Page 1


STEREOJUNK MAGAZINE Temmuz // July // Heinäkuu 2009

YAYIN KOORDİNATÖRÜ // PUBLISHING COORDINATOR // JULKAISUJEN KOORDINAATTORI

SELİM VARIŞLI KONUK SANATÇILAR // GUEST ARTISTS // VIERASKIRJA ARTISTIT

AHMET ÇİÇEK, ASLIHAN GÜÇLÜ, AYŞE SELEN VARHAN, CANBERK ÜREGEL, CEM ETYEMEZ, COŞKUN PINARBAŞI, PERİ KAZANCI, RENGİM MÜTEVELLİOĞLU, SELİN DEMİRCİOĞLU, SERHAT HOŞGÜL, TUNCAY ÇETİN, UTKU ATALAY Çeviriler // Translations // Käännökset GÖKHAN KORKMAZ (İngilizce // English // Englanti) TARU NENONEN (Fince // Finnish // Suomi) Kapak Fotoğrafı // Cover Photo // Etukansi Photo AYŞE SELEN VARHAN

UYARI

Dergide yer alan tüm eserlerin (fotoğraf, fotomanipülasyon, resim, çizim, bilgisayar tabanlı resim ve bilgisayar tabanlı 3 boyutlu resim olmak üzere tüm görseller ve grafikler) her türlü hakkı, ilgili eserin sahibi olarak belirtilen sanatçıya aittir. Herhangi bir eserin, sahibi olan sanatçıdan izin alınmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılması, basılması veya yayınlanması yasaktır. Eserlerde konu olarak yer alan kişilerin eser sahibiyle veya telifleriyle olan ilişkisi yalnızca kendileri arasındadır ve dergi için bağlayıcı değildir. Dergide yer alan tüm eserler sahiplerinden izin alınarak yayınlanmıştır. Eserlerin dergide yayınlanmış olması, üçüncü kişilere bu eserleri herhangi bir şekilde çoğaltma, basma veya yayınlama hakkı vermez. Bu yöndeki girişimler veya kanuni sonuçları hiç bir şekilde derginin sorumluluğunda olmayıp, tamamen girişimde bulunan kişilerin sorumluluğundadır.


1981, İstanbul doğumluyum. Tasarımcı-programcı olarak 2003 yılında kendi kurduğum yazılım şirketinde faaliyetime devam ediyorum. Fotoğrafa duyduğum ilgi daha küçük yaşlarda başladı. Tasarladığım grafik ve web projelerinde duyulan fotoğraf ihtiyacı bu konuda kolları sıvamama neden oldu. 2003 yılında ilk dijital fotoğraf makinama sahip olmamla serüven başladı. Fotoğraf destekli sanal gerçeklik, 360 derece sanal obje, sanal tur ve stop motion alanlarında yoğunlaşma kararı almamla 2005 yılından beri bu alanlarda profesyonel olarak hizmet veriyorum. :::: I was born in Istanbul,1981. I continue my career as a designer and a programmer with the programming company which I founded the year 2003. My interest towards photography started as a small child. There was a need for photography in the graphic -and web projects which I designed, and I wanted to do something for it .The adventure began when I had my first digital camera year 2003. I provide services since the year 2005 in the areas of Photograph supported virtual reality, 360 degrees virtual object,virtual tour and stop motion. :::: Synnyin Istanbulissa vuonna 1981. Jatkan alaani suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmointiyrityksessä, jonka perustin vuonna 2003. Kiinnostukseni valokuvaukseen alkoi jo pienenä lapsena. Valokuvaukselle oli tarvetta graafiikka- ja verkkoprojekteissa,joita suunnittelin, joten halusin tehdä sen eteen jotain. Seikkailu alkoi, kun sain ensimmäisen digitaalikamerani vuonna 2003. Tarjoan palveluja alalla vuodesta 2005 lähtien; erikoisalaani kuuluvat valokuvan tukema virtuaalimaailma, 360 asteiset kohteet, virtuaalinäytös ja pysäytetty liike. :::: http://www.ahmetcicek.net (Yakında // Soon // Tulossa Pian) http://ahmetcicek.deviantart.com ahmetcicek@sign-tech.org


1978 Ankara doğumlu. Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünden mezun olduktan sonra burada başlayan fotoğraf tutkusunu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde devam ettirdi. 2004 ‘Vitrinler’ konulu öğrenci sergisine katıldı. 2006’da ‘Kadınlar İçin Kadınlardan’ isimli fotoğraf projesinde yer aldı. 2007’de İstanbul’da Genç Foto Fest’te kendi grubu Nmodern ile birlikte yaptığı çalışma; ‘Sümerbank’ sergilendi. 2008’de Fotoğraf bölümünden mezun oldu ve ilk kişisel sergisini; ‘Les Fleurs Du Mal’ (Kötülük Çiçekleri) İzmir’de açtı. ‘Les Fleurs Du Mal’ ve ‘Panaromik Anadolu Antik Kentleri’ devam etmekte olduğu projeleridir. :::: She was born in Ankara,1978. After graduating from classical archeology from Ege University she continued her interest for photography in Dokuz Eylul University Fine Arts Faculty – Photography. She joined to student exhibition which had a theme called “Vitrines”.In 2006 she participated in a photograph project which was named “Women for Women” . The work she made with her group Nmodern “Sumerbank” was displayed in Istanbul in 2007. In 2008 she graduated from Photography and opened her first personal display called “Les Fleurs Du Mal” (Flowers of Evil) in Izmir. “Les Fleurs Du Mal” and “Panoramic Anatolian Ancient Cities” are the projects which she still continues to work with. :::: Hän syntyi Ankarassa 1978. Valmistuttuaan klassisesta arkeologiasta Egen yliopistosta, hän jatkoi kiinnostustaan valokuvauksen merkeissä Dokuz Eylul yliopistossa Fine arts Faculty- linjalla. Hän liittyi opiskelijanäytelmään, jossa oli “Vitriini” teema. Vuonna 2006 hän osallistui valokuvaprojektiin, jonka nimi oli Naiset Naisille. Sumerbank, työ jonka hän ryhmineen teki laitettiin esille Istanbulissa 2007. Vuonna 2008 hän valmistui valokuvaajaksi ja avasi ensimmäisen oman näyttelyn, jonka nimi oli “Les Fleurs Du Mal” (Paholaisen kukkia) Izmirissä. “Les Fleurs Du Mal” ja “Panoraamisia Anatolian ikivanhoja kaupunkeja” ovat projekteja, joiden parissa hän yhä työskentelee. :::: http://deisomana.deviantart.com


1988 İstanbul doğumlu. Fotoğrafla ilgilenmeye başlaması annesinin emaneti analog bir canon makinesiydi. Dijital fotoğrafla ilgilenmeye başlaması ise İzmir de otobüs şoförünün arka koltuğunda asılı olan liselerarası fotoğraf yarışması oldu. Böylece babasının kendisine aldığı bir dijital fotoğraf makinesi hayatının en kıymetli aracı haline geldi. 2005 yılında Ege üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı. Belçika’ya taşındıktan sonra fotoğraf Selen için apayrı bir boyut kazandı. HDR tekniğini Belçika’dayken keşfetti ve aslında kendisini en iyi şekilde anlatabildiğini düşündüğü ve hava şartlarının verdiği destek ile bu tekniğe bağımlı hale geldi. Eğitimine Flamanca’yı öğrendikten sonra Ghent üniversitesinin siyasal bilimler bölümünde devam eden Selen, HDR fotoğrafçılığının yanı sıra düğün, model, özel etkinlik çekimleri ve arkadaşlarıyla projeler de yapmaktadır. :::: She was born in Istanbul in 1988.Her interest to photagraphy started by her mother`s analogue Canon camera.She started to get interested in digital photograpy after seeing the high school photographing competition`s poster in a bus.After that her father bought her a digital camera and this camera became the most precious tool in her life.She started to study International Relations in 2005 in Ege University.When she moved to Belgium, photography had a very diffferent dimension for her. She discovered HDR technic in Belgium and thought that she could express herself best this way and with the help of air conditions she got addicted to the technic. She continues her education after she learnt Flemish in Ghent University`s political sciences studies.As well as HDR photographing she works in wedding ceremonies,takes photos of models and in private activities also makes projects with her friends. :::: Hän syntyi Istanbulissa vuonna 1988. Hänen kiinnostuksensa valokuvaukseen alkoi äitinsä analogisesta Canon- kamerasta. Hän kiinnostui digitaalivalokuvaamisesta nähtyään lukion valokuvauskilpailujulisteen bussissa. Sen jälkeen hänen isänsä osti hänelle digitaalikameran, josta myöhemmin tuli yksi hänen tärkeimmistä esineistään. Hän aloitti opiskella kansainvälisiä suhteita vuonna 2005 Egen yliopistossa. Muuttaessaan Belgiaan tuli valokuvaamiseen uutta ulottuvuutta. Hän löysi HDR tekniikan Belgiassa, ja ymmärsi selittävänsä itseään parhaiten tällä tekniikalla. Sään suosiessa hän jäi koukkuun HDR:ään. Opittuaan flaamin kielen hän jatkaa koulutustaan poliittisiin tieteisiin Ghentin yliopistossa. HDR kuvausten ohella hän työskentelee hääjuhlissa valokuvaajana, mutta ottaa myös studiokuvia malleista. Vapaa-ajallaan hän tekee ystäviensä seurassa myös muita valokuvausprojekteja. :::: ayseselen@ymail.com http://www.facebook.com/pages/Gent-Belgium/Aye-Selen-Photography/81550348662 http://www.flickr.com/photos/aselen/ http://ayseselen.deviantart.com/


ST E R EOJU N K


9 Temmuz 1989 İstanbul da doğdu. Galatasaray Lisesi nde başlayan eğitimine bir türlü son veremedi (öğrenime çok sevdalı). Galatasaray Lisesi’nde Tiyatro Topluluğu’nda bir dönem yer aldı,daha sonraki dönemlerde GSL Tango Topluluğu’nda yer aldı.Fotografla tanışması küçük yaşta babası sayesinde olan Canberk ÜREGEL,son zamanlarda elindeki projeleri gerçekleştirecek zaman bulamıyor. En kısa zamanda yeni model ve konseptlerle çekimlere başlayacak... :::: Born in 9 July 1989 in Istanbul.Can`t still finish his studies in Galatasaray High School (loves to study so much).He was in Galatasaray High School`s Theatre Community for a period of time and afterwards he joined GSL Tango Community. Canberk Uregel met photography when he was young because of his dad, and nowadays he cannot find enough time for the projects he has in his hands. In a short time he will start to shoot with new models and concepts... :::: Syntynyt 9.heinäkuuta 1989 Istanbulissa. Ei ole vielä valmistunut Galatasaryn lukiosta (rakastaa opiskelua kovasti). Hän oli lukionsa teatteriyhteisössä jonkun aikaa ja jälkeenpäin hän liittyi GSL Tangoyhteisöön. Canberk Uregel tutustui valokuvaukseen nuoressa iässä isänsä vuoksi, ja nykyään hänellä ei edes riitä aika kaikille projekteilleen. Lyhyen ajan kuluessa hän aloittaa kuvaamaan uusien mallien ja aiheiden kanssa. :::: http://www.neonwave.deviantart.com http://www.cup.carbonmade.com http://www.facebook.com/group.php?gid=31917608807


Doğma büyüme Ankaralı, yaklaşık 15 yıldır farklı kamu kuruluşlarında öğrenci. Eline aldığı ilk fotoğraf makinesi aile yadigarı bir Yashica idi. Çocuk yaşlarında ilk fotoğraf makinesini gazete kuponu biriktirerek aldı. Profesyonel makine ile ilk tanışması lisenin son yıllarında oldu ve liseden sonra ilk profesyonel makinesini aldı. Fotoğraf dünyasının dijital boyutunda olmayı tercih ediyor, ancak analogculara öcü gibi bakmıyor. Detay fotoğrafları ilgi alanına girmesine rağmen kendisini sınırlamak istemiyor. Fotoğrafın bir sanat olduğunu düşündüğü halde bir fotoğraf sanatçısı olma düşüncesi yok. Fotoğraf çekmenin dışarıdan görüldüğü kadar efsunlu olmadığını ve pratikte herkesin bir fotoğrafçı olabileceğini düşünüyor. Dijital müdahale ve manipülasyona karşı değil, fotoğraf işleme programları kullanmayı seviyor. Marka tercihi ise Canon. :::: Born and raised in Ankara,and a student in different public instutions for 15 years.The first camera he took to his hands was a family relic Yashica.He bought his first camera when he was a child by collecting newspaper coupons. Met with professional camera at the and of his high school and after school he bought his first professional camera.He prefers to be in digital dimensions of photograph world but thinks that analogue is not that bad too.He thinks that photography is art but he doesn`t have any idea how to become a photography artist himself.He thinks that taking photo is not a simple session as people see from outside but with practice everyone can become a photographer. He is not against digital intervention and manipulation, he likes to use photograph manipulation programmes.Prefers to use Canon. :::: Syntynyt ja kasvatettu Ankarassa, ja erilaisten yleisten instituuttien opiskelija 15 vuotta. Ensimmäinen kamera, jonka hän sai käsiinsä oli perheen Yashica. Hän osti ensimmäisen kameransa lehtien kupongeilla ollessan lapsi. Tutustui ammattilaiskameraan lukion loppuvuosina ja lukion jälkeen hän osti ensimmäisen ammattilaiskameransa. Hän pitää enemmän digitaalisista ulottuvuuksista valokuvauksessa, muttei myöskään muistele analogisia kameroita pahalla. Hänen mielestään valokuvaaminen on taidetta, mutta hänellä ei ole mitään ideaa, miten tulla valokuvataitelijaksi. Hänen mielestään valokuvan ottaminen ei ole helppoa kuten ihmiset yleensä luulee, ja harjoittelemalla voi tulla mestariksi. Hänellä ei ole mitään kuvien muokkaamista vastaaan, ja hän suosii itse kuvien manipuloimista. Suosikkikameramerkkinään hän pitää Canonia. :::: http://www.cemetyemez.com http://cemetyemez.deviantart.com http://cmtymz.fotokritik.com


