” Trykkluftslange 3/4”–1” Trykkluftslange 2” 9832 Smørepotte 9 m3/min 4 kg 9833 Smørepotte 30 m3/min 6 kg Verktøykoffert Trykkregulator Overgang Cejn/Atlas Kuleventil Cejn/Atlas Treveiskran Cejn/Atlas Treveisfordeler Cejn/Atlas Blåserør Cejn/Atlas Blåespistol Cejn Pumpemunnstykke med manometer Fordelingsboks Cejn/Atlas 6 uttag 25 kg * Utstyrt med etterkjøler

54 HYDRAULIKKPUMPEAGGREGAT

2115 2116 2143

BEHOV

Hydraulikkpumpeaggregat 400 V/16 A Hydraulikkpumpeaggregat 400 V/16 A Hydraulikkpumpeaggregat Bensin Hydraulikkslange Reduksjonsboks for annen driftkilde

KAPASITET VEKT

140 bar/40 ltrer/min 190 bar/20 ltrer/min 140 bar/40 ltrer/min 9,1 mm

98 kg 192 kg 98 kg

55 KJELER OG DAMPGENERATOR

BEHOV KAPASITET

4151 Varme element 230 V 2000 W Varmtvannstønne 400 V/16 A 200 ltrer 4223* Gulvvarmeveksler 400 V/16 A 9 kW 6311 Dampgenerator Gass 4 kg/tim 23 kW Damplanse Dampslange 3/4” Dampslange Stålmantlet 8 mm *Debiteres per kalenderdag.

VEKT

2 kg 35 kg 23 kg 50 kg

25


56 TØRKING OG OPPVARMINGSUTSTYR FORBRUK

BEHOV KAPASITET

VEKT

1102* Byggtørker K30 2,7 l/h Diesel+230 V 30 kW 85 kg 1103* Byggtørker K50 5,6 l/h Diesel+230 V 50 kW 140 kg 1104* Byggtørker K80 8,1 l/h Diesel+230 V 80 kW 190 kg 1105* Byggtørker K120 12,1 l/h Diesel+230 V 120 KW 225 kg 1106* Byggtørker K150 15,2 l/h Diesel+230 V 150 kW 280 kg 1107* Byggtørker K170 16,4 l/h Diesel+400 V 170 kW 340 kg 1109* Byggtørker K220 19,0 l/h Diesel+400 V 220 kW 480 kg 1122* Varmluftstørker THK380 39,7 l/h Diesel+400 V 350 kW 2040 kg 1203* Byggtørker 2,4kg/h Gass+230 V 30 kW 12 kg 1204* Byggtørker 3,9 kg/h Gass+230 V 50 kW 16 kg 1205* Byggtørker 8,0 kg/h Gass+230 V 95 kW 27 kg 1782* Infravarmer 4,4 kW 2,5 kg 2172* Teletiningsaggregat HeatWork MY35 1,7-3,2 l/h Diesel 35 kW 2174* Teletiningsaggregat HeatWork 3600 3,5-9 l/h Diesel 103 kW * Dekkmatter 12*2 m til 2172-74 2313* Teletining 2,2x0,8 m 400 V/16 A 6 kW 2343* Varmematte 3x0,8 m 230 V 1,3 kW 2344* Varmematte 6x0,8 m 230 V 1,5 kW

1010 kg 2200 kg

3222* Avfukteraggregat kondens A60 230 V 16 ltrer/døgn 3225* Avfukteraggregat kondens A125 230 V 67 ltrer/døgn 3236* Avfukteraggregat kondens A60 med varme 230 V 16 ltrer/døgn 3254* Avfukteraggregat sorptions MUD 260 230 V 26 ltrer/døgn 3266* Avfukteraggregat sorptions MUD 900 400 V/16 A 90 ltrer/døgn 3267* Avfukteraggregat sorptions MUD 1600 400 V/2x16 A 190 ltrer/døgn Hygrostat til 3254-66-67

35 kg 49 kg 26 kg 22 kg 99 kg 146 kg

29 kg 16 kg 23 kg

4203 Varmluftsbrenner inkl slange Gass 100 mm 3 kg 4205 Gassbrenner for takpapp inkl slange Gass 100 mm 3 kg Trykkrulle for takpapp 120 mm 6 kg 5112* Varmtvannsaggregat TF15HV Varmtvann+400 V/16 A 15 kW 31 kg 5113* Varmtvannsaggregat TF30HV Varmtvann+400 V/16 A 30 kW 75 kg 5114* Varmtvannsaggregat TF50HV Varmtvann+400 V/16 A 50 kW 126 kg 5123* Varmtvannsaggregat TF250HWI Varmtvanns+400 V/16 A 260 kW 1200 kg 5155* Undersentral til 5112-13-14-23 400 V/16 A 400 kW 400 kg 5157* Undersentral til 5112-13-14-23 400 V/16 A 800 kW 600 kg

26


56 TØRKING OG OPPVARMINGSUTSTYR, forts FORBRUK

BEHOV KAPASITET

VEKT

5321* Varmevifte 5322* Varmevifte 5323* Varmevifte 5324* Varmevifte 5327* El-element 5328* El-element 5332* Varmeaggregat TF3 5333* Varmeaggregat TF9 5335* Varmeaggregat TF18 5337* Varmeaggregat TF36

230 V 400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/32 A 230 V 230 V 230 V 400 V/1x16 A 400 V/2x16 A 400 V/1x63 A

2 kW 6 kW 10 kW 15 kW 1 kW 2 kW 3 kW 9 kW 18 kW 36 kW

6 kg 8 kg 15 kg 16 kg 10 kg 10 kg 12 kg 30 kg 70 kg 160 kg

5453 Varmluftspistol

230 V

2 kW

1,5 kg

8110* Rørbend til byggtørker * Gassflaske eks. gass * Varmtvannsslange til 5112-13-14-23 Gass slange * Romtermostat til 1102-22 1202-04 * Debiteres per kalenderdag.

58 KLIMA OG VENTILASJONSUTSTYR

FORBRUK

BEHOV KAPASITET

VEKT

3273 Luftavfukteraggregat

230 V

2,5 KW 900 m3/tim

12 kg

4320 4321 4322 4323

230 V 1190 m3/tim 230 V 1270 m3/tim 230 V 1320 m3/tim 230 V 3900 m3/tim

9,5 kg 5 kg 17 kg 15 kg

230 V 230 V

150 mm 1200 m3/tim 150 mm 1500 m3/tim

15 kg 17 kg

230 V 230 V 230 V 400 V/16 A

200 mm 1390 m3/tim 304 mm 3400 m3/tim 420 mm 7560 m3/tim 550 mm 12500 m3/tim

7,3 kg 15 kg 16 kg 55 kg

230 V 305/203 mm 840 m3/tim 230 V 160 mm/m3 1050 m3/tim

20 kg 73 kg

Evakueringsejektor Norclean 3,5 m3/min 5600 m3/tim Evakueringsejektor Norclean 4,5 m3/min 6200 m3/tim

4,5 kg 6,7 kg

Ventilasjonsvifte Turbo vent 2000 Ventilasjonsvifte Floor Dryer Ventilasjonsvifte Sahara Turbo Ventilasjonsvifte Ace Turbo

4552 Utsugningsvifte Nederman N16 4553 Utsugningsvifte Nederman N24 4554 4555 4556 4557

Ventilasjonsvifte Heylo 1500 Ventilasjonsvifte Heylo 3000 Ventilasjonsvifte Heylo 8000 Ventilasjonsvifte Heylo 12000

4640 Multifunksjonsfilter Heylo 500 Hepa 4650 Røykgassfilter med sugearm Nederman 8001 8002

Spiroslange til 4554 200 mm 7,5 m Spiroslange til 4555 304 mm 7,5 m Spiroslange til 4556 420 mm 7,5 m Spiroslange til 4557 550 mm 7,5 m Grenrør for spiroslange

MIDLERTIDIG VARME Dimensjoneringsforslag og montering av personell med spesialopplæring tilbys, inkludert de endring som du forventer å måtte gjennomføre.

27


64 PUMPER

BEHOV STØRRELSE KAPASITET

VEKT

1334 Diafragmapumpe 1437 Tørrsugingspumpe 2222 Ferskvannspumpe høytrykk

Bensin 230 V 230 V

3” 300 liter/min 1” 80 liter/min 1” 60 liter/min

85 kg 12 kg 10 kg

2331 2332 2332 2333

Bensin Bensin Bensin Bensin

1,5” 200 liter/min 2” 500 liter/min 2” 500 liter/min 3” 1000 liter/min

8 kg 22 kg 22 kg 38 kg

2” 80 liter/min

2 kg

Lensepumper WB15 Lensepumper WB20 Lensepumper WH20 høytrykk Lensepumper WB30

2342 Ejektorpumpe nedsenkbar DAP

Luft

2421* Lensepumper nedsenkbar Mini 2423* Lensepumper nedsenkbare 2424* Lensepumper nedsenkbar Minette 2426* Lensepumper nedsenkbar Major 2427* Lensepumper nedsenkbar Master 2428* Lensepumper nedsenkbar Midi 2431* Lensepumper nedsenkbar Matador 2432* Lensepumper nedsenkbar Maxi

230 V 230 V 400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/32 A 400 V/32 A 400 V/63 A 400 V/125 A

2” 180 liter/min 3” 750 liter/min 3” 900 liter/min 4” 2400 liter/min 6” 3 400 liter/min 6” 4 400 liter/min 6” 5 700 liter/min 8” 9 900 liter/min

14 kg 20 kg 25 kg 45 kg 56 kg 120 kg 160 kg 285 kg

Bensin Bensin

3” 1 200 liter/min 4” 2 400 liter/min

60 kg 98 kg

2633 Slampumpe Honda WT30 2634 Slampumpe Honda WT40 2723* Slampumpe nedsenkbar Solid 2724* Slampumpe nedsenkbar Salvador 2725* Slampumpe nedsenkbar Salvador 2726* Slampumpe nedsenkbar Senior 4111 Trykkprøvingspumpe Wejo

230 V 2” 420 liter/min 230 V 2” 720 liter/min 400 V/16 A 3” 840 liter/min 400 V/16 A 4” 1500 liter/min 230 V 20 bar

Lensepumper, 1-fas

H (m) 20

15

Lensepumper, 3-fas

H (m) 50

Micro Macro Minex

Minette Major N Master N Midi N Matador N Maxi N

40 30

10

17 kg 34 kg 34 kg 57 kg 35 kg

20 5

0

10 0

2

4

6

8

10

12 Q (l/s)

Slampumper, 1-fas

H (m) 16

0

12

20

40

60

80 100 120 140 160 Q (l/s)

Slampumper, 3-fas

H (m) 20

Solid Salvador

14

0

Salvador Senior

15

10 8

10

6 4

5

2 0

28

0

2

4

6

8

10

12 Q (l/s)

0

0

5

10

15

20

25 Q (l/s)


64 PUMPER, forts

BEHOV STØRRELSE KAPASITET

4312 Fettpumpe Manuell 4324 Fettpumpe 12 V eller 230 V 45 liter/min 4833 Avløpsvann pumpe inkl. kvern 230 V 4” 4843 Hydroforpumpe 230 V 1” 60 liter/min Pumpeflottør Pumpeflottør Pumpeflottør Pumpflottør Utkasterslange 2” Utkasterslange 3” Utkasterslange 4” Utkasterslange 6” Utkasterslange 8” Sugeslange inkl bunnsil 4” Lavsugningskrage til 2422 Grenrør 2–4” Grenrør 6-8” Vannslange 1/2” Vannslange 3/4” ** Brannslange 2” ** Brannslange 3” Brannpost <3 Brannpost toveis <3” Slangebeskytelse <3” 600 mm Vannspreder * Debiteres per kalenderdag ** Vask og tørkekostnader tilkommer

VEKT

15 kg 21 kg 25 kg 55 kg 80 kg 180 kg

72 MINIKRANER

1214 1213 1214 1215 1216

BEHOV KAPASITET

Minikran beltedrift Maeda MC174 400 V/Diesel Minikran beltedrift Maeda MC285 400 V/Diesel Minikran beltedrift Maeda MC305 400 V/Diesel Minikran beltedrift Maeda MC405 400 V/Diesel Minikran beltedrift Maeda LC785 Diesel Jibarm 400 mm til 1213-14-15 1-fallsblokk til 1213-14-15 Radiokontroll for fjernstyring av minikran

VEKT

1,7 tonn 1280 kg 2.8 tonn 1900 kg 3.0 tonn 4040 kg 3.8 tonn 5750 kg 4,9 tonn 10250 kg 300 kg 64 m

73 LIFTER

DRIFT

MASTELIFTER 2321 Genie GR-12 2321 Genie GRC-12 2321 JLG 1230 ES 2321 Genie GR 15 2322 Genie GR 20 2322 Manitou 100 VJR

BEHOV ARBEIDSHØYDE

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri

SAKSELIFTER 3111 GMG 1330-ED 3111 GMG 1530-ED 3111 JLG 1930 ES 3111 GMG 1930 ED 3111 Genie GS 1932 3112 Genie GS 2632 3112 JLG 2632 ES9,77 3112 JLG 2646 E3 3122 Genie GS 2646 3123 JLG 3246 ES

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri

5,45 m 5,66 m 5,66 m 6,52 m 8,02 m 9,90 m

VEKT

717 kg 948 kg 790 kg 994 kg 1 112 kg 2 650 kg

6,00 m 730 kg 6,50 m 860 kg 7,72 m 1 565 kg 7,70 m 1 430 kg 7,79 m 1 503 kg 9,93 m 1 956 kg 9,77 m 2 600 kg 9,92 m 2 135 kg 9,80 m 2 447 kg 11,68 m 2 870 kg

73 LIFTER forts side 30 > 29


73 LIFTER, forts

Vi har også en separat liftguide, på side 54 finner du mer informasjon om hvilken lift som passer for dere.

DRIFT

3123 3123 3123 3123 3124 3124 3124 3124 3124 3128 3162 3263 3263 3263 3263 3264 3264 3264 3265 3265 3266 3268

2WD 2WD 4WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

11,75 2 352 kg 11,75 2 812 kg 11,75 3 150 kg 11,75 4 015 kg 13,70 3 260 kg 15,90 3 717 kg 14,19 5 300 kg 14,20 4 900 kg 14,12 5 202 kg 28,00 18 000 kg 9,75 4 200 kg 11,94 6 616 kg 11,96 3 882 kg 12,00 7 525 kg 8,00 6 940 kg 14,12 5 136 kg 15,11 7 163 kg 15,11 6 940 kg 18,50 8 845 kg 17,95 8 050 kg 20,20 9 200 kg 27,00 21 911 kg

KNEKKARMSBOMLIFT 4112 Nifty HR 10 4112 Manitou 120 AETJ 3D 4113 Nifty HR 12 4114 Manitou 150 AETJ-C 3D 4114 Manitou 170 AETJ L 4115 Nifty HR 21 Batteri 4144 Nifty HR15N 4145 Nifty HR 21 Hybrid 4174 Genie Z-45/25J 4174 Manitou 160+ 4174 JLG 450 AJ 4174 Manitou 180 ATJ 4175 Manitou 200 ATJ

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Hybrid Hybrid Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

10,00 2 130 kg 11,95 6 660 kg 12,20 2 630 kg 15,00 6 700 kg 16,90 6 910 kg 20,80 6 640 kg 15,50 7 250 kg 20,80 6 660 kg 15,92 7 620 kg 16,25 8 100 kg 15,72 7 400 kg 17,65 8 090 kg 20,00 10 000 kg

SPESIALLIFT 4246 Dino 240RXT 4443 Leguan 125 4445 Dino 185 XTC 4446 Dino 220 XTC 11 4446 Palazzani TZX 225/C

4WD Belte Belte Belte Belte

Diesel 230V Diesel Diesel 230V-batteri

Genie GS 3232 Genie GS 3246 MEC 3259 ERT Crossover Genie GS 3369 DC Genie GS 4047 GMG 4646-ED JLG 4069 LE MEC 4069 ERT Genie GS 4069 DC AB Lift S-280-25 E4WDS MEC 2684 RT Speedlevel Genie 3384 RT Manitou 120 SC MEC 3392 RT-T Spesial Hybeko Tunnel 3390 RT Genie GS 4069 RT Genie 4390 RT JLG 4394 RT MEC 5492 RT Genie GS 5390 RT Mec 6092 RT Turbo Holland Lift 27 m

BEHOV ARBEIDSHØYDE

TILHENGERLIFT 4512 Dino 105TL 230V 4513 Dino 135 TB Batteri 4513 Omme 1250 E 230V 4514 Omme 1550 EBZX Batteri 4515 Omme 1830 EBZX Batteri 4516 Omme 2300 EXB Batteri 4544 Dino 160 XT /XTB 230V-bensin/Batteri 4544 Dino 180XTBII 230V-bensin 4545 Dino 210 XT / XTB 230V-bensin/Batteri 4547 Dino 260 XTD 230V-bensin

30

VEKT

24,00 12,50 18,50 22,10 22,50

4400 kg 1650 kg 3000 kg 3240 kg 2500 kg

10,50 13,50 12,50 15,30 18,30 22,60 16,00 18,00 21,00 26,00

950 kg 1765 kg 1500 kg 2000 kg 2550 kg 3150 kg 1960 kg 2300 kg 2465 kg 3495 kg


RETTBOMLIFT 6174 Genie S-45 6174 Genie S-45 XC 6176 Genie S-65 6176 Genie S-65 XC. 6176 JLG 660 SJ 6178 Manitou 280 TJ 6178 Genie S-85 XC 6178 JLG 860 SJ 6182 JLG 1200 SJP 6184 JLG 1350 SJP 6184 Genie SX-135 XC 6185 JLG 1500 SJ

DRIFT

4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

15,72 15.56 21,80 21.80 22,31 27,75 27,91 28,21 38,73 43,3 43,15 47,72

6 709 kg 7394 kg 10 102 kg 11 412 kg 13 150 kg 16 500 kg 17 917 kg 17 200 18 500 20 400 21 546 22 000

6633 MEC Titan 40 S

4WD

Diesel

14,20

10 860

BILMONTERT LIFT 7277 Versalift VTX-240 7277 Cela DT25 7277 Ruthmann TB270 7278 Ruthmann TB 290 7287 Bronto Skylift S 56XR

2WD 2WD 2WD 2WD 2WD

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

24,00 25,00 27,00 29,00 56,00

3500 3450 3500 3500 25800

BEHOV ARBEIDSHØYDE

VEKT

74 BYGGHEIS OG MATERIALTRANSPORT

BEHOV

LENGDE KAPASITET

VEKT

1111 Tannstagheis 6P/500 400 V/16 A <100 m 600 kg 1111 Tannstagheis 7P/500 400 V/16 A <100 m 600 kg 1112 Tannstagheis Scando 450 400 V/63 A <150 m 1900 kg 1316 Byggheis hydraulisk Magni H1200 400 V/32 A <12 m 1200 kg 4600 kg 2123 Fasadeheis 230 V <50 m 300 kg 2124 Materialheis Geda 230 V <50 m 300 kg 2212 2922 3623 3624 3625

Skråbaneheis Geda 230 V <15 m 150 kg Materialkurv til 2212 Transportbånd Baron 230 V 3,3 m 0,32 m/s Transportbånd Baron 230 V 4,5 m 0,32 m/s Transportbånd Baron 230 V 6 m 0,32 m/s Fyllingsboks til 3623-25 Hjulunderstell til til 3623-25

265 kg 82 kg 92 kg 102 kg

3855 Nedkastrør 3855 Nedkastrør Toppinnkast 3855 Nedkastrør Sideinnkast 3892 Nedkastrør Stillasfeste til 3855 3893 Nedkastrør Tak-Vindusfeste til 3855 3894 Nedkastrør Containerbeskytelse til 3855 3896 Vinsj til nedkastrør

HEISMONTERING Dimensjonering og montering utføres av personal med spesial tilatelser. Tilbys etter behov.

31


75 LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING

BEHOV KAPASITET

Tippcontainer AJ Manuell Tippcontainer AJ Manuell Tippcontainer AJ Manuell Tippcontainer AJ Manuell Tippcontainer Manitou brettett Tippcontainer Manitou brettett Tippcontainer Manitou brettett Tippcontainer BM brettett Tippcontainer BM brettett

150 liter 400 liter 1500 liter 2000 liter 1300 liter 3000 liter 5000 liter 2000 liter 3000 liter

95 kg 120 kg 195 kg 300 kg 240 kg 397 kg 525 kg 340 kg 400 kg

2422 2423 2424 2425 2426 2432 2433 2434 2435 2436 2453 2454 2455

Betongtobbe dekke Betongtobbe dekke Betongtobbe dekke Betongtobbe dekke Betongtobbe dekke Betongtobbe vegg Betongtobbe vegg Betongtobbe vegg Betongtobbe vegg Betongtobbe vegg Betongtobbe vegg/dekke Betongtobbe vegg/dekke Betongtobbe vegg/dekke

500 liter 750 liter 1000 liter 1500 liter 3000 liter 500 liter 750 liter 1000 liter 1500 liter 3000 liter 700 liter 1000 liter 1500 liter

150 kg 175 kg 310 kg 360 kg 460 kg 150 kg 175 kg 310 kg 360 kg 460 kg 220 kg 325 kg 375 kg

2533 2533 2534 2535 2742 3223

Materialtobbe selvtømmende Materialtobbe selvtømmende Materialtobbe selvtømmende Materialtobbe selvtømmende Gipsløfter Starke Arved 2000 Palleggaffler for kran

1000 liter 2000 liter 2500 liter 3200 liter 3200 kg 1500 kg

285 kg 415 kg 395 kg 440 kg 150 kg 225 kg

3233 Løftebøyle for betongrør 3243 Rørklype

<900 kg

3325 3326 3327 3328 3329

Rørsaks RB200/300 Rørsaks RB300/400 Rørsaks RB400/500 Rørsaks RB500/600 Rørsaks RB200/800

<500 kg <600 kg <850 kg <1350 kg <1500 kg

45 kg 68 kg 95 kg 115 kg 92 kg

3330 3331 3341 3342

Rør -sammentrekker HM150.200.225.250 Rør -sammentrekker HM300.400.500.600 Slange -sammentrekker 110K Slange -sammentrekker 160K

<250 mm <600 mm <110 mm <160 mm

ca 20 kg ca 30 kg

3333 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414

Brønnringsløft Kantsteinklype Probst EXG 0-300 mm Kran/Manuell Kantsteintang Probst TSV 70-500 mm Kran/Manuell Kantsteintang Probst B12 Manuell Kantsteintang Probst BZ 0-400 mm Manuell Kantsteintang Probst BVZ 0-500 mm Manuell Kantsteintang Wejo 100-200 mm Kran Kantsteintang Probst VZ1 500-1045 mm Kran/Manuell Kantsteintang Probst VZ2 700-1000 mm Kran Kantsteintang Probst VZ3 1000-1700 mm Kran

<3500 kg <550 kg <250 kg 3 kg 4 kg <200 kg <300 kg <100 kg <300 kg <1000 kg

3415 3416 3417 3418 3419

Kantsteinsaks Probst TSZ Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 15 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 25 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 40 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 50

3420 Løftetang for L-støtte WEZ

32

VEKT

2121 2122 2123 2124 2221 2221 2222 2222 2223

12 kg 18 kg

12 kg 20 kg 12 kg 25 kg 60 kg

50-600 mm 0-750 mm 0-750 mm 0-750 mm 0-850 mm

Kran Kran Kran Kran Kran

<600 kg <1500 kg <2500 kg <4000 kg <5000 kg

29 kg 85 kg 115 kg 230 kg 245 kg

50-250 mm

Kran

<2000 kg

55 kg


75 LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING, forts

3421 3422 3423 3428 3429

BEHOV KAPASITET

VEKT

Løftetang for L-støtte WEZ 50-300 mm Kran Løftetang for naturstein H-FVZ-uni 0-600 mm Kran/Manuell Løftetang for naturstein FVZ-uni 0-950 mm Kran Betonganker Kran Betonganker Kran

<6000 kg <200 kg <1500 kg 1,3 tonn 2,5 tonn

160 kg 18 kg 99 kg

3424 Løftesaks for Miniguard 3425 Løftesaks for GP-link

<3000 kg

65 kg

3427 Gressarmeringsløft RGV9/9

250 kg

20 kg

3430 3431 3433 3434 3435 3455 3465 3466 3468 3469

Vakuumplateløfterer Probst MJ 230 V <150 kg 19+10 kg Vakuumplateløfterer Probst SM 230 V/Batteri <400 kg 38 kg Vakuumplateløfterer Pritec SM500 Bensin <500 kg 50 kg Vakuumplateløfterer Pritec SM1500 Bensin <1500 kg 120 kg Vakuumplateløfterer Probst SH 2500 230 V <2500 kg 92 kg Vakuumplateløfterer hjuldrift Pritec 400 V/16 A <100 kg 650 kg Vakuumplateløfterer Beltedrift Pritec Diesel <140 kg 700 kg Vakuumplateløfterer Beltedrift Pritec med gaffelställ Diesel <140 kg/1600 kg 1150 kg Vakuumplateløfterer Probst Manuell LøfteHåndtak for steinplatter Manuell <400 mm

3471 3475 3477 3481 3483 3493 3494 3495

Løftehåndtak glass Vakuumløfter for kran Viavac GBDC-375 Vakuumløfter for kran Viavac GBX-800 Glassløfter på hjul Glassløfter på hjul Glassløfter på hjul med drift Glassløfter på hjul med drift Outdoor Glassløfter på hjul med drift Kranbom til 3475

Manuell Batteri 375 kg Batteri 800 kg Manuell 1,5 m/100 kg Batteri 250 kg Batteri 280 kg Batteri 380 kg Batteri 580 kg

70 kg 85 kg 50 kg 410 kg 225 kg 620 kg 695 kg

4223 4224 4232 4233 4234 4235 4263

Jekk Jekk Jekk hydraulisk Jekk hydraulisk Jekk hydraulisk Jekk hydraulisk Jekk håndpumpe Hydraulisk Løftesylinder til 4263 Hydraulisk

<5 tonn <10 tonn <5 tonn <10 tonn <20 tonn <50 tonn <50 tonn <50 tonn

29 kg 49 kg 10 kg 15 kg 39 kg 49 kg <35 kg <30 kg

75 LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING, forts side 34 > 33


75 LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING, forts

4423 5222 5223 5224 5225 5226 5232 5233 5234 5235 5236 5243 5244

BEHOV KAPASITET

VEKT

Verkstedpresse Hydraulisk <4 tonn Jekketalje wire/kjetting Manuell <500 kg Jekketalje wire/kjetting Manuell <1000 kg Jekketalje wire/kjetting Manuell <2000 kg Jekketalje wire/kjetting Manuell <4000 kg Jekketalje wire/kjetting Manuell <6000 kg Kjettingtalje Manuell <500 kg Kjettingtalje Manuell <1000 kg Kjettingtalje Manuell <3000 kg Kjettingtalje Manuell <4000 kg Kjettingtalje Manuell <7000 kg Blokkvogn 1 tonn 54–180 mm Blokkvogn 5 tonn 181–300 mm Løfteklemme for plate 0-15 mm Tirfortalje inkl wire Manuell 800 kg Tirfortalje inkl wire Manuell 1600 kg

15 kg 4 kg 6 kg 16 kg 18 kg 26 kg 6 kg 10 kg 20 kg 49 kg 65 kg 18 kg 55 kg

5333 Stillasvinsj Geda 150 230 V 150 kg 5343 Stillaskran Geda 75/150 230 V 150 kg 5344 Stillaskran Geda 150/300 400 V/16 A 300 kg Hakigalge med hjul Manuell 5353 Kjedekutter Svero 400 V/16 A <1000 kg 5354 Kjedekutter Svero 400 V/16 A <2000 kg 5355 Kjedekutter Svero 400 V/16 A <3200 kg 5357 Kjedekutter Svero 400 V/16 A <5000 kg 5395 Dekkestøtte til 75.5332-33-43-44 5500 Taljestativ 1,7 m <2 tonn Løftebjelke 2 m til 5500 <2 tonn Løftebjelke 3 m til 5500 <1,6 tonn

120 kg 185 kg 280 kg 9 kg 30 kg 50 kg 86 kg 96 kg

6263 Industritømmer for søppelvogner

6 kg 12 kg

2*16 kg 16 kg 25 kg

400 V/16 A

3 m 350 kg

310 kg

6322 6323 6324 6325 6327

Gipsplateheis Gipsplateheis Gipsplateheis ergo Gipsplateheis skråtak Gipsplateheis 230 V

3,2 m 70 kg 4,5 m 70 kg 3,2 m 70 kg 4,3 m 50 kg 3,9 m 50 kg

25 kg 30 kg 38 kg 47 kg 65 kg

6353 6423 6424 6428 6432 6480

Materialløfter Luft 5,6 m 160 kg Materialløfter GENIE GL10 3,2 m 120kg Materialløfter Alp-lift LMC 380 3,9 m 250 kg Materialløfter Alp-lift LM 575 5,7 m 300 kg Materialløfter 6 m 300 kg Gipsbukk 400 kg Motorløfter 2000 kg

31 kg 50 kg 110 kg 158 kg 185 kg 7 kg 79 kg

7233 Larveføtter 6 tonn 7233 Larveføtter svingbar 3 tonn 7233 Larveføtter svingbar 12 tonn 7233 Rullespett 14 kg Bæresele 3,5 m Rullebukk for rør 1135 kg Spennsett Skrutvinge Limknekt

34

27 kg 13 kg 59 kg


76 STILLAS, INNGJERDING OG FALLSIKRING

HØYDE

BEHOV KAPASITET

VEKT

1213 Fasadestillas Haki 1223 Rammestillas Layher 1243 Håndtverkerstillas 1,5 m 30 kg 1244 Aluminiumstillas Zipup 75VX Smal 1247 Aluminiumstillas Zipup 130VX Bred 1500 Stillastilhenger 110 m3 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1605 1605 1605 1610 1610 1622 1622 1622 1622 1632 1632 1632 1632 1632 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1721

Gardintrapp 3 steg 0,7 m Gardintrapp 4 steg 0,9 m Gardintrapp 5 steg 1,1 m Gardintrapp 6 steg 1,4 m Gardintrapp 7 steg 1,6 m Gardintrapp 8 steg 1,8 m Gardintrapp 10 steg 2,2 m Gardintrapp 12 steg 3,1 m Kombistige sammenleggbar 3,7–5,3 m Kombistige sammenleggbar 4,2–6,4 m Kombistige sammenleggbar 4,8–7,5 m Trappehusstige 1 ,79+0,4/1,29 m Trappehusstige 2 ,35+0,4/1,85 m Trøe 2 steg 0,5 m Trøe 3 steg 0,7 m Trøe 4 steg 1,0 m Trøe 5 steg 1.3 m Aluminiumstige utskyvbar 4 m Aluminiumstige utskyvbar 6 m Aluminiumstige utskyvbar 8 m Aluminiumstige utskyvbar 10 m Aluminiumstige utskyvbar 12 m Gardintrapp med håndleder & plattform 5 steg 1,3 m Gardintrapp med håndleder & plattform 6 steg 1,6 m Gardintrapp med håndleder & plattform 7 steg 1,8 m Gardintrapp med håndleder & plattform 8 steg 2,1 m Gardintrapp med håndleder & plattform 9 steg 2,3 m Gardintrapp med håndleder & plattform 10 steg 2,6 m Gardintrapp med håndleder & plattform 12 steg 3,1 m Byggetrapp aluminium 2,6 m Håndleder til 1721 Byggetrapp B=800 mm

9111 9133 9143 9155

* Bygg gjerder Rotasjonsport for adgangskontroll ID06 Hengslet port for adgangskontroll ID06 400 V/16 A 6 m Skyveport for adgangskontroll ID06 400 V/16 A 7 m

4 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 10 kg 16 kg 13 kg 16 kg 20 kg 13 kg 16 kg 6 kg 8 kg 10 kg 12 kg 10 kg 12 kg 25 kg 30 kg 45 kg

12 kg 13 kg 14 kg 17 kg 22 kg 2 kg 5,5 kg

9223 Kantsikringssystem Combisafe Combistrong Ekstra betongvekt til 9111 *Belastes per kalenderdag

35


36


78 UTSTYR

LAST KAPASITET

VEKT

3111 Dekkestøtte EURO 250 27.0-24.7 KN 1,47-2,50 m 2112 Dekkestøtte EURO 260 38,0-26,0 kN 1,50-2,60 m 2112 Dekkestøtte EURO 300 39,4-27,1 kN 1,72-3,00 m 2113 Dekkestøtte EURO 350 30,4-27,1 kN 1,98-3,50 m 2114 Dekkestøtte EURO 550 38,5-20,6 kN 3,03–5,50 m Koblinger Forsterkningsklammer 2251 Doka bjelke av tre <3,6 m

16 kg 16 kg 19 kg 21 kg 34 kg

2721 2721 2721 2723 2724 2725

6 kg 11 kg 16 kg 21 kg 29 kg 48 kg

Monteringsstag Paso 70 840-315 kg Monteringsstag Paso 72 2730-276 kg Monteringsstag Paso 71 1433-546 kg Monteringsstøtte K460 20,0-11,0 kN Monteringsstøtte K600 20,0-14,0 kN Monteringsstøtte K760 20,0-15,0 kN

2,1–3,2 2,1–3,2 3,2–5 3,4-4,6 5,10-6,20 5,40-7,70

Formstrekker Manuell Formlås

81 JORD OG FJELLBORMASKINER

1222 1223 1263

BEHOV KAPASITET

Jordboremaskin STIHL BT121 Bensin Jordboremaskin STIHL BT360 Bensin Jordboremaskin Ground Hog Bensin Jordbor til 1222-1263 Jordbor til 1222-1263 Jordbor til 1223-1263 Jordbor til 1263 Forlenger til 1222-63

<300 mm <300 mm <300 mm <100 mm <250 mm <350 mm <400 mm 500 mm

VEKT

10 kg 26 kg 135 kg

4111 Fjellbormaskin BBD12 1,5 m3/min 12 kg 4112 Fjellbormaskin RH 572 2,5 m3/min 22 kg 4113 Fjellbormaskin RH 658 3,5 m3/min 24 kg 4312 Fjellbormaskin TEMD 20 230 V 28-42 mm 23 kg 4513 Fjellbormaskin Cobra combi Bensin 29-40 mm 30 kg 8131* Støvutskiller 1 m3/min 44 kg 8611 Boreslipmaskin Bäver 1,7 m3/min 32 kg ** Fjellbor 400 mm ** Fjellbor 800 mm ** Fjellbor 1200 mm ** Fjellbor 1600 mm ** Fjellbor 2400 mm ** Fjellbor 3200 mm Lodd <25 kg Pigg-/flatmeisel Asfalt-/tele-/stoppspett Stampfot 9176 Steinsprengningsutstyr Krutt 29–32 mm 14 kg 9186 Steinsprengningsutstyr elektrisk Krutt 16-32 mm 5 kg Sprengmatte til 9176 1,4x1,4 m 30 kg Splitterduk til 9176 * Saneringskostnad tilkommer ** Slipingskostnad tilkommer

37


82 SKRU OG SPIKERVERKTØY, BYGGHAMMERE

38

BEHOV KAPASITET

VEKT

1212 1222 1243 1246

Popnagletang Manuell Popnagletang Luft Popnagletang Batteri/12 V Popnagletang Batteri/12 V

3,2 mm 5 mm 5 mm 6,4 mm

1 kg 2 kg 2 kg 2 kg

2121 2122 2123 2125 2129 2131 2135 2143 2153 2163 2164

Skrutrekker Fein Hilti Karmskrutrekker Hilti SR16 Skrutrekker Hilti ST18 Skrutrekker Hilti ST18 A22 Overlappsautomat Hilti SDT25-15 Overlappsautomat Hilti SDT25-15 Skrutrekker med magasin, høytrykk HVR41 Skrutrekker Hilti SF5000 Festo DWL18-4500 Slagskrutrekker Hilti TKI2500 Slagskrutrekker Hilti Makita bitsfeste Slagskrutrekker Hilti Makita bitsfeste

230 V 230 V 230 V Batteri/22 V 230 V Batteri/22 V Luft <41 mm Batteri/18 V 230 V Batteri/14 V Batteri/18 V

1,5 kg 1,5 kg 1,9 kg 2,5 kg 5,7 kg 6,3 kg 2 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,6 kg 2,6 kg

2322 2323 2324 2332 2333 2334 2335 2343 2346

Muttertrekker 230 V Muttertrekker 230 V Muttertrekker 230 V Muttertrekker Luft Muttertrekker Luft Muttertrekker Luft Muttertrekker vinkel Luft Muttertrekker Hilti Makita Milwaukee Batteri/14V Muttertrekker Milwaukee Batteri/18V

1/2” 3/4” 1” 1/2” 3/4” 1” 02-jan 1/2” 3/4”

1,6 kg 2,8 kg 4 kg 1,5 kg 4 kg 5 kg 1 kg 1,6 kg 3,3 kg

2912 Forlengelseshåndtak til 2121-23 2923 Skruautomat til skrutrekker 2121 2143

1,8 m <57 mm

1 kg 0,4 kg

3113 3115 3123 3127 3133 3134 3142 3143 3144 3145 3152 3163

Klammerpistol Klammerpistol Dykkertpistol 1,25 mm Dykkertpistol for betong Spikerpistol rettbåndet Spikerpistol rettbåndet Spikerpistol rullbåndet Spikerpistol rullbåndet Spikerpistol rullbåndet Spikerpistol rullbåndet Spikerpistol takpapp Spikerpistol ankerspiker

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

<45 mm <65 mm <50 mm <50 mm <70 mm <100 mm <55 mm <70 mm <100 mm <130 mm <35 mm <50 mm

1 kg 2,2 kg 1,3 kg 1,6 kg 3,5 kg 4,5 kg 2,1 kg 2,8 kg 3,2 kg 7 kg 2,3 kg 2,3 kg

3222 3233 3244 3245 3247 3248 3263

Spikerpistol Dykkert, høytrykk HS130 Spikerpistol rettbåndet, høytrykk HA55SF Spikerpistol rullbåndet, høytrykk HN90 Spikerpistol takpapp, høytrykk AN45 Spikerpistol betongspiker, høytrykk HN25 Spikerpistol betongspiker, høytrykk HN120 Spikerpistol ankerspiker, høytrykk HN65J

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

<55 mm <130 mm <100 mm <35 mm <25 mm <60 mm <65 mm

1,1 kg 4,3 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,1 kg 2,9 kg 2,2 kg

3301 3302 3303 3305 3306

Boltepistol DX351 Patron Boltepistol DX5 MX Patron Boltepistol takplaterDX750 DX76 Patron Boltepistol takplaterDX860 Patron Boltepistol BX3 Batteri Forlengelseshåndtak til 3301-03 Magasin til 3302-03

<27 mm <72 mm <24 mm <19 mm <36 mm <5 m

2,2 kg 3 kg 5 kg 12 kg 3,3 kg

3322 3323 3332 3334

Spikerpistol Paslode Dykkert Rak IM50 1,25 mm Spikerpistol Paslode Dykkert Sned IM65 1,60 mm Spikerpistol Paslode ankerspiker PPN50 Spikerpistol Paslode rettbåndet IM90

<50 mm <50 mm <50 mm <75 mm

2,3 kg 2,3 kg 3,9 kg 4 kg

Gass/batteri Gass/batteri Gass/batteri Gass/batteri


82 SKRU OG SPIKERVERKTØY, BYGGHAMMER, forts 3335 Spikerpistol Paslode rettbåndet IM100 Gass/batteri 3336 Spikerpistol Paslode takpapp IM45 CW Gass/batteri 3337 Boltepistol Paslode Pulsa 800 Hilti GX120 Gass/batteri

<98 mm <35 mm <39 mm

VEKT 4 kg 3 kg 4 kg

3510 Heftepistol 230 V 3512 Dykkertpistol 1,2 mm rett Batteri/12 V 3513 Dykkertpistol 1,8 mm skrå Batteri/18 V

<8 mm <50 mm <65 mm

1,3 kg 2,7 kg 3,4 kg

4212 Meiselhammer TE 300-AVR 230 V 4213 Meiselhammer TE 500-AVR 230 V 4214 Meiselhammer TE 700-AVR 230 V 4215 Meiselhammer TE 800-AVR 230 V 4217 Meiselhammer TE 1000-AVR 230 V 4219 Meiselhammer TE 1500-AVR 230 V 4225 Meiselhammer 8,2 230 V 4226 Meiselhammer TE 3000-AVR 230 V 4311 Meiselhammer RRC 12-13 0,7 m3/min 4312 Meiselhammer Tex 3-5 0,6 m3/min 4314 Meiselhammer Tex 7-8 0,7 m3/min 4331 Meiselhammer Tex 10/11 1,5 m3/min 4332 Meiselhammer Tex 20/31 1,5 m3/min 4333 Meiselhammer Tex 23/25 1,9 m3/min 4343 Fjellmeiselmaskin Atlas MK1 Bensin 4652 Nålhakke Airtec 23K 0,12 m3/min * Pigg-/flatmeisel <14 kg * Pigg-/flatmeisel <35 kg * Bredmeisel <14 kg * Bredmeisel <35 kg * Asfalts-/tele-/stoppspett <10 kg * Asfalts-/tele-/stoppspett <35 kg Krysshammer Kanalmeisel Kantsteinsmeisel Kantsteinstilsats til Duss/Hilti Sparkelmeisel Støvreduserer for meisell-/kombihammer TE DRS-B Slegge Spett Spett Aluminium * Slipingskostnad tilkommer

3,8 kg 5,7 kg 7,2 kg 10,6 kg 11 kg 14,2 kg 33 kg 30 kg 3,6 kg 4 kg 6 kg 12 kg 32 kg 35 kg 30 kg 3 kg

BEHOV KAPASITET

83 KAPPMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR

BEHOV KAPASITET

VEKT

1121 1123 1124 1125 1144 1154 1155 1157 1158

Stikksag 230 V Tigersag 230 V/1000 W Tigersag for rørkapping 230 V/1000 W Tigersag 230 V/1400 W Tigersag Luft Stikksag Batteri/14 V Stikksag Batteri/18 V Tigersag Batteri/24 V Tigersag Batteri/36 V

<60 mm <300 mm <450 mm <300 mm <300 mm <135 mm <120 mm <300 mm <300 mm

2 kg 4 kg 6 kg 4,5 kg 10 kg 2,7 kg 2,4 kg 3,5 kg 4,5 kg

1221 1221 1222 1223 1224 1224

Håndsirkelsag parkett Håndsirkelsag Håndsirkelsag Håndsirkelsag Håndsirkelsag for stål Håndsirkelsag for stål

<37 mm <55 mm <90 mm <128 mm <55 mm <85 mm

4,8 kg 3,5 kg 13 kg 16 kg 7 kg 9 kg

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

83 KAPPMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR forts side 40 > 39


83 KAPPMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR, forts

1227 1228 1263 1264 1283

BEHOV KAPASITET

Handsirkelsag for minerit 230 V Handsirkelsag for våtkapping av stein & betong 230 V Handsirkelsag Batteri/18V Handsirkelsag Batteri/36V Handsirkelsag for stål Batteri/22V

VIKT

<30 mm <60 mm <51 mm <70 mm <57 mm

6,4 kg 6 kg 2,7 kg 6 kg 3,9 kg

Bensin 35 lit/min 230/400 V

<260 mm <260 mm <260 mm

13 kg 11 kg 10 kg

1624 Alligatorsag for lettbetong 230 V 1626 Skjæresag AS 170 230 V 1833 Skjærebord isolering

<500 mm <120 mm 1,7x0,6 m

6 kg 4,3 kg 30 kg

2120 Håndkjedesag SSP 200 2122 Kjedesag Stihl 2124 Kjedesag Pellenc 2125 Kjedesag for lettbetong Comer 2143 Kjedesag Husqvarna 2144 Kjedesag Husqvarna 2148 Kvistsag 2150 * Kvistsag Pellenc

<200 mm <400 mm <300 mm <300 mm <400 mm <800 mm <4 m <3 m

6 kg 4,3 kg 2 kg 10 kg 6 kg 9,5 kg 6 kg 3,4 kg

2222 Hekksaks på stang vinklingsbar Bensin <700 mm 2223 Hekksaks Bensin <700 mm 2224 Hekksaks Bensin <1000 mm 2226* Hekksaks Pellenc Batteri <750 mm Bæresele til 2223-2224 2229* Grensax Pellenc Batteri 2264 Krattsag Bensin Gressblad til 2264 2271 Kvistkutter tilhengermontert Diesel <200 mm 2272 Kvistkutter beltegående Diesel <160 mm Vernehjelm med visir og hørselvern

7 kg 5 kg 6 kg

Styreskinne mineritsag Styreskinne parkettsag

1442 Ringsag 1452 Ringsag hydraulisk 1462* Ringsag

230 V 230 V Batteri 230 V Bensin Bensin Bensin Batteri

1 kg 8,5 kg 1260 kg 2000 kg

3121 Kapp og gjæringssag DW 745 230 V <77 mm 22 kg 3122 Kapp og gjæringssag Makita 2704 230 V <90 mm 35 kg 3132 Kapp og gjæringssag DW 707/777 230 V <270*60 mm 13 kg 3133 Kapp og gjæringssag DW 712 230 V <300*70 mm 20 kg 3134 Kapp og gjæringssag DW 708/717/718 230 V <305*100 mm 26 kg 3138 Kapp og gjæringssag Makita BLS 713 Batteri/18 V <300*52 mm 13 kg 3139 Kapp og gjæringssag Makita BLS 714 Batteri/2*18 V <300*52 mm 13 kg 3142 Kapp og gjæringssag Makita LH 1040 230 V <130*65 mm 14 kg 3144 Kapp og gjæringssag DW 27107 230 V <205*63 mm 40 kg 3152 Kapp og kløvesag Gjerde Maxicut 230 V <100 mm 85 kg 3153 Kapp og kløvesag Gjerde 1603 400 V/16 A <175 mm 135 kg 3154 Kapp og kløvesag Ahlm 400 V/16 A <175 mm 380 kg 3156 Kapp og kløvesag for Leca 400 V/16 A <200 mm 166 kg 3163 Vedkapp Faxe 700 3166 Vedklyver 3232 3242 3322 3323 3325 3326

40

Kappmaskin for rør Ridgid Kappmaskin for rør Exact Kappmaskin for betong håndholdt K3000 Kappmaskin for betong håndholdt K3000WET Kappmaskin for betong håndholdt K6500HF Kappmaskin for betong håndholdt Partner cut-n-break

400 V/16 A <200 mm 400 V/16 A 1,1 m 10 ton 230 V 230 V 230 V 230 V 230/400 V 230 V

<130 mm <220 mm <125 mm <125 mm <150 mm <400 mm

96 kg 185 kg 25 kg 6 kg 6,5 kg 7 kg 10 kg 10 kg


83 KAPPMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

3331 Kappmaskin for betong stativ TS300 230 V 3332 Kappmaskin for betong stativ TS400 230 V 3337 Kappmaskin for betong stativ TS351-45 230 V 3339 Kappmaskin for betong stativ DTS1000 400 V/16 A 3342 Kappmaskin for betong håndholdt K970 Bensin 3343 Kappmaskin for betong håndholdt K970 Bensin 3346 Kappmaskin for betong håndholdt K650 cut-n-break Bensin 3383 Kappmaskin for betong håndholdt Hydraulisk 35 liter/min 3390 Belegningstein kutter manuell 3391 Kappmaskin for minerit stativ TS55 R 230 V

<100 mm <150 mm <210 mm <420 mm <125 mm <150 mm <400 mm <150mm <400 mm <50 mm

73 kg 96 kg 72 kg 375 kg 11 kg 15 kg 11 kg 9 kg 15 kg 24 kg

3421 3422 3442 3443 3444 3446

Gulvsag FS600E Gulvsag FS800E Gulvsag FS309 Gulvsag FS413 Gulvsag FS524 med drift Gulvsag

400 V/16 A 400 V/16 A Bensin Bensin Diesel Bensin

<270 mm <320 mm <125 mm <190 mm <220 mm <260 mm

100 kg 160 kg 60 kg 140 kg 231 kg 100 kg

3623 3624 3633 3637 3638 3639 3643

Tegl kutter Tegl kutter Tegl sag TS230 Tegl sag Epox Tegl sag TS73 Tegl sag TS60 Tegl sag håndholdt

Manuell Manuell 230 V 230 V 230 V 230 V Batteri

<510 mm <1250 mm <30 mm <40 mm <50 mm <70 mm <20 mm

10 kg 20 kg 28 kg 26 kg 47 kg 36 kg 2 kg

3715 Sagcontainer 20 fot inkl. sagutstyr 230/400 V/16 A 3725 Sagcontainer 20 fot eks. sagutstyr låsbar 400 V/16 A 3711 Sagcontainer 30 fot eks. sagutstyr låsbar 400 V/16 A

1900 kg 2200 kg

3912 3912 3921

Sagbord til 3132-34 Sagbord med hjul til 3121 3132-34 Rull- og justerbord til 3152-53-54 Vogn til 3342-43

4135 Beltesag for tre 4145 Beltesag for lettbetong 4146 Beltesag for lettbetong

400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/16 A

<370 mm <310 mm <650 mm

250 kg 100 kg 175 kg

6421 6422 6423 6510

230 V 400 V/16 A 400 V/16 A 230 V

140 A 250 A 400 A 1500 W

12 kg 11 kg 112 kg 15 kg

20-65 A

29 kg

230 V 3500 W Manuell 90-250 mm

11,5 kg

Sveisemaskin Sveisemaskin Sveisemaskin TigSveisemaskin

6601 Gass sveisemaskinutstyr AGAX11 6602 Gass sveiseutstyr AGAX21 6616 Plasmaskjærer Powermax 65 400 V/16 A 6693 Gassflasketralle 6812 PE Sveisemaskin MSA 300 6822 Rørdreiebenk for PE Sveisemaskin 6844 6852 6853 6854 6855

Varmluftsveis Speilsveisemaskin TM160 40-160 mm Speilsveisemaskin TM315 90-315 mm Speilsveisemaskin TM400 125-400 mm Speilsveisemaskin TM400 200-500 mm

6900 6950

Isoporkniv Elektrodetørker Elkraftaggregat PP65 * Batteri tilkommer

230 V 230 V 230 V 400 V 400 V

2600 W 2300 W 3680 W 5700 W 6250 W

1,5 kg 81 kg 138 kg 243 kg 383 kg

230 V 230 V 230/400 V <7 kVA

1 kg 1 kg 10 kg

41


84 SLIPE OG BOREMASKINER

VEKT

Vinkelsliper 230 V <150 mm Vinkelsliper 230 V <180 mm Vinkelsliper 230 V <230 mm Vinkelsliper Batteri/28 V <125 mm Slipemaskin for slipestift 230 V Slipemaskin for slipestift Luft Multimaster 230 V Multimaster Batteri Gips sparkel slipemaskin vegg/ tak Giraff 230 V 125mm Vogn til taksliping 230 V 3,2 m Slipemaskin for hjørne 230 V Planslipemaskin Festo 230 V 230x115 mm Eksentersliper Festo 230 V 150mm

1,5 kg 3,8 kg 4,2 kg 3,3 kg 2 kg 1 kg 1,2 kg 1,7 kg 3,8kg 32 kg 2 kg 3 kg 2,5 kg

1273 1274 1321 1325 1331 1332 1352

Kantslipemaskin for tregulv Kantslipemaskin for tregulv Båndslipemaskin håndholdt Båndslipemaskin håndholdt Gulvslipemaskin for tre Gulvslipemaskin for tre Gulvslipemaskin for tre Edge

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

150 mm 180 mm 9 mm 100 mm 200 mm 185 mm 500 mm

11 kg 16 kg 1,6 kg 1,4 kg 66 kg 85 kg 80 kg

1412 1431 1442 1442 1443 1445 1445 1446

Betongslipemaskin for vegg/tak Giraff 230 V Vogn for taksliping 230 V Betongsliper for gulv ABS 230 V Støvsugerkåpe til dito Betongsliper for gulv SCAN 450 230 V Betongsliper for gulv HTC 420 230 V Betongsliper for gulv HTC 400 400 V/16 A Betongsliper for gulv HTC 650 400 V/16 A Betongsliper for gulv HTC 650 HDX 400 V/32 A Betongsliper for gulv HTC 800 HDX 400 V/32 A

125 mm 3,2 m 400 mm

3,8 kg 32 kg 34 kg

450 mm 500 mm 400 mm 650 mm 650 mm 800 mm

53 kg 85 kg 78 kg 320 kg 440 kg 340 kg

1454 * Takslipemaskin inkl støvsuger

400 V/16 A

130 mm

160 kg

1491 Betongsliper håndholdt Flex Hilti Makita 1492 Betongsliper håndholdt Flex 1494 Betongslipemaskin Hilti DG150 m omf

230 V 230 V 230 V

<125 mm <180 mm <150 mm

2 kg 7 kg 4,9 kg

1514 Betongsliper for gulv HTC 650 RX fjernstyrt 1542 Betongsliper for gulv HTC 800 RX fjernstyrt 1543 Betongsliper for gulv HTC 950 RX fjernstyrt

400 v/32 A 400 V/32 A 400 V/32 A

650 mm 800 mm 920 mm

455 kg 565 kg 600 kg

Kantfres FR 200 230 V Kantfres VA 250 400 V/16 A Kantfres VA 300 400 V/16 A Kantfres VA 300 hydrostatdrift 400 V/16 A Kanttilsats til 2123 Duplofres 230 V Lamellfres 230 V Overhåndsfres spennchuck 8 mm 230 V Overhåndsfres spennchuck 12 mm 230 V Kantfres håndholdt Flex 230 V Lakkfres 230 V Kantfres håndholdt Festo 230 V Betongsporfres Hilti 230 V Betongsporfres Hilti Baier Spit 230 V Betongsporfres Hilti 230 V Mursporfres Spit SF40 230 V

200 mm 250 mm 300 mm 300 mm

60 kg 108 kg 180 kg 280 kg

24 mm 24 mm 30 mm 60 mm 180 mm 80 mm 80 mm <35 mm <50 mm <60 mm <40 mm

2,8 kg 3 kg 3 kg 5 kg 7 kg 2,6 kg 3,7 kg 4 kg 7 kg 9 kg 6 kg

<10 mm <13 mm

2,3 kg 2,9 kg

2123 2124 2125 2163 2194 2222 2252 2322 2323 2354 2364 2365 2541 2542 2543 2563

3121 Håndboremaskin 3122 Håndboremaskin

42

BEHOV KAPASITET

1123 1124 1125 1143 1151 1161 1183 1193 1215 1225 1226 1227

230 V 230 V


84 SLIPE OG BORMASKINER, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

3125 Vinkelbormaskin 230 V 3129 Vinkelbormaskin Batteri/18V

<10 mm <13 mm

1,7 kg 6,2 kg

3132 3154 3155 3158

<10 mm <13 mm <13 mm <13 mm

2 kg 2,2 kg 2,6 kg 3,8 kg

12-54 mm

5,4 kg

3213 Borhammer TE 2 230 V <18 mm 3222 Kombihammer TE 7-C 230 V <24 mm 3223 Kombihammer TE 16-C 230 V <28 mm 3223 Kombihammer TE 30-C 230 V <28 mm 3224 Kombihammer 230 V <67 mm 3224 Kombihammer 230 V <80 mm 3224 Kombihammer 230 V <85 mm 3226* Støvsats til 3222-23 1 kg 3227* Støvsats til 3222-23 Batteri

2,6 kg 3 kg 4 kg 4 kg 6 kg 8 kg 12 kg

Håndbormaskin Luft Bormaskin/Skrutrekker Batteri/15 V Bormaskin/Skrutrekker Batteri/18 V Bormaskin/Skrutrekker Batteri/24 V

3182 Rørhulltaker T-Drill

230 V

1 kg

3231 Håndoverfres 0,8 m3/min

<45 mm

4 kg

3243 3244 3245 3255 3256

Borhammer TE 2A Borhammer TE 4A Borhammer TE 6A Kombihammer TE 7A Kombihammer TE 30A

Batteri 22 V Batteri 22 V Batteri 36 V Batteri 36 V Batteri 36 V

<16 mm <16 mm <20 mm <24 mm <28 mm

3 kg 3 kg 4 kg 5 kg 5,3 kg

3322 Slagbormaskin 3323 Slagbormaskin

230 V 230 V

<13 mm <16 mm

2 kg 3 kg

3423 Magnetbormaskin KBM32 3424 Magnetbormaskin KBM50

230 V 230 V

<32 mm <50 mm

10 kg 13 kg

3724 3726 3727 3728

Kjernebormaskin håndholdt Kjernebormaskin håndholdt Kjernebormaskin håndholdt Kjernebormaskin håndholdt

230 V 230 V 230 V 230 V

<35 mm <250 mm <250mm <450 mm

6,8 kg 12 kg 15 kg 18 kg

3731 3732 3734 3735 3736 3774 3783 3784 3792 3795 3796

Kjernebormaskin med stativ 230 V <160 mm Kjernebormaskin med stativ 230 V <200 mm Kjernebormaskin med stativ 230 V <400 mm Kjernebormaskin med stativ 230 V <500 mm Kjernebormaskin med stativ 400 V <600 mm Kjerneborstativ til 3728 <152 mm Vinklingsbart kjerneborstativ med forankringsfunksjon <250 mm Vinklingsbart kjerneborstativ med forankringsfunksjon <450 mm Oppsamlingsbeholder 17 kg Vakuumpumpe til 373 230 V Våtsug for returvann til 3724 230 V 0,3 kW Vakuumplate til 373 Trykkvannstank manuell 15 l Trykkvannstank Batteri 10 l Trykkvannstank Batteri 40 l

12 kg 16 kg 33 kg 35 kg 38 kg 30 kg 56 kg 1 kg 25 kg 1 kg 2 kg 3,6 kg 20 kg

3922 Takborstativ 3962 Bormaskin vugge

<3,5 m

7 kg

5120 Elhøvel 230 V 5220 Elhøvel Batteri/18 V

80 mm 80 mm

2,5 kg 3,3 kg

84 SLIPE OG BORMASKINER forts side 44 > 43


84 SLIPE OG BORMASKINER, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

5411 Teppestripper håndholdt Mini 230 V 80 mm 5412 Teppestripper håndholdt Festo 230 V 200 mm 5431 Teppestripper med skaft 230 V 230 mm 5435 Teppestripper med drift Multi 230 V 320 mm 5437 Teppestripper med drift Strato 230 V 350 mm 5438 Teppestripper med drift 230 V 305 mm 5448 Teppestripper kjørbar Jenser Batteri 685 mm Teppedrager-verktøy

3,6 kg 3,6 kg 45 kg 58 kg 115 kg 120 kg 950 kg

5454

3,8 kg 1 kg

Veggslipemaskin håndholdt Giraff Festol Fargefjerner Speedheater

230 V 250 mm 230 V

Hammerbor betong Hammerbor betong Hammerbor betong 900 mm langt Gjennombruddsbor betong Gjennombruddsbor betong Gjennombruddsbor betong Gjennombruddsbor betong Hammarbor betong/stein med utsug MP4

<10 mm >10 mm >10 mm 40–55 mm 63 mm 82 mm 125 mm 12-32 mm

85 KLIPPE, BØYEMASKINER OG ARMERINGSUTSTYR

1122 1123 1124 1125 1133 1141 1142 1142 1142 1142

VIKT

<12 mm <16 mm <20 mm <25 mm <16 mm <10 mm <12 mm <16 mm <12 mm <16 mm

6 kg 7 kg 11 kg 22 kg 5,5 kg 4 kg 6 kg 9 kg 5,6 kg 8,1 kg

1143 Klippe og armeringsbøyer Hitachi VB16Y

230 V

<16 mm

17 kg

1221 Klippmaskin liggende 32/60 1232 Klippmaskin stående 60/25 1234 Klippmaskin stående CH40

400 V/16 A 400 V/16 A 400 V/16 A

<40 mm <32 mm <40 mm

360 kg 550 kg 550 kg

2211 2212 2222 2232 2422

Tegl kutter Kuttemaskin for betongheller Kuttemaskin for betongheller Lecakutter Parkettkutter

Manuell <125 mm Mekanisk <100 mm Hydraulisk <25 ton Manuell Manuell

18 kg 12 kg 100 kg 20 kg 15 kg

3102 Bøyenøkkel 3103 Bøyeverktøy for armering 3105 Bøyeverktøy for rennekrok

Manuell <12 mm Manuell <16 mm Manuell

5 kg 5 kg 1 kg

3213 Bøyemaskin for bue bøying ERB14 3215 Bøyemaskin for bue bøying ERB20/25 3221 3223 3223 3229 3242

44

BEHOV KAPASITET

Armeringsklipper DC 13LV 230 V Armeringsklipper DC 16 230 V Armeringsklipper DC 20 230 V Armeringsklipper DC 25 230 V Armeringsklipper DC 16MB Batteri 18 V Armeringsklipper for nett Novopress N10 230 V Armeringsklipper for nett DC 12N 230 V Armeringsklipper for nett DC 16N 230 V Armeringsklipper for nett NB 12 Batteri 18 V Armeringsklipper for nett NB 16 Batteri 18 V

230 V 230 V

<12 mm <25 mm

4 kg 19 kg

Bøyemaskin Micro 230 V Bøyemaskin DBD 25 230 V Bøyemaskin Maxi 400 V/16 A Bøylebøyetillsats till 322 Bøyemaskin håndholdt HB16 230 V

<12 mm <20 mm <20 mm

23 kg 85 kg 140 kg

<16 mm

15 kg


85 KLIPPE, BØYEMASKINER OG ARMERINGSUTSTYR, forts

3335 3337 3339 3385

BEHOV KAPASITET

Bøyemaskin Weelu 202 400 V/16 A Bøyemaskin Weelu 320 B32 400 V/16 A Bøyemaskin Weelu B40 400 V/16 A Spiralbøyingsutstyr til 333

<20 mm <32 mm <40 mm

VEKT

229 kg 390 kg 400 kg

5422 Armeringsramme 4-facks 30 tonn 5423 Armeringsramme 6-facks 45 tonn 5482 Trappe til ramme 5422 5483 Trappe til ramme 5423 5492 Armerings og bøyebord eks. ruller 5494 Armerings og bøyebord inkl ruller Armeringsbøyestøtte 6121 Nibblingsmaskin 6124 Nibblingsmaskin 6126 Nibblingsmaskin

230 V 230 V Batteri

1,6 mm 5 mm 1,6 mm

1,7 kg 2,2 kg 2,1 kg

6223 Bindemaskin RB 398 Batteri/15,6 V 6224 Bindemaskin RB 441 Batteri/15,6 V Forlenger til 622

35 mm 44 mm

2,5 kg 3,5 kg

<1,6 mm <2,0 mm

1,7 kg 1,7 kg

9212 Rørpresse M/Viega mini Batteri 12-35 mm 9214 Rørpresse M/Viega 230 V 12–54 mm 9215 Rørpresse M/Viega Batteri 12–54 mm 9216 Rørpresse M/Viega 230 V 76-108 mm 9225 Kjølemiddelpumpe 230 V 80 liter 9343 Avløpsrensemaskin Prodema 230 V <200 mm

2,5 kg 5 kg 6 kg 7 kg

6532 Platesaks håndholdt 6535 Platesaks håndholdt for spiroRør

230 V 230 V

35 kg

9450 Gjengeutstyr 9452 Gjengeutstyr

Manuell 230 V

<1 1/2” 1/2–2”

9 kg

9512 Frysemaskin for rør 9518 Frysemaskin for rør

230 V 230 V

<1 1/4” <2

30 kg 30 kg

9520 Rørbøyemaskin 9522 Rørbøyemaskin Hydraulisk

Batteri Manuell

12-28 mm <2”

24 kg 83 kg

9533 Gjengestangsklipper Boltsaks håndholdt

Manuell <10 mm Manuell

6 kg 3 kg

45


86 UTSTYR FOR SPRØYTING OG FUGING

1001 1102 1103 1201 1203 1233

Sprøyteklokke inkl slang Sprøyteklokke inkl slang Sprøyteklokke inkl slang Punktsprøyte inkl støvsuger Sprøytepistol Våtsprøyte eks. aggregat

2223 Injiseringspistol Hilti MD2000/2500 HDM330/500 2233 Injiseringspistol Hilti ED3500 HDE500 2243 Injiseringspistol Hilti P3000-8000

BEHOV KAPASITET

<0,6 m3/min 13 l <2,3 m3/min 28 l <3,5 m3/min <100 l 230 V/Luft 0,6 m3/min 180 bar Manuell Batteri Luft

2264 Smeltepistol lim 2268 Fugesprøyte Finja 2271 Fugesprøyte Sika 2276 Fugesprøyte Milwaukee

VEKT

12 kg 28 kg 80 kg 10 kg 2 kg 4 kg

<500 ml <500 ml <500 ml

1 kg 2 kg 1 kg

230 V

1 kg

Manuell Luft Batteri

<600 ml <600 ml <600 ml

0,5 kg 1 kg 1 kg

7511 Sprøytehode 1 kg 7512 Sprøytehode 0,3 m3/min 2 kg Sprøyteslang 8361 Trykkluftsfilter for sprøytehode 2 kg

Tak och väderskydd Mindre bockningsmaskin i arbetsbänk

Arbetsplattform med trappstege Arbetsbänkar med träluck or

Bockningsmaskin Stålsax

Arbetsbänkar med rullar och träluckor

Trappstegsformat förlager

ARMERINGSSTASJON Vår komplette armeringsstasjon består av to hoveddeler - den værbeskyttede arbeidsplassen med bøyemaskiner og arbeidsbenker, samt lager for ubehandlet armering. Stålsaks er plassert mellom lager og arbeidsplass, slik at arbeidet får rytme og effektivitet. Overnevnte planløsning viser hvordan de ulike enhetene kan plasseres slik at arbeidet kan utføres så effektivt som mulig. Vi kan også tilby andre løsninger for mer indiveduelle tilpassning.

46


91 MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENTER

BEHOV KAPASITET

4111 Målehjul 6333 Drillguide PX10 Batteri

VEKT

999 m 1.35 m

6413 6414 6415 6416 6418 6419 6552 6553 6563 6572

Detektor armering PS35 Batteri 100 mm Detektor armering, el og Rør PS38 Batteri 120 mm Regelsøker Batteri 150 mm Metallsøker Batteri Kabelsøker CAT 3 Batteri Signalsender til 6418 Batteri Fuktindikator Batteri Fuktmåler Batteri Innstikkselektrode til 6553 Hammerelektrode til 6553 Tykkhetsmåler Batteri 0,5 mm Varmekamera Flir infracam Batteri -10–+100°C

6641 6745 6746 6760

Inspeksjonskamera Batteri Rørkamera Batteri/230 V Rørkamera Batteri/230 V Navigatormottaker til 6745-46 Batteri Kamerarulle 40–200 mm til 6745 Kamerarulle 50–300 mm til 6745

2,5 m

30 m 61 m

8122 Nivelleringskikkert Selv-nivellerende <2,5 mm/km 8193 Veilinjal 8225 Teodolitter Batteri 2 mgon 8432 Landmålingsinstrument Hilti PD20 PD32 8437 Landmålingsinstrument Hilti P42

Batteri Batteri

70 m 200 m

8717 Planlaser 8723 Enfallslaser

Batteri Batteri

350 m 75 m

8732 Tofallslaser 8% 8733 Tofallslaser 25% 8734 Tofallslaser 50%

Batteri Batteri Batteri

350 m 350 m 800 m

8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8751

Gulvavretterlaser Bosch GSL2 Linjelaser Hilti PML Linjelaser Hilti PM2-LG Gönt lys Punktlaser Hilti PM/PMP Punkt og linjelaser PMC Punkt kryss og Linjelaser HVL-100 Installasjonslaser 1 plan Installasjonslaser 2 plan

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri

10 M 5m 20 m 10 m 10 m 60 m 150 m 250 m

8763 Rørleggingslaser selvnivellerende Rødt lys 8767 Rørleggingslaser selvnivellerende Grønt lys

Batteri Batteri

200 m 200 m

8781 Håndmottaker 8781 Håndmottaker digital visning mm 8783 Hånd- og maskinmottaker 8785 Maskinmottaker Vinkelprisme

Batteri Batteri Batteri Batteri

8972

Nivelleringsstang Z-fix Batteri Fotring til Z-Fix Grusring til nivellering Betongplate til nivellering Stativ til nivellering Stativ til nivellering hevbart Stativ til nivellering hevbart Stikke til nivellering

1m 1 m 2,8 m <4m

91 MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENT forts side 48 > 47


91 MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENT, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

Stav til nivellering teleskopisk <5 m Veggfeste/Stolpefeste Målebånd <50 m Rettholt <6 m Momentøkkel <600 nm Momentøkkel <1000 nm 9100 Desibelmåler Testo 816-1 30-130 dB Trykkprøvingpropp mek 1 00–250 mm Trykkprøvingpropp mek 275–400 mm Trykkprøvingpropp mek >450 mm Trykkprøvingpropp luft 100–250 mm Trykkprøvingpropp luft 275–400 mm Trykkprøvingpropp luft >450 mm

92 TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR KAPASITET

BEHOV

1414* Trafikklys radiostyrt Batteri 1601* Skiltvogn eks. skilt og batteri Batteri 1913* Veibom med reflex inkl låsestolpe 2,7–5,0 m * Ekstra låsestolpe til veibom * Avstengningskjegle ST * Belastningsvekt ST * Refleks planker 3 m * Rørkjegler * Belastningsvekt rørkjegler * Hindermarkering sebra H * Hindermarkering sebra V * Hindermarkering sebra H/V * Hindermarkering sebra V/V * Gummifot til sebra * Hindermarkering sebra H Bøyelig inkl fot * Hindermarkering sebra V Bøyelig inkl fot * Hindermarkering sebra H/V Bøyelig inkl fot * Hindermarkering sebra V/V Bøyelig inkl fot * Hindermarkering sebra * Hindermarkering sebra for miniguard * Superkon * Belastningsvekt superkon * Trafikkbuffer (to buffertraver) med matte 80 km * Trafikkbuffer (tre buffertraver) med matte 100 km * Trafikkbuffer (tre buffertraver) 80 km * Stativ for trafikkbuffer 2 traver Batteri * Stativ for trafikkbuffer 3 traver Batteri * Fartshinder Wake-up/z-snigel/oval 2 m * Asfaltcigar for fortauskant 0,6 m * Veimerker av plast normalstørrelse * Veimerker av plast overstørrelse * Beskyttelse plast ca 1 m2 * Beskyttelse plast >1 m2 * Veimerker av plate normalstørrelse * Veimerker av plate overstørrelse * Beskyttelse plate ca 1 m2 * Beskyttelse plate >1 m2 * Varsellys LED rødt/gult Batteri 6V * Rennende LED katteøyer * Rennende LED varsellys * Sperregjerder publikum * Sperregjerder 2,5 m * Avsperringsbjelke TA-Balk 2,7 m

48

VEKT

80 kg

640 kg 840 kg 1050 kg

20 kg 420 kg


92 TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR, forts KAPASITET

* * * * * * * * *

BEHOV

Barriere Miniguard 1,5 m Barriere DeltaBlokk DB65S 6 m Barriere GP-link 3 m Barriere GP-link 6 m Trafikkledingsbarriere Leitboy 1 m Betongbarriere for stolpe 500x500 mm Betongbarriere for stolpe 1100x400 mm Stolpe 2,5 m Trafikkspeil 600 mm

VEKT

60 kg 1680 kg 1500 kg 2750 kg 200 kg 290 kg

1931* Gangbro med rekkverk, aluminium 2,6 m 68 kg 1932* Gangbro med rekkverk, aluminium 3,2 m 82 kg 1933* Gangbro med rekkverk, aluminium 4 m 100 kg 1934* Gangbro med rekkverk, aluminium 6 m 148 kg 1942* Kjøreplate 3000x1500x15 mm 540 kg 1943* Kjøreplate 4000x2000x20 mm 1280 kg 1943* Kjøreplate 4000x2000x25 mm 1600 kg 1944* Kjøreplate 6000x2000x25 mm 2400 kg 1944* Kjøreplate 6000x2000x30 mm 2880 kg * Kjørematte 2400x1200x15 mm 35 kg * Kjørematte 2400x600x15 mm 18 kg * Støttebensplater 400*400*30 mm 2252 Kommunikasjonsradio Batteri 2282 Bordlader1 fack til 2252 230 V Headset til 2252 3123* Portabel alarm Bevegelsessensor til 3123 5100* Innpassersystem Infobric Tyfon Luft * Belastes per kalenderdag.

93 BRAKKER, LETTHUS, CONTAINER OG TOALETTER

TYPE MÅL

1737 Inngangsbrakke K1 2111 Modulbrakke K00 2114 Modulbrakke K10 2132 Kontorbrakke Cabin 2139 Kontorbrakke K20-k22 2149 Kontorbrakke minikjøkken P-K 2122 Kontorbrakke WC W-K 2224 Kontorbrakke WC, minikjøkken PW-K 2227 Kontorbrakke WC, minikjøkken, omkledning, dusj ODPW-K 2324 Tørk & toalettbrakke 2360 Inngangs & toalettbrakke 2413 Omkledningsbrakke for 16 man O 16 2423 Spisebrakke for 16 man M 16 2431 Personalbrakke OMD 4 2432 Personalbrakke OMD 6 2433 Personalbrakke OMD 8 2511 Toalettbrakke, slamtoalett med tank 2514 Toalettbrakke, vannklosett 2516 Toalettbrakke vannklosett 2 TB2 2518 Toalettbrakke vannklosett 3 TB3 2519 Toalettbrakke vannklosett 4 + urinal TBU4 2533 Dusj- og toalettbrakke 2+2 evakuering (1 handicap) DW 20 2543 Dusj- og toalettbrakke DW 40 2547 Dusj- og toalettbrakke DW 48 2672 Trapphusbrakke nedre 2673 Trapphusbrakke øvre 5130 Pausevogn 4 mann toalett el RVT 4

18 m2 25 m2 25 m2 7 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 25 m2 14 m2 25 m2 25 m2 2 m2 2 m2 10 m2 13 m2 13 m2 11 m2 18 m2 25 m2 25 m2 25 m2 7 m2

93 BRAKKER, LETTHUS, CONTAINERE OG TOALETTER forts side 50 > 49


93 BRAKKER, LETTHUS, CONTAINERE OG TOALETTER, forts

TYPE MÅL

5131 Personalvogn 3-4 man toa dusj el/gass PV 4EGT 12 m2 5141 Personalvogn 5-6 man toa dusj el PV 6ET 16 m2 5144 Personalvogn 5-6 man toa dusj el/gass PV 6EGT 16 m2 5211 Toalettvogn slamtoalett med tank, hjuldrift 2 m2 5312 Kontorvogn 2 man KV 2E 10 m2 5521* Saneringsvogn for asbest ASV-2 10 m2 5523* Saneringsvogn for asbest 4 man omkledning ASV-4 18 m2 7112** Container uisolert 8” 4 m2 7114** Container uisolert inkl sentral og belysning 8” 4 m2 7115** Container isolert 8” 4 m2 7116** Container isolert inkl sentral og belysning 8” 4 m2 7120** Minicontainer uisolert 3” 2 m2 7121** Valvcontainer uisolert 4” 2 m2 7126** Miljøcontainer uisolert 4” 4 m2 7142** Container uisolert 10” 6 m2 7144** Container uisolert inkl sentral og belysning 10” 6 m2 7145** Container isolert 10” 6 m2 7146** Container isolert inkl sentral og belysning 10” 6 m2 7162** Container uisolert 20” 14 m2 7164** Container uisolert inkl sentral og belysning 20” 14 m2 7165** Container isolert 20” 14 m2 7166** Container isolert inkl sentral og belysning 20” 14 m2 7172 Gangtunnel 20” 14 m2 8223 Trappe inkl. avsats og rekkverk til brakker Arbeidsbenk med skrustikke Projektor Projektorlerret Kodelås til brakker Dokumentskap Sikkerhetsskap Sikkerhetsskap SK200 Tegningsskap Klesskap Kjøleskap Oppvaskmaskin Vaskemaskin Tørketrommel Tørkeskap Kaffetrakter 8533 Mikrobølgeovn 9215 Værbeskytelse UBIX 9230 Værbeskytelse KUB 180 3,2 m2 9240 Værbeskytelse KUB 250 6,2 m2 * Saneringskostnad tilkommer. ** Innvendig låsebom klasse 4 finnes som tillegg. ** Infobric sytem finnes som tillegg.

