Sjörapporten 4, 2021

Page 24

AKTUELLT Räddningssommar Sommaren är alltid den period av året där Sjöfartsverket och samverkanspartners rycker ut på flest larm. Under juni till augusti genomfördes 944 sjö- och flygräddningsinsatser . Den statistik som tas fram över sommarens insatser är ett viktigt underlag för kommande planering. TEXT: EMMA BRASK

Sommarens räddningsstatistik används för nästa års planering

I

år innebar sommarmånaderna 702 sjöräddningsfall och 242 flygräddningsfall. Fritidsbåtarna dominerar i statistiken, och framför allt under perioder med inbjudande väder när många rör sig på våra vatten. Under juli skedde 345 sjöräddningsfall – alltså fler än 10 per dag i genomsnitt. Annika Vestergård är chef för Sjöfartsverkets natio-

nella sjö- och flygräddningscentral, som ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. – Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. I likhet med fjolåret fortsätter den breda majoriteten av alla inkomna larm att handla om olika fritidsbåtar. Det fina sommarvädret kan tillsammans med fler nyblivna båtägare ha bidragit till denna utveckling, berättar Annika Vestergård . Efter varje sommarperiod

FOTO:

sammanställer Sjöfartsverket kvalitetssäkrad statistik över sjö- och flygräddningsinsatser för juni till augusti. Det är ett viktigt underlag för kommande år, menar Mattias Hyllert , direktör för sjöoch flygräddningen, men är samtidigt noga med att förklara att statistiken bara skrapar på ytan. – Statistiken visar antal insatser, men inte hur allvarlig eller krävande en insats är. Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på enskilda siffror. PR

I VA T

FOTO:

NIC

LA

S

FA

ST

H

Till exempel kan en insats som inleds med ett nöd-

anrop om person över bord vara över på någon minut om personen återfinns av personer i närheten. 24

SJÖRAPPORTEN 4/2021

702 Totalt antal sjöräddningsinsatser juni-augusti 2021

242 Totalt antal flygräddningsinsatser juni-augusti 2021

944 Totalt antal sjö- och flygräddningsinsatser juni-augusti 2021 Här kan du läsa hela sammanställningen

Men samma anrop kan också leda till eftersök i dagar med tiotals insatta flygande och ytgående resurser. – Allvarliga sjö- och flygolyckor inträffar sällan, när man ser till hela land- och havsytan. Mycket av vårt arbete handlar därför om att se till att det finns en effektiv beredskap att både leda och utföra insatser, var som helst och när som helst. Det gör att vårt arbete bara delvis påverkas i svängningarna i antal insatser som inträffar, förklarar Mattias Hyllert. Den publicerade statistiken är rätt grov och över-

siktlig, och är inte alltid så lätt att direkt dra slutsatser av. Men den hämtas ur system som lagrar mycket mer detaljerad data. Bland annat är geografisk plottning av insatser ett av flera underlag som ligger till grund för prioriteringsbeslut av bemanning för till exempel helikopterbaserna. – Genom att informera och vara transparenta skapar vi en förståelse för varför den verksamhet vi bedriver behöver finnas och få utvecklas, säger Mattias Hyllert. – Vidare ger det oss en chans att identifiera förändringar som vi och systemets övriga aktörer behöver anpassa sig till. Både sjö- och flygräddning är ju något vi utför i tät samverkan och genom statistiken får alla organisationer samma kvalitetssäkrade underlag att arbeta vidare med. Under sommaren 2021 inträffade, liksom tidigare

år, flest sjöräddningsinsatser i storstadsregionerna. Flest insatser genomfördes i Västra Götalands län (162 stycken), följt av Stockholms län (146 stycken) och Skåne län (84 stycken). – Trots en viss minskning i antalet sjöräddningsinsatser under sommaren ligger siffrorna fortsatt i linje med snittet för de senaste sex åren. Motorhaverier och grundstötningar utgör tillsammans med snabba väderomslag några av sommarens vanligaste larmorsaker, sammanfattar Annika Vestergård.