Page 1

Škola likovnih umjetnosti Split « Učinimo jedan dan ljepšim » Parlament mladih Oslikavanje spavaonica u Domu “Juraj Bonači  (dom za djecu s posebnim potrebama  u Splitu) Likove odabrali štićenici Doma


Sudjelovali učenici: Ivana Bratić, Fani Grassi, Emilija  Vranković, Petra Domikulić,  Tanja Bajan, Elizabeta Maganjić, Barbara Radelja i Ana  Biljarski Fotografije: Ana Biljarski  Mentorica: Smiljana Bandov, prof. Za arhivu škole prezentaciju pripremila  Vanja Škrobica, prof., školska knjižničarka  veljača 2008.  


Parlament mladih  

oslikavanje Centra Juraj Bonači u Splitu 2008.