50


EKSEMPEL PÅ KONTOR RIGG

ENERGIETABLERING I vårt arbeid for å fremme et langsiktig og bærekraftig samfunn jobber vi kontinuerlig med å finne effektive løsninger som reduserer byrden på miljøet vårt. Som en del av dette arbeidet har vi sett på energibruk på byggeplassene. Mesteparten av energiforbruket på et anlegg kommer fra brakker og belysning. - I gjennomsnitt trekker en brakke 7.500 kWh / år, dette avhenger av hvordan de brukes og fremfor alt hvor det står. Mange anlegg har i dag brakker med dårlig isolasjon, dårlige vinduer og som mangler ventilasjon med resirkulering. Renta kan redusere energiforbruket med opptil 40% i forhold til tradisjonelle brakker. Hvis du også tetter mellom og under brakkene, kan forbruket reduseres med ytterliger ca 20%. - For ofte ser vi lagercontainere med ingen eller utilstrekkelig isolasjon og som er oppvarmet med varmevifter på flere kW. Renta kan her bistå med effektive løsninger. - Arbeidsbelysningen består ofte av store lysmaster med 1,500 W halogenlampe og inne i bygningen brukes vanlig lyspærer. Dette trekker også mye unødvendig energi, hvor vi i dag har betydelig bedre alternativer. Vi trenger å gjøre noe med energiløsningen på arbeidsplassene. Derfor har Renta utviklet produkter og tjenester for å spare energi. Vår energietablering består av fem deler 1. Ytre tetting av brakker 2. Energismarte brakker 3. Energieffektiv belysning, innomhus og utomhus 4. Godt isolerte lagercontainere 5. Frekvensstyrte heiser 6. Energieffektiv oppvarming 7. Måling og oppfølging

BRAKKER PÅ ARBEIDSPLASSEN Brakke etablering skjer med utdannet personale. Vi kobler til midlertidig elektrisitet Og VA - eller en lukket tankløsning. Presenter dine behov, og vi lager et forslag og pristilbud.

51


95 RENGJØRINGSUTSTYR OG STØVSEPARATOR

Maskiner som brukes til asbest sanering må merkes og forsegles når de returneres.

BEHOV KAPASITET

VEKT

1318 1321 1350 1405

Skure og golvboningsmaskin Gulvvaskemaskin Gulvvaskemaskin kjørbar Fugemaskin for steinlegging

230 V Batteri Batteri Bensin

400 mm 530 mm 900 mm 1070 mm

41 kg 250 kg 520 kg 68 kg

2214 2215 2216 2245

Høytrykksvasker Alto Høytrykksvasker Alto Høytrykksvasker Alto Høytrykksvasker Alto

230 V 400 V/16 A 400 V/16 A Bensin

150 bar 210 bar 500 bar 210 bar

25 kg 75 kg 159 kg 66 kg

2410 Høytrykksvasker varmtvann Alto 230 V/Diesel 105 bar 2413 Høytrykksvasker varmtvann 230 V/Diesel 180 bar 2445 Høytrykksvasker varmtvann tilhengermontert Diesel 220 bar 2446 Høytrykksvasker varmtvann tilhengermontert Diesel 350 bar Forlengerslange til 2214-2418 Vaskebørste 200 mm Gulvspylemunnstykke rund 300 mm Gulvspylemunnstykke rund 500 mm Gulvspylemunnstykke rett 400 mm Avløpsrenseslang <40 m Rotorjetmunnstykke Spylemunnstykke 20 cm Spylemunnstykke 200 cm Spylemunnstykke teleskopisk 5 m

118 kg 130 kg 510 kg 1160 kg

2512 Trykktank for kjemi 2513 Ryggsprøyte for kjemikalier

Manuell Manuell

10 lit 15 lit

2 kg 2 kg

2622 Skovasker med børster 3222* Støvsuger tørr 230 V 225 m3/tim 13 kg 3224* Støvsuger våt/tørr 230 V 220 m3/tim 15 kg 3226* Støvsuger VC40UY 230 V/ Batteri 36 V 220 m3/tim 17 kg 3332* Vannsuger med utkasterpumpe PV250P 30 L 3333* Vannsuger med utkasterpumpe PV350P 70 L

52

230 V 230 V

1 kW 1,5 kW

3423 Sponsuger for byggsager 400 V/16 A 25 m3/tim 3425 Sponsuger for byggsager med start/stopp automatikk 400 V/16 A 420 m3/tim

10 kg 53 kg

4322* Luftrenser H13 filter A500 4323* Luftrenser H13 filter A1000 4325* Luftrenser H13 filter A2000 4326* Luftrenser H13 filter A4000 4332* Luft og luktrenser H13 filter Oxysan 600 4333* Luft og luktrenser H13 filter Oxysan 2000 4334* Luft og luktrenser H13 filter Oxysan 4000 4343* Luktrenser Ozongenerator 3500T 4344* Luktrenser Ozongenerator 7000T

230 V 500 m3/tim 230 V 1000 m3/tim 230 V 2000 m3/tim 400 V/16 A 4000 m3/tim 230 V 40-200 m3 230 V 1 00-1000 m3 230 V 200-1500 m3 230 V 230 V

4430* Støvsuger Syklon DC1800 4431* Støvsuger Syklon DC2900 4433* Støvsuger Syklon S26 4433* Støvsuger Syklon S36 4434* Støvsuger Syklon T6000 4434* Støvsuger Syklon T7500 4435* Støvsuger Syklon T8600 4436* Støvsuger Syklon T11000 4437* Støvsuger Syklon T10000 inkl grovutskiller C5500 4438* Støvsuger Syklon NE52 luftdreven 4439* Støvsuger Syklon NE58 luftdreven

230 V 190 m3/tim 230 V 200 m3/tim 230 V 320 m3/tim 230 V 600 m3/tim 400 V/16 A 600 m3/tim 400 V/16 A 600 m3/tim 400 V/16 A 660 m3/tim 400 V/32 A 1100 m3/tim 400 V/32 A 900 m3/tim 3 m3/tim 3 m3/tim

25 kg 44 kg

13 kg 15 kg 30 kg 69 kg 15 kg 55 kg 56 kg 5,5 kg 4,5 kg 10 kg 14-27 kg 43 kg 63 kg 195 kg 210 kg 230 kg 365 kg 340 kg 48 kg 68 kg


95 RENGJØRINGSUTSTYR OG STØVSEPARATOR, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

4620* Syklonstøvsuger, kontinuerlig utmating 230 V/luft 150 kg 4920* Grovutskiller C1300 33 liter 14 kg 4921* Grovutskiller C3000 37 liter 15 kg 4922* Grovutskiller C5500 100 liter 59 kg 4923* Grovutskiller søppeltralle 150 liter 43 kg 4924* Grovutskiller for bigbag C5500B 100 liter 120 kg Sugeslange 38 mm Sugeslange 50 mm Sugeslange 76 mm Forlengerrør 38 mm 500 mm *Saneringskostnad tilkommer.

98 PERSONLIG VERNEUTSTYR BEHOV

1522* Friskluftshjelm 1821** Fallsikring med blokk og vest + avlastningsstropp og mellomledd 0,3 m S/M 1823** Fallsikring med blokk og vest + avlastningsstropp og mellomledd 0,3 m L/XL 1828** Fallsikring med blokk og vest + avlastningsstropp og mellomledd 0,3 m XXL 1821** Fallsikring med Manyard og vest for lift S/M 1823** Fallsikring med Manyard og vest for lift L/XL 1828** Fallsikring med Manyard og vest for lift XXL 1832 Forlenger 0,3 m 1842 Falldemper Barracuda Manyard 2m 1843 Falldemper Manyard 2m 1846 Forankringsline med festeanordning 15 m 1847 Forankringsline inkl glidelås 20 m 1862 Fallsikrings blokk Falcon 1,9 1,9 m 1863 Fallsikrings blokk Falcon 6 6m 1864 Fallsikrings blokk Falcon 10 10 m Rundslings 1,5 m *Saneringskostnad tilkommer. **Kostnad Sikkerhetskontroll tilkommer.

RETT MASKIN TIL RETT TID PÅ RETT PLASS! 53


54


LIFTER

55


SLIK VELGER DU LIFT Når skal du velge en lift må du ta hensyn til en rekke faktorer som handler om

effektivitet, tilkomst, sikkerhet etc. Følg denne sjekklisten, og du dekker opp det meste du trenger å tenke på.

Sjekkliste – vurderinger ved valg av lift: • Arbeidets art? • Arbeidshøyde? • Rekkevidde til siden? • Hvordan er underlaget? • Strøm? 230/400 V? • Er det hindringer på tilkomstvei? • Hvor stor løftekapasitet trengs? • Behov for tillatelser på plassen? • Når skal arbeidet utføres? • Hvor lenge skal maskinen brukes? • Hvilken leveringsmåte ønskes? • Vektforhold bil / tilhenger hvis du skal transportere liften selv?

Daglig sjekk Sjekk/være oppmerksom på følgende: • Hellingsgrad • Støtteben • Underlagets bærekraft • Sikkerhetsutstyr • Låsing av rekkeverk/dører • Kontrollpanel • Oljelekkasje • Bremser • Personlig verneutstyr • Kabler og slanger • Avsperring av arbeidsområdet

Godkjenning Sjekk/være oppmerksom på følgende: • Alle lifter/mobile arbeidsplattformer skal godkjennes hvert år av en godkjent kontrollør • Dette godkjenningsbeviset må oppbevares på maskinen • Et dekal som viser når neste inspeksjon skal utføres, skal være synlig på maskinen

56

Operatørkrav Personer som bruker lifter/ mobile arbeidsplattformer må:

• Brukere må være kjent med arbeidet og ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring på denne type maskin • Vær minst 18 år gammel, ha god helse og ikke påvirket av rusmidler • Forstå maskinens konstruksjon, sikkerhetssystem, brytere, hellingsvarsel etc. • Gjør daglig sikkerhetskontroll på maskinen • Kontrollere underlagets bæreevne • Straks avbryte arbeidet med feil eller skader som kan reduserer sikkerheten

Bil med tilhenger

Det holder med førekortklasse B for å kjøre en personbil med en lett tilhenger. I andre tilfeller kreves BE. Hva er en lett tilhenger? • Tilhenger med tilatt total vekt opp til 750 kg • En lett tilhenger kan ha en totalvekt på over 750 kg. Tilhengerenes totale vekt må imidlertid ikke overskride bilens tillatte tilhengervektog den samlede total vekt må ikke overstige 3500 kg. Denne informasjonen finnes i kjøretøys vognkort.


UTDANNING OG SIKKERHET Arbeid i lift betyr arbeid i høyden

Derfor er sikkerhet spesielt viktig. For at en lift skal håndteres trygt, må bruker ha kunnskap. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at alle brukere har relevant opplæring og at bruker overholder forskriftene.

Sikkerhetsarbeidet begynner når du velger en lift Faktorer rundt arbeidsplassen påvirker også sikkerheten. Som underlag, trafikk, vær og vind osv. Disse faktorene må vurderes ved valget av lift.

Våre kurs for førere av mobile arbeidsplattformer gir

bruker opplæring i teori og praksis. Etter bestått prøve utstedes kompetansebevis. Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Fallsikringsutstyr - krav og sikkerhet Norsk arbeidstilsyns forskrifte krever at godkjent fallsikringssutstyr også skal brukes ved arbeid i lift dersom det er fare for kollisjon, f.eks. med en annen lift, hjullaster, traverskran eller i trafikkmiljø. Med vårt fallsikringsutstyr, oppfyller du dette kravet. Utstyret består av en signalfarget vest, sele og fallblokk. Alle komponenter er av høyeste kvaliteret. Utstyret er inspisert og klart, er pakket i en praktisk pose som kan henges, f.eks. På kurven.

Følg sjekklisten for en sikker hverdag I tilegg er det for hver liftmodell egne sjekklister som gjelder for den enkelte maskin - krav til brukeren, transport, installasjon, forberedelse, drift, arbeid og tiltak på slutten av dagen.

Kursinnehold – Sikkerhet - Økonomi - Komfort - Historie - Ulike grunnleggende typer - Sterke og svake sider – Bestemmelser og standarder – Konstruksjon - Drift - Arbeidsgiverens ansvar - Brukes ansvar – Sikkerhetskontroll før og under arbeid - Påvirkende faktorer - Overbelasting

Sertifisert personell Som en del av arbeidet med økt sikkerhet og motvirke ulovlig konkurranse på arbeidsplassene, bruker vi HMS-kort som er utarbeidet av bransjen.

– Manøvrering – Farer - Barrierer - Informasjon - Sidekretter som vind, underlag, returkretter, friksjon – Forstå liftens konstruksjon – Praktiske øvelser – Gjennomgang av ulike typer lifter – Kurs materiell – Kompetansebevis etter fullført opplæring – Kaffe og lunsj

57


SELVGÅENDE KNEKKARMSBOMLIFTER NIFTY HR 10 20 m

Arbeidshøyde, m 10,00 Max Plattformhøyde, m 8,00 Plattformstørrelse, m 1,10x0,65 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Drift 2WD Styring 2WS Opp og over 4,10 Vekt, kg 2 130 Bredde 1,50 Lengde 4,25 Høyde 2,00 Dekktype Solide, avtrykksfri Utstyr Jib plus

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

MANITOU 120AETJ 20 m

Arbeidshøyde, m 12,00 Max Plattformhøyde, m 10,00 Plattformstørrelse, m 1,20x0,96 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Drift 2WD Styring 2WS Opp og over 4,70 Vekt, kg 6550 Bredde 1,20 Lengde 5,48 Høyde 1,99 Dekktype Solide, avtrykksfri Utstyr Jib plus

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

NIFTY HR12N 20 m

Arbeidshøyde, m 12,20 Max Plattformhøyde, m 10,20 Plattformstørrelse, m 1,10x0,65 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Drift 2WD Styring 2WS Opp og over 4,30 Vekt, kg 2630 Bredde 1,80 Lengde 4,10 Høyde 1,90 Dekktype Solide, avtrykksfri Utstyr –

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m


MANITOU 170AETJ 20 m

Arbeidshøyde, m 16,90 Max Plattformhøyde, m 14,90 Plattformstørrelse, m 1,20x0,96 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Drift 2WD Styring 2WS Opp og over 8,20 Vekt, kg 6910 Bredde 1,75 Lengde 6,84 Høyde 1,97 Dekktype Solid, avtrykksfri Utstyr Jib plus

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

JLG M450AJ Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Opp og over Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

20 m

15,70 13,70 1,52x0,76 se diagram 230 Batteri/Diesel 2WD 2WS 7,70 6532 1,75 6,45 2,10 Solid, avtrykksfri Jib

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

NIFTY HR15N Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Opp og over Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

20 m

15,50 13,50 1,80x0,70 se diagram 200 Batteri/Diesel 4WD 2WS 5,50 6400 2,00 5,00 2,18 Solide, avtrykksfri Jib

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

SELVGÅENDE KNEKKARMSBOMLIFTER forts side 60 > 59


SELVGÅENDE KNEKKARMSBOMLIFTER, forts MANITOU 150 AETJ-C 3D Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Opp og over Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

15 13 1.20 x 0.96 m se diagram 200 Batteri 2WD 2WS 7,00 6700 1,50 6,05 1,97 Solid, avtrykksfri Jib

GENIE Z-45/25 DIESEL Arbeidshøyde, m 15,87 Max Plattformhøyde, m 13,87 Plattformstørrelse, m 1,83x0,76 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Opp og over 7,34 Vekt, kg 7190 Bredde 1,98 Lengde 6,53 Høyde 2,24 Dekktype Skumfylte Utstyr Jib

16 m

14

13 11

10

8

6

5

3

2

0 -2

MANITOU 160+ TUNNEL Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Opp og over Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

60

16.25 14,25 2,30x0,93 se diagram 400 Diesel 4WD 4WS 7,00 8100 2,30 4,94 2,37 Skumfylte Jib

0

2

3

5

6

8

9

11

12


MANITOU 200 ATJ Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Opp og over Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

20 m

20,00 18,00 2,10x0,80 se diagram 230 Diesel 4WD 4WS 8,00 10000 2,40 8,50 2,70 Skumfylte Jib

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

SELVGÅENDE RETTBOMLIFTER GENIE S-45

16 m

Arbeidshøyde, m 15,72 Max Plattformhøyde, m 13,72 Plattformstørrelse, m 2,44x,091 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 227 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 6 709 Bredde 2,30 Lengde 8,48 Høyde 2,49 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

14

13

11

10

8

6

5

3 2

0

-2 -2

GENIE S-45 XC Arbeidshøyde, m 15.56 Max Plattformhøyde, m 13.56 Plattformstørrelse, m 2,44x,091 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 454 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 7394 Bredde 2.44 Lengde 9.47 Høyde 2.51 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

0

2

3

5

6

8

9

11

12

17 m

16

14

12

11

10

8

6

5 5 3

2

0

-2 -3

-2

0

2

3

5

6

8

10

11

SELVGÅENDE RETTBOMLIFT forts side 62 >

12

14

61


SELVGÅENDE RETTBOMLIFTER, forts MANITOU 220 TJ 0

Arbeidshøyde, m 21,77 Max Plattformhøyde, m 19,77 Plattformstørrelse, m 2,1x0,8 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 11 850 Bredde 2,48 Lengde 7,29 Høyde 2,72 Dekktype Solid Utstyr Jib plus

2

4

6

8

10

12

14

16

18 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

GENIE S-65 Arbeidshøyde, m 21.80 Max Plattformhøyde, m 19.80 Plattformstørrelse, m 2,44x0,91 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 227 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 10102 Bredde 2,49 Lengde 7,6 Høyde 2,72 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

22 m

19

16

13

10

7

3

0 -3 -3

0

3

6

9

12

15

19 m

5

GENIE S-65 XC Arbeidshøyde, m 21.81 Max Plattformhøyde, m 19.81 Plattformstørrelse, m 2,44x,091 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 454 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 11412 Bredde 2.49 Lengde 7.75 Høyde 2.82 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

25 m

22

Max 300 kg 19

16

14

12

Max 454 kg

10

5

0

-3

-3

62

0

3

7

10

13

15

17

19

20


JLG 660SJ 23 m

Arbeidshøyde, m 22,31 Max Plattformhøyde, m 20,31 Plattformstørrelse, m 1,83x0,91 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 13 150 Bredde 2,42 Lengde 10,21 Høyde 2,56 Dekktype Skumfylte Utstyr Jib plus

22 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 m

31 m

JLG 860SJ

30 29 28

Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Drift Styring Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Dekktype Utstyr

28,20 26,20 2,44x0,91 se diagram 230 Diesel 4WD 2WS 16490 2,49 12,19 3,05 Skumfylte Jib

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10

11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

m

MANITOU 280 TJ Arbeidshøyde, m 27,75 Max Plattformhøyde, m 25,75 Plattformstørrelse, m 2,30x0,90 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 350/240 Motor Diesel Drift 4WD Styring 4WS Vekt, kg 16 500 Bredde 2,43 Lengde 8,04 Høyde 3,12 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

SELVGÅENDE RETTBOMLIFT forts side 64 > 63


SELVGÅENDE RETTBOMLIFTER, forts GENIE S-85 XC Arbeidshøyde, m 27,91 Max Plattformhøyde, m 25,91 Plattformstørrelse, m 2,44x0,91 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 454/300 Motor Diesel Drift 4WS Styring 4WD Vekt, kg 17 917 Bredde 2,49 Lengde 11,6 Høyde 2,80 Dekktype Skumfylte Utstyr Jib plus

