Page 1

Nr 2/2016 Maj

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Läs om kongressen till havs s. 4–7 Gör sjukvården mer skada än nytta för narkomanerna? Läs Rolf Brommes kritiska artikel, s 8–9. Viktig kurs om droger för modersmålslärare i Södertälje, s10–11 Uno Sten - vår nästa hundraåring! s 12–13. Det goda värdskapet med Carl Jan s 14–15 Kursdag om EU med Paul i oktober, s 17

Nytt 2 16  
Nytt 2 16  
Advertisement