Page 1

sjöbefälen

TIDSKRIFTEN

F Ö R S J Ö B E F Ä L U T G I V E N AV S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N N R 5 S E P T E M B E R 2 014 Å R G Å N G 3

LEDARNA

har sagt upp anslutningsöverenskommelsen FARTYGSKATASTROFEN I SYDKOREA

Befälen ombord anklagades för mord CAPTAIN SULEIMAN

One of 40 000 Syrian refugees in Sweden

VALET

VAD VILL RIKSDAGSPARTIERNA MED SJÖFARTSPOLITIKEN?

SJ ÖB E FÄL SFÖR E NI NGE N M AR I TI M E OFFI C E R S’ ASSOC I ATI ON

SJ OB E FA L S F O R E N I N G E N . S E

Profile for Sjöbefälen

Sjöbefälen Nr 5 - 2014  

Tidsskriften för sjöbefäl, utgiven av Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälen Nr 5 - 2014  

Tidsskriften för sjöbefäl, utgiven av Sjöbefälsföreningen.

Advertisement