Issuu on Google+

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Splitsko – dalmatinske županije (srednje škole) www.freewebs.com/libri

29. 08. 2008. MJESTO ODRŢAVANJA: 3.gimnazija, Matice hrvatske 11 (školska knjiţnica),Split VRIJEME ODRŢAVANJA: 29. 08. 2008. u 9,00 sati.


DNEVNI RED: 9,00 – 9,30 Novosti i informacije (Ana Krţelj, viša stručna savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje) 9,30 – 10,00 Izvješće o radu ŢSV (2007./8.); prijedlog plana za 2008./9. (Vanja Škrobica, voditeljica ŢSV, Škola likovnih umjetnosti) 10,00 – 10,30 Mladi pred svijetom rada i zapošljavanja (Maglica Plejić, Pomorska škola) 10,30 – 10,45 pauza 10,45 – 11,15 Mladi i Internet – cyberbullyng (Vanja Škrobica, Škola likovnih umjetnosti) 11,15 – 11,45 Izloţba posvećena Marinu Drţiću (Draţica Kekez, Graditeljska i grafička škola i Marija Vukšić, Prirodoslovno – tehnička škola) 11,45 – 12,15 Predstavljanje Vodiča kroz splitske knjiţnice (Vesna Mihanović, Matična sluţba) 12,15 – 12,45 Terenska nastava (Neda Galić, Druga gimnazija)


Okupljanje‌


Draţica Kekez, prof. (o izloţbama…)

Neda Galić, prof. (o terenskoj nastavi)


Maglica Plejić, prof. (o mladima pred svijetom rada i zapošljavanja)

Vanja Škrobica, prof. koncentacija na temu Mladi i Internet…


Knjiţničari…


Knjiţničaru slušaju Vesnu Mihanović, prof. (Matična sluţba) koja predstavlja Vodič kroz splitske knjiţnice

Prezentaciju pripremila voditeljica ŢSV


vijece