Issuu on Google+

Organozatori izložbe: Zdenka Bilušić (Gradska knjižnica,Šibenik) i Vanja Škrobica (Škola likovnih umjetnosti) Mentor učenicima – izlagačima. Nikola Skokandić, ak. grafičarizložba u šibeniku