Page 11

Aktuellt Nyheter  SID 12

Kalendern  SID 19

Citerat  SID 23 Teknik  SID 26

A Krönikan  SID 28 ANNA LUNDBERG

Nya inslag i basic safety

SÄKERHET  Alla som tar en basic safety-kurs ska lära sig om god arbetsmiljö

fri från kränkningar, om Johan Hartler på Chalmers får som han vill. SID 12

▶ 11

Profile for sjofartstidningen1905

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Sjöfartstidningen nr 4 2019  

Inför Sjöfartens dag i Mariehamn har vi besökt Åland och bjuder på gott om läsning om den åländska sjöfarten och dess förutsättningar. Den å...

Advertisement