27.43 m

24.38 m

Max 300 kg 21.34 m

18.29 m

15.24 m

12.19 m

Max 454 kg

9.14 m

6.1 m

3.05 m

0m

-3.05 m

-3.05 m

0m

3.05 m

6.1 m

9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m 21.34 m 24.38 m

46 m

GENIE SX-135 XC Arbeidshøyde, m 21.81 Max Plattformhøyde, m 19.81 Plattformstørrelse, m 2,44x,091 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 454 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 21546 Bredde 2.49 Lengde 13.28 Høyde 3.05 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

43 40

Max 300 kg

35 33 31 28 25 22 19

Max 454 kg

16 13 10 7 3 0 -3 -7 -7

-3

0

3

7

10

13

16

19

22

25

28

39

JLG 1200SJP

m

38 37 36 35

Arbeidshøyde, m 38,73 Max Plattformhøyde, m 36,73 Plattformstørrelse, m 2,44x0,91 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 18 500 Bredde 2,49 Lengde 10,64 Høyde 3,05 Dekktype Skumfylte Utstyr Jib plus

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 230 kg

450kg

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

m


JLG 1350SJP 44

Arbeidshøyde, m 43,3 Max Plattformhøyde, m 41,3 Plattformstørrelse, m 2,44x0,91 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 20 400 Bredde 2,49 Lengde 11,86 Høyde 3,05 Dekktype Skumfylt Utstyr Jib plus

m

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 230 kg

450kg

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24 25

m

SELVGÅENDE RETTBOMLIFT forts side 66 > 65


SELVGÅENDE RETTBOMLIFTER, forts JLG 1500 SJ Arbeidshøyde, m 47,72 Max Plattformhøyde, m 45,72 Plattformstørrelse, m 2,44x0,92 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 4WD Styring 2WS Vekt, kg 22 000 Bredde 2,49 Lengde 18,82 Høyde 3,05 Dekktype Skumfylte Utstyr Jib plus

48.76 m

42.67

227 gk 454 gk

36.58

30.48

24.38

18.29

12.19

6.10

0 0

6.10

12.19

TILGJENGELIGHET SERVICE KVALITET 66

18.29

24.38 m


BILMONTERTE LIFTER VERSALIFT VTX-240, LIFTBIL 24 M (KLASSE B) Arbeidshøyde, m 24,00 Max Plattformhøyde, m 22,00 Plattformstørrelse, m 1,40x0,70 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 12,50 Motor Diesel Drift 2WD Styring 2WS Vekt, kg 3500 Bredde 1,99 Lengde 7,72 Høyde 2,33 Plassbehov oppstilling 3,52x7,72 Opp og over

14 13 12 11 10 9

8 7 6 5

4

3 2

1 0

1

2 3

4 5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

26

CELA DT25, LIFTBIL

25 24 23

Arbeidshøyde, m 25,00 Max Plattformhøyde, m 23,00 Plattformstørrelse, m 1,40x0,70 Rekkevidde, m 14,00 Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 2WD Styring 2WS Vekt, kg 3450 Bredde 1,99 Lengde 6,64 Høyde 2,06 Plassbehov oppstilling 3,59x66,4 Opp og over 14,00

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 6

5

4

3

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

RUTHMANN TB270, LIFTBIL 27 M

13

14

30 m 28

Arbeidshøyde, m 27,00 Max Plattformhøyde, m 25,00 Plattformstørrelse, m 1,40x0,70 Rekkevidde, m 14,80 Max last, kg 230 Motor Diesel Drift 2WD Styring 2WS Vekt, kg 3500 Bredde 1,99 Lengde 6,75 Høyde 3 Plassbehov oppstilling 3,80x6,75

26 24 100

22

kg

0

kg

kg

0

23

20

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 m

6

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16 m

BILMONTERTE LIFTER forts side 68 > 67


BILMONTERTE LIFTER, forts RUTHMANN TB290, LIFTBIL 29 M

100 kg

200 kg 230 kg

200 kg 230 kg

30 m 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 8 10 12 14 16 18 m

18 16 14 12 10 8

6 4

2

0

2

4 6

100 kg

Arbeidshøyde, m 28,60 Max Plattformhøyde, m 26.6 Plattformstørrelse 1,40x0,70 Rekkevidde, m 16.2 Max last, kg 230 Motor Diesel Vekt, kg 3500 Bredde 1.99 Lengde 6.94 Høyde 3.02 Plassbehov oppstilling 3,80x6,94

BRONTO SKYLIFT S 56XR, LIFTBIL 56 M

65 60

Arbeidshøyde, m 56,00 Max Plattformhøyde, m 54,00 Plattformstørrelse 4,70x1,05 Rekkevidde, m 40,00 Max last, kg 600 Motor Diesel Vekt, kg 25800 Bredde 2,50 Lengde 11,90 Høyde 3,75 Plassbehov oppstilling 9,00x11,90 Opp og over 40,00

55 120 kg

50 45 40

360 kg

35 30

600 kg

25 20 15 10 5 0 5 10 5m

68

0

5

10

15

20

25

30

35

40


TILHENGERLIFTER DINO 105TL 11

Arbeidshøyde, m 10,5 Max Plattformhøyde, m 8,50 Plattformstørrelse, m 0,80x0,75 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 130 Motor 230V Vekt, kg 950 Bredde 1,50 Lengde 5,43 Høyde 1,99 Plassbehov oppstilling 3,50x3,25 Dekktype Luft Drift El.

10 9 8 7

130 kg

6 5 4 3 2 1 0 m

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

DINO 135 TB Arbeidshøyde, m 13,50 Max Plattformhøyde, m 11,50 Plattformstørrelse, m 1,30x,0,70 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 215/120 Motor Batteri Vekt, kg 1765 Bredde 1,78 Lengde 1,78 Høyde 2,14 Plassbehov oppstilling 4,20x3,80 Dekktype Luft Drift El.

14 13 12 11 10 9

215 kg

8 7 6 5 4 3 2 1 0 m

2

1

0

1

2

3

4

5

6

4

3

7

8

9 10 11 12

OMME 1250 E Arbeidshøyde, m 12,50 Max Plattformhøyde, m 10,50 Plattformstørrelse, m 1,25x0,80 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor 230V Vekt, kg 1500 Bredde 1,60 Lengde 7,10 Høyde 1,97 Plassbehov oppstilling 4,10x4,10 Dekktype Luft Drift El.

13 12 11 10

200kg

9 8 7 6 5 4 3 2 1 9

8

7

6

5

2

1

0

1

2

TILHENGERLIFTER forts side 70 > 69


TILHENGERLIFTER, forts 16 m

OMME 1550 EBZX

15 m

Arbeidshøyde, m 15,30 Max Plattformhøyde, m 13,30 Plattformstørrelse, m 1,25x0,80 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Vekt, kg 2000 Bredde 1,60 Lengde 7,10 Høyde 1,95 Plassbehov oppstilling 4,10x4,10 Dekktype Luft Drift El.

14 m 13 m 12 m 11 m 10 m

200 kg

9m 8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m

10 m

9m

8m

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

0

1m

2m

DINO 160XT Arbeidshøyde, m Max Plattformhøyde, m Plattformstørrelse, m Rekkevidde, m Max last, kg Motor Vekt, kg Bredde Lengde Høyde Plassbehov oppstilling Dekktype Drift Drift

20 m

16,00 14,00 1,3x0,7 se diagram 215 Batteri 1960 1,80 5,99 2,29 3,80x3,80 Luft Hydr. støtteben Hydr. framdrivn.

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

215kg

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m

OMME 1830 EBZX 20 m

Arbeidshøyde, m 18,30 Max Plattformhøyde, m 16,30 Plattformstørrelse, m 1,25x0,80 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Vekt, kg 2550 Bredde 1,60 Lengde 6,70 Høyde 1,99 Plassbehov oppstilling 4,21x4,21 Dekktype Luft Drift El.

19 18 17 16 15 14 13

200kg

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 m


OMME 2300 EXB Arbeidshøyde, m 22,60 Max Plattformhøyde, m 20,60 Plattformstørrelse, m 1,25x0,80 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 200 Motor Batteri Vekt, kg 3150 Bredde 1,70 Lengde 7,32 Høyde 1,99 Plassbehov oppstilling 4,21x4,21 Dekktype Luft Drift El.

24 m 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

80 kg

200 kg

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

2 1 0 1 2 3

DINO 180XTBII Arbeidshøyde, m 18,00 Max Plattformhøyde, m 16,00 Plattformstørrelse, m 1,30x0,70 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 215 Motor 230V-bensin Vekt, kg 2300 Bredde 1,95 Lengde 6,70 Høyde 2,29 Plassbehov oppstilling 4,30x3,90 Dekktype Luft Drift El.

19 18 17 16 15 14 13 12 11

120 kg

10 9

215 kg

8 7 6 5 4 3 2 1 0 m

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

DINO 210 XT / XTB B11

21 m 20 19

Arbeidshøyde, m 21,00 Max Plattformhøyde, m 19,00 Plattformstørrelse, m 1,30x0,70 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 215 Motor 230V-bensin/Batteri Vekt, kg 2465 Bredde 1,93 Lengde 7,95 Høyde 2,29 Plassbehov oppstilling 4,30x3,90 Dekktype Luft Drift Hydr.

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 215kg

120 kg

80 kg

5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 m

TILHENGERLIFTER forts side 72 > 71


TILHENGERLIFTER, forts DINO 260 XTD Arbeidshøyde, m 26,00 Max Plattformhøyde, m 24,00 Plattformstørrelse, m 1,30x0,70 Rekkevidde, m se diagram Max last, kg 215 Motor 230V-bensin Vekt, kg 3495 Bredde 2,05 Lengde 8,11 Høyde 2,43 Plassbehov oppstilling 4,85x4,40 Dekktype Luft Drift Hydr.

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

80 kg

120 kg

215kg

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TILGJENGELIGHET SERVICE KVALITET 72


MASTELIFTER

Arbeidshøyde Max platt- m formshøyde m

Plattforms- størrelse m

Utskyv m

3,45 3,66 3,66 4,52 6,02 7,90

0,75x0,89 0,75x0,99 0,69x1,26 0,75x0,89 0,75x0,89 0,75x0,90

1,40 1,40 1,26 1,40 1,40 0,90

Arbeidshøyde Max platt- m formshøyde m

Plattforms- størrelse m

Utskyv m

0,74x1,23 0,76x1,28 0,76x1,87 0,74x1,64 0,74x1,63 0,81x2,26 0,76x2,30 1,12x2,50 1,15x2,26 1,12x2,50 0,81x2,26 1,15x2,26 1,17x2,31 1,60x2,79 1,16x2,26 1,15x2,31 1,65x2,92 1,50x3,00 1,60x2,79 2,44x5,48 1,65x2,92 1,83x3,65 1,83x3,98 1,60x2,79 1,90x5,30 1,83x3,98 1,60x2,79 1,83x3,98 2,18x3,81 1,90x5,30 1,83x3,98 1,90x5,30 2,50x6,16

1,79 1,80 2,77 2,55 2,54 3,17 3,20 3,77 3,17 3,77 3,17 3,17 3,39 4,31 3,17 3,32 3,83 4,22 4,31 7,61 3,83 4,57 7,38 3,64 7,54 7,38 4,31 7,38 5,03 7,54 7,38 7,54 8,25

Genie GR-12 Genie GRC-12 JLG 1230 ES Genie GR 15 Genie GR 20 Manitou 100 VJR

5,45 5,66 5,66 6,52 8,02 9,90

Max last Motor kg

227 227 230 227 159 200

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri

Vekt kg

717 948 790 994 1 112 2 650

Transportmål B x L x H (m)

0,75x1,35x1,57 0,75x1,37x1,70 0,76x1,36x1,65 0,75x1,35x1,57 0,80x1,35x1,98 0,99x2,82x1,99

SAKSELIFTER

GMG 1330-ED 6,00 GMG 1530-ED 6,50 JLG 1930 ES 7,72 GMG 1930 ED 7,70 Genie GS 1932 7,79 Genie GS 2632 9,93 JLG 2632 ES9,77 9,77 JLG 2646 E3 9,92 Genie GS 2646 9,80 JLG 3246 ES 11,68 Genie 3232 11,75 Genie GS 3246 11,75 MEC 3259 ERT 11,75 Genie GS-3369 DC 11,75 Genie GS-4047 13,70 MG 4646-ED 15,90 JLG 4069 LE 14,19 MC 4069 ERT 14,20 Genie GS-4069 DC 14,12 AB Lift S-280-25 28,00 JLG M4069 14,19 MEC 684 RT Speedlevel 9,75 Genie 3384 RT 11,94 Manitou 120 SC 11,96 MEC 3392 RT-T 12,00 Hybeko Tunnel 3390 11,94 Genie GS 4069 RT 14,12 Genie 4390 RT 14,75 JLG 4394 RT 15,11 MEC 5492 RT 16,50 Genie GS 5390 RT 17,95 Mec 6092 RT Turbo 20,20 Holland Lift 27 m 27,00

4,00 4,50 5,72 5,70 5,79 7,93 7,77 7,92 7,80 9,68 9,75 9,75 9,75 9,75 11,70 13,90 12,19 12,20 12,12 26,00 12,19 7,75 9,94 9,96 10,00 9,94 12,12 12,75 13,11 14,50 15,95 18,20 25,00

Max last Motor kg

240 240 230 230 227 227 230 450 454 320 227 318 340 454 350 350 360 360 363 750 360 770 1134 454 1200 1134 363 680 680 680 680 540 1000

Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Batteri Hybrid Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Vekt kg

730 860 1 565 1 430 1 503 1 956 2 135 2 135 2 447 2 905 2 352 2 812 3 150 4 015 3 260 3 717 5 300 4 900 5 202 18 000 5 700 4 200 6 616 3 882 7 525 6 940 5 136 7 163 6 940 8 845 8 050 9 200 21 911

Transportmål B x L x H (m)

0,74x1,23x1,95(1,50) 0,76x1,69x2,03(1,59) 0,76x1,87x2,02(1,59) 0,74x1,64x2,16(1,79) 0,82x1,83x2,11(1,75) 0,81x2,44x2,26(1,91) 0,81x2,30x2,37(1,98) 1,17x2,50x2,39(2,01) 1,17x2,41x2,26(1,68 1,17x2,50x2,39(2,01) 0,81x2,44x2,39(2,03) 1,17x2,41x2,39(1,80) 1,50x2,67x2,44(2,09) 1,75x3,12x2,59(1,92) 1,19x2,80x2,54(1,95) 1,15x2,46x2,69(2,00) 1,75x3,07x2,80(2,04) 1,75x3,20x2,50(1,98) 1,75x3,12x2,74(2,08) 2,50x5,96x4,30(3,20) 1,75x3,07x2,80(2,04) 2,13x3,80x2,67(1,78) 2,13x4,88x2,68(2,00) 1,75x3,76x2,59(1,92) 2,34x5,30x3,15(2,38) 2,29x4,88x2,71(2,03) 1,75x3,12x2,74(2,08) 2,29x4,88x2,93(2,25) 2,39x3,86x2,89(2,19) 2,34x5,30x3,15(2,38) 2,29x4,88x3,15(2,47) 2,34x5,30x3,15(2,38) 2,65x6,57x3,89(3,14)

73


ANLEGG

74


75


INNHOLD ANLEGG

Side Dumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Hjultraktor og firehjuling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Redskapsbærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Gravemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Lastemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tilbehør til arbeidsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Komprimeringsmaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Generator, trafo, el-sentral og belysning . . . . . . . 87 Tørking og oppvarmingsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Løfteutstyr og materialhåndtering . . . . . . . . . . . . 90 Jord, fjellbormaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Kappemaskiner, sakser og sveiseutstyr . . . . . . . . 92 Måle og kontrollinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Trafikk og sikringsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

76


DUMPER

LASTKAPASITET

2334 Hjuldrift 4WD Muck-truck 2344 Hjuldrift 4WD RCD1600-5

365 kg 1600 kg

LASTEVOLUM

170 liter 650 liter

LASTKAPASITET LASTEVOLUM

2355 2358 2362 2656

Hjuldrift 4WD svingbart flak Wacker 1501 Hjuldrift 4WD svingbart flak Wacker 3001 Hjuldrift 4WD svingbart flak Wacker 6001 Hjuldrift 4WD H-tipp Wacker 1001

1500 kg 3000 kg 6000 kg 1000 kg

10000 kg

5600 lit

1,25 kg/cm2

MARKTRYKK LASTEKAPASITET LASTEVOLUM M/LAST

Beltedrift Svingbart flak Wacker Beltedrift Svingbart flak Wacker Beltedrift Svingbart flak Take-job

1550 kg 2500 kg 3700 kg

820 liter 1100 liter 2100 liter

TIPP BEHOV

800 literer Svingbart 180gr 1750 literer Svingbart 180gr 3200 literer Svingbart 180gr 525 literer Forover

MARKTRYKK LASTKAPASITET LASTEVOLUM M LAST

3311 Hjuldrift 4WD svingbart flak Hydrema

TIPP BEHOV

Forover Bensin Forover Diesel

0,48 kg/cm2 0,49 kg/cm2 0,33 kg/cm2

Diesel Diesel Diesel Diesel

VEKT

130 kg 399 kg

VEKT

1261 kg 2410 kg 4400 kg 1215 kg

TIPP

BEHOV

VEKT

Svingbar 180gr

Diesel

7500 kg

TIPP

BEHOV

VEKT

Svingbar 180gr Svingbar 180gr Svingbar 180gr

Diesel Diesel Diesel

1040 kg 2350 kg 5460 kg

DUMPER forts side 78 > 77


DUMPER, forts

MARKTRYKK LASTKAPASITET LASTEVOLUM M/LAST

5404 Beltedrift selvlastende Hinowa 5405 Beltedrift selvlastende Hinowa 5406 Beltedrift selvlastende Wacker

750 kg 1000 kg 1550 kg

350 liter 450 liter 820 liter

0,37 kg/cm2 0,45 kg/cm2 0,48 kg/cm2

TIPP BEHOV

Fremover Fremover Fremover

Bensin Bensin Diesel

VEKT

575 kg 680 kg 1220 kg

14 HJULTRAKTOR OG FIREHJULING

KAPASITET BEHOV

1652 ATV med lasteflak 1654 ATV med lasteflak

VEKT

180 kg 476 kg

Bensin Diesel

356 kg 835 kg

ARBEIDSDYBDE

BEHOV

VEKT

Redskapsbærer ZAHN 300 Bensin Kjedegraver 1TR4 <1220 mm Vibrerende kabelplog <450 mm Dragblad til 2537 <450 mm Standardskuffe til 2535

585 kg 332 kg 280 kg

19 REDSKAPSBÆRERE

2535 2536 2537

78


GRAVEMASKINER TILBEHØR TIL GRAVEMASKINER SE SIDE 84.

MAX TØMMINGS GRAVEDYBDE HØYDE FESTE ROTOTILT BEHOV

1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316

Kompaktgraver på belte TB108 Kompaktgraver på belte E10 Kompaktgraver på belte TB216 Kompaktgraver på belte TB228 Kompaktgraver på belte TB235 Kompaktgraver på belte TB250 Kompaktgraver på belte TB260 Kompaktgraver på belte TB290

1,6 m 1,6 m 2,1 m 2,6 m 3,3 m 3,5 m 4,2 m 4,6 m

2,1 m 1,8 m 2,7 m 3,1 m 3,6 m 4,0 m 4,1 m 5,0 m

S30 S30 S40 S40 S40 S40 S40 S45

Nei Powertilt Powertilt Ja Ja Ja Ja Ja

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

MAX TØMMINGS GRAVEDYBDE HØYDE FESTE ROTOTILT BEHOV

1409* Kompaktgraver på belte Wacker 803 DP * Hydraulikkaggregat tillkommer.

1,7 m

2,0 m

S30

Nei Diesel/El

3,6 m 3,9 m

4,5 5,9

S40 S45

Ja m grip Ja m grip

Diesel Diesel

VEKT

1,0 tonn

MAX TØMMINGS GRAVEDYBDE HØYDE FESTE ROTOTILT BEHOV

2414 Kompaktgraver på hjul Wacker 6503 2416 Kompaktgraver på hjul Wacker 9503

VEKT

0,8 tonn 1,0 tonn 1,7 tonn 2,8 tonn 3,5 tonn 5 tonn 6 tonn 8 tonn

VEKT

6,5 ton 10,5 ton

MAX TØMMINGS GRAVEDYBDE HØYDE FESTE ROTOTILT BEHOV

VEKT

2417 Gravmaskin på hjul Volvo EW140 5,7 m 5,8 m S60 Ja m grip Diesel 14,5 ton 2418 Gravmaskin på hjul Volvo EW160 6,2 m 6,2 m S60 Ja m grip Diesel 17,5 ton

79


LASTEMASKINER

TILBEHØR TIL LASTEMASKINER SE SIDE 84.

MAX TØMINGS TIPPLAST HØYDE

1312 Kompaktlaster Bobcat S100 Arbeidslast for glidestyrt maskiner er ca 50 % av tipplast.

FESTE KJØREHASTIGHET BEHOV

Bobcat orig

10 km/h

TIPPLAST MAX TØMMINGSSVING HØYDE

FESTE

KJØREHASTIGHET

BEHOV

VEKT

1511 Hjullaster midjestyrt Schäffer 920 kg 550 kg 2,8 m Shäffer orig 1512 Hjullaster midjestyrt Schäffer 2000 kg 1550 kg 2,6 m Euro Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 60 % av tipplasten.

15 km/h 20 km/h

Diesel Diesel

1750 kg 2700 kg

1513 1514 1515 1776

80

TIPPLAST RETT

TIPPLAST RETT

TIPPLAST MAX TÖMNINGSSVING HØYDE

FESTE

KJØREHASTIGHET

Hjullaster midjestyrt Volvo L35 4000 kg 3250 kg 2,5 m Stora BM 30 km/h Hjullaster midjestyrt Volvo L45 6200 kg 5500 kg 2,7 m Stora BM 40 km/h Hjullaster midjestyrt Volvo L60 8270 kg 7150 kg 3,6 m Stora BM 45 km/h Hjullaster midjestyrt Volvo L70 8500 kg Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 60 % av tipplasten.

Diesel

VEKT

2,0 m

907 kg

BEHOV

Diesel Diesel Diesel Diesel

1800 kg

VEKT

6200 kg 8500 kg 12000 kg 14000kg


LASTEMASKINER, forts TILBEHØR TIL LASTEMASKINER SE SIDE 84.

MAX TØMINGS TIPPLAST HØYDE

1532 Hjullaster firehjulsstyrt Kramer 350 1050 kg 2,1 m 1534 Hjullaster firehjulsstyrt Kramer 550 1980 kg 2,3 m Avser tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 75 % av tipplasten.

TIPPLAST RETT

TIPPLAST MAX TØMMINGSSVING HØYDE

1533 Hjullaster firehjulsstyrt m svingbord AS50 2410 kg 2065 kg 3,8 m Tipplast med gaffler ved max svingt maskin. Arbeidslasten er ca 75 % av tipplasten.

FESTE KJØREHASTIGHET BEHOV

Kramer orig Kramer orig

20 km/h 30 km/h

FESTE

KJØREHASTIGHET

Ahlmann orig

30 km/h

Diesel Diesel

BEHOV

Diesel

VEKT

1720 kg 3600 kg

VEKT

5200 kg

81


TILBEHØR TIL ARBEIDSMASKINER

82

BEHOV KAPASITET

1615 1616 1618 1622 1623 1624 1656 1658 1659 1660 1661 1663 1815 1816 1817 1818 1820 1822 1918 1922 1923 1924 2621 2622 2623 2631 2632 2633 3118 3122 3122 3123

Planeringsskuffe fast til 21.1309-10 Planeringsskuffe fast til 21.1311 Planeringsskuffe fast til 21.1312-13 Planeringsskuffe fast til 21.1314-15 2414 Planeringsskuffe fast til 21.1316-18 2416 Planeringsskuffe fast til 21.2417-18 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1309-10 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1311 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1312-13 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1314-15 2414 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.1316-18 2w416 Planeringsskuffe hydraulisk til 21.2417-18 Smalskuffe til 21.1309-10 Smalskuffe til 21.1311 Smalskuffe til 21.1312-13 Smalskuffe til 21.1314-15 2414 Smalskuffe til 21.1316-18 2416 Smalskuffe til 21.2417-18 Sorteringsskuffe til 21-1312-13 Sorteringsskuffe til 21-1314-15 2414 Sorteringsskuffe til 21-1316-18 2416 Sorteringsskuffe til 21-2417-18 Rototilt til 21.1312-13 Rototilt til 21.1314-15 Rototilt til 21.2416-18 Rototilt med grip til 21.2414 Rototilt med grip til 21.2416 Rototilt med grip til 21.2417-18 Rippertann til 21.1311 Rippertann til 21.1312-13 Rippertann til 21.1314-15 2414 Rippertann til 21.1316-18 2416 Rippertann til 21.2417-18

S30 S40 S40 S40 S45 S60 S30 S40 S40 S40 S45 S60 S30 S40 S40 S40 S45 S60 S40 S40 S45 S60 S40 S40 S45 S40 S45 S60 S40 S40 S40 S45 S60

3418 3419 3420 3421 3818 4112 4113 4114 4116 4117 4121 4122 4131 4132 4347 4357 4558 5428 5432 5433 5443

Asfaltkutter til 21.1312-13 S40 Asfaltkutter til 21.1314-15 2414 S40 Asfaltkutter til 21.1316-18 2416 S45 Asfaltkutter til 21.2417-18 S60 Sorteringsklype hydraulisk til 21.1312-14 Sorteringsklype hydraulisk til 21.1315-18 Jordboremaskin til 22.1511-12 Hydra Borspiral til 3818 Pallegaffel til gravere Pallegaffel til gravere Pallegaffel til gravere Pallegaffel til lastemaskin Pallegaffel til lastemaskin Pallegaffel til lastemaskin Pallegaffel til lastemaskin Pallegaffel til lastemaskin hydraulisk Pallegaffel til lastemaskin hydraulisk Gaffelforlenger Kranarm mekanisk til 22.1513-14 15.7211-12 Kranarm hydraulisk til 22.1513-15 Materialkorg til 15.7212-13 Brøyteskjær vridbart til 22.1511-12 Brøyteskjær foldbart til 22.1512 Brøyteskjær foldbart til 22.1513-14 Snøskuffe til 22-1312.1511-14

VEKT

50 kg 80 kg 100 kg 200 kg 330 kg

<4000 kg <9000 kg <12000kg <18000kg

<300 mm <300 mm <1900 kg <2500 kg <3500 kg <2000 kg <3000 kg <9000 kg <12000 kg <3000 kg <6000 kg 2,4 m

60 kg

1800 mm 1400 mm 2800 mm 1750 mm

180 kg 215 kg 380 kg


TILBEHØR TIL ARBEIDSMASKINER, forts

8112 8113 8114 8115 8116 8117

BEHOV KAPASITET

Planeringsskuffe til lastemaskin Planeringsskuffe til lastemaskin Planeringsskuffe til lastemaskin Planeringsskuffe til lastemaskin Planeringsskuffe til lastemaskin Steinklype til 22.1513-14 Høyballklype Hydraulisk til 22.1511-12 Høyballklype Hydraulisk til 22.1312

VEKT

<1700 kg <2500 kg <5000 kg <9000 kg <12000 kg 2000 mm 800 mm 1200 mm

BEHOV KAPASITET

Hydraulikkhammer SB52 Maskinens vekt 0.7-1.2 tonn 12-32 lit/min Hydraulikkhammer SB102 Maskinens vekt 1.1-3.0 tonn 16-35 lit/min Hydraulikkhammer SB152 Maskinens vekt 1.9-4.5 tonn 25-45 lit/min Hydraulikkhammer SB202 Maskinens vekt 2.5-6.0 tonn 35-66 lit/min Hydraulikkhammer SB300 Maskinens vekt 4.5-9.0 tonn 50-80 lit/min Hydraulikkhammer S26 Maskinens vekt 9.0-15 tonn 60-135 lit/min Pigg-/flatmeisell til 29.8112-13 Pigg-/flatmeisell til 29.8114-15 Pigg-/flatmeisell til 29.8116-17 Asfaltsmeisell til 29.8112-13 Asfaltsmeisell til 29.8114-15 Asfaltsmeisell til 29.8116-17

VEKT

55 kg 86 kg 125 kg 195 kg 312 kg 540 kg

DIN LOKALE MASKINUTLEIER

83


KOMPRIMERINGSMASKINER

VALSEVEKT VALSEBREDDE

STATISK LINJELAST

AMPLITUDE SPRENGSTEINS- LAV/HØY FREKVENS PAKKNING BEHOV

VEKT

1533 Valsetog selvgående CA 1300 D 2075 kg 1370 mm 15,0 kg/cm 1,7 mm 35 Hz Nej Diesel 4,8 ton 1534 Valsetog selvgående CA 1500 D 3500 kg 1676 mm 20,0 kg/cm 0,8/1,8 mm 32/36 Hz Nej Diesel 7,3 ton 1535 Valsetog selvgående CA 1800 D 5000 kg 1676 mm 30,0 kg/cm 0,8/1,8 mm 32/32 Hz Nej Diesel 8,5 ton 1536 Valsetog selvgående CA 3500 D 7600 kg 2130 mm 36,0 kg/cm 0,9/1,9 mm 31/34 Hz Ja Diesel 12,6 ton 1537 Valsetog selvgående CA 5000 D 10700 kg 2130 mm 50,0 kg/cm 0,8/2,1 mm 29/30 Hz Ja Diesel 15,6 tom 1538 Valsetog selvgående CA 6000 D 12800 kg 2130 mm 60,0 kg/cm 0,8/2,1 mm 29/30 Hz Ja Diesel 19,3 ton 1592 Komprimeringsmåler til 1534-35-36-37-38 1596 Komprimeringsmåler GPS til 1534-35-36-37-38 1696 Centimeterutstyr til 1596

VALSEBREDDE

2246 Grøftevals

820 mm

STATISK SPRENGSTEINS- LINJELAST FREKVENS PAKKING BEHOV

9,6 kg/cm

42 Hz

Nej

Diesel

VEKT

1,5 ton

VALSEVEKT VALSEBREDDE

STATISK LINJELAST

AMPLITUDE SPRENGSTEINS- LAV/HØY FREKVENS PAKKING BEHOV

2254 Tandemvals selvgående CC 900 CC 900 790/895 kg 900 mm 9,1 kg/cm 0,3 mm 2255 Tandemvals selvgående CC 1100 1130/1220 kg 1050 mm 11,4 kg/cm 0,5 mm

84

70 Hz 63 Hz

Nej Nej

Diesel Diesel

VEKT

1,6 ton 2,5 ton


MAX TILATT LAGTYKKELSE ENL. AMA 10, 6 KJØRBART CE/3 Vei, plan och järnväg.

m

CA1500D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

CA182D

CA3500D

CE/4 Fyllning og packning for grundläggning av CE/6 Fyllning og packning for väg, plan od, og fyllning og packning mot byggnader, mur, kategori A. trappa, ledningar, fundament mm.

CA5000D

CA6000D

1)

CA6500D

CA702D

m

1)

1)

1)

Fyllning och packning för väg, plan och dyl, samt järnväg

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Lera

Silt

Sand/grus

Sprängsten

CA1500D

CA182D

CA3500D

CA5000D

CA6000D

CA6500D

CA702D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

m

CA1500D

CA182D

CA3500D

CA5000D

CA6000D

CA6500D

CA702D

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Lera

Silt

Sand/grus

Sprängsten

Max lagertjocklek vid minst 6 överfarter

Lera

Silt

Sand/grus

Sprängsten

1) Den mindre tjockleken gäller vid fyllning och packning för järnväg

Sprängsten Sand/grus

Materialtyp Bergtyp 1 (kulkvarnsvärde <18). Finjordshalt (0,063/63) <10 viktprocent. Bergtyp 3 (kulkvarnsvärde >30). Finjordshalt (0,063/63) <15 viktprocent. Block och stenjordar. Grovkorniga jordar, finjordshalt (0,063/63) <15 viktprocent.

Silt

Blandkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) 15-30 viktprocent. Finkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) >40 viktprocent och lerhalt (0,002/0,063) <=40 viktprocent.

Lera

Blandkorniga jordarter med finjordshalt (0,063/63) 31-40 viktprocent. Finkorniga jordarter med lerhalt (0,002/0,063) >40 viktprocent och finjordshalt (0,063/63) >=40 viktprocent.

VELG MARKVIBRATOR ETTER KOMPRIMERINGSDYBDE & MATERIAL VEKT Maskintype Pakkingsdjup cm

<90 kg <90 kg <140 kg <160 kg <250 kg <500 kg <800 kg <1100 kg Vibro- Vibro- Vibro - Vibro - Vibro - Vibro - Vibro - Vibro stamp platta platta platta platta platta platta platta

10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sand, grus Leire Asfalt

Veldig bra Veldig bra Ikke bra

Veldig bra Ikke bra Veldig bra

90% AASHO etter 6 overkjøringer (sand)

Veldig bra Går Går

Veldig bra Går Ikke bra

Veldig bra Går Ikke bra

Veldig bra Bra Ikke bra

Veldig bra Bra Ikke bra

Veldig bra Bra Ikke bra

Maximalt komprimeringsdybde

KOMPRIMERINGSMASKINER forts side 86 > 85


KOMPRIMERINGSMASKINER, forts

BEHOV VEKT

6122 6123 6312 6320 6321 6321 6321 6322

Vibrostamper BS50 Lang hals Bensin Vibrostamper BS60 BS500 Bensin Vibroplate F75 230 V Vibroplate F50 Bensin Vibroplate FR85 rund Bensin Vibroplate F70 Bensin Vibroplate F90 Bensin Vibroplate FB140 Bensin Tilsats for belegningsstein til 6321-22

60 kg 73 kg 75 kg 50 kg 90 kg 70 kg 90 kg 140 kg

BEHOV VEKT

6342 6342 6343 6343 6343 6344 6344 6345

Vibroplate frem og bak BPU 2540A Vibroplate frem og bak BPU 3050A Vibroplate frem og bak BPU 3050H Vibroplate frem og bak BPU 3750H Vibroplate frem og bak BPU 4045H Vibroplate frem og bak DPU 5045H Vibroplate frem og bak DPU 6555H Vibroplate frem og bak LH700

Bensin Bensin Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

144 kg 166 kg 206 kg 265 kg 376 kg 405 kg 482 kg 710 kg

BEHOV VEKT

6534 Vibroplate frem og bak fjernstyrt LG520 6535 Vibroplate frem og bak fjernstyrt LH800 6545 Vibroplate frem og bak fjernstyrt DPU130

86

Diesel Diesel Diesel

522 kg 817 kg 1100 kg


GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING

1101 Generator EU 10i Inverter 1101 Generator EU 20i Inverter

1101 1102 1103 1103 1103 1105 1301

Generator EC 2000 Generator EC 2800 Generator EC 3600 Generator EC 5000 Generator EC 7000 Generator GS 12 Generator GE 6500

1302 1303 1304 1304 1305 1305 1306 1307 1308 1309 1310

Generator QAX 12 Generator QAS 20 Generator QAS 30 Generator QAS 40 45 Generator QAS 60 Generator QAS 80 Generator QAS 125 Generator QAS 150 Generator QAS 200 Generator QAS 250 Generator QAS 325

DRIVSTOFFFORBRUK.

0,63 l/tim 1,0 l/tim

DRIVSTOFFFORBRUK.

1,3 l/tim 1,7 l/tim 1,8 l/tim 2,5 l/tim 2,8 l/tim 6,0 l/tim 0,8 l/tim

DRIVSTOFFFORBRUK.

3,2 l/tim 4,4 l/tim 7,1 l/tim 8,4 l/tim 14 l/tim 17 l/tim 28 l/tim 35 l/tim 57 l/tim 71 l/tim 75 l/tim

TANK

2,1 l 3,6 l

TANK

3,3 l 14,2 l 5,3 l 6,2 l 23 l 24 l 18 l

TANK

40 l 46 l 92 l 92 l 230 l 230 l 313 l 830 l 413 l 413 l 630 l

BEHOV SPENNING KAPASITET

Bensin Bensin

230 V 230 V

1,0 kVA 2,0 kVA

BEHOV SPENNING KAPASITET

Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel

230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V

2,2 kVA 2,8 kVA 3,6 kVA 4,5 kVA 7 kVA 12 kVA 7 kVA

400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

12 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 125 kVA 150 kVA 200 kVA 250 kVA 325 kVA

VEKT

35 kg 50 kg 58 kg 58 kg 104 kg 175 kg 110 kg

BEHOV SPENNING KAPASITET

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

VEKT

13 kg 21 kg

VEKT

749 kg 764 kg 1313 kg 1275 kg 2155 kg 2275 kg 2486 kg 3395 kg 3120 kg 3120 kg 4386 kg

DRIVSTOFFFORBRUK.

TANK

BEHOV SPENNING KAPASITET

6126 Lysmast 7 m metallhalogen 230 V 6137 Lysmast 9,2 m metallhalogen Diesel 6174 Kabelovergangsmast < 7 m

VEKT

4*400 W 244 kg 4*400 W 1270 kg

GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING forts side 88 > 87


GENERATOR, TRAFO, EL-SENTRALER OG BELYSNING, forts

BEHOV SPENNING KAPASITET

VEKT

9122 Glassfiberstav 3 mm/30 m 1 kg 9122 Glassfiberstav 6 mm/100 m 8 kg 9122 Glassfiberstav med hjulstativ 9 mm/150 m 40 kg 9122 Glassfiberstav med hjulstativ 11 mm/250 m 60 kg

BEHOV SPENNING KAPASITET

VEKT

9123 Linjemaskin Sahlins 2103 1 ton Bensin <40 m/min 260 kg 9123 Linjemaskin Sahlins 3300 3 ton Diesel <55 m/min 1600 kg 9124 Linjemaskin Sahlins 2042 Bensin 100 m/min 71 kg 9125 Kabelvinsj Sahlins 3021 400 V/16 A 5 m/min 21 kg

BEHOV SPENNING KAPASITET

9126 Kabelmater Sahlins 5050 Bensin 25 m/min 9129 Kabelblåser Sahlins 3012 Luft 65 m/min Kabelstrømpe 10-20 mm 1860 kp Kabelstrømpe 20-30 mm 2256 kp Kabelstrømpe 30-40 mm 3696 kp Kabelstrømpe40-50 mm 5490 kp Kabelstrømpe 50-65 mm 5490 kp 9141 Kabeltrommelbukk < 3 tonn 9142 Kabeltrommelbukk < 4 tonn 9143 Kabeltrommelbukk < 6 tonn 9144 Kabeltrommelbukk < 10 tonn

88

38 kg 54 kg 125 kg 515 kg

BEHOV SPENNING KAPASITET

9145 Kabeltrommelvogn 9146 Kabeltrommelvogn 9149 Kabeltrommelvogn med duktbom

950 kg 1900 kg 1900 kg

VEKT

77 kg 30 kg

VEKT

350 kg 500 kg 500 kg


TØRKING OG OPPVARMINGSUTSTYR FORBRUKNING

2172* Teletiningsaggregat HeatWork MY35 2174* Teletiningsaggregat HeatWork 3600

BEHOV KAPASITET

VEKT

1,7-3,2 l/h 3,5-9 l/h

Diesel Diesel

35 kW 103 kW

1010 kg 2200 kg

2343* Varmematte 3x0,8 m 2344* Varmematte 6x0,8 m

230 V 230 V

1,3 kW 1,5 kW

16 kg 23 kg

PUMPER

BEHOV STØRRELSE KAPASITET

VEKT

1334 Diafragmapumpe Bensin 3” 300 lit/min 85 kg 2331 Lensepumper WB15 Bensin 1,5” 200 lit/min 8 kg 2332 Lensepumper WB20 Bensin 2” 500 lit/min 22 kg 2333 Lensepumper WB30 Bensin 3” 1000 lit/min 38 kg 2421* Lensepumper nedsenkbar Mini 230 V 2” 360 lit/min 14 kg 2422* Lensepumper nedsenkbar Minex 230 V 2” 660 lit/min 17 kg 2424* Lensepumper nedsenkbar Minette 400 V/16 A 3” 900 lit/min 25 kg

BEHOV STØRRELSE KAPASITET

VEKT

2426* Lensepumper nedsenkbar Major 400 V/16 A 4” 2400 lit/min 45 kg 2427* Lensepumper nedsenkbar Master 400 V/32 A 6” 3400 lit/min 56 kg 2428* Lensepumper nedsenkbar Midi 400 V/32 A 6” 4400 lit/min 120 kg 2431* Lensepumper nedsenkbar Matador 400 V/63 A 6” 5700 lit/min 160 kg 2432* Lensepumper nedsenkbar Maxi 400 V/125 A 8” 9900 lit/min 285 kg 2723* Slampumpe nedsenkbar Solid 230 V 2” 420 lit/min 17 kg 2724* Slampumpe nedsenkbar Salvador 230 V 2” 720 lit/min 34 kg 2725* Slampumpe nedsenkbar Salvador 400 V/16 A 3” 840 lit/min 34 kg 2726* Slampumpe nedsenkbar Senior 400 V/16 A 4” 1500 lit/min 57 kg 4111 Trykkprøvingspumpe Wejo 230 V 20 bar 35 kg

Lensepumper, 1-fas

H (m) 20

Micro Macro Minex

15

Lensepumper, 3-fas

H (m) 50

Minette Major N Master N Midi N Matador N Maxi N

40 30

10

20 5

0

2

4

6

8

10

12 Q (l/s)

0

Solid Salvador

14

Slampumper, 3-fas

H (m) 20

12

Salvador Senior

15

10 8

10

6 4

10 0

Slampumper, 1-fas

H (m) 16

5

2 0

0

20

40

60

80 100 120 140 160 Q (l/s)

0

2

4

6

8

10

12 Q (l/s)

0

0

5

10

15

20

25 Q (l/s)

89


LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING

BEHOV KAPASITET

VEKT

3325 Rørsaks RB200/300 <500 kg 45 kg 3326 Rørsaks RB300/400 <600 kg 68 kg 3327 Rørsaks RB400/500 <850 kg 95 kg 3328 Rørsaks RB500/600 <1350 kg 115 kg 3330 Rør -sammentrekker HM150.200.225.250 <250 mm ca 20 kg 3331 Rør -sammentrekker HM300.400.500.600 <600 mm ca 30 kg 3341 Slange -sammentrekker 110K <110 mm 3342 Slange -sammentrekker 160K <160 mm

3407 3408 3409

Kantsteinsklype Probst EXG Kantsteintang Probst TSV Kantsteintang Probst B12 Kantsteintang Probst BZ

BEHOV KAPASITET

0-300 mm Kran/Manuell <550 kg 70-500 mm Kran/Manuell <250 kg 0- Manuell 0-400 mm Manuell

BEHOV KAPASITET

VEKT

12 18 kg 4 kg

VEKT

3410 Kantsteintang Probst BVZ 0-500 mm Manuell <200 kg 12 kg 3411 Kantsteintang Wejo 100-200 mm Kran <300 kg 20 kg 3412 Kantsteintang Probst VZ1 500-1020 mm Kran/Manuell <250 kg 12 kg 3413 Kantsteintang Probst VZ2 700-1000 mm Kran <300 kg 25 kg 3414 Kantsteintang Probst VZ3 1000-1700 mm Kran <1000 kg 60 kg 3415 Kantsteinsaks Probst TSZ 50-600 mm Kran <600 kg 29 kg

BEHOV KAPASITET

VEKT

3416 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 15 0-750 mm Kran <1500 kg 85 kg 3417 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 25 0-750 mm Kran <2500 kg 115 kg 3418 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 40 0-750 mm Kran <4000 kg 230 kg 3419 Kantsteinsaks Probst FTZ-uni 50 0-850 mm Kran <5000 kg 245 kg

90


LØFTEUTSTYR OG MATERIALHÅNDTERING, forts

3420 Løftetang for L-støtte WEZ 3421 Løftetang for L-støtte WEZ

50-250 mm 50-300 mm

BEHOV KAPASITET

Kran Kran

<2000 kg <6000 kg

VEKT

55 kg 160 kg

BEHOV KAPASITET

VEKT

3422 Løftetang for naturstein H-FVZ-uni 0-600 mm Kran/Manuell <200 kg 18 kg 3423 Løftetang for naturstein FVZ-uni 0-950 mm Kran <1500 kg 99 kg 3424 Løftesaks for Miniguard 3425 Løftesaks for GP-link <3000 kg 65 kg Vakuumplateløfter Probst Manuell 3430 Vakuumplateløfter Probst MJ 230 V <150 kg 19+10 kg

3431 3433 3434 3435 3455

BEHOV KAPASITET

Vakuumplateløfter Probst SM 230 V/Batteri Vakuumplateløfter Pritec SM500 Bensin Vakuumplateløfter Pritec SM1500 Bensin Vakuumplateløfter Probst SH 2500 230 V Vakuumplateløfter Hjuldrift Pritec 400 V/16 A

3465 Vakuumplateløfter Beltedrift Pritec 3466 Vakuumplateløfter Beltedrift Pritec med gaffelbord Vakuumplateløfter hjuldrift steinheller

<400 kg <500 kg <1500 kg <2500 kg <100 kg

VEKT

38 kg 50 kg 120 kg 92 kg 650 kg

BEHOV KAPASITET

VEKT

Diesel <140 kg 700 kg Diesel < 140 kg/1600 kg 1150 kg Manuell <400 mm

91


JORD OG FJELLBORMASKINER

1222 Jordboremaskin STIHL BT121 1263 Jordboremaskin Ground Hog

BEHOV KAPASITET

Bensin Bensin

<300 mm <300 mm

VEKT

10 kg 135 kg

KAPPEMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR

VEKT

Bensin

<260 mm

13 kg

3343 Kappemaskin for betong håndholdt K970

Bensin

<150 mm

15 kg

3442 Gulvsag FS309 3443 Gulvsag FS413 3444 Gulvsag FS524 med drift

92

BEHOV KAPASITET

1442 Ringsag

BEHOV KAPASITET

Bensin Bensin Diesel

<125 mm <190 mm <220 mm

VEKT

60 kg 140 kg 231 kg


KAPPEMASKINER, SAGER OG SVEISEUTSTYR, forts

6812 PU Sveisemaskin MSA 300 6822 Rørdreiebenk for PE sveisemaskin

BEHOV KAPASITET

230 V 3500 W Manuell 90-250 mm

BEHOV KAPASITET

6852 Speilsveisemaskin TM160 40-160 mm 6853 Speilsveisemaskin TM315 90-315 mm

230 V 230 V

2300 W 3680 W

VEKT

11,5 kg

VEKT

81 kg 138 kg

MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENT

6641 6745 6746

BEHOV KAPASITET

VEKT

Inspeksjonskamera Batteri 2,5 m Rørkamera Batteri/230 V Rørkamera Batteri/230 V Navigatormottaker till 6745-46 Batteri Kamerarulle 40–200 mm till 6745 30 m Kamerarulle 50–300 mm till 6745 61 m

MÅLE OG KONTROLL INSTRUMENT, forts side 94 >

93


MÅLE OG KONTROLLINSTRUMENT, forts

BEHOV KAPASITET

VEKT

8122 Niveleringskikkert selvnivelerende <2,5 mm/km 8717 Planlaser Batteri 350 m

BEHOV KAPASITET

VEKT

8723 Enfallslaser Batteri 75 m 8732 Tofallslaser 8% Batteri 350 m 8733 Tofallslaser 25% Batteri 350 m 8734 Tofallslaser 50% Batteri 800 m 8763 Rørleggingslaser selvnivelerende Rødt lys Batteri 200 m 8767 Rørleggingslaser selvnivelerende Grønt lys Batteri 200 m 8781 Håndmottaker Batteri 8781 Håndmottaker digital visning mm Batteri

BEHOV KAPASITET

VEKT

8783 Hånd og maskinmottaker Batteri 8785 Maskinmottaker Batteri Vinkelprisme 8972 Nivelleringsstang Z-fix Batteri Fotring til Z-Fix grusring til nivellering Stativ til nivellering 1 m Stativ til nivellering hevbart 1 m Stativ til nivellering hevbart 2,8 m Stikke til nivellering <4 m

94


TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR KAPASITET

1414* Trafikklys radiostyrt

KAPASITET

BEHOV

Batteri

BEHOV

VEKT

80 kg

VEKT

1601* Skiltvogn eks. skilt og batteri Batteri 1913* Veibom med reflex inkl låsstolpe 2,7–5,0 m     * Ekstra låsstolpe till veibom     * Avstengningskjegle ST     * Belastningsvekt ST     * Refleks planker 3 m     * Rørkjegle     * Belastningsvekt rørkjegle

KAPASITET

BEHOV

VEKT

* Hindermarkering sebra H     * Hindermarkering sebra V     * Hindermarkering sebra H/V     * Hindermarkering sebra H/V     * Gummifot til sidemarkering      * Hindermarkering sebra H bøyelig inkl fot      * Hindermarkering sebra V bøyelig inkl fot      * Hindermarkering sebra H/V bøyelig inkl fot      * Hindermarkering sebra V/V bøyelig inkl fot     * Hindermarkering sebra     * Hindermarkering sebra for miniguard     * Superkon     * Belastningsvekt superkon * Belastes per kalenderdag.

TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR, forts side 96 >

95


TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR, forts

KAPASITET

BEHOV

* Trafikkbuffer (to buffertraver) med matte 80 km      * Trafikkbuffer (tre buffertraver) med matte 100 km      * Trafikkbuffer (tre buffertraver) 80 km      * Stativ for trafikkbuffer 2 traver Batteri      * Stativ for trafikkbuffer 3 traver Batteri     * Farthinder Wake-up/z-snigel 2 m     * Veimerker av plast normalstørrelse     * Veimerking av plast overstørrelse     * Skilt plast ca 1 m2     * Skilt plast >1 m2     * Veimerke av plate normalstørrelse     * Veimerke av plate overstørrelse     * Skilt plate ca 1 m2     * Skilt plate >1 m2      * Varselslys LED rødt/gult skinn Batteri 6V     * RennendeLED katteøyner     * Rennende LED varselslys     * Sperregjerder publikum     * Sperregjerder 2,5 m     * Avsperringsbjelke TA-Balk 2,7 m      * Beskyttelse barriere Minguard 1,5 m      * Beskyttelse barriere Deltablock DB65S 6 m      * Beskyttelse barriere GP-link 3 m      * Beskyttelse barriere GP-link 6 m      * Betongbarriere for skiltstolpe 500x500 mm      * Betongbarriere for skiltstolpe 1100x400 mm     * Skiltstolpe 2,5 m     * Trafikkspeil 600 mm * Belastes per kalenderdag.

96

VEKT

640 kg 840 kg 1050 kg

0,6 m

20 kg 420 kg 60 kg 1680 kg 1500 kg 2750 kg 200 kg 290 kg


TRAFIKK OG SIKRINGSUTSTYR, forts

KAPASITET

BEHOV

VEKT

1931* Gangbro med rekkverk, aluminium 2,6 m 68 kg 1932* Gangbro med rekkverk, aluminium 3,2 m 82 kg 1933* Gangbro med rekkverk, aluminium 4 m 100 kg 1934* Gangbro med rekkverk, aluminium 6 m 148 kg 1942* Kjøreplate 3000x1500x15 mm 540 kg 1943* Kjøreplate 4000x2000x20 mm 1280 kg 1944* Kjøreplate6000x2000x25 mm 2400 kg     * Kjørematte 2400x1200x15 mm 35 kg     * Kjørematte 2400x600x15 mm 18 kg 2252 Kommunikasjonsradio Batteri 2282 Bordlader 1 brett til 2252 230 V Headset till 2252 3123* Portabel alarm Bevegelsessensor till 3123 5100 Passersystem Infobric Tyfon Luft * Belastes per kalenderdag.

TILGJENGELIGHET SERVICE KVALITET 97


STANDARD LEIEVILKÅR §1 BEREGNING AV LEIEN Leietiden løper fra og med den dag utleieobjektet blir levert fra utleiers lager- eller utleieobjektene i henhold til avtale, stiles til leietakers disposisjon- og til og med til og med den dagen utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager. Leietiden beregnes for 5 - 7 dagers uke avhengig av type leieobjekt og/eller brukstid. Leieprisen for maskiner som krever fører/bruker er basert på normal 8 t arbeidsdag. Blir utstyret brukt utover normal arbeidsdag må leietaker på forhånd varsle om dette. Betingelser og pristilegg for dette er avhengig av omfang og type utleieobjekt og vil bli skjønnsmessig beregnet i hvert enkelt tilfelle hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Ny dagleie belastes dersom innlevering av utstyr skjer etter kl 0900. Leietaker belastes for leie også under service og vedlikehold.

§2 UTLEVERING OG TILBAKELEVERING Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra det forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer omkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyret. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil derfor uansett belaste leie fra og med avtalt hente dag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyret avviker fra det som er avtalt eller ved feil og mangler på utstyret, skal leietaker stretts underrette utleier, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Etter utløpet at 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt utleier om feil eller mangler, anses utleieobjektet som feilfritt ved utlevering. Mangler på utstyret, bortsett fra normal sliterasje vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

§3 HVA LEIEBELØPET INKLUDERER Inkludert i leien er følgende Ytelser: • Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer. • Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner. • Reparasjoner som følge av normal sliterasje. Leietakeren dekker separat: • Utgifter til drivstoff og eventuell etterfylling av motorolje, frostvæske etc. • Reparasjoner i forbindelse med punktering. • Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted. • Rengjøring av utstyr før tilbakelevering. • Nødvendig forebyggende vedlikehold. • Utbedring av aktuelle skader • Forsikring

§4 ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER Leietaker har ansvaret for eventuelle tings,- formue,- person, - og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjepart i leieperioden. FORSIKRING Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte; Forsikring som svarer for : • Brann (inkl. Eksplosjon og lynnedslag). • Kaskoskade. • Tyveri/innbruddskade. Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbrudds-sikring, ref FG’s Beskyttelsesklasse B2 krav. Følgende unntak gjelder: • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet. • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter / opplæring. • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vanns etc. SKADER Ved skader skal utleieren kontaktes umiddelbart, deretter skal det fylles ut skademeldingsskjema som sendes til utleier. Når skader er oppstått plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skade begrenses. PREMIE Premie for forsikring belastes leietaker med 6 % av leiebeløp. EGENANDEL VED SKADE Egenandel ved skade belastes leietaker. Ved brann, transportskade og innbrudds skade, ref. FG’s Beskyttelsesklasse B2 krav, gjelder en egenandel på kr 15.000,-. Egenandel ved kaskoskade: • kr 5.000,- for utstyr med verdi inntil kr 50.000,• kr 10.000,- for utstyr med verdi over kr 50.000,• kr 50.000,- for utstyr som brukes til fjellsikring, tunnelarbeid og offshore. • kr 100.000,- for AMV/Normet arbeidsplattformer.

98

§5 TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å beHåndle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietaker plikter vedere å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt ved forespørsel. For å forebygge unødvendig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietaker daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av drivstoff, olje, frostvæske, vanns på batteri etc. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer. Dersom utstyret fungerer utilfredsstilende skal det stretts tas ut av bruk. Utleier skal stretts varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietaker på forhånd kontaktet av utleier, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

§6 FREMLEIE Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. lignende) over utstyret.

§7 BETALINGSBETINGELSER Standard betalingsbetingelser ved kredittkjøp/leie er netto pr 14 dager. Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr påbegynte måned. Forhåndsavtalte leieperioder på 1 - en - måned eller mer faktureres forskuddsvis, månedlig

§8 OPPSIGELSE, HEVING Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietaker med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med avtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/ eller eventuelle tilegg i rett tid, eller at utstyret ikke beHåndles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall, har utleier rett til å hente inn utleieobjektene uten at leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap leietaker måtte påføres. Leietaker kan bare heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstilende måte

§9 ANSVARSBEGRENSNING Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiler leietakers behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsaksn, ting, -person eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruken av utstyret eller 3.mann.

§10 TVISTER Tvist som etter denne avtale skal søkes løst gjennom forHåndlinger. Leietaker skal ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forHåndlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i Tvistemålslovens kapittel 32, såfremt partene ikke eniges om annet.

§11 FORCE MAJEURE Utleier fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor Utleiers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitert levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.


IMPONERENDE! NÅ HAR DU JOBBET HARDT FOR Å LESE HELE DENNE UTLEIEGUIDEN. TA KONTAKT MED DITT NÆRMESTE RENTA DEPOT. VELKOMMEN INNOM!

99


OPPLAG 1 - 2019

40 ÅR LOKAL BRANSJEERFARING Fra små til store, fra start til slutt - hjelper vi deg med å finne de beste løsningene, uansett behov. Rentas historie er preget av mange oppkjøp og fusjoner, noe som har bidratt til en fantastisk vekst, men som også har tillatt oss å bevare vår kultur og entusiastiske entreprenørsånd. Vi tok rett og slett det beste fra begge verdener: drivkraften til det store selskapet og kompetansen til det lokale selskapet. For de som leier verktøy og maskiner, er tilgang til det nyeste utstyret alltid nært for hånden. Enten du bygger nytt eller renoverer eksisterende, er viktigheten av de riktige verktøyene en forutsetning for suksess. Vi vet dette, og derfor finnes Renta. Våre mange depoter rundt i Norge har et stort utvalg og vår stabs lange erfaring. Gå til renta.no for å finne din nærmeste depot, velkommen!

Følg oss på sosiale medier for spennende nyheter, konkurranser og arrangementer @rentanorge | #rentanorge

renta.no