Page 1

t

3 / 2008

­

oppers van oen

Paul Hahn geeft geest en lichaam geen kans in te dutten

In dit nummer o.a.:

Achter de eerste computer ...en ander gepriegel De Heidemij was in 1957 het eerste Nederlandse bedrijf dat over een computer beschikte. Als chef van de afdeling Mechanische Administratie was Paul Hahn (bouwjaar 1920) destijds de eerste man achter de knoppen. “Het was een IBM 650”, staat hem nog helder voor de geest. Voor het overige is Paul anno 2008 trouwens ook nog altijd helder van geest. En actief. Langlauftraining (drie keer per week), klussen aan antieke klokken en een oldtimer (een Volvo 164), fitnessen op zolder: de in Veghel woonachtige Hahn doet het nog allemaal.

seniorennieuws 2 Mensen-mens onder gepensioneerden

3

De afgelopen maanden vonden overal weer de

lijk volop in beweging. Op het

Voordeel via internet-apotheek

jaarlijkse VGA-bijeenkomsten plaats. Een feest van

ze bij wijze van spreken alweer

4

Roseboom (68) het. “Het voelt ieder keer weer als

verouderd. Maar op een gegeven

Toppers van Toen: De eerste computer

thuiskomen. En dat terwijl ik niet eens tot mijn pen-

moment dat computers nieuw binnen werden gereden, waren

moment word je meer manager

m’n beroepsmatige loopbaan eigenlijk pas echt ná de oorlog. Op de afdeling Mechanische Administratie, waar toen nog gewerkt werd met ponsmachines, sorteerders en een tableerder – voor het afdrukken.” Met de komst van de eer-

de laatste stand van de techniek

Colofon

niet meer bijhouden.”

ste computer werd het allemaal wat minder mechanisch: “Er zaten maar liefst drieduizend lampen in dat apparaat, dus de term elektronisch is hier meer op

toog hij echter naar Heiloo, Noord-Holland. “Ik ben tot 1972 als bodemkundige verbonden geweest aan het Heidemij-

z’n plaats.” De naam van de afdeling veranderde in Rekencentrum (en later in RAET) en Paul werd de eerste computerprogrammeur van de Heidemij. Op cursus in Duitsland (“Een hele week lang…”) bleek dat de docent zijn kennis ook nog uit een instructieboek moest halen. “Ja, dat boek was belangrijk in die beginperiode. Het was echt pionieren en ‘maar wat aan de knoppen draaien’ om te kijken wat er gebeurde. En vooral niet meteen het apparaat de schuld geven, want niet zelden waren vette lunchvingers op een schijf of band de oorzaak van een storing. ‘Altijd eerst netjes je handen wassen’ was dan ook een belangrijk bedrijfsmotto.”

gen waren er 100 aanwezigen: een percentage om ‘u’ tegen

priegelen, dat was als kind al

te zeggen. Waar de gesprekken over gaan? Een mengeling

zo.” Dat dat hem goed afgaat

van privé en werk, volgens Gerrit. “En als het over werk

blijkt ieder (half)uur, wanneer in

Op zijn ‘priegelkamertje’ boven

Zo’n eerste computer trekt natuurlijk Hoog Bezoek. Hier geeft Paul (links) de ambassadrice van Pakistan tekst en uitleg.

staan er nog een aantal te wachten op reparatie. Toegespeeld gekregen van mensen die weten hoe handig hij is. “Deze hobby is goed voor de sociale contacten.” Iets waar Paul trouwens niet om verlegen zit, want via zijn vier kinderen (Pauls vrouw Gerrie overleed vier jaar terug) en de langlaufclub staat hij nog midden tussen de mensen. Ook liep hij zestien keer de Vierdaagse van Nijmegen; de laatste nog vrij recent in 2005. En als er iets aan zijn Volvo 164 mankeert, repareert Paul dat nog altijd zelf. Een zolderkamertje is ingeruimd als onderdelenmagazijn. De kamer ernaast doet dienst als fitnessruimte. Een paar keer in de week waarop hij schaatsbewegingen kan simuleren. En trekkend aan de binnenband

“Niettemin deden we ons werk blijkbaar goed, want ook andere bedrijven begonnen onze hulp in te roepen”, vervolgt Paul. Dat leidde ertoe dat hij eind jaren zestig voor drie jaar werd gedetacheerd bij Mars in Veghel om ook daar een computercentrum op te zetten. “Na een jaar had mijn slimme rechterhand het kunstje zelf echter al aardig door, waardoor ik tijd overhield. Toen RAET een vestiging in Gouda opende, kreeg ik die computerafdeling ‘erbij’. Zo volgden er in de loop der jaren nog vijf vestigingen. Een boeiende tijd, wantHeiloo ook uit de opkomst. Met 104 verstuurde uitnodigin-

ken en zijn Volvo. “Ik mag graag

houdt Hahn hier zijn conditie op peil, onder meer op een zelfgemaakt attribuut

Meer manager dan programmeur

Bijna 88 en still going strong: Paul Hahn werkt aan zijn (lang)lauf-conditie. Op de achtergrond een paar fraaie klokken, zijn andere grote passie. ]

kantoor in Haarlem, vandaar.” De hechte band blijkt in

zijn voorliefde voor oude klok-

ken laten weten hoe laat het is.

hecht de band was.” Gerrit woont inmiddels in Leusden. Voor de jaarbijeenkomst

Onderdelenmagazijn op zolder

Huize Hahn zo’n twintig klok-

herkenning voor de meesten, formuleert Gerrit

sioen bij de Heidemij heb gewerkt. Het typeert hoe

dan echt programmeur en ga je

volop met de techniek bezig, via

verband met de Tweede Wereldoorlog bij de Stoottroepen aanmeldde, begon

“Het voelt als thuiskomen”

de automatisering was natuur-

Privé bleef Paul daarentegen wel

Paul Hahn kwam in 1940 bij de Heidemij in dienst. “Maar aangezien ik me in

Seniorennieuws is een periodieke uitgave voor gepensioneerden van ARCADIS • september 2008

van een fiets staalt hij de spieren van z’n boventorso. “Maar als ik bijvoorbeeld in de tuin heb gewerkt, sla ik een keertje over hoor”, klinkt het bijna verontschuldigend… Extra gemotiveerd

Hoe hij op zijn oude dag nog aan die tomeloze energie komt? Genen van moeders kant, denkt Paul. “En ik heb als kind pleuritus gehad, waardoor ik tussen mijn dertiende en mijn achttiende geen stap kon lopen. Dat vormt je ook, maakt je ervan bewust hoe zuinig je moet zijn op je lichaam. En omdat ik door de ziekte alleen maar lagere school had, was ik later ook extra gemotiveerd om allerlei avondcursussen op te pakken.” Waar Paul ondanks zijn achtergrond vandaag de dag vreemd genoeg helemaal geen energie in steekt, zijn de pc en zoiets als het internet. “Nee, googelen doe ik niet. Sterker nog: ik heb niet eens een computer. Mijn zoon Gerhard lokt me nog wel eens achter het beeldscherm om me over te halen. ‘Je kunt er van alles mee, pa’, zegt hij dan. ‘Maar geen klokken of oldtimers repareren, jongen’, is dan mijn antwoord. De oertijd van de automatisering vond ik geweldig, nu heb ik er niks meer mee.”

Redactie (van links naar rechts op de foto): Jan Hoitink Brinkenhorst 20 6997 AT Hoog Keppel 0314 381 876 j.hoitink@wxs.nl Albert Westerbeek J.P. Sweelincksingel 6 2132 KL Hoofddorp 023 56 13 602 awesterbeek@quicknet.nl Louk Inklaar Varenhof 159 3069 KG Rotterdam 010 420 49 59 Ernst Grote Boterakker 2 9451 GS Rolde 0592 242 096 e.grote@planet.nl Albert van Rosmalen Hurk 101 5403 LA Uden 0413 260 126 vanrosmalen@home.nl Eindredactie: Veritaal Hoflaan 1, 6715 AG Ede 0318 668 575, rita@veritaal.nl Vormgeving en reproductie: OBS Vormgeving en Drukwerk Heeft u kopij? Neem dan contact op met een van de redactieleden.

gaat, dan is het vaak uit de categorie Sterke Verhalen, vergelijkbaar met als we over onze diensttijd praten.”

wordt een one-way-one-man-show, maar dat viel alleszins mee! Onze voorgangers hebben nog steeds een bijzonder grote interesse

Privé-zaken

in het bedrijf en in de projecten waar we als ARCADIS mee bezig

Volgens Wout Heijenk (71, eveneens voorzien van

zijn. Wat ze met name aanspreekt? Vooral de huidige omvang van

Haarlemse roots) zijn het vooral privé-zaken waarover

het bedrijf met 13.500 medewerkers wereldwijd en een jaaromzet

onderling wordt bijgepraat. “Ook ik ben ooit verkast – van

van meer dan 1,5 miljard euro. Dat is voor velen haast niet voor

de Heidemij naar de wereld van de Recreatieschappen

te stellen. En natuurlijk al die mooie projecten, zowel internati-

– maar ook voor mij geldt dat de banden met veel van

onaal (New Orleans, Lyon-Turijn), nationaal (Floriade 2012, A2,

m’n voormalige collega’s altijd intact bleven. Hoe het onze

Friese Meren) als regionaal in Noord-Holland, met projecten als

kinderen en kleinkinderen vergaat: ik denk dat dat het

de Hondsbosche en Pettemer zeewering, Zuiderdijk, Coentunnel,

belangrijkste gespreksonderwerp is.” En de gezondheid,

Wonderwall, Zuidas, Utrechtboog, De Ronde Hoep... Vroeger

voegt Wout toe. Overleden collega’s worden in herinnering

werkte bij wijze van spreken tachtig procent van de Heidemijers in

gebracht, en naar wie ziek is wordt geïnformeerd. Zelf kreeg

de ruilverkaveling, nu is dat misschien nog maar acht procent. The

Wout de ziekte van Parkinson (“Zoiets sluipt ineens in je

times they are a-changin’, ja, maar dat is iets wat de mensen hier nog

leven”). De belangstelling van collega’s doet hem goed.

steeds interesseert.”

The times they are a-changin’

Geen goedendag

Na een geslaagd optreden van het Westfries Cabaret Gien

Thijs Eckhardt (66) is het daar helemaal mee eens. Hij spelt de

Gehannes is het de beurt aan Niek Reichart, die wordt neer-

Cobouw nog steeds van begin tot eind en volgt zijn oude werkgever

gezet als Locatieverantwoordelijke voor het ARCADIS-Huis

op de voet. “Al was het alleen maar in verband met de hoogte van

in Hoofddorp. “Optreden voor een zaal vol gepensioneer-

m’n pensioen”, lacht hij. “Maar vooral ook uit vakinteresse. Ik was

den, net na een cabaret en net voor borreltijd... Ik dacht: dat

als Heidemij-rayonleider bezig met ‘groen’ en ‘grijs’ en belandde vervolgens aan de andere kant van de tafel in de (wegen)bouw. Mijn zoon zit daar nu op mijn oude directeursstoel: dit wereldje blijft me in de breedte boeien.” Na borrel en diner wil Gerrit nog één ding kwijt in het kader van the times they are-enzovoorts. Hij moest laatst op het ARCADIS-hoofdkantoor in Arnhem zijn en daar viel hem op dat er geen begroeting vanaf kon van de jonkies in de lift. “Onderling wel, maar niet richting een oldtimer als ik. Dat was in onze tijd ondenkbaar, het ging toen respectvoller. Al was het alleen maar omdat iedereen een potentiële nieuwe klant kan zijn. Ook – of misschien wel juist? – oldtimers.”


Voordeel via internet-apotheek

“Welkom zijn we altijd”

Mensen-mens onder gepensioneerden

Dankzij een samenwerking met nationale-apotheek.nl kunnen CZ-verzekerden sinds kort vier euro korting krijgen op

Aandacht voor een zieke, de viering van een lustrum-

alle receptplichtige geneesmiddelen die vallen onder de

leeftijd, hulp bij het invullen van een belastingformu-

hoofdverzekering. Nog een voordeel: de medicijnen wor-

lier: onze gepensioneerdenbezoekers komen voor van

den gratis thuisbezorgd.

alles ‘onder de mensen’. Reden voor Seniorennieuws om de zaak om te draaien en één van die nobele wer-

De korting is mogelijk omdat de internetapotheker zo geen winkel-

kers eens met een bezoek te vereren. Het werd Bertus

kosten maakt. Alles gaat online. Kortingstegoeden worden auto-

Bröcker (85), die vanuit zijn woonplaats Lochem al

matisch teruggestort, iets wat verzekerden zelf kunnen bijhouden via www.nationale-apotheek.nl. Tegoeden besteden aan andere

jarenlang actief is in het oosten des lands. “Waarom

producten bij www.nationale-apotheek.nl kan eveneens. De inter-

wij dit doen? Ik denk vooral omdat we mensen-mensen

netapotheek kent echter ook restricties. Bepaalde medicijnen, zoals opiatenlijst-3-producten en koelkastgeneesmiddelen vallen buiten

zijn.”

de regeling, evenals spoedleveringen. Een persoonlijk adviesgesprek met de apotheker is bij nationale-apotheek.nl evenmin mogelijk en medicijnen worden alleen binnen Nederland bezorgd.

Allereerst: Bertus is geen gewone gepensioneerdenbezoeker,

name in die laatste functie, die ik vanaf 1976

jubilea, ziekte of overlijden zorgen we ervoor

maar een regionaal coördinator die zo’n twintig ‘echte’ bezoe-

heb bekleed, moet je natuurlijk geïnteresseerd

dat er actie wordt ondernomen. We gaan

kers onder z’n hoede heeft. “Maar ik ga natuurlijk zelf ook nog

zijn in wat mensen beweegt. Maar ook buiten

overigens ook regelmatig ‘gewoon zomaar’

regelmatig op pad. En of je nu om trieste of feestelijke redenen

het werk heb ik dat altijd leuk gevonden.”

op bezoek hoor, bijvoorbeeld na een tip van

bij de mensen aankomt: welkom zijn we altijd. Ik ga trouwens

En dus klopten de Personeelsvereniging van

een collega over iemand die wel een beetje

vaak samen met m’n vrouw Riek; wel zo gezellig.” En gezel-

de Heidemij, de voetbalvereniging Reünie

aandacht kan gebruiken. Of als iemand om

lig is het regelmatig, vertelt Riek. “Onlangs kwamen we bij

Borculo en de ijsclub Lochem niet voor niets

hulp vraagt bij het invullen van een formulier.

iemand in een verzorgingstehuis toen daar net een bingo aan

bij Bertus aan toen ze bestuurlijke versterking

Maar dat eerste gebeurt steeds minder, want

Voorschot

de gang was. Dan schuif je gewoon aan en speel je een rondje

zochten. En na z’n pensionering wist natuur-

ik heb de indruk dat mensen steeds socialer

mee. Nee, gewonnen hebben we niet... En laatst konden we ook

lijk ook de VGA hem te vinden voor de functie

en dus minder eenzaam worden. En voor het

inkomensafhankelijke

een burgemeester de hand schudden toen we op een zestigjarig

van regionaal coördinator.

invullen van formulieren roepen ze onze hulp

bijdrage Zvw uitbetaald

Riek, die zelf overigens ook al meer dan zestig jaar met Bertus

[tussenkop:] Steeds socialer en mondiger

mondiger. Ze vullen hun belastingformulier

is getrouwd.

Een belangrijke taak is het bijhouden van alle

nu vaak gewoon zelf in, al dan niet met hulp

persoonlijke gegevens van de gepensioneer-

van hun (klein)kinderen of informatie van het

Ook bij de voetbal- en de ijsclub

den. In Oost zijn dat er om precies te zijn 769

internet.”

Dat Bertus in dit werk gerold is, is eigenlijk niet zo vreemd. In

(waarvan 490 VGA-lid) – administrateur was

1941 kwam hij bij de Heidemij en sindsdien was hij onder meer

Bertus ooit ook. “Wie, wat, waar, wanneer: wij

bureauchef van het ambtsgebied Borculo-Lochem en perso-

houden het allemaal zo nauwkeurig mogelijk

neelsfunctionaris voor de regio Gelderland/Overijssel. “Met

bij, inclusief alle partners. En in het geval van

Verzekerden die geen gebruik wensen te maken van de internetapotheker kunnen vanzelfsprekend nog steeds bij hun gewone apotheek terecht. Weten hoe het werkt? Ga naar www.cz.nl en klik vervolgens door naar Advies en Begeleiding, Zorg & Vergoeding en Medicijnen. Daar wordt het haarfijn uitgelegd.

Tips & trucs Een financieel voordeel, een interessante website of gewoon een geweldig hotelletje ergens in Frankrijk? Geef door, die gouden tip waar collega-pensionado’s ook baat bij hebben!

!

SeniorWeb

Leven zonder internet wordt steeds moeilijker. De Belastingdienst stimuleert de elektronische aangifte met DigiD, winkelen en bankieren via internet wordt steeds populairder, contacten met de (klein)kinderen worden meer en meer onderhouden via e-mail. Voor senioren die (beter) wegwijs willen worden op het worldwide-web is er SeniorWeb. Via cursussen,

Navigatiesysteem met groot scherm

workshops, tips, het tijdschrift Enter en de

Eén op de drie 75-plussers rijdt nog auto. Voor

website www.seniorweb.nl wordt in begrij-

degenen die het allemaal niet zo scherp meer

pelijke taal tekst en uitleg gegeven over de

zien, is er nu de TomTom ONE XL, een breed-

zegeningen van het internet. En wanneer er

beeld navigatiesysteem met afmetingen van

thuis iets misgaat met de computer en/of het

119 x 86 x 30 mm.

internet, kunnen leden een beroep doen op een van de deskundige vrijwilligers

Vrienden op de fiets

van SeniorWeb. Zij komen zonodig zelfs bij

Er bestaat een netwerk dat gepensioneerde

u thuis. Bel voor meer informatie met 030-

fietsliefhebbers de mogelijkheid biedt om voor

2769965 of ga naar de website. Op www.

€ 17 bij anderen te overnachten, ontbijt incluis.

seniorweb.nl/actie/arcadis loopt momenteel

Het gaat om zo’n 3000 adressen, meestal bij

zelfs een speciale aanbieding (vijftig procent

mensen die zelf ook van fietsen houden. Een

korting op het lidmaatschap van € 23) voor

uitstekende manier dus om bij meerdaagse

ARCADIS-gepensioneerden!

tochten gezellig én goedkoop te overnachten.

De Belastingdienst keerde onlangs het voorschot uit op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2008. Dit voorschot geldt voor mensen die: wonen in Nederland, een wettelijk verplichte zorgverzekering hebben afgesloten en alleen inkomsten

huwelijksfeest kwamen. Dat soort dingen maak je mee”, aldus

ook steeds minder in. Ouderen worden steeds

ontvangen uit vroegere dienstbetrekking zoals AOW, (pre)pensioen, VUT en lijfrenten. Daarnaast dient men inkomsten te ontvangen van meerdere instanties en moet dat inkomen uit vroegere dienstbetrekking(en) boven de € 31.231 liggen. En tenslotte moet de teruggaaf van de bijdrage dat teveel is betaald minimaal € 25 zijn. Wie aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt het voorschot automatisch. Het voorschot is niet aan te vragen; bezwaar maken kan evenmin. Bezwaar maken tegen de definitieve teruggaaf, die de Belastingdienst in de loop van 2009 vaststelt, kan wel. [ ** beeld, zonodig: cartoon van het bekende ‘handje vol / stapeltje eurootjes…? ]

Zie www.vriendenopdefiets.nl.

Nieuwsbrief senioren  

Een nieuwsbrief uitgebracht door arcades

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you