Page 1

GROBLJA U SPLITU: SUSTIPAN I LOVRINAC


Sustipan

Na poluotoku Sustipanu nastalo je početkom 19. st. novo gradsko groblje. Tu je u ranom srednjem vijeku nad ostacima iz rimskog i starokršćanskoga doba bio sagrađen muški benediktinski samostan Sv. Stjepana. Iz kasnijih st. sačuvani su skromni ostaci građevina,


OSTACI GRAĐEVINA: -mala crkva iz 18. st., a u sredini parka nekadašnjega groblja -neoklasicistički glorijet, djelo splitskog arhitekta Vicka Andrića (19. st.).


Poslije Drugoga svjetskog rata to je groblje preneseno na istoÄ?no (novo) gradsko groblje -Lovrinac. Nadgrobni spomenici na Sustipanskom groblju koje je poruĹĄeno nakon II. svjetskog rata:


U arheološkim istraživanjima pronađeni su grobovi iz rimskog doba (sarkofazi), ostaci starokršćanske trobrodne bazilike itd.

Zanimljivost:

Sustiipan je izabran za gradsko groblje iz higijenskih uvjeta jer mrtvima više nije bilo mjesta unutar gradskihi zidina. Godine 1825. je blagoslovljeno ovo groblje. Smatra se da je na Sustipanu bilo pokopano iko 10 000 mrtvih.


Već prvih desetljeća našega stoljeća na Sustipanu nije bilo više mjesta. Prije Drugoga svjetskoga rata započima pokapanje na novomu groblju, na ovom današnjem, na Lovrincu. No, nalaze se ne samo zatvaranje postojećeg groblja na Sustipanu nego i njegovo preseljenje.


U XX. Stoljeću groblje je premješteno, spomenici su maknuti, no najveći broj mrtvaca nije preseljen. Njihovi su grobovi i biljezi uništeni i čak pokradeni. Kralo se i prodavalo kamen i mramor; korištene su i opeke, izvučene iz grobnih komora.

Nakon otvorenja novoga groblja na Lovrincu staro se groblje na Sustipanu moglo prepustiti prirodi


Lovrinac Dvadesetih godina prošlog stoljeća, kada groblje na Sustipanu postaje pretijesno, općinska uprava otkupljuje zemljišne čestice u Splitskom polju na predjelu Tršćenice za novo groblje. Današnje splitsko groblje Lovrinac pod prvotnim imenom Pokoj otvoreno je po općinskoj odluci 1. travnja 1928. godine. Njegovo posvećenje obavljeno je 15. travnja iste godine.


Groblje Lovrinac sastoji se od nekoliko dijelova, koja su nastala tijekom njegove povijesti: dječje groblje (u središnjem dijelu Lovrinca orijentirano prema istoku), poljana poginulih branitelja Domovinskog rata, Njemačko groblje (na početku Lovrinca), spomen park borcima NOR-a, Vranjičko groblje, Židovsko groblje

Običaj ovoga podneblja da se ljudi pokapaju u svojim rodnim mjestima umnogome rasterećuje kapacitete Gradskog groblja. Čak i najbliža naselja u susjedstvu Splita, najčešće uz crkvu, imaju vlastita groblja. Sedam je područnih groblja koja Odlukom Skupštine grada Splita iz prosinca 1995. godine potpadaju pod brigu i ustroj poduzeća Lovrinac d.o.o. To su: groblje Kamen groblje Stobreč groblje Donje Sitno groblje Sitno Gornje groblje Žrnovnica groblje Srinjine groblje Slatine


Pri poduzeću "Parkovi i nasadi" osnivaju se grobarska i hortikulturna grupa, koje se brinu o ukopima, vođenju grobljanskih knjiga, evidenciji grobova i grobnica, što se odražava na ukupan izgled groblja. Građevinska i klesarska grupa pridonose kvalitetnijoj izgradnji i ljepšem izgledu grobnica.

Logotip Lovrinca


Osobitost splitskog groblja hortikulturno je bogatstvo, njegovano i oplemenjivano 80 godina - od prvih mirti i ruža penjačica iz 1924. godine, do nedavno zasađenih mladih drvoreda čempresa. Upravo su čempresi, ti vječni stražari nad grobovima naših dragih, najprepoznatljiviji simboli splitskog gradskog groblja.


groblja u splitu  

graveyard in split

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you