Sjörapporten 5, 2021

Page 6

AVGÅNG Simulatorn

Ett unikt kompetensce

FOTO:

AG NE

DS

TR

ÖM

Den ena instruktörstationen, där instruktören övervakar alla bryggorna samt styr hela körningarna. Här kan de ändra väder och vind helt efter önskemål.

6

SJÖRAPPORTEN 5/2021

H

Bertil Skoog är farledsexpert och projektledare på Sjöfartsverket.

TIG

E

bygga upp digitala farleder som kan användas i utvecklingsarbete. Genom att farledens yta, sträckning och utmärkning kan testas i flera steg, med olika typer av fartygsmodeller, last och under olika förhållanden kan både tid och pengar sparas.

ES

A

En vy av simulatorn, här syns Luleå hamn i horisonten på skärmen.

samma, består av ett tiotal simulatorer. Här kan man bygga upp olika miljöer i 3D med flera användningsområden. Simulatorn är ett kostnadseffektivt sätt att testa, utveckla och träna på olika scenarier. Den har ett brett användningsområde inom, lotsutbildning, farledsutveckling, byggprojekt, produkt- och

En viktig nytta är möjligheten att

RN

M

Centret, där flera aktörer är verk-

tjänsteutveckling, och kommunikations- och samarbetsövningar. – Många kommer hit när de ska bygga ut eller ta emot en ny typ av anlöp. Våra egna lotsar kan komma hit och träna på ett specifikt anlöp med en viss typ av tonnage eller komplicerade situationer, berättar Fredrik Karlsson.

Ö

simulatoranläggning har exploderat de senaste åren, och den används inom flera områden, både av oss själva, i samverkan med andra och av externa parter som hyr in sig här, berättar Fredrik Karlsson , innovationskoordinator och ansvarig för simuleringar på Sjöfartsverkets enhet för forskning och innovation. EM

TEXT: MARIA KJELLGREN FOTO: AGNE HÖRNESTIG

– Nyttan med vår FOTO:

Sjöfartsverket simulatoranläggning på Lindholmen i Göteborg bidrar till morgondagens lösningar inom sjöfart och maritim verksamhet. Här finns ett unikt kompetenscentrum för forskning, utveckling, innovation och utbildning.