Page 25

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 April 2019

SIMON EGLER, SJÖFARTSVERKET

Skonsam. Padel är en relativt skonsam och enkel racketsport som snabbt spridit sig i Sverige de senaste åren. Sjömansklubben i Norrköping har köpt in material och erbjuder gärna transport till och från sporthallen för besättningar som vill spela. Bilden visar en turnering som utspelades mellan besättningsmedlemmar på bogserbåtarna Skuld och Dynan samt representanter från Sjömansservice och Sjömanskyrkan.

A

Ny kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus FOLK OCH FÖRETAG I oktober blir det

vaktavlösning på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Sjökapten Karl Karell har utsetts till Christer Nordlings efterträda­ re och börjar som kanslichef i oktober. Karl Karell är är en redan bekant syn för den som brukar vara med på stiftelsens belöningsdag, där han i egenskap av ordförande för gransk­ ningsgruppen föredrar mottagarna av belöningarna. – Jag har ju levt i Stiftelsens värld sedan 2008, och känner väldigt starkt för deras uppgift i Sveriges sjöfartssam­ hälle. Jag känner mig stolt och hedrad över att få fortsätta i Christer Nordling fotspår. Jag har jobbat med honom i många år i stiftelsen och han har gjort ett otroligt bra jobb och han har lyft fram stiftelsen på ett bra sätt, den var inte riktigt så känd tidigare, säger Karl Karell till Sjöfartstidningen. ¶

WORLDWIDE CLASSIFICATION AND RELATED SERVICES

SATURNUS

Classification, Certification, Surveys & Approval Quality, Environmental, Health & Safety Management Technical and Technological Innovation: Energy Efficiency & Environmentally Friendly Solutions

veristar.com / bureauveritas.com / bureauveritas.se

25

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement