Page 58

C Arbetsplatsen  STEM SHIPPING

TEXT: LINDA SUNDGREN

Mer än ett skeppsmäkleri

Vd. Carl Johan Leijonhielm grundade Stem Shipping 2009 tillsammans med en kollega.

Tioårsjubilerande Stem Shipping har kunder i hela Europa, men vill samarbeta mer med svensk industri. Lugnet råder i Stem Shippings lokaler vid Lilla Värtans strand på Lidingö i norra delen av Stockholm. Företagets skepps­ mäklare sitter vid sina datorer och följer laströrelser och fartygspositioner. Telefo­ nerna är tysta. Men läget kan ändras på ett ögonblick. När som helst kan en last­ ägare ringa med ett uppdrag och då gäl­ ler det att snabbt kunna hitta en lösning. Annars riskerar affären att gå till någon annan. – Det går aldrig att bara luta sig tillbaka och slappna av, säger Erik Hanberger som främst jobbar med frakter på spotmarkna­ den. Man måste hela tiden hålla sig upp­ daterad och vara beredd att agera. Nåbara 24/7 Hur bråttom det är varierar. Vissa last­ ägare har en handfull skeppsmäklare som de ringer till samtidigt och då är det först till kvarn som gäller. Andra ger uppdraget till flera men kontaktar dem i turordning medan en del föredrar att jobba med en och samma skeppsmäklare. För att hänga med i konkurrensen måste skeppsmäklarna vara nåbara dyg­ net runt. Hos Stem finns ett jourschema

som fördelar kvällar och nätter mellan dem. – Eftersom vi har laster som går world wide kan det ringa alla tider på dygnet, säger Erik Hanberger. Ett par gånger i månaden brukar någon höra av sig natte­ tid och ibland behöver man sätta sig vid mejlen en timme eller två innan man kan lägga sig igen. Ansvar hela vägen Stem Shipping jobbar inom tankseg­ mentet 1 000 till 20 000 ton och hante­ rar petroleumprodukter, kemikalier och biobränslen. Precis som andra skepps­ mäklare är deras grundläggande uppgift att hitta lämpliga fartyg till kundernas las­ ter, men de gör betydligt mer än så. – Vi nöjer oss inte med att bara göra en affär och sedan sitta som ett brevlådeföre­ tag och vidarebefordra information mel­ lan våra kunder och rederierna, säger Carl Johan Leijonhielm, bolagets vd och ägare. Vi tar ansvar både före, under och efter skeppningen och försöker att hela tiden förutse och förebygga de problem som kan uppstå längs vägen. Viljan att erbjuda kunderna mer än

300 skeppningar om året Namn: Stem Shipping.

ha in kvinnor i företaget.

hanterar tankfrakter med

Omsättning: 7,2 miljoner 2018.

Huvudkontor: Stockholm.

petroleumprodukter, kemikalier och biobränslen. Förra året var Stem delaktiga i cirka 300 skeppningar.

Antal anställda: 5. Samtliga män, men vd vill gärna 58

Gör: Skeppsmäklare med ett utökat serviceutbud. Nischad mot industrin och

bara en lastbärare var också det som fick Carl Johan Leijonhielm och en kollega att 2009 starta Stem Shipping. Därmed läm­ nade de också den skeppsmäklarfirma de då arbetade för och var delägare i. – Vi ville modernisera och bygga ut servicen, men när vi inte fick gehör för våra idéer valde vi att gå vidare, säger Carl Johan Leijonhielm. Och jag tycker absolut att vi har lyckats med våra föresatser. För att kunna ta ett större ansvar krävs en bredd av kunskap och erfarenheter. Några av Stems skeppsmäklare har läst

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement