Page 1

Korelacija knjižničnog odgoja i obrazovanja i nastavnih predmeta IV. OBRAZOVNI CIKLUS (1. i 2. razred SŠ te trogodišnje strukovne i umjetničke škole) KNJIŽNIČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE

NASTAVNI PREDMET

SADRŽAJ

PODRUČJE - Informacijska INFORMATIKA pismenost Internet • pronalaženje izvora informacija • knjižnični katalozi • pronalaženje informacija u raznim izvorima • uporaba informacija

PODRUČJE - Informacijska pismenost • vrste informacijskih izvora po obliku i namjeni • pronalaženje izvora informacija • pronalaženje informacija u raznim izvorima • zapisi o izvorima i informacijama

• •

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Književni rodovi i vrste: sinteza i usustavljivanje znanja

• •

• • • •

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

vrste kataloga: naslovni, abecedni, stručni, predmetni, on-line ključna riječ, predmetnica signatura, odrednica, redalica

priručna građa kazalo, sadržaj, sažetak, natuknica ključna riječ, predmetnica bibliografija, bibliografska bilješka citiranje, parafraza organizacija informacija

• •

• • • •

znaju samostalno oblikovati upit za pronalaženje informacija znaju pretraživati knjižnične kataloge i internetske izvore poznavati mogućnosti informacijske tehnologije samostalno pronalaze informacije u referentnoj građi vode bibliografske bilješke o izvoru znanja izdvajaju ključne riječi i informacije razumiju i kritički prosuđuju informacije točno i kreativno koriste informacije


uporaba informacija

poznavati i koristiti stručnu terminologiju

samostalno pronalaze informacije u referentnoj i stručnoj građi vode bibliografske bilješke o izvoru znanja izdvajaju ključne riječi i informacije razumiju i kritički prosuđuju informacije točno i kreativno koriste informacije razumiju popularnoznanstvene i stručne tekstove poznavati i koristiti stručnu terminologiju

PODRUČJE - Čitanje • čitanje s razumijevanjem • informacijsko čitanje PODRUČJE - Informacijska BIOLOGIJA pismenost Metilji • vrste informacijskih izvora po obliku i namjeni • pronalaženje izvora informacija • pronalaženje informacija u raznim izvorima • zapisi o izvorima i informacijama • uporaba informacija

PODRUČJE - Čitanje • čitanje s razumijevanjem • informacijsko čitanje

• • • • •

PODRUČJE - Čitanje

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -

priručna i stručna građa kazalo, sadržaj, sažetak, natuknica ključna riječ, predmetnica bibliografija, bibliografska bilješka citiranje, parafraza organizacija informacija popularnoznanstvena i stručna literatura i časopisi priručnici: enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, imenici književna djela,

• • • • • •

razvijena navika čitanja


čitanje lijepe književnosti

PODRUČJE - Kulturna djelatnost • hrvatska kulturna baština • svjetska kulturna baština

Slobodna lektira • • •

kritike, studije i prikazi književni susreti izložbe u knjižnici predstavljanje knjiga

• •

književnih djela prema osobnom interesu znaju raspravljati o književnom djelu usvojiti osnovna znanja i pozitivan odnos prema zavičajnoj i hrvatskoj kulturnoj baštini, kao i prema drugim kulturama biti aktivan posjetitelj različitih kulturnih događanja

V. OBRAZOVNI CIKLUS Učenička postignuća na kraju gimnazije KNJIŽNIČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE PODRUČJE - Informacijska pismenost • pronalaženje informacija u raznim izvorima • zapisi o izvorima i informacijama • uporaba informacija

NASTAVNI PREDMET KEMIJA - Periodni sustav elemenata

SADRŽAJ • • • • •

ključna riječ kazalo, sadržaj, sažetak, natuknica, odrednica bibliografija, bibliografska bilješka citiranje, parafraza analiza i

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA • •

imati potrebu za informacijom znati samostalno oblikovati upit za opsežno istraživanje, odnosno pronalaženje informacija znati samostalno


PODRUČJE - Čitanje • čitanje s razumijevanjem • informacijsko čitanje

• • • • •

PODRUČJE - Informacijska pismenost • pronalaženje izvora informacija • vrjednovanje web stranica • zapisi o izvorima i informacijama • uporaba informacija

INFORMATIKA - Web stranice

• • • • •

usustavljivanje informacija organizacija saznanja znanstvena i stručna terminologija popularno-znanstvena i stručna literatura i časopisi znanstveni članci u časopisima priručnici: enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, imenici on-line izvori informacija napredno pretraživanje Interneta web stranice fakulteta, instituta, knjižnica... kriteriji vrjednovanja web stranica organizacija informacija

odrediti u kojim izvorima treba potražiti potrebnu informaciju u potpunosti razvijena sposobnost pronalaženja informacija u stručnoj i znanstvenoj literaturi poznavati i koristiti stručnu terminologiju

razvijena sposobnost razumijevanja znanstvenih i stručnih tekstova

znati samostalno oblikovati upit za opsežno istraživanje, odnosno pronalaženje informacija znati samostalno odrediti u kojim izvorima treba potražiti potrebnu informaciju razvijena sposobnost pretraživanja interneta pomoću učinkovitih strategija traženja razvijena sposobnost vrjednovanja web stranica


PODRUČJE - Čitanje • čitanje lijepe književnosti

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Slobodna lektira

PODRUČJE - Kulturna djelatnost • hrvatska kulturna baština • svjetska kulturna baština

• •

književna djela, kritike, studije i prikazi književni susreti

• •

izložbe u knjižnici predstavljanje knjiga

• • •

PODRUČJE - Informacijska pismenost • pronalaženje izvora informacija • zapisi o izvorima i informacijama • uporaba informacija PODRUČJE - Čitanje • čitanje s razumijevanjem • informacijsko čitanje PODRUČJE - Kulturna

BIOLOGIJA / EKOLOGIJA - Zaštita prirode: Kopački rit

• • • • • • •

ključna riječ kazalo, sadržaj, sažetak, natuknica, odrednica bibliografija, bibliografska bilješka citiranje, parafraza analiza i usustavljivanje informacija organizacija saznanja znanstvena i stručna terminologija

• •

razvijena navika čitanja književnih djela prema osobnom interesu znaju raspravljati o književnom djelu usvojiti osnovna znanja i pozitivan odnos prema zavičajnoj i hrvatskoj kulturnoj baštini, kao i prema drugim kulturama biti aktivan posjetitelj različitih kulturnih događanja imati potrebu za informacijom znati samostalno oblikovati upit za opsežno istraživanje, odnosno pronalaženje informacija znati samostalno odrediti u kojim izvorima treba potražiti potrebnu informaciju u potpunosti razvijena sposobnost pronalaženja


djelatnost • lokalna prirodna baština • hrvatska prirodna baština • svjetska prirodna baština

• • •

popularno-znanstvena i stručna literatura i časopisi znanstveni članci u časopisima priručnici: enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, imenici

informacija u stručnoj i znanstvenoj literaturi poznavati i koristiti stručnu terminologiju

razvijena sposobnost razumijevanja znanstvenih i stručnih tekstova

razviti poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima i prema samome sebi razviti stavove o potrebi zaštite prirode i očuvanja kvalitete okoliša te potrebi osobnog uključivanja i vlastitog doprinosa svakoga pojedinca

korelacija knjiznice i drugih predmeta  

korelacija u srednjoj školi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you