Page 1


GroenLinks verkiezingscampagne 2012 Door Kevin Str채ter


Inhoud Onderzoek Geschiedenis GroenLinks, Huidige visie Recente uitingen Bevindingen Concept Situatieschets

Consumenteninzicht en campagneconcept

Campagnemechaniek Campagneschema Uitleg Middelen Creatieve rationale


Onderzoek: Geschiedenis GroenLinks (GL) is een Nederlandse politieke partij van linkse signatuur. GroenLinks zegt een groene, sociale en tolerante politiek te willen nastreven.

GroenLinks is in 1989 ontstaan als een fusie van vier kleine linkse partijen: •

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)

Politieke Partij Radikalen (PPR)

Evangelische Volkspartij (EVP)

GroenLinks heeft op dit moment tien zetels in de Tweede Kamer en vijf in de Eerste Kamer. Sinds 17 december 2010 is de fractievoorzitter Jolande Sap.


Onderzoek: Huidige visie We willen GroenLinks profileren als een partij die zich laat leiden door optimisme en geloof in de toekomst (in plaats van angst voor het nieuwe of onbekende). Centraal staat daarbij dat GroenLinks zich niet richt op de (luxe-)problemen van bepaalde groepen, maar een politiek programma heeft dat rekening houdt met iedereen. De wereld beter achterlaten voor toekomstige generaties vormt daarbij een leidraad.

GroenLinks kiest voor onderscheidende politiek waarin ook niet-materiële waarden van groot belang zijn. Op basis van al die uitgangspunten hebben we gekozen voor het motto ‘Zin in de toekomst’. Deze vier woorden vormen géén verkiezingsleus; ze zijn eigenlijk meer een soort toevoeging aan de naam GroenLinks. Naast het motto is ook een beeldmerk ontworpen waarin het bestaande letterlogo van GroenLinks is opgenomen. Als uitgangspunt is daarbij gekozen voor de (opkomende) zon, als verbeelding van de vooruitgang waar we naar streven.


Onderzoek: Recente uitingen


Onderzoek: Bevindingen Het volgende valt op bij de recente uitingen van GroenLinks:

Uitingen zijn erg ‘grafisch’

Het wordt nooit persoonlijk

Herkenbaar vs. gewenning

Niet altijd geloofwaardig


Concept: Situatieschets “10 januari 2012, Den Haag. Na een kapitale rekenfout van Premier Rutte en minister de Jager zegt de PVV haar vertrouwen in de coalitie op. Het kabinet valt en Nederland maakt zich klaar voor nieuwe verkiezingen drie maanden later.

Het politieke klimaat is de laatste 15 jaar behoorlijk verhard. Naast een flinke ruk naar rechts lijkt het vertrouwen van het Nederlandse volk in het Haagse pluche tot een nulpunt gedaald. Moeilijke tijden dus, voor verkiesbare politici die iets voor ons land willen betekenen. “

In tijden van crisis wordt er veel met ‘vingers gewezen’. GroenLinks doet daar niet aan mee maar presenteert een visie op de toekomst.

Nederland kan meer immers bereiken dan het de afgelopen jaren heeft gedaan.


Concept: Consumenteninzicht en campageconcept

“De Nederlander is positiever dan hij beseft“ GroenLinks zal tijdens de campagne laten zien dat zij

Dit doet GroenLinks door kiesgerechtig Nederland op te

oplossingen biedt en niet mee doet aan de klaagcultuur.

roepen om actie na te denken over Nederland, de toekomst

GroenLinks klaagt niet, maar lost samen met de kiezer de

en over oplossingen voor bestaande problemen. De aange-

problemen op.

dragen oplossingen zullen ook gebruikt worden in uitingen van GroenLinks. Co-creatie speelt dus een grote rol.

Het gaat om een bewustwordingscampagne. Mensen zijn al oplossingsgericht en positief. GroenLinks hoeft het enkel nog maar te laten zien.

De campagne draagt de naam ‘Tijd voor oplossingen‘


Campagnemechaniek

1.1 Introductie posters Op de posters wordt de campagne aangekondigd en verwezen naar de site

1.2. Advertenties Interactieve banners die direct input verwerken en printadvertenties in kranten. 2. Actiesite Alle kanalen komen samen op de site. Dit is dan ook de campagne-drager. Promotie voor de app. Verzamelen data.

www.tijdvooroplossingen.nl

3. App Oplossingen bekijken en aandragen en klachtenteller.

4. Freecards Co-creatie via kaarten die mensen met elkaar of GL kunnen delen

5. Co-creatie posters Posters worden gevuld met de input verzameld via site, app en freecards.


Campagnemechaniek 1.1 Introductieposters

4. Mobiele applicatie

Postercampagne die mensen oproept mee te denken over

Met de gratis applicatie kun je nieuws bekijken, oplossingen

Nederland en hun visie te delen op de website.

van anderen lezen, de ludieke klachtenteller en je kunt foto’s/ filmpjes uploaden met oplossingen.

1.2 Advertentiecampagne online en offline In de advertenties wordt opgeroepen naar de website te gaan

5. Co-creatie posters

of de mobiele applicatie te downloaden en op deze manier bij

Geselecteerde content die via de website, freecards op de

te dragen aan Nederland.

mobiele applicatie is verkregen wordt ingezet op posters waar de ‘bijdragers‘ met naam worden genoemd.

2. www.tijdvooroplossingen.nl De website waarop alle input van alle kanalen gecombineerd en zichtbaar wordt.

3. Freecards Omdat niet iedereen online oplossingen kan aandragen worden mensen ook via de gratis Boomerang cards aangespoord mee te denken.


Middelen: 1.1 Introductieposters

Nederland verdient oplossingen. Denk mee op Tijdvooroplossingen.nl

Nederland verdient oplossingen. Denk mee op Tijdvooroplossingen.nl

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS

Nederland verdient oplossingen. Denk mee op Tijdvooroplossingen.nl

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS


Middelen 1.2 Advertentiecampagne online


Middelen 1.2 Advertentiecampagne online


Middelen 1.2 Advertentiecampagne offline


Middelen 2 Tijdvooroplossingen.nl


Middelen 3 Freecards

Draai om voor de oplossing. www.tijdvooroplossingen.nl www.tijdvooroplossingen.nl

Werk mee aan een beter Nederland, deel jouw oplossing voor een probleem via deze kaart Naam: Probleem:

GroenLinks Postbus 8008 3503 RA Utrecht Oplossing:


Middelen 4 mobiele applicatie


Middelen 4 mobiele applicatie


Middelen 6 Co-creatie posters Oplossing nummer 34 door Ans van Bekum, Hoornaar

“Gewoon mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Niemand wil in een vieze straat wonen” www.tijdvooroplossingen.nl

Oplossing nummer 165 door Murat Becim, Rotterdam

“Meer mensen met OV betekent minder files, minder vervuiling en is goedkoper” www.tijdvooroplossingen.nl

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS

Oplossing nummer 577 door R. Huizinga, Groningen

“Een groenere stad? Geef mij een schep, bloembollen en wat tijd.” www.tijdvooroplossingen.nl

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS

STEM VOOR OPLOSSINGEN GROENLINKS


Creatieve rationale In tijden van crisis wordt er veel met vingers gewezen.

offline gedaan worden maar de campagnedrager is de web-

(Ex-)Regeringspartijen verwijten elkaar het vallen van het

site: www.tijdvooroplossingen.nl. Dit is de campagne website

kabinet maar ondertussen gaat de crisis door. Nederland heeft waarop diverse co-creatie initiatieven zichtbaar worden. niets aan onenigheid en pessimisme. Nederlanders herkennen de problemen maar hebben liever oplossingen. Klagen

Mensen worden via allerlei kanalen uitgedaagd om te

is gemakkelijk, duurzame oplossingen verzinnen is de echte

reageren op stellingen en duurzame oplossingen aan te

uitdaging. GroenLinks is de partij die dat gaat doen. Zoals het

dragen. De input van die acties wordt vervolgens gebruikt in

een volwassen regeringspartij betaamt zal GroenLinks zich

de diverse uitingen (mediavrij: posters, banners, app etc). De

hard maken voor oplossingen en het vormen van een visie op

kracht hiervan is de authenticiteit. De oplossingen worden

de toekomst.

aangedragen door ‘echte’ mensen via o.a. freecards, de website, interactieve banners en een mobiele applicatie. Dat

GroenLinks doet dit samen met kiesgerechtigd Nederland,

maakt het vrijblijvend, herkenbaar, geloofwaardig en krachtig.

want optimisme is niet vreemd voor de Nederlanders. Om de kloof tussen partij en kiezer te verkleinen zal deze cam-

GroenLinks positioneert zich zo als een volwassen en posi-

pagne proberen zo dicht mogelijk bij de kiezer te blijven. De

tieve partij die staat voor duurzame oplossingen.

campagne wordt geïntroduceerd door een serie print- en onlineadvertenties die de potentiële kiezer oproept zijn oplossingen voor een beter Nederland aan te dragen. Dit kan ook


GroenLinks verkiezingscampagne 2012 Door Kevin Str채ter


Concept - GroenLinks verkiezingscampagne  

Fictieve verkiezingscampagne voor GroenLinks 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you