Page 1

NOVI NAČINI KOMUNICIRANJA I VRŠNJAČKI ODNOSI


KOMUNIKACIJA SMS PORUKAMA • početak razvoja mobilne telefonije • komunikacija SMS porukama proširila se nevjerojatnom brzinom • interpersonalno sredstvo komuniciranja poslovnih partnera i suradnika, članova obitelji, prijatelja i kolega


POZIV vs. SMS omogućuje omogućuje puno puno bržu bržu ii dinamičniju dinamičniju izmjenu izmjenu informacija informacija

pouzdaniji, pouzdaniji, privatniji, privatniji, diskretniji diskretniji ii pristupačniji pristupačniji oblik oblik komuniciranja komuniciranja

TINEJDŽERI TINEJDŽERI

TTI I N E N SSCCE E L E O AADDOL


Zašto mladi ljudi najviše koriste nove načine komuniciranja? • otvoreniji za promjene • brže uče i usvajaju pravila • bolje se osjećaju koristeći takav oblik komuniciranja • takav oblik komuniciranja doživljavaju kao pozitivan dodatak ostalim oblicima komunikacije


Komunikacija SMS porukama među tinejdžerima • modni dodatak ili trend + sredstvo za zabavu • lakoća i mogućnost slanja i primanja poruka u bilo kojem trenutku POZIV

SMS poruka

• rjeđe • svrha: javljanje ili prenošenje važnih informacija članovima obitelji

• omiljeni način komuniciranja • prijatelji • raznolikost sadržaja • jezik korišten u poruci


DJEČACI vs. DJEVOJČICE

• dječaci šalju kraće SMS poruke od djevojčica • dječaci ne koriste ogovaranja ili tračeve kao sadržaj poruka

• djevojčice sadržaje svojih poruka rado dijele sa svojim prijateljicama • SMS poruke kao dobar razlog za grupno druženje


Utjecaj mobitela na komunikaciju i vršnjačke odnose • ‘lakše je izraziti emocije putem poruke nego kod izravnog kontakta s nekom osobom’ • ‘korištenje mobitela omogućuje brojnije i dublje interpersonalne odnose te da korištenje mobitela omogućuje izgradnju boljih veza sa vršnjacima’ • Ne zanemaruje li se, naglašavanjem SMS povezanosti među djecom, izgradnja međuljudskih odnosa na temelju izravnog kontakta sa vršnjacima?


Komunikacija SMS porukama među adolescentima • mobitel = privatnost • 'čavrljanje' s prijateljima, ugovaranje i otkazivanje sastanaka, razgovori o ozbiljnim temama i problemima, razmjenjivanje informacija i postavljanja pitanja, podsjetnici,

SPOJEVI

 djevojke češće pozivaju mladiće na spojeve


Nasilje putem SMS poruke • bilo kakav oblik poruke zbog koje se osoba osjeća neugodno ili joj se na taj način prijeti • problem nije u sili, već u omalovažavanju

Ovisnost o SMS porukama kod tinejdžera i adolescenata?


TEHNOLOGIJA • mora biti uključena i u nastavu • poticanje djece, da budu aktivni korisnici tehnologije, a ne oni koji će na nju samo automatski reagirati i prilagođavati joj se • djeca između 5. i 7. godine sposobna sama pokrenuti računalo i koristiti jednostavnije računalne programe kao i služiti se e-mailom i koristiti programe za pisanje


Prednosti korištenja računala • ovisno o tome koje su kompjutorske aktivnosti djeci ponuđene i koliko često ih oni uspijevaju savladati • matematičko razmišljanje, razvoj kreativnosti, visoki rezultati na testovima kritičkog mišljenja i rješavanja problema kao i jezičnih sposobnosti, veća postignuća pri utjecaju na svoju okolinu i promjene u njoj; bolje govorne sposobnosti i razvijenija kooperativnost • računala pomažu djeci da razviju sliku o sebi


Komunikacija osnovnoškolaca putem e-maila • istraživanje: vještine komuniciranja putem e-maila i u kojoj mjeri takvo komuniciranje utječe na razvoj osnovnoškolaca, odnosno koliko je ono primjereno  napisati e-mail poruku, te ju poslati određenoj osobi – školskom kolegi ili kolegici opcije: - e-mail koji već počinje rečenicom: «Kod mojih prijatelja najbolje mi je…» - e-mail s bilo kakvim sadržajem, ovisno o vlastitim željama


• rezultati: – djeca u većem broju sama započinju poruku – najčešće teme: učitelji, ples, kampiranje, sport, hrana i televizijski program – relativno lako svladane vještine kao što su: tipkanje, dodavanje razmaka, rečeničnih znakova i brisanja riječi – teže su se snalazili sa logiranjem u e-mail sustav, kopiranjem pisanih dokumenata u prostor za poruke i korištenjem sustava za provjeru pravopisa – djeca koja i inače imaju problema sa čitanjem teže su čitala e-mail poruke – djevojke su pisale duže mailove, što su se duže služile njime – većina ispitanika uživala je u međusobnom dopisivanju e-mailom i nekim novim kompjuterskim vještinama koje su pritom razvili


Adolescenti kao korisnici Interneta • istraživanje: adolescenti su svakoga dana vodili detaljni dnevnik o usklađivanju svakodnevnih školskih obaveza i korištenju Interneta; rezultati su obrađeni u odnosu na spol korisnika, dobrobit ispitanika i ulogu identiteta


Adolescenti kao korisnici Interneta • Način provođenja online vremena (djevojčice i dječaci): – – – – – –

instant poruke (prosječno 40 minuta dnevno) surfanje web stranicama (33,5 min) downlodiranje glazbe (31,4 min) pisanje i čitanje e-mailova (22,2 min) chat (7,51 min) forumi (6,58 min)

• neki od njih obavljaju i više radnji istovremeno (multitasking)


Adolescenti kao korisnici Interneta • S kim i otkud? – – – –

forumi (javno) chat sobe (javno) e-mail instant poruke (privatno; 84% komunikacije s osobama koje poznaju offline)

• mladi svoje vrijeme na Internetu provode uglavnom u društvu bliskih i offline prijatelja, uz omiljene teme (prijatelji i tračanje)


Adolescenti kao korisnici Interneta • Lažno predstavljanje – 49% ispitanika izjavilo je da se nikada nisu krivo predstavljali, odnosno pretvarali da su netko drugi – 41% reklo je da se nekoliko puta pretvaralo da su ono što nisu – 10% ispitanika krivo se predstavlja vrlo često ili uvijek


Adolescenti kao korisnici Interneta • 82 od 89 ispitanika pretvaralo se da su stariji no što jesu, a ostalih 7 lagalo je da su mlađi • 51 od 89 čine to u prisutnosti prijatelja • 5 to čini u prisutnosti nekoga iz obitelji (brata/sestre/roditelja)

• 17 lagalo o svom spolu • dvoje se pretvaralo da su neke od poznatih osoba (celebrity) ili svoja braća/sestre • u prosjeku se stariji ispitanici više pretvaraju od onih mlađih


Adolescenti kao korisnici Interneta • lažne godine… – 48% pretvara se zbog šale i iz zabave – 16% želi zaštititi svoj identitet i privatnost ili izbjeći neke zaštitne mjere (zbog godina) – 11% ispitanika misle da će one godine koje napišu biti zanimljivije sugovorniku – 2% želi izgraditi neki drugi identitet (identitet kakav bi htjeli)

• količina i način prilagođavanja identiteta nije povezan sa psihosocijalnom prilagodbom, već su pronađene veze između usuglašavanja ‘novonastalog’ identiteta sa socijalnim kontekstom


Nasilje putem Interneta • anonimnost !!!! • glavni rizici uporabe Interneta za djecu: izloženost uznemirujućim, neprijateljske ili nepristojnim e-mail porukama, direktna komunikacija s osobom koja traži neprimjerene odnose, izlaganje seksualnim sadržajima

 zlostavljanje putem interneta pogađa i djevojčice i dječake  povišeni stupanj stresa nakon zlostavljanja  kako zaštiti djecu??


UTJECAJ KORIŠTENJA INTERNETA i SMS PORUKA NA KVALITETU KOMUNIKACIJE

 • korištenje interneta povezano sa slabljenjem kvalitete komunikacije korisnika sa članovima njihovih obitelji • utjecaj na smanjenje kruga prijatelja korisnika • korisnici koji rjeđe koriste Internet izvještavaju o boljim međuljudskim odnosima sa prijateljima

☺ • pozitivni efekti korištenja Interneta na komunikaciju, socijalno okruženje i osobno zadovoljstvo


UTJECAJ MODERNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA ZDRAVLJE ADOLESCENATA • hoće li intenzivna interakcija sa modernom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom dovesti do neutralnih i kognitivnih promjena u ljudskom mozgu ? ? • moderna tehnologija  neprestana dostupnost  ispreplitanje profesionalnog i privatnog života pojedinca  stres, socijalna izoliranost, utjecaj na druge aspekte psihičkog funkcioniranja uključujući psihosocijalnu prilagođenost


UTJECAJ MODERNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA ZDRAVLJE ADOLESCENATA • Istraživanje Thomée i sur. • učestalo korištenje moderne informacijske i komunikacijske tehnologije = rizičan faktor za razvoj psihičkih simptoma među adolescentima?? • količina sati izloženosti informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u pozitivnoj korelaciji sa manifestiranjem kontinuiranog stresa, simptoma depresije i smetnji spavanja • oprez kod generalizacije rezultata  INDIVIDUALNE RAZLIKE Internet u svrhu opuštanja i zabave  može imati funkciju privremenog smanjivanja stresa


ZAKLJUČAK • modernu tehnologiju ne možemo zaobići, već joj se moramo prilagođavati • utjecaj moderne tehnologije na svakodnevni život pojedinca još uvijek nije dovoljno istražen  teško donijeti jednoznačan zaključak • vrlo važne individualne razlike • odgovore na pitanja koja su ostala otvorena, dat će nova istraživanja

nivi načini komunkacije i mladi  

novi načini komunikacije i mladi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you