Page 30

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Ökad säkerhet med cykelställ på hjul Ett cykelställ på hjul har höjt säkerheten och minskat förseningarna på Stena Lines Polenfärjor och nu sprids innovationen till andra fartyg i rederiet. I fjol belönades upphovsmännen bakom cykelvagnen med 15 000 kronor av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Sommartid är det populärt bland M/S Stena Visions passagerare att ta med cykeln ombord. Fartyget trafikerar linjen Karlskrona Gdynia och upp till 50 cyklar per avgång är inget ovanligt. Men hanteringen är långt ifrån oproblematisk. Traditionellt har cyklisterna rullat på färjan på samma lastramp som bilar och lastbilar, med alla de säkerhetsrisker det innebär. Policyn har visserligen varit att den tunga trafiken stoppas när cyklisterna ska på, men tidsbrist har ökat risken för olyckor. – För några år sedan var det en sexårig flicka som halkade med cykeln på bildäck och var nära att bli påkörd av en lastbil. Då insåg vi att något måste göras, berättar Christian Jildermark, en av tre upphovsmän bakom cykelvagnen.

”Dessutom kan vi ge dem ett mycket mer positivt bemötande” Christian Jildermark började skissa på en lösning och kom fram till att ett cykelställ på hjul borde kunna fungera. När han kort därefter bytte fartyg inom rederiet togs arbetet med cykelstället över av Stena Visions befälhavare, Christer Menfors, och Stena Lines operative chef i Östersjön, Anders Sjöblom. Tillsammans med ett företag i Småland utvecklade de den cykelvagn som numera används i hamnarna i Gdynia och Karlskrona. När cyklisterna anländer till hamnen hänger de upp sina cyklar i stället och låser fast dem. Därefter går de ombord tillsammans med övriga passagerare via terminalen för att sedan hämta ut cykeln i nästa hamn. – Den stora vinsten är den ökade säkerheten, säger Christer Menfors. Men det går också fortare att lasta vilket gör att vi kan sänka hastigheten på överfarten och det är bra för miljön.

Cyklisterna hänger själva upp sina cyklar på vagnen.

Alla vinner på den här lösningen. Anders Sjöblom instämmer och tillägger att även servicen i hamnen gentemot passagerarna förbättrats med cykelstället. Cyklisterna behöver inte längre stå ute i regn och rusk och vänta på färjan utan kan slå sig ner i en torr och varm terminalbyggnad tills fartyget kommer. – Dessutom kan vi ge dem ett mycket mer positivt bemötande. Förr fick vi springa runt på kajen och tala om för dem vad de inte fick göra. Nu kan vi istället hänvisa dem till cykelvagnen och visa hur de låser fast cykeln, säger Anders Sjöblom. Stena Line har införskaffat åtta cykelvagnar som används av M/S Stena Vision och M/S Stena Spirit som trafikerar samma linje. Men fler fartyg inom rederiet har visat intresse för cykelvagnen, bland annat i Holland, Skottland och Göteborg.

Christian Jildermark, Anders Sjöblom och Christer Menfors. christian_jildermark@hotmail.com, anders.sjoblom@stenaline.com och christer.menfors2@stenaline.com

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS Belöning 2020

Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en förbättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss tillhanda senast 31 oktober 2019. Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement