Page 1

LJUDSKA PRAVA

Marcella Sunara, 4. r. šk. god. 2007./2008 Mentorica Vanja Škrobica, prof. Savjetnica za školske knižnice Škola likovnih umjetnosti, Split www.freewebs.com/teka


LJUDSKA PRAVA PRAVA ČOVJEKA su prava koja imaju sva ljudska bića samim time što egzistiraju kao takva: o na život o na slobodu o na sigurnost o na sreću vlastitim putem


PRAVA DRŽAVLJANINA

Su prava na sudjelovanje u konstituciji politi čke zajednice: o Pravo na zbor i govor o Sloboda komuniciranja o Zaštita pri vođenju upravnih i ljudskih postupka


PRAVA DRUGE GENERACIJE Pravo na:

o

Obrazovanje

o

Rad


PRAVA TREĆE GENERACIJE

o

To su prava nerođenih pa čak i nezačetih


KOLEKTIVNA PRAVA U suvremenim društvima sve su prisutnija kolektivna prava među kojima su posebno naglašena prava manjina: o Prava na školovanje na vlastitom jeziku o Pravo na rad o Na slobodu o Na razvijanje svoje kulture


LITERATURA 

www.google.com/humanrights

Mirjana Radaković, Veronika Rešković, Juraj Hrželjak - ”Vodič kroz vaša prava” 


ljudska prava 1  

human rights

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you