Page 20

AKTUELLT

”Sjöfartsverket har en nyckelroll i utvecklingen av svensk sjöfart” Sjöfarten har klivit ut ur skuggan och hamnat högt upp på den politiska agendan. Att flytta gods från land till sjö är numera en prioriterad politisk fråga och Sjöfartsverket har, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (s), en nyckelroll för att göra detta möjligt. TEXT TOBIAS FÄLTH FOTO KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Vilka är det viktigast åtgärderna för att få till en överflyttning av gods från väg till sjö?

– Dels är den nationella infrastrukturplanen väldigt viktig med flera sjöfartsprojekt och dels ska vi inom ramen för godstransportrådet göra en mängd insatser. Det handlar till exempel om omlastningspeng. Nu har vi även fått en nationell samordnare som kommer att ha en viktig nyckelfunktion för att stärka sjöfarten på de inre vattenvägarna och vi har dessutom frågan om eko-bonus samt andra ekonomiska incitament för att stärka sjöfarten. Jag ska också fortsätta att arbeta intensivt med hamnarnas modernisering och digitalisering.

ADAPT 

Sjöfartsverket är ett affärsverk som finan-

sieras till över 70 procent av avgifter som handelssjöfarten betalar till verket och delar av branschen anser att det upplägget bromsar en överflyttning. Delar du den uppfattningen?

– Jag tycker att det är viktigt att sjöfartsbranschen inser att vi har skapat stabilare ekonomiska förutsättning för Sjöfartsverket. Tidigare var verket beroende av tillfälliga anslag och nu har vi istället genomfört höjningar av farledsavgifterna som ger förutsättning för långsiktigt planering. Vi ser samtidigt att vi vänt utveckling för svensk sjöfart. Det finns en framtidstro inom branschen och då ska vi inte börja ändra i strukturer eller former för Sjöfartsverkets verksamhet. Det handlar snarare om att stärka samarbetet med branschen och hitta rätt insatser för att stärka sjöfarten. Jag tycker inte minst att Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén har gjort ett mycket starkt arbete med att effektivisera och leda en modernisering av verksamheten. 20 SJÖRAPPORTEN 2/2019

– Ingen ska tveka på att jag ser att Sjöfartsverket har en central roll för att stärka svensk sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).

Statens andel av Sjöfartsverkets finan-

siering har successivt minskat och det ekonomiska läget anses vara så pass allvarligt att det äventyrar Sjöfartsverkets långsiktiga förmåga att leverera enligt regeringens uppdrag. Hur ser du på det?

– Sjöfartsverket har en nyckelroll i utvecklingen av svensk sjöfart och gör ett starkt arbete i det. Det är klart att man också ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara det uppdraget. Samtidigt ska verket genomlysa sin egen verksamhet och se på vilket sätt den kan utvecklas och effektiviseras framöver. Där vet jag att ledningen gör ett fantastiskt starkt jobb.

TEXT DANIEL LINDBLAD FOTO SJÖFARTSVERKET

Nu har stora delar av Stockholms

skärgård sjömätts för första gången sedan den handlodades i slutet av 1800-talet. Tack vare ekonomiskt stöd från EU har områden där den kollektiva sjötrafiken passerar sjömätts med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure. Sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. – Projektet ADAPT har gett stora resultat och visar varför det är viktigt att just mäta på grunda vatten. Det här gynnar inte bara kollektivtrafiken i de här områdena

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...