Page 46

B Reportage  ECKERÖ Rederiaktiebolaget Eckerös fartyg ■■ Birka Cruises: Kryssningsfartyget Birka Stockholm, byggt 2004. ■■ Eckerö Linjen: Färjan Eckerö, byggd 1979. ■■ Eckerö Line: Färjan Finlandia, byggd 2001. ■■ Eckerö Shipping: Roro-fartygen Exporter, Transporter och Shipper, byggda 1991, 1991 och 1992.

i sig men vi kan inte påverka hur de ligger. Det är både vågor och vindpåverkan som vi måste ta hänsyn till när vi planerar för nästa färja. Han säger att rederiet i flera år mycket aktivt har letat efter fartyg. Färjor som dels är relativt nya, dels uppfyller rederiets kriterier, finns inte på marknaden. Det gäller alltså att hitta ett fartyg som kan konverteras för linjens behov. – Vi har försökt bygga om det mesta på ritbordet, men vi kommer alltid tillbaka till det faktum att vårt behov av en enorm cateringkapacitet och stor passage­ rarkapacitet är ovanligt för existerande dagfärjor med relativt små dimensioner. Vi har också ett ganska litet behov av bilkapacitet i relation till passagerarkapacite­ ten.

Trots att byggnation av ett nytt fartyg, skräddarsytt för linjen, skulle vara möjlig, anser Björn Blomqvist att detta inte är det bästa alternativet. – Eftersom Eckerö är i så fint skick och passar bra för linjen har vi absolut inte bråttom. Om det blir ett nybyg­ ge ligger ett slutligt beslut många år fram i tiden och det ser vi som en plan B. Om vi däremot hittar ett lämpligt och bra begagnat fartyg är vi beredda att slå till snabbt. Hittills har det varit vår melodi att köpa bättre begagnat och det har gått väldigt bra. Det är främst andrahandsvärdet på ett nybygge som Björn Blomqvist ser som ett problem. Det nybygge som Eckerö Linjen skulle behöva skulle bli relativt kort men brett för att inrymma nödvändig kapacitet men ändå kunna utnyttja befintliga hamnar utan att göra helt orimliga ombyggnationer. – Om vi skulle gå in för ett nybygge är den stora frå­ gan hur unikt det lönar sig att göra det. Det är korkat att inte anpassa ett nybygge till 100 procent till sin trafik om man ska ha det i 50 år. Samtidigt kan man argumentera att det är riskabelt att bygga en ny färja för 100 miljoner euro som ingen annan vill ha. Helst skulle man ju byg­ ga en båt som är helt perfekt för oss och som även alla andra vill ha. ¶

Come aboard

We seek talented individuals with shipyard experience who want to help us make a difference in the world. Right now we’re looking for Product Specialists and Technical Advisors to join our dedicated Alfa Laval PureBallast team. Read more and apply at www.alfalaval.com/career/vacancies

46

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement