Issuu on Google+


Što je heraldika? •Riječ heraldika potječe od germanske riječi Herold - označavala osobe koje su znale tumačiti simbole božanstava i rodova. •Autor Neubecker (1997.): pravila heraldike stvorili su “heroldi”; znanost i umjentost o grbovima zove se heraldika. •Autori Wasling (1997.) i von Volborth (1973.): riječ heraldika razvila iz titule herold.

•Heraldika ništa drugo negoli znanost o grbovima. •Heraldika: sustav pravila koja određuju izgled grbova, nošenje grbova kao i nasljeđivanje grbova. •Heraldika je povijesti pomoćna znanost


Što je grb? Grb je središnji fenomen proučavanja u heraldici. Grbovi se definiraju kao: --obojeni, -- nasljedni i -- stalni simboli za osobe, obitelji, rodove, poduzeća, crkvene očeva, gradove, općine, države… Mnogi grbovi se oslikavaju srednjovjekovnom opremom: štitom i kacigom.


Grb koji se sastoji od štita, kacige sa pokrivačem i od ukrasa kacige (krijeste) zove se puni grb

Von Volborth (1981.): štit je jedini obavezni dio grba.

Berghman (1987.): ”Što je onda jedan grb? Grb su ideje pojedinih osoba, rodova ili različitih organizacija, uobličene prema heraldičkim pravilima (…)”


Grb može imati i druge dijelove: -geslo, -štitonoše, -postolje, -krune i -drugo. Geslo: rečenica koja najčešće predstavlja vlasnikovu životnu filozofiju. Štitonose su obično ljudske ili životinjske figure koje, stojeći na postolju drže štit. U Švedskoj se štitonoše nalaze samo u grbovima visokoga plemstva. Kruna u jednom grbu pokazuje da je grbonoša plemić. U Švedskoj postoje tri tipa plemićkih kruna: plemička, barunska i grofovska


Znakovi na štitovima moraju biti vrlo jasni. Zato su oni uvijek jednostavni i komponiraju se u jakim kontrastima

Razvijena heraldičke fantazija može stvoriti bilo kakvo biće.

Svi članovi jedne obitelji često nose isti grb. Kako bi se grb mogao pripisati jednoj određenoj osobi, svaki član obitelji često dodaje grbu svoje vlastito geslo.

Jedan isti grb moze se odslikati na bezbroj nacina. Zato grbovi nikada ne zastarijevaju


Na grbovima su se često kao dijelovi koristile: - Razne životinje (lisice, vukovi, ptice…) -Biljke -Nebeska tijela


Na grbovima su se ponekad koristili: •Mačevi •Topovi •Kule


Grb Republike Hrvatske Nalazi se na hrvatskoj zastavi Ima oblik štita, te je dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadeset i pet crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita nalazi se kruna s pet šiljaka koja se u blagom luku spaja s lijevim i desnim gornjim dijelom štita. U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i slavonije. Grb u službenoj uporabi od donošenja Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, 1990.


Dijelovi grba. 1 – Kruna, 2 – Kaciga (Otvorena), 3 – Ogrlica, 4 – Pokrivač kacige, 5 – Štitonoše, 6 – Postolje, 7 – Krijesta, 8 – Svezica, 9 – Velika kruna (barunska), 10 – Štit (glavni), 11 – Štit u srcu, 12 – Znak grba, 13 – Geslo


Učenica: Petra Baleta razred: 3. a kiParski dizajn Predmet: etika mentorica: Vanja ŠkroBica, Prof. datUm: 15.11.2007.


grb i heraldika