Page 18

AKTUELLT På väg uppåt med nya möjligheter och bättre konkurrensläge. Projektledare Andreas Malmström och Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig, tar lätta steg mot framtiden.

Framtidsvind i Ystad Y TEXT OCH BILD AGNE HÖRNESTIG

stad hamn expanderar för att möta framtida miljö- och kapacitetsbehov medan Sjöfartsverket muddrar farleden in till hamnen och bidrar med sjösäkerhetshöjande åtgärder. – Hamnen har ett spännande projekt och behovet är stort av Sjöfartsverkets åtgärder i farleden. Dessa är en förutsättning för att hamnen ska kunna öka sin kapacitet och ta emot större fartyg än i dag, förklarar Johan Wahlström, projektledare.

18 SJÖRAPPORTEN 2/2019

Hamnens kostnad i projektet beräknas till cirka 1 miljard kronor totalt. EU bidrar genom delfinansiering med cirka 250 miljoner kronor. Byggstarten skedde den 7 januari 2019, och färdigställandet är planerat till slutet av 2020. Dagligen sker elva färjeanlöp i Ystad hamn, femton anlöp dagligen sommartid. Färjorna trafikerar Ystad – Polen och Ystad–Bornholm. I fjol reste cirka 2,2 miljoner passagerare med färjetrafiken. Det var cirka 3 800 fartygsanlöp, varav 40 med bulkfartyg som lossade spannmål, pellets och koks.

Profile for Sjöfartsverket

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...

Sjörapporten nr 2, 2019  

Att satsa på sjöfart betyder att vi också behöver satsa på människorna som jobbar och vill jobba i branschen. Hur är det att jobba med sjöfa...