Page 1

SEMINAR ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Srpanj, 2005.

METODE I STILOVI RADA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA PRIMJERI IZ PRAKSE (skraćena verzija)

VANJA ŠKROBICA ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT


Suradnja prof. hrvatskog jezika i knjižnice: Referentna zbirka: brza i kratka informacija

Uloga šk. knjižničara:

-nastava se održava u knjižnici -Izložba primjeraka u knjižnici -Nastavu i vježbe održava knjižničar


LEKSIKOGRAFIJA grč. leksikon – rječnik + grafo – pišem

sastavljanje rječnika svi radovi po tipu rječnika, rječnička literatura

LEKSIKOGRAF

čovjek koji se bavi pisanjem rječnika, leksikona

LEKSIKOLOGIJA

grč. leksikon-rječnik + logos – riječ, govor, nauka grana jezikoslovlja koja se bavi proučavanjem leksika


LEKSIKON (pojmovnik)

rječnik, knjiga u kojoj su abecednim redom poredani i protumačeni različiti pojmovi (npr. Filmski leksikon, književni leksikon Strani pisci)

INVENTARNA KNJIGA popis imovine s točnom naznakom vrijednosti


ENCIKLOPEDIJA encyklios – opći + paideia – naobrazba naučno djelo koje daje pregled znanja, imena, događaja pisana je po abecedi ili po predmetima, grupama i sl.

VRSTE ENCIKLOPEDIJA: OPĆA ENCIKLOPEDIJA (takve enciklopedije su vrlo opširne i obimne pa se tiskaju u nekoliko tomova npr. Enciklopedija leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” , World Book i sl. SPECIJALNA, STRUČNA ENCIKLOPEDIJA npr. Filmska enciklopedija.


KATALOG - Popis predmeta ili imena po određenom redu (registar) - Popis učenika s rubrikama za ocjene i opaske - Prigodno izdanje, brošura uz neku izložbu

IMENIK

Popis imena po abecednom redu, npr. Telefonski imenik

VODIČ vrsta referentne zbirke sadrži osnovne pojmove vezane uz neko znanstveno ili umjetničko područje, geografsku cjelinu i sl.


ALMANAH arap. Al-manakh godišnjak veća povremena publikacija, djela raznih autora ili srodnih podataka npr. statističkih)

ADRESAR

Notes predviđen za unošenje adresa, abecedni popis adresa

KAZALO indeks = sadržaj, registar; popis jezičnih jedinica preuzetih iz nekih izvora


LJETOPIS

knjiga u koju se upisuju događaji tijekom jedne godine (anali, anno – lat. godina)

GODIŠNJAK

naziv za publikaciju koja izlazi jedanput godišnje Mjesečnik Polumjesečnik Polugodišnjak Tromjesečnik


BIBLIOGRAFIJA

po pravilima sastavljen popis knjiga s područja neke struke ili o nekoj osobi, gradu i sl.

RJEČNIK

skupljene riječi i skupovi riječi jednog ili više jezika uz objašnjenje njihove upotrebe i značenja FRAZEOLOŠKI = frazeološka jedinica, tj. ustaljen izričaj od dviju ili više riječi pr. “imati soli u glavi” ETIMOLOŠKI =postanak riječi, korijen riječi • • • • • • • • • •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XI. 11 XII. 12 XIX. 19 XX. 20 XXV. 25 XXX. 30 L 50 C 100 M 1000 MCMIV 1904.

MORFOLOŠKI – onako kako se riječ piše (npr. fauvizam) FONETSKI – onako kako se riječ čita (npr. fovizam)

MMV 2005.


Enciklopedija u više tomova TOM - knjiga

Bre - Dim A - Bre

Dim - Kop

Mri - Sup Kop - Mri

U kojem tomu se nalazi pojam LONDON ?

Sup - Zy


Kad na kraju teksta imamo

v.

to znaÄ?i vidi

(Ili uputnica!!!)


Kad je dio teksta pisan u italici (koso) i ispred njega je strelica, to znaÄ?i da je taj pojam ĹĄire obraÄ‘en u istom leksikonu, enciklopediji i sl.


Gotovo svi leksikoni, rjeÄ?nici i enciklopedije imaju na poÄ?etku ili na kraju popis kratica koje se u njima koriste


Fusnota

(njem. fuss – noga, podnožje) bilješka

koja objašnjava nešto u vezi s tekstom


UDK = Univerzalna decimalna klasifikacija

4. Prazno jer je filologija premjeĹĄtena u skupinu 8

IBIDEM – lat. (skr. ib., ibid. ) na istom mjestu; u istoj knjizi, djelu


KATALOŠKI LISTIĆ pokazuje broj inventara i god.kupnje

Pokazuje kojoj grupi pripada

nnnnm mmmn nnn

Pokazuje da je Berić 2. autor i da se isti listć nalazi i pod njegovim imenom a ne samo pod imenom Prijatelja

Pokazuje da se ista knjiga može naći i pod ovim naslovom jer je to “uputnica” ili “ključna riječ”


Bibliografska baza podataka pretražuje se po ključnim riječima, elementima bibliografskog opisa ili u okviru složenih pretraživanja po njihovim kombinacijama. Pri tome se pronalaze jedinice koje u okviru traženog pojma sadrže zadane riječi ili niz znakova..


LITERATURA: Ewald Terhart: Metode poučavanja i učenja Eric Jensen: Supernastava Ana Ivanek: Kreativni razrednik/razrednica Gojko Nikolić: Kako postati vrstan predavač G. Dryden/J. Vos: Revolucija u učenju

referentna zbirka u knjiznici  

librarian work

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you