Page 26

Tillsammans för sjövägen Real Time Ferries (RTF) är ett projekt med syfte att optimera transportkedjan mellan land och sjö. Detta möjliggörs genom att samla in realtidsinformation för färjelinjer i Östersjöregionen, som sedan kan delas mellan flera parter. Projektet arbetar även för ökad synlighet genom att lägga fokus på sjövägen som ett alternativ när du som privatperson planerar din resa. Allting samlas in i den så kallade Real Time Ferries-plattformen. Två av partnerna i projektet är Trelleborgs hamn och Viking Line, båda involverade med sina egna kunder i fokus. TEXT EMMA BRASK FOTO KASPER DUDZIK

Punktlighet och passagerare i fokus hos Viking Line För Viking Line är punktlighet en viktig faktor, likaså för deras passagerare. Större förseningar är relativt ovanligt i färjetrafiken, men med vetskapen om att deras resenärer sätter stort värde på att få information även om mindre tidsavvikelser har de givit sig in i Real Time Ferries-projektet. På linjerna Stockholm–Åbo och Helsingfors–

Tallinn arbetar man nu med två olika case utifrån den information som går att hämta från RTF-plattformen. – Det ena caset handlar om aviseringar i bland annat appar. Genom att skapa en helautomatiserad intern process för utskick om tidsförändringar vill vi kunna nå ut till våra bokade och ännu obokade kunder på fler sätt än vi gör idag, säger Jonas Onshagen, biträdande trafikchef på Viking Line. Det andra caset går ut på att synliggöra realtid över fartyg och offentlig trafik i ankomsthamnarna för passagerare som kommit till fots eller med bil. 26 SJÖRAPPORTEN 2/2019

– Realtidsinformationen kommer då synas på skärmar i terminalerna och ombord på fartygen. På så sätt kan våra passagerare enklare planera sin resa mot slutmålet, om nu inte resan med oss är målet. Genom att även involvera transferbussarna till och från hamnarna i Sverige hjälper man passagerarna se om bussen är i tid, och likaså om fartyget är det. Det gynnar även trafikledningen, berättar Jonas. – Att ha förtroende hos våra passagerare är viktig för Viking Line, och det här arbetet är ännu ett led i det. Vi kommer kunna nå ut till fler passagerare snabbare, och med mer exakt information.

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...