Page 1

Škola likovnih umjetnosti izložba učeničkih radova povodom 100 godina škole (Gradska knjižnica Marka Marulića, svibanj 2008.) Organizatorice Vanja Škrobica i Kaća Svedružić (Škola likovnih umjetnosti) i Ingrid Poljanić (Gradska knjižnica Marka Marulića) Za školsku arhivu prezentaciju pripremila školska knjižničarka


izložba učeničkih radova povodom 100 godina škole  

100 godina u radovima škole; izložba u GK Marka Marulića 2008.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you