Page 1

HVAD ER EN FRI FAGSKOLE?

PÅ DE NÆSTE SIDER: Mød Mia, Rasmus, Jesper og Cecilie - og hør om deres oplevelser på Sydfyns Fri Fagskole Fakta om Sydfyns Fri Fagskole Hvad er en Fri Fagskole?

”Sydfyns Fri Fagskole er først og fremmest en rummelig skole…” Interview med forstander Birthe Hay Sørensen

SYDFYNS FRI FAGSKOLE en en mellemting mellem en efterskole og en højskole. Vores elever interesserer sig for at arbejde praktisk med en række fag, som de vil møde på deres ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge mellem 16 og 20 år, som tager et udviklende skoleår mellem grundskole og ungdomsuddannelse.


Du kan tage en ganske almindelig 10. klasse på skolen, men der vil også altid være elever, som profiterer af at blive tilbudt et skoleår, som anerkender deres behov for særlig støtte i en eller anden retning. På sydfynsfrifagskole.dk/saerlige-behov kan du læse mere om, hvilke tilbud Sydfyns Fri Fagskole har. Støtte kan enten være personlig, social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der søges midler hertil i din kommune eller hos staten. Vi har bl.a. AST-tilbud til elever med diagnoser inden for autismespektrum, hjælp til ordblinde og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Vægt på det faglige niveau

”GET YOUR SKILLS” Få et fagligt forspring på vores erhvervsrettede og praktiske linjer

VALGFAG Musik, heste, LEGO Mindstorm, smykker, idræt, kreativ og meget mere

BOGLIGE KOMPETENCER Du får et år med sejre, både i det praktiske, boglige, sociale og personlige.

DIT BEDSTE SKOLEÅR På Sydfyns Fri Fagskole får du en masse muligheder!

Mia, 10. klasse: ”Jeg er blevet mere moden – og bedre til min matematik…” - Jeg går på den almindelige 10. klasse, fordi jeg bor tæt på skolen – og fordi der her er nogle gode voksne og en god Mia Raa støtte. Det var mine hede skolens is Hus på en af plejeforældre, der landske h este havde læst noget om Sydfyns Fri Fagskole i avisen, havde hørt lidt om den fra andre og som ”tvang” mig herned, så jeg kunne se skolen. - På hestelinien er det rart, at vi ikke er så mange elever, og at vi har lidt færre skoletimer, men til gengæld flere praktiske timer. Her får vi lov at være selvstændige, skal selv fodre hestene tidligt om morgenen osv. Der er mange opgaver at løse ved hestene, så vi ikke bare sidder i et klasseværelse hele tiden. Vi kan samtidig komme med input til, hvordan tingene skal være oppe ved hestene, og vi føler, at der bliver lyttet til os. - Jeg synes, jeg er blevet mere moden af at gå her – og så er jeg blevet bedre til min matematik, som jeg ellers aldrig har kunnet lide. Her på skolen får du ikke bare en ”hammer”, hvis du ikke har lavet dine lektier. Så får du i stedet hjælp til lektierne, så du får dem lavet. Eller du kan lave lektier sammen med nogle af de andre elever i stilletimen. Så hjælper vi hinanden på tværs af klasserne. Når det er en kostskole, så har du samtidig altid nogen at tale og hygge dig sammen med.

Rasmus, 10. klasse: ”Føler, at jeg kan være mig selv og være normal…” - Jeg er glad for at gå på Sydfyns Fri Fagskole, hvor det er andet år, jeg går. Jeg føler, at jeg her kan være mig selv og være ”normal”. Jeg har ellers aldrig følt, at jeg passede ind på nogle af de andre skoler, jeg har gået på. Det var mine forældre, der fandt skolen til mig, og samtidig arbejder min bedste kammerats mor her. Derfor tog jeg ud og kiggede, og det virkede bare rigtigt. - Undervisningen i dansk og matematik er jeg glad for. Den føles bedre for mig, også fordi der er færre elever, og fordi lærerne er gode til at mærke os og se, at vi er forskellige. De vil virkeligt gerne lære os at kende. På den måde kan man godt mærke lærernes pædagogiske baggrund. De er gode til alle. Det betyder meget for mig, fordi jeg også har noget temperament med i rygsækken. Det lærer de mig at styre. - Jeg er blevet mere moden af at gå her, fordi der er voksne omkring os, hvis regler jeg indordner mig under. De er for eksempel også gode til at løse problemer, komme videre og tænke fremad, hvis man er kommet til at lave en fejl. Det er samtidig et helt stille og roligt hold, jeg - Jeg er går på. Alle blevet mere er helt nede t a f a en d o på jorden, m og det er er gå h godt at være del af en lille, tæt gruppe. - Efter Sydfyns Fri Fagskole vil jeg prøve at se, om jeg kan finde en god læreplads som tømrer eller murer. For jeg kan godt lide at arbejde ude.

ed elev riksen sammen m E er hl A s u sm a R til årets gallafest Maria Jørgensen


Jesper, 1. års elev: ”…møde nye mennesker og få nye venner” - For mig blev det Sydfyns Fri Fagskole, fordi jeg gerne ville prøve noget nyt efter at have gået i den samme folkeskole i 10 år. Der var samtidig en elev her, som jeg gik i klasse med for to år siden, og så var jeg i praktik hernede på skolen. Da jeg så skolen tænkte jeg, at det kunne være noget for mig, fordi jeg kunne møde nye mennesker og få nye venner her. - Skolen er samtidig en god mulighed for at se, hvad du gerne vil efter skolen, fordi du kan prøve nogle ting af her. Det er blandt andet håndværksting som murer, tømrer eller maler, som jeg gerne vil. Vi lærer samtidig meget af, at skolen gør det sådan, at vi ordner og klarer mange ting selv. - Vi er jo stort set sammen hele tiden, men du kan også trække dig lidt, hvis du har brug for det. Vi er meget sammen, når vi starter på skolen, så vi kan få nye venner og skabe venskaber, og vi fandt hurtigt ud af det sammen.

Jesper Fryd ensb det værktøj s erg i værkstedet med om han elsker at bruge

Cecilie, 2. års elev: ”…gode til at se den individuelle person” - Min forhenværende skole var en specialskole for elever med autisme og Asperger. De hjalp mig med at finde Sydfyns Fri Fagskole, som har givet meget ro på og har hjulpet mig og min familie meget. Min familie har mærket på mig, at jeg er modnet og har haft stor gavn af at komme på Sydfyns Fri Fagskole. - Skolen hjælper mig også med en afklaring af, hvad jeg skal bagefter skolen. De tager rigtig godt hånd om én, og tager også hensyn til, hvad der er din passion i fritiden. På det første år kunne jeg for eksempel efter skoletiden et par gange om ugen tage hjem og til taekwondo, som var min store passion. På den måde er de gode til at se den individuelle person. Det gælder også i forhold til matematik, som jeg har ekstremt svært ved. Derfor har jeg nu fået lov til at være med på et hold, hvor der bliver taget hensyn til det, mens jeg stadig er på et højere niveau i andre fag. - Jeg vil gerne skrive og være forfatter, og jeg vil gerne bruge mit dansk og engelsk. Det er især eventyr og fantasy, jeg skriver, og jeg har sendt bidrag ind til skrivekonkurrencer. Jeg har dog også fået at vide, at jeg er meget serviceminded. Måske kan det bruges til noget. - Det er hyggeligt at gå på skolen, hvor jeg tidligere havde en stærk tendens til at lukke mig inde. Jeg er blevet mere åben og har flyttet mig socialt. Det giver en masse socialt, når 40 unge bor sammen på et kostskole. Maria Jørgensen fra linjen Turisme, oplevelser og gastronomi forbereder pop-up café.

let, som Cecilie Olsen i musikloka er et af skolens valgfag


Forstander Birthe Hay Sørensen: ”Sydfyns Fri Fagskole er først og fremmest en meget rummelig skole…” Forstander Birthe Hay Sørensen er ikke i tvivl om, hvad der er Sydfyns Fri Fagskoles allerstørste kvalitet, nemlig dens rummelighed. Den omsætter dygtige lærere i praksis – og i rammer, hvor der er plads til meget forskellige elever, forudsætninger, drømme og mål. - Vi er en skole for alle. Lige fra den ganske almindelige 10. klasse og til at rumme folk med forskellige sociale og faglige udfordringer. Det kan også være de stille piger og drenge, der ikke før har fået mulighed for at folde sig ud. Elever, der mangler lidt mod og måske ikke har prøvet så meget endnu. Derfor har vi også masser af solstrålehistorier med elever, der blomstrer, fordi de her på skolen første gang oplever, at de bliver set og hørt, fortæller Birthe og fortsætter: - Noget af det, der også gør en stor forskel for mange elever, er vores arbejdsfællesskaber. Det handler om at gøre nogle ting i praksis og være sammen om det, når man arbejder side om side i køkkenet, i stalden, haven osv. Så er man nødt til at tale sammen, og du får samtidig en mulighed for med handling at vise og mærke, at du er dygtig til noget. Stærkt fællesskab – første fællesskab? Netop de praktiske elementer i hverdagen på kostskolen i Skårup skaber sammen med de regulære skoletimer grundlag for et stærkt fællesskab: - Det åbner op for nogle samtaler, og for at man lærer hinanden at kende på en tættere, mere personlig måde. For nogen af eleverne er det måske første gang, at de oplever det fællesskab eller finder den bedste veninde. Det er noget af det, kostskolelivet kan.