ST E R EOJU N K


1983 Ankara’da doğdu. Kameraman asistanı olarak başladığı bu sektörde, başlarda “acaba” diyordu “bende bu minik dünya da kendimi ilerletebilecek miyim?” derken, 1999’ların o ağır, hantal kamera ve ayağını omuzlarında bir kaç yıl taşıdı. Zamanla o hantallık ve ağırlık, meydan kendisine kalınca kuş gibi geldi! Bir çok profesyonel kişilerin yanında belgesel, reklam ve klip çalışmalarına imza attı. Bir dönemin vazgeçilmez belgesel programı ‘Haberci’nin yapımcısı Sayın Coşkun ARAL’ın kurmuş olduğu İZ TV’de halen kurgusunu yapmış olduğu belgesel çalışmaları yayınlanmaktadır. İlk ustası babası ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının yanında ‘çekirdekten’ kendini geliştirerek bu inanılmaz zevkli kareler dizesine imzalar atmaya başladı.Bugüne kadar birçok arşiv oluşturdu çekmiş olduğu fotoğraflardan. Ve diyor ki; “Eğer ilerlemekten haz duyuyorsan unutma kimse seni bu yoldan alı koyamaz.” :::: He was born in Ankara the year 1983. He started at the photography sector as a cameraman’s asistant and was wondering on his own “Shall I ever be able to move in this small world on my own?” and during these times he was carrying big and heavy cameras for a few years. As the time passed this massiveness became very light. He worked with many professional people in their documentaries,commercials and video clips.He still makes documentary fictions in IZ TV which was founded by Mr Coskun Aral who is also producer of legendary indispensable documentary, “Haberci”. He improved himself during he hung out around the professional photography artists and his first master father, and had his signature on those unbelievably enjoyable shootings.He has made many achievements from the photos he took up until now, and he says “If you enjoy to develop yourself,nothing can stop you.” :::: Hän syntyi Ankarassa vuonna 1983. Hän aloitti alalla kameramiehen assistenttina ja kysyi usein itseltään, “Mietin tässä, että kykenenkö etenemään tässä pienessä maailmassa itsekseni?”, samalla kantaen suuria, painavia kameroita muutaman vuoden ajan. Ajallaan raskas taakka keveni huomattavasti. Hän työskenteli monien ammattilaisten kanssa dokumenteissä, mainoksissa ja videopätkissä. Hän tekee yhä dokumenttejä IZ TV:ssä, jonka perusti Coskun Aral, joka tunnetaan myös legendaarisen dokumentin “Haberci” tuottajana. Hän kehittyi työskennellessään ammattimaisten valokuvaustaiteilijoiden kanssa ja allekirjoitti monet uskomattomat ja ihastuttavat kuvaukset. Hän on saavuttanut paljon ottamillaan kuvilla, ja hänen sanookin: “Jos nautit itsesi kehittämisestä, mikään ei voi sinua pysäyttää.” :::: http://www.coskunpinarbasi.com


1982 yılında İstanbul’da doğdu. Fotoğraf çekmeye, 1989 yılında annesinin ufak fotoğraf makinesi ile başladı. Lise yıllarında, babasının analog makinesini ele geçirerek fotoğraf adına ilk ciddi adımını attı, İlk temel eğitimini mahallesindeki fotoğraf stüdyosunda, Kenan Bey’den aldı. Yeditepe Üniversitesi, Sanat Yönetimi’ni kazandı ve ilk akademik fotoğraf eğitimine başladı. Fotoğrafa olan ilgisini gören bölüm başkanı Ayşegül Güçhan, staj yapması için onu Geniş Açı Fotoğraf Sanatı dergisine yönlendirdi. Dergide 1,5 yıl boyunca haber yazdı. Daha sonra Cemil Ağacıkoğlu’nun fotoğraf atölyesine ve Galata Fotoğrafhanesi’nde Orhan Cem Çetin’in stüdyo teknikleri ve grafik tasarım eğitimlerine katıldı. 2005’te Güven Koç ve Beril Yarkın ile “3’te7” isimli sergide fotoğrafları sergilendi. Reklam Fotoğrafçısı Blagoy Toprakidis’in asistanlığını yaptı. Bu süre içinde ondan stüdyo teknikleri ve reklam fotoğrafçılığıyla ilgili tecrübe kazandı. Freelance çalışmakta. :::: Was born in 1982 in Istanbul.Started to take photos in 1989 with the small camera that her mother bought.In high school she made her first serious step with her father’s analogue camera,and took her first primary lesson in the photographing studio in herlocal district from Mr. Kenan. She passed the studies of Art Direction in Yeditepe University and started her first academic photography education.Aysegul Guchan who is the division president, saw her interest to photography and directed her to Genic Aci Art Magazine.She was writing in the magazine for 1,5 years. Afterwards she joined Cemil Adacikoglu`s photography workshop and Orhan Cam Cetin`s studio technics and graphic designing course in Galata Photography House.Her photographs were displayed in 2005 in exhibition called “3`te7” with Guven Koc and Beril Yarkin. She was the assistant of commercial photographer Blagoy Toprakidis and meanwhile she got experience from him about studio technics and commcercial photographing. Works as a freelancer nowadays. :::: Syntyi vuonna 1982 Istanbulissa. Aloitti valokuvien ottamisen vuonna 1989 pienellä kameralla, jonka hänen äitinsä osti. Lukiovuosina hän otti ensimmäisen vakavasti otettavan askeleen isänsä analogisella kameralla. Hän päätti opintonsa Taiteen ohjauksessa Yeditepe yliopistossa, ja aloitti ensimmäisen akadeemisen valokuvaamisen opiskelun. Aysegul Guchan, joka on osaston johtaja, huomasi hänen kiinnostuksensa valokuvaamiseen ja ohjasi hänet Genic Aci Art-taidelehteen. Hän kirjoitti lehdessä 1.5vuotta. Myöhemmin hän liittyi Cemil Adacikoglun valokuvastudioon ja Orhan Cam Cetinin tekniikka- ja graafinen suunnittelu opintoihin Galata Valokuvataloon. Hänen valokuviaan esiteltiin vuonna 2005 näyttelyssä, jonka nimi oli “3’te7”, jossa oli myös mukana Gucen Koc ja Yarkinin töitä. Hän toimi assistenttina mainosvalokuvaaja Blagoy Toprakidisille ja oppi kokemuksien kautta häneltä studiotekniikkaa ja mainoskuvaamista. Nykyään työskentelee freelancerinä. :::: http://www.perikazanci.com/ http://perikznc.deviantart.com/ http://www.facebook.com/group.php?gid=73783918820 peri.kazanci@gmail.com


ST E R EOJU N K


1991’de Moskova’da doğdu. 11 yaşında fotoğrafa başladı. Şu an iyi. :::: She was born in Moscow at 1991. She started to interest about photography at she was 11. She is fine now. :::: Syntyi vuonna 1991 Moskovassa.Aloitti valokuvaamisen 11–vuotiaana. Hän voi hyvin tänä päivänä. :::: http://ennil.deviantart.com http://www.behance.net/ennil


merak edenlere... 1980 – İzmir 2001 - canon ae1 ile fotoğraf 2004-2005 - Ege Fotoğrafçılık 2005 – İstanbul 2005 - Beyza’nın Kadınları set fotoğrafçılığı 2005-2006 - “Emret Komutanım” set fotoğrafçılığı 2006 – “Kızlar Yurdu”, “Emret Komutanım” ve “Şahmat”, set fotoğrafçılığı 2007 - Sıla ve Sana Mecburum, set fotoğrafçılığı “Çılgın Dersane Kampta” set fotoğrafçılığı ve kamera arkası 2006 Eylül - 2007 Nisan - “In Istanbul” Dergisi ve “istanbul.com” sitesinin fotoğraf editörlüğü 2007 “Kelebek Çıkmazı” set fotoğrafçılığı 2008 “Paramparça Aşklar”, “Emret Komutanım”, “Gece Gündüz”, “Kız Takımı”, “Aşk-ı Memnu”, “Bir Kadın Bir Erkek”, “Umut”, set fotoğrafçılığı “Evlilik Dansı” yarışması fotoğrafçısı... Bir ara “Xerografi” dergisi ve “Santigrat” dergisi fotoğrafçılığı Çeşitli grup ve sanatçıların özel çekimleri... Mekan çekimleri... Düğün çekimleri... “Sapphire” gece klübü mekan çekimleri... “Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” kapak fotoğrafları... “Özge Özder” portfolyo çekimi... www.ozgeozder.com “Demet Evgar” portfolyo çekimi... “Rize Vakfı” dergisi çekimleri... “Anemi” grubu fotoğrafçısı... İnsan fotoğraflarını seviyor... Bol bol fotoğraf izliyor... Kedisi en büyük aşkı... Şu ara kendi stüdyosunu açma hazırlıklarında... :::: for those who wonder 1980 - Izmir 2001 - photography with canon ae1 2004-2005 - Ege Photography 2005- Istanbul 2005 - “Beyza`nin kadinlari” film set photography 2005-2006 “Emret Komutanim” set photography 2006 - “Kizlar Yurdu”, “Emret Komutanim” and “Sahmat” set photography 2007 - Sila and Sana mecburum set photography “Cilgin Dersana Kampta” set photography and behind the scenes 2006 September - 2007 April “In Istanbul” magazine`s and “Istanbul.com” website`s photo editorship 2007 - “Kelebek Cikmazi” set photography 2008 “Paramparça Asklar”, “Emret Komutanim”, “Gece Gündüz”, “Kiz Takimi”, “Ask-ı Memnu”, “Bir Kadin Bir Erkek”, “Umut”, set photography

“Evlilik Dansi” competition`s photographer For a while - “xerografi” and “santigrat” magazines` photography Private shootings for various artists and bands...environmental shootings “Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” magazine`s front cover photos “Özge Özder” portfolio shootings... www.ozgeozder.com “Demet Evgar” portfolio shootings... “Rize Vakfi” magazine`s shootings “Anemi” band`s photographer Loves photos of the people...watches lots of photos..Her cat is her biggest love.. she is preparing to open her own studio nowadays :::: 1980 - Izmir 2001 - valokuvaaminen canon ae1:lla 2004-2005 - Ege kuvaukset 2005- Istanbul 2005 - “Beyza`nin kadinlari” elokuvasetti 2005-2006 “Emret Komutanim” valokuvasetti 2006 - “Kizlar Yurdu”, “Emret Komutanim” ja “Sahmat” valokuvasetti 2007 - Sila ja Sana Mecburum valokuvasetti “Cilgin Dersana Kampta” valokuvasetti ja taustojen takana-kuvaus 2006 Syyskuu - 2007 Huhtikuu “In Istanbul” aikakauslehden ja “Istanbul.com” sivuston valokuvanmuokkaus 2007 - “Kelebek Cikmazi” valokuvasetti 2008 “Paramparça Asklar”, “Emret Komutanim”, “Gece Gündüz”, “Kiz Takimi”, “Ask-ı Memnu”, “Bir Kadin Bir Erkek”, “Umut”, valokuvasetti “Evlilik Dansi”kilpailun kuvaaja Hetken - “xerografi” ja “santigrat” -lehtien kuvaukset Yksityiskuvaukset eri artisteille ja yhtyeille...ympäristökuvauksia “Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” lehden kansikuvan kuvaaminen “Özge Özder” portfolio kuvaukset... www.ozgeozder. com “Demet Evgar” portfolio kuvaukset... “Rize Vakfi” lehden kuvaukset “Anemi” -yhtyeen valokuvaaja Rakastaa katsella ihmisten kuvia. Hänen kissa on hänelle kaikista tärkein. Tulevaisuudessa aikoo avata oman studion. :::: http://www.selindemircioglu.com http://pisaselin.deviantart.com pisaselin@yahoo.com


