Page 21

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 04, 26 April 2019

Vinga Safir prisas som årets praktikfartyg PRIS På Career Event, som anordnades av

Studentföreningen Lambda på Sjöfarts­ högskolan i Kalmar den 3 april, fick Per Hansson, vd på Vinga Ship Management AB, ta emot priset för årets praktikfartyg Vinga Safir. Studenterna i Kalmar röstade fram denna produkttanker om 2 653 dwt som opereras av Vinga Ship Management AB. Sjöfartstidningen når en glad Per Hansson på telefon i bilen på väg från Kal­ mar till Göteborg: – Det är väldigt roligt att bli uppmärk­ sammad på det här viset. Det är ju en tuff konkurrens med alla båtar som finns och känns bra för mig, men det är besättning­ en som ska ha en stor eloge. Det är med­ arbetarna som jobbar på båten som har gjort ett gott jobb. Fartyget röstades fram genom att alla

studenter som gjort praktik fick en frå­ gan om vilka fartyg de tyckt bäst om och varför. Därefter analyserades svaren och Vinga Safir valdes ut till årets praktikfar­ tyg. Per Hansson berättar att fartyget alltid erbjuder plats för elever. – Vi kan bara ha en elev då vi inte har utrymme till fler på Vinga Safir. Det är en liten båt. På ett fartyg som Vinga Safir får elev­ erna delta i de flesta jobb som finns. – Det är mest nautiker och de är med på alla jobben som görs på däck. Jag tror att det är lärorikt och en god erfarenhet att få vara på de mindre fartygen och göra praktik. Det är mycket ”hands on”. Det kan vara upp till fem bunkeroperationer på en dag, säger Per Hansson. ¶ Pär-Henrik Sjöström

A

20:e gången gillt för Career Event UTBILDNING I början på april genom­

förde studenterna på Sjöfartshögskolan Career Event för 20:de gången. Nytt för i år var pris för bästa praktikplats. – Det gick jättebra och vi är så klart väldigt nöjda, säger Ellinor Brandt, projektledare för den grupp studenter som koordinerat projektet, när Sjö­ fartstidningen når henne dagen efter mässan och banketten. Career Event anordnades för för­ sta gången för 20 år sedan och grun­ daren Björn Brödje fanns på plats vid invigningen. Enligt honom startade de mässan i en tid då TAP-avtalet precis kommit till och det mesta såg mörkt ut. De ville då göra något för att hjälpa till. Enligt Ellinor Brandt betyder mäs�­ san fortfarande mycket för skolan. – Den är väldigt viktig. Den gör att vi på skolan får kontakt med företag som vi annars kanske haft svårt att få kontakt med. ¶

MAKE SMARTER ENVIRONMENTAL COMPLIANCE DECISIONS SAFETY LEADERSHIP

www.eagle.org/environmentalcompliance

DRIVING SUSTAINABILITY © Stefano Garau/Shutterstock

21

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement