Page 1

Ook nuttig voor andere gebruikers !

VLAAMSE VERSIE!


Schooljaar 2009-2010 Copyright Plantyn Uitgevers 2009 Motstraat 32 2800 MECHELEN (015) 36 36 36 www.plantyn.com www.ambrasoft.be helpdesk@plantyn.com AmbraSoft Postbus 384 | 1600 AJ Enkhuizen tel. +31 (0)228 321629 | fax. +31 (0)228 321630

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 2


INHOUDSOPGAVE 1. Schoolpakket 0910 2. Schoolpakket 0910 3. Schoolpakket 0910 4. Schoolpakket 0910 5. Schoolpakket 0910 6. Schoolpakket 0910 7. Schoolpakket 0910

Een totaalpakket voor rekenen en taal Installeren van de software Het pakket in vogelvlucht Het pakket instellen op schoolniveau Het pakket instellen op klasniveau Het pakket in de hoogste versnelling Informatie en ondersteuning

1. Schoolpakket 0910

03 05 07 10 14 17 19

Een totaalpakket voor rekenen en taal

Het Schoolpakket van AmbraSoft is hét pakket bij uitstek om de bestaande reken- en taalmethodes op uw school te ondersteunen, aan te vullen en uit te breiden. Jaarlijks verschijnt er een nieuwe versie van het Schoolpakket. Uw school is in goed gezelschap; momenteel werken er meer dan 5.400 scholen met deze educatieve software. Deze brochure laat u in vogelvlucht kennismaken met het nieuwste Schoolpakket - SP 0910 - en met de ontwikkelaar en producent: AmbraSoft.

AmbraSoft heeft zich versterkt Het team van AmbraSoft bestaat voor een groot deel uit mensen met een gedegen onderwijsachtergrond. Onze eigen kennis van het onderwijsveld zorgt ervoor dat wij in staat zijn om programma’s te maken die naadloos aansluiten bij de huidige manier van lesgeven. AmbraSoft maakt sinds juni 2008 deel uit van Noordhoff Uitgevers, de grootste educatieve uitgeverij van Nederland. Voor Vlaanderen maakt AmbraSoft deel uit van Plantyn. Uitgeverij Plantyn maakt leermiddelen en educatieve spellen voor het basisonderwijs en ondersteunt het gebruik daarvan. Het Schoolpakket past daar prima bij en is een logische aanvulling op het educatieve aanbod van Uitgeverij Plantyn. De kennis van het onderwijsveld die bij Plantyn aanwezig is, heeft er voor gezorgd dat Schoolpakket 0910 goed is en dat het Schoolpakket in de komende jaren alleen nog maar beter kan gaan worden en verder wordt afgestemd op de Vlaamse onderwijswereld.

Het Schoolpakket: multifunctioneel voor alle partijen Het Schoolpakket is de verzamelnaam voor een serie softwareprogramma’s op het gebied van rekenen en taal. Er zijn programma’s voor de leerling, maar ook voor de leerkracht. In het Schoolpakket wordt gewerkt aan de ontwikkeling van diverse basisvaardigheden. Het leerprogramma zorgt ervoor dat de leerlingen uitvoerig en gevarieerd kunnen oefenen met de lesstof, waarvan wij vinden dat zij deze

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 3


minimaal dienen te beheersen. Dankzij het intelligente leerlingvolgsysteem (LVS) werkt iedere leerling automatisch op het juiste niveau.

Flexibel maatwerk voor leerling en leerkracht Bij het maken van het Schoolpakket stonden ons twee doelen duidelijk voor ogen. Enerzijds moet het pakket voor leerlingen speels, leuk en leerzaam zijn en genoeg uitdagende oefenstof bieden om jarenlang mee te kunnen werken. Anderzijds moet het pakket gebruiksvriendelijk zijn, zowel voor leerling als voor leerkracht. Bovendien moet het pakket in staat zijn de lesstof van de gebruikte schoolmethodes op een flexibele manier aan te vullen. Ons team is geslaagd in het verwezenlijken van al die doelstellingen! De leerlingen zullen met plezier werken aan de gevarieerde opdrachten. De vele herkenbare situaties (uitgebeeld door de digitale studievriendjes Tom en Tamira), de mooie afbeeldingen en de speelse en verrassende situaties voorkomen dat de aandacht verslapt. De leerkracht ervaart vooral het gemak van het unieke leerlingvolgsysteem, het automatisch werken op het juiste niveau door ieder kind, de oefenstof op de werkbladen, de intelligente Hulp Op Maat én de handige Sessieplanner! Door deze onderdelen is het Schoolpakket precies op maat te gebruiken. Het is ook geen probleem om het pakket een bepaalde periode links te laten liggen, want op ieder moment kan moeiteloos de draad weer worden opgepakt, precies op de plek waar gestopt was.

Degelijke didactische onderbouwing De software van het Schoolpakket is methodeonafhankelijk en daardoor inzetbaar op nagenoeg alle scholen. Uw reken- en taalmethodes vormen uiteraard het belangrijkste materiaal om les te geven aan de leerlingen. De lesstof van het Schoolpakket is aanvullend en zorgt ervoor dat alle leerlingen van uw school een bepaald basisniveau onder de knie krijgen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om extra in te oefenen op maat van de Plantyn methodes Taalsignaal en Octoplus. Onze eigen didactische visie is bijna een methode op zich, maar sluit altijd nauw aan bij de gehanteerde didactische werkwijze van nu. Een perfecte afstemming op het persoonlijke niveau van iedere leerling staat centraal. Daarnaast wordt de oefenstof altijd in een zinvolle en brede context aangeboden. Automatiseren van de basisvaardig- heden staat voorop, maar nadenken over het ‘hoe en waarom’ vult dit automatiseren regelmatig aan.

Informatie speciaal voor de ICT-coördinator Deze handleiding hebben wij speciaal geschreven voor u. Als ICT-coördinator bent u de schakel tussen de systeembeheerder (die de software moet installeren of u doet het zelf) en de leerkrachten (uw collega’s die daadwerkelijk met het pakket gaan werken). In deze handleiding willen wij u informeren over de te

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 4


nemen stappen voor het (laten) installeren van de software. Tevens laten wij zien welke elementen van het Schoolpakket 0910 uw specifi eke aandacht vereisen. Wij hebben het Schoolpakket met veel enthousiasme, vakkennis, eigen praktijkervaring en inzicht samengesteld. Aan u de taak om het pakket te gaan gebruiken. Vertrouw op uw eigen vakmanschap en laat ons Schoolpakket een bron van inspiratie zijn!

2. Schoolpakket 0910 Installeren van de software Het Schoolpakket 0910 is – zoals de naam al aangeeft – bestemd voor het schooljaar 2009-2010. Jaarlijks werkt u met een nieuwe versie van het Schoolpakket, waarbij het vorige pakket de basis vormt van de actuele ontwikkelingen binnen het nieuwe pakket. Hebt u al eerder met een Schoolpakket gewerkt (versie 0809), dan zult u merken dat SP 0910 precies verder gaat waar het vorige pakket is geëindigd. Dat geldt zowel voor de herkenbare werkwijze als voor de behaalde resultaten van uw leerlingen. Het beste tijdstip om Schoolpakket 0910 te (laten) installeren Aangezien het Schoolpakket door alle leerkrachten en door alle leerlingen een schooljaar lang gebruikt wordt, is het bepalen van het juiste installatietijdstip van belang. Na aanschaf van het Schoolpakket kunt u ervoor kiezen dit onmiddellijk te laten installeren, maar met een goede voorbereiding kan uw school meer rendement uit het pakket halen. Onderstaand voorbeeld kunt u gebruiken als leidraad voor het bepalen van het juiste installatietijdstip. Wat is uw beginsituatie?  Uw school werkt momenteel met SP 0809 o

In uw geval heeft u - in het kader van uw Schoolabonnement - SP0910 ontvangen.

o

• Direct installeren is aan te bevelen als u en uw collega’s al vaardige SP-gebruikers zijn. De overgang naar het nieuwe pakket zal dan vlekkeloos verlopen, want iedereen pakt moeiteloos de draad op waar hij of zij gebleven is.

o

• Wilt u liever nu nog rustig doorwerken met de programma’s van het huidige Schoolpakket 0809? Installeer SP 0910 dan vlak voor een vakantie, zodat uw school direct na de vakantie met het nieuwe pakket aan de slag kan gaan.

 Uw school werkt nog niet met een Schoolpakket o

In uw geval hebt u onlangs onze software aangeschaft en is SP 0910 een eerste kennismaking met het fenomeen “Schoolpakket”. Wij adviseren u om het pakket niet direct te( laten) installeren. Vergroot eerst uw eigen parate kennis door uitgebreid met de meegeleverde leerkrachten-dvd-rom aan de slag te gaan. Deze bevat een complete versie van het Schoolpakket. Deze kunt u eenvoudig zelf installeren, hetzij op een com-

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 5


puter op school, hetzij op uw eigen computer thuis. In overleg met uw collega’s bepaalt u het moment waarop daadwerkelijk met het nieuwe pakket gewerkt gaat worden.

Een goede voorbereiding door uw systeembeheerder U heeft de originele software en uw schoolgebonden licentiecode nodig. De schoolsoftware bevindt zich op een DVD in de kartonnen box. De code heeft u bij de zending van ons ontvangen. Uzelf of uw systeembeheerder kan gebruik maken van de software en van de installatiehandleiding. Het meegeleverde “Stappenplan” is een handige leidraad als u nu al werkt met SP 0809. Uw Schoolpakket wordt hiermee op de meest efficiënte wijze opgewaardeerd naar versie 0910. De installatiehandleiding én het Stappenplan bevinden zich in de box met de software. Schoolpakket 0910, flexibel inzetbaar De aanduiding “0910” is niet meer dan een richtlijn. Dit Schoolpakket is in ieder geval in het schooljaar 2009-2010 te gebruiken. Maar niets weerhoudt u ervan om eerder met het pakket te werken, of om pas in de loop van het schooljaar 0910 gebruik te gaan maken van dit pakket. U hebt gekozen voor het Schoolpakket in de meest brede zin van het woord, een pakket waarmee uw leerlingen jarenlang hun basisniveau op het gebied van rekenen en taal kunnen verbeteren en versterken. Ieder schooljaar ontvangt u een nieuwe versie van dit pakket. Voortaan voor de zomervakantie. Door die jaarlijkse update kunnen uw leerlingen altijd beschikken over de meest recente programma’s. In het jarenlange gebruik van het Schoolpakket maakt het niet veel uit of u een bepaalde jaargang (een bepaald Schoolpakket) langer of korter inzet. Doordat u continu werkt met het Schoolpakket, zijn voor uw leerlingen dus ook altijd de programma’s van het pakket voorhanden. Er is altijd een Schoolpakket aanwezig op de computers binnen uw schoolnetwerk en u kunt zelf bepalen wat voor uw school het meest gunstige tijdstip is om over te stappen op een nieuwere versie. Elke nieuwe versie heeft uiteraard nieuwe uitbreidingen die de moeite zijn om de overstap te maken. Zo kunt u het nieuwe Schoolpakket leren kennen In de kartonnen box treft u een aparte dvd-rom aan, bestemd voor de leerkracht (en bestemd voor u, als ICT-coördinator). Deze dvd-rom kunt u eenvoudig zelf installeren. (daar hebt u uw systeembeheerder niet voor nodig.) De leerkrachten-dvd-rom bevat een volledige versie van SP 0910, die u desgewenst op uw thuis-PC of op een computer op school kunt installeren. Het pakket wordt stand-alone geïnstalleerd en werkt met een eigen, afgeschermde database. U kunt SP 0910 volledig verkennen aan de hand van deze leerkrachtversie. Praktische verkenning met de leerkrachten-dvd-rom Installeer nu de leerkrachten-dvd-rom. De verdere informatie in deze handleiding komt het best tot z’n recht als u deze doorneemt, terwijl u plaatsneemt achter de computer. Met behulp van de vele screenshots op uw beeldscherm kunt u de praktijkvoorbeelden direct toepassen.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 6


3. Schoolpakket 0910

Het pakket in vogelvlucht

Een compleet pakket voor rekenen en taal! Dat is het Schoolpakket. Maar wat zit er nu exact in? Welke onderdelen kunt u verwachten? Wij praten u graag even bij op deze informatieve pagina’s. Zo maakt u in vogelvlucht kennis met SP 0910. Sturen vanuit het Hoofdmenu Het Schoolpakket vraagt circa 700 MB schijfruimte op de server en zo’n 100 MB schijfruimte op ieder werkstation. SP 0910 is namelijk een zeer omvangrijk pakket! Dit pakket kunt u eenvoudig starten via één snelkoppeling op uw bureaublad die verwijst naar het centrale Hoofdmenu. Vanuit dit centrale startpunt vindt de leerling, na het selecteren van de juiste groep, de juiste oefenstof. De leerkracht kan vanuit deze centrale locatie het gehele Schoolpakket overzien en het pakket desgewenst aanpassen en bijsturen.

Start SP 0910 en selecteer de juiste klas

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 7


De leerlingen kunnen werken aan de diverse vakgebieden. Op deze afbeelding staat het tabblad voor Octoplus reeds uitgeschakeld. (Dit kan u eenvoudig zelf doen)

De vijf vakgebieden De oefenstof binnen het Schoolpakket is verdeeld over een vijftal vakgebieden: • Rekenen • Tafels • Taal • Werkwoorden • Ontspanning

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 8


Standaard staat hierbij als zesde mogelijkheid de keuze om de oefeningen te maken zoals ze worden aangeboden binnen de Plantyn methode Octoplus voor wiskunde. Iedere groepsleerkracht is geheel vrij om een keuze te maken tussen deze vakgebieden en kan daarnaast ook ieder vakgebied geheel naar eigen inzicht en wensen instellen. De exacte omvang en inhoud van de vakgebieden wordt in deze handleiding niet beschreven. Het Studiecentrum biedt u daarover meer informatie.

Het leerkrachtenscherm De leerkracht krijgt controle over het Schoolpakket. Door gebruik te maken van de vele mogelijkheden in het Leerkrachtenscherm, bepaalt de leerkracht hoe er met het pakket gewerkt wordt. De juiste instellingen voor de programma’s, het inzien van de resultaten en het volgen van het LVS… dit alles gebeurt vanuit het Hoofdmenu. Toegang tot deze centrale “motor” achter het Schoolpakket krijgt u eenvoudig door op één knopje in de taakbalk van het Hoofdmenu te klikken. Handige instrumenten voor de vakman Het Schoolpakket is zo gemaakt, dat het door alle scholen en door iedere individuele leerkracht ingezet kan worden. Dat vereist dus een pakket met grote flexibiliteit. Met recht kan gezegd worden dat SP 0910 hier ontzettend ver in is gegaan. Het pakket zit vol met handige “instrumenten” om de leerkracht volledige controle over het pakket te geven. Deze instrumenten zijn na het installeren van het pakket standaard al zo ingesteld, dat het pakket direct startklaar staat. Maar door gericht met de mogelijkheden om te gaan, zal iedere leerkracht meer grip op het pakket en op het computergedrag van de leerlingen krijgen en meer rendement uit de oefenstof van het Schoolpakket halen. Verderop in deze handleiding worden deze instrumenten stuk voor stuk beschreven, vooralsnog volstaat hier een opsomming en een korte samenvatting: Werktijd: Bepaal hoeveel tijd uw leerlingen wekelijks mogen werken aan de oefenstof van het pakket. Leerstof: Bepaal de omvang van het pakket voor iedere groep. Schakel vakgebieden uit of richt de vakgebieden nauwkeurig op maat in. Leerling en opdracht: Bepaal welke leerlingen met de geselecteerde oefenstof kunnen werken en bepaal tevens hoe de opdrachten gemaakt dienen te worden. LVS en Resultaten: Bekijk de vorderingen van de leerlingen en pas het niveau aan. Werkbladen: Ondersteun de software door het printen van werkbladen op het niveau van de leerling. Sessieplanner: Stel het Schoolpakket gericht in en laat de leerlingen alleen werken met die specifieke opdracht die u graag geoefend wilt hebben.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 9


Dagelijks werken met het Schoolpakket Kort samengevat kan het dagelijkse gebruik van het Schoolpakket er als volgt uit zien: • De leerkracht start het Hoofdmenu van SP 0910. Na het selecteren van de juiste klas verschijnen in beeld de tabbladen met oefenstof van de geselecteerde vakgebieden. • Ieder vakgebied heeft oefenstof, verdeeld over meerdere modules. De leerkracht (of één van de leerlingen) start een van de modules. • De leerlingen van de groep selecteren in deze module hun naam en werken voor een bepaalde periode aan een of meerdere opdrachten. • Na het afsluiten van de module komt deze klas weer terecht in het Hoofdmenu. Daar kan opnieuw een keuze gemaakt worden of het pakket kan afgesloten worden. Als ICT-coördinator heeft u een belangrijke rol Het vervolg van deze handleiding is er op gericht om u te laten zien hoe u op eenvoudige wijze deze dagelijkse gang binnen het Schoolpakket kunt optimaliseren. Door het pakket eerst aan te passen aan uw schoolwensen en vervolgens aan te passen aan de voorkeuren van iedere individuele leerkracht, krijgt u uiteindelijk een Schoolpakket, dat precies past bij úw manier van werken. Het Schoolpakket wordt weliswaar gebruikt door 5.400 scholen, maar zal op geen enkele school en door geen enkele leerkracht op dezelfde manier ingezet worden. Hoe meer u het pakket “in de vingers” krijgt, hoe meer plezier u er aan zult beleven. Uw rol – die van ICT-coördinator – is in dit geheel van groot belang! Uw kennis en inzicht in het Schoolpakket zijn bepalend voor het gebruik van dit pakket op uw school.

4. Schoolpakket 0910

Het pakket instellen op schoolniveau

Het Schoolpakket is in staat oefenstof op maat aan te bieden op het niveau van iedere individuele leerling. Maar alles begint op het schoolniveau. Zeker als u voor het eerst met ons Schoolpakket gaat werken, is het noodzakelijk om het pakket aan te passen aan uw specifieke schoolsituatie. Op deze pagina laten wij u kort en bondig zien met welke facetten u te maken krijgt. Uitgebreide uitleg en ondersteuning bij de besproken onderdelen vindt u terug in ons Studiecentrum. SP 0910, precies afgestemd op uw schoolniveau Het Schoolpakket wordt in feite “kaal” opgeleverd. Er zijn nog geen klassen aanwezig, het vakgebied “Taal” beschikt nog niet over de juiste woordpakketten, de instellingen staan allemaal op de standaardstand, zoals die door AmbraSoft is aangebracht. Voordat u met het Schoolpakket kunt gaan werken, dient u eerst diverse zaken op schoolniveau te regelen. Onderstaand vindt u een checklist, met aandachtspunten die gecontroleerd moeten worden. Als u al eerder met een Schoolpakket heeft

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 10


gewerkt, hoeft u alleen maar te controleren of al deze punten al eens gecheckt zijn. Werkt u echter voor het eerst met ons Schoolpakket, dan verdient het aanbeveling deze lijst punt voor punt af te werken. Checklist SP 0910 op schoolniveau 1. Start de Database Manager, zodat de database klaar is voor gebruik onder SP 0910. 2. Importeer woordpakketten voor het vakgebied “Taal” om te kunnen werken met de Pakket Trainer. 3. Bepaal de volgorde van de aan te leren tafels voor het vakgebied “Tafels”. 4. Bepaal de werkwijze bij de onderdelen Kaart en Diploma voor het vakgebied “Tafels”. 5. Bepaal het scoringspercentage voor de diverse vakgebieden.

Start de Database Manager (D.M.A.), een hulpprogramma voor het aanmaken van groepen en het plaatsen van leerlingen in deze groepen. Na het activeren van de D.M.A. voert u het wachtwoord ambra in. Wat u nu dient te doen, hangt sterk af van uw beginsituatie: U hebt nog niet eerder met een Schoolpakket gewerkt Maak klassen aan en vul deze klassen met de leerlingen van uw school. U kunt ook groepen en leerlingen importeren vanuit EDEX-bestanden. U hebt al eerder met SP 0809 gewerkt De database is al gevuld en de gegevens blijven bewaard. De D.M.A. dient u eenmalig te starten. Het programma past dan automatisch de structuur van de database aan en staat dan klaar voor gebruik onder SP 0910.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 11


BELANGRIJK: De woordpakketten die AmbraSoft aanbiedt op de website zijn van Nederlandse taalmethodes. De woordpakketten die er standaard inzitten werden nagekeken en zijn aangepast. Er is ook een mogelijkheid om de pakketten van Taalsignaal te selecteren. Wenst u toch vanuit de website te importeren gaat u naar www.ambrasoft.nl en download de pakketten die u nodig hebt en volg de werkwijze: Ga vanuit het Hoofdmenu naar het Leerkrachtenscherm. Kies daar achtereenvolgens voor Programmabeheer > Taal > Woorden Manager. Importeer woordpakketten (deze kunt u eerst downloaden vanaf onze website) of maak zelf woordpakketten aan. De woordpakketten worden in het vakgebied “Taal” gebruikt. U kunt wekelijks een bepaald woordpakket centraal stellen om de leerlingen hiermee te laten oefenen.

Het vakgebied “Tafels” biedt de te oefenen tafels in een bepaalde volgorde aan. Standaard is deze volgorde 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. Wilt u de tafels liever in een andere volgorde aanbieden? Het is aan te raden om gebruik te maken van de richtlijnen van uw rekenmethode en de tafelvolgorde daar op af te stemmen.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 12


Ga vanuit het Hoofdmenu naar het Leerkrachtenscherm. Kies daar achtereenvolgens voor Programmabeheer > Tafels > Instellingen > Vakgebied > Algemeen. Hier kunt u de volgorde van de tafels aanpassen.

Ga vanuit het Hoofdmenu naar het Leerkrachtenscherm. Kies daar achtereenvolgens voor Programmabeheer > Tafels > Instellingen > Vakgebied > Kaart en Diploma. Bepaal voor beide onderdelen de beschikbare tijd. Bepaal tevens de omvang van elk diploma (welke tafels dient de leerling per diploma te beheersen?).

Ga vanuit het Hoofdmenu naar het Leerkrachtenscherm. Kies daar achtereenvolgens voor Programmabeheer > Tafels (of een ander vakgebied) > Instellingen > Vakgebied. Stel het scoringspercentage correct in. Standaard staat deze op 80%, een norm die zeer gebruikelijk is in het onderwijs. Pas deze norm – waar nodig – per vakgebied aan. Het scoringspercentage is bepalend voor de voortgang van de leerling binnen het LVS.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 13


5. Schoolpakket 0910

Het pakket instellen op klasniveau

Nadat u het pakket hebt ingesteld op schoolniveau, is het nu zaak om SP 0910 aan te passen aan de specifieke eisen en wensen van iedere klas. Op deze pagina laten wij u zien welke elementaire zaken op klasniveau (leerjaar) verder ingesteld kunnen worden, om ieder leerjaar optimaal te laten profiteren van de mogelijkheden van het pakket. SP 0910 op groepsniveau Een leerkracht van het tweede leerjaar zal anders met het pakket willen omgaan dan een leerkracht van het zesde leerjaar. Dit is geen enkel probleem, want het Schoolpakket laat zich eenvoudig aanpassen aan de individuele klaswensen. Onderstaande checklist toont de meest elementaire onderdelen, die per klas correct ingesteld dienen te worden. De meest efficiënte aanpak ontstaat als u – als ICT-coördinator – het pakket precies op maat inricht, samen met de leerkracht van iedere klas. Naar verwachting kost u dit per klas ongeveer 15 minuten. Na het correct instellen van het Schoolpakket kan iedere klas hiermee werken voor een lange tijd en zonder verdere aanpassingen. Gedurende die periode verdient u als ICTcoördinator uw geïnvesteerde tijd weer terug! Checklist SP 0910 op klasniveau 1. Werken met of zonder werktijd. 2. Kies de juiste vakgebieden en modules. 3. Koppel leerlingen aan de oefenstof. 4. Bepaal de juiste manier van werken. 5. Bepaal de voortgang binnen het vakgebied “Tafels”. 6. Bepaal de voortgang binnen de modules Spelwerk en Spelwerkwoord. 7. Bepaal de inzetbaarheid van de Rekentoetsen.

Overleg met de leerkracht van iedere groep Start het Hoofdmenu en selecteer de juiste klas. Klik in de taakbalk op de knop voor het Leerkrachtenscherm. Neem samen met de leerkracht van de klas onderstaande punten door. Houd daarbij de standaard Schoolpakket instellingen in uw achterhoofd. Standaard wordt (per klas) namelijk

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 14


niet gewerkt met werktijd, staan alle vakgebieden en alle modules aan, werken alle leerlingen zelfstandig aan alle opdrachten en begint iedere leerling op het niveau waar hij gebleven was binnen het vakgebied “Tafels” en de modules Spelwerk en Spelwerkwoord.

Kies in het Leerkrachtenscherm voor Werktijd. Maak samen met de leerkracht een reële inschatting van de hoeveelheid tijd die de leerlingen wekelijks kunnen besteden aan het werken met SP 0910. Om grip op de beschikbare computertijd te krijgen, is het instellen van een vaste hoeveelheid werktijd per week aan te raden. Stel de werktijd in (van 5 tot 120 minuten). Nieuw in SP 0910 is de mogelijkheid om deze werktijd ook per dag in te zetten. Dagelijks kunnen de leerlingen dan een bepaalde hoeveelheid tijd besteden aan de opdrachten van het Schoolpakket. Extra info Alle leerlingen krijgen aan het begin van de week de beschikking over dezelfde hoeveelheid werktijd. De werktijd gaat pas in vanaf het moment dat een leerling daadwerkelijk een opdracht begint. Als de werktijd verstreken is, kan er niet meer aan een opdracht van het Schoolpakket gewerkt worden. U kunt echter altijd de verstreken werktijd van een leerling eenvoudig aanpassen, om wat extra tijd te geven om toch nog de te maken opdrachten te kunnen voltooien.

Kies in het Leerkrachtenscherm voor Leerstof. Klik op een van de vijf vakgebieden. In het scherm aan de rechterkant kunt u aangeven welke vakgebieden u wilt gebruiken. Geef daaronder per vakgebied aan welke modules u geschikt vindt voor het betreffende leerjaar. Op deze manier zorgt u ervoor dat de leerlingen altijd alleen kunnen werken aan de onderdelen die u geselecteerd heeft. Extra info Met het onderdeel “Leerstof” stelt u de omvang van het pakket vast. SP 0910 is té omvangrijk om in één leerjaar te behandelen. Een juiste verdeling is daarom noodzakelijk. Bij iedere start vanuit het Hoofdmenu kunnen de leerlingen louter kiezen uit de beschikbare modules. Zo bent u ervan verzekerd dat niemand met een taal- of rekenmodule op een te laag of te hoog niveau werkt.

Kies in het Leerkrachtenscherm voor Leerling en opdracht > een vakgebied > Deelnemende leerlingen. Selecteer daarna een van de modules en bepaal welke leerlingen met de oefenstof van deze opdracht kunnen werken.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 15


Extra info Veelal zullen alle leerlingen van de klas aan de gekozen modules mogen werken. Er zijn echter situaties denkbaar dat u daarvan wilt afwijken, zoals bij een groepje leerlingen, dat nog de opdrachten van een module van vorig schooljaar af moet maken. U kunt de module zo instellen dat deze alleen bereikbaar is voor die betreffende leerlingen. Precies op dezelfde manier kunt u er ook voor zorgen dat een ‘snelle’ leerling alvast met moeilijkere oefenstof aan de slag kan gaan. Ook deze leerling is dan de enige persoon die toegang heeft tot deze module.

Kies in het Leerkrachtenscherm voor Leerling en opdracht > een vakgebied > Werkmoment en opdracht. Selecteer daarna een van de modules. Kies dan de werkwijze die het meest past bij de werkwijze van deze groep. Stel de gekozen werkwijze – indien nodig – verder in. Maak ter plekke gebruik van het informatieknopje voor een korte en bondige uitleg. Extra info De juiste keuze wordt mede bepaald door de beschikbare computertijd en het aanbod van oefenstof (bij vakgebieden en modules). Hoe meer computertijd iedere leerling heeft, hoe meer vrijheid u kunt toekennen aan de manier van werken met de opdrachten. Hoe minder computertijd, hoe meer u het werkgedrag moet stroomlijnen en de keuzevrijheid dient te beperken.

Kies in het Leerkrachtenscherm voor LVS en resultaten >Tafels > LVS > Groep. Bepaal de voortgang binnen de tafels voor de gehele klasgroep. Deze voorgang plaatst alle leerlingen op het juiste niveau in de modules Trainer en Kaart. De module Diploma staat los van deze voortgang. Extra info Gebruik deze instelling nádat u de tafelvolgorde op schoolniveau heeft bepaald. Zie hiervoor de informatie in het vorige hoofdstuk. Het bepalen van de voortgang binnen dit vakgebied zorgt ervoor dat de leerlingen niet meer vanaf de eerste tafel hoeven te oefenen, maar direct kunnen starten met de tafel die de leerkracht wil behandelen. De overgeslagen tafels worden evengoed (door elkaar) in de Trainer aangeboden, zodat het verder automatiseren van deze tafels plaatsvindt.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 16


Kies in het Leerkrachtenscherm voor LVS en resultaten > Taal > LVS > Spelwerk > Groep. Bepaal de voortgang binnen de blokken voor de gehele klas. Herhaal deze stap soortgelijk voor Spelwerkwoord binnen het vakgebied Werkwoorden. Extra info Spelwerk en Spelwerkwoord laten de leerlingen oefenen met woorden rondom een bepaald spellingprobleem. Hogere groepen hoeven in principe de eerste blokken niet meer te doen, de aangeboden spellingstof kan voor deze leerlingen als ‘beheerst’ worden beschouwd. Om inzicht te krijgen in de omvang en inhoud van de Spelwerk(woord)pakketten is het raadzaam om eenmalig een overzicht te printen. Kies in het Leerkrachtenscherm voor Programmabeheer > Taal > Pakket overzichten > Spelwerk > Print een totaaloverzicht. Herhaal deze stap voor Spelwerkwoord binnen het vakgebied “Werkwoorden”.

De Rekentoetsen zijn een handig hulpmiddel in Schoolpakket 0910 om de leerlingen snel en simpel op het juiste niveau in te schalen. U kunt per module inschakelen of de leerlingen eerst een toets moeten maken voor zij met de oefeningen aan de slag mogen gaan. In deze toets krijgen de leerlingen enkele opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Op basis van de uitslag van de toets wordt de leerling dan automatisch op het juiste niveau gezet. Kies in het Leerkrachtenscherm voor Leerling en opdracht > Rekenen > Werkmoment en opdracht > een module. Hier kunt u deze optie inschakelen voor de klas. Stap voor stap tot maatwerk Het Schoolpakket is nu klaar voor gebruik. U hebt het pakket eerst op schoolniveau ingesteld en daarna aangepast aan de wensen en eisen van de individuele klas. Uw collega’s kunnen nu precies op maat met het pakket gaan werken.

6. Schoolpakket 0910

Het pakket in de hoogste versnelling

SP 0910 kan een schooljaar lang gebruikt worden. In de vorige twee hoofdstukken hebben wij u laten zien hoe u het pakket kunt instellen, zodat iedereen daarmee kan werken. Vanaf dat punt doet het LVS keurig zijn werk en zullen de leerlingen steeds gerichter op het eigen niveau aan het werk zijn. In dit hoofdstuk laten we u in vogelvlucht de extra mogelijkheden zien, waarmee u nog meer rendement uit het pakket kunt halen.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 17


Papieren oefenstof Wist u dat het Schoolpakket meer is dan louter een softwarepakket? Vanuit het pakket kunt u de meest uitgebreide en praktische werkbladen printen; met de gewenste indeling en precies op het juiste niveau van de leerlingen. Zo heeft de leerkracht altijd extra oefenstof achter de hand om de aangeboden rekenen taalopdracht te ondersteunen met een papieren opdrachtenblad. LVS en resultaten Het volledig geautomatiseerde LVS van SP 0910 houdt de vorderingen van de leerlingen bij. De leerkracht heeft er geen omkijken aan. Toch raden wij u aan om op gezette tijden eens een blik te werpen op de scores van de leerlingen. Deze resultaten kunnen namelijk aanleiding zijn om het niveau van een leerling aan te passen. Dit is eenvoudig te realiseren via het LVS. De resultaten kunt u printen en komen op handzame A4-pagina’s terecht. Bewaar ze in uw klassenmap of leerlingendossier. Creatief omgaan met werktijd Werktijd kunt u koppelen aan een klas. Wekelijks krijgen alle leerlingen een bepaalde hoeveelheid tijd. Maar niets let u om hier zeer creatief mee om te gaan. Zo kunt u ervoor kiezen om de werktijd op een bepaalde dag vrij krap in te stellen, wat betekent dat de leerlingen hooguit één opdracht naar keuze kunnen maken. De werktijd is daarna verstreken. De volgende dag kunt u de werktijd weer een wat ruimere marge geven, zodat iedereen meer tijd heeft om verder te werken. Creatief omgaan met de leerstof Wijk eens af van het aanbod aan leerstof. In het leerkrachtenscherm kunt u binnen een paar seconden een geheel nieuw aanbod voor uw leerlingen creëren. Zo kunt u een bepaalde dag bestempelen tot “Tafeldag” en voor een andere dag (bijvoorbeeld de laatste dag van de week) het vakgebied “Ontspanning” op de kaart zetten. Met het switchen tussen de vakgebieden en modules zorgt u voor een gerichte werkwijze binnen het pakket en brengt u structuur aan in uw computerplanning. Combineren van elementen De gevorderde gebruiker is in staat om onderstaand praktijkvoorbeeld binnen een minuut te realiseren. Stel: in het zesde leerjaar wilt u nog eens gericht werken met het vakgebied “Tafels”. U wilt de leerlingen de kans geven een door u samengesteld diploma te laten halen. Daar krijgen ze maximaal twee keer gelegenheid voor. Hiervoor stelt u het Schoolpakket als volgt in: • Zet de werktijd op tien minuten (een diploma opzeggen duurt per keer vijf minuten). • Zet bij leerstof alleen het vakgebied “Tafels” aan en sta daar alleen de module Diploma’s toe. • Kies bij Leerling en opdracht voor het vakgebied “Tafels” en kies bij Opdrachten voor Diploma.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 18


• Stel het te behalen diploma zelf samen: welke tafels, keer- en/ of deelsommen, hoeveel opzegtijd? Wilt u de dag erop weer normaal werken, kies dan weer voor uw standaardinstellingen. Ook dat zal niet meer dan een minuut in beslag nemen.

Sessieplanner Onderbreek eens de werking van het Schoolpakket, door heel gericht één bepaalde opdracht centraal te stellen. U kiest het vakgebied, de module en de opdracht. U bepaalt het niveau en de groep leerlingen die hieraan mee doet. Vervolgens stelt u één óf alle computers van het netwerk zo in, dat deze alleen voor de geselecteerde opdracht gebruikt kunnen worden door de betreffende leerlingen. Na afloop krijgt u een duidelijk verslag van de prestaties. Daarna kan de gehele klas gewoon weer verder werken conform de oorspronkelijke instellingen van het Schoolpakket.

7. Schoolpakket 0910

Informatie en ondersteuning

De mogelijkheden van het Schoolpakket zijn ongekend. Zelfs zo talrijk, dat het beschrijven daarvan zal leiden tot een dik en daardoor onpraktisch boekwerk. Wij hebben bewust gekozen voor een andere aanpak en hopen dat u en uw collega’s daar in mee kunnen gaan. Onze aanpak gaat er van uit dat u het Schoolpakket hebt ingesteld volgens ons voorstel. Dat is een prima basis van waaruit u verder kunt werken. U zult meer uit het pakket halen als u ook meer kennis heeft van de inhoud en mogelijkheden. Dat verlangt enige zelfstudie en daarbij bieden wij graag gerichte ondersteuning.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 19


Hulp in het programma Druk in de programma’s op F1 of klik in de taakbalk op de helpknop. Er verschijnt dan een schermpje met tekst en uitleg. U zult zien dat u aan deze uitleg in veel gevallen genoeg heeft. Als u een opdracht start, wordt deze eerst met een beknopte introductie toegelicht. Tijdens het maken van de opdracht kunt u de uitleg terugroepen door in de taakbalk op de spreekknop te klikken; de uitleg wordt dan nog eens uitgesproken. Bij de meeste onderdelen in het leerkrachtenscherm krijgt u een korte uitleg op het beeldscherm. Samen met de logische werkwijze zorgt dit er voor dat u, zonder extra hulp, geheel zelfstandig het Schoolpakket kunt bedienen.

Permanente online support via het Studiecentrum De hulp die u in het programma kunt oproepen, verwijst ook naar het Studiecentrum. Dit kunt u snel en efficiënt bereiken vanuit het centrale Hoofdmenu. Het Studiecentrum is een online applicatie en biedt altijd de meest actuele informatie rond het Schoolpakket. AmbraSoft zorgt voor de benodigde aanpassingen en aanvullingen. Het Studiecentrum kan vanaf iedere werkplek benaderd worden en geeft u 24 uur per dag de juiste ondersteuning bij uw Schoolpakket.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 20


Oefenen met de leerkrachten-dvd-rom Gebruik de meegeleverde leerkrachten-dvd-rom. Deze bevat een complete versie van het Schoolpakket en kan op iedere computer stand-alone geïnstalleerd worden. Het pakket heeft een eigen database en werkt met één groep leerlingen. U en uw collega’s kunnen naar hartenlust experimenteren met de vele mogelijkheden. Dankzij uw schoollicentie kan het Studiecentrum ook vanuit de leerkrachten-dvd-rom bereikt worden. Deze dvd-rom mag u kopiëren en meegeven aan uw collega’s binnen de eigen school. Verdere verspreiding is verboden en strafbaar. Opleiding voor het hele team AmbraSoft en Plantyn bieden u de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding voor uw gehele team. Een professionele workshop- leider leidt u dan langs de vele facetten van het Schoolpakket. Tijdens de workshop werkt u op de computer aan het School- pakket, zodat u de gesignaleerde mogelijkheden direct kunt ervaren. Na afloop van de opleiding krijgt iedere deelnemer een handige map met informatie. Hebt u interesse in zo’n boeiende navorming? Kijkt u dan op www.ambrasoft.be voor de actuele informatie hierover. Deze navorming kan gefinancierd worden vanuit het navormingsbudget van de school.

© 2009 AmbraSoft Plantyn – Handleiding ICT-coördinator

Pagina 21

dus  
dus  

dus dusoj ij ij oioi oij ;j

Advertisement