ST E R EOJU N K


“Meliora Cogito” 16 Mayıs 1976, İstanbul Beyoğlu doğumlu. 1995 yılında miras yolu ile fotoğrafa başladı. 2004 yılında Fototrek’de Altan Bal, Cenk Gençdiş, Mehmet Özşimşek gibi hayatını fotoğrafa adamış insanlardan ilk eğitimlerini aldı. 2005 yılında eğitim aldığı kurumda asistan olarak göreve başladı ve iki ay sonra Temel ve Uygulamalı Temel Fotoğrafçılık seminerlerinde ders vermeye başladı. 2006 yılından bu yana kendi atölyesi var. Atölyesindeki malzemeleri (profesyonel olanlar hariç) kendi yapıyor. O yüzden atölyesi için “benim cennetim” diyor. Ağırlıklı olarak portre, makro ve artistik nü çalışmalar yapıyor.Son dönemlerde festival, düğün, kurgu ve stok fotoğraflarına da merak salan arkadaşımız en son 11. Rock Station Open Air Festival’de görev aldı. Fotoğraflarında ruh aradığı için adeta bir psikolog gibi çalışarak elinden geldiğince karşısındaki insanı tanımaya çalışıp, içindeki (onun tabiri ile) şeytanı çıkarmaya çalışıyor. Aykırı düşünceleri nedeniyle normal insanların çok fazla yafta yapıştırmasını gülerek izliyor. “Toplumun insanlara empoze etmeye çalıştığı ve yapma dediği ne varsa yap, yoksa aklında kalır ve düşüncesi seni kemirir” mantığıyla hareket ediyor. Neşeli ve güleç bir kişiliği olan Serhat Hoşgül, bekar, çocuksuz ve İngilizce dahil hiçbir yabancı dil bilmiyor, öğrenmek de istemiyor. :::: He was born in istanbul-beyoglu in 16 May 1975. Started photography in 1994 with heritage. in 2004 got education from people who devote their lives to photograhy like Altan Bal,Cenk Fencdis,Mehmet Özsimsek.In 2005 he started to work as an assistant in the instute he was getting education at and 2 months after he started to give lessons in Basic and Basic Practical Photography.Since 2006 he has his own atelier.He produces all the material in his studio himself (except professional ones)-For this reason he calls his studio “my heaven”.He makes portraits,makro and nude works. A while back he started to get interested in festivals,weddings and fictions too.Lastly he worked in 11. Rock Station Festival.He looks for a spirit in his photographs and because of that he works as a psychologist and tries to get to know people and by his words, “tries to get the devil out of people”. He has a smily and happy personality, and he is not married and doesn`t have any children.He doesn`t know any foreign language including English and doesn`t want to learn. :::: Syntyi Istanbul-Beyoglussa 16.toukokuuta 1975. Vuonna 1994 aloitti valokuvauksen kulttuuriperinnön kanssa. 2004 hän sai koulutusta henkilöiltä, jotka omistavat elämänsä valokuvaamiselle, kuten esimerkiksi Altan Bal, Cenk Fencdis, Mehmet Özsimsek. Vuonna 2005 hän aloitti työskennellä assistenttina instituutissa, jossa sai itse koulutusta. Vain kaksi kuukautta myöhemmin hän aloitti opettamaan valokuvaamisen perusteita ja perusteita käytännön valokuvaamiseen. Vuodesta 2006 lähtien hänellä on ollut oma ateljee. Hän tuottaa kaiken materiaalin studiossaan itse (paitsi ammattilaismateriaalia). Hän kutsuu ateljeeta taivaakseen. Hän tekee potretteja, makro- ja alastonkuvia. Viime aikoina hän on myös osoittanut kiinnostusta festivaaleihin, häihin ja juhliin. Viimeksi hän työskenteli 11. Rock Station festivaalilla. Hän etsii luonnetta valokuvissaan, täten hän työskenteleekin osin psykologina yrittäen lukea ihmisiä ja omin sanoin “päästää paholaisen pois” ihmisistä. Hänellä on iloinen ja onnellinen persoonallisuus. Hän on naimaton ja hänellä ei ole lapsia. Hän ei tiedä muita kieliä englanti mukaanlukien, eikä tahdo tietääkään. :::: http://www.serhathosgul.com http://serhathosgul.deviantart.com


Fotoğraf sevdası küçük yaşlarda vesikalık çektirmek için girdiği bir stüdyoda başladı. Eline aldığı ilk fotoğraf makinesini hala sakladığını söyleyen Tuncay Çetin’in lise yıllarından itibaren “fotoğraf”ın hayatının büyük bir kısmını kapsadığının farkına varması çok zaman almadı. Yüksek öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesinde tamamladı. Yüksekokul fotoğraf kulübü kuruculuğu ve başkanlığını üstlendi. Şu anda ANFAD bünyesindeki özel çekimlerine ek olarak basında görev yapmaktadır. :::: His interest towards photography began when he went to get a photo in a studio when he was a child.He says that he still keeps the first camera he got. He realized in high school that “photography” has a very important part in his life.He finished his university education in Suleyman Demirel University.He was the founder and the president of a student community of Photography .He continues to do private shootings in ANFAD and in addition, he works for media. :::: Hänen kiinnostus valokuvaamiseen alkoi kun hän meni valokuvattavaksi lapsena studioon. Hän yhäkin säilyttää ensimmäistä kameraansa, ja ymmräsi valokuvaamisen tärkeyden hänen elämässään lukion aikana. Hän valmistui Suleyman Demirel yliopistosta. Hän on valokuvaamisen opiskelijayhteisön perustaja ja vetäjä. Hän työskentelee yksityiskuvien ottajana ANFADissa ja lisäksi tekee mediatyötä. :::: http://tncyctn.deviantart.com/ http://www.facebook.com/group.php?gid=80645710373&ref=ts


1988 yılında Muğla’da ressam bi annenin çocuğu olarak dünyaya geldim, halen uğraştığım müzik ve karikatürün yanına 2.5 sene önce fotoğrafı ekledim. Fotoğrafla tanışmam 15-16 yaşlarında babamın Practica marka makinası ile olmuştu ama o yaşlarda yansıtacak çok fazla duygum olmadığı için olsa gerek fazla ilgimi çekmemişti. Yılların geçmesiyle toz pembe gözlüklerim kırılmış ve hayatı daha yakından tanımaya başlamıştım. İşte o bahsi geçen dönemlerde tutkuya, aşka ve nefrete olan bağımlılığım oluştu. Her duyguyu en üst düzeyde yaşarken bu durum ister istemez müziğime ve fotoğraflarıma da yansıdı ve birden insanların kayıp duygularının arasında buldum kendimi. Halen daha insan konulu fotoğraflar çekmeye devam ederken bunun yanında promo, albüm, moda ve dergi çekimlerini sürdürmekteyim. :::: I was born in Mugla in 1988 from a painter mother. I do music and draw caricature and 2,5 years ago I added photography to my hobbies.I started to get to know photography when I saw my dad`s camera, Practica as from the brand, when I was 15-16 years old but I did not have so many feelings to reflect through the photographs,it didn`t interest me much. That was about the time that I started to get addicted to the feelings like passion,love and anger.When I went strong through those feelings, it started to have an effect on my music and photographs and suddenly I found myself inside mixed feelings.I still take photos with humanistic themes but also I do promos,albums,editorial and magazines. :::: Synnyin Muglassa vuonna 1988 perheeseen, jossa äiti oli maalaaja. Teen musiikkia ja piirrän sarjakuvia. Valokuvaaminen on uusi lisäys. Aloin tietää valokuvauksesta kun näin isäni Practica- merkkisen kameran ollessani 15-16 -vuotias, mutta en kiinnostunut valokuvauksesta vielä silloin, koska minulla ei ollut tunteita, joita heijastaa kuvissa. Nuorena jäin koukkuun erilaisiin tunteisiin, kuten rakkauteen, intohimoon ja vihaan. Vahvat tunteeni alkoivat heijastua vähitellen musiikkiini ja valokuviini. Lopulta näin itseni ihmisten menetettyjen tunteiden meressä. Otan yhä valokuvia teemanani ihmiset ja tunteet, mutta otan myös valokuvia PR:ään, albumeihin ja lehtiin. :::: utkuatalay@msn.com http://www.dramod.deviantart.com http://www.utkuatalay.com


Stereojunk Magazine #2 :: Temmuz / July / Heinäkuu 2009  
Stereojunk Magazine #2 :: Temmuz / July / Heinäkuu 2009  

www.stereojunk.net