Page 53

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 April 2019

B

Saturnus & Mercurius ■■ Produkt- och kemikalietankfartyg (IMO typ 2), konstruerat av FKAB, typ T31 med projektnamn Evolution. Vid konstruktionen av fartygen har stor vikt lagts på energieffektivitet och driftsäkerhet. Även effektiv operation med snabb lossning och lastning samt flexibilitet med elva segregationer ingår i konceptet. Saturnus går på en långtidscharter för norska Esso och Mercurius för Preem.

ADAM BERGMAN

ADAM BERGMAN

ADAM BERGMAN

Interiörer från bryggan, maskinrum och kontrollrum. IMO nr......................... 9816529 (Saturnus)/9816531 (Mercurius) Varv..................................... AVIC Dingheng Shipbuilding Ltd, Kina Nybyggnadsnummer..........................................AD0030/AD0031 Leverans.................................22 november 2018/28 januari 2019 Beställare...................................................Sirius Rederi AB, Donsö Flagg (hemmahamn)............................................ Sverige (Donsö) Klass.................. Bureau Veritas I, +HULL, +MACH, Oil Tanker ESP Chemical Tanker IMO Type 2, Unrestricted navigation, Ice Class 1A, +AUT-UMS, MON-SHAFT, SYS-NEQ-1, AVM-DPS, Inwatersurvey, Cleanship, BWT, Green Passport, EWCT. ■■ Dimensioner och tonnage Längd, ö a.............................................................................. 119,9 m Bredd.......................................................................................19,6 m

Djupgående.............................................................................. 7,2 m Brutto........................................................................................6 957 Netto........................................................................................ 2 700 Dödvikt................................................................................... 7 998 t ■■ Kapacitet Lasttankar (100 %)............................................................9 775 m3 Antal hytter................................................................................... 15 ■■ Maskineri Huvudmaskin.....................................MAN 6S35ME-B 9.5 HPSCR Effekt (varvtal)........................................ 4 500 kW (144 varv/min) Servicefart............................................................................13 knop

53

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement