Page 72

D Kultur  April ”Staterandet har blivit en kul kontrast”

Bok om åländska redaren Gustaf Eriksons motordrivna fartyg

Ulf Ström, sjökapten, som utsetts till Årets manliga statist 2018 på Statistföreningens Guldtackegala.

Bo Limnell har skrivit en bok om den åländske redarkungen Gustaf Eriksons motorseglare och secondhand-motorfartyg fram till 1940-talet.

PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM

Mer pengar för ombyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet MUSEUM Fastighetsbolaget Higab, som

är helägt av Göteborgs Stad och äger och förvaltar många av de byggnader som är karaktäristiska för staden, ansökte i december 2018 kommunfullmäktige om ökade anslag för Sjöfartsmuseet Akvariets om- och tillbyggnad.

Blidösund gör musikkryssningar även i år KRYSSNINGAR Blidösundsbolaget inle­

SJÖFARTSMUSEET AKVARIET STÄNGDE i

september 2018 för om- och tillbyggnad. – Vårt arbete fortsätter nu enligt pla­ nerna. Det nya museet ska stå klart 2021 och visionen är ett museum och akvarium i internationell klass. Målet är en verksam­ het som bjuder på stora upplevelser och en bättre miljö för både besökare, djur och personal, säger Carina Sjöholm. Nästa steg för Akvariets del blir att bör­ ja flytta fiskar och koraller till nya, tillfälliga akvarier i huset. ¶ Pär-Henrik Sjöström

PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM

der årets musikkryssningar med ång­ fartyget Blidösund den 16 maj. Rederi­ et uppger att ”musikbåten” Blidösund i drygt 30 år har gjort skärgårdskryss­ ningar med musik och underhållning i samklang med mat och dryck. Blidösund byggdes 1911 i Göteborg för skärgårdstrafik i Stockholm. Hon uppges vara det sista koleldade ångfar­ tyget i Stockholms skärgård. ¶

ENLIGT HIGABS BERÄKNINGAR skulle ytterligare cirka 40 miljoner kronor behö­ vas utöver det tidigare kostnadstaket på 100 miljoner. Kommunstyrelsen och där­ efter kommunfullmäktige har godkänt de ökade kostnaderna och arbetet med ombyggnationen kan nu fortsätta enligt planerna utan förseningar. – Det är en tydlig signal från politiken att Sjöfartsmuseet Akvariet står för en vik­

tig verksamhet i Göteborgs stad. Alla är nu ivriga att fortsätta arbetet med att få det nya museet på plats, säger Carina Sjöholm, museichef, i ett pressmeddelande.

Destination Gotland tar hållbarhetsstafettpinne MILJÖARBETE Destination Gotland antar utmaningen att äga FN:s stafett­ pinne för hållbarhet under 2019. Sta­ fettpinnen övertas från klädföretaget Imse Vimse. – Vi tar stafettpinnen av flera anledningar. Först och främst för att vi verkligen jobbar hårt med hållbar­ hetsfrågor inom företaget, säger Daniel Panzarfelt, hållbarhetschef på Destina­ tion Gotland, i ett pressmeddelande. ¶

72

GÖTEBORG augusti 1981. Stena Baltica (ex Sveaborg, ex Finnhansa), byggd 1966 av Wärtsilä Helsingforsvarvet, ligger vid kajen efter en charter som logementsfartyg.

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement