Page 14

A Aktuellt  April HENRIK EKBERG

Femte transportslaget. Johan Lantz och Anna Hammargren höll i miniseminariet om pråmar i slutet av mars.

”Pråmtrafik ska inte betraktas som sjöfart utan som ett landbaserat transportslag” JOHAN LANTZ, Avatar Logistics.

Manifesterar för pråmar PRÅMTRAFIK  Pråmmanifest släppt med åtgärder som

ska få fart på pråmtrafiken i de inre vattenvägarna.

I höstas blev det klart att pråmaktören Avatar Logistics köper sitt första fartyg och tillsammans med Sand & Grus AB Jehan­ der börjar trafikera Mälaren och centrala Stockholm. Som ett nästa steg arrangerades i slutet av mars ett miniseminarium där nämnda bulkfartyg Jehander 1 visades upp för åhörarna vid Hammarby kaj. – Samhället säger att vi inte kommer att nå transportsektorns miljömål med att minska utsläppen med 70 procent fram till 2030. Samtidigt ökar trafiken. Trafikverket säger att vi kanske kan nå halvvägs, och att det kommer att krävas en förändrad inriktning. Vi säger: utnyttja pråmtrafi­ ken i citylogistiken och i de inre vattenvä­ garna, inledde Anna Hammargren, marin konsult, som tillsammans med Avatar Logistics arrangerade fredagsmötet. Fokus för mötet låg i första hand på 14

bulk, men Anna Hammargren poängte­ rade att även containrar, tank och roro är segment som lämpar sig för pråmtrafik. Preem tar pråmen Detta blev tydligt när vd:n för Avatar Logistics Johan Lantz redogjorde för aktu­ ella businesscase. Ett av dem är Preems projekt att frakta bränsle med pråm mel­ lan Göteborg, Lysekil och Karlstad. Ett projekt som har grusats på grund av att sträckan mellan Göteborg och Lysekil inte är klassad som inre vattenväg. – Men nu har Transportstyrelsen gett ett förslag till regeringen att klassa detta område som inre vattenväg om man kör på en ny farled innanför Tjörn och Orust. Det här har också Sjöfartsverket börjat tit­ ta på. Så det känns lite som att Trafikver­ ket och Transportstyrelsen så smått börjar hänga på detta nu.

Nästa case rörde Mälarhamnar och nya Stockholms Norvik där containerfee­ der-trafik diskuteras i de inre vattenvä­ garna från Norvik till Västerås och Köping. Något som Carola Alzén, vd på Mälarham­ nar, förstås välkomnar. – Det finns oerhört mycket containeri­ serat gods som skulle kunna gå vattenvä­ gen. Vi står helt redo att ta emot mer voly­ mer. I Norge är de avundsjuka på att vi har Mälaren. Men vi måste ju utnyttja vattnet, menade hon. På plats vid Hammarby kaj var bland andra politiker från trafikutskottet, pråm­ experter från Holland, Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén och nye samordnaren Pia Berglund. – Pråmtrafiken ingår i mitt uppdrag och det första jag ska göra nu är att kart­ lägga kajer och omlastningsytor i hela lan­ det. Vi ska även ta fram en särskild hand­ lingsplan för pråmtrafiken, mycket av kunskapen som krävs för att ta fram den finns här i dag, sa Pia Berglund. Behöver impementeras helt En hel del återstår dock för politiker och myndigheter att besluta om. Detta finns samlat i ett färskt pråmtrafikmanifest som delades ut på fredagen. Först och främst måste regeringen klubba igenom pråmtra­ fiken som ett femte transportslag, ett land­ baserat sådant, skilt från övrig handels­ sjöfart och med Trafikverket som ansvarig myndighet. Man vill även se en avgiftsbe­ frielse från farleds- och lotsavgifter. – Även om det grundläggande tekniska EU-regelverket infördes i Sverige 2014 så har vi ännu inte fullt ut implementerat regelverket. Som till exempel lots- och myndighetsfrågan. Pråmtrafik ska inte betraktas som sjöfart utan som ett land­ baserat femte transportslag, sa Johan Lantz. ¶ Henrik Ekberg

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement