Page 7

Välkommen Sympatiska Åland är sjöfart och turism ÅLAND BRUKAR VÄCKA positiva känslor i Sverige, men hur väl känner vi egentligen detta självstyrda örike som hör till Finland men kanske mer påminner om Sverige? Vi kanske vet att Åland enligt lag är enspråkigt svenskt. Men vad alla kanske inte känner till är att ålänningarna vid upprepade tillfällen önskade en återförening med det forna moderlan­ det Sverige. Något som ledde till kompromisslösningen med självstyrelse – en lösning som en stor del av ålänningarna verkar trivas med rätt bra.

”Om jag vore redare skulle detta vara den överlägset finaste utmärkelsen” Läs om Career Event på sidan 21.

MÅNGA SVENSKAR FÖRKNIPPAR nog Åland med kryssningar. Sjöfart och turism utgör

en viktig bas för det åländska välståndet. Men Åland är inte enbart kryssnings- och färje­ sjöfart. Roro och stortank är två andra viktiga sektorer. Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder i detta nummer på en hel del intressant läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. UTMÄRKELSER AV OLIKA slag är vanliga inom sjöfarten. Det finns många olika priser och ibland får jag en känsla av att det kanske mer handlar om att den som delar ut priset vill synas lika mycket som den som får priset – och inget fel med det. Jag tycker emeller­ tid att det finns två priser som är i en klass för sig och det är när sjö­ fartsstudenterna i Göteborg respektive Kalmar röstar fram årets bästa praktikplats. Här är det röster ute på fältet (havet) som talar. RÄTT OCH FEL I April

OM JAG VORE redare skulle detta vara den överlägset finaste

VÄLKOMMET! Svensk Sjöfart presenterar en femårig forskningsstrategi för att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säkerhet, nollutsläpp och social hållbarhet.

utmärkelsen jag kunde få! Och jag hoppas att den inspire­ rar även andra rederier – alla som är duktiga kan ju tyvärr inte få pris – till att ta väl hand om alla dem som gör sin praktik ombord på fartygen. Det finns knappast en bätt­ re inkörsport till sjöfartsyrkena. ¶

TRÖGT! Trots

att så många prisar de inre vattenvägarnas potential verkar det vara långt kvar innan trafik med inlandsfartyg blir ett femte transportslag.

Trevlig läsning! Pär-Henrik Sjöström, chefredaktör REDAKTIONEN

Prenumerera och få 11 nummer för 895:-

Pär-Henrik Sjöström

Henrik Ekberg

Anna Lundberg

Adam Bergman

070-877 26 47 par-henrik@ sjofartstidningen.se

073-695 61 61 henrik@ sjofartstidningen.se

073-642 38 11 anna@ sjofartstidningen.se

073-339 72 30 adam.bergman@ sjofartstidningen.se

En prenumeration på Sjöfartstidningen håller dig uppdaterad om vad som sker i sjöfarten. Vi ger dig de senaste nyheterna, rikligt illustrerade reportage, detaljerade fartygspresentationer och intressanta intervjuer med spännande människor i näringen. www.sjöfartstidningen.se/prenumerera 7

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement