Issuu on Google+

Årsskrift for Skårupskolen

ÅRET DER GIK

2012

ÅRSSKRIFT 2012

www.skaarupskolen.dk facebook.com/skaarupskolen


Skårupskolen ved årsskiftet 12 - 13 Skårupskolen er jo på mange måder en gammel dame med en spændende historie og mange traditioner. Rundt om i bygningerne ses stadig gammelt husgeråd og møbler fra en svunden tid. Det synes vi, giver skolen et personligt præg og en atmosfære af tryghed og hyggeligt samvær. Samtidigt lever vi en moderne hektisk hverdag, hvor den enkeltes forventninger til funktionalitet og komfort bliver stadig større. Derfor har vi også gennem de sidste 15 år konstant indrettet skolen efter tidens krav. Forrige år blev undervisningskøkkenet moderniseret for anden gang samtidig med at der kom en ny etage med værelser ovenpå. Og hen over sommeren og efteråret har vi total-renoveret Kavalerfløjens elevværelser og badefaciliteter. Vi er i skrivende stund ved at genindtage og bebo de nye værelser. Rundt om på skolen sker der hele tiden små og store forbedringer – nye gardiner, nye senge og kommoder, nye møbler i alle klasseværelser, maling ude og inde osv. Vi har en velfungerende nyanlagt ridebane, og vi har tilkøbt 3 ha landbrugsjord, som er blevet omkranset af ridesti, hæk og et flot hvidmalet hegn langs vejen. Vi synes selv, vi følger med tiden og har meget flotte fysiske rammer at drive skole i. Den næste store investering bliver elektroniske tavler i alle klasseværelser og arbejds-tablets til de ansatte, så vi også her kan være med helt fremme. Det er en fornøjelse, at vi har muligheden for at iværksætte disse tiltag. Jeg har fra min lejlighed haft 1.parket til at følge byggerierne, og selv om det er dejligt at se skolen udvikle sig, må jeg indrømme, at jeg glæder mig til en periode uden det helt store byggerod – og larm. Dette skoleår er vi gået i gang på vores fire linjer, som har fået en helt central rolle for skolens hele identitet og det tilbud, de unge bliver præsenteret for. Det har gjort indholdet meget mere målrettet erhverv og ungdoms –uddannelser. Højskolepræget er nedtonet og uddannelsesparathed er et nøgleord. I praksis betyder det et skema, hvor linjer og boglige fag ligger først på dagen – og de mere interesseprægede ligger som fritidsfag sidst på dagen. Nogle traditioner holder vi dog som kostskole stadig i hævd. Vi spiser sammen i en god atmosfære, vi begynder dagen med morgensamling, om aftenen er fællesarrangementer; vi har fine middage og tager stadig nordpå hvert år og står på ski. Det er stadig i fællesskab, vi holder skolen pæn og får afviklet de daglige måltider. Årets traditioner som forældredag, idrætsdag, julemiddag, musikfestival, gensynsfest osv. har vi også stadig i årsplanen.


Jeg er glad for traditioner. Der er noget trygt ved gentagelse og der er iboende en fælles forståelsesramme og fælles forventninger til hvad et år på Skårupskolen er. Derfor oplever jeg også, at elever på tværs af årgange har en fælles forståelse, og alle har en fornemmelse af, hvordan det er at gå på Skårupskolen. Jeg er også glad for den udvikling af profilen, vi er i gang med. Som en af de frie fagskoler kan vi hjælpe unge i gang med et meningsfuldt liv. Ved at fokusere på uddannelse og udvikling får vore elever et forspring og rykker frem i køen. Vi er godt i gang med at opbygge et netværk af praktiksteder i nærområdets virksomheder, så elever fra Skårupskolen kan afprøve drømme- erhvervet og derved øge motivationen for at få en uddannelse. Kender du en virksomhed – stor eller lille – der kan rumme en erhvervspraktikant i en uge, hører vi gerne fra dig. En skole med små 20 ansatte og ca. 40 unge mennesker er et levende og livligt sted. På kontoret arbejder Kirsten målrettet med at holde styr på alt det administrative. Det er ikke nogen let opgave at overskue budgetter, sætte sig ind i ny lovgivning, lave lønkørsel, optage nye elever og tale med diverse kommuner om støtte og tilskud. For slet ikke at tale om at skulle holde styr på 20 ansatte… Da der ér stadigt flere opgaver i administrationen, er Lisbeth blevet viceforstander. Hun er især IT-ansvarlig, tovholder i vejledningen og i PR-indsatsen, men har ellers diverse små og store opgaver. På lærerværelset er der også levende og livligt. De seneste par år har vi haft en del lærere på barselsorlov, men i bund og grund er der ikke den store udskiftning i medarbejderstaben. Vi er langsomt blevet flere, men er nu en gruppe mennesker, der kender hinanden godt og som har en fælles forståelse for skolens pædagogiske praksis. De fleste har været med i udformningen af skolens nye profil og føler medejerskab og ansvar for at projektet lykkes. Hverdagen i personalestuen er præget af dårlige vittigheder, sjove anekdoter og konstruktiv tænkning. Det bedste udgangspunkt for udvikling af et godt læringsmiljø for unge mennesker. Jeg er utrolig glad for, at vi er et team, der trækker på samme hammel. Vi er i stadig konkurrence med andre skoleformer, og det er hvert år et betydeligt arbejde at fylde Skårupskolen. Det lykkes kun, hvis skolen har et godt ry. Vores produkt skal være bedre end de andres. Vi er så privilegerede på Skårupskolen, at de unge mennesker, der vælger at være her, er utroligt søde og rummelige. De er meget forskellige, men de accepterer hinandens forskelligheder og hjælper hinanden – sammen er de stærke. Som lærer er det helt fantastisk


Elevholdet dette skoleår er kendetegnet ved deres lyst til at tale og argumentere. Jeg er virkelig glad for at holde morgensamling med en flok elever, der altid er klar med holdninger, når et emne bliver taget op. Vi er ofte for sent færdige, fordi så mange har noget på hjerte. Selv om holdningerne er forskellige, kan vi mødes i samtalen og med respekt tale og lytte. Så føler man virkelig, at skolen er demokratiets vugge. I mit eget liv har jeg rundet et skarpt hjørne, da jeg i september blev 50. Jeg havde en dejlig dag med masser af opmærksomhed. Skønnest var det at blive vækket med sang af skolens elever, som havde taget opstilling i haven under min balkon. Jeg fik nogle dejlige gaver og både kagemand og lagkage. En helt uforglemmelig dag. Tak for det. Vi har jo i år valgt at udkomme med vores årsskrift i elektronisk form. Det har vi taget tilløb til gennem længere tid, for vi synes selv, det er lidt moderne. Der vil være adgang til årsskriftet via hjemmesiden, så du kan altid gå den vej ind og læse det igen. Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år.

Birthe.


2012 blev det år hvor vi for alvor kom i gang med at pudse vores profil af og finde ud af at sætte ord på, hvorfor Skårupskolen kan gøre en forskel. Vi besluttede os for at lave 4 linjer, som stod klar til at blive testet for elevholdet 12-13.

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye Skårupskolen havde vi brug for nogle gode billeder til at illustrere næste skoleår...


Kostskoleliv med aktiv fritid Islandske heste, musik, kreative fag, idræt og bevægelse.

et mod t t e r e ss 10.kla t i di g e m e r f e di n annels d d u s m u n g do

For dig der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. kl.

ÅBENT HUS 12. FEBRUAR 2012 KL. 13-16

www.skaarupskolen.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup Telefon 6223 1328 / post@skaarupskolen.dk

Sådan ser vores nye materiale ud når vi skal præsentere Skårupskolens nye linjer


FOR DIG DER VIL VÆRE NOGET MED MENNESKER! VIA ERHVERVSSKOLEN OG/ELLER DE GYMNASIALE UDDANNELSER

SOSU-HJÆLPER SOSU-ASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PÆDAGOG LÆRER BUTIKSMEDHJÆLPER BUTIKSASSISTENT FRISØR TERAPEUT HOTEL OG FRITIDSASSISTENT

FAG OG BEGREBER DU MØDER: SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION, ANSVAR, SERVICE, OMSORG, PSYKOLOGI, FAGLIG LÆSNING, SYGEPLEJE, PÆDAGOGIK, DE MANGE INTELLIGENSER, SUNDHED FOR ALLE, MOTION OG BEVÆGELSE, LEG OG MOTORIK, SANSER, KREATIVITET FOR BØRN OG VOKSNE, MUSIK, TERAPI, IT, BRAND OG SIKKERHED .....OG MEGET MERE :)


FOR DIG DER VIL VÆRE NOGET MED MAD! VIA ERHVERVSSKOLEN OG/ELLER DE GYMNASIALE UDDANNELSER:

ERNÆRINGSHJÆLPER ERNÆRINGSASSISTENT CATERHJÆLPER CATERASSISTENT GASTRONOM DETAILSLAGTER INDUSTRISLAGTER BAGER KONDITOR MEJERIST RECEPTIONIST TJENER HOTEL OG FRITIDSASSISTENT

FAG OG BEGREBER DU MØDER: SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION, ANSVAR, PSYKOLOGI PÅ ARBEJDSPLADSEN, NÆRINGSBEREGNING, MADLAVNING, SERVERING, MENUSAMMENSÆTNING, HYGIEJNE, BETJENING, STORDRIFT, TILBEREDNINGSMETODIK, IT, FAGLIG LÆSNING, ERGONOMI, MATERIALELÆRE, RENGØRING, BAGNING, MADÆSTETIK ..... .....OG MEGET MERE:)


FOR DIG DER VIL VÆRE NOGET MED DYR & PLANTER: VIA ERHVERVSSKOLEN OG/ELLER DE GYMNASIALE UDDANNELSER

LANDBRUGSUDDANNELSERNE LANDBRUGETS LEDERUDDANNELSER PRODUKTIONSGARTNER VÆKSTHUSGARTNER SKOV- OG NATURTEKNIKER SKOV- OG NATURTEKNIKER GREENKEEPER DYREPASSER

FAG OG BEGREBER DU MØDER: SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION, ANSVAR, PSYKOLOGI PÅ ARBEJDSPLADSEN, OMSORG OG PLEJE AF DYR, FODER, ERNÆRINGSSAMMENSÆTNING, SÅNING, FRØ OG SPIRER, DRIVHUS, SKOVE OG TRÆER, SÆDSKIFTE, ÅRSTIDERNE, PLÆNEPLEJE, IT, HÅNDVÆRK, BRUG AF MINDRE MASKINER, PRODUKTION AF FØDEVARER, SALG, SERVICE ......OG MEGET MERE:)


FOR DIG DER VIL VÆRE KLAR TIL AT FLYTTE HJEMMEFRA: FAG OG BEGREBER DU MØDER:

FOR DIG DER HAR BRUG FOR ET EKSTRA ÅR, FØR DU GØR DIG KLAR TIL AT SIGTE MOD EN BESTEMT UDDANNELSE. TIL DIG DER HAR BRUG FOR MERE STRUKTUR OG OVERBLIK, FØR DU STARTER DIT VOKSENLIV.

SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION, ANSVAR, SELVSTÆNDIGHED, HOLDE HUS, ØKONOMI, FORBRUG, FRITIDSLIV, UDGIFTER, INDTÆGTER, KONFLIKTHÅNDTERING, PROBLEMLØSNING, SUNDHED, IT, FAGLIG LÆSNING. DANSK OG MATEMATIK PÅ INDIVIDUELT NIVEAU. ET KIK IND PÅ DE 3 LINJER MED HENBLIK PÅ ET MULIGT 2. ÅRS FORLØB.


Gøremålsundervisning er den undervisning der foregår mange andre steder end lige foran tavlen. Det er i køkkenet at brøker og mål og enheder får en kobling til virkeligheden. Mange elever siger, at de først helt har forstået matematik, efter der har været med i vores gøremålsundervisning.

DEN NYE KØKKEN


Lille Køkken er taget i brug og fungerer rigtig godt! Køkkenlokalet er blevet så rart at være i, at vi tit afholder mindre arrangmenter og møder herude også, hvis det passer i køkkenets planlægning.

Det gamle køkken, som før var det nye køkken, men som med det nye køkken igen blev til det gamle køkken, blev nu endelig det nye køkken igen.....


DEN ÅRLIGE SKILEJRSKOLE TIL LOFSDALEN

Lofsdalen er snesikkert og det perfekte sted hvor begyndere og øvede skiløbere kan udfolde sig derfor er det også vores foretrukne skisportssted til næste år..


Uanset hvor man vender sig, er der et smukt motiv i Lofsdalen.


Også i det forgangne år var musiklokalet et sted med stort engagement og energi. Eleverne optrådte ved flere lejligheder og deltog selvfølgelig også ved vores årlige festival.


Skolens heste bliver brugt om eftermiddagen, i de timer der hedder “Fritidsfag”. Der er altid mange ting at gøre i en stald og med dyrene, men eleverne bruger også dejlig tid med skolens katte og killinger.

Mens skolens heste kikkede interesseret på, så trak Mettes gamle Fjordhest, Irma, rundt med eleverne på kælke i haven.


Eleverne p책 Sk책rupskolen er altid friske p책 en god fest. Her ses et udpluk af festdeltagerne fra 책rets fastelavsfest.


VI BLEV DEN FØRSTE CITTASLOW-SKOLE.. 2012

FRI FAGSKOLE 10. KLASSE DER GØR OVERGAN GEN FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSU DDANNELSE LETTERE AT OVERSKUE....

PARAT TIL JOB MED MAD, MENNESKER OG DYR & PLANTER Også linjen Flyt Hjemmefra

www.skaarupskolen.dk


Så fik vi sneglen! Svendborgs gode ven, Cittaslowsneglen, blev også vores nye ven. Som symbol på bæredygtighed og med omtanke for naturen, kom vi med i det fine selskab.


Ă…rgang 11-12


Afslutningsfesten


Aktiviteter i haven i forbindelse med introugerne


Kavalerfløjen bygges om. Kavalerfløjen trængte til en fornyelse og vi er rigtig glade for resultatet af det nye byggeri med nye værelser og nye toilet- og baderum.


Sammen med Kulinarisk Sydfyn, Marritimt Center og Udvikling Fyn, var Skårupskolen medarrangør af Danmarks første ”rene” Økologiske Høstmarked. Vi havde ansvar for beværtning af udstillerene og så solgte vi mad og æblejuice frisk fra presseren.


I Skårup glæder man sig over, at en flok friske mennsker, arbejder for at kunne åbne det nu lukkede seminarium op som højskole indenfor en årrække. Det støttede vi selvfølgelig også op om, ved at sælge billig mad på den festlige dag.


HALLOWEEEEN !!!


Birthe Hay Sørensen, Forstander på Skårupskolen, fyldte 50 år. Det blev fejret fra morgenstunden, hvor eleverne vækkede Birthe og Jan med sang foran altanen. Så var der morgenmad med kage til, og senere på lærerværelset kom bestyrelsen på besøg og hjalp med at fejre Birthe med gaver, sang og mere kage.


Når Teiturs mor, Louise Johansen, lærer på Skårupskolen, lige skal kopiere, så er det praktisk at have en skuffe der ikke er alt for fyldt.

Birthe viser alt det tapet frem, som dukkede op under renoveringen af kavalerfløjen. Der er flere tidsperioder repræsenteret.

Også Helle Wichmann blev 50 år. Vi fejrede hende med spontan is-café efter frokosten og en masse sang. Karen elev, fyldte også år, og nød at være med til at hele skolen fik is til dessert den dag.


Det er snart sådan at ALLE kommer omkring Facebook på deres vej rundt på internettet. Næste gang du gør det, så kik ind til Skårupskolen og smid gerne en hilsen. Det er rigtig hyggeligt at høre hvordan gamle elever har det, eller høre hvad andre tænker og siger om Skårupskolen. På Facebook poster vi hver uge nyheder fra skolen - store som små.


Årsskrift 2012