e Forstander Birth

Hay Sørensen

- Vi har naturligvis mange elever fra Fyn, men også en del fra både Sjælland, Københavnsområdet, Jylland og andre dele af landet. Så også på den måde møder du forskellige mennesker, der i øvrigt alle er fyldt 16 år eller har haft 9 års skolegang. Så kommer de her på Sydfyns Fri Fagskole som en slags 11. eller 12. klasse, hvor vi hjælper dem med en afklaring, så de kan tage nogle beslutninger, som de ellers ikke var nået til endnu, konstaterer Birthe, mens viceforstander Lisbeth Refbjerg Rasmussen tilføjer: - Netop af hensyn til den afklaring har vi elementer i undervisningen, der peger frem mod erhvervsuddannelserne. Vi har også praktikker to gange om året og brobygning. Og helt fra starten af tiden på skolen har vi erhvervsvejledning, hvor eleverne lærer selv at gøre sig nogle tanker om, hvor tingene peger henad for dem. For nogen er det første gang, at de er med til at gøre sig nogle tanker og bliver konfronteret med det spørgsmål, og det kan være en svær proces, som vi så hjælper dem med.

på, at vores liniefag også er erhvervsrettede, mens vi har vores valgfag til ”det sjove” og til den aktive fritid med gode, sunde fritidsinteresser. Noget du måske senere kan bruge til at bygge din tilværelse op omkring, fortæller Birthe, mens Lisbeth fortsætter: - Vi sætter ind med afsluttende prøver på linierne, hvor eleverne kan vise, at de har lært noget. De får samtidig en fin udtalelse fra både skolen og deres praktikværter med og eventuelt en karakter, hvis vi vurderer, at det er relevant. Og så hjælper vi ofte eleverne med at pakke det hele sammen, når de skal ud og søge lærepladser. Lærere i nøglerolle Både Birthe og Lisbeth har stor ros til overs for deres lærerkolleger, som de ser i en vigtig nøglerolle på Sydfyns Fri Fagskole: - Lærerne har alle været ansat her i mange år, og de har meget forskellig uddannelsesbaggrund lige fra køkken- og ernæringsuddannelser til læreruddannelse. Fordelen er, at det er et godt, fasttømret team, som alle har det samme grundsyn omkring pædagogik, holdninger osv. De er samtidig meget rummelige og ved, hvordan vi får folk til at fungere og får tingene på ret køl. De tager de udfordringer, der også følger med og har en stor vilje til at få tingene til at fungere. Vi taler rigtig meget med vores unge mennesker, siger Birthe og runder af: - Når vi taler om høj faglighed på Sydfyns Fri Fagskole, så gælder det faktisk både på de enkelte linier, men også i forhold til vores pædagogiske tilgang. Det er lige så vigtigt på det her sted.

Bredde - fra bogligt til valgfag og erhvervsrettede linier - Vi har en bredde med både boglige fag, valgfag og nogle erhvervsrettede linier. Vi prøver at være skarpe

Du er altid velkommen: Ring og få en snak!

Du kan ringe til skolen og få en snak med os om, hvordan et du kan få et spændende skoleår på Sydfyns Fri Fagskole. Vi inviterer altid kommende elever til en rundvisning og en samtale, så vi lærer hinanden at kende, og eleven er helt klar på, hvilke muligheder skoleåret byder på. Ring på 6223 1328 eller kontakt os via sydfynsfrifagskole.dk/kontakt

Hvad er en fri fagskole?  

Læs om Sydfyns Fri Fagskole

Hvad er en fri fagskole?  

Læs om Sydfyns Fri Fagskole